Рейтинг міста Рівне 2017:

60%

Індекс публічності

63%

Публічність міського голови

50%

Публічність виконавчих органів

58%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками проведеного моніторингу індексу публічності органів місцевого самоврядування у 2017 року місто Рівне з показником 60,4 % займає 16 місце та очолює категорію обласних центрів з низьким рівнем публічності влади. Загалом у дослідженні брали участь 24 муніципалітети. У порівнянні з попередніми роками показник публічності міста зріс (57,2 % та 12 місце у 2016 році та 52% і 13 місце  у 2015 році).

У розрізі суб’єктів місцевого самоврядування, найменш публічними виявилися органи виконавчої влади з показником 50%. Міський голова має показник  63%, депутати Рівненської міської ради – 68%.

Однією з причин того, що місто Рівне поступається своїм місцем у рейтингу іншим обласним центрам, є значний прогрес у збільшенні публічності, прозорості та відкритості влади інших міст – Івано-Франківська, Києва, Луцька, Вінниці, Львова, Чернівців, Чернігова, Миколаєва, Краматорська, Херсону, Сєвєродонецька, Тернополя, Кропивницького, Сум та Хмельницького.

За підсумками 2017 року публічність міського голови склала 63% (саме такий показник був і у 2016 році). На офіційному сайті Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, як і минулого року, наявна інформація про план стратегічного розвиту міста, генеральний план міста, статут територіальної громади. Доступна інформація і про заступників міського голови, про підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Всі розпорядження міського голови вчасно оприлюднюються на сайті міської ради. В 2017 році міський голова ініціював соціологічне опитування щодо ряду питань, які турбували рівнян (якою має бути новорічна ялинка; чи потрібно демонтувати пам’ятник Олеко Дундичу у парку; чи зносити «черепашки» (незаконно встановлені гаражі для машин)). Разом з тим, міський голова не виступав ініціатором громадських обговорень (громадських слухань, загальних зборів) протягом 2017 року. Міський голова має також свій окремий сайт, де інформує рівнян про свою діяльність.

На сайті Рівненської міської ради відсутні декларації про доходи міського голови разом з тим, їх можна знайти на сайті НАЗК. Окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) відсутня.

Публічність діяльності виконавчих органів Рівненської міської ради оцінена на рівні 50% (показник 2016 року також становив 50%). На веб-сайті немає інформації про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг, немає інформації, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги, не оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік). Протягом останнього року не відбулося поступу у оприлюдненні інформації у форматі відкритих даних – досі немає окремого порталу відкритих даних, жодного набору даних, які мають бути оприлюднені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, на сайті Рівненської міської ради не оприлюднено. Підзвітність виконавчих органів перед громадою недостатня, далеко не всі рішення публікуються на сайті міськради вчасно. Частково відсутня інформація про організаційну структуру, місії, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси департаментів, відділів, управлінь та комунальних підприємств. Процес створення наглядових рад не розпочався при жодному з комунальних підприємств. Також не здійснювалася перевірка незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

Серед кращих практик відкритості, які були запроваджені у 2017 році можна назвати можливість громадян бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету, вільно висловлювати свою думку. Анонси про час і місце таких засідань завчасно публікуються на офіційному сайті Рівненської міської ради.

Варто відзначити незначний прогрес в публічності депутатського корпусу. В 2017 році індекс публічності депутатів Рівненської міської ради склав 68% (60% в попередньому році). Мешканці можуть без попереднього повідомлення бути присутнім на сесії Рівненської міської ради. Більшість депутатів проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. На сайті Рівненської міської ради розміщено актуальні звіти про роботу значної частини депутатів міської ради. Разом з тим, не оприлюднюється інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян. Не зазначена інформація на сайті ради про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати), але на сайті НАЗК така інформація доступна.

В міській раді регулярно ведеться он-лайн відеотрансляція засідань сесії, разом з тим архіви відеозаписів попередніх засідань на сайті не зберігаються, їх можливо знайти лише в ЗМІ. На сайті міської ради оприлюднюється інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій, рішення про скликання сесії ради та проекти порядку денного. Всі проекти рішень вчасно оприлюднюються на сайті, там же розміщуються і результати поіменних голосувань.

Для підвищення рівня публічності органам місцевого самоврядування Рівного варто оперативно запроваджувати нові ефективні практики врядування. Зокрема, запровадити просту та оперативну он-лайн взаємодію міського голови та інших представників міської влади із мешканцями. Варто покращити комунікацію мера з мешканцями Рівного через більш активну участь голови у громадських ініціативах, налагодити комунікацію через сучасні методи ведення діалогу (соціальні мережі, відведення спеціальних годин для прийому громадських активістів). Також міський голова повинен звітувати про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік. Виконавчим органам варто оприлюднювати інформацію у форматі відкритих даних: наразі, така інформація відсутня на сайті Рівненської міської ради взагалі. Депутатам Рівненської міської ради варто здійснювати регулярні звітування перед виборцями про свою діяльність на відкритій, раніше анонсованій зустрічі, відвідувати всі сесії Рівненської міської ради, брати участь у всіх засіданнях своїх постійних депутатських комісій.

Принцип прозорості?

Міський голова70%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ49%

ДЕПУТАТИ І РАДА71%

Принцип відкритості?

Міський голова65%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ62%

ДЕПУТАТИ І РАДА72%

Принцип підзвітності?

Міський голова48%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ33%

ДЕПУТАТИ І РАДА59%