Рейтинг міста Краматорськ 2017:

67%

Індекс публічності

63%

Публічність міського голови

62%

Публічність виконавчих органів

76%

Публічність депутатів

Резюме міста:

У 2017 році Краматорська міська рада вперше брала участь у вимірюванні Індексу публічності органів місцевого самоврядування, об’єктом дослідження якого є міські ради усіх обласних центрів України. У зв’язку з військовими діями на Донбасі, що тимчасово вплинули на адміністративно-територіальний поділ в регіоні, у Донецькій області вимірювання Індексу публічність проводилося у місті Краматорськ, де з 1 жовтня 2014 року перебуває Донецька обласна державна адміністрація.

За підсумками вимірювання Індексу публічності 2017 року Краматорська міська рада посіла 9-ту сходинку з-поміж 24 муніципалітетів. Загальний рейтинг публічності становить 67 % зі 100 % можливих, що відповідно до методології дослідження відповідає задовільному рівню публічності. Індекс публічності міського голови Краматорська становить 63 %, що дозволило йому посісти дванадцяту позицію у загальному рейтингу публічності міських голові разом з мерами Рівного, Кропивницького і Житомира. За показником публічності виконавчих органів Краматорська міська рада отримала 62 % і дванадцяте місце у загальному рейтингу виконкомів. Найвищий показник публічності, з-поміж трьох об’єктів дослідження, мають депутати Краматорської міської ради. Він становить 76 %, що відповідає третьому місцю у загальнонаціональному рейтингу депутатів міських рад.

Позитивно на загальний показник індексу публічності Краматорської міської ради вплинули такі практики, як оприлюднення звітів депутатів, наявність звітів про виконання міських цільових програм, широкий перелік інструментів забезпечення участі громадськості в місцевому самоврядуванні, своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів на веб-сайті міської ради.

Серед факторів, які мали негативний вплив на загальні показники Індексу публічності можемо відзначити відсутність на сайті Краматорської міської ради актуальних, на час проведення моніторингу, декларацій посадових осіб або посилань на них, відсутність сайту Центру надання адміністративних послуг, відсутність системи управління якістю (ISO).

Міський голова

Діяльність міського голови Краматорська має задовільний рівень публічності (63 %). Існують певні негативні практики, які вплинули на такий результат. По-перше, відсутність вичерпної біографії міського голови на сайті Краматорської міської ради. По-друге, на сайті відсутні актуальні електронні декларації мера або посилання на них на сайті НАЗК, а остання опублікована декларація датована 2015 роком. Негативно на показник публічності вплинули відсутність контактних даних (номера телефону, поштової адреси та електронної адреси) міського голови, що ускладнює процес комунікації мешканців міста з мером. Важливо зазначити, що на веб-сайті Краматорської міської ради також відсутня інформація про радників (штатних та позаштатних) міського голови, протоколи засідання конкурсних комісій щодо зайняття вакантних посад та практично відсутні розпорядження міського голови про призначення осіб на заміщення вакантних посад. Сукупність цих факторів не сприяє формуванню прозорої кадрової політики в місті Краматорськ.

Констатуємо також низький рівень взаємодії міського голови із засобами масової інформації та громадськістю.

Разом з тим, існує значна кількість позитивних практик, які сприяють публічності міського голови Краматорська. Слід зазначити, що мер особисто веде прийом громадян, графік якого розміщено на сайті міської ради. Серед сильних сторін також публічне звітування міського голови перед громадою та оприлюднення щорічного звіту на веб-сайті ради. Процесу комунікації громади з мером сприяє наявність форми для електронного звернення. Слід зазначити, що у Статуті територіальної громади Краматорська, який було зареєстровано у 2017 році, містяться положення, що відповідають вимогам чинного законодавства в частині публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. Тут містяться положення про звітування міського голови Краматорська, що сприяє сталості даної практики та, відповідно, зростанню рівня публічності міського голови.

Виконавчі органи

З-поміж усіх трьох суб’єктів владних повноважень Краматорської міської ради найнижчий показник Індексу публічності (62 %) мають виконавчі органи ради. Керівники виконавчих органів не звітують публічно перед територіальною громадою, відсутні відповідні звіти і на веб-сайті Краматорської міської ради.

Не оприлюднено адреси та контактних даних керуючого справами виконавчого комітету на сайті міської ради. На сайті Краматорської міської ради не міститься повного переліку даних, передбачених Постановою Кабінету міністрів України № 835 від 21 жовтня 2015 року “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

Відсутність окремого сайту Центру надання адміністративних послуг, ускладнює доступ для мешканців міста до актуальної інформації про графік роботи Центру, переліку послуг, що надаються, зразків бланків та карток.

До сильних сторін діяльності виконавчих органів Краматорської міської ради можна віднести публікацію повного складу виконкому, графік його засідань та оприлюднення протоколів засідань. Також на веб-сайті міститься інформація про керівників, адресу, засоби зв’язку, графік прийому громадян виконавчими органами. Крім цього на сайті є розділ “Інформаційний запит”, в якому містяться основні вимоги щодо подання запиту, причому у різний спосіб: телефоном, письмово, в електронному вигляді. Позитивним є також прийняття в 2017 році рішення міською радою про утворення та ліквідацію наглядових рад при комунальних підприємствах.

Депутати міської ради

Найвищій показник публічності Краматорська міська рада отримав за показником заміру діяльності депутатського корпусу (76 %). Цей результат є одним з найвищих серед депутатів міських рад обласних центрів Україні. В його основі лежить доступність у відкритому доступі біографічних даних про депутатів, наявності актуальних звітів, наявності інформації про персональний склад постійних депутатських комісій, наявності плану засідань комісій на веб-сайті ради. Також на сайті розміщено інформацію про реєстрацію депутатів на засіданнях ради та персональне голосування, а також ведеться онлайн трансляція засідань Краматорської міської ради.

Незважаючи на високі показники публічності депутатів Краматорської міської ради, наявні й слабкі сторони. Зокрема, це відсутність на сайті декларацій про майновий стан та доходи депутатів, календарного плану звітування депутатів міськради. Також, на веб-сайті не оприлюднено рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Принцип прозорості?

Міський голова63%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

ДЕПУТАТИ І РАДА69%

Принцип відкритості?

Міський голова61%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

ДЕПУТАТИ І РАДА80%

Принцип підзвітності?

Міський голова65%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ59%

ДЕПУТАТИ І РАДА85%