Рейтинг міста Кіровоград 2014:

50.7%

Індекс публічності

54.4%

Публічність міського голови

62.6%

Публічність виконавчих органів

35.6%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За рейтинговою шкалою загальний рівень Індексу публічності Кіровоградської міської ради складає 51 %. Таким чином, місто займає 9 місце серед 24 обласних центрів України. Відповідно до світлофорної шкали, усі три суб’єкта дослідження потрапили у різні категорії – задовільний рівень публічності отримали виконавчі органи Кіровоградської міської ради (36%), низький рівень публічності показав в.о. міського голови (54 %), а роботу депутатського корпусу було визнано непублічною (36 %).

 У рейтингу міських голів Іван Марковський посів 9 місце з результатом у 54 %. Так, виконуючий обов’язки Кіровоградського міського голови особисто щомісяця проводить прийом громадян, а також здійснює виїзні прийоми. Інформування мешканців Кіровограда про поточну діяльність мера забезпечується на задовільному рівні. Однак, на веб-сторінці ради відсутня основна інформація про очільника міста – декларація про майно та доходи, інформація про партійність та судимість. Також на сайті практично не розміщують розпорядження міського голови, в тому числі і розпорядження з кадрових питань (про заміщення вакантних посад). Серед основних програмних документів муніципалітету відсутній Генеральний план міста. Також у Кіровограді не запроваджена система управління якістю (ISO), яка діє в більшості обласних центрів України.

Кіровоградський міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів, проте письмового звіту за минулий рік на веб-сторінці ради немає. Ознайомитися з документом можна було лише на шпальтах друкованого органу ради, оскільки публічне звітування перед громадою міста не проводилося. Детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади чи окремому нормативному акті.

Рівень публічності виконавчих органів Кіровоградської міської ради був оцінений як задовільний (63 %) – це найкращий результат серед трьох суб’єктів місцевого самоврядування. На веб-сайті Кіровоградської міської ради наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, але відсутня вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів. Як і міський голова, виконавчі органи влади не звітують безпосередньо перед територіальною громадою, не всі їхні письмові звіти також розміщені на сайті міськради. Кіровоградці не можуть безперешкодно бути присутніми на засіданнях виконкому, але можуть відвідувати кабінети більшості управлінь та відділів. Доступ до рішень виконкому та інших документів ради є ускладненим, адже на веб-сторінці відсутній контекстний пошук за типом документа чи ключовими словами. На веб-сайті ради також відсутня вичерпна й доступна інформація про фінансові ресурси місцевого самоврядування, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Щоправда, у Кіровограді успішно функціонує Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має власну актуальну сторінку в Інтернеті, де можна знайти інформацію про послуги, що надаються виконавчими органами. В приміщенні Центру організовано електронну чергу. Без проблем можна також отримати публічну інформацію, надіславши запит на отримання таких даних різними способами – поштою, електронним листом, факсом тощо. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту.

Діяльність депутатського корпусу Кіровоградської міської ради за результатами вимірювання Індексу визнано як непублічну (36 %). На веб-сайті ради можна ознайомитися лише з переліком депутатів, біографічних довідок та фото місцевих обранців на сайті немає. Оприлюднені графіки прийому депутатів не оновлюються. Окрім цього, відсутній графік звітування депутатів перед громадою. Хоча й без такого документу, перед виборцями про результати своєї роботи систематично звітує лише частина депутатів міської ради.

Громадянам, які виявили бажання бути присутніми на пленарних засіданнях ради, потрібно пройти процедуру попередньої реєстрації щонайменше за три дні до засідання. Відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на сесіях міської ради. В положенні про постійні комісії Кіровоградської міської ради зазначено, що їхні засідання є відкритими, але так як повідомлення про самі засідання комісій розсилають телефоном, а постійного графіку немає, то і потрапити на них дуже складно.

