Рейтинг міста Івано-Франківськ 2015:

71%

Індекс публічності

77%

Публічність міського голови

79%

Публічність виконавчих органів

58%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Цього року міський голова Івано-Франківська розділяє друге місце у рейтингу публічності з Київським міським головою. Показник публічності міського голови у порівнянні з попередніми роками продемонстрував незначну динаміку зростання і становить 77% (2014 р. – 68%, 2013 р. – 74%). Такого показника досягнуто завдяки відсутності регресу по індикаторах, які минулого року отримали максимальну оцінку, та незначному прогресу в питаннях підзвітності, розширенні інформаційного наповнення офіційного сайту Івано-Франківська даними про міського голову (повноваження голови), структуризації інформації про міський бюджет (міський бюджет, рішення про внесення змін до бюджету та інформація по виконання бюджету зібрані в одному розділі).

Що стосується прогресу, то у порівнянні з попереднім роком на офіційному сайті Івано-Франківська зазначено вичерпний перелік повноважень міського голови, розміщуються протоколи засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, рішення про внесення змін до бюджету розміщуються на сайті в одному розділі з бюджетом, процедура запису на прийом удосконалена й передбачає дистанційну форму запису (через електронну пошту), на офіційному сайті Івано-Франківська можна ознайомитись з інформацією про виконання програми соціально-економічного розвитку за підсумками півріч, а також у порівнянні з попереднім роком міський голова виконав законодавчу вимогу і прозвітував перед радою про результати своєї роботи.

Прогрес відсутній у питанні оприлюднення зведеної та актуалізованої, за результатами змін, версії міського бюджету. Щоб отримати інформацію про актуальні дані міського бюджету, громадянам необхідно аналізувати базові дані й порівнювати з даними рішень міської ради про внесення змін до бюджету. Досі на офіційному сайті відсутня у зручному доступі інформація про процедуру звернень громадян. Суттєвим недоліком у питанні підзвітності, яке спостерігається впродовж трьох років, є ігнорування звіту про результати роботи на відкритій зустрічі перед громадою.

Показник публічності виконавчих органів у порівнянні з попереднім зріс до 79% (на 2% більше, ніж у 2104 р., і на 1% менше, ніж у 2013 р.). Основні недоліки, які вплинули на результат, у порівнянні з 2013 роком, пов’язані з повнотою оприлюднення виконавчими органами інформації про свою діяльність. Незважаючи на це, прогрес зафіксований у розширенні біографічної інформації про керівників виконавчих органів. У порівнянні з попереднім роком виконавчі органи подають міськраді раді письмові звіти про хід і результати відчуження комунального майна, на офіційному сайті регулярно публікуються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, а також звіти про хід і результати відчуження комунального майна.

Регрес зафіксовано у питанні оприлюднення інформації про проведені громадські слухання. Минулого року з частиною протоколів громадських слухань можна було ознайомитись на офіційному сайті Івано-Франківська, цього року у вільному і зручному доступі на сайті не вдалося знайти таких протоколів.

Відсутність прогресу зафіксовано у питаннях оприлюднення біографічних даних та фотографій членів виконкому, вичерпної інформації у зручному доступі про повноваження виконавчого комітету на офіційному сайті немає, інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, – неповна. Крім того, виконавчі органи не використовують практики безпосереднього звітування на відкритій зустрічі перед громадою про результати своєї роботи.

У порівнянні з попередніми роками незначну динаміку зростання продемонстрував показник публічності депутатського корпусу Івано-Франківської міської ради. Цього року цей показник становить 58%, у попередніх роках він був нижчий і становив 55% (2014 р.) та 50% (2013 р.). Прогрес зафіксований у питаннях оприлюднення ширшого переліку документів депутатського корпусу міської ради, зокрема тепер наявна можливість ознайомитись з протоколами і стенограмами сесій Івано-Франківської міської ради, а також з частиною протоколів депутатських комісій. Крім того, на офіційному сайті розміщено інформацію про склад депутатських фракцій, минулого року така інформація була відсутньою. Відсутній прогрес щодо оприлюднення повних біографічних даних про депутатів, графіків засідань постійних депутатських комісій у вільному зручному доступі так і не з’явилося. Постійні депутатські комісії не запровадили практику звітування про результати своєї роботи. Про результати депутатської діяльності прозвітувало лише 8 осіб. Інформації про суми коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян, у вільному доступі не з’явилось.

Що стосується позитивних практик, то і далі функціонує електронна база нормативних актів міської ради, яка забезпечує вільний і зручний доступ громадян до нормативних актів органу місцевого самоврядування – доступ до всіх рішень, які були прийняті міською радою і виконавчим комітетом, та до всіх розпоряджень міського голови. Громадянам надалі забезпечується вільний доступ до всіх приміщень органу місцевого самоврядування. Цього року були вдосконалені механізми громадської участі, шляхом внесення відповідних змін до Статуту територіальної громади. Інформація про процедуру реалізації механізмів громадської участі виокремлена на сайті міської ради у спеціальний розділ «Громадська участь».

Крім того, і далі функціонує «Інтернет-приймальня», що дозволяє у режимі онлайн надіслати звернення або запит на отримання публічної інформації і відстежити, на якому етапі виконання воно перебуває. Цього року також спрощено процедуру запису на прийом до керівництва органу місцевого самоврядування, зокрема передбачена можливість дистанційного запису на прийом через електронну пошту.

Слід зауважити й інші позитивні зміни, зокрема у визначенні процедури звітування перед громадою. Цього року в Статут територіальної громади Івано-Франківська були внесені зміни, які зобов’язують міського голову і депутатів міської ради звітувати перед громадою на відкритій зустрічі. Ці норми встановлюють також чіткі часові рамки звітування, формат, терміни попереднього оприлюднення звіту для ознайомлення громадянами тощо.

Принцип прозорості?

Міський голова85%

Інформація про міського голову та його діяльність?76%

Офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради забезпечує громадянам можливість вільного доступу до біографічних відомостей про міського голову та його декларації про доходи. Крім того, завдяки розміщеному на офіційному сайті довіднику громадяни можуть вільно отримати інформацію про поштову адресу і номери засобів зв’язку міського голови. Регулярне висвітлення діяльності Івано-Франківського міського голови відбувається через офіційний сайт виконавчого комітету, а електронна приймальня дозволяє громадянам у зручний для себе час звернутися з електронним зверненням до керівника міста.

Офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міськради забезпечує громадянам вільний доступ до графіку прийому громадян і процедури запису на прийом. Крім того, у порівнянні з минулим роком, цьогоріч громадянам забезпечена можливість дистанційного запису на прийом до міського голови через електронну пошту. Не забезпечено вільного доступу до інформації про процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп колективних інтересів, що не сприяє налагодженню належної взаємодії між міським головою та об’єднаннями громадян.

Зафіксований прогрес у питанні інформування громадян про повноваження міського голови. Цього року вичерпний перелік повноважень міського голови розміщено у розділі «Повноваження» на офіційному сайті виконавчого комітету.

Рекомендації: У випадку відсутності розробити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп колективних інтересів і оприлюднити на офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?91%

Цього року зафіксований прогрес у питанні забезпечення прозорості кадрової політики міського голови, полягає він у оприлюднені протоколів конкурсних комісій з заміщення вакантних посад. Доступ до цих документів забезпечується через підрозділ «Вакансії» розділу «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті виконавчого комітету. Крім того, оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, розпорядження міського голови про призначення на посади, перелік вакантних посад також зібрані у розділі «Вакансії» на сайті міськвиконкому, що дозволяє громадянам оперативно ознайомитись з інформацією про кадрові призначення, які здійснює міський голова.

Зведену контактну інформацію працівників міської ради та підпорядкованих раді структур мешканці Івано-Франківська можуть знайти у розділі «Мешканцям міста» на офіційній веб-сторінці міськвиконкому.

Не зафіксовано прогресу щодо оприлюднення інформації про радників міського голови. Через офіційний сайт виконавчого комітету можна ознайомитись лише з інформацією про штатних радників міського голови (відділ патронатної служби виконавчого комітету міської ради) з зазначенням сфери відповідальності і контактними даними. Інформація про позаштатних радників міського голови у вільному доступі відсутня.

Рекомендації: Зважаючи на те що позаштатні радники міського голови наділені можливістю певного впливу на рішення і діяльність міського голови, громадянам повинна забезпечуватись можливість вільного доступу до вичерпної інформації про кожну особу з категорії позаштатних радників міського голови.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?84%

Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку м. Івано-Франківська на 2011-2015 роки можна знайти через зручну пошукову систему електронної бази нормативних актів Івано-Франківської міськради.

З Програмою економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська на 2015 рік можна ознайомитись у електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міськради, а через розділ «Міські програми» на офіційному сайті виконавчого комітету забезпечений вільний доступ до квартальних звітів про хід виконання даної програми.

Система управління якістю (ISO) у Івано-Франківську запроваджена, за результатами останнього сертифікаційного аудиту Івано-Франківська міськрада у 2012 році отримала Сертифікат на систему менеджменту якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Рішення міської ради про міський бюджет на 2015 рік з усіма додатками оприлюднено на сайті виконавчого комітету у розділі «Бюджет міста». Крім того, у даному розділі оприлюднені звіти про виконання бюджету, а також рішення міської ради, якими протягом поточного року вносилися зміни до міського бюджету. На жаль, немає у вільному і зручному доступі актуальної редакції бюджету, яка б відображала зміни, внесені до нього міською радою. Це не забезпечує для громадян зручного доступу до актуальних відомостей міського бюджету, оскільки наразі ці відомості громадяни можуть отримати виключно шляхом аналізу і порівняння рішення про міський бюджет і рішень, якими вносилися зміни до нього.

Рекомендації: Попри наявність прогресу в питанні систематизації інформації про міський бюджет, який полягає у оприлюдненні рішень про зміни до бюджету у одному розділі з рішенням про міський бюджет, чинний механізм доступу громадян до актуальних відомостей про бюджет не можна назвати безперешкодним і зручним, оскільки зведена актуальна версія бюджету відсутня.

Нормативні документи муніципалітету?93%

Офіційна сторінка виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради надає громадянам можливість ознайомитись зі Статутом територіальної громади міста Івано-Франківська. Розпорядження міського голови в електронній базі нормативних актів оприлюднюються вчасно, а система пошуку документів у електронній базі дозволяє шукати документи за різними критеріями: дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо. Це спрощує громадянам доступ до розпоряджень міського голови, дозволяє оперативно знайти необхідне розпорядження.

Для забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації на офіційному сайті міськвиконкому функціонує розділ, у якому розміщена інформація щодо процедури подання запиту на інформацію та порядок оскарження дій розпорядниками інформації. Цей розділ містить узагальнені звіти про опрацювання запитів на інформацію, а також зразки запитів. Крім цього, функціонує також «Інтернет приймальня», завдяки якій існує можливість подати запит на інформацію і звернення у режимі онлайн. Система фільтрів та інтерфейс «Інтернет приймальні» забезпечують зручність подання електронного звернення, а функція «Стан виконання» дозволяє відстежувати, на якому етапі виконання перебуває запит на інформацію чи звернення.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ85%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?87%

У порівнянні з попереднім роком відбувся прогрес у питанні забезпечення вільного доступу громадян до відомостей про керівників виконавчих органів Івано-Франківської міської ради. Цього року на офіційному сайті виконавчого комітету розміщені біографічні відомості та фотографії керівників виконавчих органів. Так само, як і минулого року, у вільному доступі перебуває інформація про місце розташування, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та графік прийому громадян. Крім того, на сайті виконкому мешканці міста також можуть вільно ознайомитись зі структурою, персональним складом, повноваженнями і функціональними обов’язками виконавчих органів.

Що стосується доступу до інформації про організацію прийому громадян керівниками виконавчих органів, то через сайт виконавчого комітету забезпечено вільний доступ до графіку прийому керівниками виконавчих органів та процедури запису на прийом. Так само, як і минулого року, громадянам через офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради забезпечується вільний доступ до декларацій про доходи заступників міського голови, на офіційному сайті також можна ознайомитись з біографічними даними, фотографіями, контактною інформацією.

Слід зауважити, що і далі використовується практика забезпечення вільного доступу громадян до декларацій про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру керівників виконавчих органів. Декларації про майно і доходи керівників виконавчих органів мешканці міста можуть знайти у розділі «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті міськвиконкому.

Офіційна веб-сторінка міста Івано-Франківська також дозволяє громадянам вільно отримати інформацію про підприємства, установи та організації, заклади соціальної сфери (прізвища керівників, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?66%

Що стосується оприлюднення інформації про виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, то у порівнянні з попереднім роком не зафіксовано ні прогресу, ні регресу. Незмінною залишилась ситуація з доступом до інформації про час і місце засідань виконавчого комітету Івано-Франківської міськради, який забезпечується через офіційний сайт. Контактні і біографічні дані посадової особи (керуючий справами виконавчого комітету), відповідальної за планування та організацію роботи виконавчого комітету, також перебувають у вільному доступі на сайті виконкому.

На офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міськради можна вільно ознайомитись з персональним складом виконавчого комітету, інформацією про освіту і місце роботи членів виконавчого комітету.

Незмінною залишилась ситуація з забезпечення вільного доступу до широкої інформації про виконавчий комітет. Аналогічно попереднім рокам вимірювання Індексу публічності, фотографії, біографія та інформація про повноваження виконавчого комітету на офіційному сайті відсутні. Не маючи вичерпної інформації про повноваження виконавчого комітету і його членів, громадянам важко формувати висновки про тих, хто приймає рішення, і зорієнтуватися у функціях, які виконує цей орган.

Рекомендації: Виконавчий комітет володіє впливом на функціонування місцевого самоврядування та впливає на роботу виконавчих органів, тому вичерпна інформація про повноваження виконавчого комітету і його членів має бути публічною і доступною, щоб громадяни могли легко зорієнтуватися у функціональних обов’язках і можливостях цього органу прийняття рішень і сформувати базову оцінку осіб, що входять до складу даного органу. Зважаючи на це, рекомендуємо усунути зафіксований впродовж трьох років дослідження недолік і доповнити відповідний розділ про виконавчий комітет, що на офіційному сайті Івано-Франківська, інформацією про повноваження виконкому, забезпечити громадянам вільний доступ до фото та біографічних відомостей членів виконавчого комітету, оприлюднивши відповідну інформацію на офіційному сайті міста.

Рішення та документація виконавчих органів?82%

Проект порядку денного засідань виконкому, як і проекти рішень, публікуються заздалегідь. Всі прийняті рішення на засіданні виконавчого комітету оприлюднюють у добре структурованій і зручній для користування електронній базі нормативних документів місцевої влади. Електронна база нормативних актів, порівнюючи з першим роком дослідження, суттєво розширилась. У 2013 році через електронну базу громадяни мали доступ до рішень виконавчого комітету, що були прийняті починаючи з 2010 року. Станом на сьогодні ця база розширена до 2016 року. Це позитивна практика, запроваджена органом місцевого самоврядування, яка забезпечує вільний і зручний доступ громадян до нормативних актів місцевої влади.

План з підготовки проектів регуляторних актів включає в себе всю необхідну інформацію (визначення видів і назв проектів, цілей їхнього прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів), оприлюднюється на офіційній веб-сторінці й у друкованих ЗМІ. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів (містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій) публікуються таким самим способом, а з регуляторним актом, що набув чинності, громадяни мають змогу ознайомитись у режимі онлайн у електронній базі нормативних актів міськради, де їх зібрано в окрему гілку.

Ознайомитися з інформацією про послуги, що надаються комунальними підприємствами, і їхньою вартістю також, як і минулого року, можна ознайомитись на сайті, але там, як і попереднього року, представлена неповна інформація і стосується вона лише житлово-комунальних послуг для населення м. Івано-Франківська. Інформації про пільги для різних категорій населення та види послуг, на які вони поширюються, у вільному доступі немає, на сайті наявні лише роз’яснення щодо реалізації громадянами права на пільги.

Доступ до інформації про програми, що фінансуються з місцевого бюджету, і далі забезпечується через спеціальний розділ на сайті виконавчого комітету, який містить у собі чинні місцеві цільові програми, фінансовані з бюджету.

Рекомендації: Доповнити офіційний сайт Івано-Франківська комплексною інформацією про послуги, що надаються комунальними підприємствами, та їхню вартість, даними з усіх комунальних господарств міста, щоб громадяни мали вільний доступ до інформації про повний спектр і вартість послуг, що надаються комунальними підприємствами міста Івано-Франківська.

Комунальне майно та земля муніципалітету?76%

Комплексна інформація про земельні аукціони, земельні ділянки, заплановані продати через аукціони, результати земельних аукціонів оприлюднюється на офіційному сайті Управління земельних відносин виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА63%

Інформація про депутатів міської ради?66%

На веб-сайті Івано-Франківської міської ради є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошту для зв’язку з депутатами міської ради. Також наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради, яка виокремлена у спеціальний розділ на сайті ради.

На веб-сторінці ради наявні біографічні відомості про всіх депутатів, проте ці відомості неповні й відображають лише дату народження, інформацію про освіту, місце роботи і політичну силу, від якої депутат був обраний у раду. Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів у вільному доступі відсутні.

Графік і місце прийому депутатом громадян розміщено на офіційній сторінці Івано-Франківської міської ради окремими розділом.

Рекомендації: Громада в праві володіти вичерпною інформацією про осіб, відповідальних за прийняття рішень органом місцевого самоврядування, тому рекомендуємо біографічну довідку про депутатів зробити інформативнішою.

Крім того, оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів сприятиме ефективнішому впровадженню принципу прозорої політики у діяльності представницького органу влади.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?77%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці Івано-Франківської міської ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій, а також інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни. Біографічні відомості секретаря міської ради і його графік прийому громадян також перебувають у вільному доступі на сайті міськради. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена на офіційному сайті міста Івано-Франківська у розділі «Доступ до публічної інформації»

У порівнянні з минулим роком, цього року на сайті міської ради структуровано інформацію про склад депутатських фракцій.

На офіційному сайті Івано-Франківська наявна детальна інформація про обов’язки і функції відділу сприяння діяльності депутатів, а також інформація про місце перебування, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

Інформація про склад постійних депутатських комісій на сайті міської ради оприлюднена, проте відсутня інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій.

Рекомендації: Зважаючи на те, що відсутність у вільному і зручному доступі інформації про графіки засідань постійних депутатських комісій суттєво ускладнює громадянам та представникам ЗМІ право відвідувати засідання депутатських комісій, ОПОРА вбачає необхідність у оприлюдненні графіку засідань депутатських комісій на сайті міської ради. У випадку відсутності такого графіку рекомендуємо не пізніше ніж за три дні до проведення засідання кожною депутатською комісією інформувати громадян через спеціальний розділ на сайті ради про час і місце проведення засідання.

Пленарні засідання міської ради?46%

Інформацію про скликання сесії ради оприлюднюють вчасно, проект порядку денного та проекти рішень, що виносяться на розгляд сесії, також оприлюднюють на сайті ради заздалегідь.

Електронна система для голосування у Івано-Франківській міській раді не запроваджена, відповідно, відсутня й інформація про результати поіменних голосувань по кожному проекту рішення. Інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях сесій ради у вільному і зручному доступі теж немає.

Порівняно з минулим роком, зафіксований прогрес лише у забезпеченні доступу громадян до змісту депутатських запитів. На даний час вони розміщені на сайті Івано-Франківської міської ради в окремому розділі.

Рекомендації: Запровадити електронну систему голосування, яка сприятиме посиленню особистої відповідальності депутата за прийняті радою рішення, оскільки дозволить громадянам оцінювати персонально роботу кожного депутата. Інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях сесії ради оприлюднювати на офіційній веб-сторінці ради (не пізніше наступного дня після засідання), щоб громадяни мали можливість оперативно відстежувати те, як депутати відвідують сесії ради.

Щоб забезпечити постійний доступ громадян до відеозаписів сесій міської ради, рекомендуємо всі відеозаписи розміщувати на сайті ради, аби громадяни, які не мали можливості спостерігати за сесією у режимі онлайн, могли переглянути роботу сесії у записі. У разі відсутності технічної можливості розмістити відеозаписи сесій на сайті ради, забезпечити умови для отримання громадянами відеозаписів сесії на цифровому носію інформації.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

Всі рішення міської ради, як і протягом попередніх років дослідження Індексу публічності органів місцевого самоврядування, оприлюднюють у зручній і добре структурованій електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міської ради. Міськрада продовжує практику оприлюднення протоколів сесій міськради і засідань депутатських комісій. Системним можна назвати лише підхід до оприлюднення протоколів сесій міськради. Щодо протоколів засідань депутатських комісій такого висновку зробити не можна, оскільки далеко не всі протоколи розмішені для вільного ознайомлення на сайті міськради.

Рекомендації: Зважаючи на відсутність суттєвого прогресу в забезпеченні громадянам вільного і зручного доступу до всіх протоколів засідань депутатських комісій, рекомендуємо протоколи всіх засідань комісій оприлюднювати на сайті міськради для надання громадянам можливості стежити за роботою депутатського корпусу, якщо в них немає можливості фізично бути присутніми на засіданнях депутатських комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова76%

Участь громадськості?76%

Міський голова, згідно з графіком прийому, на прийом громадян витрачає менше восьми годин на місяць. Попередній запис на прийом до міського голови відбувається щосереди напередодні прийому від 10:00 до 12:00 години, про що виконавчий комітет інформує через спеціальний розділ на сайті. Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, а також порядок запису на особистий прийом громадян розміщено на офіційній сторінці виконкому у спеціальному розділі. Під час запису на прийом громадяни повинні повідомити короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), подати документи та інші матеріали для обґрунтування свого звернення, заповнити картку особистого прийому встановленого зразка. У порівнянні з минулим роком, цьогоріч запроваджено дистанційну форму запису на прийом через електронну пошту. Доступ до приміщення, де голова міста проводить прийом, громадянам з обмеженими фізичними можливостями забезпечений – перший поверх обладнано пандусом і кнопкою виклику. Виїзні зустрічі з громадянами міський голова практикує декілька разів на рік. Крім того, при виконавчому комітеті діє служба оперативного реагування за телефоном 15-80, яка працює цілодобово.

За наданою на запит інформацією, міський голова проводить консультації з громадськістю, він виступив ініціатором 54 громадських слухань. При міському голові функціонують низка консультативно-дорадчих органів та робочі групи.

У порівнянні з минулим роком не відбулось прогресу в питанні забезпечення вільного доступу громадян до інформації про порядок звернення громадян. Натомість триває використання практики з забезпечення громадянам можливості дистанційного (електронного) звернення, з вичерпною інформацією реалізації цієї можливості.

Рекомендації: Зважаючи на відсутність прогресу у питанні забезпечення зручного доступу громадян до процедури реалізації свого права на звернення, рекомендуємо доповнити офіційний сайт інформацією про процедуру звернення громадян та порядок розгляду звернень, щоб громадяни мали доступ до вичерпної інформації про форми звернення і терміни розгляду.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ95%

Участь громадськості?81%

Беззмінною залишилась практика забезпечення вільного доступу громадян до робочих приміщень виконавчих органів та засідань виконкому. Засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради громадяни можуть відвідувати безперешкодно, пройшовши формальну реєстрацію безпосередньо перед засіданням. Процедурних обмежень доступу громадян до приміщень органу місцевого самоврядування (кабінетів управлінь, департаментів тощо) не виявлено, що свідчить про продовження практики забезпечення вільного доступу громадян до приміщень місцевої влади.

З процедурою реалізації механізмів громадської участі у прийнятті рішень громадяни мають можливість ознайомитись, перечитавши Статут територіальної громади м. Івано-Франківська, який розміщено на офіційному сайті. Оголошення про проведення громадських слухань оприлюднюють на офіційному сайті міста. При виконавчих органах створена низка дорадчо-консультативних органів.

У порівнянні з попереднім роком зафіксований регрес щодо забезпечення вільного доступу громадян до протоколів громадських слухань. У порівнянні з попереднім 2014 роком, цього року припинилась практика оприлюднення протоколів громадських слухань на офіційному сайті виконавчого комітету.

Рекомендації: Відновити практику оприлюднення протоколів громадських слухань на офіційному сайті виконавчого комітету. З метою комплексного інформування громадян про громадські слухання рекомендуємо на офіційному сайті створити спеціалізований розділ, що міститиме в собі оголошення про проведення громадських слухань, протоколи громадських слухань, рішення громадських слухань і результати розгляду рішень громадських слухань.

Доступ до публічної інформації?95%

Регресу у питанні забезпечення доступу громадян до публічної інформації не зафіксовано. На офіційному сайті Івано-Франківська і далі функціонує інформативний розділ «Доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення і подання запиту на інформацію, форми запитів на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, звіти про опрацювання запитів на інформацію тощо. Громадяни також можуть подати запит на інформацію у електронному вигляді, через систему інтернет-приймальні Івано-Франківської міської ради, заповнивши відповідну форму на сайті.

Визначених законодавством часових рамок надання відповідей на запити на інформацію виконавчі органи дотримуються. Висновок про змістовність і повноту відповідей на запити зробити важко. У приміщенні відділу звернень громадян громадянам створена можливість для роботи з нормативними документами міської ради (місце для роботи з документами обладнане столами, стільцями та телефоном). Оплата за копіювання та друк відповіді на запит обсягом понад 10 сторінок не перевищує встановлених законом рамок і не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної платні. Фойє адмінбудівлі міської ради також обладнано електронним інформаційним боксом, де мешканці міста можуть ознайомитися з усіма нормативними документами міської ради, виконкому і міського голови.

Адміністративні послуги?89%

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) сприяє забезпеченню зручного доступу до адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг. За чіткими і зрозумілими правилами громадяни можуть отримати всі наявні адміністративні послуги в одному приміщенні. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги, наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, ведеться прийом громадян спеціалістами з надання адміністративних послуг, керівниками профільних управлінь, відділів і департаментів, які надають адміністративні послуги. У ЦНАП організовано електронну чергу. Сайт Центру надання адміністративних послуг у он-лайн режимі дозволяє як записатися у електронну чергу, так і перевірити стан виконання адміністративної послуги.

На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про всі послуги, надані виконавчими органами, умови отримання цих послуг та бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. Це дозволяє громадянину відвідати ЦНАП для отримання послуги вже з готовим пакетом документів, зменшивши таким чином часові затрати на отримання адміністративної послуги.

Регресу в забезпеченні громадянам зручного доступу до адміністративних послуг не зафіксовано.

На момент проведення дослідження органом місцевого самоврядування не створено установи з наданням безоплатної первинної правової допомоги. У відповіді на запит органом місцевого самоврядування зазначено, що наразі обов’язки установи з надання безоплатної первинної допомоги покладено на юридичний відділ міськвиконкому. Спеціалі

ДЕПУТАТИ І РАДА85%

Участь громадськості?85%

Процедурних чи інших обмежень права присутності громадян на пленарних засіданнях міської ради немає. Регламентом міської ради громадянам також гарантується вільна присутність на засіданнях депутатських комісій, проте практична реалізація цієї можливості громадянином суттєво ускладнена відсутністю доступу до інформації про місце і час проведення таких засідань.

Порядок проведення громадських слухань і місцевих ініціатив врегульовано у Статуті територіальної громади. Порядок утворення громадської ради врегульовано у Положенні про громадську раду при Івано-Франківській міській раді, що затверджене сесією ради.

Рекомендації: Зважаючи на те, що відсутність у вільному і зручному доступі інформації про графік засідань депутатських комісій із зазначенням точного часу і місця проведення засідання не дозволяє громадянам безперешкодно скористатись свої правом присутності на засіданнях депутатських комісій, рекомендуємо не пізніше ніж за три дні до проведення засідання інформувати про нього (із зазначенням часу і місця проведення засідання) через спеціальний розділ на сайті міськради.

Принцип підзвітності?

Міський голова64%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На офіційному сайті Івано-Франківська розміщений річний звіт про виконання бюджету, з вичерпною інформацією про стан виконання бюджету.

Звіт про результати діяльності міського голови?61%

У порівнянні з попереднім роком, цього року зафіксований прогрес у питанні звітування міського голови про свою діяльність. Цього року міський голова виконав вимоги пункту 17, частини 6, статті 55. Закону України «Про місцеве самоврядування» та прозвітував перед Івано-Франківською міською радою. Тексти звітів міського голови розмішені на офіційному сайті виконавчого комітету, він відображає інформацію про стан виконання програми соціально-економічного розвитку та інформацію про роботу виконавчих органів. Крім того, прогрес зафіксований у питанні чіткого регулювання процедури звітування міського голови перед громадою, а саме — у новій редакції Статуту територіальної громади міста Івано-Франківська передбачений обов’язок міського голови звітувати перед громадою на відкритій зустрічі. Нові норми Статуту встановлюють також чіткі часові рамки звітування, формат, терміни попереднього оприлюднення звіту для ознайомлення громадянами тощо.

Незаважаючи на це, не зафіксовано прогресу у питанні звітування міського голови на відкритій зустрічі перед громадою. Цього року, як і протягом двох попередніх років, міський голова у своїй діяльності не використовував практики звітів перед громадою на відкритій зустрічі, що унеможливлювало публічну дискусію між громадою і міським головою щодо змісту його звіту і результатів його діяльності.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?51%

Офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради дозволяє вільно ознайомитись зі звітами про діяльність виконавчих органів. Так само, як і минулого року, виконавчі органи безпосередньо перед громадою не звітували. Цього року була прийнята нова редакція Статуту територіальної громади Івано-Франківська, якою встановлена чітка процедура звітування міського голови і депутатів міської ради, та покладений на них обов’язок безпосередньо звітувати перед громадою. На жаль, звіту виконавчих органів на публічній зустрічі перед громадою ці нововведення не стосуються. Статутом передбачено, що перед громадою виконавчі органи звітують шляхом оприлюднення звіту на сайті міської ради і на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

Звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста оприлюднений на сайті. Крім того, у розділі «Міські програми» громадяни мають можливість вільного доступу до звітів про виконання низки програм, що фінансуються з місцевого бюджету.

Поточного року відновлена практика письмових звітів виконавчих органів про хід і результати відчуження комунального майна. Така практика зафіксована під час вимірювання індексу публічності 2013 року, але вже у 2014 році Фонд комунальної власності не готував для міської ради таких звітів, пославшись на те, шо цього не було передбачено жодними нормативними документами. Звіт Фонду комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська за 2014 рік, який був оприлюднений 27 січня 2015 року, відображає результати відчуження комунального майна.

Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію регулярно публікують на сайті виконкому у відповідному тематичному розділі.

Рекомендації: Зважаючи на відсутність прогресу у питанні звітування виконавчих органів на відкритій зустрічі безпосередньо перед громадою, рекомендуємо запровадити практику безпосереднього звіту виконавчих органів перед громадою на публічній зустрічі, надавши громадянам можливість прямих публічних запитань щодо роботи виконавчих органів та змісту їхніх звітів. Це посилюватиме відповідальність виконавчих органів перед громадою, дозволить вести публічну дискусію щодо ефективності роботи виконавчих органів.

Фінансові ресурси муніципалітету?70%

Оприлюдненої на офіційному веб-сайті Івано-Франківська фінансової інформації достатньо, щоб зрозуміти структуру й обсяг видатків місцевого бюджету і скільки фінансових ресурсів витрачається на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, зокрема на виконавчі органи.

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюють на офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА21%

Звіти про результати діяльності?21%

Суттєвих позитивних зрушень у дотриманні депутатським корпусом принципу підзвітності не відбулось. Звітів про роботу постійних депутатських комісій у вільному доступі немає, а практика звітування депутатських комісій перед радою не використовується. Інформація про терміни звітування депутатів перед виборцями і графіків звітування у вільному доступі вже третій рік поспіль відсутня. Про результати своєї діяльності прозвітувало лише 8 депутатів. Прогресу в забезпеченні вільного доступу до інформації про використання бюджетних коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень теж немає.

Поступ відбувся лише у чіткішому визначенні процедури звітування депутатів перед громадою. Новою редакцією Статуту територіальної громади Івано-Франківська передбачені чіткі часові рамки звітування, форма звітування, вимога щодо попереднього оприлюднення тексту звіту для ознайомлення тощо.

Рекомендації: Для забезпечення доступу громадян до комплексної інформації про результати діяльності депутатських комісії рекомендуємо започаткувати практику звітів депутатських комісій перед радою, а тексти звітів оприлюднювати на офіційному сайті міської ради.

Зважаючи на відсутність прогресу в питанні забезпечення вільного і безперешкодного доступу до інформації про використання бюджетних коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень, рекомендуємо оприлюднювати на сайті міської ради квартальні звіти про використання таких коштів.

Залишити відповідь