Рейтинг міста Херсон 2014:

41.3%

Індекс публічності

48.6%

Публічність міського голови

39.5%

Публічність виконавчих органів

36.8%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Вимірювання Індексу публічності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у Херсоні мало свої особливості. Так у травні 2014 року були проведені вибори Херсонського міського голови, а за 2 місяці до цього відбулась зміна секретаря ради, який і став головною посадовою особою міста. Натомість нового секретаря ради так і не було обрано.

Загальний Індекс публічності місцевого самоврядування Херсону складає 41% та визначає його рівень як низький. Разом з тим, лише 1% дозволив місту не опинитися у групі «не публічних» міст. Відповідно, невисокими є показники і окремих суб’єктів вимірювання. Єдиним виключенням є Херсонський міський голова з 49% публічності та місцем майже посередині рейтингу. Нижчі показники у виконавчих органів – 39%, ще менші – у представників депутатського корпусу – 37%. Фактично, діяльність цих суб’єктів оцінюється як «не публічна».

Відносно «високий» рівень публічності міського голови, порівняно з рештою суб’єктів, забезпечують кілька показників. В першу чергу, це наявність у загальному доступі, програмних документів, а також більшості розпоряджень головної посадової особи на веб-сайті ради. Міський голова активно взаємодіє з мешканцями. Зокрема, ним було ініційовано проведення трьох громадських слухань, створені і функціонують дорадчо-консультативні органи, самостійно адмініструється профайл у FB.

Водночас на сайті фактично відсутня біографія міського голови, а також його заступників, дані про помічників, радників. Незручне, багаторівневе та неструктуроване розташувань інформації на офіційній сторінці міської ради є основною проблемою у забезпеченні доступу до неї.

Міський голова звітує перед радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради, однак цей процес є формальним. Наприклад, у 2013 році звітування проходило під час урочистого засідання Херсонської міської ради з нагоди святкування дня міста. Не виявлено інформації щодо звітування голови про роботу виконавчих органів у минулому році.

Індекс публічності виконавчих органів Херсонської міської ради є одним з найнижчих в Україні. У більшості, в загальному доступі є інформація про структуру виконавчих органів та їхніх керівників, контактні номери телефонів. Натомість на офіційній веб-сторінці і дошках оголошень у приміщенні Херсонської міської ради відсутні дані про місцезнаходження, або  місце засідань, номери засобів зв’язку та електронної пошти, повноваження виконавчого комітету. Єдина інформація, якою можна послуговуватися – прізвище, імя та по-батькові членів виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються вчасно, однак не в окремому розділі, а у боковому меню розділу «публічна інформація».

Сайт Херсонської міської ради є украй незручним та алогічним. Знайти деякі документи та матеріали інколи простіше через пошук Google, ніж за допомогою пошукової системи сайту. Незрозумілою також є схема розміщення документів. Наприклад, проекти рішень ради та виконавчого комітету знаходяться в абсолютно різних розділах, однак не в розділі про цих розпорядників. А один з найголовніших документів міста – Статут територіальної громади можливо знайти на сайті лише через паралельний пошук у інших нормативних актах.

На веб-сайті ради наявна інформація про порядок організації громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Але не окремим розділом. Для того щоб зрозуміти як організувати громадські слухання необхідно знайти Статут територіальної громади та ознайомитись з відповідними пунктами. Окрім  того на офіційному вебсайті Херсонської міської ради відсутня інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Виконавчі органи (управління) Херсонської міської ради безпосередньо звітують про свою діяльність, але виключно у форматі апаратних нарад. Практики публічних звітів перед територіальною громадою, з попереднім інформуванням про місце та час заходу, а також можливістю обговорення доповідей – не запроваджено. Фактично начальники управлінь звітують один одному. На веб-сайті раді відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за попередній рік.

Депутатський корпус Херсонської міської ради, як і більшість представницьких органів обласних центрів України, класифікується нами як непублічний. Місцеві обранці, не враховуючи роботи в комісіях, а також участі у пленарних засіданнях, фактично не виконують решти обов’язків, визначених ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад».

Фактично відсутні підтвердження їхньої роботи з виборцями, не в останню чергу це пов’язано з відсутністю повної інформації про депутатів Херсонської міської ради на її сайті: біографічні відомості, контактні номери телефонів (не робочі), електронні адреси, дані про помічників, перелік депутатських запитів тощо. Попри те, що на веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому), моніторинг показав, що більшість депутатів не присутні на місці.

Рішення про скликання сесії ради і проект порядку денного оприлюднюються вчасно. В міській раді діє електронна система голосування, завдяки цьому доступними є дані про реєстрацію депутатів на пленарних засідань. Однак на офіційній веб-сторінці немає архіву  з персональним голосуванням депутатів по окремих питаннях. Попри те, що через веб-сайт ведеться регулярна on-line трансляція пленарних засідань Херсонської міської ради, загальнодоступний архів записів не створено. Жителі Херсона мають можливість відвідувати пленарні засідання сесії.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади, але загально. З відповіді на запит з’ясувалося, що більшість депутатів звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу. Також на сайті розміщене рішення міської ради про затвердження строків проведення звітів депутатів перед виборцями, однак конкретного графіку не додано. Також не вдалося виявити у відкритому доступі письмових звітів про роботу депутатів міської ради.

Принцип прозорості?

Міський голова58%

Інформація про міського голову та його діяльність?58%

На офіційному веб-сайті Херсонської міської ради відсутня вичерпна інформація щодо біографічних відомостей про міського голову. Працівниками міської ради розміщено лише фотографію та прізвище, ім’я та по-батькові міського голови.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови не оприлюднена в друкованому органі ради і не доступна на веб-сторінці ради. Розміщено лише декларацію Миколаєнко В.В. у якості секретаря міської ради. Відповідно, Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї.

На офіційній веб-сторінці ради наявна інформація про контакти міського голови лише у вигляді номера телефону приймальні та електронної адреси помічника. Але електронна адреса помічника вказана і у якості електронної адреси начальника Відділу інформаційного та програмного забезпечення Херсонської міської ради.

На початку моніторингу на офіційній веб-сторінці ради було розміщено лише частину процедури запису на прийом міського голови. Під час моніторингу було встановлено, що повна процедура має 3 ступені: контакт з помічником з фіксацією проблеми звернення, потім надсилання офіційного листа чи заяви, і лише у випадку незадоволення відповіддю міського голови громадяни мали записуватися на прийом. Прийомним днем був один день на місяць. Після проведення моніторингу та спілкування з службовцями процедура була спрощена, а прийомних днів стало 2. Попри спрощення процедури та збільшення прийомних днів варто зазначити, що на офіційній сторінці ради відсутня інформація про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

На сайті відсутня інформація з описом повноважень та функцій міського голови.

В структурі міської ради існує підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Інформація про діяльність міського голови оперативно та майже щоденно з’являється на веб-сайті ради. Міський голова доволі активно взаємодіє з представниками ЗМІ шляхом організації прес-конференцій та участі у прямих ефірах. Окрім того, у зв’язку з близькістю до кордону з окупованою територією АРК, декілька всеукраїнських видань висвітлювали діяльність та позицію міського голови. Але на регіональному рівні неформальне спілкування з пресою чи впровадження інновацій у інформаційній політиці не виявлено.

Рекомендації:

Для забезпечення належної прозорості у діяльності Херсонського міського голови необхідно оновити інформацію, звести її в єдину сторінку та виконати вимогу закону щодо оприлюднення інформації про міського голову у повному обсязі. Окрім того, фігурування однієї і тієї ж адреси у якості електронної адреси начальника відділу та помічника мера демонструє відсутність системи організації роботи щодо висвітлення діяльності міського голови.

Для зручності передбачити на сайті ради можливість запису на прийом до міського голови on-line та з розміщенням на сайті відповідної електронної черги, без зазначення персональної інформації та питання, але з визначенням вільного часу та черговості.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?52%

На веб-сайті Херсонської міської ради відсутня інформація про помічників, радників міського голови. Отримати її можливо лише через подання інформаційного запиту. Іншою є ситуація з представленням контактів працівників міської ради та підпорядкованих їй структур. Варто зазначити, що вказані контакти містять телефони та електронні адреси начальників департаментів, відділів та відповідних спеціалістів.

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. На окремій сторінці «Порядок прийняття на службу до виконавчих органів Херсонської міської ради» детально прописані вимоги, визначено порядок прийняття на службу, зазначено відповідальну особу, яка має проконсультувати потенційних працівників. Окрім того розміщено, і всі необхідні додатки, зокрема зразок декларації, автобіографії та резюме, перелік питань на перевірку законодавства України, порядок проведення іспиту кандидатів на вакантні посади, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, порядок прийняття на службу в органах місцевого самоврядування.

Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються в офіційних джерелах ради.  Також оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад оприлюднюються усіма можливими способами – в друкованому органі «Херсонський вісник», на офіційній веб-сторінці.  Однак практика не розміщення всіх розпоряджень міського голови на офіційному веб-сайті міської ради, не дозволяє визначити всі наявні розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Окрім того, незважаючи на те, що протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, – із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, – можна отримати у відповідь на запит, на веб-сайті міської ради вони не оприлюднюються.

Рекомендації:

Оприлюднити інформацію про усіх помічників міського голови, сферу їхньої компетентності, а також контактні дані (телефони, електронні адреси тощо). Варто розробити чітку та зрозумілу процедуру, індикатори та функціональні обов’язки помічників та радників Херсонського міського голови.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?58%

На офіційному веб-сайті оприлюднено план стратегічного розвитку міста. Він містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації. Ініціатором розробки такого документу виступила не міська рада, а проект міжнародної технічної допомоги. Аналіз рішень ради, виконкому та розпоряджень міського голови, прийнятих програм свідчить про те, що в своїй поточній роботі муніципалітет Херсону не дотримується концепції, викладеній у Стратегічному плані.

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали. Незважаючи на зміни законодавства, з окремих матеріалів так і не був знятий гриф «Для службового користування». Усі додатки (малюнки-схеми) до Генерального плану доступні у великому розширенні, що спрощує ознайомлення з ними. Матеріали генерального плану (текстові і графічні) розміщенні для публічного ознайомлення в приміщенні органу місцевого самоврядування, але у вигляді роздрукованого плакату з поганим розширенням екрану, що не дозволяє чітко зрозуміти розмежування та зонування території міста. Окрім частин Генерального плану у тому самому розділі розміщено інформацію про «Детальний план територій» та «Історико-архітектурний опорний план міста».

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік. Варто відзначити, що на відміну від більшості ключових документів, на сайті створено окрему сторінку для бюджету, додатків до нього та звітів про виконання. Там же можна знайти і рішення про внесення змін до бюджету. Проте, Херсонська міська рада не потурбувалася про оприлюднення окремого зведеного документу, який би у доступній формі демонстрував зацікавленим мешканцям міста уже внесені зміни у бюджеті таким чином, щоб документ зберігав свою актуальність й не доводилося опрацьовувати усі ухвалені корективи самостійно чи вишуковувати цю інформацію у звітах виконавчих органів.

На офіційному веб-сайті оприлюднено рішення №917 від 25.12.2012, яка затверджує програму соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (3 роки).

 

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO). У раді послалися на те, що українське законодавство не вимагає від міської ради мати систему управління якістю, замість цього створено Центр адміністративних послуг, проходить апробацію програмний продукт з впровадження системи електронного документообігу, створено Громадську раду.

 

Рекомендації:

У зв’язку з тим, що наступного року заплановано останні заходи з реалізації стратегічного плану розвитку місті необхідно розпочати формування експертної групи для оцінки його реалізації. Крім того, на часі створення робочої групи із залученням усіх зацікавлених сторін, для підготовки нового плану стратегічного розвитку міста Херсон, який має відповідати  вимогам часу.

Варто розмістити на сайті ради єдиний зведений актуальний файл бюджету, де б оперативно фіксувалися всі поточні зміни, що вносяться. Передбачити у міському бюджеті кошти на запровадження у міській раді системи управління якістю, яка пройшла належну сертифікацію.

Нормативні документи муніципалітету?65%

На веб-сайті, а також в друкованому форматі, оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста. Окрім того Статут територіальної громади міста Херсона пройшов реєстрацію Херсонським обласним управлінням юстиції (Свідоцтво №1 від 31 жовтня 2003 року). Але знайти текст Статуту можливо лише застосувавши кількарівневий пошук.

Майже усі розпорядження міського голови публікуються вчасно та  оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Варто зазначити, що значно знизилась частка не оприлюднених розпоряджень у порівнянні з в.о. міського голови Бережной З.Я. Але також зустрічаються випадки, коли розпорядження міського голови не оприлюднюються на офіційному сайті Херсонської міської ради. На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ Херсонської міської ради для забезпечення доступу до публічної інформації.

Рекомендації:

Винести у окремий розділ Статут територіальної громади. Розмістити неопубліковані розпорядження міського голови на офіційному сайті та в подальшому застосовувати принцип розміщення за номерами у порядку черговості, а не у роздріб.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ36%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?43%

Вся необхідна інформація для взаємодії з виконавчими органами міської ради розміщена на веб-сайті – місцезнаходження, графіки роботи, номери телефонів та електронні адреси. На жаль вона стосується лише працівників виконавчих органів Херсонської міської ради. Попри наявний розподіл та делеговані функції районним радам та виконкомам на офіційному сайті Херсонської міської ради відсутня інформація про ради та виконкоми Дніпровського, Комсомольскього та Суворовського районів міста Херсона.

На веб-сайті Херсонської міської ради опублікована не повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів на веб-сторінці ради. Розміщено лише  прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, однак адреса електронної пошти – не конкретного спеціаліста, а певного органу загалом.

Біографічні дані  щодо заступників міського голови: дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість – відсутні на офіційному сайті. У наявності лише фото одного з 3 заступників, прізвище, ім’я та по-батькові і контакти. Але без місцезнаходження та графіку роботи. Також немає у вільному доступі графіку прийому та процедури запису на прийом до заступників міського голови.

На веб-сторінці наявна інформація про графік прийому та процедуру запису на прийом  усіма керівниками виконавчих органів.

В офіційних друкованих виданнях ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

На веб-сторінці ради наявна інформація про частину підприємств, установ та організацій (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. На жаль, на офіційній сторінці міської ради відсутня інформація про установи соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління Херсонської міської ради, а також їхніх керівників.

Рекомендації:

Розмістити всю необхідну інформацію про заступників міського голови та керівників виконавчих органів Херсонської міської ради на офіційному сайті. Наповнити його інформацією про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Окрім того, розмістити інформацію про установи соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління Херсонської міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?12%

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень у приміщенні Херсонської міської ради відсутня інформація про місцезнаходження, або  місце засідань, номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому, перелік змін його складу, але лише у вигляді номерів рішень та дат. На офіційному сайті міської ради відсутня інформація про повноваження виконкому. Окрім того, єдина інформація, яка є про членів виконавчого комітету – прізвище, ім’я та по-батькові членів.

На веб-сайті Херсонської міської ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації: 

Доповнити необхідною інформацією спеціальний розділ сайту, присвячений виконавчому комітету. Розмістити не тільки інформацію про персональний склад, але й виокремити окремий підрозділ для публікації розроблених проектів рішень, порядків денних виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?45%

Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються, але не в окремому розділі, а у якості бокового меню «Публічна інформація». Знайти проект потрібного рішення складно, адже вони структуровані двома шляхами – помісячно та під конкретні дати, але всі послання подано єдиним списком. Проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті у розділі розпорядження міського голови.

На веб-сайті ради та в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті ради та  у друкованому органі Херсонської міської ради.

Річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження) оприлюднюється на веб-сайті ради.

На веб-сайті міської ради є інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Але представлені лише тарифи на послуги житлово-комунального господарства. На веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради відсутня програма соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік). У наявності лише програма на 2013-2015 та програми економічного і соціального розвитку на 2011 та 2012. На сайті у розділі рішення міської ради розміщені місцеві цільові програми, але пошук їх та обробка потребує часу, адже для їх знаходження необхідно переглядати всі рішення Херсонської міської ради.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті. Але проведення моніторингу продемонструвало, що система пошуку працює ненадійно. Велика кількість документів та потрібних рішень була знайдена на сайті за допомогою пошукової системи Google, а не системою сайту Херсонської міської ради.

Рекомендації: 

Налагодити систему пошуку інформації на офіційному сайті Херсонської міської ради. Передбачити у структурі сайту можливість завчасного оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету. Розмістити на сайті у відповідному розділі Програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік. Систематизувати та викласти у зручній для громадян формі інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість.

Комунальне майно та земля муніципалітету?0%

У місті не відбуваються земельні торги і  відповідно рішення про проведення земельних торгів не оприлюднюються на веб-сайті ради.

Також не належать до пріоритетів діяльності як старої команди, так і новообраного мера, запровадження у місті Херсоні містобудівного кадастру. Міська програма зі створення містобудівного кадастру була прийнята ще у 2011 році (№464 від 25.11.2011). Строк її виконання був запланований впродовж 2012-2014 років. Але 25 грудня 2013 року прийнято рішення №1284, яке продовжило термін дії програми на ще 2 роки. Якщо не будуть внесені зміни, то ймовірно кадастр запрацює у м. Херсоні приблизно у кінці 2016 року.

Рекомендації: 

Запровадити практику відкритих земельних торгів, що передбачена чинним законодавством України. Прискорити дії управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування та землекористування Херсонської міської ради щодо створення у Херсоні містобудівного кадастру.

ДЕПУТАТИ І РАДА31%

Інформація про депутатів міської ради?22%

На веб-сайті ради представлена обмежена інформація про депутатський склад Херсонської міської ради. У наявності – фото, прізвище, ім’я та по-батькові, партійність, місце роботи та у деяких випадках контактні телефони.

Відсутня інформація про права та обов’язки депутатів Херсонської міської ради, а також біографічні відомості про місцевих обранців. Неможливо знайти на сайті і декларації про майно, доходи та видатки фінансового характеру депутатів.

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради. Однак проведені експерименти з відвідань депутатів у дні прийому свідчить про низький рівень виконання депутатами свого обов’язку.

Рекомендації:

Розмістити необхідну інформацію про депутатів, їх декларації і біографічні відомості на веб-сайті ради. Додати безпосередні електронні адреси депутатів.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?56%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій.

На веб-сайті ради відсутня будь-яка інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. На даний момент депутатський корпус так і не спромігся обрати секретаря, тому цей показник оцінити чи проаналізувати неможливо. На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради, його контактні дані.

На веб-сайті оприлюднена інформація про склад депутатських фракцій, однак вона не відображає зміни у їхньому складі, що відбувалися впродовж чотирьох років. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

Рекомендації: 

Оприлюднити необхідну інформацію про діяльності та склад депутатських фракцій, зробивши акцент на історію змін депутатами фракцій та депутатських груп впродовж каденції. Розмістити інформацію про обов’язки та функції секретаріату ради, його контактні дані.

Пленарні засідання міської ради?23%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюються за 10 днів до її проведення, відповідно до  вимог закону, на веб-сайті Херсонської міської ради та у офіційному друкованому виданні – «Херсонському вісникові». Окрім рішення про скликання сесії оприлюднюється і  проект порядку денного сесії. Оприлюднення відбувається і на офіційному веб-сайті і на шпальтах друкованого видання міської ради.

В міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. На жаль зручної та зрозумілої системи та архіву голосувань депутатів міської ради на офіційній веб-сторінці не передбачено. З результатами поіменного голосування міських депутатів по окремих питаннях ознайомитись неможливо.

Через веб-сайт ведеться регулярна відеотрансляція (он-лайн трансляція) пленарних засідань Херсонської міської ради. Але на веб-сайті не доступні  відео записи усіх пленарних засідань міської ради, фактично загальнодоступний архів записів пленарних засідань ради не ведеться.

Рекомендації:

Запровадити на офіційній веб-сторінці Херсонської міської ради систему відображення поіменного голосування депутатів по кожному проекту рішення. Розмістити на сайті ради  відеозаписи пленарних засідань сесії Херсонської міської ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?30%

На веб-сайті ради відповідно до закону у десятиденний строк оприлюднюються рішення міської ради. Натомість протоколи засідань ради відсутні на офіційному веб-сайті. Окрім того, відсутня практика оприлюднення протоколів засідань офіційних депутатських комісій. Так само не оприлюднюються і офіційні депутатські запити. Відсутнє у загальному доступі і рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. Не вдалося виявити і плану про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців

Рекомендації:  

Запровадити практику розміщення на офіційному веб-сайті Херсонської міської ради протоколів пленарних засідань сесій та засідань офіційних депутатських комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова51%

Участь громадськості?51%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це щонайменше 8 годин свого часу щомісячно. На даний момент час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. Міський голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. На жаль, приміщення міської ради не пристосоване для відвідувань людей з інвалідністю.

Міський голова активно використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі – має профайл у FB та веде його самостійно.

В міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови.

Міський голова періодично самостійно ініціює громадські обговорення. За рік (липень 2013 – липень 2014) міським головою було ініційовано п’ять громадських слухань. Три з них були ініційовані в.о. міського голови З. Бережною, решта – чинним міським головою В. Миколаєнко. Слухання організовувалися для обговорення та розгляду проекту міського бюджету, затвердження нормативів питного водопостачання, участі комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» у міжнародному проекті, затвердження тарифів на перевезення пасажирів та багажу. Варто зазначити, що слухання щодо перевезень піддалися критиці з боку активістів та засобів масової інформації, в частині недотримання процедур, однак рішення все одно були затверджені.

На офіційному веб-сайті ради мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян, також передбачена можливість для оформлення електронного звернення. В результаті проведеного експерименту, відповідь на електронний лист до помічника міського голови була надана, однак з порушенням визначених строків.

При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи. На даний момент діє Громадська рада (від 16.07.2014) та Науково-технічна рада з питань екологічних та енергоефективних проектів (від 19.08.2014). Але поки дані структури не відзначились суттєвою активністю.

В структурі міської ради не створено підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Натомість визначено спеціаліста, який відповідає за консультації з громадськими організаціями та неформальними групами, консультативно-дорадчими органами.

Рекомендації:

Створити можливість електронного запису на прийом до міського голови, яка буде здійснюватися на базі офіційного веб-сайту. Окрім того, варто передбачити можливість не тільки on-line трансляції, але і зберігання відео архіву засідань сесій у загальному доступі для городян. Необхідно запровадити механізм консультацій  з різними групами інтересів щодо актуальних, резонансних питань життя територіальної громади. Рекомендуємо запровадити практику виїзних прийомів міського голови у мікрорайони міста з усталеним графіком та місцем проведення.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ65%

Участь громадськості?47%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації. Але варто зазначити, що така практика була запроваджена нещодавно, і поки на жаль, не користується популярністю серед пересічних мешканців.

На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради наявна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Однак вона не систематизована в окремому розділі – для того щоб зрозуміти яким чином діє процедура громадських слухань, необхідно знайти Статут територіальної громади та ознайомитись з відповідними пунктами. Окрім того, на офіційному веб-сайті Херсонської міської ради відсутня інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюються не менше ніж за 2 тижні і містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті відсутня доступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

Рекомендації:

Наповнити спеціально створений розділ сайту «Консультації з громадськістю» реальними, чітко прописаними механізмами проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів громади тощо. Визначити за правило розміщувати у окремому розділі вичерпну інформацію про громадські слухання та протоколи їх проведення.

Доступ до публічної інформації?74%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Публічна інформація», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом. Практика подання запитів продемонструвала що шлях подання через факс, або усно не працює. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Але це стосується лише запитів поданих до відповідного відділу. При надсиланні електронною поштою була зафіксована затримка з відповідями. У міській раді відведені спеціальні місця  для роботи з документами. Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит. Варто зазначити, що при великому об’ємі запитуваної інформації не було стягнуто жодних плат.

Система навігації по сайту є незручною, зокрема інтерфейс сайту незрозумілий для користувачів, розділи та рубрики алогічні і не впорядковані. Водночас сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. Окремо варто припинити практику розміщення скопійованих з текстових файлів табличок, які деформуються та ускладнюють роботу з сайтом. Використання сайту не комфортне для осіб зі слабким зором. Адже на сайті немає регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Рекомендації:

Запровадити на сайті Херсонської міської ради on-line форму для подання запиту на інформацію. Окрім того, прописати чіткий механізм подання, контролю та надання відповіді на інформаційний запит за допомогою телефону чи усно. Варто передбачити на сайті можливості регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукового супроводження, клавіатурного доступу для осіб зі слабким зором.

Адміністративні послуги?56%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень. Інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки не розміщено на сайті Херсонського ЦНАПу. Епізодично через друкований орган та офіційний веб-сайт Херсонської міської ради ЦНАП інформує про свою діяльність.

На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян, але тільки 5 разів на тиждень, причому останній день – п’ятниця має скорочений графік роботи. ЦНАП працює без перерви на обід, але можливість потрапити туди з традиційним робочим графіком украй мала – ЦНАП закривається о 17, а починає роботу о 9, жодного дня не передбачено прийом до двадцятої години. У ЦНАПі запроваджено електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

У місті не створено установи з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам. Формально цю послугу надають працівники юридичного управління Херсонської міської ради. Також у відповіді на інформаційний запит заступник міського голови В.Іванушкін заявив, що на розгляд сесії 05.09.2014 року має бути винесено проект рішення «Про деякі питання безоплатної первинної правової допомоги у м. Херсоні». Але на момент підготовки звіту у кінці жовтня 2014 року пошук по сайту даного рішення чи проекту не дав жодного результату.

Рекомендації: 

Переглянути графік роботи ЦНАПу та привести його до вимог законодавства – принаймні один робочий день Центр має працювати до 20.00 Врегулювати, можливо спільно з сервісними та правозахисними організаціями, питання надання первинної юридичної допомоги всім верствам населення міста.

ДЕПУТАТИ І РАДА52%

Участь громадськості?52%

Громадяни можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Але це є нововведенням останніх часів і не всі депутати схвалюють такий безперешкодний доступ. Будівля Херсонської міської ради не пристосована для доступу в приміщення осіб з особливими потребами, в тому числі і до зали, де відбуваються пленарні засідання. Попри наявність процедури, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради, відповідна практика майже не застосовується.

На веб-сайті відсутня будь-яка інформація про процедуру, що регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни не можуть бути вільно присутніми на засіданнях депутатських комісій без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації (наприклад, повідомлення через телефон). Лише близько 50% депутатів Херсонської міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади. Жодним чином не врегульовано питання створення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради. Депутати не є ініціаторами проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Рекомендації:

Розробити та оприлюднити процедуру доступу громадян на засідання постійних депутатських комісій Херсонської міської ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова28%

Фінансові ресурси муніципалітету?0%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, але на жаль на спеціально відведеній для бюджету сторінці міститься лише проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2013 рік (03.02.2014). Для того щоб знайти дійсний звіт – рішення №1332 від 27.03.2014 року треба систематично переглядати рішення ради за увесь період. Окрім того, форма звіту не містить у собі змін, які вносились впродовж року, що також ускладнює аналіз та оцінку даного документу.

Рекомендації:

Розмістити у відповідному розділі веб-сайту чинний звіт про виконання бюджету. Передбачити у формі та форматі звітування фіксації та пояснення змін, які вносились до бюджету міста впродовж року.

Звіт про результати діяльності міського голови?31%

Звіт, щодо виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Херсон на 2013-2015 рік» не подавався на розгляд Херсонської міської ради, хоча, як написано у відповіді на інформаційний запит, проект звіту був підготовлений. Перший заступник міського голови І.Пастух запевнив, що проект рішення міської ради «Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Херсона за підсумками першого півріччя 2014 року» буде подано на розгляд міської ради у жовтні 2014 р. На момент підготовки цього звіту (останній тиждень жовтня) на розгляд Херсонської міської ради проект рішення про виконання Програми не виносився. Фактично міська влада вже вдруге ігнорує вимогу закону щодо звітування з приводу реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. У 2013 році він був проведений 23 вересня під час урочистого засідання Херсонської міської ради з нагоди святкування дня міста, що є малоефективним та безрезультатним.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови  про роботу виконавчих органів в повному обсязі оприлюднюється на веб-сторінці ради.

Рекомендації:

Припинити практику поєднання звітів міського голови з протокольними святкуваннями. Відвести окрему дату та час на оприлюднення та обговорення звітів про роботу виконавчих органів та здійснення державної регуляторної політики. Провести звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Херсона».

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ15%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?11%

Виконавчі органи (управління) Херсонської міської ради безпосередньо звітують про свою діяльність, але виключно у форматі апаратних нарад виконавчих органів міської ради. Практики публічних звітів перед територіальною громадою – попереднім інформуванням про такий захід та можливість обговорення результатів діяльності виконавчих органів Херсонської міської ради – не запроваджено.

На веб-сайті ради відсутні звіти про діяльність усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів не поширюється заздалегідь. Фактично, начальники управлінь звітують один одному.

На веб-сайті ради не оприлюднюється звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році, але лише у розділі рішення міської ради.

Виконавчі органи подають постійним депутатським комісіям письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, але не вичерпні, без зазначення запитувача інформації та тематики запитів.

 

Рекомендації:

Запровадити практику публічних, відкритих звітів виконавчих органів влади перед територіальною громадою. Розробити та затвердити графік проведення звітування виконавчих органів  за тематичними напрямами, однак не під час одного заходу. Передбачити у структурі офіційного веб-сайту розділ, де будуть розміщуватися звіти виконавчих органів.

Фінансові ресурси муніципалітету?26%

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Але на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті ради не оприлюднено жодної  інформації про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:  

Розмістити на веб-сайті ради звіт про структуру та обсяги видатків місцевого бюджету з обов’язковою деталізацією по розпорядниках.

Регуляторна політика?0%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів не публікуються на веб-сайті ради. У спеціальному розділі «Регуляторна діяльність» розміщено лише плани відстеження регуляторних актів на 2014 рік.

Рекомендації:

Розмістити на веб-сайті звіти про впровадження регуляторних актів та структурувати розміщення звітів про відстеження результативності регуляторних актів у окремий розділ на офіційному веб-сайті Херсонської міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА31%

Звіти про результати діяльності?31%

Усі постійні депутатські комісії звітують перед радою. Але на веб-сторінці Херсонської міської ради не оприлюднено жодного звіту про роботу постійних депутатських комісій. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади, але украй загально. Рішенням міської ради затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів оприлюднений на веб-сайті.

Більшість депутатів звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. На жаль, актуальні звіти про роботу депутатів міської ради не розміщені на веб-сайті ради. Більше 10 депутатів не проінформували раду та відповідний орган про проведення звітів.

Рекомендації:  

Розробити чітку процедуру та форму звітування депутатів Херсонської міської ради перед територіальною громадою. Запровадити дієвий контроль та публічність процесу звітування депутатів Херсонської міської ради.

<

Залишити відповідь