Рейтинг міста Хмельницький 2014:

53.4%

Індекс публічності

63.3%

Публічність міського голови

65%

Публічність виконавчих органів

33.2%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання рівня публічності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, муніципальна влада міста Хмельницький отримала низький показник публічності. Її Індекс становить 53 відсотки від загально можливих 100. Це зумовлено насамперед закритістю депутатського корпусу і незадовільною організацією роботи секретаріату міської ради. Їхній рівень публічності оцінено у 33 відсотки. З-поміж 24 міських рад обласних центрів, представники територіальної громади Хмельницького посідають 18-19 місце загального рейтингу. Стосовно інших суб’єктів дослідження, то діяльність міського голови та виконавчих органів ради відповідають задовільному рівню публічності – 63% та 65% відповідно. У місті вже кілька років запроваджена система управління якістю (ISO), саме тому ці суб’єкти увійшли до першої п’ятірки рейтингів.

При загалом задовільному рівні публічності (63%) Хмельницького міського голови, на офіційному сайті муніципалітету майже не публікуються розпорядження головної посадової особи міста, в тому числі про призначення на посади керівників виконавчих органів. Також у вільному доступі немає детальної процедури запису на особистий прийом до міського голови, не передбачено можливості регулярних зустрічей з ініціативними групами громадян, з іншими групами за інтересами.

Що стосується відкритості міського голови у взаємодії з членами територіальної громади, то він щомісяця здійснює прийом громадян у спеціально обладнаному приміщенні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), практикує виїзні прийоми на базі ЖЕКів, навчальних чи медичних закладів тощо. Крім того, на веб-сайті діє функція дистанційного (електронного) звернення громадян, де можна подати пропозиції чи скарги відносно життєдіяльності міста, написати лист очільнику Хмельницького. Однак виникають застереження щодо результативності останнього інструменту. Адже як з’ясувалося під час моніторингових візитів, відділ, який розглядає заяви, працює відповідно до ЗУ «Про звернення громадян», через що втрачається оперативність у реагуванні на них. Варто закріпити цей механізм окремим актом місцевого рівня, який би дозволяв вчасно реагувати на виклики.

На жаль, міський голова не звіту про свою роботу, а також про роботу виконавчих органів на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Часто, такі звіти підмінюються коротким інформуванням на сайті ради чи через ЗМІ про виконання загальноміських програм, здійснення державної регуляторної політики, відчуження майна тощо. Попри те, що окремі питання розглядаються на розширених засіданнях Громадської ради, більшість мешканців Хмельницького не мають до них доступу. Звіт міського голови та виконавчих органів Хмельницької міської ради про роботу в 2013 році оприлюднено на сайті ради.

Індекс виконавчих органів міської ради з показником у 65% також відповідає задовільному рівню публічності. Хмельничани мають можливість контактувати із заступниками міського голови. Інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку подана на дошках оголошень у приміщеннях органів влади і комунальних установ. Доступна ця інформація й на веб-сторінці міської ради, де також конкретизовано графік прийому громадян керівниками виконавчих органів та процедуру запису. Дещо гірше представлені біографічні дані заступників міського голови, інформація про інших членів виконкому майже не представлена.

Щодо засідань виконавчого комітету, то анонси про їх проведення оприлюднюються у щотижневих планах заходів управлінь, департаментів і відділів міської ради. Виконуються формальні вимоги щодо оприлюднення проектів регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу, річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюються в розділі «Державні закупівлі». Рішення про проведення земельних аукціонів містять інформацію про перелік земельних ділянок із зазначенням їхньої площі. Проте у таких повідомленнях бракує інформації про стартову ціну кожного лота, про умови користування земельною ділянкою і про особу, уповноважену укласти відповідний договір. У Хмельницькому створено та діє Центр надання адміністративних послуг. На веб-ресурсі міської ради не систематизовано даних про підготовку та проведення громадських слухань. Інформація про винесені на них питання та про їх розгляд оприлюднюється у стрічці новин, яка швидко оновлюється.

Що стосується звітування виконавчих органів про свою роботу, то передусім виконуються вимоги щодо інформування про виконання місцевого бюджету. Про виконання міського бюджету за І квартал 2014 року, а також детальну структуру та обсяг видатків бюджету за 2013 р. оприлюднено на веб-сайті ради. Потребують серйознішого підходу звіти виконавчих органів про хід і результати відчуження комунального майна. Попри те, що більшість виконавчих органів Хмельницької міської ради інформують про свою діяльність, окремі звіти управлінь та відділів про результати роботи у 2013 р. не оприлюднені на сайті ради.

Депутатський корпус Хмельницької міської ради поточного скликання за рівнем публічності (33%) суттєво поступається міському голові та виконавчим органам. Депутати менш публічні порівняно з заступниками міського голови та більшістю керівників виконавчих структур міської влади. На веб-сайті ради про них можна дізнатися мало: прізвища, імена й по-батькові, адреси місць їхньої роботи, номери стаціонарних телефонів (не всіх). Також наявна інформація про їхню партійність і належність до фракцій. Але у вільному доступі немає біографічних довідок про них (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість), їхніх фотографій. Також не оприлюднено інформації про майновий стан представників міської громади, витрачання ними коштів на здійснення депутатської діяльності й виконання доручень виборців.

Графік прийому виборців депутатами поширюється лише на три виборчих округи, де прийом ведуть шестеро депутатів. Доступна інформація про склад депутатських фракцій і груп та постійних депутатських комісій. Щоправда, інформація про зміни у їхньому складі розпорошена в інформаційних повідомленнях у стрічці новин. Відсутня актуальна інформація про графік засідань усіх постійних депутатських комісій, про засідання комісій ідеться у повідомленнях про підготовку до сесій. Також публікуються протоколи не всіх засідань комісій.

В міській раді діє електронна система голосування, але інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях і результати поіменних голосувань не оприлюднюються. Крім того, сайт не підтримує мультимедійності, і через нього не ведеться онлайн-трансляція засідань. Щоб потрапити на пленарне засідання безпосередньо, необхідно не пізніше як за три дні до відкриття сесії подати заяву на ім’я секретаря ради.

Не подбали місцеві обранці і про врегулювання механізмів громадської участі у місті. У Хмельницькому діє Статут територіальної громади, розроблений і прийнятий одним із перших в Україні, ще у 1997 році. Однак він суттєво застарів та не відповідає сучасним запитам суспільства. Немає у місті окремих документів, які б регулювали та визначали процедуру проведення громадських слухань, місцевої ініціативи тощо.

Не зважаючи на те, що законодавством України передбачено, що всі депутати не рідше одного разу на рік мають звітувати про свою роботу перед виборцями своїх округів, на 2014 рік досі не був затверджений та оприлюднений графік такого звітування. На сайті ради вдалося виявити звіт лише одного депутата, причому одразу за період з листопада 2010 р. по червень 2014 року.

Принцип прозорості?

Міський голова63%

Інформація про міського голову та його діяльність?58%

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради розміщені основні біографічні відомості про міського голову: дата народження, освіта, досвід роботи, фото. Однак немає інформації про політичну кар’єру міського голови – про партійну приналежність і членство в партіях до обрання на посаду, немає даних про сім’ю, а також не згадується про наявність чи відсутність судимостей.

На сайті міськради оприлюднена декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови. Вона містить відомості про майно та доходи міського голови та його дружини.

Також на офіційному інтернет-ресурсі та на дошці оголошень розміщені номери робочих телефонів до міського голови, адреса електронної пошти, актуальний графік прийому громадян міським головою. Разом з тим, на сайті відсутня процедура запису громадян на прийом до головної посадової особи місцевого самоврядування. Також, не представлена інформація про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян або інших груп за інтересами.

Сайт Хмельницької міськради повідомляє про повноваження й функції міського голови, однак тут лише процитовані статті 12, 42 та 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

Інформаційним висвітленням діяльності міського голови професійно займається троє спеціалістів управління організаційно-інформаційної роботи та контролю. Інформація про діяльність міського голови оперативно й систематично з’являється на веб-сайті ради. Міський голова доволі активно комунікує з працівниками ЗМІ, хоча брифінги і прес-конференції за його участю організовуються рідко.

 

Рекомендації:

З метою підвищення прозорості в діяльності хмельницького міського голови необхідно актуалізувати інформацію про партійну приналежність і членство в партіях до обрання на посаду. У межах законодавства про дотримання таємниці приватного життя варто оприлюднити й інформацію про склад сім’ї міського голови.

Для зручності хмельничан на сайті Хмельницької міської ради доцільно оприлюднити процедуру запису громадян на прийом до міського голови. Крім того, позитивні практики прозорої діяльності міських голів вказують на доцільність розширення графіка прийому міським головою, включивши до нього дні та години його зустрічей з ініціативними групами громадян чи груп за інтересами (громадських об’єднань, творчих спілок, спортивних клубів, профспілок, релігійних організацій тощо).

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?63%

На офіційному веб-сайті Хмельницької міськради є зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Проте немає інформації про помічників і радників міського голови – ні штатних, ні позаштатних.

 

На веб-сторінці ради досить детально викладено порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про всі конкурси на заміщення вільних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) у міру їх появи оприлюднює відділ міської ради з питань служби в органах місцевого самоврядування. Також оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад оприлюднюються в друкованому органі – газеті «Проскурів». Щоправда, розпорядження міського голови про призначення службовців на керівні посади, як правило, оприлюднюються у стрічці новин, а тому її важко відслідкувати. Попри те, що протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, можна отримати у відповідь на запит про інформацію, на сайті міської ради вони не публікуються.

Рекомендації:

В інтересах громади варто актуалізувати інформацію про радників і помічників хмельницького міського голови.

Для підвищення поінформованості громадян необхідно поліпшити висвітлення конкурсів на заміщення керівних посад у апараті міської ради з оприлюдненням протоколів засідань конкурсних комісій та публікацією розпоряджень міського голови про призначення переможців конкурсів на посади. Рекомендуємо, для того передбачити новий розділ на сайті Хмельницької міської ради, де оприлюднювалися би протоколи засідань конкурсних комісій і відповідні розпорядження міського голови за результатами призначення.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?77%

На офіційному веб-сайті Хмельницької міськради оприлюднено план стратегічного розвитку міста. Це детальний опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план їхньої реалізації. Поряд з тим є поточний звіт про реалізацію цього плану.

Крім того оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (один рік) період. Разом з тим, на сайті відсутня програма розвитку міста у середньостроковій перспективі, терміном на 3-5 років. Це може свідчити про недоліки роботи місцевої влади в частині планування розвитку економіки, інфраструктури, розбудови міста.

Окремим розділом на веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “ДІПРОМІСТО”. Він визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання міської території до 2031 року. План містить описову частину й основні графічні матеріали й опублікований повністю. Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про містобудівну документацію», матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом а бути обмеженими в доступі. Щодо Генерального плану міста Хмельницького ця вимога не порушується. Щоправда, Генеральний план, затверджений рішенням сесії міської ради у серпні 2008 року, не має всіх необхідних додатків. Зокрема, детальних планів поквартальної забудови міста, що у підсумку призводить до відхилень від основного плану, порушень містобудівних норм, спотворення історичної забудови і зрештою – до конфліктів між громадськістю і власниками чи орендаторами земельних ділянок разом із забудовниками.

З матеріалами генерального плану поза сайтом можна ознайомитися в управлінні архітектури й містобудування. Щоправда, для справді публічного ознайомлення з матеріалами генерального плану умов не створено.

 

Щодо міського бюджету, то на сайті в окремому розділі опубліковано рішення Хмельницької міської ради про затвердження міського кошторису на поточний рік з усіма додатками, які відкриваються за гіперпосиланнями. Також розміщені рішення сесій міської ради про затвердження змін – уточнення бюджету міста.

Крім того, одним із основних програмних документів, за якими працює міська влада у Хмельницькому, є сертифікат про управління якістю (ISO). Вимоги стандарту ISO 9001:2001 щодо діяльності міської влади діють із лютого 2012 року. Система управління якістю запроваджена розпорядженням міського голови.

Хоча не зовсім відповідає стандартам такої управлінської якості статистика оприлюднених розпоряджень міського голови. З початку року на час закінчення моніторингу індексу публічності на сайті міської ради опубліковано менше десяти розпоряджень хмельницького міського голови.

 

Рекомендації:

Попри відповідність основним вимогам оприлюднення генерального плану міста Хмельницького, більшої публічності потребує інформація про нього на засобах унаочнення. Крім того, популяризації й публічності потребують зміни і доповнення до генерального плану, а також детальні плани поквартальної забудови. Рекомендується замовити такі додатки до генерального плану у його розробників чи інших ліцензованих суб’єктів архітектурно-проектувальної діяльності. Це убезпечить від конфліктів, що спалахують між забудовниками та ініціативними групами мешканців міста.

Між тим потребує прискорення робота зі створення містобудівного кадастру і забезпечення доступу до нього в онлайн-режимі через гіперпосилання із сайту міської ради.

Необхідно також актуалізувати інформацію про середньостроковий план соціально-економічного і культурного розвитку міста.

Нормативні документи муніципалітету?43%

На веб-сайті міської ради оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста Хмельницького.

Що стосується розпоряджень міського голови, то вони фактично не оприлюднюються на офіційній сторінці Хмельницької міської ради. У розділі «Нормативні акти» вдалося виявити лише кілька розпоряджень очільника міської громади.

 

Рекомендації:

Оприлюднювати розпорядження міського голови вчасно та в повній мірі на офіційному сайті Хмельницької міської ради, відповідно до вимог законодавства України.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ70%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?67%

Хмельничани мають можливість без особливих труднощів контактувати із заступниками міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади. Інформація про місце їхньої роботи подана на інформаційних дошках у приміщеннях органів влади і комунальних установ. Доступна ця інформація й на веб-сайті міської ради, де йдеться також про графік і місця особистих прийомів керівниками виконавчих органів та процедуру запису на прийом. Однак тут скупо представлені біографічні дані заступників міського голови: дата народження, освіта, досвід роботи, фото – є, а інформації про сімейний стан, судимість, партійну приналежність – немає.

Інформація, що містить відомості про їхні майно, доходи фінансового характеру, а також майно і доходи членів сімей заступників міського голови міститься у розділі «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті. Але в офіційному виданні ради – газеті «Проскурів» – декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови не опубліковані. На виконання частини 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» достатньо оприлюднення декларацій службовців органів місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті муніципалітету.

Не складає проблеми контактувати й з виконавчими органами міської ради. Адреси, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад їхньої роботи оприлюднені на веб-сайті міської ради. На цьому веб-ресурсі також наявна інформація про структуру і персональний склад виконавчих органів (прізвище, ім’я та по-батькові, номери службових засобів зв’язку).

Інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів на сайті ради вичерпується цитуванням статей 11, 16 – 18, 27 – 40, 51 – 53, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На офіційній веб-сторінці і на дошках оголошень наявна інформація про місце засідань, номери телефонів та електронної пошти виконавчого комітету. Тут оприлюднено персональний склад виконкому та його повноваження. Проте біографічні довідки про членів виконкому відсутні.

Щодо засідань виконкому Хмельницької міської ради, то графік їх проведення – другий і четвертий четвер щомісяця – не порушується. Анонси про засідання виконавчого комітету оприлюднюються у щотижневих планах заходів управлінь, департаментів і відділів міської ради.

Сторінка «Управління і відділи» в розділі «Структура Хмельницької міської ради та її виконавчих органів» містить посилання на веб-ресурси деяких управлінь і відділів. За ними можна отримати інформацію про деякі установи й організації, які належать до сфери управління виконавчих органів.

Не ведеться інформування про керівників і сферу діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління виконавчих органів. Бракує даних про установи і заклади дошкільної і шкільної освіти. Відсутня контактна інформація про них і на сайті управління освіти, посилання на який є на сайті міської ради.

 

Рекомендації:

З метою підвищення довіри з боку громади до осіб, які обіймають керівні посади у виконавчих органах муніципалітету, необхідно розширити оприлюднену інформацію про заступників міського голови, керівників виконавчих органів і структур, членів виконкому.

В інтересах поінформованості громади, на веб-сторінці ради слід оприлюднити інформацію про всі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Прикладом може бути посилання на сайт управління освіти Хмельницької міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?62%

На веб-сайті представлена неповна інформація про виконавчий комітет.

Рішення та документація виконавчих органів?69%

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюється більшість рішень виконавчого комітету. До початку роботи засідань виконавчого комітету у розділі «Нормативні акти» оприлюднюються й готові проекти рішень з основних питань порядку денного. Інколи тут же оприлюднюються й проекти порядку денного засідань. Проте відповідність цієї публікації кращій практиці публічної діяльності оприлюднювати їх не пізніш як п’ять днів до початку засідання виконкому – не прослідковується. Зате після засідань виконкому більшість прийнятих рішень оприлюднюється не пізніше п’яти днів. Вони так само архівуються у розділі «Нормативні акти».

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів поточного плану публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюються на веб-сайті ради на сторінці «Регуляторна політика» розділу «Для бізнесу» або в найближчому номері газети «Проскурів». Як правило, такі публікації здійснюються не пізніше п’яти робочих днів після повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в тому ж порядку.

Проте план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не оприлюднений. Такий план мав би включати в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Принцип прозорості у діяльності міської влади поширюється й на закупівлі послуг і матеріалів за бюджетні кошти. У розділі «Державні закупівлі» річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюється вчасно.

