Рейтинг міста Івано-Франківськ 2014:

66.8%

Індекс публічності

67.8%

Публічність міського голови

77.4%

Публічність виконавчих органів

55.5%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Івано-Франківська міська рада цього року знов посіла перше місце у рейтингу публічності органів місцевого самоврядування. Знизився показник публічності міського голови до 68% (у 2013 році цей показник становив 74%) та виконавчих органів до 77% (80% у 2013 році). Натомість показник публічності депутатів зріс до 55% (50% у 2013 році ).

Незважаючи на загальне зниження рівня публічності міського голови і виконавчих органів, у всеукраїнському рейтингу публічності цих суб’єктів вони посідають перші місця. Завдяки зростанню показника публічності депутатів міськради, депутатський корпус Івано-Франківської міськради ділить перше місце у рейтингу разом з депутатами Вінницької міськради. Якщо узагальнити стан публічності органу місцевого самоврядування у цілому, то його, відповідно до методології вимірювання публічності, можна охарактеризувати як задовільний. Показник публічності становить 67% (61-80% – задовільний рівень публічності).

Серед позитивних практик слід відзначити забезпечення вільного і зручного доступу до нормативних актів органу місцевого самоврядування через електронну базу нормативних актів. За допомогою електронної бази громадяни мають вільний доступ до всіх рішень, які були прийняті міською радою і виконавчим комітетом, та до всіх розпоряджень міського голови. Слід зауважити, що протягом цього року електронна база нормативних актів розширилась. У минулому році вона була наповнена нормативними актами Івано-Франківської міської ради, прийнятими починаючи з 2010 року, а цього року часові рамки наявних нормативних документів у електронній базі охопили період до 2008 року. Крім того, порівнюючи з попереднім роком, розпорядження міського голови про кадрові призначення оприлюднюються у окремому розділі, що присвячений кадровій політиці міського голови, на сайті виконавчого комітету.

Громадяни мають вільний доступ до всіх приміщень міської ради. Крім того, мешканці Івано-Франківська також можуть вільно відвідувати сесії міської ради, засідання виконавчого комітету та депутатських комісій. Діяльність міського голови, виконавчих органів та депутатського корпусу міськради регулярно висвітлюється на сайтах виконавчого комітету та міської ради. З процедурою реалізації механізмів громадської участі у прийнятті рішень громадяни можуть ознайомитись у Статуті територіальної громади, який  розміщений на сайті виконавчого комітету.

Інтернет-приймальня дозволяє у он-лайн режимі надіслати звернення або запит на отримання публічної інформації та відстежити, на якому етапі виконання воно перебуває. Про початок процедури запису громадян на прийом до керівництва виконавчого комітету міськради громадян інформують через сайт виконкому. Крім того, у порівнянні з минулим роком, на сайті виконкому наявна вичерпна інформація про процедуру запису на прийом (минулого року був наявний лише графік прийому).

Зафіксовано також прогрес у питанні оприлюднення декларацій про майно та доходи керівництва міськради і виконавчих органів. У порівнянні з минулим роком на сайті виконавчого комітету у вільному доступі перебувають не лише декларації міського голови і його заступників, але й декларації секретаря ради та керівників виконавчих органів.

Серед недоліків у діяльності органу місцевого самоврядування слід виокремити ускладнений доступ до актуальної інформації про міський бюджет. Даний недолік був виявлений під час минулорічного дослідження і цього року не був усунутий місцевою владою. На офіційному сайті розміщено рішення «Про міський бюджет на 2014 рік» з усіма необхідними додатками до нього, але це інформація неактуальна, оскільки не відображає змін, які вносились до міського бюджету протягом поточного року.

Процедура запису на прийом до керівництва виконавчого комітету міської ради не передбачає дистанційної форми запису на прийом.  У порівнянні з попереднім роком не відбулось прогресу у питанні встановлення чіткої процедури звітування міського голови і депутатів перед громадою. Таким чином це дає можливість обранцям на власний розсуд обирати форму звітування перед виборцями та ухилятись від звітування на публічній зустрічі.

Незважаючи на можливість вільної присутності на засіданнях депутатських комісій, реалізацію цієї можливості важко назвати безперешкодною. З часом та місцем засідань громадяни можуть ознайомитись лише у будівлі міськради, на сайті ця інформація відсутня. Тому, не маючи інформації про час і місце засідань депутатських комісій, громадяни не можуть безперешкодно реалізувати своє право бути присутніми на засіданні цих комісій.

Серед недоліків також є відсутність електронної системи голосування, що не дозволяє громадянам відстежувати персональне голосування депутатів. Крім того, громадяни не мають вільного доступу ні до інформації про реєстрацію депутатів на сесії ради, ні до протоколів сесій ради, ні до протоколів засідань депутатських комісій. Це не створює умов для того, щоб виборці могли безперешкодно відстежувати активність своїх обранців та відвідуваність ними сесій і засідань депутатських комісій.

Крім того, зафіксовано регрес у питанні забезпечення доступу громадян до інформації про використання коштів з депутатських фондів. У порівнянні з минулим роком, цього року не оприлюднено звіту про використання коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень.

Принцип прозорості?

Міський голова74%

Інформація про міського голову та його діяльність?70%

Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради дає можливість громадянам ознайомитись з біографічними відомостями про міського голову та з його декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Завдяки довіднику для мешканців міста, що розміщений на офіційному веб-сайті, громадяни можуть отримати інформацію про місцеперебування, поштову адресу, номери засобів зв’язку міського голови, а інтернет-приймальня забезпечує зручну можливість звернутись до міського голови з електронним зверненням. Діяльність міського голови регулярно висвітлюється на офіційному сайті виконавчого комітету.

Що стосується прийому громадян, то, у порівнянні з минулим роком, цього року на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради громадяни вже мають можливість ознайомитись не лише з графіком прийому громадян міським головою, але й з процедурою запису на прийом. Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради розміщено у розділі «Прийом громадян».

Не змінилось нічого, у порівнянні з минулорічним дослідженням, щодо наявності на офіційному веб-сайті міськвиконкому вичерпної інформації про повноваження міського голови. Спеціальний розділ на сайті, присвячений цій темі, посилається лише та те, що повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вичерпного переліку повноважень міського голови у зручній для громадян формі на офіційному сайті не розміщено. Спосіб інформування мешканців міста про повноваження міського голови через посилання на законодавчий акт з відповідною інформацією не можна розглядати таким, який забезпечує зручний доступ до інформації.

Рекомендації:

Зважаючи на відсутність прогресу, у порівнянні з попереднім роком,  у питанні забезпечення зручного доступу громадян до інформації про повноваження міського голови та враховуючи слабке розуміння громадянами сфер відповідальності різних суб’єктів місцевого самоврядування – рекомендуємо на офіційній веб-сторінці міста, у розділі про повноваження міського голови, розмістити вичерпний перелік повноважень Івано-Франківського міського голови.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?80%

На веб-сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міськради можна знайти інформацію лише про штатних радників міського голови (відділ патронатної служби виконавчого комітету міської ради) з зазначенням сфери відповідальності і контактними даними. Інформація про позаштатних радників і консультантів на сайті відсутня. Зведену контактну інформацію працівників міської ради та підпорядкованих раді структур мешканці Івано-Франківська можуть знайти у розділі «Мешканцям міста» на офіційній веб-сторінці міськвиконкому.

Що стосується доступу до інформації про призначення на посади та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, то у порівнянні з минулим роком зафіксовано певні позитивні зміни. Розпорядження міського голови про призначення на посади, перелік вакантних посад,  оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад зібрані у розділі «Вакансії» на сайті міськвиконкому, що дозволяє громадянам оперативно ознайомитись з інформацією про кадрові призначення, які здійснює міський голова.

Не відбулось змін лише у питанні забезпечення безперешкодного доступу до протоколів конкурсної комісії, вони, як і раніше, доступні тільки через письмове звернення з запитом на отримання публічної інформації.

Рекомендації:

Забезпечити вільний доступ громадян до протоколів засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад шляхом їхнього оприлюднення на офіційному сайті Івано-Франківська. Це дозволить не лише спростити доступ до інформації, але й сприятиме ефективнішому впровадженню принципу прозорості у кадрову політику міського голови.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?66%

Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку м. Івано-Франківська на 2011-2015 роки можна знайти через зручну пошукову систему електронної бази нормативних актів Івано-Франківської міськради.

У розділі «Міські програми» на сайті виконавчого комітету забезпечено вільний доступ до програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий і середньостроковий періоди.

Що стосується доступу громадян до актуальної інформації про бюджет міста, то, порівняно з минулим роком, змін не відбулось. На офіційному сайті у спеціальному розділі розміщено рішення міськради «Про міський бюджет на 2014 рік» з усіма додатками до нього, але цифри у додатках неактуальні, оскільки вони не відображають змін до бюджету, які відбувалися протягом поточного року. Щоб отримати актуальну інформацію про бюджет, необхідно ознайомитись з рішеннями міськради, якими вносили зміни до бюджету. Розділ «Бюджет міста» цих рішень не містить, їх можна знайти лише у загальній електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міської ради. Таким чином громадяни, які недостатньо обізнані у бюджетному процесі, не можуть вільно ознайомитись з актуальним бюджетом міста.

Система управління якістю (ISO) у Івано-Франківську запроваджена, за результатами останнього сертифікаційного аудиту Івано-Франківська міськрада у 2012 році отримала Сертифікат на систему менеджменту якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Рекомендації:

Враховуючи відсутність, у порівнянні з минулим роком, прогресу у питанні спрощення доступу громадян до актуальної інформації про міський бюджет, рекомендуємо дублювати рішення Івано-Франківської міської ради про внесення змін до бюджету у розділі «Бюджет міста», що на офіційній веб-сторінці Івано-Франківська, або розмістити бюджет міста, у якому відображалися б зміни, внесені протягом поточного року.

Нормативні документи муніципалітету?93%

Офіційна сторінка виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради надає громадянам можливість ознайомитись з Статутом територіальної громади міста Івано-Франківська. Розпорядження міського голови в електронній базі нормативних актів оприлюднюються вчасно, а система пошуку документів у електронній базі дозволяє шукати документи за різними критеріями: дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо. Це спрощує громадянам доступ до розпоряджень міського голови,  дозволяє оперативно знайти необхідне розпорядження.

Для забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації на офіційному сайті міськвиконкому функціонує розділ, у якому розміщена інформація процедурою подання запиту на інформацію та порядок оскарження дій розпорядниками інформації. Даний розділ містить узагальнені звіти про опрацювання запитів на інформацію, а також зразки запитів. Крім цього, функціонує також «Інтернет приймальня», завдяки якій існує можливість подати запит на інформацію та звернення у режимі он-лайн. Система фільтрів та інтерфейс «Інтернет приймальні» забезпечують зручність подання електронного звернення, а функція «Стан виконання» дозволяє відстежувати, на якому етапі виконання перебуває запит на інформацію чи звернення.

На жаль, як і минулого року, розділ «Доступ до публічної інформації» не містить даних про відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації.

Рекомендації:

Продублювати розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» та «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.05.11р. № 300-р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» у розділ «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті, щоб громадяни мали вичерпну інформацію не лише про інструменти реалізації права на публічну інформацію, а й інформацію про структури і посадових осіб, відповідальних за забезпечення реалізації цього права.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ84%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?75%

Інформація про місцеперебування, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради для вільного користування розміщена на сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Там мешканці міста також можуть вільно ознайомитись зі структурою, персональним складом, повноваженнями та функціональними обов’язками виконавчих органів. У вільному доступі перебуває інформація про усіх керівників виконавчих органів, заступників та головних спеціалістів (прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти), про інших службових осіб виконавчих органів інформації немає. Також відсутні фотографії та біографічні дані керівників виконавчих органів.

Що стосується доступу до інформації про організацію прийому громадян керівниками виконавчих органів, то через сайт виконавчого комітету забезпечено вільний доступ до графіку прийому керівниками виконавчих органів та процедури запису на прийом. Через офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради громадянам забезпечено вільний доступ до декларацій про доходи заступників міського голови, на офіційному сайті також можна ознайомитись з біографічними даними, фотографіями, контактною інформацією. Графік прийому теж перебуває у вільному доступі.

Крім того, цього року забезпечено вільний доступ до декларацій про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру керівників виконавчих органів. Декларації про майно і доходи керівників виконавчих органів мешканці міста можуть знайти у розділі «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті міськвиконкому. Минулого року такий доступ був можливий лише до декларацій заступників міського голови і керуючого справами виконкому.

Офіційна веб-сторінка міста Івано-Франківська також дозволяє громадянам вільно отримати інформацію про підприємства, установи та організації, заклади соціальної сфери (прізвища керівників, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

Враховуючи відсутність прогресу у питанні забезпечення безперешкодного доступу громадян до фотографій і біографічних даних керівників виконавчих органів та інформації про повний склад виконавчих органів, рекомендуємо усунути цей недолік шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Громадянам повинна забезпечуватись безперешкодна можливість ознайомитись з інформацією про всіх осіб, відповідальних за функціонування виробничої і невиробничої сфер муніципального господарства, а також з детальнішою інформацією про керівників виконавчих органів, які несуть пряму відповідальність за підпорядковані їм сфери господарства. Оприлюднення біографічних даних про керівників виконавчих органів сприяє як підвищенню рівня прозорості, так і дає можливість мешканцям міста здійснити базову оцінку посадової особи та висновки про відповідність рівня кваліфікації до займаної посади.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?66%

З актуальною інформацією про час і місце засідань виконавчого комітету Івано-Франківської міськради громадяни можуть ознайомитися з інформаційних стендів у приміщенні місцевої влади та з анонсів на офіційному сайті. Контактні і біографічні дані посадової особи (керуючий справами виконавчого комітету), відповідальної за планування та організацію роботи виконавчого комітету перебувають у вільному доступі на сайті виконкому.

Офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міськради забезпечує вільний доступ до інформації про персональний склад виконавчого комітету, інформації про освіту і місце роботи членів виконавчого комітету. Фотографії, біографія та інформація про повноваження виконавчого комітету відсутня на офіційному сайті. Не маючи вичерпної інформації про повноваження виконавчого комітету і його членів, громадянам важко формувати висновки про тих, хто приймає рішення, і зорієнтуватися у функціях, які виконує цей орган прийняття рішень.

Доступ до інформації про виконавчий комітет забезпечено на задовільному рівні, але у порівнянні з минулим роком не відбулось прогресу в забезпеченні доступу до більшого обсягу інформації про виконавчий комітет міської ради.

Рекомендації:

Виконавчий комітет володіє впливом на функціонування місцевого самоврядування та впливає на роботу виконавчих органів, тому вичерпна інформація про повноваження виконавчого комітету і його членів має бути публічною і доступною, щоб громадяни могли легко зорієнтуватися у функціональних обов’язках і можливостях цього органу прийняття рішень та сформувати базову оцінку осіб, що входять до складу даного органу прийняття рішень.  Саме тому рекомендуємо розділ про виконавчий комітет, що на офіційному сайті Івано-Франківська, доповнити інформацією про повноваження виконкому, забезпечити громадянам вільний доступ до фото та біографічних відомостей членів виконавчого комітету, оприлюднивши відповідну інформацію на офіційному сайті міста.

Рішення та документація виконавчих органів?82%

Проект порядку денного засідань виконкому, як і проекти рішень, публікуються заздалегідь. Всі прийняті рішення на засіданні виконавчого комітету оприлюднюються у добре структурованій і зручній для користування електронній базі нормативних документів місцевої влади. Електронна база нормативних актів у порівнянні з минулим роком значно розширена, тепер за її допомогою громадянам забезпечений доступ до рішень, які були прийняті з 2008 року (минулого року така можливість існувала лише щодо рішень, прийнятих з 2010 року).

План з підготовки проектів регуляторних актів включає в себе всю необхідну інформацію (визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів), оприлюднюється на офіційній веб-сторінці й у друкованих ЗМІ. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів (містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій) публікуються таким самим способом, а з регуляторним актом, що набув чинності, громадяни мають змогу ознайомитись у он-лайновому режимі в електронній базі нормативних актів міськради, де їх виокремлено в окрему гілку.

З річним планом державних закупівель можна вільно ознайомитись на офіційній веб-сторінці Івано-Франківська. Ознайомитися з інформацією про послуги, що надаються комунальними підприємствами, та їхньою вартістю можна також на сайті, але там представлена неповна інформація і стосується вона лише житлово-комунальних послуг для населення м. Івано-Франківська. Інформації про пільги для різних категорій населення та  види послуг, на які вони поширюються, у вільному доступі немає, на сайті наявні лише роз’яснення щодо реалізації громадянами права на пільги.

У порівнянні з минулим роком зафіксовано прогрес у питанні спрощення доступу до програм, які фінансуються з місцевого бюджету. Офіційний сайт Івано-Франківська доповнений додатковим розділом, який містить в собі чинні місцеві цільові програми, що фінансуються з бюджету.

Рекомендації:

Доповнити та розмістити в одному розділі/гілці/сторінці веб-сайту Івано-Франківська комплексну інформацію про послуги, надані комунальними підприємствами, та їхню вартість, даними з усіх комунальних господарств міста, щоб громадяни мали вільний доступ до інформації про повний спектр та вартість послуг, що надаються комунальними підприємствами міста Івано-Франківська.

Комунальне майно та земля муніципалітету?92%

У міській раді створено уповноважений орган містобудівного кадастру у структурі Департаменту містобудування і архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.  Комплексна інформація про земельні аукціони, земельні ділянки,  заплановані продати через аукціони, результати земельних аукціонів оприлюднюється на офіційному сайті Управління земельних відносин виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА58%

Інформація про депутатів міської ради?66%

Зафіксований прогрес, порівняно з минулим роком, у питанні забезпечення громадянам доступу до інформації про засоби і способи зв’язку з депутатами. На офіційному сайті міськради створено окремий розділ, у якому зазначена адреса для листування з депутатами, електронна пошта та номер телефону для зв’язку з депутатами.

Графік та місце прийому депутатом громадян розміщено на офіційній сторінці Івано-Франківської міської ради. Біографічні відомості про депутатів подані у скороченому вигляді із зазначенням дати народження, інформації про освіту, місця роботи і політичної сили, від якої депутат був обраний у раду.

З вичерпною інформацією про повноваження депутата можна вільно ознайомитись на сайті ради, де цю інформацію виокремлено у окремий розділ.

Рекомендації:

Громада, на нашу думку, вправі володіти вичерпною інформацією про осіб, відповідальних за прийняття рішень органом місцевого самоврядування, тому рекомендуємо біографічну довідку про депутатів зробити інформативнішою.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?82%

Регламент міської ради і положення про роботу депутатських комісій доступні на сайті міськради. Інформація про склад депутатських комісій та графік прийому громадян секретарем ради наявні на сайті міськради, проте графіки засідань депутатських комісій наявні лише на інформаційних стендах ради у приміщенні міськради. Немає на сайті Івано-Франківської міської ради також структурованої інформації про склад депутатських фракцій. Інформація про засоби зв’язку з секретарем міської ради, у порівнянні з минулим роком, доступна на сайті ради, а також через офіційний сайт Івано-Франківська забезпечений доступ громадян до декларації про доходи секретаря ради. Інформації про межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, теж немає у вільному і зручному доступі.

На офіційному сайті Івано-Франківська наявна детальна інформація про обов’язки та функції відділу сприяння діяльності депутатів, а також  інформація про місцеперебування, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

Рекомендації:

Задля удосконалення організації роботи представницького органу місцевого самоврядування  та ефективнішого впровадження принципів прозорої політики в роботу Івано-Франківської міської ради рекомендуємо оприлюднити на веб-сайті міськради :

  • графіки засідань депутатських комісій;
  • склад депутатських фракцій;
  • інформацію про межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради;
  • інформацію про повноваження секретаря ради (розмістити у окремому розділі, за зразком розміщеної інформації про повноваження депутатів).
Пленарні засідання міської ради?45%

Інформація про скликання сесії ради оприлюднюється вчасно, проект порядку денного та проекти рішень, що виносяться на розгляд сесії, також оприлюднюються на сайті ради заздалегідь.

Електронна система для голосування відсутня, відповідно відсутня інформація про результати поіменних голосувань по кожному проекту рішення. Інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях сесій ради теж немає. Он-лайн відеотрансляція сесій ведеться на сайті ради, проте відеозаписи сесій недоступні.

Рекомендації:

Запровадити електронну систему голосування, яка сприятиме посиленню особистої відповідальності депутата за прийняті радою рішення, оскільки дозволить громадянам оцінювати персонально роботу кожного депутата. Інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях сесії ради оприлюднювати на офіційній веб-сторінці ради (не пізніше наступного дня після засідання), щоб громадяни мали можливість оперативно відстежувати те, як депутати відвідують сесії ради.

Щоб забезпечити постійний доступ громадян до відеозаписів сесій міської ради, рекомендуємо всі відеозаписи розміщувати на сайті ради, аби громадяни, які не мали можливості спостерігати за сесією у режимі он-лайн, могли переглянути роботу сесії у записі. У разі відсутності технічної можливості розмістити відеозаписи сесій на сайті ради, забезпечити умови для отримання громадянами відеозаписів сесії на цифровому носії інформації.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

Всі рішення міської ради оприлюднюються у зручній і добре структурованій електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міської ради. Практику оприлюднення протоколів сесій міськради та засідань депутатських комісій започатковано, але робота ведеться несистемно, і не всі протоколи публікуються на сайті ради. Зміст депутатських запитів також не оприлюднюється на сайті ради.

Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру використання коштів з депутатського фонду, є у вільному доступі в електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міськради. План реалізації депутатами доручень виборців відсутній.

Рекомендації:

Оприлюднювати всі депутатські запити, щоб надати можливість громадянам оцінити ініціативність депутата та пріоритети його депутатської діяльності.

Розміщувати на офіційному сайті план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Щоб надати громадянам можливість стежити за роботою депутатського корпусу, якщо в них немає можливості фізично бути присутніми на засіданнях сесій ради і депутатських комісій, рекомендуємо протоколи всіх засідань сесій міськради та депутатських комісій розміщувати на офіційній веб-сторінці ради.

Принцип відкритості?

Міський голова84%

Участь громадськості?84%

Міський голова, згідно з графіком прийому, на прийом громадян витрачає менше восьми годин на місяць. Запис на прийом розпочинається заздалегідь (за 10-15 днів до дня прийому), про що виконавчий комітет інформує через спеціальний розділ на сайті. Також у порівнянні з попереднім роком кроком вперед можна вважати те, що цього року громадянам через сайт міськвиконкому забезпечено доступ до процедури запису на прийом. Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради розміщено на офіційній сторінці виконкому у спеціальному розділі, а повідомлення про початок запису на прийом до міського голови містять інформацію про те, за яких умов громадяни можуть потрапити на прийом. Під час запису на прийом громадяни повинні повідомити короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), подати документи та інші матеріали для обґрунтування свого звернення, заповнити картку особистого прийому встановленого зразка. Дистанційна форма запису на прийом, наприклад, через онлайн-форму на офіційному сайті чи по телефону, не використовується. Доступ до приміщення, де голова міста проводить прийом, громадянам з обмеженими фізичними можливостями забезпечений – перший поверх обладнано пандусом і кнопкою виклику. Виїзні зустрічі з громадянами міський голова проводить раз на три місяці. Крім того, при виконавчому комітеті діє служба оперативного реагування за телефоном 15-88, яка працює цілодобово, а також кожного вівторка відбуваються “гарячі телефоні лінії” структурних підрозділів виконкому.

За наданою на запит інформацією, міський голова проводить консультації з громадськістю, він виступив ініціатором 29 громадських слухань. При міському голові функціонують низка консультативно-дорадчих органів та робочі групи.

Порівнюючи з минулорічним дослідженням, де міський голова особисто не виступав ініціатором жодного з проведених громадських слухань, цього року зафіксовано прогрес у питанні ініціювання консультацій з громадськістю через громадські слухання.

У зручній формі інформації про процедуру звернень громадян на офіційному сайті виконавчого комітету немає, натомість існує можливість дистанційного (електронного) звернення, з вичерпною інформацією реалізації цієї можливості.

Рекомендації:

Зважаючи на те, що у порівнянні з минулим роком не відбулось прогресу у питаннях забезпечення громадянам можливості дистанційного запису на прийом та забезпечення вільного доступу до інформації про процедуру звернення громадян – рекомендуємо:

Запровадити систему електронного запису на прийом, щоб громадяни мали можливість дистанційного запису на прийом до міського голови у зручний для себе час;

Доповнити офіційний сайт інформацією про процедуру звернення громадян та порядок розгляду звернень, щоб громадяни мали доступ до вичерпної інформації про форми звернення і терміни розгляду.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ100%

Участь громадськості?88%

Засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради громадяни можуть відвідувати безперешкодно, пройшовши формальну реєстрацію безпосередньо перед засіданням, їм також забезпечений вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів тощо).

З процедурою реалізації механізмів громадської участі у прийнятті рішень громадяни мають можливість ознайомитись, перечитавши Статут територіальної громади м. Івано-Франківська, який розміщено на офіційному сайті. Оголошення про проведення громадських слухань  та протоколи громадських слухань оприлюднюються на офіційному сайті міста. При виконавчих органах створена низка дорадчо-консультативних органів.

Доступ до публічної інформації?95%

На офіційному сайті Івано-Франківська функціонує інформативний розділ «Доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, форми запитів на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, звіти про опрацювання запитів на інформацію тощо. Громадянам також можуть подати запит на інформацію у електронному вигляді, через систему інтернет-приймальні Івано-Франківської міської ради, заповнивши відповідну форму на сайті.

Визначених законодавством часових рамок надання відповідей на запити на інформацію виконавчі органи дотримуються. Висновок про змістовність і повноту відповідей на запити зробити важко. У приміщенні відділу звернень громадян громадянам створена можливість для роботи з нормативними документами міської ради (місце для роботи з документами обладнане столами, стільцями та телефоном). Оплата за копіювання та друк відповіді на запит обсягом понад 10 сторінок не перевищує встановлених законом рамок і не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної платні. Фойє адмінбудівлі міської ради також обладнано електронним інформаційним боксом, де мешканці міста можуть ознайомитись з усіма нормативними документами міської ради, виконкому та міського голови.

Адміністративні послуги?96%

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) сприяє забезпеченню зручного доступу до адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг. За чіткими і зрозумілими правилами громадяни можуть отримати всі наявні адміністративні послуги в одному приміщенні. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, облаштовані  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги, наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, ведеться прийом громадян спеціалістами з надання адміністративних послуг, керівниками профільних управлінь, відділів та департаментів, які надають адміністративні послуги. У ЦНАП організовано електронну чергу. Сайт Центру надання адміністративних послуг у он-лайн режимі дозволяє як записатися у електронну чергу, так і перевірити стан виконання адміністративної послуги.

На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами, умови отримання цих послуг та бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. Це дозволяє громадянину відвідати ЦНАП для отримання послуги вже з готовим пакетом документів, зменшивши таким чином часові затрати на отримання адміністративної послуги.

ДЕПУТАТИ І РАДА80%

Участь громадськості?80%

Громадянам забезпечено право вільного доступу на сесії міської ради. Регламентом міської ради, що оприлюднений на сайті ради, передбачений безперешкодний доступ громадян на засідання депутатських комісій. Формальну процедуру письмової реєстрації громадяни проходять безпосередньо перед засіданням депутатської комісії. Інформація про кількість ініційованих депутатами громадських обговорень відсутня.  Більше половини депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань і місцевих ініціатив врегульовано у Статуті територіальної громади. Порядок утворення громадської ради врегульовано у Положенні про громадську раду при Івано-Франківській міській раді, що затверджене сесією ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова37%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На офіційному сайті Івано-Франківська розміщений річний звіт про виконання бюджету, з вичерпною інформацією про стан виконання бюджету.

Звіт про результати діяльності міського голови?31%

За офіційною інформацією, наданою на запит, міський голова протягом 2014 року 1 раз (18 травня) на відкритій зустрічі інформував громадськість про стан соціально-економічного і культурного розвитку Івано-Франківська. Проте цю зустріч з громадою ми не розглядаємо як публічне звітування міського голови перед громадою, оскільки вона була анонсована  у ЗМІ як зустріч з кандидатом у народні депутати України (проміжні вибори депутата ВРУ 25 травня 2014 року в одномандатному окрузі №83).

Перед міською радою міський голова не звітував про здійснення державної регуляторної політики, також не вдалося знайти у відкритих джерелах тексту звіту про здійснення державної регуляторної політики.

Що стосується процедури звітування, то прогресу, у порівнянні з минулим роком, не відбулося. Відсутній документ, який чітко регулює процедуру звітування. Статут територіальної громади Івано-Франківська лише передбачає обов’язок міського голови звітувати перед громадою, форм і часових рамок звітування він не передбачає.Відсутність чіткого регулювання процедури звітування міського голови перед громадою міста дає можливість посадовій особі довільно вибирати форму звіту перед громадою, що не завжди сприяє вільній дискусії міського голови з громадою щодо змісту звіту.

У порівнянні з минулим роком, спостерігається регрес у питанні підзвітності міського голови. Перед радою міський голова не звітував, зустріч з громадою 18 травня 2014 року не можна розглядати як публічний звіт міського голови перед громадою, оскільки цей захід анонсувався як зустріч з кандидатом у народні депутати, а не як звіт голови перед громадою. Тексту звіту міського голови у відкритих джерелах віднайти не вдалося. Тексти звітів виконавчих органів оприлюднені на офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Рекомендації:

Ініціювати зміни до Статуту територіальної громади м. Івано-Франківська, які передбачали б чітку процедуру і форму звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.

Звітування міського голови перед територіальною громадою проводити на відкритій зустрічі, з обов’язковим інформуванням громадян через офіційний сайт міста і ЗМІ про час і місце звіту, надавши можливість громаді отримати інформацію про результати діяльності міського голови з перших уст та забезпечивши можливість для публічної дискусії між громадою і міським головою щодо змісту його звіту і результатів його діяльності.

Дотримуватись вимог пункту 17, частини 6, статті 55. Закону України «Про місцеве самоврядування» та звітувати перед радою не менше одного разу на рік про свою діяльність, а також про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та  здійснення державної регуляторної політики. Текст звіту оприлюднювати на офіційному сайті виконавчого комітету.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ50%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?46%

На офіційному сайті Івано-Франківська можна ознайомитись зі звітами про діяльність виконавчих органів. Безпосередньо перед громадою виконавчі органи не звітують. Звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста оприлюднений на сайті, проте, як і минулого року, повноцінної інформації про хід реалізації місцевих цільових програм не оприлюднюється.

Зафіксований регрес у питанні письмового звітування виконавчих органів перед міськрадою про хід та результати відчуження комунального майна. Минулого року така практика була і з цією інформацією можна було ознайомитись на офіційному сайті. Цього року у відповіді на запит було повідомлено, що відповідальний за питання відчуження комунального майна Фонд комунальної власності не готує для міської ради таких звітів, оскільки це не передбачено жодними нормативними документами.

Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію регулярно публікуються на сайті виконкому у відповідному тематичному розділі.

Рекомендації:

Запровадити практику безпосереднього звіту виконавчих органів перед громадою на публічній зустрічі, надавши громадянам можливість прямих публічних запитань щодо роботи виконавчих органів та змісту їхніх звітів. Це посилюватиме відповідальність виконавчих органів перед громадою, дозволить вести публічну дискусію щодо ефективності роботи виконавчих органів.

Оприлюднити підсумкові звіти виконання цільових програм та проміжні звіти про хід виконання цільових програм у поточному році, щоб комплексна інформація про хід реалізації місцевих програм була доступною громадянам.

Запровадити практику регулярного інформування громади міста, через офіційний сайт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, про хід та результати відчуження комунального майна.

Фінансові ресурси муніципалітету?43%

Оприлюдненої на офіційному веб-сайті Івано-Франківська фінансової інформації достатньо, щоб зрозуміти структуру та обсяг видатків місцевого бюджету і скільки  фінансових ресурсів витрачається на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, зокрема на виконавчі органи.

Регуляторна політика?100%

У порівнянні з минулим роком, звіти про відстеження результативної регуляторних актів оприлюднюються на офіційному сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА26%

Звіти про результати діяльності?26%

У порівнянні з минулим роком не відбулось прогресу у питанні звітування депутатів про свою роботу. Звіту про роботу постійних депутатських комісій у вільному доступі немає, практика звітування депутатських комісій перед радою не використовується, а процедура звітування перед виборцями не врегульована ні Статутом територіальної громади, ні окремим документом. Інформації про терміни звітування депутатів перед виборцями і графіків звітування у вільному доступі теж немає. На офіційному сайті оприлюднено тексти звітів менше половини депутатів міської ради. Так само менше половини депутатів надали виконавчим органам інформацію про результати звітування та поінформували про виконання доручень виборців.

Крім того, у порівнянні з минулим роком відбувся регрес щодо надання громадянам доступу до інформації про використання бюджетних коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень.

Рекомендації:  

Для того щоб виборці мали достатньо інформації для оцінки діяльності депутатського корпусу, рекомендуємо депутатам використовувати практику звітів перед виборцями, публікувати тексти звітів на сайті ради (щоб до них був постійний доступ), започаткувати практику звітів депутатських комісій про свою роботу.

Також рекомендуємо оприлюднювати на сайті ради інформацію про час і місце звітування депутата перед виборцями, про результати звітування, зауваження і пропозиції громадян за результатами звітування, інформацію про виконання депутатом доручень виборців, щоб виборці мали у вільному доступі достатньо інформації для оцінки роботи депутатського корпусу Івано-Франківської міської ради.

Крім того, враховуючи, що звітування депутатів перед виборцями не має чіткого регулювання нормативною базою, рекомендуємо запровадити чітку процедуру звітування депутата перед виборцями для запровадження єдиних стандартів, уникнення довільного трактування форм звіту, часових рамок звітування, способів оприлюднення тексту звітів.

Також для забезпечення громадянам можливості стежити за використанням коштів Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень рекомендуємо повернутись до практики оприлюднення звітів про витрати бюджетних коштів з «депутатського фонду».

Залишити відповідь