Рейтинг міста Харків 2017:

56%

Індекс публічності

58%

Публічність міського голови

59%

Публічність виконавчих органів

52%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами виміру Індексу публічності місцевого самоврядування у 2017 році загальний показник Харківської міської ради становить 56,4%. Це дозволило зайняти 18-ту сходинку у загальнонаціональному рейтингу з-поміж 24 муніципалітетів. У порівнянні з попереднім роком результат покращився на 3,2%, хоча загалом це не вплинуло на підсумкове становище, оскільки Харків надалі згідно методології залишається у переліку міських рад з низьким рівнем публічності.

Показник публічності сформований на основі оцінки за трьома принципами – прозорість, відкритість та підзвітність різних суб’єктів владних повноважень місцевого самоврядування. Серед суб’єктів місцевого самоврядування, показник публічності міського голови і виконавчих органів є вищим, ніж депутатського корпусу і становить 58% та 59% відповідно. Публічність депутатського корпусу зросла на 3% порівняно з 2016 роком і становить 52%.

Міський голова

Цьогорічний індекс публічності мера Харкова становить 58%, що відповідає 20-й сходинці у загальному рейтингу міських голів. Недостатня прозорість діяльності Харківського міського голови проявляється у процесі звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Так, міський голова продовжує практику звітування про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку раз на рік під час звіту про діяльність виконавчих органів влади у сесійній залі. Таку процедуру не можна вважати звітуванням на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Також слід зазначити, що Статут територіальної громади Харкова чітко не регламентує процедуру звітування міського голови: у п.10 ст.34  Статуту визначено його обов’язок звітувати, проте не деталізовані процедури.

Низьку оцінку Геннадій Кернес також отримав за взаємодію з громадськістю. Міський голова раз на місяць проводить особистий прийом громадян, виділяючи на це 2 години часу. За підсумками вимірювання Індексу публічності не вдалося знайти підтвердження про те, щоб міський голова ініціював проведення громадських слухань та опитувань громадської думки протягом останнього року.

Позитивними є практики оприлюднення ключових місцевих нормативно-правових актів, бюджету міста, а також прийнятих до нього правок. На сайті Харківської міської ради оприлюднений Генеральний план міста з графічною частиною. Також у 2017 році міська рада затвердила “Міську цільову програму “Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова”.

Виконавчі органи

Індекс публічності виконавчих органів Харківської міської ради становить 59%. Це 13 результат з 24 муніципалітетів. На сайті міської ради є вичерпна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, вказані контактні дані та місцезнаходження. Проекти рішень виконкому оприлюднюються на спеціалізованому веб-сайті “Єдиний міський реєстр актів”, який має гіперпосилання з сайту Харківської міської ради.

Проте значною проблемою залишається низький рівень підзвітності виконавчих органів Харківської міської ради. Так, у міській раді відсутня практика розміщення декларацій про майно, доходи та витрати чи гіперпосилань на них заступників міського голови. Звіти виконавчих органів міської ради не оприлюднюються на сайті. Про діяльність виконавчих органів звітує лише міський голова на сесії міської ради. Відсутня інформація про повноваження, місце та час засідань виконавчого комітету. Проект порядку денного засідань також не публікується.

На веб-ресурсі міської ради не знайдено перелік існуючих місцевих цільових програм, які фінансують з місцевого бюджету поточного року. Немає рішень про проведення земельних торгів, не оприлюднюються їх результати.

Найнижчу оцінку виконавчі органи Харківської міської ради отримали у компоненті здійснення регуляторної політики. Так, звіти про відстеження результативності регуляторних актів не публікуються на сайті Харківської міської ради. Це унеможливлює ознайомлення з прийнятими регуляторними актами та плануванням регуляторної діяльності.

З позитивних моментів слід відзначити роботу Центру надання адміністративних послуг у м. Харкові, яка організована на високому рівні. На сайті та інформаційних стендах ЦНАПу розміщені інформаційні картки адміністративних послуг, є повна інформація про порядок надання відповідних послуг, режим доступу до приміщення, графік роботи відділень. Прийом осіб у Центрі надання послуг відбувається чітко у визначений час, діє електронна черга. Крім цього, на сайті ЦНАПу створено окремий розділ – “кабінет мешканця”, який дозволяє мешканцям міста отримувати адміністративні послуги онлайн.

Депутати міської ради

Публічність депутатського корпусу Харківської міської ради становить 52% від 100% максимально мождивих (минулорічний показник – 49 %). Хоча показник публічності зріс на 3% порівняно з минулим роком, індекс вимірювання публічності депутатського корпусу все одно залишається на низькому рівні порівняно з іншими містами (21 місце з 24).

На офіційному веб-сайті Харківської міської ради відсутня інформація про звітування депутатів ради перед виборцями. Харківська міська рада не оприлюднює запити депутатів. Не забезпечено вільний доступ громадян до засідань постійних депутатських комісій. Звіти про роботу депутатських комісій не оприлюднюються. Неврегульованим в місцевих нормативно-правових актах залишається порядок звітування депутатів перед територіальною громадою. Радою не затверджені строки проведення звітів депутатів та графік їх звітування перед виборцями.

З позитивних моментів слід відзначити те, що у єдиному реєстрі актів м. Харкова розміщується інформація про результати поіменного голосування та реєстрацію депутатів під час засідань. Проте відповідну інформацію можна знайти в протоколах сесійних засідань, для чого потрібно авторизуватися. Також на веб-сайті Харківської міської ради є інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошту більшості депутатів. В загальному доступі наявна інформація про здебільшого актуальний графік та місце прийому депутатів.

Підводячи підсумки вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування в Харківській міській раді в 2017 р., слід зазначити, що рівень публічності ради зріс порівняно з минулим роком, проте все одно залишається на досить низькому рівні. Головна проблема полягає у неврегульованості практик звітування суб’єктів владних повноважень органів місцевого самоврядування. Так, звітування міського голови відбувається на сесії міської ради, що не можна вважати відкритою зустріччю з громадою. Про діяльність виконавчих органів також звітує міський голова на сесії. В міській раді відсутній уніфікований порядок звітування депутатів. Також обмеженою є доступ громадян на сесії міської ради: Регламент Харківської міської ради зобов`язує мешканців територіальної громади подавати повідомлення про присутність не пізніше, ніж за 48 годин до початку сесії. Порівняно з минулим роком прогресом вважається прийняття міською радою бюджету участі (партисипативного бюджету), що є ефективним інструментом підвищення прозорості бюджетного процесу.

Принцип прозорості?

Міський голова66%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ52%

ДЕПУТАТИ І РАДА71%

Принцип відкритості?

Міський голова52%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ74%

ДЕПУТАТИ І РАДА35%

Принцип підзвітності?

Міський голова49%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ48%

ДЕПУТАТИ І РАДА33%