Рейтинг міста Чернівці 2014:

53%

Індекс публічності

55.9%

Публічність міського голови

54.1%

Публічність виконавчих органів

49.6%

Публічність депутатів

Резюме міста:

В результаті дослідження публічність Чернівецької міської ради була оцінена у 53%, що дозволило місту посісти у всеукраїнському рейтингу восьме місце. Попри те, незважаючи на непоганий результат, рівень публічності органу місцевого самоврядування не можна вважати задовільним.

Вимірювання Індексу публічності показало, що найпублічнішими серед трьох суб’єктів самоврядування є міський голова (56%) та виконавчі органи (54%). Робота депутатів Чернівецької міської ради має нижчий показник (50%), хоч в загальнодержавному розрізі за цим критерієм займає 3-тю сходинку у рейтингу.

Публічність міського голови оцінено найвище, проте на веб-сторінці ради бракує основної інформації про головну посадову особу міста – відсутні біографічні відомості, а контактна інформація знаходиться в окремому файлі, який перш ніж переглянути, необхідно завантажити. Також відсутня інформація про повноваження та функції міського голови. Те саме стосується і даних про радників та помічників мера.

На сайті можна знайти план стратегічного розвитку міста, а також генеральний план. Але у вільному доступі можна отримати тільки схему генерального плану, оскільки план містить інформацію з обмеженим доступом. А щоб ознайомитись з міським бюджетом та змінами до нього, необхідно спершу знайти рішення сесій міської ради, на яких приймався бюджет та зміни до нього. Сам пошук документів на сайті є незручним, адже відсутня можливість пошуку за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Попри те, міський голова є достатньо публічним – він часто комунікує з пресою та активно взаємодіє з чернівчанами через мережу Facebook, для безпосереднього спілкування з мешканцями міста мер приділяє всього 4 години на місяць. Проблематичним є звернення чернівчан щодо термінових проблем, оскільки в Чернівецькій міській раді відсутня “гаряча лінія” для оперативних звернень громадян. Важливо також відмітити, що ні у  Статуті територіальної громади м. Чернівці, ні в окремому положенні  чітко не визначено процедуру звітування міського голови.

Позитивно, що проекти рішень та рішення виконавчого комітету оприлюднюються на веб-сайті. Інформація про склад, повноваження та роботу виконавчих органів є неповною. Також на сайті розміщена зовсім незначна частина інформації про підприємства та установи, що належать до сфери управління міської ради. В місті діє Центр надання адміністративних послуг, однак досі не створено окремого веб-сайту, не забезпечено можливості електронного запису для отримання послуг.

Більшість виконавчих органів не оприлюднюють звіти про свою роботу на веб-сайті ради і фактично не звітують безпосередньо перед територіальною громадою. Проте, у вільному доступі можна знайти звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, хоч вони і не є невичерпними. Дещо кращу ситуацію спостерігаємо з оприлюдненням проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм в поточному році.

У результаті моніторингу депутатський корпус міськради був оцінений найнижче. Так, в Чернівецькій міській раді діє електронна система голосування, але результати поіменних голосувань за кожне питання порядку денного не розміщуються на сайті ради. ЧМР – одна з небагатьох рад, де ведеться відео-трансляція пленарних засідань, проте самі відеозаписи не завантажуються в архів веб-сторінки ради, а тому, спостерігати за сесією можна тільки в режимі реального часу. На сайті є інформація про графіки прийому виборців депутатами, а також межі округів, в яких вони були обрані. Натомість бракує інформації про помічників депутатів, подані запити та їхні контактні дані. Депутати Чернівецької міської ради фактично не звітують перед виборцями, на сайті розміщені звіти тільки декількох депутатів.  Звіти депутатських комісій не оприлюднено взагалі.

Принцип прозорості?

Міський голова64%

Інформація про міського голову та його діяльність?66%

На сайті Чернівецької міської ради зовсім мало інформації про міського голову. Відсутні біографічні відомості, а контактна інформація знаходиться в окремому файлі, який перш ніж переглянути, необхідно завантажити. Також відсутня інформація про повноваження та функції міського голови.

Позитивним є часте оновлення новин, а також постійна взаємодія міського голови з пресою та громадськими об’єднаннями.

 Рекомендації

 • На офіційному сайті Чернівецької міської ради необхідно розмістити біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову;
 • Інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови помістити в розділ “Чернівецький міський голова”;
 • В розділ “Чернівецький міський голова” додати інформацію про повноваження та функції міського голови.
Інформація про служби міського голови та кадрова політика?55%

На сайті відсутня інформація про радників та помічників міського голови. Їхні контактні дані з прізвищами та іменами можна знайти тільки в окремому телефонному довіднику. На сайті наявна детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Але оголошення про конкурс не завжди оприлюднюються вчасно (за місяць до проведення конкурсу). Окрім того, на сайті відсутні протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів та складу конкурсної комісії.

Рекомендації

 • Окремим розділом на веб-сайті Чернівецької міської ради необхідно розмістити інформацію про радників та заступників Чернівецького міського голови із зазначенням їхніх контактних даних, сфер відповідальності та коротких біографічних відомостей;
 • Контактну інформацію з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур необхідно розміщувати в розділах відповідних структур;
 • В розділі документації необхідно публікувати розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад разом з протоколами засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів та складу конкурсної комісії.
Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?69%

На сайті можна знайти план стратегічного розвитку міста, а також генеральний план. Але у вільному доступі можна отримати тільки схему генерального плану, оскільки план містить інформацію з обмеженим доступом.

Щоб ознайомитись з міським бюджетом та змінами до нього, необхідно знайти рішення сесій міської ради, на яких приймався бюджет та зміни до нього. Окремого розділу з актуальним бюджетом міської ради на сайті немає.

На сайті можна ознайомитись з програмою соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік), програма на середньостроковий період (5 років) – відсутня.

Рекомендації

 • Генеральний план міста не повинен містити інформації з обмеженим доступом і поряд зі схемою генерального плану, на сайті повинна бути розміщена описова частина;
 • Необхідно створити окремий розділ з актуальним бюджетом міста;
 • Помістити на веб-сайт міської ради програму соціально-економічного розвитку міста на середньостроковий період.
Нормативні документи муніципалітету?64%

Більшість нормативно-правових документів муніципалітету можна знайти на веб-сайті міської ради. Зокрема Статут територіальної громади міста Чернівці, а також більшість розпоряджень міського голови наявні у вільному доступі. Проте звернувшись із запитом до міської ради ми отримали інформацію, що в період з 01.07.2014 р. до 01.08.2014 р. Чернівецьким міським головою видано розпоряджень: 53 – з основної діяльності; 198 – з кадрових питань;  204 – з надання відпусток, відряджень; 14 – з питань заохочень. А на сайті, за цей період, оприлюднена лише частина з цих розпоряджень.

Пошук інформації на сайті є дуже незручним. Відсутня можливість пошуку за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Чернівецьким міським головою повністю виконано вимоги ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу, віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення виконання закону).

Рекомендації

 • На веб-сайті міської ради необхідно оприлюднювати всі розпорядження міського голови, без виключення;
 • В розділі Доступу до публічної інформації вказати електронну адресу, на яку можна надсилати запити;
 • Необхідно замінити систему пошуку інформації на веб-сайті з можливістю пошуку документів за різними критеріями.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?32%

На веб-сторінці чернівецької міської ради фактично відсутня інформація про склад виконавчих органів, а також неможливо знайти будь-яку інформацію про заступників міського голови. Також вже давно не оновлювалась інформація про підприємства, установи та організацій, що належать до сфери управління міської ради, а про установи соціальної сфери взагалі відсутня.

 Рекомендації

 • До контактної інформації виконавчих органів додати електронні адреси;
 • Оновити інформацію про структуру та персональний склад виконавчих органів, додати вичерпну інформацію про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографію);
 • Додати біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови. Також інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови, графік прийому та процедуру запису усіма керівниками виконавчих органів;
 • Оновити інформацію про підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради, а також інформацію (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради взагалі відсутня.
Інформація про виконавчий комітет міської ради?82%

На веб-сайті наявна інформація про повноваження виконавчого комітету та його персональний склад, але відсутня інформація про керуючого справами, а біографічні відомості про членів виконкому не завжди є повними.

 Рекомендації

 • Додати інформацію про керуючого справами виконавчого комітету;

Надати всі біографічні відомості про членів виконавчого комітету (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

Рішення та документація виконавчих органів?70%

На сайті чернівецької міської ради публікуються всі рішення та більшість документації виконавчих органів. На веб-сайті неможливо знайти інформацію про вартість послуг, що надаються комунальними підприємствами міста.

Незручним для користувача є система пошуку веб-сайту, оскільки пошук в базі даних нормативно-правових актів.

 Рекомендації  

 • Доповнити інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами із зазначенням їхньої вартості;
 • Оприлюднити інформацію, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги;
 • Змінити систему пошуку інформації на сайті. Створити можливість контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також можливість пошуку в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.
Комунальне майно та земля муніципалітету?57%

Інформація про комунальне майно та землю муніципалітету оприлюднюється в дуже малому об’ємі. Рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються разом з іншою документацією і тому знайти їх не дуже зручно. Окрім того, ці рішення не містять даних про умови користування земельною ділянкою; та особу, уповноважену укласти відповідний  договір. Інформація про результати земельних торгів оприлюднюються лиш щодо окремих земельних ділянок. В складі управління містобудування та архітектури створена служба містобудівного кадастру.

 Рекомендації

 • Необхідно створити на сайті окремий розділ щодо земельних торгів;
 • Рішення повинні містити інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; та особу, уповноважену укласти відповідний договір;
 • На сайті повинні оприлюднюватись результати усіх земельних торгів без виключення.

ДЕПУТАТИ І РАДА63%

Інформація про депутатів міської ради?36%

На веб-сайті фактично відсутня інформація про депутатів міської ради. Виборець може ознайомитись зі списком депутатів, їхніми фото, межами округу, в якому був обраний депутат, а також графіком прийому виборців. Повністю відсутні контактні та біографічні відомості депутатів, а також їхні декларації про майно.

 Рекомендації  

 • Необхідно розмістити інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради;
 • В окремому розділі надати інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради;
 • Додати біографічні відомості про депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність);
 • Оприлюднити декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів.
Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?79%

Загалом інформація про структуру та організацію роботи представницького органу місцевого самоврядування в достатній мірі представлена на веб-сайті ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. А також інформація про склад постійних депутатських комісій. Також на сайті наявна інформація про секретаря міської ради.

 Рекомендації  

 • До біографії секретаря міської ради додати інформацію про сімейний стан та судимість;
 • Інформацію про обов’язки та функції секретаріату ради помістити в окремому розділі;
 • Помістити контакти секретаріату міської ради в відповідний розділ сайту.
Пленарні засідання міської ради?64%

Інформація щодо пленарних засідань міської ради є вичерпною і оприлюднюються вчасно на веб-сайті міської ради. Також будь-хто може ознайомитись з проектами рішень та самими рішеннями міської ради на веб-сайті. Нещодавно була запроваджена практика публікації на сайті міської ради інформації про реєстрацію депутатів на засіданнях – сподіваємось, що вона буде продовжена. Негативом є відсутність результатів поіменного голосування.

Рекомендації  

 • Необхідно продовжувати практику публікації на сайті міської ради інформації про реєстрацію депутатів на засіданнях ради;
 • Запровадити практику розміщення на веб-сайті міської ради результатів поіменного голосування;
 • Створити на сайті міської ради архів записів (відео, аудіо) засідань міської ради.
Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

На сайті міської ради з’являється тільки частина нормативно-правових актів. В документації можна знайти рішення, прийняті на пленарних засіданнях, але немає в наявності протоколів засідань постійних депутатських комісій, рішень, які регулюють розмір депутатських фондів, а також плану реалізації депутатами міської ради доручень виборців. Також оприлюднені не всі запити депутатів міської ради.

Рекомендації 

 • На сайті міської ради необхідно оприлюднити:
 • протоколи засідань постійних депутатських комісій;
 • усі запити депутатів міської ради;
 • рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Принцип відкритості?

Міський голова55%

Участь громадськості?55%

Для мешканців м. Чернівці не складає особливої проблеми звернутися до міського голови. Вони можуть це зробити записавшись на прийом або ж скориставшись можливістю електронного звернення чи надіславши повідомлення на сторінку Facebook міського голови. Проблематичним є звернення чернівчан щодо термінових проблем, оскільки в Чернівецькій міській раді відсутня “гаряча лінія” для оперативних звернень громадян.

Хоча при міському голові відсутня громадська рада, та все ж вона функціонує при виконавчих органах міської ради і може розглядати питання, які стосуються роботи міського голови.

 Рекомендації

 • Необхідно створити можливість запису на прийом до міського голови через веб-сторінку з можливістю вибору місця прийому (доступному для неповносправних осіб);
 • Збільшити години прийому громадян з 4-ох до 8-ми;
 • Створити «гарячу лінію» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови;
 • Запровадити практику обговорень важливих питань з громадськістю, в окремих випадках створювати робочі групи до складу яких входили б представники місцевої громади.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ71%

Участь громадськості?78%

Чернівецька міська рада є досить відкритою для громади, потрапити до кабінетів управлінь та департаментів можна без особливих проблем, також громадяни можуть взяти участь в засідання виконавчого комітету. На сайті ради з’являються повідомлення про проведення громадських слухань, але вони не містять проектів документів. Недостатньою є кількість дорадчих органів, а ті які створені, є не надто ефективними.

Рекомендації

 • Повідомлення про проведення громадських слухань доповнювати проектами документів;
 • Створити більше дорадчих органів в міській раді та стежити за їх функціональністю.
Доступ до публічної інформації?81%

Чернівецькою міською радою забезпечено доступ до публічної інформації, на веб-сайті можна знайти всю необхідну інформацію для оформлення інформаційних запитів. Відповіді на запити надаються вчасно, але не завжди відповіді містять всю запитувану інформацію, часто необхідно надсилати уточнюючі запити. Також на сайті не створена можливість подачі запиту через он-лайн форму, що значно спростило б процедуру надсилання запитів.