На веб-сайті міської ради є дані про всі послуги, які надають комунальні підприємства, та про їхню вартість. З ними можна ознайомитися через посилання на хмельницьку міську інформаційну мережу комунальних платежів міста, у якій зведено посилання на сайти комунальних підприємств. Також на веб-сайтах можна зорієнтуватися у поширенні пільг на різні категорії населення і щодо різних видів послуг. Проте посилання на сайти підприємств, які надають комунальні послуги, не дають відповідей на запитання щодо формул розрахунку тарифів на ці послуги.

Крім програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (один рік) з усіма додатками, про яку ішлося вище, на сайті оприлюднено перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

Загалом офіційний сайт Хмельницької міської ради обладнаний системою пошуку інформації, але вона є незручною та не функціональною (немає можливості контекстного пошуку за словами в тексті, а лише за назвами повідомлень).

 

Рекомендації:

Для полегшення пошуку рішень та документації виконавчих органів міської влади варто удосконалити систему пошуку інформації на сайті.

Для забезпечення прозорості у формуванні тарифів на природний газ і електроенергію, водопостачання і теплову енергію та інші комунальні послуги, необхідно оприлюднити формули їхнього формування. Їх варто розмістити на сайті міської ради в розділі «Доступ до публічної інформації» або у відповідному розділі Хмельницької інформаційної мережі комунальних платежів.

Підприємницьке середовище міста цікавлять перспективні регуляторні акти. Тому в розділ «Регуляторна політика» на сайті доцільно додати план підготовки регуляторних актів на наступний від поточного рік.

Комунальне майно та земля муніципалітету?57%

Предметом чи не найбільшого зацікавлення членів територіальної громади є те, як розпоряджається влада землею та комунальним майном. У Хмельницькому відбуваються земельні торги, і рішення про проведення аукціонів з реалізації земельних ділянок чи права їх оренди оприлюднюються на веб-сайті ради в розділі про конкурси, аукціони і оренду земельних ділянок та об’єктів комунальної власності.

Опубліковані на сайті та в офіційній газеті рішення про проведення земельних аукціонів містять перелік ділянок із вказуванням їхньої площі та розташування. Ці рішення публікуються у розділі «Анонси, оголошення». Проте у таких повідомленнях бракує інформації про стартову ціну кожного лота, про умови користування земельною ділянкою і про особу, уповноважену укласти відповідний договір. Інформування про результати аукціонів з продажу земельних ділянок та об’єктів комунальної власності не відповідає всім вимогам публічності. Попри те, що новини про завершення земельних торгів оприлюднюються на веб-сайті ради та у газеті «Проскурів», однак рішення конкретно про продаж землі, об’єктів комунальної власності з вказуванням реальних сум договорів купівлі-продажу не є публічними.

В управлінні архітектури та містобудування Хмельницького департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів створено групу містобудівного кадастру. Вона працює над створенням містобудівного кадастру, який має бути у загальному доступі. До прикладу, в онлайн-режимі можна знайомитися з публічною кадастровою картою на інтернет-ресурсах відділів Державного земельного агентства.

 

Рекомендації:

В інтересах поінформованості членів міської громади варто оприлюднювати ширшу інформацію в анонсах проведення аукціонів на придбання земельних ділянок чи права їхньої оренди. Крім переліку із вказуванням площі земельних ділянок, які виставляються на аукціон, необхідно вказувати стартову ціну кожного лота, умови користування, а також особу, уповноважену укласти відповідний договір.

Задля публічності містобудівного кадастру необхідно прискорити роботу над його створенням і забезпечити онлайн-доступ до нього на спеціально створеному веб-ресурсі

ДЕПУТАТИ І РАДА47%

Інформація про депутатів міської ради?33%

Інформація про депутатів Хмельницької міської ради обмежується даними про партійність і належність до фракцій. Натомість у вільному доступі немає біографічних довідок представників територіальної громади (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість), їхніх фотографій. На веб-сайті міськради про депутатів можна дізнатися: прізвища, імена й по-батькові, адреси місць їхньої роботи, номери стаціонарних телефонів (не всіх). Також не оприлюднено інформації про майновий стан обранців, хоча під час виборчої кампанії більшість із обраних депутатами діячів широко інформували громадськість про себе і про свої наміри в разі обрання. Більш повно представлена інформація про секретаря ради, однак вона частинами розміщена в різних розділах: «Секретар ради», «Секретар ради та заступники міського голови», «Графік прийому секретарем та заступниками міського голови».

Депутати міської ради також є менш публічними порівняно із заступниками міського голови та більшістю керівників виконавчих структур міської влади.

На відміну від складу міської ради попереднього скликання, не охоплює всього міста подана на веб-сторінці ради інформація про прийом громадян. Графік прийому виборців депутатами (дні, години та місце прийому) охоплює лише три виборчих округи, де прийом ведуть шестеро депутатів – троє мажоритарників, обраних по цих округах, і троє обраних у загальноміському багатомандатному окрузі.

Про права й обов’язки депутатів міської ради розповідають статті 6 і 7 опублікованого на сайті Регламенту міської ради. Зокрема, у частині 3 статті 6 зазначено: «Депутат міської ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян».

 

Рекомендації:

Оприлюднити біографію, а також відомості про майновий стан депутатів, адреси їхніх громадських приймалень, контактні номери телефону, графіки прийому громадян.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?60%

Інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані не систематизована. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розміщена на веб-сайті ради у розділі «Доступ до публічної інформації». Про номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради повідомляється у розділі сайту «Структурні підрозділи міської ради».

На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради. Вона подана таблицею і не відповідає вимогам наочності, як то було б на плані чи на карті міста. У розділі «Структурні підрозділи міської ради» оприлюднено контактні телефони відділу сприяння роботі депутатів, що забезпечує діяльність депутатського корпусу. Про його безпосередні обов’язки і функції інформації немає, про них ідеться у Регламенті (стаття 27 «Апарат міської ради»)

Робота постійних депутатських комісій Хмельницької міської ради визначається положенням про їхню діяльність і Регламентом міської ради. Ці документи є публічно доступними на веб-сторінці ради у розділі «Міська рада». Так само публічно доступною є оприлюднена тут інформація про склад постійних депутатських комісій. Щоправда, в інформаційних повідомленнях про перебіг пленарних засідань сесій у стрічці новин розпорошена інформація про зміни у складі комісій. Відсутня актуальна інформація про графік засідань усіх постійних депутатських комісій, про засідання комісій ідеться у повідомленнях про підготовку до сесій. Також публікуються протоколи не всіх засідань.

 

Рекомендації:

Стандарти публічності вимагають оприлюднення графіку засідань усіх депутатських комісій. Це стосується й оприлюднення протоколів засідань комісій.

Пленарні засідання міської ради?32%

Рішення про скликання чергових сесій Хмельницької міської ради оприлюднюється на веб-сайті ради у стрічці новин на головній сторінці. Зважаючи на те, що воно оприлюднюється, згідно зі статтею 28 Регламенту міської ради, не пізніше як за десять днів до її початку, відвідувачі сайту не бачать його вже на другий-третій день після опублікування. Також рішення публікується в комунальній газеті «Проскурів».

Проект порядку денного сесії оприлюднюється разом із рішенням про скликання сесії. Проекти рішень ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті у процесі їх підготовки в спеціальному розділі у блоці «Нормативні акти». Здебільшого це проекти рішень, які регулюють земельні відносини, котрі, відповідно до Регламенту, мають розглядатися на пленарних засіданнях сесій щомісяця.

В міській раді діє електронна система голосування, але інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях і результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного, не оприлюднюються.

Крім того, сайт не підтримує мультимедійності, і через нього не ведеться онлайн-трансляція засідань, і у цьому плані він став морально застарілим інформаційним ресурсом. Також міська рада не практикує прямих відео- та аудіо трансляцій пленарних засідань сесій.

Не приділяється достатньої уваги оприлюдненню запитів депутатів міської ради. Принаймні спеціального розділу для їх публікації на сайті немає, і мешканці міста не мають можливості слідкувати за поданням запитів і відповідями на них.

На веб-сайті ради не оприлюднено рішення, яке визначає розмір депутатських фондів на виконання своїх повноважень та процедуру їх використання. Не актуалізований також план реалізації депутатами доручень виборців.

 

Рекомендації:

Параметри публічної діяльності органів місцевого самоврядування вимагають оприлюднення інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засідання сесій, а також даних про поіменне голосування по всіх питаннях порядку денного.

Наближенням до кращих практик публічності стане облаштування сайту міської ради можливостями онлайн-трансляції пленарних засідань сесій. Це розв’яже проблему присутності у відео- й аудіопросторі міста. Разом з тим відпаде проблема забезпечення доступу на засідання представникам громади.

Нерегулярно оновлювану сторінку «Протоколи сесій» у розділі «Міська рада» раціонально було б реструктуризувати у сторінку «Засідання ради». Крім протоколів, тут варто публікувати результати реєстрації депутатів на пленарних засіданнях сесій, а також результати поіменного голосування місцевих обранців по кожному питанню порядку денного.

Систематизувати та оприлюднити на офіційній веб-сторінці Хмельницької міської ради інформацію про запити та звернення депутатів до виконавчих органів та міського голови. Розмістити на сайті рішення ради, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше десяти робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Зберігається архів рішень сесій за кілька скликань міськради. Але протоколи засідань ради на сайті оприлюднюються несистематично.

 

Рекомендації:

Запровадити практику оприлюднення протоколів засідань ради на веб-сайті представницького органу.

Принцип відкритості?

Міський голова69%

Участь громадськості?69%

Хмельницький міський голова регулярно проводить особисті прийоми громадян, в основному у визначений графіком прийому час. З часу відкриття Центру надання адміністративних послуг він проводить особистий прийом у приміщенні ЦНАП на вулиці Соборній, 16. Щоправда, відповідно до графіка, особистий прийом міського голови відбувається лише кожної першої п’ятниці місяця і триває три години.

Крім того, хмельницький міський голова регулярно проводить виїзні прийоми громадян на базі ЖЕКів, освітніх та медичних закладів тощо. У графіку його прийомів передбачені зустрічі з керівниками підприємств, установ і організацій, навчальних закладів. Проте міський голова не проводить окремого прийому інших категорій осіб і об’єднань, організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, неурядових організацій, клубів за інтересами тощо.

За співпрацю з організаціями громадянського суспільства відповідає відділ роботи зі зверненнями громадян. На практиці громадяни можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови, подавши заявку. Проте в міській раді заведено відслідковувати тематику заявок, і громадянам рекомендують звертатися до заступників міського голови залежно від того, у чиїй сфері перебуває порушувана проблема. Час очікування на прийом не перевищує тридцяти днів і забезпечує хмельничанам порівняно оперативну комунікацію з міським головою. Міський голова, як правило, прийоми проводить особисто.

В міській раді функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови. Це телефон-автовідповідач відділу роботи зі зверненнями громадян, телефон довіри міського голови (діє цілодобово), телефон відділу управління міським господарством – 15-80 (також цілодобово); є можливість надсилати СМС-повідомлення на мобільний телефон управління комунальним господарством 067 5551580. Як показує досвід, звернення за цими номерами телефонів не сприяє вирішенню проблем.

Констатуємо і той факт, що хмельницький міський голова у своїй комунікації з мешканцями не використовує сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, як то соціальні мережі, зокрема Facebook. Попри те, на веб-сайті діє функція електронного звернення громадян. Мешканці Хмельницького можуть як подати пропозиції чи скарги відносно життєдіяльності міста, так і написати електронного листа міському голові безпосередньо. Ним послуговуються значно частіше, ніж скриньками для пропозицій і звернень до міського голови, яких понад тридцять встановлено у приміщеннях відділів і служб, офісах комунальних підприємств міста.

За необхідності відбуваються громадські слухання і збори для обговорення актуальних проблем. Як правило, вони стосуються зміни тарифів на водопостачання і водовідведення та тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, а також тарифів на проїзд у громадському транспорті, а тому ініціюються відповідними виконавчими органами, але не міським головою.

 

Рекомендації:

Для досягнення позитивного стандарту відкритості органів місцевого самоврядування міському голові в Хмельницькому варто збільшити час особистих прийомів громадян – з трьох годин на місяць до восьми. Зважаючи ж на такий обмежений час особистого прийому громадян, логічним є його розширення для зустрічей із представниками інших категорій осіб і об’єднань, організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, неурядових організацій, клубів за інтересами тощо.

Крім того, для більшої обізнаності громади з суттю місцевого самоврядування і господарства міському голові треба періодично ініціювати громадські обговорення на ці теми, окрім тарифної політики. Важливою вважаємо запровадження практики консультування з громадськістю за групами інтересів щодо резонансних проблем місцевого значення.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ74%

Участь громадськості?41%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях Хмельницького міськвиконкому. На розширених засіданнях обмеження диктуються лише кількістю місць у сесійному залі. На присутність під час роботи засідань у звичайному режимі потрібне лише формальне погодження. На практиці ж існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

Через неврегульованість механізмів громадської участі у м. Хмельницький, а також через брак інформації про процедуру ініціювання та проведення громадських слухань, місцевої ініціативи – участь територіальної громади у прийнятті рішень та вирішенні місцевих питань обмежена. На веб-ресурсі міської ради не систематизовано даних про підготовку та проведення громадських слухань. Інформація про винесені на них питання та про їх розгляд губиться у швидко оновлюваній стрічці новин, і її пошук потребує великих затрат часу.

При виконавчих органах лише ситуативно створюються дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради. Постійно така рада діє лише при управлінні праці та соціального захисту населення.

 

Рекомендації:

Потребує удосконалення нормативне регулювання механізмів участі членів громади в управлінні місцевими справами. З одного боку, необхідно спростити процедури проведення громадських слухань, місцевих ініціатив і загальних зборів. З іншого боку, потрібно їх деталізувати, особливо у частині ініціювання слухань членами територіальної громади. На сайті міської ради доцільно публікувати протоколи проведення громадських слухань.

Для полегшення можливостей громадянам подавати запити на інформацію є потреба завести на сайті спеціальну онлайн-форму.

Доступ до публічної інформації?74%

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради наявний окремий розділ «Доступ до публічної інформації», який містить відомості про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також у ньому наведені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів, оприлюднений і порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації. Але облік обробки запитів на публічну інформацію лише статистичний і надто узагальнений.

Система навігації по сайту є порівняно зручною, зокрема інтерфейс сайту зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики структуровані і впорядковані, але сайт перевантажений текстовою інформацією, а мультимедійності йому бракує. Крім того, використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором, а перегляд додатків, наприклад, із таблицями про надходження і видатки бюджету не підлягає масштабуванню й проблемний для перегляду навіть користувачами із нормальним зором.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті, як уже зазначалося, немає спеціальної онлайн-форми для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – п’ять робочих днів або 20 робочих днів – якщо впродовж п’яти днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запити, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно.

Проте у деяких відділах, зокрема відділі сприяння роботі депутатів (секретаріат міської ради) електронні повідомлення від «незнайомих» адресантів потрапляють у спам. Відповіді на запити інколи є неповними, в тому числі, якщо строки продовжуються розгляду запитів. Деякі відповіді мають загальний характер.

Для роботи з документами у міській раді відведені місця, визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше десяти сторінок і він не перевищує 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати. Виконавчі органи не стягують понаднормової плати за копіювання, друкування відповіді на запит. Разом з тим, у муніципальних органах не виділено приміщень, обладнаних для роботи з документами – з можливістю опрацьовувати запитувану інформацію (робити виписки, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь які носії інформації).

 

Рекомендації:

Сайт міської ради потребує удосконалення, аби ним могли користуватися люди з ослабленим зором. Крім того, є необхідність забезпечити можливість публікації мультимедійних файлів і користування ними.

В інтересах обізнаності громади на сайті міської ради потрібно запровадити звіти про обробку запитів громадян на публічну інформацію

Адміністративні послуги?83%

У місті створено Центр надання адміністративних послуг – самостійний виконавчий орган міської ради, розташований у зручному місці в центрі Хмельницькому. ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, який містить інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, інформує про сполучення громадським транспортом, під’їзні шляхи.

У Центрі проводиться прийом громадян – не менше шести днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід. У ЦНАПі організовано електронну чергу, коли до робочих місць спеціалістів, які працюють за прозорими, скляними, стінами, через повідомлення на моніторах викликаються відвідувачі відповідно до номерами талонів, отриманих ними на рецепції при вході.

На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На сайті та на інформаційних стендах центру оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). У приміщенні ЦНАП встановлено інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП є скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, а також скриньки для оцінки наданих послуг, обслуговування у центрі.

Крім того, в Хмельницькому громадянам надається безоплатна первинна правова допомога. За сприяння міської влади (безоплатне виділення приміщення поряд із будинком міської ради) функціонує центр «Подільська правова ліга», який відкрився у Хмельницькому в 2008 році. На разі він діє в рамках благодійної організації «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги». Раніше посилання на сайті міської ради (банер «Запитайте у юриста») приводило відвідувачів на сайт «Подільської правової ліги», де можна було задати запитання і отримати консультацію. Але оскільки це лише громадська ініціатива, а не державна програма, то саме надання безоплатної правової допомоги не є заслугою муніципальної влади у Хмельницькому.

 

Рекомендації:

Задля доступності отримання громадянами первинної правової допомоги на безоплатній основі слід популяризувати центр її надання. Насамперед для того варто відновити на сайті Хмельницької міської ради банер-посилання на сайт Хмельницької обласної громадської організації «Подільська правова ліга». Також слід наблизити перспективу надання такої допомоги на базі юридичної служби муніципалітету

ДЕПУТАТИ І РАДА29%

Участь громадськості?29%

Громадяни у принципі можуть бути присутніми на пленарних засіданнях Хмельницької міської ради. Члени місцевої громади, які виявляють бажання відвідати сесію, повинні не пізніше як за три дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради. У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради з технічних причин секретар ради, відповідно до Регламенту, забезпечує жителям міста трансляцію її засідань по міській радіомережі. Як правило, деякі представники територіальної громади беруть участь у роботі сесій без цих процедур – при розгляді місцевих ініціатив, які вони представляють чи які зачіпають їхні інтереси. Проте на веб-сайті не оприлюднено процедури, яка дозволяє мешканцям міста безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.

Щодо доступу громадян до засідань депутатських комісій, то жителі Хмельницького мають можливість брати участь у їхніх засіданнях під час обговорення тих же місцевих ініціатив, обговорення суперечливих питань, які стосуються земельних відносин, проектів міського бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, розгляді своїх заяв. Для реалізації цього права громадяни, які виявили бажання брати участь у засіданні, проходять формальну процедуру реєстрації (наприклад, повідомлення через телефон або звернення до відділу сприяння діяльності депутатів).

Депутати міської ради проводять прийом виборців. Проте на сайті міської ради повідомляється про прийом громадян тільки шістьма депутатами (зазначено адреси, час та телефони для довідок і запису на трьох округах). Причому, інформація з адресами громадських приймалень цих депутатів і номерами телефонів для запису на прийом, була оприлюднена ще під час минулої каденції.

Застарілий Статут територіальної громади міста Хмельницького забезпечує лише формальні права громадян на активну участь у вирішенні актуальних проблем міста, впливати на прийняття важливих для розвитку міста рішень.

Основними механізмами участі членів територіальної громади Хмельницького в управлінні місцевими справами, згідно з діючим Статутом, є громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, консультації з громадськістю. Однак більшість цих механізмів є декларативними, адже в Статуті не передбачено процедури їхньої ефективної реалізації та імплементації.

Стосовно загальних зборів громадян за місцем проживання, передбачених Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17 грудня 1993 року, Статут територіальної громади визначає тільки територію зборів. Процедур же ініціювання та проведення загальних зборів, а також порядку врахування рішень зборів міською радою у Статуті територіальної громади міста Хмельницького не визначено.

У главі 2.6 Статуту міської громади, яка визначає порядок внесення місцевих ініціатив, передбачено процедури реєстрації місцевої ініціативи та її розгляду міською радою. Але норма, згідно з якою право ініціювання місцевої ініціативи надається виключно групі членів територіальної громади шляхом проведення зборів громадян за умов присутності не менше тридцяти членів громади, є дискримінаційною. У ряді випадків такий ценз може бути для ініціативних груп нездоланним порогом для створення місцевих ініціатив.

Не володіє громада Хмельницького й інструментом громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Порядок її проведення рекомендований органам місцевого самоврядування Постановою Кабінету Міністрів України. Проте локального правового акта, який визначав би детальну процедуру проведення громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, у Хмельницькому не ухвалено.

 

Рекомендації:

Потребує удосконалення нормативне регулювання механізмів участі членів громади в управлінні місцевими справами. З одного боку, необхідно спростити процедури проведення громадських слухань, місцевих ініціатив і загальних зборів. З іншого боку, потрібно їх деталізувати, особливо у частині ініціювання слухань членами територіальної громади.

Для підвищення ступеню прозорості варто розробити та ухвалити локальні нормативні акти, які визначили б порядок проведення зборів громадян за місцем проживання та громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб.

Практика публічної діяльності депутатського корпусу вимагає розміщення повної інформації про прийоми громадян депутатами Хмельницької міської ради. Для цього необхідно систематизувати та оприлюднити на сайті міської ради інформацію про графіки особистого прийому депутатами мешканців, контактні номери телефонів чи електронні адреси для запису на особисті прийоми й узгодження часу їхнього проведення.

Принцип підзвітності?

Міський голова57%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті Хмельницької міської ради доступний річний звіт про виконання бюджету, затверджений радою. Він містить вичерпну текстову інформацію про стан виконання дохідної і видаткової частин основного фінансового документу міста.

 

Рекомендації:

Звіт про виконання міського бюджету, оприлюднений на сайті, доцільно доповнити коментарями та інфографікою.

Звіт про результати діяльності міського голови?52%

Згідно зі Статутом територіальної громади Хмельницького, міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт оприлюднюється на веб-сайті ради у розділі «Міський голова». Проте міський голова рідко інформує про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм. Також міський голова не звітує про свою діяльність, а також про діяльність виконавчих органів на відкритій зустрічі перед територіальною громадою Хмельницького, як це передбачено законодавством України.

Не можна вважати достатньо публічними звіти міського голови про результати здійснення виконавчими органами ради державної регуляторної політики. У травні 2014 року звіт проведено на розширеному засіданні громадської ради. І хоч участь у ньому брали депутати міської ради, звіт не може вважатися офіційним, оскільки не був представлений перед радою під час пленарного засідання сесії.

 

Рекомендації:

Оскільки в Статуті громади міста ідеться тільки про обов’язок міського голови звітувати про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою, варто окремим положенням деталізувати процедуру звітування міського голови. Відповідно до кращих практик, звіт про свою роботу міський голова повинен проводити на представницьких відкритих зустрічах із вільним доступом громадян.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ57%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?34%

На веб-сайті ради оприлюднений звіт виконавчих органів про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста. Однак звітів усіх управлінь та департаментів на сайті немає. Так, у розділі «Соціально-економічний стан та звіти» опубліковано загальний звіт міського голови та виконавчих органів за 2013 рік. Окремо тут же оприлюднено актуальний звіт за 2013 рік управління праці та соціального захисту населення. Управління освіти, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, охорони здоров’я, молоді та спорту, торгівлі, екології і контролю за благоустроєм міста, служби у справах дітей та зайнятості населення прозвітували тільки за 2012 рік. Немає (відсутній доступ) до звітів управління капітального будівництва і управління культури.

Тим паче відсутні проміжні звіти про хід виконання програм у поточному році. Те ж саме доводиться констатувати стосовно заключних звітів про їхню реалізацію. Як відписка виглядає сама лише статистика розглянутих запитів на інформацію. Очевидно, що такий стан зі звітуванням не відповідає стандартам публічної діяльності. Практика звітування виконавчих органів Хмельницької міської ради не має характеру широкої публічності. А звіти виконавчих органів про хід і результати відчуження комунального майна публікуються головним чином у комунальній газеті «Проскурів».

Поки не відновлено оперативного щорічного звітування більшості виконавчих органів у форматі зустрічей із представниками громади, брифінгів із медіа та оперативного оприлюднення на сайті. Особливо негативно на рівень публічності впливає відсутність у онлайн-доступі актуальних письмових звітів виконавчих органів про результати відчуження комунального майна.

 

Рекомендації:

Для досягнення задовільних стандартів публічної діяльності муніципальної влади виконавчим органам Хмельницької міської раді потрібно приділити більше уваги проведенню публічних звітів. Аби з ними могли ознайомитися представники громади, які не були присутні під час такого звітування, звіти необхідно оперативно оприлюднювати на сайті міської ради.

Не менш актуальне оприлюднення проміжних (піврічних) та заключних звітів про хід виконання цільових програм, які фінансуються із місцевого бюджету. Виконавчі органи повинні подавати раді письмові звіти про хід і результати відчуження комунального майна. Звісно, запит на цю інформацію є у громади, тому її слід публікувати на сайті серед звітів.

Фінансові ресурси муніципалітету?82%

Представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2013 рік відбулося в рамках звітування виконавчих органів Хмельницької міської ради. Детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету оприлюднено на веб-сайті ради. Оприлюднюються тут і квартальні звіти про виконання міського бюджету, хоча цього року інформація й застаріла. Так, на час закінчення моніторингу у кінці вересня на сайті був оприлюднений звіт лише за перший квартал 2014 року.

Інформація про фінансові ресурси містить структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок їх витрачання. У тому числі опубліковано загальний звіт про кошти, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування у Хмельницькому, на виконавчі органи. Активніше, ніж на сайті, інформування про надходження до міського бюджету та видатки ведеться на сторінках газети міської ради «Проскурів».

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік відбувається в рамках звітування на пленарному засіданні міської ради. Це не є відкритим звітом перед громадою з вільним доступом громадян. Тому воно не відповідає кращій практиці публічної діяльності муніципалітетів.

 

Рекомендації:

Процедура звіту перед громадою міста про виконання міського бюджету за попередній рік вимагає ширшої публічності. Оперативнішого оприлюднення потребують щоквартальні звіти про виконання міського бюджету.

Регуляторна політика?100%

Щодо оприлюднення актів регуляторної політики на сайті, то їхній реєстр розміщено на спеціальній сторінці розділу «Для бізнесу». Реєстр актуальний станом на 1 липня 2014 року. Цьогорічні регуляторні акти – «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького» (розроблений управлінням культури і туризму), «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування» (управління транспорту і зв’язку) та «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою міста Хмельницького» (управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста).

Більше десятка проектів регуляторних актів заплановано підготувати у другому півріччі 2014 року. В онлайн-доступі опубліковано аналізи регуляторного впливу розроблених актів, звіти про відстеження результативності раніше прийнятих актів, переліки актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, а також актуальний звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2013 році.

Ця інформація дублюється у комунальній газеті «Проскурів». Інформативно подаються проекти регуляторних актів, аналіз їхнього впливу та результати.

ДЕПУТАТИ І РАДА13%

Звіти про результати діяльності?13%

Щорічне звітування депутатів Хмельницької міської ради перед територіальною громадою передбачене статтею 16 Регламенту міської ради. Хоча всі депутати мають звітувати про свою роботу перед виборцями своїх виборчих округів не рідше одного разу на рік, актуальні звіти про роботу депутатів Хмельницької міської ради на веб-сайті ради не оприлюднені. Детальний звіт із інформацією про свою діяльність у раді та її органах, про виконання передвиборної програми, роботу з виборцями й реалізацію їхніх доручень на сайті міської ради оприлюднив тільки депутат Володимир Швець. Однак у звіті подана інформація одразу за період із листопада 2010 року до червеня 2014 року.

Графік звітування депутатів про свою роботу перед виборцями в 2014 році не затверджувався – у секретаріаті зійшлися на тому, що черговий тур звітування краще перенести на 2015 рік – перед новими виборами до місцевих рад.

Згідно з планом, постійні депутатські комісії звітують про свою роботу перед міською радою під час пленарних засідань сесій. Проте на веб-сайті Хмельницької міської ради оприлюднено не всі звіти про роботу постійних депутатських комісій, які вже звітували в цьому році.

Також, депутати не звітують і про використання коштів, виділених на потреби громадян

 

Рекомендації:

  • Відновити практику звітування депутатів Хмельницької міської ради про свою роботу перед виборцями на відкритій зустрічі. Для цього, на засідання ради необхідно прийняти рішення та затвердити графік звітування депутатів.
  • Звіти місцевих депутатів з інформацією про їхню діяльність у раді та її органах, про виконання передвиборної програми, про роботу з виборцями й реалізацію їхніх доручень оприлюднити на веб-сайті ради.
  • Оприлюднити на сайті звіти про використання коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь