Рейтинг міста Донецьк 2014:

33.8%

Індекс публічності

43.1%

Публічність міського голови

30.7%

Публічність виконавчих органів

29.1%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Зовнішня агресія Російської Федерація та діяльність терористичних організацій в м. Донецьк нівелювали досягнення територіальної громади із забезпечення принципів належного врядування. Якщо у 2013 р. Донецька міська рада посідала 4  місце у Всеукраїнському Індексі публічності місцевого самоврядування (тоді оцінювалося 11 обласних центрів), то в 2014 р. міська рада займає останнє місце в цьому рейтингу.  Варто підкреслити, що в Індексі публічності враховуються лише законні форми діяльності міської ради та не оцінювалися нелегальні прояви активності місцевих посадовців. Із метою адекватного визначення механізмів відновлення повноцінного  функціонування органів місцевого самоврядування Донецька важливо дослідити наявний у них досвід, врахувати недоліки минулої діяльності.

У доконфліктний період публічність Донецької міської ради забезпечувалася на низькому рівні, але органи місцевого самоврядування демонстрували здатність до впровадження позитивних практик, при чому деякі з них не мали аналогів в діяльності міських рад інших обласних центрів.

Деградація локальних механізмів належного врядування засвідчує необхідність включення даної проблематики до переліку обов’язкових кроків, які мають бути здійснені державою та органами місцевого самоврядування після відновлення конституційного порядку в Донецьку. Змушені відзначити, що Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»  жодним чином не висвітлює стандарти врядування на проблемних територіях та не встановлює мінімальних вимог до цієї сфери. Враховуючи імовірність скасування цього Закону та прийняття із метою мирного врегулювання інших нормативно–правових актів, чітке визначення та деталізація стандартів врядування в конфліктних громадах має стати пріоритетною задачею законотворців.

За результатами обрахунку усіх параметрів визначено, що в цілому публічність  Донецької міської ради забезпечувалася лише на рівні 34%. Донецьк визнано містом, в якому діяльність міської ради є непублічною. У той же час,  23 міста, які одночасно з Донецьком підлягали оцінюванню, отримали помітно кращі результати, ніж обласний центр Донеччини.

Стрімкий регрес Донецької міської ради щодо забезпечення принципів належного врядування пояснюється безпековими та військово-політичними факторами, які постійно посилювалися в місті з березня 2014 р. і отримали найбільшого загострення у формі безпосередніх бойових дій. При цьому, відсутність правового регулювання функціонування органів місцевого самоврядування в умовах де-факто окупації призвели до виникнення нестандартних  та двозначних ситуацій.

З правової точки зору діяльність Донецької міської ради не припинена, не дивлячись на перебування території міста під контролем терористичних організацій  та російських збройних формувань. Зокрема, лише  протягом жовтня 2014 р. Донецький міський голова  Олександр Лук’янченко підписав 30 розпоряджень з різних питань життєдіяльності міста (у тому числі, соціального та майнового характеру), які були належним чином оприлюднені на офіційному сайті міської ради. При цьому, Олександр Лук’янченко з липня 2014 р. не перебуває в місті через погрози бойовиків.

З липня по жовтень 2014 р. практичне керівництво містом здійснював призначений в екстреному порядку перший заступник Донецького міського голови Костянтин Савінов, натомість чинний міський голова залучався до засідань виконкому за допомогою skype-конференцій.

На початку жовтня незаконне формування «ДНР» оголосило про «призначення» депутата міської ради, члена фракції Партії регіонів  Ігоря Мартинова «головою Донецької міської адміністрації», натомість перший заступник законного міського голови Савінов оголосив про свою відставку. Таким чином, до початку жовтня 2014 р., не дивлячись на певні контакти місцевих посадових осіб із лідерами незаконних формувань, діяльність Донецької міської ради мала, здебільшого, легальний і постійний характер[1][2].

Військово-політична ситуація в Донецьку найбільш негативно виплинула на практичну діяльність депутатів міської ради. Фактично мова йде про припинення будь-якої активності більшістю депутатського складу з червня 2014 р., коли відбулася остання сесія міської ради. Секретар Донецької міської ради Сергій Богачьов самоусунувся від виконання своїх повноважень ще до моменту оголошення терористичними організаціями свого «голови міської адміністрації».  За показниками Індексу, публічність депутатів забезпечувалася на 23 % від стандарту, що включає Донецьк до групи міст із непублічним функціонуванням депутатського корпусу. Ситуація із забезпеченням публічності депутатів міських рад ще гірша у стабільних мм. Дніпропетровськ та Чернігів (28% та 27% від стандарту публічності відповідно).

У той же час,  Донецька міська рада досі забезпечує належне оприлюднення проектів рішень ради[3], запланованих до прийняття, у вільному доступі наявні біографічні дані депутатів, положення про постійні комісії та регламент ради, на нормативному рівні врегульовано форми участі громадян у прийнятті місцевих рішень тощо. Серед виконавчих органів міських рад обласних центрів Донецьк є аутсайдером (31 % від встановленого стандарту). Виконавчі органи міської ради, здебільшого, не дотримувалися виконання законодавчих вимог щодо звітування, здійснення регуляторної політики, впровадження механізму земельних торгів тощо. Натомість, в умовах безпекової нестабільності можливості Центру надання адміністративних послуг та запитів на публічну інформацію фактично були знівельовані. У той же час, необхідно відзначити дотримання виконавчими органами Донецької міської ради законодавчих вимог щодо оприлюднення своїх рішень або їх проектів.

Публічність міського голови Олександра Лук’янченка забезпечувалася на 43 % від встановленого стандарту, що відносить Донецьк до міст із низькою публічністю міських голів.  Цей показник формувався, здебільшого, за рахунок оприлюднення стратегічних документів територіальної громади, які належать до політичної та управлінської компетенції міського голови, виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо розпоряджень мера, а також оприлюднення деякої іншої інформації (до прикладу, дані про помічників міського голови).

У той же час, рейтинг публічності Олександра Лук’янченка суттєво знизився у зв’язку із об’єктивною неможливістю виявлення особистої активності на рівні територіальної громади, взаємодії зі ЗМІ, громадськими організаціями та виборцями. До порівняння, у 2013 р. публічність Донецького міського голови забезпечувалася на 68% встановленого стандарту.

[1] Із посадовими особами міської ради активно взаємодіяли центральні органи влади, у тому числі Прем’єр-міністр України регулярно проводив зустрічі із міським головою Олександром Лук’янченком.

[2] Функціонування міської ради в легальних формах в умовах де-факто контролю над територією міста з боку бойовиків свідчило про наявність певних політичних домовленостей, досягнутих у багатосторонньому форматі.

[3] Такі проекти  у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднювалися навіть в жовтні 2014 р.

Принцип прозорості?

Міський голова48%

Інформація про міського голову та його діяльність?41%

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови розміщені біографічні відомості про міського голову Олександра Лук’янченка (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото).  У той же час, формат автобіографії (творчий виклад від першої особи) ускладнює деталізацію біографічних даних, а також відсутня інформація щодо судимості. Крім цього, дані про партійну приналежність та громадську роботу відображені в іншому підрозділі сайту, що не сприяє опрацюванню біографічних даних міського голови.

На відміну від 2012 р., декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Донецького міського голови Олександра Лук’янченка за 2013 р. не доступна на веб-сторінці ради. Враховуючи безпекову ситуацію в місті,  представники територіальної громади не мали можливості отримати відповідну інформацію шляхом подання запиту на публічну інформацію

На офіційній веб-сторінці Донецької міської ради наявна лише часткова інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови Олександра Лук’янченка. У розділі “Контакти” вказується лише телефон та факс міського голови. На сайті ради є адреса міської ради, але контакти саме міського голови не містять адреси.

На офіційній веб-сторінці Донецької міської ради та дошці оголошень розміщувалась актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою Олександром Лук’янченком та процедуру запису. При цьому, в Донецькій міській раді не існує окремих процедур для головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

На виконання минулорічних рекомендацій Індексу на веб-сайті ради з’явилася сторінка із описом повноважень міського голови. Втім, вона є малоінформативною, оскільки подаються посилання лише  на окремі статті закону про місцеве самоврядування.

У структурі Донецької міської ради існує підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. До функцій Управління зі зв’язків з громадськістю належить забезпечення взаємодії Донецької міської ради із засобами масової інформації,  забезпечення роботи  офіційного веб-сайту ради та міського голови. У вересні-жовтні 2014 р. діяльність Управління фактично припинена.

У доконфліктний період інформація про діяльність міського голови Олександра Лук’янченка оперативно та систематично (майже щоденно) з’являлася на веб-сайті ради. Міський голова активно спілкувався з представниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, офіційних та неформальних зустрічей з журналістами. Як правило, міський голова  раніше проводив прес-конференцію раз на тиждень, але після погроз з боку «ДНР» мер залишив місто. Останній захід для журналістів Олександр Лук’янченко провів у липні 2014 р. Протягом гострої фази військового протистояння інформаційна політика міської ради, здебільшого, обмежувалася висвітленням заходів із надання допомоги населенню.

Висновки:

У доконфліктний період Інформування мешканців Донецька про поточну діяльність міського голови забезпечувалося на високому рівні.  Міський голова Олександр Лук’янченко виявляв особисту активність щодо проведення систематичних  заходів для ЗМІ, регулярно відвідує резонансні події в житті територіальної громади. Достатньо ефективною виглядала діяльність виконавчих органів ради, до функцій яких належить інформування громади про діяльність міського голови. У той же час, офіційний веб-сайт ради та міського голови не містить доступно викладеної інформації про повноваження Олександра Лук’янченка. Після загострення ситуації в місті міський голова втратив реальну можливість проявляти особисту активність у територіальній громаді, що негативно вплинуло на показники прозорості його діяльності.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?50%

На офіційному веб-сайті  Донецької міської ради та Донецького міського голови наявна інформація про помічників, радників міського голови (штатних-патронатна служба та позаштатних), що стало результатом врахування минулорічних рекомендацій Індексу. У той же час, на веб-сайті розміщена зведена контактна  інформація лише ключового керівництва міської ради та підпорядкованих раді структур. Натомість, веб-сайт не надає можливості ознайомитися із контактною інформацією усіх інших службовців, які є безпосередніми виконавцями рішень міського голови та міської ради.

На веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови розміщувалася інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. У той же час, за допомогою веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови неможливо ознайомитися із розпорядженнями міського голови про призначення на керівні посади службовців чи заміщення вакантних посад. У той же час, міська рада не надає для ознайомлення протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад. Донецька міської ради присвоїла протоколам конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад гриф «Для службового користування».

Висновки:

Стан забезпечення доступу громадян до інформації про служби міського голови Олександра Лук’янченка та його кадрову політику має суттєві недоліки.  Офіційний сайт Донецької міської ради та Донецького міського голови надає обмежений перелік контактів посадових осіб ради. У той же час, із посиланням на чинне законодавство обмежено доступ до інформації про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?31%

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови у  розділі «Програми» оприлюднені ключові документи щодо довгострокового розвитку міста.

На офіційному веб-сайті оприлюднені Стратегії розвитку Донецька до 2020 року, який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста[1].  Необхідно зазначити, що Стратегія розвитку Донецька була розміщена на веб-сайті ради міського голови у повному обсязі лише у 2014 р. (на виконання рекомендацій Індексу за 2014 р.). Натомість, веб-сайт не надає можливості ознайомитися із повною версією Генерального плану Донецьку на період до 2031 року[2]. Згідно розпорядженню Донецького міського голови №760 від 23.09.2011 «Про створення умов для доступу до публічної інформації», матеріали Генерального плану Донецьку, крім загальнодоступної версії, належать до службової інформації[3]. Цей підхід міської ради до оприлюднення матеріалів Генерального плану міста має неоднозначне обґрунтування та вже отримав негативну реакцію з боку запитувачів публічної інформації.

Рубрика «Бюджет» на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови надає можливість із основними показниками бюджету міста. Втім, оприлюднена версія бюджету не враховує усі актуальні зміни.  Доступ до рішень щодо бюджетних змін  на веб-сайті забезпечується лише шляхом використання бази нормативних актів міської ради, що ускладнює роботу запитувачів інформації про бюджетну політику.

28 лютого 2014 р. Донецька міська рада прийняла рішення “Про програму економічного та соціального розвитку міста Донецька на 2014 рік і основні напрямки розвитку на 2015 та 2016 роки”.  У базі нормативних актів цей документ знайти не вдалося. У розділі сайту “Програми” документ також не оприлюднено.

Донецька міська рада не впроваджувала систему управління якістю (ISO) та не отримувала сертифікат, який би підтверджував виконання вимог стандарту ISO 9001:2001.

Висновки:

Доступ до інформації про програмні документи Донецької міської ради ускладнюється недоліками в структуризації даних, оприлюднених на веб-сайті.  Із значною частиною програмних рішень можна ознайомитися лише за допомогою пошукових сервісів, що вимагає від користувача знань щодо прийнятних для знаходження документів слів та словосполучень. Особливої гостроти ця проблема набуває у аспекті забезпечення повноти інформації про бюджетні процеси, оскільки відповідні рішення доступні лише в межах пошукової бази нормативних актів. Натомість, на головній сторінці офіційного веб-сайту відсутня зведена актуальна версія міського бюджету, стан виконання бюджетних показників тощо. Це є суттєвим недоліком інформування членів територіальної громади про тенденції та перспективи розвитку міста.

[1] http://www.lukyanchenko.dn.ua/public_echo.php?id=341

[2] http://mer.dn.ua/public_echo.php?id=1473

[3] http://lukyanchenko.dn.ua/news_echo.php?id=6985

Нормативні документи муніципалітету?93%

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови оприлюднено Статут територіальної громади м. Донецька[1]. Раніше цей документ також був оприлюднений в друкованому форматі.

Усі розпорядження Донецького міського голови вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» – «Про створення умов для доступ до публічної інформації» (У Донецькій міській раді питання законодавства про доступ до публічної інформації віднесено до функцій усіх управлінь, немає чітко визначеного підрозділу).

Висновки:

Нормативні документи Донецької міської ради в цілому оприлюднюються із дотриманням строків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації». Міській голова та рада забезпечили належний рівень доступу до публічної інформації, здійснивши низку нормативних та організаційно-практичних кроків. При цьому, загострення ситуації в місті не призвело до різкого погіршення стандартів оприлюднення рішень міського голови та міської ради[2]

[1] http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/public_echo.php?id_public=12872

[2] Звертаємо увагу, що 13.10.2014 р. вже після презентації результатів дослідження офіційний веб-сайт ради припинив своє функціонування внаслідок втручання представників незаконних формувань.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ57%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?25%

Інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради Донецької міської ради є доступною у повному обсязі, що є ілюстрацією впровадження минулорічних результатів Індексу.

На веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів наявна лише частково. Зокрема, на веб-сайті відсутні фотографії та біографічні дані керівників управлінь та відділів виконавчих органів міської ради.

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість,) заступників Донецького  міського голови не доступні на веб-сторінці міської ради. Натомість, на веб-сторінці наявна інформація про графік прийому та процедуру запису (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів.  Але, у адекватному форматі надається інформація лише  про графік прийому заступників міського голови.

На сайті відсутні відомості з декларацій про майно, доходи і витрати заступників міського голови. Можна припустити, що у зв’язку із  подіями в місті ця вимога закону не була виконана.

На веб-сайті ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь). Втім, зроблено це у незручний спосіб шляхом оприлюднення інформації розпорядником публічної інформації.

На веб-сайті ради відсутня зведена інформація про підприємства, установи та організацій, що належать до сфери управління міської ради. Це стосується і комунальних підприємств та установ і закладів соціальної сфери міста. Відповідна інформація розміщена на веб-сайті у хаотичному та несистематизованому порядку, що унеможливлює повноцінне ознайомлення із їх переліком, контактними даними та керівним складом.

Висновки:

Інформування про виконавчі органи Донецької міської ради має суттєві недоліки. Головною проблемою є відсутність зведеної інформації про виконавчі органи ради, не має послідовного та однакового підходу до оприлюднення відповідних даних.  Це створює перешкоди  для оперативного та неускладненого доступу громадян до інформації про порядок функціонування виконавчих органів. Неналежно забезпечується інформація про діяльність заступників міського голови.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?40%

На офіційній веб-сторінці Донецької міської ради інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету зазначена лише частково.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. Натомість, на офіційному веб-сайті ради не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

Аналіз повідомлень на веб-сайті ради засвідчує, що інформування про місце та час засідання виконкому відбувається лише частково. Після загострення ситуації в місті засідання виконкомів певний час проводилися, але суттєво знизилася зацікавленість міської влади щодо їх висвітлення в ЗМІ.

Висновки:

Інформування про виконавчий комітет Донецької міської ради потребує удосконалення. Ключовими проблемами було недотримання стандартів  інформування громади про склад виконавчого комітету та відсутність біографічних відомостей його членів.

Рішення та документація виконавчих органів?68%

На офіційній веб-сторінці Донецької міської ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Проекти порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

Донецька міська рада досі не прийняла план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. У той же час, проект відповідного плану було оприлюднено на веб-сайті ради. За даними моніторингу, міська рада забезпечила належне оприлюднення не усіх регуляторних актів, а лише частини з них.

Річний план закупівель і зміни до нього вчасно оприлюднено на веб-сайті ради. На веб-сайті міської ради є інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті наявна інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради не  оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік), хоча вона була прийнята радою. Також на сайті є неповний  перелік місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На веб-сайті існує система пошуку інформації, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті, а також є можливість окремого пошуку в базі даних нормативно-правових актів[1].

Висновки:

Оприлюднення  рішень та документації виконавчих органів відбувається не в повному обсязі, що є наслідком дестабілізації роботи міської ради.

[1] Необхідно зазначити, що структуризація інформації на веб-сайті ради є незадовільною.

Комунальне майно та земля муніципалітету?68%

Донецькою міською радою прийнято рішення про проведення земельних торгів, а також є тематичний підрозділ сайту. У той же час, земельні торги в місті не проводяться на практиці, враховуючи складну ситуацію в місті. У Донецьку створено відділ містобудівного кадастру Головного управління містобудування та архітектури міської ради, який до гострої фази військово-політичного конфлікту здійснював свою діяльність.

ДЕПУТАТИ І РАДА44%

Інформація про депутатів міської ради?44%

На веб-сайті ради Донецької міської ради відсутня повна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Також відсутня інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради наявні біографічні відомості про депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, партійна приналежність). Наявні також фото депутатів міської ради. Але, не оприлюднено жодної декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів.

На веб-сторінці Донецької міської ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради. Натомість,  недоступними для широкої громадськості є декларації про майно, доходи і витрати депутатів міської ради.

Висновки:

У порівнянні із 2013 р., ситуація із інформуванням територіальної громади зазнала деяких позитивних змін. На сайті ради з’явилися біографічні дані депутатів та їх фотографії. Втім, не сприяє авторитету ради відсутність контактних даних для прямого зв’язку із депутатами, закритість декларацій про майно,  доходи і видатки депутатів міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?42%

Регламент роботи Донецької міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій, а також інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни.

На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради. У той же час, відсутні його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретар не розміщена на веб-сайті ради.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради  не представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті наявна інформація про обов’язки та функції підрозділу міської ради, який здійснює організаційне супроводження діяльності депутатів (Загальний відділ). Контактна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти цього підрозділу розміщена на офіційному веб-сайті.

Висновки:

Основною проблемою  є відсутність на офіційному сайті Донецької міської ради інформації про перелік та межі одномандатних виборчих округів, у яких були обрані депутати.  Це ускладнює практичну реалізацію взаємодії між депутатом та членами територіальної громади, а  також дискредитує мажоритарну складову виборів.

Пленарні засідання міської ради?40%

У доконфліктний період рішення про скликання сесії ради Донецької міської ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднювалися на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднювалися на веб-сторінці ради.

У той же час, проект порядку денного сесії оприлюднювалися на веб-сторінці ради менше, ніж за тиждень до проведення пленарного засідання. Інформація, яка розміщувалася на веб-сайті ради, не була повною, оскільки порядок денний сесії надавався в узагальненому вигляді.

У Донецькій міській раді запроваджено електронну система голосування.  Втім, інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднювалась на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, не розміщувалися на веб-сторінці ради.

Висновки:

Використання електронної голосування Донецькою міською радою здійснювалось неефективно. Виборці не мають можливості оперативно отримувати інформацію про відвідування депутатами пленарних засідань ради, результати поіменного голосування обранців за конкретні рішення. Незадовільним є також стан оприлюднення проектів порядку денного засідань ради, що обмежує участь територіальної громади у підготовці та прийнятті відповідних рішень.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

На веб-сайті Донецької міської ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Натомість, на веб-сайті не оприлюднюються протоколи засідань постійних депутатських комісій. На веб-сайті не розміщено жодного запиту депутатів міської ради. У цьому році міська рада не оприлюднила плану виконання доручень виборців. При цьому, Донецька міська рада не проводила своїх засідань після червня 2014 р.

Висновки:

Оприлюднення рішень Донецької міської ради, які приймаються на пленарних засідань, здійснюється на належному рівні, а також із чітким дотриманням норм чинного законодавства. У той же час,  відсутність практики оприлюднення протоколів засідань постійних комісій створює передумови для закритого та не публічного формату їх роботи.

Принцип відкритості?

Міський голова32%

Участь громадськості?32%

У доконфліктний період міський голова Олександр Лукянченко  проводив регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою (щонайменше 8 годин щомісячно).  Після загострення безпекової ситуації в місті міський голова вже не мав реальної можливості реалізовувати цей обов’язок.  У той же час, на рівні міського голови Донецька не існувало окремої практики проведення систематичного прийому громадських організацій/профспілок/релігійних об’єднань.

Донецькою міською радою були створені прийнятні умови для доступу до приміщення міської ради (де міський голова проводив прийом громадян) для неповноправних осіб.

Міський голова не використовує у своїй  комунікації з  громадянами  особисті акаунти в  соціальних мережах (Facebook та інші мережі).

В міській раді були створені і функціонують телефонні лінії для оперативного звернення громадян з різних питань, в тому числі до міського голови. Зокрема, діє телефонна лінія 15-84 (для оперативного звернення з питань ЖКГ) та телефонна лінія відділу по роботі зі зверненнями громадян.  У той же час, станом на початок листопада 2014 р. ці телефонні лінії  вже знаходяться під контролем незаконної адміністрації, яка була проголошена збройним формуванням «ДНР»

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови мешканці мали можливість через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови[1].  У той же час,  на цьому веб-сайті не розміщено загального порядку звернення громадян.

При Донецькому міському голові так і  не було створено громадської ради. Натомість, при міському голові функціонують окремі спеціалізовані робочі групи. В структурі міської ради створений підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Управління зі зв’язків з громадськістю наділене низкою функцій, які стосуються співпраці із інститутами громадянського суспільства. Станом на початок жовтня Управління перестало повноцінно функціонувати. У той же час, у 2014 р. міський голова не ініціював громадські слухання чи консультації.

Висновки:

У 2014 р. для Донецьку  залишалася невирішеною проблема створення громадської ради при міському голові чи інших консультативно-дорадчих інституцій. Олександр Лук’янченко та його підлеглі неодноразово висловлювали сумніви в ефективності такої форми взаємодії із громадськістю.

[1] http://www.mer.dn.ua/guest/guest.php?id_guest=1&vopros=1&sort=data&id_tema=&ofs=0&page=

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ29%

Участь громадськості?44%

Регламент виконавчого комітету Донецької міської ради не передбачає механізмів присутності громадян на засіданнях виконавчого комітету ради, а на практиці реалізувати цю можливість складно. Натомість  до загострення ситуації в місті існував вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь та відділів). Єдиною передумовою для вільного доступу до приміщень ради було оформлення перепустки, яке здійснюється явочним способом (без запрошення від службовців ради).

На веб-сайті ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наявна у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Положення про громадські слухання передбачає, що інформація про місце та час проведення слухань оприлюднюється в ЗМІ не пізніше, ніж за п’ять днів до їх проведення. Встановлені строки є необґрунтовані, оскільки вони не забезпечують вчасне інформування зацікавлених сторін. Як засвідчує аналіз веб-сайту ради, повідомлення про проведення громадських слухань нерідко розміщувалися саме в такий період.

При виконавчих органах Донецької міської ради не створені дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Висновки:

У Донецькій міській раді відсутні процедури доступу громадян до засідань виконавчого комітету. Положення про громадські слухання вимагає певного перегляду з причин недосконалості процедур, які стосуються інформування громадян про оголошення та проведення слухань.

Доступ до публічної інформації?23%

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію.

На сайті  Донецької міської ради не функціонує система обліку публічної інформації, також не розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. Не оприлюднено порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Користування веб-сайтом Донецької не є надто зручним, особливо для недосвідчених користувачів користування сайтом. Пошукові сервіси сайту  знаходять необхідні матеріали, але стан їх систематизації та групування є незадовільним. Процес опрацювання матеріалів сайту є складним та довготривалим. Сайт є недостатньо комфортним у користування для осіб зі слабким зором, зокрема існують певні проблеми масштабування шрифтів, відсутнє звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

З точки зору встановленої процедури запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Натомість,  на сайті відсутня спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. У той же час, безпекова ситуація в місті де-факто нівелювала можливість подання запитів на публічну інформацію.

У міській раді  були визначені  спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами. У той же час, реальна ситуація в місті унеможливлює використання громадянами цих механізмів доступу до публічної інформації.

Радою визначено розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). У той же час,  виконавчі органи стягують понаднормову плати за копіювання документу будь-якого формату, якщо в ньому міститься інформація із обмеженим доступом.

Висновки:

Діяльність  виконавчих органів Донецької міської ради  щодо надання відповідей на інформаційні запити практично є заблокованою.  У той же час, у доконфліктний період на веб-сайті ради не створено систему обліку публічної інформації, не розміщено порядку оскарження дій та рішень розпорядника публічної інформації. Необґрунтованим виглядає попереднє рішення місцевих чиновників про встановлення наднормової плати за копіювання документів, які містять інформацію із обмеженим доступом.

Адміністративні послуги?20%

У м. Донецьку  створено  Центру надання адміністративних послуг населенню, який у квітні 2014 р. було урочисто відкрито. У той же час,  безпекова ситуація в місті та обмеження роботи державних та комунальних установ унеможливили повноцінне надання адміністративних послуг населенню та моніторинг діяльності центру.

ДЕПУТАТИ І РАДА33%

Участь громадськості?33%

Громадяни не можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях Донецької міської ради. У доконфліктний період в Донецьку існувала практика подання відповідної заявки від фізичної особи, але вона не унормована конкретними процедурами. В місті відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті ради відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни не можуть вільно бути присутніми на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації. Як і у випадку із доступом на пленарні засідання, у доконфліктний період існувала практика подання головуючому на пленарних засіданнях заявок на виступ. Але, ця практика не має належного процедурного забезпечення.

Враховуючи безпекову ситуацію, проведення депутатами міської ради прийому виборців  практично унеможливлювалося. Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади та окремих положеннях ради. Натомість, порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради не  врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

Депутати Донецької міської ради не ініціювали протягом року проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Висновки:

Зафіксована вкрай занизька активність депутатів Донецької міської ради  щодо ініціювання громадських обговорень з актуальних проблем територіальної громади. Значною проблемою є неврегульованість доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, отримання права на виступ перед депутатським корпусам.

Принцип підзвітності?

Міський голова47%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Висновки:

Звіт про виконання бюджету м. Донецька за 2013 р., затверджений  рішенням міської ради, доступний для ознайомлення у розділі «Документи» на офіційному веб-сайті. Оприлюднений звіт супроводжується необхідними додатками. У той же час, веб-сайт не надає можливостей для ознайомлення із спрощеною версією звіту, який би був зрозумілий для широких верст населення. Позитивною практикою є  оприлюднення щоквартальної інформації про виконання міського бюджету, але в надзвичайних умовах ця практика не була повною мірою реалізована.

Звіт про результати діяльності міського голови?42%

У 2014 р. Донецький міський голова Олександр Лук’янченко не інформував територіальну громаду  про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку (двічі на рік чи більше). Натомість, 28 лютого 2014 Донецькій міський голова прозвітував перед міською радою  про здійснення регуляторної політики виконавчими органами ради. 18 квітня 2014 р. Донецькій міський голова прозвітував перед радою про  роботу виконавчих органів.

Міським головою були виконані вимоги законодавства щодо звітування перед територіальною громадою, що відбулося 20 лютого 2014 р.

Статут територіальної громади не містить детальної процедури звітування міського голови перед територіальної громадою. У ст. 6.3. Статуту міста дублюються положення чинного Закону України «Про місцеве самоврядування».

Висновки:

Розвиток подій в місті унеможливив повноцінне виконання Донецьким міським головою Олександром Лук’янченком вимог Закону України «Про місцеве самоврядування» щодо звітування та інформування територіальної громади.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ7%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?0%

Враховуючи реальну ситуацію в місті, виконавчі органи Донецької міської ради не виконали вимог законодавства щодо звітування за результатами своєї діяльності.

Фінансові ресурси муніципалітету?20%

На офіційному веб-сайті Донецької міської ради оприлюднено звіт лише за виконання бюджету у першому кварталі 2014 р. Інші механізми забезпечення бюджетної прозорості не використовувалися.

Регуляторна політика?0%

У 2014 р. звіт про відстеження результативності регуляторних актів Донецькою міською радою не було оприлюднено.

ДЕПУТАТИ І РАДА0%

Звіти про результати діяльності?0%

Звіти  постійних комісій  перед міською радою не оприлюднюються на веб-сайті. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою детально не врегульовано у Статуті м. Донецька та  Регламенті Донецької міської ради. На веб-сайті ради не розміщено актуальних звітів про роботу депутатів та виконання доручень виборців.

Висновки:

Ефективність звітування постійних комісій та депутатів є вкрай низькою. Відсутність відповідних документів на веб-сайті раді не дозволяє проконтролювати змістовність звітування депутатів перед виборцями, порівняти результативність різних депутатів, визначити стан виконання передвиборчих програм.

Залишити відповідь