Рейтинг міста Сєвєродонецьк 2017:

67%

Індекс публічності

67%

Публічність міського голови

66%

Публічність виконавчих органів

68%

Публічність депутатів

Резюме міста:

У 2017 році муніципалітет Сєвєродонецька вперше став об’єктом вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування, що проводиться серед обласних центрів України з 2013 року. З результатом 66,9 % Сєвєродонецька міська рада зайняла 10 місце у всеукраїнському рейтингу публічності та увійшла до групи міст із задовільним рівнем публічності (публічними вважаються міста зі показником вище 81%). Раніше у 2013-2014 роках в цьому дослідженні брав участь муніципалітет Луганська (з показниками 51 % у 2013 році та 41 % у 2014 органи місцевого самоврядування Луганська було визначено як такі, що демонструють низький рівень публічності). Публічність Сєвєродонецької міської ради в розрізі суб’єктів дослідження є наступною: публічність міського голови – 66,58 %, виконавчих органів – 66,2 %, депутатів – 67,93 %.

Публічність міського голови.

Найнижчі показники публічності діяльності міського голови Сєвєродонецька зафіксовано у частині звітування про свою діяльність, а також в частині оприлюднення інформації про служби головної посадової особи місцевого самоврядування та його діяльність. Зазвичай міський голова звітує про свою роботу виключно в письмовій формі, натомість практика публічного звітування перед депутатами міської ради та мешканцями територіальної громади відсутня. Окрім цього головна посадова особа місцевого самоврядування не звітує і про роботу виконавчих органів.

Міський голова нерегулярно проводить прийом громадян: раз на 1-1,5 місяці, а не щотижня, як зазначено у відповідному графіку. У вільному доступі на сайті відсутня вичерпна інформація про самого міського голову: біографія та перелік його повноважень (є тільки перелік відділів міської ради, які підпорядковуються йому напряму, його контакти та графік прийому). Також відсутній перелік радників міського голови.

Серед позитивних моментів можна зазначити: наявна вичерпна інформація про графік прийому громадян заступниками міського голови та керуючого справами виконкому, своєчасно опубліковані розпорядження міського голови, розміщенні протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад. Крім того, в 2017 році на сайті з’явилося посилання на «Єдину систему електронних петицій», завдяки якій можна створити, переглянути чи підписати петицію до міської ради. На сайті активно висвітлюється діяльність міського голови (майже щодня розміщуються новини про його роботу).

Публічність виконавчих органів.

Серед суб’єктів дослідження рівень публічності виконавчих органів Сєвєродонецька найнижчий. За останні 2 роки жоден з виконавчих органів не звітував публічно. Останні звіти, розміщені на офіційному сайті ради, датуються 2015 роком. Крім того, виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед депутатами та територіальною громадою. Позитивним прикладом є наявність щотижневої звітності відділу зі звернень громадян.

Не оприлюднюється у форматі відкритих даних інформація, передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835: перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення реклами у місті; реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності; відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (розміщена інформація тільки для декількох вулиць) тощо. На сайті розміщено посилання на Єдиний державний портал відкритих даних (E-Data), при цьому відсутній перелік розпорядників інформації, що значно ускладнює їх пошук.

Не оприлюднено графічної частини Генерального плану Сєвєродонецька. Досі не прийнято рішення про утворення наглядових рад при комунальних підприємствах. Будівля муніципалітету не пристосована для відвідування мешканцями міста з інвалідністю, наявний лише пандус на вході до міської ради.

Щодо забезпечення виконання ЗУ “Про доступ до публічної інформації”, то відповіді на запити міська рада в більшості випадків надає вчасно, однак вони не завжди вичерпні. Крім того, неможливо відправити запит на інформацію факсом, адже зазначений на сайті номер не працює. Сприяють залученню представників територіальної громади до процесу прийняття рішень у місті механізми, представлені у розділах «Громадські слухання», «Звернення громадських організацій», «Вирішуємо разом» (розділ містить запити від громадян). Однак вони наповнюються рідко та несвоєчасно.

З 2017 року на сайті представлено реєстр діючих цільових програм, який надає можливість кожному охочому ознайомитися з наявними у місті програмами, змінами до них та із Стратегією розвитку міста на період до 2020 року. Окрім цього, діє новий розділ «Енергетичний менеджмент», який дозволяє оцінити рівень енергоефективності міста, ознайомитися із загальною характеристикою різних об’єктів комунальної власності.

Позитивним є те, що на сайті розміщена вичерпна інформація про виконавчі органи та інформація про керуючого справами виконавчого комітету. Також з 2014 року вільними для відвідання мешканців міста засідання виконавчого комітету. Вчасно публікуються регуляторні акти та проекти рішень і рішення виконавчого комітету, подаються звіти про хід та результати відчуження комунального майна, розміщується перелік місцевих податків і зборів, публікуються рішення про проведення земельних торгів. В місті працює ЦНАП, який надає 183 послуги. Також тут діє електронна черга та забезпечено можливість попереднього запису на прийом.

Публічність міської ради.

Рівень публічності депутатів міської ради має найвищий показник порівняно з іншими суб’єктами дослідження. На сайті розміщена інформація про депутатів міської ради (їх біографічні дані, засоби зв’язку з ними, графік та місце прийому), але відсутні їх декларації про майновий стан, опубліковано лише короткий їх опис за 2015 рік. Варто зазначити, що міська рада досі не прийняла Етичний кодекс, положення про депутатські фонди, не затвердила графік звітувань депутатів. Річну звітність за 2016 рік надали 19 депутатів із 36.

В Регламенті міської ради прописана складна процедура виступу громадян на пленарних засіданнях сесії міської ради. Водночас, як свідчить практика, мешканці Сєвєродонецька мають можливість надавати свої пропозиції або поставити запитання безпосередньо під час засідань міської ради.

Серед позитивних практик варто відзначити вчасне та оперативне розміщення на сайті проектів рішень та рішень ради, наявність описаних межі депутатських округів (на жаль, відсутнє графічне зображення округів). Поширена практика ведення онлайн трансляції засідань сесій ради.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 • Розробити чітку процедуру (у вигляді окремого документу) звітування міського голови перед депутатами міської ради та територіальною громадою.
 • Запровадити практику звітування про здійснення державної регуляторної політики перед міською радою.
 • Розмістити на офіційному веб-сайті інформацію про міського голову та його діяльність (повноваження міського голови, автобіографія, декларація про доходи, графік та час прийому громадян, засоби зв’язку, помічники та радники міського голови).  
 • Передбачити у графіку прийому міським головою представників бізнесу, громадськості, інших категорій громадян.
 • Зареєструвати офіційну сторінку міського голови в соціальній мережі Фейсбук.
 • Вдосконалити пошукову систему на офіційному сайті, в тому числі нормативно-правових документів (зокрема розпоряджень міського голови) через ввід ключових слів.
 • Оприлюднити у повному обсязі генеральний план міста.
 • Забезпечити якісний доступ до приміщень міської ради для людей з інвалідністю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 • Розмістити вичерпну інформацію про заступників міського голови, членів виконкому (автобіографії, фото, декларації про майно тощо) в одному розділі.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради вичерпну інформації про проведення громадських слухань: протокол або стенограма за результатами всіх проведених громадських слухань.
 • Розмістити на офіційній сторінці ради процедуру запису на прийом до представників виконавчих органів, та заступників міського голови.
 • Запровадити практику публічного звітування виконавчих органів перед представниками територіальної громади та депутатами міської ради.
 • Затвердити графік звітування виконавчих органів та комунальних підприємств перед мешканцями громади та депутатами.
 • Вдосконалити пошукову систему на сайті (зробити можливість пошуку інформації по ключовим словам та можливість пошуку документів в пошукових системах в Інтернеті).
 • Створити містобудівний кадастр міста.
 • Надати можливість громадянам отримувати адміністративні послуги 6 днів на тиждень.
 • Створити сервіс, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн.
 • Запровадити практику публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.
 • Оприлюднити детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.
 • Опублікувати на офіційному веб-сайті всі набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно постанові Кабміну України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 • Розміщувати в розділі «Громада» актуальну інформацію про громадські слухання, консультацій з громадськістю та про інші громадські ініціативи та механізми.
 • Розмістити на сайті міської ради детальну інформацію про усіх депутатів ради: біографічні дані, інформацію про номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти, декларації про майно та доходи.
 • Розмістити в одному розділі усю вичерпну інформацію про секретаря міської ради (автобіографія, декларація про доходи, засоби зв’язку, графік та часи прийом громадян, йог оправа та обов’язки тощо).
 • Оприлюднювати на сайті стенограми засідань сесій міської ради.
 • Розміщувати актуальну інформацію про проведення засідань постійних депутатських комісій.  
 • Розміщувати в окремому розділі протоколи засідань постійних депутатських комісій.
 • Розробити та затвердити Етичний кодекс.
 • Спростити процедуру попередньої реєстрації жителів Сєвєродонецька, які бажають відвідати пленарне засідання міської ради.
 • Оприлюднити межі округів депутатів у графічному вигляді.
 • Оприлюднювати усі надані річні звіти депутатів міської ради.
 • Затвердити графік та строки звітування депутатів про свою діяльність перед представниками територіальної громади.

Принцип прозорості?

Міський голова69%

Інформація про міського голову та його діяльність?38%

На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради інформація про міського голову знаходиться в 3 розділах: «Виконавчі органи», «Міська рада» та «Запобігання корупції». Тут розміщено фото міського голови, перелік відділів міської ради, які йому особисто підпорядковуються, контактні дані приймальні (телефон та електронна адреса). Інші біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, партійна приналежність) про міського голову відсутні.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена на сайті НАЗК, при цьому на сайті міської ради є лише її короткий опис у розділі «Запобігання корупції». Декларація містить усі необхідні відомості як про декларанта, так і про членів його сім’ї.

Інформація про діяльність міського голови оперативно висвітлюється на сайті міської ради. При цьому, брифінги, прес-конференції прямі ефіри, неформальні зустрічі з журналістами не організовуються. В Фейсбуці діє фейкова сторінка міського голови. Сам міський голова прийом громадян проводить нерегулярно, але сам графік прийому громадян розміщено на сайті міської ради. У разі необхідності зустрічі проводяться з представниками бізнесу та громадських організацій. В місті діють дорадчі органи, наприклад, громадська рада при міському голові.  

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?78%

На сайті Сєвєродонецької міської ради інформація про помічників, радників міського голови (штатних — патронатна служба, позаштатних) не знаходиться в окремому розділі. Таку інформацію можна знайти у розділі «Очищення влади», де розміщено перелік посадових особі міської ради, відповідно знайти інформацію про того чи іншого радника міського голови дуже важко.

У розділі «Виконавчі органи» розміщена зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

У іншому розділі «Нормативна база» наявні розпорядження міського голови про всі конкурси на заміщення вакантних посад, про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. На веб-сторінці ради вчасно розміщуються протоколи засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад (із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, без зазначення персональних даних).

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?68%

На офіційному сайті у розділі «Додаткова інформація» оприлюднено Стратегічний план розвитку міста до 2020 року. Також, у цьому розділі розміщені діючи програми Сєвєродонецької міської ради.

У розділі «Наше місто» розміщено тільки графічна частина Генерального плану міста, і сам план містить інформацію з обмеженим доступом.

Бюджет міста з усіма необхідними додатками, переліками затверджених змін та актуальною його редакцією розміщено у розділі «Бюджет міста».

Програма соціально-економічного розвитку міста розміщено в розділі «Економіка».

В місті не запроваджено система управління якістю (ISO) та є чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Нормативні документи муніципалітету?96%

Статут територіальної громади Сєвєродонецька розміщено у розділі «Громада».  Крім того, Статут є і вдрукованому виді. На сайті більшість розпоряджень міського голови оприлюднюються вчасно.

Одним з основних недоліків сайту міської ради є його незручна пошукова система (наприклад, неможливо знайти інформацію за ключовими словами, а самі документи не індексуються в пошукових системах в Інтернеті).

Виконавчим комітетом ради затверджений документ, що регулює оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних комунальними підприємствами, установами, організаціями, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді.

На офіційному сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет» доступні документи та рішення про врегулювання процедури громадського бюджету.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ62%

ДЕПУТАТИ І РАДА73%

Принцип відкритості?

Міський голова61%

Участь громадськості?61%

Міський голова нерегулярно проводить прийом громадян. Бажаючи потрапити до нього змушені чекати 1-1,5 місяця, а не тиждень, як зазначено у графіку прийому громадян. Причиною такої ситуації є часті відрядження міського голови та знаходження його на лікарняному. Відповідно до графіка, очільник міста повинен проводити прийоми громадян раз на тиждень, в понеділок з 14.00 до 15.30. Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Також, відсутня практика виїзних прийомів громадян.

На вході до міської ради розміщено лише один пандус, що не створює належних умов для доступу до всіх приміщень ради особам з інвалідністю.

В міській раді працює «гаряча лінія» як для громадян, так і для представників громадських формувань. Крім того, є телефони «гарячих ліній» і інших структур, таких як Державне агентство земельних ресурсів України, місцевого управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області (для надання роз’яснень відкрита додаткова «гаряча лінія»).

За звітний період міський голова не ініціював громадських обговорень (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування та не проводив консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення. На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. При міському голові діє громадська рада. Також, в структурі міської ради створений і діє відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ72%

ДЕПУТАТИ І РАДА83%

Принцип підзвітності?

Міський голова68%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

В розділі «Бюджет міста» на сайті міської ради можна ознайомитись з затвердженим радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Крім того, в цьому розділі розміщена інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів. Інформація про використання публічних коштів розміщена на сайті ради та на відповідному порталі — spending.gov.ua.

Звіт про результати діяльності міського голови?62%

Міський голова не інформує населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку міста та про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова звітує про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради виключно в письмовій формі. В друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами. Також міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів, в повному обсязі, оприлюднюється на веб-сторінці ради та у друкованому виданні. 

Детальну процедуру звітування міського голови врегульовано в Статуті територіальної громади. Однак головна посадова особа місцевого самоврядування не звітує особисто перед мешканцями Сєвєродонецька. Щорічний звіт міського голови розміщується лише на сайті міської ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ62%

ДЕПУТАТИ І РАДА40%