Разом з тим, на веб-сайті ради вчасно оприлюднюють всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради, а також протоколи всіх засідань ради. Кіровоградська міська рада – однин з небагатьох муніципалітетів, на веб-сайті якого оприлюднюються протоколи засідань постійних депутатських комісій. В міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради, а результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного публікуються у друкованому віснику міської ради (але не на веб-сторінці ради). Тим не менш, відсутня он-лайн аудіо- та відеотрансляція пленарних засідань міської ради.

Принцип прозорості?

Міський голова46%

Інформація про міського голову та його діяльність?53%

На офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради є не всі вичерпні біографічні відомості про міського голову (відсутня інформація про партійність і судимість).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена в друкованому органі ради і не доступна на веб-сторінці ради. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

На офіційній веб-сторінці ради наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень наявна актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису.

На офіційній сторінці ради не представлена інформація про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

На сайті представлена інформація з описом повноважень та функцій міського голови.

В структурі міської ради відсутній підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично з’являється на веб-сайті ради. Міський голова активно комунікує з представниками ЗМІ шляхом організації прес-конференцій, неформальних зустрічей з журналістами.

Рекомендації:

 • розмістити інформацію про партійну приналежність і членство в партіях міського голови, судимість тощо
 • розміщувати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови на веб-сторінці ради.
Інформація про служби міського голови та кадрова політика?53%

На веб-сайті не представлена інформація про помічників, радників міського голови (штатних  –  та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності. Дані посади на період моніторингу були вакантними.

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються в офіційному друкованому органі влади, але не на веб-сторінці.  На веб-сайті наявний розділ «вакансії», але в ньому відсутня інформація про конкретні вакантні посади та терміни конкурсів.  На практиці безперешкодно можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Рекомендації:

 • актуалізувати інформацію про радників і помічників Кіровоградського міського голови.
 • рекомендуємо регулярно оприлюднювати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на офіційному веб-сайті
 • рекомендуємо розмістити на офіційному веб-сайті протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, тощо.
Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?29%

На офіційному веб-сайті оприлюднено план стратегічного розвитку міста, який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На офіційному веб-сайті не оприлюднений Генеральний план міста, так як цей план взагалі у Кіровограді відсутній.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) не розміщена на сайті в окремому розділі.

На офіційному веб-сайті оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) та середньостроковий період (5 років).

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO, зовнішній аудит).

Рекомендації:

впровадити управління якістю (ISO) і отримати та оприлюднити сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001. Розмістити актуальну редакцію бюджету міста в окремому розділі.

Нормативні документи муніципалітету?67%

На веб-сайті, а також в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Розпорядження міського голови не  оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», забезпечення виконання закону віднесено до обов’язків відділу зі зверненнями громадян. На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації.

Рекомендації:

публікувати розпорядження Кіровоградського міського голови в окремому розділі на веб-сторінці ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ66%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?58%

Є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті .

На веб-сайті Кіровоградської міської ради наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів. На веб-сторінці міської ради відсутня вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів (наявні лиш прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти. Відсутні біографічні дані та фотографія). Більше інформації можна знайти на сайтах окремих управлінь, але їх мають не всі управління міської ради

На веб-сторінці міської ради наявні біографічні дані (дата народження, освіта, фах, фото) заступників міського голови. Відсутня інформація про  досвід роботи сімейний стан, судимість заступників. Також наявна інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови. На веб-сторінці також є інформація про графік прийому та процедуру запису усіма керівниками виконавчих органів.

В офіційних друкованих виданнях ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови. На веб-сторінці ради така інформація відсутня.

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради розміщена не повна інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради, не структурована.

Рекомендації:

 • розміщувати декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови на веб-сторінці міської ради.
 • розмістити на веб-сторінці інформацію (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради, розмістити в одному документі, структуровано.
 • розмістити актуальну інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради на веб-сторінці міської ради.
Інформація про виконавчий комітет міської ради?73%

На офіційній веб-сторінці наявна інформації про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. Відсутня інформація про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації:

 • розмістити на веб-сайті міської ради інформацію про членів виконавчого комітету.
Рішення та документація виконавчих органів?64%

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету не завжди вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому не завжди завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

Річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження) оприлюднюється на веб-сайті ради.

На веб-сайті міської ради розміщена застріла інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті окремо не розміщена інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради не функціонує зручна система пошуку інформації, зокрема контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошуку в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Рекомендації:

 • актуалізувати інформацію про вартість комунальних послуг.
 • вдосконалити веб-сайт Кіровоградськоїх міської ради.
Комунальне майно та земля муніципалітету?56%

У місті регулярно земельні торги і  рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються на веб-сайті в рішеннях ради. Рішення містять інформацію про  перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою. Інформація про результати земельних торгів вчасно (протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів) оприлюднюються на веб-сайті «Кіровоградська міська рада. Регулювання земельних відносин», на який є посилання з головного веб-сайту ради.

В міській раді триває процес створення служби містобудівного кадастру.

ДЕПУТАТИ І РАДА47%

Інформація про депутатів міської ради?37%

На веб-сайті ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради  – наявна.

На веб-сторінці ради відсутні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). На веб-сайті не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей.

На веб-сторінці ради наявна інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Рекомендації:

 • розмістити біографічну інформацію про кожного з депутатів міської ради.
 • розміщувати декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів Кіровоградської міської ради.
Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?70%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті відсутня інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. Наявна актуальна інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни.

На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) не розміщена на веб-сайті ради, лише у друкованому віснику міської ради.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті наявна інформація про обов’язки та функції секретаріату ради. А також  інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Рекомендації:

 • розміщувати декларацію про майно і доходи секретаря міської ради на офіційному веб-сайті ради.
Пленарні засідання міської ради?32%

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради. Проекти рішень ради не завжди вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

В міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного публікуються у друкованому віснику міської ради, але не на веб-сторінці ради.

Відсутня аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) пленарних засідань міської ради. Також на веб-сайті не доступні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Рекомендації:

 • оприлюднювати на веб-сайті ради проекти рішень завчасно.
 • впровадити аудіо, он-лайн чи відео трансляцію пленарних засідань міської ради.
Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?80%

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. А також протоколи всіх засідань ради оприлюднюються на сайті.

На веб-сайті раді оприлюднюються протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій.

Запити депутатів міської ради окремо не оприлюднюються веб-сайті міської ради. Лише згадуються в протоколах міської ради.

На веб-сторінці ради не опубліковане рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

На веб-сайті відсутня інформація про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Рекомендації:

 • окремо розміщувати на веб-сайті депутатські запити і рішення по ним.
 • окремо розміщувати на веб-сайті доручення виборців та хід їх реалізації.

Принцип відкритості?

Міський голова63%

Участь громадськості?63%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це щонайменше 8 годин свого часу щомісячно. На практиці громадяни можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. Міський голова голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Створені усі умови для доступу до приміщення міської ради(де проводиться прийом) для неповносправних осіб. Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Прийом цих категорій громадян відбувається за загальною схемою роботи. В.о міського голови регулярно проводить виїзні зустрічі (прийоми) громадян.

Міський голова не використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook тощо).

У міській раді створена «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі  і до міського голови. Запити на «гарячу лінію» не завжди розглядаються оперативно.

Міський голова рідко самостійно ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Періодично ініціює та проводить консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови.

При міському голові створені, але не завжди ефективно функціонують дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи.

В структурі міської ради не створене підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Рекомендації:

 • для більшої обізнаності громади з суттю місцевого самоврядування і адміністрування, міському голові варто періодично ініціювати громадські обговорення, окрім тарифної політики;
 • консультування з громадськістю за групами інтересів щодо резонансних проблем місцевого значення.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ78%

Участь громадськості?49%

Громадяни не можуть бути вільно присутніми на засіданнях виконкому без попереднього запрошення чи повідомлення. На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наявна у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні і не завжди містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті не доступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Рекомендації:

 • чітко обумовити умови доступу до засідань виконавчого комітету.
 • розміщувати вичерпну інформацію про проведення громадських слухань та їх результати(протоколи, проекти рішень).
Доступ до публічної інформації?79%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Система навігації по сайту не є зручною,. розділи та рубрики не завжди логічно структуровані і впорядковані. Сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. Використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором, зокрема не існує регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукового супроводження дій користувача, клавіатурного доступу.

Запит на інформацію можна подати: поштою, електронним листом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи в основному дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Невчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, поданий електронним листом. Відповіді на запити не завжди є повними та обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів.

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:

 • змінити інтерфейс сайту і зокрема, «пошук» по сайту.
 • надавати усі відповіді на запити вчасно і в повному обсязі.
Адміністративні послуги?83%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. На сайті відсутня інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). У приміщенні ЦНАП облаштовані  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

У місті не створена і не функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

Рекомендації:

 • на веб-сайті ЦНАПУ розмістити інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки.

ДЕПУТАТИ І РАДА36%

Участь громадськості?36%

Громадяни не можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Для цього потрібно зареєструватися за три дні до початку сесії. Умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання, є частковими. Відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті наявна вичерпна інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. В положенні зазначено, що засідання є відкритими, але так як повідомлення про самі засідання комісій розсилають телефоном, постійного графіку немає, то і потрапити на засідання неможливо.

На веб-сайті міської ради розміщено графік прийому кожного з депутатів міської ради, але під назвою «Громадські приймальні фракцій КМР». Частина депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. Також прийом ведуть помічники депутатів. Не зафіксовано прийом за графіком деякими депутатами міської ради.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано в окремому положенні ради.

Депутати Кіровоградської міської ради періодично ініціюють проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Рекомендації:

 • на веб-сайті ради систематично розміщувати оголошення про засідання постійних депутатських комісій міської ради.
 • графік прийому громадян депутатами міської ради на веб-сайті ради назвати відповідно змісту та актуалізувати.

Принцип підзвітності?

Міський голова59%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Звіт про результати діяльності міського голови?55%

Міський голова не інформує населення на відкритій зустрічі  про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови  про роботу виконавчих органів, в повному обсязі не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Міський голова не звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади.

Рекомендації:

 • рекомендуємо міському голові інформувати населення, на відкритій зустрічі, про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста 2 чи більше разів на рік для того щоб збільшити інформованість мешканців міста про діяльність влади.
 • розробити детальну процедуру звітування міського голови та внести відповідні зміни до статуту міста чи прийняти окреме положення з цього питання.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ47%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?34%

Виконавчі органи (управління) безпосередньо не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою не рідше двох разів на рік. На веб-сайті раді відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році не оприлюднюються

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:

 • виконавчим органам влади звітувати безпосередньо перед територіальною громадою
 • інформацію про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь (щонайменше за 5 днів) розповсюджувати усіма доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ, дошки оголошень комунальних підприємств).
Фінансові ресурси муніципалітету?51%

На веб-сайті ради оприлюднено не повну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. На веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті ради не оприлюднено інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:

 • рекомендуємо розмістити на веб-сайті інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.
Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

ДЕПУТАТИ І РАДА15%

Звіти про результати діяльності?15%

Усі постійні депутатські комісії звітують перед радою. Але на веб-сторінці ради не оприлюднюються повні звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади. Але не затверджено точних термінів та графіка звітування депутатів. Ця інформація відсутня як на веб-сайті ради так і фактично.

Частина депутатів звітує про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. Публічна інформація про звітування депутатів є несистематизованою, частковою. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради не розміщені на веб-сайті ради. Депутати не інформують міську раду та виконавчі органи про дату звітування і результати опрацювання доручень виборців.

Звіти депутатів, які час від часу оприлюднюють у віснику міської ради є не вичерпними і не містять повної інформації про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:

 • оприлюднити на веб-сторінці ради звіти про роботу усіх депутатських постійних комісій міської рад.
 • опублікувати графік звітування депутатів перед виборцями на сайті Кіровоградської міської ради.
 • розмістити на веб-сайті актуальні звіти усіх депутатів Кіровоградської міської ради.
 • розмістити на веб-сайті інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь