Рейтинг міста Черкаси 2017:

51%

Індекс публічності

54%

Публічність міського голови

41%

Публічність виконавчих органів

59%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками вимірювання Індексу публічності 2017 р. Черкаси з показником 51,4 % посіли 22 місце серед усіх обласних центрів. Попри те, що показник у порівнянні з минулим роком зріс на 4 %, Черкаси і далі залишаються в категорії міст із низьким рівнем публічності органів місцевого самоврядування. Місце в рейтингу обумовлено неналежною практикою звітування про свою діяльність міським головою, виконавчими органами та депутатами ради, відсутністю на сайті муніципалітету важливих документів та інформації, затребуваної територіальною громадою. Міською радою досі не запроваджена практика оприлюднення наборів даних у форматі відкритих даних, також Черкаська міська рада чи не єдина з обласних центрів, де досі відсутня електронна система для голосування депутатів під час пленарних засідань.

Рівень публічності міського голови Черкас у 2017 році знизився на 2 % у порівнянні з 2016 роком та складає 54 %. Це один з найнижчих показників з-поміж решти очільників обласних центрів (на останніх позиціях рейтингу перебувають міські голови Полтави (50 %) та Одеси (45 %).

Міський голова Черкас ініціює громадські обговорення, використовує facebook для комунікації, проводить прийом громадян у визначений час, виділяючи для цього, згідно з графіком, 4 години на місяць. Водночас на офіційному сайті відсутня процедура запису на прийом, графік здійснення прийому вдалося виявити лише через функцію пошуку. Не передбачено також окремої процедур прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо). На сайті Черкаської міської ради функціонує система електронних петицій, онлайн-звернень, оприлюднено статут територіальної громади, однак офіційний портал міста залишається малофункціональним та незручним для користувачів.

На веб-сторінці відсутній загальний порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, однак оголошення про більшість вакансій з переліком вимог публікуються. Не оприлюднюються протоколи засідання конкурсної комісії з результатами заміщення вакантних посад.

Міський голова Черкас у 2017 році не звітував на відкритій зустрічі перед громадою про свою роботу (на сайті є лише посилання на його відеозвіт про рік на посаді), не оприлюднено і звіту міського голови про роботу виконавчих органів. Відсутня для загального доступу декларація про доходи міського голови (остання опублікована декларація датована 2015 роком) чи активне посилання на декларації за 2016-2017 рр. на сайті НАЗК. Також не оприлюднено інформації про помічників та радників головної посадової особи Черкас. Розпорядження міського голови публікуються у відповідному розділі лиш частково. Створено належні умови для доступу до приміщення міської ради осіб з інвалідністю.

Показник публічності виконавчих органів Черкаської міської ради є найнижчим серед решти обласних центрів 41%. Це на один відсоток менше, ніж у попередньому році.

Серед позитивних практик діяльності виконавчих органів слід відзначити оприлюднення проектів рішень та рішення виконавчого комітету, програми соціально-економічного розвиту міста на 2017-2019 роки, забезпечення вільного доступу до засідань виконкому, приміщень та кабінетів посадовців ради, розміщення на веб-сайті квартальних звітів про виконання місцевого бюджету. Належним чином працює ЦНАП, хоча й не має свого окремого сайту.

Водночас, під час моніторингу було виявлено ряд недоліків, що визначили непублічність виконавчих органів Черкаської міської ради. Зокрема у загальному доступі відсутня інформація про структуру виконавчих органів, їхніх керівників, графіки прийому громадян, процедуру запису (представлений лише загальний телефонний довідник з номерами телефонів та кабінетів чиновників). На веб-сайті міської ради відсутня інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, а також інформація про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг, не опубліковані місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету.

Виконавчі органи не звітують про свою роботу перед територіальною громадою на відкритих зустрічах.  Не оприлюднено фінансової звітності суб’єктів господарювання комунальної власності, реєстру боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади. На веб сайті ради недоступна детальна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, не оприлюднено детальної інформації про фінансові ресурси органів місцевого самоврядування.

Рівень публічності депутатів Черкаської міської ради становить 59 % – це 19-ий показник серед 24 обласних центрів. У порівнянні з минулим роком, цей показник зріс на 13 % (у 2016 році склав 46%).

Серед позитивних практик варто відзначити, що на сайті доступний регламент міської ради, наявна інформація про графіки засідань постійних комісій, ведеться відеотрансляція сесій міської ради, оприлюднюються порядки денні, проекти рішень, результати поіменного голосування, протоколи сесій, існує практика повідомлення депутатами про конфлікт інтересів. Більше половини депутатів ведуть регулярний прийом виборців. Мешканці мають вільний доступ до сесії ради, існує процедура, яка дозволяє їм виступати на засіданнях.

Водночас на сайті майже не представлена інформація про депутатів Черкаської міської ради та їхню діяльність. Зокрема немає біографічних даних, інформація про графік прийому та контактні дані доступна лише частково. Не оприлюднюються звіти про роботу постійних депутатських комісій. Не затверджено графіка звітування депутатів. Лиш незначна частина депутатів опублікувала свої звіти про діяльність на сторінці міської ради, однак і вони не є вичерпними.

Загальні рекомендації

 • Оновити та зробити більш функціональним офіційний сайт Черкаської міської ради.
 • Започаткувати практику публічного звітування міського голови, виконавчих органів та депутатів ради про свою діяльність.
 • Розмітити біографії депутатів та їхні (або їхніх приймалень) контактні дані, декларації, інформацію про їхні права та обов’язки.
 • Публікувати на сайті інформацію про помічників та радників міського голови, про склад і повноваження виконкому.
 • Затвердити графік звітування депутатів.
 • Публікувати вичерпну інформацію про керівників виконавчих органів, їхні повноваження, графік прийому та процедуру запису.
 • Оприлюднювати набори відкритих даних.
 • Оприлюднювати на сайті місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету поточного року, детальну інформацію про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, вчасно і в повному обсязі публікувати інформацію про роботу органів місцевого самоврядування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 • Оприлюднити на веб-сайті ради декларацію про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру.
 • Затвердити та оприлюднити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо). 
 • Систематично взаємодіяти зі ЗМІ шляхом брифінгів, прес-конференцій, неформальних зустрічей. 
 • Оприлюднити на сайті ради у повному обсязі протоколи засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад. 
 • Отримати сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту). 
 • Затвердити нормативний документ, що регулює порядок здійснення закупівель в міській раді для робіт та послуг вартістю до 200 тис. грн.
 • Затвердити програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.
 • Затвердити нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних.
 • Створити окремий розділ на сайті з контактами міського голови, доповнити його біографію та інформацію про повноваження.
 • Регулярно (не рідше одного разу на місяць) проводити виїзні зустрічі (прийоми) із громадянами.
 • Ініціювати створення громадської ради та інших дорадчих органів, які активно діють і мають вплив на прийняття рішень.
 • Інформувати громаду про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм.
 • Регулярно (раз на рік) звітувати перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради та оприлюднити звіт у ЗМІ.
 • Визначити окрему процедуру звітування міського голови або деталізувати її в Статуті територіальної громади міста.
 • Звітувати про свою діяльність перед громадою на відкритих зустрічах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 • Оприлюднити інформацію про про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради, вичерпна інформація про керівників виконавчих органів, їхні повноваження.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради процедуру запису громадян на прийом до всіх керівників виконавчих органів.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради вичерпну інформацію про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління виконавчих органів.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради вичерпну інформацію (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) про членів виконавчого комітету ради.
 • Оприлюднити на сайті ради вичерпну інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами, та їхню вартість.
 • Оприлюднити на веб-сайті інформацію про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.
 • Оприлюднити перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.
 • Вдосконалити систему пошуку інформації на веб-сайті ради.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
 • Здійснювати земельні торги та оприлюднювати рішення про їх проведення на веб-сайті ради, а їх результати розповсюджувати у ЗМІ.
 • Оприлюднити у форматі відкритих даних перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.
 • Оприлюднити у форматі відкритих даних фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.
 • Оприлюднити у форматі відкритих даних:
 • реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
 • перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту; 
 • відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • Розпорядженням виконавчих органів створити активні та такі, що мають вплив на прийняття рішень, робочі групи, громадські ради.
 • Оприлюднювати протоколи засідань містобудівної ради.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про порядок оскарження рішень та її органів.
 • Забезпечити можливість користування сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабким зором).
 • Затвердити та оприлюднити на сайті ради порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.
 • Створити на веб-сайті ради окремий розділ з найчастіше запитуваними, найактуальнішими питаннями.
 • Створити окремий портал відкритих даних.
 • Оприлюднювати набори даних у відкритих форматах (RDF, XML, JSON, CSV).
 • Створити сайт ЦНАП та окремий сервіс (наприклад «кабінет мешканця»), який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн.
 • Впровадити практику звітування виконавчих органів на відкритій зустрічі перед громадою.
 • Оприлюднювати звіти виконавчих органів на офіційному сайті ради.
 • Готувати та оприлюднювати проміжні звіти про хід виконання місцевих програм.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси ради (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.
 • Оприлюднити на сайті ради звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 • Оприлюднити інформацію про номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, біографічні дані всіх депутатів.
 • Оприлюднити положення про роботу постійних депутатських комісій.
 • Оприлюднити інформацію про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати).
 • Додати на сайт відсутню інформацію про повноваження, графік прийому секретаря ради, його декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру, поштову адресу та адресу електронної пошти.
 • Оприлюднювати депутатські запити.
 • Оприлюднити на веб-сторінці рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.
 • Депутатським комісіям звітувати перед радою, а також  публікувати звіти комісій на сайті.
 • Затвердити Етичний кодекс міської ради.
 • Депутатам регулярно (не рідше одного разу на місяць) здійснювати особистий прийом виборців у вказаних на сайті ради місцях.
 • Ініціювати громадські обговорення проектів рішень та інших нормативно-правових актів.
 • Звіти про свою депутатську діяльність укладати згідно вимог закону «Про статус депутатів місцевих рад» та публікувати свої звіти на сайті.
 • Міській раді затвердити графік звітування депутатів.
 • Оприлюднити на сайті ради інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Принцип прозорості?

Міський голова48%

Інформація про міського голову та його діяльність?41%

На офіційній веб-сторінці Черкаської міської ради оприлюднена біографія міського голови, частково перелік його повноважень (витяг зі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). На веб-сторінці ради, а також на дошці оголошень є інформація про графік прийому громадян міським головою, проте на сайті графік можна знайти лише через пошук. Опис процедури запису відсутній. Відсутня також окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп чи інших груп інтересів (громадських обєднань, профспілок, релігійних організацій тощо). На сайті не оприлюднена актуальна декларація про майно, доходи  міського голови, однак вона наявна на сайті НАЗК. Інформація про діяльність міського голови висвітлюється на веб-сайті ради з середньою періодичністю одна новина на два-три дні. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови недоступна на окремій сторінці, чи в окремому розділі, однак, не в повному обсязі її можна знайти в різних розділах сайту. Міський голова не практикує регулярної взаємодії з журналістами (брифінги, прес конференції, прямі ефіри, неформальні зустрічі зі ЗМІ) .

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?26%

На веб-сайті міської ради не представлена інформація про помічників, радників міського голови. Разом із тим представлені неактуальні контакти двох помічників попереднього міського голови. На  сторінці ради відсутній загальний порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Протокол засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад на веб-сторінці недоступний, позаяк і комісія така не утворена.

На сайті опублікований вичерпний телефонний довідник із номерами телефонів усіх відділів та департаментів міської ради, а також комунальних підприємств міста.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?50%

На офіційному сайті Черкаської міської ради не оприлюднено план стратегічного розвиту міста, позаяк наразі лиш оголошено програму розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси на 2017-2020 роки. Генеральний план міста оприлюднений, проте на сьогодні він неактуальний. Новий генплан перебуває на стадії розроблення. На сайті ради доступне рішення про затвердження міського бюджету на поточний рік (з додатками), а також зведена актуальна редакція бюджету (з усіма змінами). Оприлюднено актуальну програму соціально-економічного розвиту міста на 2017-2019 роки. Міська рада проводить закупівлі через систему PROZORRO (лише щодо тендерів на суму більше 200 тис. грн). У міській раді функціонує система електронних петицій. У місті рішенням ради датованим 28 лютого 2012 р. запроваджена система управління якістю (ISO).

Нормативні документи муніципалітету?75%

Черкаською міською радою не затверджений нормативний документ, що регулює порядок доступу до відкритих даних. Статут територіальної громади оприлюднено. Не всі розпорядження міського голови оприлюднюються у відповідному розділі. На сайті є можливість пошуку документів за різними критеріями. Прийнято нормативний документ, яким запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ34%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?28%

Зведеної інформації про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради, чи окремого розділу на сайті немає. Інформація доступна лише частково. Вичерпна інформація про керівників виконавчих органів також відсутня.

Біографічні дані та фотографії заступників міського голови наявні у вільному доступі на веб-сторінці міської ради. Робочі телефони та номери кабінетів заступників міського голови є в окремо опублікованому телефонному довіднику. Їхні декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру не опубліковані на сайті міськради, однак є на сайті НАЗК. Інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів відсутня. Також не оприлюднена інформація про графік прийому громадян керівниками виконавчих органів та процедуру запису.

Iнформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради відсутня. Наявні деякі звіти та телефонний довідник. Проте інформація, загалом, кепсько структурована. Інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради відсутня на сайті.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?39%

На веб-сторінці відсутня адреса та електронна пошта виконавчого комітету. Інформація про персональний склад виконкому, біографічні дані та фотографії членів виконкому представлені на сайті частково. Інформація про повноваження виконкому відсутня.  Актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету публікується, однак не завжди вчасно.

Рішення та документація виконавчих органів?47%

На веб-сайті ради оприлюднені рішення та проекти рішень виконавчого комітету, проекти регуляторних актів. Проект порядку денного засідань виконкому оприлюднюють завчасно, однак деколи пізніше, ніж за 5 днів з дня прийняття. Оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Проекти регуляторних актів оприлюднюються частково.

Більшість виконавчих органів оприлюднюють річні план закупівель і зміни до них на сайті ради та на сайті prozorro.gov.ua.

Інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, а також інформація про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг на сайті відсутня. Інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги представлена частково.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на 2017-2019 роки  зі змінами. Однак не оприлюднено перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, проте вона надто недосконала.

Комунальне майно та земля муніципалітету?23%

Черкаська міська рада оприлюднює рішення про земельні торги у розділі “Оголошення”.  Рішення містять всі необхідні дані. Інформація про результати земельних торгів публікується частково.

Містобудівний кадастр міста перебуває на стадії створення. Повноваження служби містобудівного кадастру виконує відділ містобудівного кадастру та ГІС.

Опублікований перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, інформацію про рекламні засоби. Не оприлюднено перелік суб’єктів господарювання комунальної власності, фінансової звітності суб’єктів господарювання комунальної власності, реєстру боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, переліку перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, відомостей щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Систематична практика публікування інформації у форматі відкритих даних відсутня.

ДЕПУТАТИ І РАДА58%

Інформація про депутатів міської ради?23%

На сайті Черкаської міської ради номери телефонів та електронні пошти депутатів ради оприлюднені частково. Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради не опублікована. На сторінці відсутні біографічні відомості про депутатів, є лише фото та вказана фракційна приналежність. Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів не оприлюднені на сайті міської ради. Інформація про графік прийому громадян опублікована.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?53%

Регламент роботи Черкаської міської ради доступний на сайті ради. Положення про роботу постійних комісій не оприлюднене. Наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. Інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни доступна. На сайті відсутня інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради, його декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру. На сайті доступний лише телефон приймальні секретаря міської ради, у телефонному довіднику вказаний номер телефону та кабінету.

Є актуальна інформація про склад депутатських фракцій. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради.

Пленарні засідання міської ради?59%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюється з різним інтервалом часу перед засіданням. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь. Проекти рішень ради переважно оприлюднюються за 19-7 днів до засідання. В міській раді станом на 2017-ий рік відсутня електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради періодично. Результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного оприлюднюються вчасно. Через веб-сайт ведеться відеотрансляція пленарних засідань міської ради. Аудіо і відео записи пленарних засідань міської ради фрагментарно доступні на веб-сайті ради. У Статуті міста визначено процедуру врегулювання конфлікту інтересів. Депутати міської ради повідомляють про конфлікт інтересів. Етичний кодекс у міській раді не затверджено.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

На веб-сайті Черкаської міської ради вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, протоколи сесій, протоколи засідань постійних депутатських комісій.  Запити депутатів міської ради не публікують. Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, теж не опубліковане.

Принцип відкритості?

Міський голова78%

Участь громадськості?78%

 

Черкаський міський голова здійснює прийом громадян у визначений час та за зазначеною адресою, відводячи для цього 6 годин на місяць. Громадяни можуть легко записатися на прийом і потрапити на нього того ж місяця. Міський голова особисто проводить прийом. Систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо, та систематичні виїзні прийоми не проводяться.

Черкаський міський голова використовує Facebook у своїй комунікації з мешканцями і веде свою сторінку особисто. Варто зазначити, що міський голова ініціював одне дослідження громадської думки. У Черкаській міській раді функціонує гаряча лінія для оперативного звернення громадян.

У Черкаській міській раді функціонує оперативна служба для звернення громадян. На офіційному веб-сайті мешканці можуть оформити електронне звернення. Міський голова у 2017 році ініціював громадські обговорення, зокрема щодо перейменування об’єктів топоніміки м. Черкаси та опитування громадською думки, наприклад, в рамках заходів програми розроблення Стратегічного плану розвитку м. Черкаси.

Не всі створені при міському голові робочі групи функціонують ефективно. Громадська рада припинила своє існування у квітні 2017 року, у зв’язку з закінченням дворічного терміну роботи. Пізніше спробу створити нову громадську раду не підтримали депутати. В структурі міської ради створений і діє підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ60%

Участь громадськості?73%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, існує вільний доступ до приміщень ради. Вичерпна інформація про процедуру проведення громадських слухань та інформація про інші механізми громадської участі доступна у Статуті громади. Повідомлення про проведення громадських слухань переважно оприлюднюються не менше ніж за 2 тижні і містять вичерпну інформацію про предмет обговорення. Також на веб-сайті доступна інформація про результати громадських слухань. Створені робочі групи та громадські ради не завжди функціонують належним чином. Протоколи засідань містобудівної ради та інформація про порядок оскарження рішень органів місцевого самоврядування не опубліковані.

Доступ до публічної інформації?48%

На офіційному сайті Черкаської міської ради окремий розділ “Про доступ до публічної інформації”, однак він не містить вичерпної інформації. Систему обліку публічної інформації не створено. Виконавчі органи зазвичай дотримуються термінів надання відповідей на запити, однак  нерідко порушують терміни. Разом з тим не всі відповіді на запити є повними та обґрунтованими. Порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації не опублікований. На веб-сайті ради створена спеціальна онлайн форма для подання запиту на інформацію, у приміщенні ради не забезпечені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами та можливість запитувачів інформації опрацьовувати потрібну інформацію.

Загалом же система навігації по сайту є не надто зручною. Деякі розділи рідко оновлюються. Не завжди інтуїтивно зрозумілі змісти розділів та шляхи пересування по сайту, не забезпечена можливість користування сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабим зором), не розміщені відповіді на найчастіше запитувані, найактуальніші питання.

Черкаською міською радою не створений окремий портал відкритих даних або окремий розділ на сайті ради, набори даних не оприлюднюються у форматі відкритих даних (RDF, XML, JSON, CSV), а оприлюднюються у форматах, що унеможливлюють роботу з наборами даних.

Адміністративні послуги?69%

У Черкасах діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП не має свого сайту, однак на сайті міськради створений розділ ЦНАП. Прийом проводиться не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід. Не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години, організовано електронну чергу, однак дистанційного запису не передбачено. Центр надає близько 300 послуг. У приміщенні  безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Є можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів зв’язку. У приміщенні облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Є бланки для заповнення  та зразки. ЦНАП має доступ до державних реєстрів. У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу. Окремого сервісу, який дозволяв би мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн не створено. У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. У місті створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

ДЕПУТАТИ І РАДА87%

Участь громадськості?87%

Мешканцям міста забезпечений вільний доступ на пленарні засідання ради та засідання комісій. Існує, однак не оприлюднена на сайті, процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на засіданнях міської ради.

Не всі депутати Черкаської міської ради здійснюють постійний прийом виборців. Не всі це роблять особисто та у відведеному місці.

В Статуті територіальної громади визначені процедури проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, подання місцевої ініціативи, утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова37%

Фінансові ресурси муніципалітету?76%

На офіційному веб-сайт Черкаської міської ради оприлюднені затверджений звіт про виконання бюджету міста, інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів. На єдиному веб-порталі використання публічних коштів (spending.gov.ua) оприлюднює інформацію про використання публічних коштів департамент економіки та розвитку.

Звіт про результати діяльності міського голови?28%

Інформацію про хід виконання програми соціально-економічного розвитку розміщено на сайті. Безпосередньо міський голова не інформує про хід її виконання. Не оприлюднені звіти про виконання програм культурного розвитку, місцевих цільових програм. Міський голова не звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради розміщений на офіційному сайті міської ради. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів не оприлюднено.

У Статуті територіальної громади не врегульована процедура звітування міського голови перед громадою – визначені лише обов’язок звітування.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ21%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?14%

Виконавчі органи Черкаської міської ради не звітують про свою діяльність безпосередньо перед громадою. На сайті також відсутні їхні звіти. Виконавчі органи не подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію не публікуються. Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році не оприлюднено.

Фінансові ресурси муніципалітету?11%

На веб-сайті Черкаської міської ради не оприлюднено детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, фінансової звітності суб’єктів господарювання комунальної власності, звітів виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

Звіти про виконання місцевого бюджету публікуються.

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті Черкаської міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА30%

Звіти про результати діяльності?30%

Постійні депутатські комісії Черкаської міської ради не звітували перед радою. Також звіти комісій не оприлюднені на сайті. У Статуті територіальної громади врегульовано процедуру звітування депутатів перед громадою (депутат звітує один раз на рік). Також міська рада затвердила рішення про строки звітування депутатів перед громадою (не пізніше квітня наступного за звітним року), однак графіку звітування немає. Менше половини складу депутатів звітують перед громадою. На сайті опублікована незначна кількість звітів, вони не містять вичерпної інформації про виконання депутатами своїх повноважень. На веб-сайті ради не оприлюднена інформація про розмір депутатських фондів.

Залишити відповідь