Рекомендації  

 • Внести зміни до Порядку забезпечення доступу до публічної інформації затвердженого розпорядженням Чернівецького міського голови «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», вказавши в ньому адреси електронної пошти для надсилання інформаційних запитів електронною поштою; цю адресу оприлюднити у відповідному розділі веб-сайту ЧМР;
 • На інформаційні запити необхідно надавати повну і вичерпну відповідь.
Адміністративні послуги?46%

В м. Чернівці створений Центр надання адміністративних послуг, але його роботу не можна оцінити як ефективну, зокрема – не запроваджено електронну чергу. У ЦНАПу немає окремого веб-сайту, проте більшість інформації щодо роботи цієї установи можна знайти на веб-сайті міської ради.

Рекомендації

 • Створити окремий веб-сайт ЦНАПу;
 • Додати інформацію про режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, та наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;
 • Розмістити на сайті ЦНАПу інформацію про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки для інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації;
 • Здійснювати видання довідково інформаційних матеріалів про АП та безоплатно поширювати їх у ЦНАПі;
 • Облаштувати у ЦНАП інформаційні стенди із інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;
 • Організувати у ЦНАПі електронну чергу;
 • Забезпечити процедуру попереднього запису у ЦНАП в тому числі і через інтернет;
 • Створити установу з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА63%

Участь громадськості?63%

Міська рада є досить відкритою в свої роботі, громадяни можуть безперешкодно потрапити на засідання міської ради, також існує зрозуміла процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради.

Дещо незрозумілою є процедура доступу громадян до засідань депутатських комісій, але будь-хто може взяти в них участь.

Більшість депутатів міської ради не проводять регулярні зустрічі з виборцями, а якщо й проводять, то не всі це роблять особисто.

Рекомендації:

 • Оприлюднити на сайті процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій;
 • Рекомендувати депутатам регулярно проводити зустрічі з виборцями і робити це особисто.

Принцип підзвітності?

Міський голова42%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті доступний річний звіт про виконання міського бюджету з доходами і видатками, хоча він є загальним і не містить деталей.

Рекомендації

Опублікувати на сайті детальний звіт про виконання бюджету міста.

Звіт про результати діяльності міського голови?36%

Секретар міської ради, який виконував обов’язки міського голови, не звітував перед громадою і міською радою про свою діяльність та роботу виконавчих органів ЧМУ.

 Рекомендації  

В Статуті територіальної громади м. Чернівці необхідно більш чіткіше визначити процедуру звітування міського голови.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ28%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?33%

Більшість виконавчих органів не оприлюднюють звіти про свою роботу на веб-сайті ради і фактично не звітують безпосередньо перед територіальною громадою. Проте, у вільному доступі можна знайти звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, але він є невичерпним і містить тільки загальні показники. Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році публікуються належним чином.

Також не повними є звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:

 • Всі без виключення виконавчі органи міської ради повинні звітувати про свою роботу перед територіальною громадою, а також публікувати свої звіти на веб-сайті міської ради. Повідомлення про звітування цих органів повинно завчасно з’являтися на веб-сайті ради та в ЗМІ (не менше як за 5 днів);
 • Публікувати вичерпний звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;
 • Публікувати звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію із зазначенням запитувача та тематики запиту.
Фінансові ресурси муніципалітету?0%

Отримати інформацію про фінансові ресурси муніципалітету неможливо. На сайті відсутні дані про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання бюджету не оприлюднюються, а також відсутня інформація про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

Неповною є інформація про результати відчуження комунального майна.

Рекомендації

 • Необхідно опублікувати дані про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету;
 • Оприлюднювати квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;
 • Оприлюднити інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи;
 • Публічно надавати інформацію про виконання місцевого бюджету за попередній рік;
 • Регулярно публікувати звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.
Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА12%

Звіти про результати діяльності?12%

Депутати Чернівецької міської ради фактично не звітують перед виборцями, а якщо й звітують, то надають не повну інформацію про свою роботу. На сайті міської ради неможливо знайти звіти депутатських комісій, а порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади.

 Рекомендації  

 • На сайті міської ради необхідно оприлюднювати звіти депутатських комісій;
 • Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою потрібно чітко врегулювати у Статуті територіальної громади;
 • Всі без виключення депутати повинні звітувати перед виборцям про виконану роботу;
 • Звіти депутатів повинні містити інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців;
 • В звітах повинна міститися інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь