Рейтинг міста Черкаси 2018:

57%

Індекс публічності

54%

Публічність міського голови

54%

Публічність виконавчих органів

62%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками вимірювання Індексу публічності 2018 року Черкаська міська рада з показником 56,95 % зайняла 23 місце серед 24 муніципалітетів обласних центрів. Попри те, що у порівнянні з минулим роком показник зріс на 5,5 % і загалом спостерігається позитивна динаміка (у 2017-тому році теж було зростання показників публічності на 4%), Черкаси все ще залишаються в категорії міст із низьким рівнем публічності органів місцевого самоврядування. У цій категорії перебуває ще три муніципалітети: Запоріжжя, Одеси і Полтави.

Невисоке місце в рейтингу публічності Черкаської міської ради обумовлене неналежною практикою звітування про діяльність міським головою, виконавчими органами та депутатами ради, відсутністю на сайті муніципалітету важливих документів та інформації, передбачених законодавством та практиками доброго врядування.

Рівень публічності міського голови Черкас у 2018 році не змінився у порівнянні з минулим роком та складає 54,2 %. Це один з найнижчих показників очільників обласних центрів. Нижче у рейтингу тільки міський голова Полтави з показником 46%.

На сайті міської ради наявні біографічні дані міського голови, проте відсутня його декларація про доходи, яка втім опублікована на сайті НАЗК. Інформація про діяльність міського голови на сайті з’являється з низькою регулярністю і сам він не часто взаємодіє із журналістами, однак активно використовує Facebook для комунікації.

Міський голова проводить прийом громадян у визначений час, виділяючи для цього, згідно графіку, 6 годин на місяць. Водночас на офіційному сайті відсутня процедура запису на прийом. Не передбачена окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо).

Анатолій Бондаренко не ініціював громадських обговорень (зборів, слухань) та опитувань громадської думки впродовж останнього року. Розпорядження міського голови публікуються у відповідному розділі частково. У вільному доступі опубліковані біографічні дані та фотографії заступників міського голови, однак відсутня інформація про помічників та радників головної посадової особи Черкас.

Звіт про роботу міського голови за 2018 рік проходив в межах звітних конференцій комітетів самоорганізації населення та у прямому ефірі одного з телеканалів. Передбаченого законодавством звіту про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі Анатолій Бондаренко не проводив.

На сайті міської ради оприлюднено чинний Статут територіальної громади Черкас, функціонує система електронних петицій, наявна програма соціально-економічного розвитку міста на 2017 – 2019 роки, розміщена зведена актуальна редакція бюджету, Генеральний план. Водночас у місті відсутній план стратегічного розвитку Черкас – програмний документ, який визначає пріоритетні напрями розвитку сфери відкритих даних. Досі не функціонує окремий портал відкритих даних і набори таких даних, або інформації, що могла би бути представлена у такому вигляді майже не публікують на сайті міської ради. Окремі набори даних розміщено на Єдиному державному веб-порталі.

Показник публічності виконавчих органів Черкаської міської також один із найнижчий серед решти обласних центрів – 54,2%. Водночас це показник зріс на 13% у порівнянні з минулим роком.

Серед позитивних практик діяльності виконавчих органів – забезпечення вільного доступу до засідань виконкому, вчасний анонс засідань, оприлюднення проектів рішень та рішень виконавчого комітету. На сайті ради опублікований регламент роботи виконавчого комітету, де зокрема йдеться і про його повноваження, а також чинний склад.  На сайті черкащани також можуть ознайомитися із місцевими цільовими програмами, які фінансуються з міського бюджету. Оприлюднюються проекти регуляторних актів. У місті створено і функціонує містобудівний кадастр.

Разом із тим, виконавчі органи не звітують про свою роботу перед територіальною громадою на відкритих зустрічах і не публікують звіти на сайті ради. Інформація про місцезнаходження,  розклад роботи виконавчих органів міської ради,  а також про структуру, персональний склад та керівників на веб-сторінці ради відсутня. Частково цю інформацію, а також номери засобів зв’язку, можна знайти в телефонному довіднику, опублікованому на сайті. Відсутня також інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку заступників міського голови. Не опубліковані і їхні декларації про майно, доходи і витрати, відсутні й активні посилання на сайт НАЗК, де розміщено декларації. Не оприлюднено графіки прийому громадян керівниками виконавчих органів.

Інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами, а також формули розрахунку тарифів на комунальні послуги оприлюднюються лише частково. Відсутні у загальному доступі рішення про проведення земельних торгів та їх результати. Не оприлюднена фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності та реєстр їх боргових зобов’язань.

Варто відзначити належну роботу Центру надання адміністративних послуг, попри відсутність свого окремого сайту. ЦНАП пропонує 181 послугу і має доступ до державних реєстрів.

Потребує кардинального оновлення офіційна веб-сторінка Черкаської міської ради. Система навігації існуючим сайтом досить незручна, алгоритми роботи пошуку надмірно складні. Не забезпечена можливість користуватися сайтом для людей з вадами зору. Не розміщені відповіді на найчастіше запитувані питання.

На сайті наявна спеціальна онлайн форма для подання запиту на інформацію. Зазвичай виконавчі органи дотримуються передбачених законодавством термінів на надання відповіді на запити, однак запитувач не завжди отримує повну та вичерпну інформацію. Причому це не залежить від того, яким способом було подано запит.

Рівень публічності депутатів Черкаської міської ради становить 62 %. Порівнюючи з минулим роком, він зріс на 3%, у 2016 році складав 46 %. Депутатський корпус – це єдиний з-поміж трьох об’єктів дослідження, який втратив статус низького рівня публічності та перемістився до категорії міст із задовільним рівнем публічності. Однак у загальноукраїнському рейтингу публічності 24 міських рад обласних центрів депутати Черкаської міської ради займають 21 позицію.

На офіційному сайті муніципалітету доступні фотографії депутатів, межі округів, які вони представляють, місце роботи, переважно наявна інформація про місце і час прийому громадян. Оприлюднено склад фракцій, постійних депутатських комісій. Також опубліковано регламент міської ради, є інформація про графіки засідань постійних комісій, ведеться відеотрансляція сесій міської ради, зазвичай оприлюднюються порядки денні, проекти рішень, результати поіменного голосування, протоколи сесій, існує практика повідомлення депутатами про конфлікт інтересів. Вагомим поступом у роботі міської ради, у порівнянні з минулим роком, стала поява електронної системи для голосування під час пленарних засідань.

Більше половини депутатів ведуть регулярний прийом виборців. Мешканці мають вільний доступ до сесії ради, існує процедура, що дозволяє їм виступати на засіданнях. Водночас на сайті майже не представлена інформація про діяльність депутатів Черкаської міської ради та їхні ініціативи у місті. Немає також детальних біографічних даних, декларацій, контактні дані доступні лише частково. Радою не затверджений етичний кодекс. Неодноразово повідомлення про проведення сесії з’являються із запізненням.

Міською радою затверджено рішення про строки звітування депутатів перед виборцями, однак графік звітування відсутній. На сайті опубліковані звіти лише незначної частини депутатів у довільній формі. Письмові звіти для розміщення на сайті міської ради за 2018 рік надали лише 11 депутатів із 42-х. Разом із тим 34 депутати із 42-х проінформували раду про результати обговорення їхніх звітів. Не оприлюднюються на сайті і звіти про роботу постійних депутатських комісій.

На веб сторінці відсутнє рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 • Оприлюднити на веб-сайті ради декларацію про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру;
 • Затвердити та оприлюднити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо);
 • Систематично і частіше взаємодіяти зі ЗМІ шляхом проведення брифінгів, прес-конференцій, неформальних зустрічей;
 • Оприлюднювати на сайті ради у повному обсязі протоколи засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад;
 • Отримати сертифікат, який підтверджує проведення зовнішнього аудиту на виконання вимог стандарту ISO 9001:2015;
 • Затвердити нормативний документ, що регулює порядок здійснення закупівель в міській раді для робіт та послуг вартістю до 200 тис. грн.;
 • Затвердити програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних;
 • Затвердити нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних;
 • Створити окремий розділ на сайті з контактами міського голови та інформацією про його повноваження і функції.
 • Регулярно (не рідше одного разу на місяць) проводити виїзні зустрічі (прийоми) із громадянами;
 • Інформувати громаду про виконання місцевих цільових програм;
 • Регламентувати процедуру звітування міського голови в окремому документі або деталізувати її в Статуті територіальної громади міста;
 • Оприлюднити інформацію щодо процедури запису громадян на прийом до міського голови  на сторінці ради чи дошці оголошень.
 • Міському голові виділяти на особистий прийом громадян більше часу (не менше 8 годин на місяць).
 • Оприлюднювати усі розпорядження міського голови на веб-сторінці ради. 
 • Виносити питання, що турбують громадян, конфліктні, чи дискусійні рішення на громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори), а також ініціювати дослідження громадської думки (опитування, фокус групи тощо), що стосуються питань місцевого значення та/або ефективності діяльності міського голови.
 • Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради план стратегічного розвитку міста.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 • Оприлюднити інформацію про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та вичерпну інформація про керівників виконавчих органів, їхні повноваження.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради процедуру запису громадян на прийом до всіх керівників виконавчих органів.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради вичерпну інформацію (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) про членів виконавчого комітету ради.
 • Оприлюднити на сайті ради вичерпну інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами, та їхню вартість.
 • Оприлюднити на веб-сайті інформацію про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.
 • Вдосконалити систему пошуку інформації на веб-сайті ради.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
 • Здійснювати земельні торги та оприлюднювати рішення про їх проведення на веб-сайті ради, а їх результати розповсюджувати у ЗМІ.
 • Оприлюднити вичерпну фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.
 • Оприлюднити реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади.
 • Оприлюднити перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту.
 • Оприлюднити відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про порядок оскарження рішень міської ради.
 • Забезпечити можливість користування сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабким зором).
 • Затвердити та оприлюднити на сайті ради порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.
 • Створити на веб-сайті ради окремий розділ з найчастіше запитуваними, найактуальнішими питаннями.
 • Створити окремий портал відкритих даних.
 • Оприлюднювати набори даних у відкритих форматах (RDF, XML, JSON, CSV).
 • Створити сайт ЦНАП та окремий сервіс (наприклад «кабінет мешканця»), який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн.
 • Впровадити практику звітування виконавчих органів на відкритій зустрічі перед громадою.
 • Оприлюднювати звіти виконавчих органів на офіційному сайті ради.
 • Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси ради (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.
 • Оприлюднити у формі звіту виконавчих органів на сайті ради інформацію про хід та результати відчуження комунального майна.
 • Оприлюднювати на веб-сайті проекти порядку денного засідань виконкому не пізніше ніж за п’ять днів до дня засідання.
 • Оприлюднити актуальні списки власників та орендарів місцевих земельних ділянок.
 • Оприлюднити реєстр боргових зобов`язань суб`єктів господарювання комунальної власності. 
 • Оприлюднити відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість).
 • Оприлюднити перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
 • Оприлюднити інформацію про рекламні засоби.
 • Ухвалити рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємств.
 • Оприлюднити на сайті ради систему обліку публічної інформації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 • Оприлюднити на веб сторінці міської ради біографічні дані та фотографії депутатів.
 • Оприлюднити на веб сторінці ради інформацію про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати).
 • Оприлюднити на веб сторінці ради інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради. 
 • Оприлюднити на веб сторінці ради положення про роботу постійних комісій.
 • Оприлюднити на веб сайті ради декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради.
 • Оприлюднити інформацію про номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, біографічні дані всіх депутатів.
 • Оприлюднити положення про роботу постійних депутатських комісій.
 • Оприлюднити інформацію про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати).
 • Додати на сайт відсутню інформацію про повноваження, графік прийому секретаря ради, його декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру, поштову адресу та адресу електронної пошти.
 • Оприлюднювати депутатські запити.
 • Депутатським комісіям звітувати перед радою, а також  публікувати звіти комісій на сайті.
 • Затвердити Етичний кодекс міської ради.
 • Депутатам регулярно (не рідше одного разу на місяць) здійснювати особистий прийом виборців у вказаних на сайті ради місцях.
 • Ініціювати громадські обговорення проектів рішень та інших нормативно-правових актів.
 • Звіти про свою депутатську діяльність укладати згідно вимог закону «Про статус депутатів місцевих рад» та публікувати свої звіти на сайті.
 • Міській раді затвердити графік звітування депутатів.
 • Забезпечити більш оперативне інформування населення про скликання сесії ради (не пізніш як за 10 днів до дня її проведення).
 • Оприлюднювати звіти про роботу депутатських комісій на веб сторінці ради.
 • Оприлюднювати на веб сторінці рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.
 • Оприлюднити інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.
 • Визначити і оприлюднити детальну і зрозумілу процедуру доступу громадян до засідань постійних депутатських комісій.

Принцип прозорості?

Міський голова54%

Інформація про міського голову та його діяльність?26%

На офіційній веб-сторінці Черкаської міської ради оприлюднена біографія міського голови Анатолія Бондаренка, включно з фотографією, датою народження, освітою, досвідом роботи, сімейним станом, тощо. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови за 2018 рік відсутня на веб-сторінці ради,  однак з усіма необхідними відомостями розміщена на сайті НАЗК. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови на сайті міської ради відсутня. На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою, однак відсутня інформація про процедуру запису на особистий прийом. Відсутня також окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо). 

Перелік повноважень та функцій міського голови наведений частково (витяг зі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Інформація про діяльність міського голови висвітлюється на веб-сайті ради з періодичністю одна новина на два-три дні. Також міський голова не практикує регулярної взаємодії з журналістами (брифінги, прес конференції, прямі ефіри, неформальні зустрічі зі ЗМІ). У 2017 році оцінка за цими ж показниками була вищою (41 %)/ Жодна з рекомендацій, вироблена минулого року, не була врахована міським головою чи його апаратом.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?48%

На веб-сайті Черкаської міської ради не представлена інформація про помічників, радників міського голови і відповідно будь-які їхні контакти та сфера відповідальності. На сайті опублікований вичерпний телефонний довідник із номерами телефонів усіх відділів та департаментів міської ради, а також комунальних підприємств міста. 

Конкурси на заміщення вакантних керівних посад в Черкаській міській раді оприлюднюються на сайті установи в розділі “Новини”. Лише деякі оголошення публікуються в друкованих виданнях. Розпорядження міського голови про призначення на посаду службовця, або заміщення вакантної посади на сайті відсутні. Протокол засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад на веб-сторінці недоступний, однак він був наданий у відповідь на інформаційний запит. Ґрунтовних змін за цими індикаторами не відбулося у порівнянні з минулим роком.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?68%

На офіційному сайті Черкаської міської ради не оприлюднено план стратегічного розвиту міста, а відповідний розділ містить лише протоколи засідання комітету стратегічного планування. Генеральний план міста оприлюднений і має графічну частину та пояснювальну записку. Матеріали генерального плану містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема гриф “Для службового користування” мають такі графічні та текстові матеріали як: Схема цивільного захисту цивільної оборони на мирний час; така ж схема на особливий період; пояснювальна записка; розробка розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час та в особливий період”. 

На сайті міської ради є окремий розділ присвячений бюджету на поточний рік. Там опубліковані проект рішення виконавчого комітету, проект рішення міськради та ухвалене рішення ради, а також відповідно актуальна редакція бюджету з усіма змінами. Оприлюднено також актуальну програму соціально економічного розвиту міста на 2017-2019 роки.

Система управління якістю ISO запроваджена у місті з 2012-го року, проте міськрада не має сертифікату за результатом проведення зовнішнього аудиту, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015. 

Міська рада не має окремого документу, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних, і керується постановою Кабінету міністрів від 21.10. 2015 №835.

Запроваджено та функціонує система електронних петицій. 

Нормативні документи муніципалітету?62%

Чинний Статут територіальної громади Черкас є у вільному доступі на сайті міської ради. 

Лише частина розпоряджень міського голови оприлюднюються на веб-сторінці ради. Більшість із оприлюднених розпоряджень публікуються вчасно. Пошук документів можливий, однак лише серед наявних у відповідному розділі. При цьому система пошуку є доволі незручною для користувачів. 

Міська рада та її структурні підрозділи використовують систему електронних закупівель PROZORRO для закупівлі робіт на суму від 1,5 млн. грн та послуг від 200 тис. грн. На сьогодні відсутнє рішення міської ради, яке б зобов’язувало розпорядників коштів проводити аукціони на допорогових закупівлях через систему PROZORRO. Система PROZORRO.Продажі прийнята для користування, але наразі міська рада ще нічого не продавала за її допомогою. 

У Черкасах не затверджено нормативних документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних. Запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі від 20.08.2015 №2-1453 “Про затвердження міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки”. Відповідний розділ “Громадський бюджет” представлено і на сайті міської ради. 

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ55%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?67%

Зведеної інформації про місцезнаходження, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради чи окремого розділу на сайті з цими даними немає. Інформація доступна лише частково. Вичерпна інформація про керівників виконавчих органів також відсутня. 

Біографічні дані (окрім інформації про судимість та сімейний стан) та фотографії заступників міського голови наявні у вільному доступі на веб-сторінці міської ради. Водночас на сайті міськради не опублікована інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, поштова адреса заступників міського голови. Інформація про прийом посадовими особами виконавчих органів Черкаської  міської ради опублікована лише за 2017-ий рік. Декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови не опубліковані на сайті міськради, однак є на сайті НАЗК. Інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів відсутня, разом із тим частково про розподіл обов’язків заступників міського голови можна дізнатися у розділі “Розпорядження міського голови”.

Інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради наявна у довіднику комунальних підприємств міста на сайті міської ради. В установ та закладів соціальної сфери є свої окремі підсайти, де і публікується уся необхідна інформація. 

Інформація про виконавчий комітет міської ради?93%

На сайті міської ради у повному обсязі наявна інформація про персональний склад виконкому, однак біографічні відомості членів виконкому подані не в повному обсязі.  Інформація про повноваження міститься в регламенті роботи виконавчого комітету, що опублікований на сайті ради. Інформація про місце та час засідань публікується у розділі “Новини” на сайті міської ради.

Рішення та документація виконавчих органів?75%

На веб-сайті ради у відповідних розділах оприлюднені рішення та проекти рішень виконавчого комітету. Більшість рішень публікують вчасно. Проекти порядку денного засідань виконкому зазвичай оприлюднюють за один день до засідання. Оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік і самі проекти актів. Вичерпні повідомлення про оприлюднення проектів актів розміщено на сайті ради. Здебільшого проекти публікують вчасно і оприлюднюють у друкованих ЗМІ. 

Більшість виконавчих органів оприлюднюють річні план закупівель і зміни до них на сайті ради та на сайті prozorro.gov.ua.

Повна інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, а також інформація про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг на сайті відсутня. Інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги представлена частково. 

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на 2017-2019 роки зі змінами. Перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету також оприлюднено.

Перелік укладених ОМС договорів, укладені договори, інші правочини, додаткові угоди опубліковані на сайті міської ради і містять гіперпосилання на сайт PROZORRO, де наявна уся необхідна інформація. Разом із тим Черкаська міська рада не розміщує набори даних у форматі відкритих даних. 

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, проте вона незручна та повільна.

Комунальне майно та земля муніципалітету?23%

Останнє оприлюднене рішення про земельні торги на сайті міської ради датоване 2013-тим роком. Містобудівний кадастр міста створений та функціонує. Створено і функціонує відділ містобудівного кадастру, що є покращенням у порівнянні з минулим роком. 

Опублікований, однак не у форматі відкритих даних, перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду, розклад руху громадського транспорту. 

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами оприлюднений за 2017-ий рік, інформацію про рекламні засоби – за 2014-ий. Не оприлюднено також перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, актуальний список власників та орендарів земельних ділянок, реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення. Систематична практика публікування інформації у форматах відкритих даних загалом відсутня.

Рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах не приймалось.  Рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств прийнято 18 жовтня 2018-го року. 

ДЕПУТАТИ І РАДА64%

Інформація про депутатів міської ради?37%

На сайті Черкаської міської ради номери телефонів та електронні пошти депутатів ради оприлюднені частково. Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради не опублікована. На сторінці відсутні біографічні відомості про депутатів (наявні лише у двох депутатів). Є лише фото, дані про приналежність до фракції. Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів не оприлюднені. Інформація про графік та місце прийому громадян опублікована (за винятком одного депутата).

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?53%

Регламент роботи Черкаської міської ради доступний на сайті ради. Положення про роботу постійних депутатських комісій не оприлюднено, однак така інформація наявна в регламенті роботи ради. Розміщено актуальну інформацію про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. Інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни доступна. 

На сайті наявна вся інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради, фото, біографія, але вона міститься у різних розділах веб-сайту ради. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру відсутня, однак її можна знайти на сайті НАЗК. Є актуальна інформація про склад депутатських фракцій, хоч відомості оновлюються повільно. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради. 

Пленарні засідання міської ради?68%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюється з різним інтервалом часу перед засіданням, найчастіше із запізненням. Зокрема, у серпні 2018-го року мав місце випадок, коли про проведення сесії повідомили вже після самого засідання, в тому числі і деяких депутатів. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь. Проекти рішень ради переважно оприлюднюються вчасно.

У міській раді діє електронна система голосування, чого ще не було в минулому звітному періоді. Інформація про поіменну реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного оприлюднюються вчасно. Через веб-сайт ведеться відеотрансляція пленарних засідань міської ради. Аудіо і відеозаписи пленарних засідань міської ради фрагментарно, або частково доступні на веб-сайті ради. 

У Статуті міста  визначено процедуру врегулювання конфлікту інтересів. Депутати міської ради повідомляють про конфлікт інтересів. Етичний кодекс у міській раді не затверджено.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?90%

На веб-сайті Черкаської міської ради переважно вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях. Протоколи всіх засідань опубліковані на сайті ради. Протоколи засідань постійних депутатських комісій також опубліковані. Запити депутатів міської ради також публікують. Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, не оприлюднене.

Принцип відкритості?

Міський голова69%

Участь громадськості?69%

Черкаський міський голова здійснює прийом громадян у визначений час та за зазначеною адресою. Відповідно до графіка, приділяє прийому 6 годин на місяць. На прийом до міського голови можна записатися дистанційно, проте згідно з процедурою потрапити на особистий прийом можна лише після того, як не вдалося вирішити питання з керівниками департаментів та заступниками. Термін, через який громадянин може потрапити на особистий прийом до міського голови, залежить від складності питання і проходження його по інших інстанціях. 

У Черкасах створені умови для доступу осіб з інвалідністю до приміщень міської ради (місце прийому міського голови). 

Спеціального регламенту чи графіку проведення виїзних прийомів міського голови немає, однак трапляється, що він їх проводить. Систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо, та систематичні виїзні прийоми не проводяться. 

Черкаський міський голова активно використовує Facebook у своїй комунікації з мешканцями і веде свою сторінку особисто. У Черкаській міській раді функціонує гаряча лінія для оперативного звернення громадян 1505. На офіційному веб-сайті мешканці можуть оформити електронне (дистанційне) звернення. У 2018-тому році міський голова Черкас не ініціював громадських обговорень (громадських слухань, загальних зборів), досліджень громадської думки, або опитувань та не проводив консультацій із громадськістю. Розпорядженням міського голови утворено низку громадських рад та робочих груп, а саме: Комітет стратегічного планування, Архітектурно-містобудівна рада, Рада платників податків м. Черкаси, Молодіжна рада, Робоча група з питань модернізації системи ПТО у Черкасах, Експертна рада з виділення грантів у галузі культури, Робоча група з питань реалізації ініціативи ЮНІСЕФ “Громада дружня до дітей та молоді”. За налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства в Черкаській міській раді відповідає відділ підтримки громадянського суспільства департаменту організаційного забезпечення.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ61%

Участь громадськості?68%

Громадяни можуть вільно відвідувати засідання виконкому та мають вільний доступ до всіх приміщень ради. 

Вичерпна інформація про процедуру проведення громадських слухань та інформація про інші механізми громадської участі доступна у Статуті громади. Жодних громадських слухань впродовж 2018-го року ініційовано не було. 

Згідно з відповіддю на запит, при виконавчому комітеті Черкаської міської ради діють такі робочі групи та ради: “З питань контролю та ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій”, “З питань легалізації незаконної підприємницької діяльності та сприяння розвитку підприємництва”, “Координаційна рада з питань підприємництва”, “Соціального діалогу”, “Рада директорів підприємств міста”, “Комітет стратегічного планування”, Архітектурно-містобудівна рада, Рада платників податків, Експертна рада з виділення грантів у галузі культури, “Координаційна рада з питань підприємництва”, “Соціального діалогу”, “Рада директорів підприємств міста”, “Комітет стратегічного планування”.

Доступ до публічної інформації?43%

На офіційному сайті Черкаської міської ради створено окремий розділ “Про доступ до публічної інформації”. Систему обліку публічної інформації не створено. Існує і розміщений стандартний зразок запиту на отримання інформації, затверджений рішенням міськради від 2011-го року. Порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації не опублікований. 

Загалом же система навігації по сайту є не надто зручною. Деякі розділи рідко оновлюються. Не завжди інтуїтивно зрозумілий зміст розділів та шляхи пересування по сайту, не забезпечена можливість користування сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабим зором), не розміщені відповіді на найчастіше запитувані, найактуальніші питання.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. Більшість відповідей на наші запити були отримані впродовж 5 робочих днів, зокрема це стосується запитів, відповіді на які були отримані через електронну пошту. Що стосується запитів, відповіді на які потрібно було надсилати звичайною поштою, такі запити приходили із запізненням. Разом з тим не всі відповіді на запити є повними та обґрунтованими.

У приміщенні ради не забезпечені спеціальні місця для роботи з документами та можливість запитувачів інформації опрацьовувати потрібну інформацію. Розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок не перевищує 0,1% розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормову плату за копіювання, друк відповіді на запит. 

Черкаською міською радою не створений окремий портал відкритих даних або окремий розділ на сайті ради, набори даних не оприлюднюються у форматі відкритих даних (RDF, XML, JSON, CSV), а оприлюднюються у форматах, що унеможливлюють роботу з наборами даних.

Адміністративні послуги?83%

У Черкасах діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП не має свого сайту, однак на сайті міськради створений розділ ЦНАП. Прийом проводиться не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години, організовано електронну чергу. 

 

Центр надає близько 200 послуг. У приміщенні безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Є можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів зв’язку. У приміщенні облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Є бланки для заповнення  та зразки. ЦНАП має доступ до державних реєстрів. 

Окремого сервісу, який дозволяв би мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн не створено. У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

ДЕПУТАТИ І РАДА79%

Участь громадськості?79%

Мешканцям міста забезпечений вільний доступ на пленарні засідання ради та засідання комісій. Існує, однак не оприлюднена на сайті, процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на засіданнях міської ради. Створені умови доступу для осіб з інвалідністю до приміщення міської ради. 

Більшість депутатів Черкаської міської ради здійснюють постійний прийом виборців. Не всі це роблять особисто та у відведеному місці. 

В Статуті територіальної громади врегульовано процедуру проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, подання місцевої ініціативи, утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради. Депутати на засіданнях ради розглядають електронні петиції, які набрали 250 і більше голосів жителів. У 2018-тому році депутати не направляли до виконавчих органів ініціативи про проведення обговорень, слухань та зборів.

Принцип підзвітності?

Міський голова35%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На офіційному веб-сайті Черкаської міської ради оприлюднено затверджений звіт про виконання бюджету міста, інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів. Міська рада розміщує інформацію про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (spending.gov.ua).

Звіт про результати діяльності міського голови?25%

Міський голова у межах звіту про свою роботу інформує про хід виконання програми соціально-економічного розвитку. Водночас звіти про виконання місцевих цільових програм не оприлюднені. Звіт про здійснення державної регуляторної політики розміщений в окремому розділі на сайті ради. 

Міський голова не звітує про роботу виконавчих органів перед радою, оскільки, як вказано у відповіді на інформаційний запит, депутати не зверталися до міського голови з вимогою щодо проведення звіту про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови не оприлюднений на сайті ради. Натомість він був надрукований у спецвипуску газети “Сім днів”, а також озвучений у програмі “Звіти наживо” телеканалу UA: Черкаси. 

Звіт міського голови про його роботу відбувся у листопаді і грудні 2018-го року в межах звітних конференцій комітетів самоорганізації населення. У Статуті територіальної громади не врегульована процедура звітування міського голови перед громадою – визначений лише обов’язок звітувати.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ42%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?16%

Виконавчі органи Черкаської міської ради взагалі не звітують про свою діяльність перед громадою. На сайті також відсутні їхні звіти. Звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку публікується в розділі “Публічні гроші” – “Бюджет міста” – паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм. Згідно із відповіддю на запит, відповідно до наказу міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” форма звітності передбачає тільки річну звітність про виконання паспортів бюджетних програм. Отже, Черкаська міська рада не готує проміжних звітів про хід виконання програм поточного року. 

Виконавчі органи не подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Таку інформацію можна знайти на порталі ради, проте не у форматі звітів. Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію не публікуються.  

Фінансові ресурси муніципалітету?56%

На веб-сайті Черкаської міської ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.  

Проте не оприлюднено детальної інформації про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, а також фінансової звітності суб’єктів господарювання комунальної власності, звітів виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

У місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік у вигляді безпосередньої презентації директором департаменту і через публікацію даних на сайті міської ради.

Інформацію про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи на сайті не опубліковано. Інформація про відчуження комунального майна наявна на веб-порталі ради, але не у форматі звітів виконавчих органів влади. Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств оприлюднені на сайті, але не у форматі відкритих даних. 

 Слід зазначити, що оцінка за цим показником у 2017-тому році складала менше 11%.

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

ДЕПУТАТИ І РАДА38%

Звіти про результати діяльності?38%

Постійні депутатські комісії Черкаської міської ради не звітували перед радою. Також звіти комісій не оприлюднені на сайті. 

В Статуті територіальної громади врегульовано процедуру звітування депутатів перед громадою (депутат звітує один раз на рік). Також міська рада затвердила рішення про строки звітування депутатів перед громадою (не пізніше квітня наступного за звітним року), однак графіку звітування немає. 

Не всі депутати звітують перед громадою. На сайті опубліковані 11 звітів депутатів (із 42) та й ті переважно вільного і невичерпного формату. Депутати інформують мешканців про роботу в раді та на своєму окрузі, наголошуючи на покращенні благоустрою. Водночас, згідно з відповіддю на інформаційний запит, 34 депутати із 42 проінформували раду про результати обговорення їхніх звітів. На веб-сайті ради не оприлюднена інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Коментарі закриті.