Рейтинг міста Донецьк 2013:

54.68%

Індекс публічності

67.65%

Публічність міського голови

51.2%

Публічність виконавчих органів

47.05%

Публічність депутатів

Резюме міста:

У Всеукраїнському Індексі публічності місцевого самоврядування Донецька міська рада посідає 4 місце (усього оцінювалися 11 міських рад-обласних центрів). За результатами обрахунку усіх параметрів визначено, що в цілому публічність  Донецької міської ради  забезпечується на рівні 55%. Донецьк віднесено до групи міст із низьким рівнем публічності (див. Розділ ІІ. Методологія дослідження). Натомість,  Івано-Франківськ (68%), Луцьк (65%), Львів (61%) сформували групу міст із задовільним рівнем публічності. У цих трьох містах стан забезпечення публічності органів місцевого самоврядування є помітно кращим, ніж в Донецьку.

У групі міст із низьким рівнем публічності  Донецьк набрав найбільший відсоток відповідності стандартів публічності та реальних практик (55%). До групи міст із низьким рівнем публічності також входять Луганськ (51%), Чернігів (51%), Миколаїв (51%), Одеса (50%), Рівне (44%).

До групи міст із непублічною діяльністю органів місцевого самоврядування потрапили Черкаси (39%) та Ужгород (32%).

Принцип прозорості?

Міський голова67%

Інформація про міського голову та його діяльність?80%

Інформування мешканців Донецька про поточну діяльність міського голови забезпечується на високому рівні. Міський голова Олександр Лук’янченко виявляє особисту активність щодо проведення систематичних заходів для ЗМІ, регулярно відвідує резонансні події в житті територіальної громади. Достатньо ефективною виглядає діяльність виконавчих органів ради, до функцій яких належить інформування громади про діяльність міського голови. У той же час, офіційний веб-сайт ради та міського голови не містить доступно викладеної інформації про повноваження Олександра Лук’янченка та контактів для прямого зв’язку з цим посадовцем чи його особистою приймальнею.

Рекомендації:

– Розмістити на веб-сайті Донецької міської ради та міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua/) перелік контактів, за якими можна звернутися безпосередньо до міського голови чи його особистої приймальні;
– Розмістити на веб-сайті Донецької міської ради та міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua) перелік повноважень міського голови Олександра Лук’янченка. Цей матеріал повинен містити як опис офіційних повноважень міського голови, зазначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», так і спрощений та узагальнений варіант функцій мера.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?48%

Стан забезпечення доступу громадян до інформації про служби міського голови Олександра Лук’янченка та його кадрову політику має суттєві недоліки. Офіційний сайт Донецької міської ради та Донецького міського голови не містить інформації про помічників та радників міського голови, надає обмежений перелік контактів посадових осіб ради. У той же час, із посиланням на чинне законодавство обмежено доступ до інформації про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Рекомендації:

– Оприлюднити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua/) персональний склад помічників та радників міського голови Олександра Лук’янченка.
– Розробити порядок оприлюднення результатів конкурсів на заміщення вакантних посад (із врахуванням положень законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних).

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?57%

Доступ до інформації про програмні документи Донецької міської ради ускладнюється недоліками в структуризації даних, оприлюднених на веб-сайті. Із значною частиною програмних рішень можна ознайомитися лише за допомогою пошукових сервісів, що вимагає від користувача знань щодо прийнятних для знаходження документів слів та словосполучень. Особливої гостроти ця проблема набуває у аспекті забезпечення повноти інформації про бюджетні процеси, оскільки відповідні рішення доступні лише в межах пошукової бази нормативних актів. Натомість, на головній сторінці офіційного веб-сайту відсутня зведена інформація про міський бюджет, внесення змін до нього, стан виконання бюджетних показників тощо. Це є суттєвим недоліком інформування членів територіальної громади про тенденції та перспективи розвитку міста.

Рекомендації:

– Передбачати на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови ( http://lukyanchenko.dn.ua/) окрему тематичну рубрику «Міський бюджет». У цій рубриці має розміщуватися уся актуальна інформація про різні аспекти бюджетного планування, виконання бюджету міста;
– Посилити змістовне наповнення рубрики «Програми» на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови ( http://lukyanchenko.dn.ua/). Забезпечити розміщення в цій рубриці усіх актуальних програм розвитку міста;
– Удосконалити форму презентації Стратегії розвитку Донецька до 2020 року на офіційному веб-сайті міської ради та міського голови (у тому числі, створення належної візуалізації положень Стратегії). Оприлюднення повної версії Стратегії на веб-сайті;
– Із залученням незалежних експертів розглянути можливість повного оприлюднення генерального плану міста;
– Ініціювати запровадження в Донецькій міській раді системи управління якістю (ISO).

Нормативні документи муніципалітету?92%

Нормативні документи Донецької міської ради оприлюднюються із дотриманням строків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації». Міській голова та рада забезпечили належний рівень доступу до публічної інформації, здійснивши низку нормативних та організаційно-практичних кроків.

Рекомендації:

Передбачити розміщення на головній сторінці офіційного сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua/) переліку нормативних актів, які були прийняті протягом робочого тижня. На поточний момент із нормативними актами ради та міського голови можна ознайомитися у рубриці «Документи». Періодичне розміщення на головній сторінці сайту переліку актів, прийнятих за певний період, посилить інформування громадян про нормотворчу діяльність міського голови та ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ72%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?57%

Інформування про виконавчі органи Донецької міської ради має суттєві недоліки. Головною проблемою є відсутність зведеної інформації про виконавчі органи ради, не має послідовного та однакового підходу до оприлюднення відповідних даних. Це створює перешкоди для оперативного та неускладненого доступу громадян до інформації про порядок функціонування виконавчих органів. Неналежно забезпечується інформація про діяльність заступників міського голови.

Рекомендації:

– Кардинально переглянути формат надання інформації про виконавчі органи Донецької міської ради на офіційному веб-сайті шляхом узагальнення необхідних даних;
– прилюднити біографічні дані заступників міського голови. Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови відомостей з декларацій заступників міського голови про доходи, витрати майно та фінансові зобов’язання.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?67%

Інформування про виконавчий комітет Донецької міської ради потребує удосконалення. Ключовими проблеми є недотримання обґрунтованих строків інформування громади про засідання виконавчого комітету та відсутність біографічних відомостей його членів.

Рекомендації:

– Передбачити в Регламенті виконавчого комітету Донецької міської ради положення щодо завчасного розміщення на веб-сайті ради повідомлення про місце та час засідання виконавчого комітету;
– Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради біографічні дані та фото усіх членів виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?97%

Оприлюднення рішень та документації виконавчих органів відбувається на належному рівні та у відповідності із чинним законодавством.

Комунальне майно та земля муніципалітету?0%

У Донецьку не відбуваються земельні торги, оскільки триває підготовчий етап до впровадження в місті цього механізму.

ДЕПУТАТИ І РАДА49%

Інформація про депутатів міської ради?27%

Відсутність біографічних даних депутатів на офіційному сайті ради практично унеможливлює ознайомлення громадян із персональним складом депутатського корпусу. В умовах незадовільного стану загальної поінформованості виборців про своїх обранців, цей недолік інформаційного наповнення веб-сайту ради набуває особливої гостроти. Не сприяє авторитету ради й відсутність контактів для прямого зв’язку із депутатами.

Рекомендації:

– Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради біографічні дані усіх депутатів;
– Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради контакти депутатів для зв’язку із виборцями;
– Розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів».

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?60%

Основною проблемою є відсутність на офіційному сайті Донецької міської ради інформації про перелік та межі одномандатних виборчих округів, у яких були обрані депутати. Це дискредитує мажоритарну складову виборів до органів місцевого самоврядування, створює серйозні перешкоди для взаємодії виборців та їх обранців.

Рекомендації:

– Розробити інтерактивну карту виборчих округів м. Донецька, із зазначенням їх меж, приймалень депутатів тощо;
– Розмісти на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови біографічні дані секретаря міської ради.

Пленарні засідання міської ради?47%

Використання електронної голосування Донецькою міською радою здійснюється неефективно. Виборці не мають можливості оперативно отримувати інформацію про відвідування депутатами пленарних засідань ради, результати поіменного голосування обранців за конкретні рішення. Незадовільним є також стан оприлюднення проектів порядку денного засідань ради, що обмежує участь територіальної громади у підготовці та прийнятті відповідних рішень.

Рекомендації:

– Оприлюднювати за результатами пленарних засідань ради інформацію про присутність кожного депутата та результати поіменних голосувань;
– Оприлюднювати проекти порядку денного засідань ради не менше, ніж за 10 днів до проведення засідання.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

Оприлюднення рішень Донецької міської ради, які приймаються на пленарних засідань, здійснюється на належному рівні, а також із чітким дотриманням норм чинного законодавства. У той же час, відсутність практики оприлюднення протоколів засідань постійних комісій створює передумови для закритого та не публічного формату їх роботи.

Рекомендації:

Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Донецької міської ради протоколи усіх засідань постійних комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова66%

Участь громадськості?66%

Міський голова та рада Донецька не приділяють достатньої уваги популяризації наявних механізмів взаємодії із громадськістю. Досвід заходів (зокрема, громадських слухань ), які проводяться міської радою, не узагальнюється та належним чином не аналізується. Це ускладнює поширення практик взаємодії із громадськістю серед службовців ради, що засвідчують їх відповіді на інформаційні запити.

Для Донецьку залишається невирішеною проблемою створення громадської ради при міському голові. Олександр Лук’янченко та його підлеглі неодноразово висловлювали сумнів в ефективності такої форми взаємодії із громадськості. Враховуючі досвід функціонування громадських рад в інших містах області, аргументація керівництва Донецька є достатньо обґрунтованою. У той же час, у місті повинна функціонувати постійно діюча платформа для діалогу та співпраці між владою та громадськістю.

У сучасних умовах певною проблемою є відсутність акаунтів міського голови у соціальних мережах. Ігнорування соціальних мереж знижує інтенсивність взаємодії міського голови із членами територіальної громади, які активно користуються Інтернетом.

Рекомендації:

– Запровадити внутрішню систему підвищення компетентності службовців міської ради, її виконавчих органів в питаннях взаємодії із громадськістю;
– Створити постійно діючу платформу діалогу та співпраці між міським головою та інститутами громадянського суспільства. Одним із можливих форматів такої платформи може бути: а) неформальна структура, яка не передбачає розподілу «посад» між представниками громадянського суспільства; б) проведення тематичних секцій із дотриманням періодичності та особистої участі міського голови.
– Створити особисті акаунти міського голови у найбільш популярних соціальних мережах (із зазначенням правил, які особисто застосовує міський голова при роботі із соціальними мережами – особисте ведення акаунту, делегування функцій з оновлення акаунтів підлеглим, зазначення періодичності ознайомлення міського голови із оновленнями в соціальних мережах).

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ35%

Участь громадськості?48%

У Донецькій міській раді відсутні процедури доступу громадян до засідань виконавчого комітету. Положення про громадські слухання вимагає певного перегляду з причин недосконалості процедур, які стосуються інформування громадян про оголошення та проведення слухань.

Рекомендації:

– Передбачити в Регламенті виконавчого комітету Донецької міської ради можливість присутності громадян на засіданні виконавчого комітету;
– Запровадити вимогу щодо завчасного оприлюднення в ЗМІ інформацію про місце та час проведення громадських слухань (не менше 20 днів).

Доступ до публічної інформації?56%

Практична діяльність виконавчих органів Донецької міської ради щодо надання відповідей на інформаційні запити є достатньо злагодженою та ефективною. Не було зафіксовано значних відхилень від вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» під час опрацювання виконавчими органами запитів від виконавців цього Індексу. У той же час, на веб-сайті ради не створено систему обліку публічної інформації, не розміщено порядку оскарження дій та рішень розпорядника публічної інформації. Необґрунтованим виглядає встановлення наднормової плати за копіювання документів, які містять інформацію із обмеженим доступом.

Рекомендації:

– Запровадити систему обліку публічної інформації на офіційному веб-сайті Донецької міської ради;
– Передбачити он-лайн- форму запиту на публічну інформацію на офіційному веб-сайті Донецької міської ради;
– Скасувати наднормову плату за копіювання документів, які містять інформацію із обмеженим доступом.

Адміністративні послуги?0%

У м. Донецьку не створено Центру надання адміністративних послуг населенню Із 11 міст, які представлені в Індексі, лише Донецьк та Ужгород не мають Центрів надання адміністративних послуг населенню.

ДЕПУТАТИ І РАДА38%

Участь громадськості?38%

Фіксується вкрай занизька активність депутатів Донецької міської ради щодо ініціювання громадських обговорень з актуальних проблем територіальної громади. Значною проблемою є неврегульованість доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, отримання права на виступ перед депутатським корпусам. Ця проблема в

Рекомендації:

Розробити та впровадити процедуру доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, отримання права на виступ перед депутатським корпусом.

Принцип підзвітності?

Міський голова70%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

Звіт про виконання бюджету м. Донецька, затверджений рішенням міської ради, доступний для ознайомлення у розділі «Документи» на офіційному веб-сайті. Оприлюднений звіт супроводжується необхідними додатками. У той же час, веб-сайт не надає можливостей для ознайомлення із спрощеною версією звіту, який би був зрозумілий для широких верст населення. Позитивною практикою є оприлюднення щоквартальної інформації про виконання міського бюджету.

Рекомендації:

Розробити та впровадити форму спрощеної версії звіту про виконання бюджету за рік. Ця інформація має розміщуватися у окремій рубриці «Міський бюджет» на головній сторінці веб-сайту.

Звіт про результати діяльності міського голови?67%

Звітування та інформування міським головою Донецька здійснюється у відповідності із вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування». У той же час, недоліком цієї діяльності є відсутність заздалегідь оприлюдненого графіку звітування міського голови та інформування населення про результати роботи цієї посадової особи. Це знижує зацікавленість широкої громадськості у звітності міського голови. Недоліком також є відсутність у вільному доступі звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради.

Рекомендації:

– Оприлюднювати на веб-сайті Донецького міського голови та Донецької міської ради щорічний графік звітування міського голови та інформування населення про результати роботи цієї посадової особи;
– Оприлюднити звіт міського голови про діяльність виконавчих органів за 2012 р.;
– Створити на веб-сайті Донецького міського голови та Донецької міської ради окрему рубрику «Звітність перед громадою».

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ49%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?60%

Виконавчі органи Донецької області не оприлюднюють письмові звіти за результатами власної діяльності, що знижує ефективність публічних форм звітування. Крім цього, не вистачає інформації про проміжні результати виконання місцевих цільових програм. Недосконалою є звітність про розгляд запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:

– Зобов’язати усі без виключення виконавчі органи Донецької міської ради оприлюднювати на веб-сайті звіти про результати власної діяльності;
– Забезпечити звітування про проміжні результати виконання місцевих цільових програм;
– Удосконалити звітність за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації.

Фінансові ресурси муніципалітету?10%

Оцінка і коментар:

Наявні на офіційному веб-сайті Донецької міської ради матеріали не дозволяють сформувати цілісне бачення бюджетного процесу. Більшість інформації про бюджетний процес розміщується у рубриці «Документи», її складно звести та узагальнити для повноцінного ознайомлення.

Рекомендації:

– Передбачати на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови ( http://lukyanchenko.dn.ua/) окрему тематичну рубрику «Міський бюджет». У цій рубриці має розміщуватися уся актуальна інформація про різні аспекти бюджетного планування, виконання бюджету міста.

Регуляторна політика?100%

Звітування виконавчих органів Донецької міської ради про відстеження результативності регуляторних актів здійснюється на належному рівні.

ДЕПУТАТИ І РАДА53%

Звіти про результати діяльності?53%

Ефективність звітування постійних комісій та депутатів є вкрай низькою. Відсутність відповідних документів на веб-сайті раді не дозволяє проконтролювати змістовність звітування депутатів перед виборцями, порівняти результативність різних депутатів, визначити стан виконання передвиборчих програм.

Рекомендації:

– Оприлюднювати на офіційному сайті Донецької міської ради письмові звіти постійних комісій та депутатів;
– Оприлюднювати зведений перелік депутатів, які надали чи не надали інформацію про своє звітування перед виборцями.

Залишити відповідь