Рейтинг міста Черкаси 2014:

36.8%

Індекс публічності

40.9%

Публічність міського голови

36.8%

Публічність виконавчих органів

33.3%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Місто Черкаси у рейтингу Індексу публічності місцевого самоврядування 2014 року посіло 23 місце із 24 обласних центрів України, які брали участь у дослідженні. Для порівняння, минулого року було проведено дослідження індексу публічності у 11 обласних центрах України, де Черкаська міська рада зайняла 10 місце. Відповідно до рейтингу, публічність Черкас становить 37 % із 100 % можливих. Для порівняння, Івано-Франківськ набрав 67 %, що майже у двічі вище. Відповідно до відсоткової градації міста, які не подолали відмітку у 40 % вважаються непублічними. У цьому році таких міст двоє – це Черкаси і Донецьк. Окремо було проаналізовано публічність міського голови, виконавчих органів та депутатів міської ради. Відповідно до загальноукраїнського рейтингу публічності, Черкаський міський голова посів 23 сходинку із 24, виконавчий комітет 23 із 24, а от депутати зайняли останнє 24 місце.

Прозорість роботи міського голови потребує значних доопрацювань та оприлюднення масиву інформації, що стосується виконуваної ним роботи. Так, на веб-сайті ради неповна інформація про місцезнаходження міського голови, способи комунікації з ним та перелік повноважень; про служби міського голови та структуру міської ради. Прийом громадян міським головою відбувається регулярно і Сергій Одарич проводить його особисто. Однак, не оприлюднено детальної процедури запису та проведення прийому, що значно ускладнює для громадян можливість нею скористатися. Не передбачено процедури та графіку систематичного прийому інших груп інтересів, зокрема громадських об’єднань, профспілок тощо. У вільному доступі відсутні розпорядження міського голови.

Для кращого розуміння громадянами роботи та принципів функціонування міської ради, необхідно оприлюднити інформацію як про склад усіх працівників міської ради, радників та помічників міського голови, так і принципи провадження кадрової політики. Процес кадрової політики має бути повністю прозорим та зрозумілим громаді. Необхідно, щоб у міській раді був створений уповноважений орган, функції якого будуть полягати у забезпеченні прозорості та відкритості роботи міського голови як ключової фігури міської політики.

Інформування про структуру та персональний склад виконавчих органів Черкаської міської ради фактично не відбувається. У відкритому доступі відсутні дані про роботу виконавчого комітету ради. Інформація про заступників міського голови обмежується їх переліком та неповними біографічними даними. Відсутні контактні дані заступників міського голови. Немає інформації про персональний склад виконавчого комітету, його місцезнаходження та засоби зв’язку, не оприлюднюються час та місце проведення його засідань. Міська влада приділяє недостатньо уваги публічності проведення закупівель, так, на сайті не оприлюднюється річний план закупівель і хід його виконання. Не є належним чином врегульовані і практично не використовуються механізми залучення громадян до формування місцевої політики за допомогою громадських слухань, подання місцевих ініціатив, загальних зборів.

У місті створений та функціонує ЦНАП, рівень роботи якого можна оцінити як високий. Одним з недоліків є відсутність власного повнофункціонального сайту ЦНАП. Доступ до публічної інформації забезпечується на належному рівні, інформація надається переважно вчасно, але не завжди відповіді на запити є повними та ґрунтовними. Для громадян не забезпечено можливість опрацювання та роботи з інформації у приміщенні розпорядника інформації.

Відсутня практика звітування виконавчих органів ради на відкритих зустрічах з громадянами, письмові звіти теж не оприлюднюються. Бюджет міста оприлюднюється лише у базі рішень міської ради, що потребує від користувачів сайту додаткових знань та навичок. У публічному доступі також відсутня вичерпна інформація про видатки на утримання органу місцевого самоврядування.

Депутати міської ради не в повній мірі використовують можливості веб-сайту ради. Не оприлюднюється інформація про повноваження та обов’язки депутатів і секретаря ради, їхні біографічні відомості. Проект порядку денного засідань ради завчасно не оприлюднюється і відповідно виборці до самого дня засідання не мають змоги отримати інформацію про ті питання, які будуть розглядатись на сесії. Зал засідань міської ради не обладнаний системою електронного голосування, що ускладнює контроль виборців за голосуванням кожного депутата та відвідуваністю засідань.

Доступ громадян на пленарні засідання депутатів міської ради вільний, усі бажаючі можуть бути присутні. Однак відсутній формалізований порядок виступу громадян на засіданнях. Неврегульована процедура утворення дорадчо-консультативних органів при міській раді обмежує можливості участі громадян у процесі прийняття місцевих рішень. Депутати не звітують перед радою про роботу депутатських комісій. Також не відбувається звітування депутатів перед виборцями про результати їхньої роботи, витрачені з із депутатських фондів кошти, виконання доручень виборців.

Принцип прозорості?

Міський голова37%

Інформація про міського голову та його діяльність?44%

Прозорість роботи міського голови потребує доопрацювань та оприлюднення масиву інформації, що стосується виконуваної ним роботи. Так на веб-сайті ради недостатньо інформації щодо місцезнаходження міського голови, порядку взаємодії з ним та окреслення його повноважень. Загалом необхідно щоб у міській раді функціонував окремий виконавчий орган функції якого будуть полягати у забезпеченні прозорості та відкритості роботи міського голови.

 Рекомендації

 1. Оприлюднити у біографічних даних міського голови інформацію про освіту та судимість/не судимість;
 2. Оприлюднити у відповідному розділі інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови;
 3. Оприлюднити на офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень у приміщені міської ради відсутню актуальну інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису на прийом.
 4. Оприлюднити на офіційній сторінці ради інформацію про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.
 5. Оприлюднити у відповідному розділі інформацію з описом повноважень та функцій міського голови.

6. Створити у структурі міської ради підрозділ, який відповідатиме і займатиметься інформаційним висвітленням діяльності міського голови.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?20%

На веб-сайті ради недостатньо повно представлена інформація про служби міського голови та структуру міської ради. Для кращого розуміння громадянами роботи та принципів функціонування міської ради, необхідно оприлюднити інформацію, як про склад усіх працівників міської ради, радників та помічників міського голови, так і принципи провадження кадрової політики. Процес кадрової політики має бути повністю прозорим та зрозумілим громаді. Така політика дозволить підвищити рівень довіри до керівництва міста.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на веб-сайті інформацію про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності;
 2. Оприлюднити на веб-сайті зведену контактну інформацію з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур за 2014 рік.
 3. Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
 4. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) мають оприлюднюватись у спеціально відведеному розділі на веб-сайті ради, а також у друкованому виданні ради.

5. Оприлюднювати у вільному доступі на веб-сайті ради розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців, заміщення вакантних посад. Також необхідно передбачити доступ до протоколів засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?43%

Оприлюднення міських програм та важливих міських документів відбувається на низькому рівні. Сталий розвиток міста забезпечують довготривалі програми і документи, які визначають напрямки розвитку на роки вперед. Ці документи є важливими для кожного громадянина, який пов’язує своє майбутнє із містом. Саме тому міські програми, стратегічний план та всі графічні і описові частини генерального плану мають бути не просто не засекреченими, міська влада має їх пропагувати і всіляко демонструвати.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті план стратегічного розвитку міста (або аналогічний за

змістом та форматом документ), який має містити опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план їх реалізації.

 1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті у розділі «Генеральний план міста» такі документи: 1. Містобудівний прогноз; 2. Схема розташування міста в системі розселення; 3. Схема транспорту; 4. Пояснювальна записка; 5. Архітектурно-планувальні та економічні розділи; 6. Схема прогнозного стану оточуючого середовища.
 2. Розмітити на веб-сайті ради інформацію про те, де можна ознайомитись матеріалами генерального плану (текстовими та графічними) у приміщенні органу місцевого самоврядування чи в іншому загальнодоступному місці, визначеному міською радою.
 3. Розмістити рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками) у відповідному розділі на веб-сайті ради.
 4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті програму соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років).

6. Передбачити процедуру підтвердження виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (проведення зовнішнього аудиту) у роботі органів міської ради.

Нормативні документи муніципалітету?34%

Доступ до інформації про нормативні документи Черкаської міської ради значно ускладнений необхідністю застосування пошукових систем сайту. Таке обмеження вимагає від громадян додаткових знань та створює незручності. Значна частина документів взагалі не оприлюднюється, що унеможливлює безперешкодне ознайомлення із ними. Так, на сайті зовсім не публікуються розпорядження міського голови. У структурі Черкаської міської ради відсутній окремий орган чи відповідальна особа, на яку покладено виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації». На сайті не оприлюднено переліку інформації розпорядником якої є Черкаська міська рада.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднювати розпорядження міського голови на офіційній веб-сторінці ради у термін до 5 робочих днів
 2. Створити на сайті можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва

документу, слова з тексту, вид тощо по усьому контенту сайту.

3. Виділити у структурі міськради окремий підрозділ чи призначити відповідальну особи на яку б було покладено обов’язки з виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Оприлюднити інформацію про цей підрозділ/особу на веб-сайті ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ34%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?48%

Інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів Черкаської міської ради є обмеженою. Фактично у відкритому доступі відсутні дані про роботу виконавчого комітету ради. Інформація про заступників міського голови обмежується їх переліком та неповними біографічними даними. Невідомо де працюють заступники міського голови та як з ними зв’язатися. Також громадяни значно обмежені у інформації про підприємства та установи і організації, що утворені та належать до управління міської влади.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на веб-сайті ради Інформацію про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради.
 2. Оприлюднити на веб-сайті інформацію про структуру та персональний склад виконавчих органів.
 3. Оприлюднити на веб-сайті міської ради інформацію про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку,

адреси електронної пошти).

 1. Вказати у біографічних даних заступників міського голови про судимість та сімейний стан.
 2. Вказати на веб-сайті інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови.
 3. Представити на веб-сторінці інформацію про графік прийому та процедуру запису (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів.
 4. Оприлюднити в офіційних друкованих виданнях ради декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників не оприлюднені.
 5. На веб-сторінці ради розмістити інформацію про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

9. Оприлюднити на веб-сторінці ради інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?0%

Інформація про персональний склад виконавчого комітету його місцезнаходження та засоби зв’язку у відкритому доступі на веб-сайті ради відсутня. Громадяни не можуть безперешкодно дізнатись, хто у місті виконує такі важливі функції управління містом. Ситуацію із відкритістю роботи цього органу ускладнює те, що не оприлюднюються час та місце проведення його засідань.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на офіційній веб-сторінці і дошках оголошень інформацію про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.
 2. Оприлюднити на веб-сторінці ради інформацію про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. А також біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

3. Оприлюднювати на веб-сайті актуальну інформацію про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?37%

Проекти рішень та тексти рішення виконавчого комітету оприлюднюються відповідно до чинного законодавства. Однак, важливо завчасно оприлюднювати порядок денний питань, що виносяться на розгляд виконавчого комітету. Міська влада приділяє недостатньо уваги публічності проведення закупівель, так на сайті не оприлюднюється річний план закупівель і хід його виконання.

 

Інформація про регуляторну політику належним чином висвітлюється на сайті міської ради на усіх етапах окрім власне оприлюднення інформації про вступ у дію кожного конкретного нормативного акту.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднювати на веб-сайті проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому).
 2. Публікувати рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст в друкованих ЗМІ та на веб-сайті міської ради.
 3. Оприлюднювати на веб-сайті інформацію про річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження).
 4. Розмістити на веб-сайті міської ради інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість.
 5. Розмістити на веб-сайті інформацію про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

6. Оприлюднити у відповідному розділі на веб-сайті повний перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

Комунальне майно та земля муніципалітету?19%

Місто провадить земельні торги у відповідності із законодавством, та нажаль така практика не дозволяє громадянам міста повноцінно та безперешкодно дізнаватись про відчуження міської землі. Доброю практикою, яка застосовується у інших містах, є оприлюднення всієї публічної інформації про земельні торги на веб-сайті ради.

 

Рекомендації

Оприлюднювати на веб-сайті ради рішення про проведення земельних торгів. Усі рішення мають містити інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір. Інформація про результати земельних торгів має завчасно (протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів) бути оприлюдненою на веб-сайті ради та у місцевих ЗМІ.

ДЕПУТАТИ І РАДА34%

Інформація про депутатів міської ради?39%

Депутати міської ради не в повній мірі використовують можливості веб-сайту ради, не оприлюднюють свої біографії та інформацію про місцезнаходження. І тим самим обмежують взаємодію із виборцями лише до регулярних прийомів громадян.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради.
 2. Розмістити у відповідному розділі інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради.
 3. Оприлюднити на веб-сайті ради біографічні відомості депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність).
 4. Оприлюднити декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що також мають містити відповідну інформацію про членів їх сімей.

5. Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про графік прийому громадян депутатами міської ради (дні, години та місце прийому) про усіх депутатів.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?32%

На сайті ради оприлюднюється інформація про персональний склад ради, склад депутатських фракцій і груп, а також депутатських комісій. Не представленою залишається інформація про повноваження та обов’язки депутатів, про обов’язки секретаря ради та апарат роботи ради. Таким чином ускладнюється можливість громадян комплексного розуміння якості функціонування представницького органу. Межі округів у яких працюють депутати на веб-сайті вказано у вигляді переліку адрес, які входять до певного округу. Не використовується можливість візуального представлення меж округів на он-лайн мапі, що значно спростило б сприйняття меж округу.

 

Рекомендації

 1. Розмістити регламент роботи міської ради у відповідному розділі на веб-сайті ради.
 2. Оприлюднити на веб-сайті актуальну інформацію про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій.
 3. Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про повноваження секретаря ради.
 4. Візуалізувати на мапі межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

5. Оприлюднити на веб-сайті інформацію про обов’язки та функції відділу роботи (секретаріату) ради. А також інформацію про його місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

Пленарні засідання міської ради?26%

Є певні складнощі із проведенням сесій міської ради. Проект порядку денного засідань ради завчасно не оприлюднюється і відповідно виборці до самого дня засідання не мають змоги отримати інформацію про ті питання, які будуть розглядатись на сесії. Зал засідань міської ради не обладнаний системою електронного голосування, що ускладнює контроль виборців за голосуванням кожного депутата.

 

Рекомендації

 1. Вчасно оприлюднювати на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ рішення про скликання сесії ради (не пізніш як за 10 днів до її проведення).
 2. Заздалегідь оприлюднювати проект порядку денного сесії на веб-сторінці ради оприлюднюється.
 3. Оприлюднювати на веб-сайті проекти рішень ради (щонайменше за 20 днів до засідання).
 4. Встановити у міській раді електронну систему голосування.
 5. Оприлюднювати на сайті інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засідань.
 6. Оприлюднювати на веб-сайті ради результати голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно (через 1-3 робочі дні після засідання).

7. Забезпечити ведення через веб-сайт або інші ЗМІ регулярної відеотрансляції (он-лайн трансляції) усіх пленарних засідань міської ради незалежно від того у якому залі вони проходять.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

Слабка увага до висвітлення важливих документів про діяльність депутатів міської ради породжує значний вакуум інформації для громади щодо виконання депутатами своїх повноважень. Депутати здійснюють свою діяльність, дехто навіть дуже активно, але інформації про те що саме вони роблять і яким чином це відбувається фактично не оприлюднюється.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднювати на веб-сайті ради рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради (не пізніше 10 робочих днів після засідання).
 2. Оприлюднювати на веб-сайті ради протоколи засідань постійних депутатських комісій.
 3. Оприлюднювати на веб-сайті запити депутатів міської ради.
 4. Оприлюднити на веб-сайті ради рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

5. Оприлюднити на веб-сайті план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Принцип відкритості?

Міський голова61%

Участь громадськості?61%

Прийом громадян міським головою відбувається регулярно і Сергій Одарич проводить його особисто. Однак, детальної процедури/інструкції запису та відвідування прийому не оприлюднено, що значно ускладнює цю процедуру для громадян. Не передбачено процедури та графіку систематичного прийому інших категорій громадян (груп громадян), зокрема громадських об’єднань.

 

Рекомендації

 1. Створити можливість запису на прийом до міського голови через офіційний веб-сайт міської ради.
 2. Передбачити необхідність регулярного проведення міським головою окремого систематичного

прийому інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

 1. Передбачити процедуру та графік проведення виїзних зустрічей (прийоми) громадян міським головою (щонайменше 1 раз на місяць).
 2. Використовувати можливість міського голови самостійно ініціювати громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування та резонансних проблем місцевого значення.
 3. Оприлюднити на офіційному веб-сайті процедуру звернення громадян.
 4. Створити і забезпечити функціонування при міському дорадчо-консультативних органів – громадської ради і спеціалізованих робочих груп.

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті ради інформацію про завдання та обов’язки підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ62%

Участь громадськості?56%

Міська рада приділяє недостатньо уваги залученню громадян до формування місцевої політики шляхом застосування механізмів громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів. Такі механізми майже не використовуються, а процес їх проведення не врегульований в місцевих нормативно-правових актах. Міська влада на дуже низькому рівні використовує можливості консультацій з громадою.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на веб-сайті ради, у окремих документах, детальну інформацію про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також оприлюднити таку інформацію про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).
 2. Повідомляти про проведення громадських слухань не менше ніж за 2 тижні; повідомлення мають містити вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів).
 3. Оприлюднити на веб-сайті інформацію (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

4. Ініціювати створення при виконавчих органах дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Доступ до публічної інформації?49%

Доступ до публічної інформації через інструмент інформаційних запитів функціонує на задовільному рівні, інформація надається переважно вчасно, але не завжди відповіді на запити є повними та ґрунтовними. Міська влада неефективно використовує можливість оприлюднення усієї публічної інформації через веб-сайт і таким чином зберігає підвищене навантаження на розпорядників інформації. Можливості обробки інформації у приміщенні розпорядника інформації взагалі не передбачено.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднити на сайті форми письмового запиту на отримання публічної інформації – різними способами та від різних суб’єктів. Оприлюднити порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.
 2. Створити на сайті систему обліку публічної інформації.
 3. Створити зручну систему навігації по сайту, структурувати, розділи та рубрики сайту логічно і впорядкувати їх; розвантажити сайт від зайвої мультимедійної інформації.
 4. Зробити сайт комфортним для осіб зі слабким зором, зокрема створити можливість регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.
 5. Передбачити систему контролю наданих відповідей на інформаційні запити, щоб забезпечити повноту та обґрунтованість відповідей, що надаються на запити.

6. Передбачити у міській раді спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Адміністративні послуги?69%

У місті створений та функціонує ЦНАП, рівень роботи якого можна оцінити як високий. Одним із небагатьох недоліків у роботі ЦНАПу є відсутність власного повнофункціонального сайту, чи відповідного розділу на веб-сайті міської ради. Такий інструмент значно спростить взаємодію зі ЦНАПом багатьом громадянам та підвищить ефективність його роботи.

 

Рекомендації

1. У місті необхідно створити установу з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

ДЕПУТАТИ І РАДА65%

Участь громадськості?65%

Доступ громадян на сесійні засідання депутатів міської ради вільний, практично будь хто може бути присутнім. Незважаючи на це досить багато чого відбувається у хаотичному порядку, так відсутня процедура виступу звичайного громадянина на сесії депутатів. Через це таку потребу можна реалізувати лише у ручному режимі, треба звертатись чи до міського голови чи депутатів, аби ті допомогли реалізувати таку необхідність.

 

Неврегульована процедура утворення дорадчо-консультативних органів при міській раді спричиняє значні незручності для громадських активістів та інших громадян. Все це відбувається у ручному режимі, а не відповідно до нормативних актів.

 

Рекомендації

 1. Створити зручні умови доступу до приміщень де відбуваються засідання ради для неповносправних громадян.
 2. Створити та затвердити процедуру яка дозволить мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.
 3. Завчасно оприлюднювати на веб-сайті міської ради інформацію про час та місце засідань депутатських комісій.
 4. Розробити та затвердити порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради. Його можна прописати у Статуті територіальної громади чи у окремому положенні ради.

5. Депутатам варто ініціювати проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Принцип підзвітності?

Міський голова24%

Фінансові ресурси муніципалітету?75%

Міська рада приймає ряд важливих документів завданням яких є звіт перед громадою про виконану роботу, але не достатньо широко інформує громаду про це. Звіт про виконання бюджету прийнятий, але у відповідному розділі на веб-сайті ради не оприлюднений.

 

Рекомендації

1. Оприлюднити затверджений радою річний звіт про виконання бюджету у спеціально відведеному для цього підрозділі сайту

Звіт про результати діяльності міського голови?19%

Публічне звітування про діяльність міського голови чи виконання важливих міських програм фактично не проводиться, що значно знижує обізнаність жителів міста про результати роботи міської влади. Підзвітність міського голови перед громадою передбачена у статуті міста та нажаль детальної процедури реалізації цього обов’язку немає.

 

Рекомендації

 1. Передбачити щорічне звітування міського голови (щонайменше двічі на рік) у форматі відкритої зустрічі, де інформувати населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.
 2. Передбачити щорічний звіт міського голови перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також текст звіту необхідно оприлюднювати у друкованому ЗМІ міської ради.
 3. Оприлюднювати на веб-сайті ради письмові звіти міського голови у тому числі звіт про роботу виконавчих органів ради.
 4. Передбачити щорічний звіт міського голови про результати роботи на відкритій зустрічі перед територіальною громадою.

5. Врегулювати детальну процедуру звітування міського голови у Статуті територіальної громади чи іншому нормативному документі.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ11%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?0%

Звітування виконавчих органів влади знаходиться на дуже низькому рівні. Громадяни міста не отримують інформації про результат їх діяльності. Звітування не відбувається ні на відкритих зустрічах із громадою, ні через оприлюднення письмових звітів на веб-сайті ради.

 

Рекомендації

 1. Передбачити процедуру та графік звітування виконавчих органів (управлінь) про їх діяльність безпосередньо перед територіальною громадою не рідше двох разів на рік.
 2. Оприлюднювати на веб-сайті ради звіти виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Інформувати про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь (щонайменше за 5 днів).
 3. Оприлюднювати звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку на веб-сайті ради.
 4. Оприлюднювати проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

5. Формувати та оприлюднювати звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Фінансові ресурси муніципалітету?10%

Міська рада застосовує прогресивний спосіб звітування за витрачання бюджетних коштів щоденно, та нажаль такої практики для реального інформування громадян міста, про структуру і обсяги видатків міською владою, недостатньо. Бюджет міста оприлюднюється лише у базі рішень міської ради, що потребує від користувачів сайту додаткових знань та навичок. Варто зазначити, що для цього документу та відповідної інформації на веб-сайті навіть створено окремий підрозділ. У публічному доступі також відсутня інформація про видатки на утримання самого органу місцевого самоврядування.

 

Рекомендації

 1. Оприлюднювати на веб-сайті ради у відповідному розділі детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету.
 2. Оприлюднювати на веб-сайті квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.
 3. Розмістити на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.
 4. Запровадити практику публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік і закріпити цю практику нормативним актом.

5. Публікувати звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна на веб-сайті ради.

Регуляторна політика?75%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

ДЕПУТАТИ І РАДА0%

Звіти про результати діяльності?0%

Депутати не звітують перед іншими депутатами про свою діяльність у межах депутатських комісій. Не відбувається звітування депутатами і перед виборцями, вони не звітують за пророблену ними роботу, за витрачені із депутатських фондів кошти. Хоча відповідно до Статуту територіальної громади м. Черкаси вони зобов’язані це робити.

 

Рекомендації

1. Постійним депутатським комісіям необхідно звітувати перед радою. На веб-сайті мають оприлюднюватись письмові звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

2. Розробити та затвердити порядок звітування депутатів перед територіальною громадою у Статуті територіальної громади або окремому положенні. Затвердити рішенням міської ради строки проведення звітів депутатами перед виборцями і графік звітування депутатів.

3. Розробити та прийняти рішення щодо обов’язку депутатів повідомляти відділ роботи ради про проведення звітування перед виборцями, а також оприлюднювати звіти на офіційному веб-сайті міської ради. Звіт депутатів має бути детальним та вичерпним і містити інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

4. Оприлюднювати на веб-сайті ради інформацію (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь