Рейтинг міста Дніпро 2018:

63%

Індекс публічності

62%

Публічність міського голови

60%

Публічність виконавчих органів

66%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Дніпровська міська рада за результатами вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування у 2018 році продемонструвала невелику, однак позитивну динаміку зростання публічності, відкритості та підзвітності муніципалітету. Цього року місто Дніпро посіло 17 місце серед 24 обласних міст із загальним показником 62,93% та вперше досягло «задовільного» рівня публічності згідно зі шкалою оцінювання. У 2017 році місто також займало 17 сходинку у рейтингу, проте з показником 59,14%, що класифікується як «низький рівень публічності».

Розглядаючи результати у розрізі кожного із суб’єктів владних повноважень, слід відзначити, що найвищий показник публічності визначено у депутатського корпусу – 66,45% (61% у 2017 р.); зріс показник публічності міського голови – 62,23% (60% у 2017 р.); найменш публічними залишаються виконавчі органи з результатом 60% (57% у 2017 р.). Таким чином, незначне зростання показників усіх трьох суб’єктів владних повноважень дозволило Дніпровській міській раді досягнути задовільного рівня публічності у загальноукраїнському рейтингу публічності. Основна причина зростання показників у всеукраїнському рейтингу – постійне оновлення та доопрацювання сайту Дніпровської міської ради, поява нових інструментів на сайті ради.

Публічність міського голови Дніпра становить 62,23%, що відповідає 17 місцю у загальному рейтингу міських голів та задовільному рівню публічності.

Не надто високі показники прозорості, відкритості та підзвітності діяльності міського голови Дніпра мають низку причин. На сайті відсутня інформація про радників міського голови, їх біографічні дані та засоби зв’язку з ними. Також досі не оприлюднений документ, який визначає процедуру проходження конкурсу на заміщення вакантних посад: Розпорядження міського голови від 09.09.2011 р. № 377 «Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради». На сайті ради не публікуються розпорядження міського голови про кадрові питання. Сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015 (результат проведення зовнішнього аудиту), досі застарілий. На сайті немає вичерпних біографічних даних міського голови, а саме інформації про партійну приналежність та судимість.

Підзвітність наразі залишається найслабшою стороною діяльності міського голови. Він не звітує перед Дніпровською міською радою про роботу виконавчих органів хоча б один раз на рік. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів не оприлюднюється на сайті.

До позитивних практик роботи Дніпровської міської ради належить доступність на сайті ради декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру міського голови та його заступників за всю каденцію. Систематично висвітлюється інформація про діяльність міського голови.

Публічність виконавчих органів Дніпра становить 60%, що відповідає 17 місцю у загальному рейтингу виконавчих органів та низькому рівню публічності.

На вебпорталі міської ради є перелік заступників міського голови із контактними номерами телефонів і фотографіями, але відсутні будь-які біографічні відомості про них. На сайті Дніпровської ради оприлюднений склад виконавчого комітету, але вичерпна інформація доступна лише про членів виконавчого комітету, які працюють у міській раді. Досі відсутня інформація про повноваження виконавчого комітету.

У частині підзвітності робота виконавчих органів також не досягла максимального балу. Виконавчі органи безпосередньо не звітують перед територіальною громадою, не надають міській раді письмові звіти про хід і результати відчуження комунального майна, не публікують звіти про хід та відчуження комунального майна.

До позитивних сторін роботи виконавчих органів Дніпровської міської ради належить оприлюднення усіх проєктів рішень та рішень виконавчого комітету у визначений законом термін. Хорошою практикою стало також постійне оновлення старих та поява нових наборів даних на окремому порталі відкритих даних Дніпровської міської ради. Наразі їх налічується 121.

На території міста працює два Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), організація роботи яких здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. На момент написання звіту у переліку послуг, які надають ЦНАП, було 201 найменування. Станом на 1 вересня 2018 р. Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра відвідало 139 125 суб’єктів звернень, з них: зареєстровано 60 092 адміністративних справ; видано 54 996 результатів надання адміністративних послуг; надано 24 037 фахових консультацій стосовно порядку отримання адміністративних послуг. На сайті ЦНАП можна знайти всю необхідну інформацію про будь-яку адміністративну послугу та видрукувати первинні види бланків для кожної з них. Зручною для користування мешканців міста є функція онлайн черги, яка дозволяє здійснити попередній запис на прийом до адміністратора ЦНАП.

Публічність депутатського корпусу Дніпра становить 66,45%, що відповідає 16 місцю у загальному рейтингу міських рад.  Депкорпус має найвищий показник публічності з-поміж усіх суб’єктів владних повноважень Дніпровської міської ради, який відповідає задовільному рівню публічності.

Позитивною тенденцією у зростанні показників стала публікація на сайті Дніпровської міської ради вичерпної інформації про всіх депутатів міської ради, їх біографічних даних та декларацій про майно, доходи та витрати, а також контактної інформації з  номерами мобільних телефонів та зазначенням електронних адрес. Крім цього, затверджено Етичний кодекс депутатів, усі рішення, прийняті на пленарному засіданні, включно з даними поіменного голосування та протоколами засідань, публікувалися у визначений законом термін. До позитивних практик міської ради належать відеотрансляції із засідань постійних депутатських комісій та публікація протоколів цих засідань.

Негативні тенденції: відсутність затвердженого графіка звітування депутатів міської ради; відсутність практики звітування постійних комісії перед радою та відсутність будь-яких письмових щорічних звітів постійних депутатських комісій; відсутність інформації стосовно змін в складі депутатських фракцій та у складі постійних депутатських комісій. Досі не оприлюднюються стенографічні записи пленарних засідань сесії міської ради. Попри те, що в міській раді є практика використання депутатських фондів на виконання повноважень виборців (рішення Дніпровської міської ради від 30.03.3016 р. «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки» та «Положень про витрачання коштів міського бюджету»), що фінансується за кошти спеціальної міської програми, проте звіти про використання цих коштів не оприлюднені на сайті ради.

Суттєвим недоліком у роботі Дніпровської міської ради залишається складна та незрозуміла процедура виступу членів територіальної громади на засіданнях ради, що ще більше ускладнює участь громадськості у прийнятті рішень та розв’язанні проблем територіальної громади.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Для підвищення публічності Дніпровського міського голови варто доповнити біографічні відомості очільника міста відомостями про наявність або відсутність судимості Бориса Філатова та його партійну приналежність. 

Другим важливим аспектом в діяльності міського голови є особисті прийоми громадян. Варто спростити процедуру запису на прийом до міського голови, наприклад, дозволити запис дистанційно, можливо, додати функцію електронної черги. Також до процедури прийому варто додати можливість записатись на прийом ініціативних груп громадян та створити для них окремий графік прийому.

На момент написання звіту на сайті була відсутня будь-яка інформація стосовно радників та помічників міського голови. Для підвищення показників в майбутньому варто додати цю інформацію на сайт.

Для підвищення прозорості Дніпровської міської ради рекомендуємо опублікувати на сайті розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад.

Варто оновити сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту), впровадити систему управління якістю (ISO).

Для кращого результату відкритості у роботі міського голови необхідно інформувати громадян про створення громадських рад та робочих груп  та висвітлювати їх діяльність.

Переглянути застарілі положення Статуту територіальної громади м. Дніпропетровськ відповідно до актуальних редакцій законів України, які там згадуються. 

Публікувати на сайті не лише зміни до бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку міста, а й актуальні редакції цих документів. 

Варто врегулювати процедуру звітування міського голови перед громадою у Статуті міста або іншому окремому положенні. Звітувати потрібно на відкритій зустрічі із мешканцями міста, а не лише в форматі пресконференції.

На сайті варто додати розділ із звітами про виконання цільових програм міста.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

Для покращення показників виконавчих органів Дніпровської міської ради, варто уніфікувати інформацію та додати біографії працівників керівних посад виконавчих органів.

Вказати на сторінках виконавчих органів процедури запису на прийом до керівників виконавчих органів, та зробити можливим для запису на прийом дистанційно, телефоном, або за допомогою електронного додатку.

Варто опублікувати на сайті повноваження виконавчих органів і виконавчого комітету. В розділі про заступників міського голови, треба уніфікувати інформаційний набір даних, який у кожного заступника свій. Для підвищення публічності виконавчого комітету Дніпровської міської ради треба розмістити на сайті контактну інформацію (номери засобів зв’язку, електронну пошту). Додати на сайт фотокартки та біографічні відомості усіх членів виконавчого комітету, а не лише для тих, хто працює у міській раді.

Для збільшення публічності виконавчих органів Дніпровської міської ради треба опублікувати річні плани закупівель не лише на сайті Рrozzoro, а й на сторінці ради.

Доречно було б детально опублікувати інформацію про послуги, які надаються комунальними підприємствами та тарифи і пільги на них.

Важливо забезпечити доступ до містобудівного кадастру усім мешканцям міста.

Прийняти рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад в комунальних підприємствах та про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

Варто спростити процедуру доступу на засідання виконавчого комітету. Розширити відомості про проведені громадські слухання, а саме додати протоколи або стенограмами за результатами всіх проведених громадських слухань.

Варто було б додати змістовні відомості про порядок оскарження рішень органу місцевого самоврядування.

Треба додати окрему версію сайту для осіб зі слабким зором, де будуть доступні функції регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Створити на сайті окремий інструмент для подання інформаційного запиту до Дніпровської міської ради.

Варто публікувати звіти про хід та відчуження земельного майна.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

Для підвищення публічності роботи депутатів Дніпровської міської ради варто в біографічні данні кожного депутата додати інформацію про судимість та партійну приналежність депутата.

Варто опублікувати на сайті зміни, які відбуваються в складах постійних депутатських комісій, депутатських фракціях та групах.

У розділ «Секретар міської ради» потрібно додати біографічні дані секретаря Дніпровської міської ради.

Рекомендовано скоротити термін публікації протоколів пленарних засідань сесій Дніпровської міської ради.

Публікувати депутатські запити не тільки серед усіх документів міської ради, а й в окремому розділі «Депутатські запити», в якому міститься застаріла інформація.

 Перегляду потребує процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради, зробити її більш чіткою та зрозумілою.

Для підвищення підзвітності депутатського корпусу рекомендується розробити та впровадити процедуру звітування депутатів перед територіальною громадою, не лише у вигляді електронних звітів на сайті, а під час особистих відкритих зустрічах перед територіальною громадою.

Варто публікувати рішення ради про строки проведення звітування депутатів перед виборцями та розробити окремий графік звітувань перед територіальною громадою.

Рекомендовано додати на сайт інформацію про звіти постійних депутатських комісій.

Публікувати окремі звіти депутатів про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Принцип прозорості?

Міський голова73%

Інформація про міського голову та його діяльність?79%

На сайті Дніпровської міської ради оприлюднена достатньо вичерпна інформація про міського голову м. Дніпро – Бориса Філатова. Тут зазначена дата народження, інформація про освіту, вичерпний перелік про досвід роботи сімейний стан, але як і за підсумками попереднього дослідження, досі відсутня інформація про наявність або відсутність судимості міського голови та його партійну приналежність.

На офіційному сайті міської ради оприлюднено декларацію про майно, доходи та витрати фінансового характеру міського голови, не лише за моніторинговий період, але за усю каденцію його роботи. Для окремої категорії населення ускладнений доступ до декларації через те, що її не друкують в офіційному друкованому органі Дніпровської міської ради – газеті «Наше місто». Тобто доступ до неї мають люди лише ті,  хто мають можливість користуватись мережею інтернет. В декларації міститься відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не лише міського голови, а й членів його родини.

Інформацію про місцезнаходження, поштову адресу,  контактні телефони, електронну пошта та графік роботи можна знайти в розділах «Контакти», також там є посилання на офіційні соціальні сторінки Бориса Філатова (facebook, instagram, twitter).  Корисною для мешканців міста стала платформа  Контакт центру м. Дніпро, створеного за ініціативою мера міста для звернень громадян, за допомогою якої можна:

  • отримувати інформацію про діяльність органів влади; 
  • контролювати своєчасність робіт, що виконуються за аварійними ситуаціями;
  • повідомляти про виявлені аварійні ситуації;
  • оцінювати роботу комунальних служб; 
  • підтверджувати чи спростовувати виконання робіт за аварійними ситуаціями.

Зручним для користувачів також є розроблений окремий мобільний додаток Контакт Центр м. Дніпро для смартфонів на AppStore та GooglePlay

  У вільному доступі на сайті та в приміщенні ради доступна інформація про процедуру запису на прийом до міського голови, яка передбачає лише особисте звернення до приймальні ради. Водночас відсутня можливість записатись дистанційно. Також відсутня інформація про можливість записатись на  прийому міським головою для ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо).

З повноваженнями та функціями міського голови можна ознайомитись на сайті Дніпровської міської ради у статті 30 Статуту територіальної громади м. Дніпропетровськ 30 «Повноваження міського голови», окремий розділ про перелік повноважень мера міста на сайті відсутній.

Інформація про діяльність міського голови та Дніпровської міської ради з’являється на сайті Дніпровської міської ради п’ять разів на день та частіше. Міський голова регулярно, але не щотижня взаємодіє із засобами масової інформації, дає інтерв’ю, пресконференції  чи коментарі стосовно окремих питань. Регулярно оновлюється розділ анонсів, де серед інформації про заходи в місті, можна знайти інформацію про пресконференції, які проводить Дніпровська міська рада за участі міського голови. Також в 2018 р. на сайті Дніпровської міської ради з’явилась можливість оформити підписку на електронну пошту електронної газети міської ради, в якій щотижнево висвітлюються новини міста. До новацій, запроваджених міською радою відноситься також можливість відвідати безкоштовну екскурсію по основній адміністративній будівлі Дніпровської міської ради –  «Білої зали», сесійної зали, ситуаційного центру, виставки спортивних досягнень, а також, за можливості, зустріч з керівництвом міської ради. 

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?61%

Як і в попередньому році, на сайті Дніпровської міської ради досі відсутня будь-яка інформація про помічників та радників міського голови – як штатних, так і позаштатних. 

Контактна інформація з номерами телефонів, адресами електронних пошт працівників міської ради та підпорядкованих їй структур розміщена у розділі «Виконавчі органи міської ради» на сайті Дніпровської міської ради.

Інформація про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад вчасно оприлюднюються на сайті ради в розділі «Вакансії» та в офіційному друкованому органі Дніпровської міської ради газеті «Наше місто». Вимоги до конкурсантів можливо знайти під кожною окремою посадою. З іншого боку, відсутня будь–яка інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Загальний порядок та умови проходження конкурсу в органах місцевого самоврядування визначено Постановою  Кабінету Міністрів  України від 15.02.2002 №169 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців“, наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164 “Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців” та розпорядженням міського голови від 09.09.2011 №377- рк “Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради”, яке наразі відсутнє на сайті Дніпровської міської ради.  Новою гарною практикою для Дніпровської міської ради стала публікація протоколів засідань конкурсних комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Дніпровської міської ради.

Як і в попередні роки, відсутні на сайті розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад.

 

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?70%

«Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровськ»  прийнятий Дніпровською радою до 2020 року та опублікований на сайті Дніпровської міської ради, а також всі зміни до нього.

На сайті Дніпровської міської ради в розділі «Генеральний план міста» опубліковано основні положення Генерального плану міста Дніпропетровськ із внесеними змінами до них та графічна частина. В генеральному плані розвитку м. Дніпра (проект внесення змін затверджено рішенням Дніпровської міської ради від 20.09.2017 №82/24) наявні матеріали з грифом “Для службового користування” . Такий гриф надано окремим матеріалам проекту, а саме розділам “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” і “Водопостачання та водовідновлення” розробником Державним підприємством Український Державний науково-дослідницький інститут проектування міст “Дніпромісто” ім. Ю.М.Білоконя. З текстом усього документу можуть ознайомитись лише особи, які мають на це спеціальний дозвіл.

         На сайті міської ради м. Дніпро в окремому розділі «Бюджет» наявна актуальна інформація стосовно бюджету на 2018 р. Проте присутні усі рішення стосовно внесення змін до бюджету на поточний бюджетний рік. Окремо можна знайти рішення про затвердження змін до бюджету міста за 2018 р. Негативним є те, що відсутня зведена актуальна редакція бюджету з усіма прийнятими змінами.

   На офіційному сайті Дніпровської міської ради наявна інформація про програму соціально-економічного розвитку міста Дніпро на 2018 рік. Оприлюднені всі рішення стосовно змін, які внесено до цього документу. Але як із змінами до бюджету міста, відсутня зведена актуальна редакція програми соціально-економічного розвитку міста з усіма прийнятими змінами.

У міській раді відсутня система управління якістю (ISO) та є лише застарілий сертифікат на систему управління якістю, виданий органом з сертифікації систем управління державного підприємства “Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації”, який був дійсний до 21.11.2016 р., що підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015 (результат проведення зовнішнього аудиту).

На сайті міської ради є посилання на  Постанову Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», із змінами від 20 грудня 2017 року  № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» яким затверджується Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а разом з ним Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. У Дніпровській міській раді з 21.07.2017 запущено власний Портал відкритих даних міста Дніпра. Але на сьогодні стратегічний документ, який визначає пріоритетні напрямки у розвитку сфери відкритих даних відсутній.

На офіційному сайті Дніпровської міської ради існує інструмент електронних петицій, але на практиці він не завжди є ефективним.

Нормативні документи муніципалітету?83%

У розділі «Статут територіальної громади» опубліковано чинний Статут територіальної громади м. Дніпропетровськ, але варто зазначити, що документ було прийнято в 2001 році і на сьогоднішній день, багато його положень не відповідають українським практикам та міжнародним стандартам і є застарілими. 

У розділі «Документи міської ради» публікуються розпорядження міського голови, вчасно – впродовж двох днів. Функція пошуку серед документів сайту доволі зручна. Наявні різні критерії пошуку: дата прийняття документа або проміжок часу в який його приймали, окремі слова з назви, номер документа, літера документа і вид документа. Відповідно до розпорядження міського голови № 975 – р від 07.12.2011 «Про затвердження Переліку відомостей виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять ознак публічної інформації» на сайті ради публікуються не всі розпорядження голови міста. Зокрема не можна знайти розпорядження голови з кадрових питань. Наприклад, у період моніторингу з 01.12.2018 по 31.12.2018 р. відповідно до бази обліку рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови видано 294 розпорядження міського голови, з них 156 розпоряджень міського голови з кадрових питань. Тобто на сайті опубліковано лише 138 документів. 

Позитивним зрушенням в порівнянні з минулим роком є те, що міський голова видав розпорядження, яке регулює порядок доступу до відкритих даних. На сайті міської ради також наявні документи, якими регулюються процедури громадського бюджету.

Дніпровська міська рада застосовує систему електронних закупівель PROZZORO, яка застосовується міською радою та підпорядкованими їй структурами, для всіх видів закупівель. На сайті ради наявна окрема сторінка за допомогою якої можна відстежити усі закупівлі міської ради та підпорядкованих їх структур через систему PROZZORO. Також міська рада використовує PROZORRO.Продажі.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ67%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?87%

Інформацію про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій можна знайти в розділах «Виконавчі органи міської ради» та «Районні ради» відповідно.

У розділі «Структура міської влади» можна знайти графічну схему структури міської ради та побачити усі структурні зміни, які відображені у рішеннях міської ради. Щоб дізнатись про персональний склад виконавчого органу, потрібно переходити на сторінки відповідних департаментів та управлінь. Інформація про графік прийому керівниками виконавчих органів присутня на сайті у повному обсязі. Що стосується процедури запису на прийом до керівного складу виконавчого органу, то як і в минулі роки, на жодній сторінці виконавчого органу вона не зазначена. Інформація про повноваження виконавчих органів відсутні на вебсторінці ради.

На сайті Дніпровської міської ради інформацію про всіх  заступників міського голови, яких наразі 7 осіб, можна знайти в розділі «Заступники міського голови». Їхні біографічні дані представлені не на всіх сторінках заступників, а там де є, вона відрізняються за інформацією, яка на них оприлюднена. Також тут доступна інформація із місцезнаходженням, поштовою адресою, номерами засобів зв’язку, електронні пошти кожного заступника міського голови та інформація стосовно графіку і процедури запису до них на прийом. В цьому ж розділі оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. Інформації про розподіл прав та обов’язків заступників міського голови на сайті не опубліковано, можна побачити лише інформацію про те, які питання входять до компетенції заступника.

На вебсторінці ради наявна не вичерпна інформація про усі комунальні підприємства, установи та організації. Така ж ситуація і з заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради. Дані про керівників присутні не про всі підприємства, установи, організації.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?46%

На сайті Дніпровської міської ради в розділі «Виконком міської ради»  наявна інформація лише стосовно місцезнаходження виконавчого комітету, номери засобів зв’язку та електронної пошти на сайті ради не зазначено. Тут також присутня інформація про персональний склад виконкому та рішення ради про зміни в персональному складі комітету. Біографічні відомості та фото членів комітету представлені не у всіх його членів, а лише у тих, хто працює в Дніпровській міській раді. Водночас на офіційній вебсторінці Дніпровської міської ради відсутня інформація про повноваження виконавчого комітету, місце і час засідання.

         Відповідно до Регламенту виконавчого комітету міської ради вони відбуваються щомісячно, як правило  у вівторок ( з 19 по 25 число) о 14:30 у приміщенні Дніпровської міської ради (просп. Дмитра Яворницького, 75), але засідання виконкому проходять не завжди за таким розкладом. Вони не анонсуються, а про них можливо дізнатись лише із розпоряджень міського голови про скликання позачергового засідання виконавчого комітету міської ради.

        Важливою зміною в прозорості роботи виконавчого комітету була поява на сайті ради окремого розділу «Протоколи засідання виконавчого комітету міської ради», де можна знайти протоколи всіх засідань виконкому з 2016 р.

Рішення та документація виконавчих органів?66%

У розділі «Документи міської ради» можна знайти рішення виконавчого комітету, які публікуються на сайті протягом двох днів з моменту їх ухвалення. Проекти рішень виконкому також можна знайти у підрозділі «Пошук проектів документів Дніпровської міської ради», де в критеріях пошуку можна виокремити проекти рішень. Проекти порядку денного засідань виконкому розміщуються на сайті в цьому ж розділі, проте іноді порушуються строки публікації документу.

У період моніторингу замість окремого сайту для висвітлення регуляторної політики міста було створено розділ «Регуляторна політика» на основному сайті Дніпровської міської ради. Доступ до старого сайту залишається відкритим, де можна знайти всі опубліковані документи за попередні роки. В розділі оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік – План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік та зміни до нього. Актуальна редакція плану відсутня. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів оприлюднюються на сайті не пізніше п’яти днів з моменту оприлюднення повідомлення в розділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів». Вони містять інформацію про зміст проекту, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій, але не завжди є контактні дані розробника. В офіційному друкованому органі Дніпровської міської ради – газеті «Наше місто» – рішення регуляторних актів не публікуються. 

Річні плани закупівель більшості виконавчих органів оприлюднено, однак лише на сайті prozorro.gov.ua. У менш ніж половини виконавчих органів річні плани опубліковано на сайті Дніпровської міської ради.

Послуги, які надаються комунальними підприємствами розписані у всіх комунальних підприємствах. Натомість тарифи та пільги у більше ніж половини комунальних підприємств не оприлюднені на сайті. Це негативна практика, яка у місті існує віддавна. 

          У розділі «Програма економічного і соціального розвитку міста» опубліковано програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками в розділі як Рішення міської ради 05.12.2017 №5/38 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік» з додатками та всіма зміни до неї. Проте актуальна редакція програми відсутня. Окремих відомостей про місцеві цільові програми, які фінансують з місцевого бюджету поточного року на  офіційному вебсайті ради не публікується, однак їх перелік можна знайти в рішенні міської ради від 05.12.2018 № 3/27 “Про міський бюджет на 2019 рік“.

Система пошуку на сайті працює коректно: як контекстний пошук по усій текстовій інформації на сайті, так і пошук в базі даних нормативно-правових актів.

На порталі відкритих даних м. Дніпро у  форматі PDF розміщено перелік укладених міською радою  договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них.

Комунальне майно та земля муніципалітету?65%

Рішення про проведення земельних торгів окремо на сайті не оприлюднюються. Їх публікують разом з іншою документацією Дніпровської міської ради в розділі «Документи міської ради», що значно ускладнює пошук. Вони містять інформацію про  перелік земельних ділянок, стартову ціну кожного лота, умови користування земельною ділянкою, але дуже часто відсутня інформацію щодо особи, яка уповноважена укладати відповідний договір. В усіх рішеннях обов’язок щодо укладання договору покладається на Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради. Не оприлюднюються результати земельних торгів у ЗМІ та на вебсайті ради в окремому розділі відповідного управління їх можна знайти лише через пошук по всій базі документів. Актуальну інформацію про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу земельних ділянок можна знайти на сайті ради в розділі «Оголошення».

У м. Дніпро організовано функціонування Служби містобудівного кадастру та виконується поетапне формування структури містобудівного кадастру. Створення містобудівного кадастру є одним із заходів Комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпро на 2016 – 2020 рр, затвердженої рішенням Дніпропетровської міської ради від 22.07.2015 № 20/66 (зі змінами внесеними рішенням міської ради від 27.07.2016 №12/12). На разі функціонує тестова версія інформаційного ресурсу, яка доступна для користування у внутрішній мережі головного архітектурно-планувального управління Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. Загальний доступ до відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру планується забезпечити у найближчий час, шляхом створення публічного вебпорталу містобудівного кадастру.

На сайті Портал відкритих даних Дніпровської міської ради можна знайти 121 набора даних, серед яких: перелік об’єктів комунальної власності; перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду); перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; перелік суб’єктів господарювання комунальної власності; фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності; реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади; відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту і маршрути перевезення; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; інформація про рекламні засоби; перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; перелік укладених договорів. На сайті не опубліковано таких наборів даних, як відомості, щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення, кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість.

Дніпровською міською радою не приймалось рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради в комунальних підприємствах, підпорядкованих виконавчим органам Дніпровської міської ради. Але окремими рішеннями створено наглядові ради суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких є частка власності територіальної громади міста Дніпра. Станом на 19 липня 2018 р. таких налічувалось дев’ять. Також Дніпровською міською радою не приймалось рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств. Відповідно до ст. 11 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” Східним офісом Держаудитслужби проводяться планова ревізія фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради та комунальних підприємств.

ДЕПУТАТИ І РАДА89%

Інформація про депутатів міської ради?98%

На офіційному сайті Дніпровської міської ради на сторінці кожного депутата доступна контактні дані, а саме номер телефону приймальні або помічника, електронну пошту для зв’язку, поштову адресу приймальні та графік прийому депутата. Також на сайті додали розділ «Помічники депутатів», де у вигляді таблиці можна ознайомитись із прізвищами помічників депутата.

Окремий розділ про права та обов’язки депутатів міської ради відсутній. Але цю інформацію можна знайти в статті 7 “Права та обов’язки депутата” Регламенту міської ради та статті 34 “Депутати міської ради” Статуту територіальної громади м. Дніпропетровськ.

Інформація стосовно депутатів та їх фото містяться у вільному доступі на сайті Дніпровської міської ради на сторінці кожного депутата. Але там відсутня інформація про судимість та партійну приналежність депутата. На сторінці кожного депутата є пряме посилання на сайт НАЗК, де оприлюднено декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?88%

У Дніпровській міській раді постійно діють 10 депутатських комісій.  Регламент роботи Дніпровської міської ради доступний на сайті ради. Положення про роботу постійних депутатських комісій окремо не оприлюднене на сайті. З ними можна ознайомитись лише через запит на інформацію або через пошук в документах ради – Рішення міської ради 15.02.2017 № 44/18 «Про затвердження Положення про постійні комісії Дніпровської міської ради VII скликання».  

Інформацію про постійні депутатські комісії можна знайти в розділі «Постійні комісії міської ради». Тут опублікований графік засідань усіх постійних комісій, посилання на онлайн трансляції засідань, актуальний склад комісій, але немає інформації про зміни складу комісій.

Інформацію про секретаря міської ради оприлюднено у розділі «Секретар міської ради», де міститься декларація про майно, доходи і видатки фінансового характеру, фото секретаря, графік прийому та його повноваження. Водночас не розміщено його біографічних даних.

Інформація про склад семи депутатських фракцій є на офіційному вебсайт Дніпровської міської ради в розділі «Фракції та депутатські групи», але там не зазначаються зміни в їх складі. На сайті ради окремо представлена інформація про перелік та межі округів, в яких були обрані депутати міської ради. Також на сторінці кожного депутата наявний номер округу та його межі, в яких він був обраний.

На офіційній сторінці ради можна знайти інформацію про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу та його функцій (секретаріат ради), а саме Департамент забезпечення діяльності Дніпровської міської ради.

Пленарні засідання міської ради?84%

Рішення про скликання сесії вчасно оприлюднюється лише на сайті міської ради, тоді як в місцевих ЗМІ така інформація не публікується. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на офіційному сайті на сторінці ради більше ніж за 14 днів, але він постійно оновлюється,іноді за добу перед днем пленарного засідання. Всі проекти рішення публікуються на офіційному сайті Дніпровської міської ради заздалегідь, в розділі «Пошук проектів документів Дніпровської міської ради», але навіть ті проекти рішень, які були оприлюднені за 20 і більше днів до пленарного засідання можуть бути оновлені навіть за день до засідання.

У міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях оприлюднюється в кожного з депутатів на сторінці «Реєстрація депутата на сесії міської ради у 2018 році». Результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного в день голосування або на наступний робочий день з’являються на офіційному сайті в розділі «Прийняті рішення». Пленарні засідання сесії ради транслюються онлайн через офіційну сторінку Дніпровської міської ради. Відеозапис усіх пленарних засіданнях зберігається на сайті ради.

У статті 48 Регламенту міської ради про недопущення конфлікту інтересів прописана зрозуміла процедура врегулювання конфлікту інтересів. У разі наявності конфлікту інтересів депутати міської ради під час розгляду питання публічно повідомляють про це на засіданні.

У міській раді станом на 2018 р. не був затверджений етичний кодекс. Його затвердили рішенням міської ради № 58/43 від 20.03.2019. Посадові ж особи місцевого самоврядування при призначенні на посаду ознайомлюються під особистий підпис із «Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого  самоврядування», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 №1203/29333.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

На сайті Дніпровської міської ради вчасно оприлюднюються всі рішення, які були прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Протоколи всіх засідань міської ради також публікуються на сайті. На вебпорталі ради також є протоколи засідань постійних депутатських комісій.

На сайті Дніпровської міської ради є розділ «Депутатські запити», в якому можна знайти лише старі документи, запити за 2018 рік доступні лише через пошук серед документів ради.

Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедура їх використання прийняте Дніпровською міською радою 30 березня 2016 р. «Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми».

Принцип відкритості?

Міський голова66%

Участь громадськості?66%

Дніпровський міський голова проводить регулярні прийоми громадян у визначений час в приймальні міської ради, відповідно до графіку прийому і виділяє на це 8 годин на місяць. Практика стосовно окремого систематичного прийому інших категорій населення або  об’єднань в муніципалітеті відсутня. Згідно з розпорядженням міського голови м. Дніпра «Про затвердження порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Дніпровської міської ради» від 19.02.2018 р. запис громадян на прийом міського голови проводиться в приймальні громадян міської ради. Процедура запису на прийом до міського голови є зрозумілою, але потрібен обов’язковий особистий візит до приміщення міської ради, оскільки телефоном можна отримати лише консультації стосовно процедури запису на прийом. Час очікування прийому не перевищує 30 днів за умови, якщо твоє питання не було вирішено секретарем ради або заступниками міського голови. Мер особисто проводить прийоми, інколи передаючи свої повноваження довіреним особам.

До приміщення міської ради створені часткові умови для доступу неповносправних осіб (наявні пандуси, але не до всіх частин міської ради, наявні ліфти, але не всі категорії населення мають змогу до них потрапити). У 2018 році за ініціативою міського голови було проведено 6 громадських слухань, щодо проблем муніципалітету. У період з 1 січня по 31 грудня 2018 р. міським головою було ініційовано два дослідження громадської думки з питань, які стосувалися місцевих проблем. З цією метою КП “Організаційно-аналітична служба” Дніпровської міської ради було здійснено дві закупівлі через систему електронних закупівель на проведення цих досліджень.

З процедурою звернення громадян мешканці міста можуть ознайомитись в розділі «Звернення громадян». За моніторинговий період на сайті з’явилась функція електронного звернення до органів місцевої влади.

На офіційному сайті Дніпровської міської ради не міститься інформації стосовно функціонування громадських рад та робочих груп при міському голові, але Розпорядженням мера від 07.09.2016 №632 – р створено Молодіжну раду Дніпра, яка є постійно діючим дорадчим органом при Дніпровському міському голові. Також документом від 10.08.2017 р. затверджено персональний склад Громадської ради при Дніпровській міській раді в яку входять 35 осіб, представників громадських організацій, благодійних фондів, профспілкових організацій та релігійних  меншин.

За співпрацю з інститутами громадянського суспільства в структурі міської ради відповідає управління внутрішньої політики Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики.

Фінансові ресурси муніципалітету?94%

На офіційному вебпорталі міської ради звіт про виконання бюджету за 2018 р. затверджений радою оприлюднений в окремому розділі «Звіти про виконання бюджету» від 20.02.2019 № 2/42 «Про звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік». Змістовний документ, який містить вичерпну інформацію стосовно виконання основного фінансового документа міста. Також в цьому розділі можна знайти звітні документи, про виконання паспортів бюджетних програм міського бюджету за 2018 рік усіх департаментів міської ради.

На єдиному вебпорталі використання публічних коштів spending.gov.ua оприлюднена інформація про використання публічних коштів більше ніж половини структурних підрозділів Дніпровської міської ради.

На сайті Дніпровської міської ради інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів  оприлюднено у вигляді Рішення міської ради 6/40 від 23.01.2019  «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 “Про місцеві податки і збори на території міста» та Рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві податки і збори на території міста», в яких можна знайти вичерпну інформацію.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ69%

Участь громадськості?63%

Відповідно до Регламенту виконавчого комітету міської ради члени територіальної громади міста можуть бути присутніми на засіданнях виконкому після оформлення відповідної заяви на ім’я керуючого справами виконкому – директора Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради. У заяві зазначаються мета та мотиви відвідання засідання або конкретні питання, які мають бути обговорені.
Вхід до Дніпровської міської ради обладнаний турнікетом, згідно з Розпорядженням міського голови № 1361 – р від 11 жовтня 2018 р. «Про порядок пропускного режиму входу (виходу) до адміністративних будівель міської ради, в’їзду (виїзду) на прибудинкову територію». Вхід відвідувачів здійснюється на підставі разових електронних карток, які видаються в пункті видачі електронних карток на підставі паспорта громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу, а при виході з адміністративної будівлі відвідувач повертає разову електронну картку у карткоприймач системи контролю доступу. Доступ до департаментів, які знаходяться в інших приміщеннях є вільним. 

Інформацію щодо проведення громадських слухань, можна знайти на сайті у розділі «Громадські слухання». Повідомлення про громадські слухання містить всю необхідну інформацію і переважно оприлюднюються у визначений термін. На офіційному сайті ради доступна інформація про проведені громадські слухання у вигляді загальної кількості слухань та питань яких вони стосувались. Протягом 2018 року було проведено 6 громадських слухань з таких питань як 1) реконструкція (реставрація) житлового будинку і будівництва житлового будинку з підземним паркінгом по вул. Троїцькій, 5, 7; 2) екологічної ситуації у Новокодацькому районі міста Дніпра; 3) потенційних джерел впливу на навколишнє середовище при будівництві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КНП «ДЦПМСД № 5» ДМР; 4) потенційних джерел впливу на навколишнє середовище при будівництві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КНП «ДЦПМСД № 2» ДМР; 5) потенційних джерел впливу на навколишнє середовище при будівництві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КНП «ДЦПМСД № 11» ДМР; 6) потенційних джерел впливу на навколишнє середовище при будівництві амбулаторій загальної практики – сімейної медицини КНП «ДЦПМСД № 12» ДМР. Водночас у протоколах або стенограмах за результатами всіх проведених громадських слухань відсутня уся необхідна інформація за підсумками зустрічей. Повідомлення про проведення громадських слухань публікуються також у розділі «Оголошення» на сайті міської ради. Інформацію про інші механізми громадською участі, такі як місцева ініціатива та загальні збори громадян можна знайти в Статуті територіальної громади міста (статті 18 та 19).

При виконавчих органах створені дорадчо-консультативні органи, але не в усіх департаментах та управліннях. Про їх існування та діяльність можна дізнатись лише за допомогою інформаційного запиту. Протоколи засідань містобудівної ради на сайті Дніпровської міської ради не оприлюднюються. На сайті також відсутня інформація про порядок оскарження рішень органів місцевого самоврядування.

Доступ до публічної інформації?69%

На офіційному сайті Дніпровської міської ради наявний розділ «Публічна інформація», у якому публікується інформація про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також є розділ з назвою «Обліку публічної інформації», але при переході на нього відкривається вкладка «облік прийнятих документів Дніпровською міською радою». В розділі про публічну інформацію є посилання на розпорядження міського голови від 06.02.2015 № 47-р «Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації Дніпропетровської міської ради», в якому наявні форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. Порядок оскарження рішень (дій, бездіяльності) розпорядників інформації міститься у Розділ V Закону України “Про доступ до публічної інформації” Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, який міститься на сайті Дніпровської міської ради.

Структура сайту інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, інтерфейс сайту не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. Також наявна  мапа сайту.

Для осіб зі слабким зором використання сайту є неможливим, оскільки відсутні функції регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Інформаційний запит можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Електронна форма для подання запиту на інформацію відсутня. Можна скористатись лише ресурсом ГО “Центр UA” – Доступ до правди. Термін отримання відповідей 5 робочих днів, але якщо потрібно обробляти велику кількість інформації виконавчі органи можуть продовжити термін до 20 робочих днів, однак про це повідомляють протягом 5 робочих днів. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, через телефон.

          Не завжди відповіді на запити є вичерпні та обґрунтовані, іноді відповіді мають ознаки «формальних відписок». В окремих випадках посилаються на те, що міська рада не є розпорядником інформації. Спеціальних місць (приміщень) для роботи з документами в міській раді не обладнано, проте при необхідності працівники міської ради надають місце, де можна попрацювати з документами. На сайті оприлюднено наказ Фінансово-економічного департаменту від 23.10.2015 № 36 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання документів, що надаються за запитами на інформацію та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання документів», але у ньому відсутні додатки. 

У Дніпровській міській раді з 21.07.2017 запущено власний Портал відкритих даних міста Дніпро. На нього можливо перейти через розділ на сайті ради «Відкрите місто», де містяться всі доступні електронні інструменти сайту. Набори даних на порталі розміщено у відповідних форматах: csv (61), pdf (13), dot (9), html (7), zip (6), xlsx(5), data (4), doxc (4), jpeg(3), bin (1), json (1), xml (1).

 

Адміністративні послуги?73%

На території міста працюють два Центри надання адміністративних послуг (далі ЦНАП), організація роботи яких здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства. ЦНАП має функціонуючий вебсайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів. Сайт не містить інформації про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

На момент написання звіту у ЦНАПах можна отримати 201 вид послуг, які надаються виконавчими органами. Протягом 2018 року Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра відвідало 219 168 суб’єктів звернень, з них зареєстровано 90 371 адміністративних справ, видано 91 249 результатів надання адміністративних послуг, надано 36 568 фахових консультацій щодо порядку отримання адміністративних послуг. На сайті ЦНАПу можна знайти всю необхідну інформацію про будь-яку адміністративну послугу та роздрукувати первинні види бланків для кожної з них. Зручною для користування мешканців міста є функція онлайн черги, яка дозволяє здійснити попередній запис на прийом до адміністратора ЦНАП.

На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

Прийом проводиться 51 годину 45 хвилин на тиждень, без обідніх перерв, 6 днів на тиждень, але прийом до 20 години проходить лише в один день (середу). У ЦНАПі працює електронна черга, яка дозволяє здійснити попередній запис на прийом до адміністратора ЦНАПу.  

У приміщенні ЦНАП не завжди безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Скриньок для висловлювання суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг в ЦНАПах не облаштовано.  На сайті наявний розділ з повними контактами установ, де можна отримати інформацію про послуги. Також є можливість одразу з сайту написати їм лист. У ЦНАПах облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Усі бланки наявні в ЦНАПах, також є можливість по кожній послузі роздрукувати бланк з сайту самостійно. Окремого сервісу з можливістю отримувати послуги онлайн на момент написання звіту в місті не створено, проте це можна робити через сайт ЦНАПу у розділі «Послуги онлайн». У 2019 р. у місті було запроваджено кабінет мешканця м. Дніпро, де також можна онлайн отримати певні послуги для громадян та бізнесу.

У ЦНАПі «Правобережний» щосереди з 10:00 до 13:00 надається безоплатна первинна правова допомога працівниками Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради, також на базі ЦНАПів працює консультант з надання безоплатної вторинної допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА66%

Участь громадськості?66%

Порядок доступу на пленарне засідання Дніпровської міської ради прописано в статті 3 Регламенту міської рад, де зазначається, що «члени територіальної громади, інші громадяни, що є представниками громадських організацій або політичних партій, можуть бути присутніми за реєстрацією, що проводиться безпосередньо перед початком засідання за пред’явленням документа, що посвідчує особу. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу».

Доступ до приміщення міської ради для людей з обмеженими можливостями є частковим, не до всіх приміщень, та не для всіх груп населення. Наприклад, не створено жодних умов для людей з вадами зору, пандуси облаштовані не перед усіма входами. Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради прописана у статті 24 Регламенту міської ради «Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради» та в статті 33 «Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання», але вони є складними для розуміння. 

Процедура доступу громадян до засідань постійних комісій прописана в Положенні про постійні комісії Дніпровської міської ради в статтях 2 та 19. Засідання комісії є публічними, також засідання транслюються у мережі інтернет, на офіційному сайті ДМР. Громадянин може бути присутнім на засіданнях усіх комісій без попередньої реєстрації. 

Більшість депутатів особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Процедури проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів громадян, прописані у відповідних розділах Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська, а саме статті 20 «Громадські слухання», статті 19 «Місцеві ініціативи» і статті 18 «Загальні збори громадян за місцем проживання». 

Відповідно до статті 24, в якій врегульовані «Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування» Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська, положення про кожен консультативно-дорадчий орган розробляється окремо і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування міста.

Принцип підзвітності?

Міський голова34%

Звіт про результати діяльності міського голови?24%

Підзвітність, наразі, залишається найслабшою стороною діяльності міського голови Дніпра. Він не звітує перед радою про роботу виконавчих органів раз на рік, звіт міського голови про роботу виконавчих органів не оприлюднюється на сайті, звіт про виконання місцевих цільових програм публікується лише у формі звіту про виконання бюджету за 2018 рік. В розділі «Програми економічного і соціального розвитку міста» опубліковано письмовий звіт міського голови про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, який включає в себе розділи про розвиток реального сектору економіки, соціальну політику, гуманітарну сферу, охорону навколишнього природного середовища, регуляторну політику та розвиток підприємств, сферу обігу споживчих товарів та послуг, зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність, реформування відносин власності та техногенну безпеку.

Процедуру звітування міського голови перед громадою у Статуті територіальної громади або в окремому положенні не прописано. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради знаходиться в розділі «Документи міської ради» рішення міської ради «Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2018 році» від 32.01.2019 № 43/40. За 2018 р. Прийнято 5 регуляторних актів: рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2018 р. №135 “Про порядок визначення розміру плати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва (житловий фонд, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста”; рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2018 р. №158 “Про встановлення граничних тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських автобусних маршрутах, загального користування у м. Дніпрі”; рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2018 р. №173 “Про затвердження Положення про порядок обстеження стану житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності територіальної громади міста”; рішення міської ради від 19.09.2018 р. №96/35 “Про затвердження Порядку передачі об’єктів (елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг”; рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2018 р. №1250 “Про затвердження Принципів візуальної організації розміщення рекламних засобів вивісок і табличок на фасадах будівель м. Дніпра”. У звіті є інформація також про 3 регуляторних акти, які втратили чинність в 2018 р.

 

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ36%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?35%

Жоден з підрозділів виконавчих органів міської ради безпосередньо не звітує про свою діяльність перед територіальною громадою. На момент моніторингу, на вебсайті ради звіти були опубліковані на сторінках кожного структурного підрозділу міської ради. Інформація про місце та час звітування виконавчих органів перед територіальною громадою також не висвітлюють на сайті.

На вебсайті ради оприлюднено звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку у розділі «Програми економічного і соціального розвитку міста» Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в 2018 р. можна знайти лише в рамках звітів про використання бюджету міста.

Виконавчі органи не надають міській раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На сайті в розділі «Звіти про запит на публічну інформацію» публікується узагальнена інформація щодо запитів за окремі періоди (за тиждень, за місяць, за рік), яка містить лише кількість запитів в тій чи іншій сфері. За 2018 р. Дніпровська міська рада отримала 3761 запит, з них 90 запитів через пошту, 2710 через електронну пошту, 3 телефоном, 958 особистих усних запитів та жодного факсом. 3266 запитів надійшли від фізичних осіб, 487 від юридичних осіб, 8 від об’єднань громадян без статусу юридичної особи. З-поміж них на 3668 запитів надано відповідь, 29 надана часткова відповідь, 10 направлено за належністю, а 54 відмовлено в задоволенні запиту.

Фінансові ресурси муніципалітету?23%

На офіційному веб сайті Дніпровської міської ради детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету можна знайти у розділі «Щоденні надходження/видатки», але інформація там міститься лише до листопада 2017 року. Інформація за 2018 рік на сайті відсутня. У розділі «Звіти про виконання бюджету» оприлюднено звіти про виконання міського бюджету за І квартал 2018 р., за перше півріччя 2018 р., за 9 місяців 2018 р. та повний звіт за 2018 рік. Також в цьому розділі є опубліковані звіти про виконання паспортів бюджетних програм міського бюджету за 2018 р. всіх департаментів, проте відсутня практика їх публічного представлення на відкритій зустрічі.  

Інформація про фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів міститься в бюджеті, проте окремо її не виділено. Публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2018 рік не відбувалось.

Як і раніше звіти про хід та відчуження комунального майна на сайті ради не публікуються.

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради в повному обсязі. Звіти містять інформацію щодо виду регуляторного акту, назву виконавця заходів з його відстеження, цілі прийняття акту, строки виконання заходів з відстеження, методи одержання результатів відстеження, кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту, оцінку результатів реалізації регуляторного акту.

ДЕПУТАТИ І РАДА20%

Звіти про результати діяльності?20%

Звіти про роботу депутатських комісій Дніпровської міської ради на офіційному вебсайті ради не оприлюднено. Інформація про звіти постійних комісій перед радою на сайті міськради відсутня. Ця негативна практика існує віддавна.

У Статуті територіальної громади м. Дніпропетровськ процедура звітування депутатів перед громадою не визначена. Строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів відсутній на офіційному сайті міської ради.

Звіти про роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше одного разу на рік з’являються на сторінці більшості депутатів. У 2018 р. з 64 депутатів не прозвітували лише 16 з них. В порівнянні з минулим роком, депутати більш відповідально підійшли до цього моменту. Звіти містить інформацію щодо діяльності у раді та роботу з виборцями, але в дуже стислій формі. Іноді про роботу в раді взагалі в звітах не згадують, описуючи лише роботу з виборцями.

 У міській раді є практика використання депутатських фондів на виконання повноважень виборців (рішення Дніпровської міської ради від 30.03.3016 р. “Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки” та “Положень про витрачання коштів міського бюджету”), яка фінансується за кошти спеціальної міської програми, проте звіти про використання цих коштів не оприлюднено на сайті ради.

 

Коментарі закриті.