Рейтинг міста Краматорськ 2017:

67%

Індекс публічності

63%

Публічність міського голови

62%

Публічність виконавчих органів

76%

Публічність депутатів

Резюме міста:

У 2017 році Краматорська міська рада вперше брала участь у вимірюванні Індексу публічності органів місцевого самоврядування, об’єктом дослідження якого є міські ради усіх обласних центрів України. У зв’язку з військовими діями на Донбасі, що тимчасово вплинули на адміністративно-територіальний поділ в регіоні, у Донецькій області вимірювання Індексу публічність проводилося у місті Краматорськ, де з 1 жовтня 2014 року перебуває Донецька обласна державна адміністрація.

За підсумками вимірювання Індексу публічності 2017 року Краматорська міська рада посіла 9-ту сходинку з-поміж 24 муніципалітетів. Загальний рейтинг публічності становить 67 % зі 100 % можливих, що відповідно до методології дослідження відповідає задовільному рівню публічності. Індекс публічності міського голови Краматорська становить 63 %, що дозволило йому посісти дванадцяту позицію у загальному рейтингу публічності міських голові разом з мерами Рівного, Кропивницького і Житомира. За показником публічності виконавчих органів Краматорська міська рада отримала 62 % і дванадцяте місце у загальному рейтингу виконкомів. Найвищий показник публічності, з-поміж трьох об’єктів дослідження, мають депутати Краматорської міської ради. Він становить 76 %, що відповідає третьому місцю у загальнонаціональному рейтингу депутатів міських рад.

Позитивно на загальний показник індексу публічності Краматорської міської ради вплинули такі практики, як оприлюднення звітів депутатів, наявність звітів про виконання міських цільових програм, широкий перелік інструментів забезпечення участі громадськості в місцевому самоврядуванні, своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів на веб-сайті міської ради.

Серед факторів, які мали негативний вплив на загальні показники Індексу публічності можемо відзначити відсутність на сайті Краматорської міської ради актуальних, на час проведення моніторингу, декларацій посадових осіб або посилань на них, відсутність сайту Центру надання адміністративних послуг, відсутність системи управління якістю (ISO).

Міський голова

Діяльність міського голови Краматорська має задовільний рівень публічності (63 %). Існують певні негативні практики, які вплинули на такий результат. По-перше, відсутність вичерпної біографії міського голови на сайті Краматорської міської ради. По-друге, на сайті відсутні актуальні електронні декларації мера або посилання на них на сайті НАЗК, а остання опублікована декларація датована 2015 роком. Негативно на показник публічності вплинули відсутність контактних даних (номера телефону, поштової адреси та електронної адреси) міського голови, що ускладнює процес комунікації мешканців міста з мером. Важливо зазначити, що на веб-сайті Краматорської міської ради також відсутня інформація про радників (штатних та позаштатних) міського голови, протоколи засідання конкурсних комісій щодо зайняття вакантних посад та практично відсутні розпорядження міського голови про призначення осіб на заміщення вакантних посад. Сукупність цих факторів не сприяє формуванню прозорої кадрової політики в місті Краматорськ.

Констатуємо також низький рівень взаємодії міського голови із засобами масової інформації та громадськістю.

Разом з тим, існує значна кількість позитивних практик, які сприяють публічності міського голови Краматорська. Слід зазначити, що мер особисто веде прийом громадян, графік якого розміщено на сайті міської ради. Серед сильних сторін також публічне звітування міського голови перед громадою та оприлюднення щорічного звіту на веб-сайті ради. Процесу комунікації громади з мером сприяє наявність форми для електронного звернення. Слід зазначити, що у Статуті територіальної громади Краматорська, який було зареєстровано у 2017 році, містяться положення, що відповідають вимогам чинного законодавства в частині публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. Тут містяться положення про звітування міського голови Краматорська, що сприяє сталості даної практики та, відповідно, зростанню рівня публічності міського голови.

Виконавчі органи

З-поміж усіх трьох суб’єктів владних повноважень Краматорської міської ради найнижчий показник Індексу публічності (62 %) мають виконавчі органи ради. Керівники виконавчих органів не звітують публічно перед територіальною громадою, відсутні відповідні звіти і на веб-сайті Краматорської міської ради.

Не оприлюднено адреси та контактних даних керуючого справами виконавчого комітету на сайті міської ради. На сайті Краматорської міської ради не міститься повного переліку даних, передбачених Постановою Кабінету міністрів України № 835 від 21 жовтня 2015 року “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”.

Відсутність окремого сайту Центру надання адміністративних послуг, ускладнює доступ для мешканців міста до актуальної інформації про графік роботи Центру, переліку послуг, що надаються, зразків бланків та карток.

До сильних сторін діяльності виконавчих органів Краматорської міської ради можна віднести публікацію повного складу виконкому, графік його засідань та оприлюднення протоколів засідань. Також на веб-сайті міститься інформація про керівників, адресу, засоби зв’язку, графік прийому громадян виконавчими органами. Крім цього на сайті є розділ “Інформаційний запит”, в якому містяться основні вимоги щодо подання запиту, причому у різний спосіб: телефоном, письмово, в електронному вигляді. Позитивним є також прийняття в 2017 році рішення міською радою про утворення та ліквідацію наглядових рад при комунальних підприємствах.

Депутати міської ради

Найвищій показник публічності Краматорська міська рада отримав за показником заміру діяльності депутатського корпусу (76 %). Цей результат є одним з найвищих серед депутатів міських рад обласних центрів Україні. В його основі лежить доступність у відкритому доступі біографічних даних про депутатів, наявності актуальних звітів, наявності інформації про персональний склад постійних депутатських комісій, наявності плану засідань комісій на веб-сайті ради. Також на сайті розміщено інформацію про реєстрацію депутатів на засіданнях ради та персональне голосування, а також ведеться онлайн трансляція засідань Краматорської міської ради.

Незважаючи на високі показники публічності депутатів Краматорської міської ради, наявні й слабкі сторони. Зокрема, це відсутність на сайті декларацій про майновий стан та доходи депутатів, календарного плану звітування депутатів міськради. Також, на веб-сайті не оприлюднено рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Принцип прозорості?

Міський голова63%

Інформація про міського голову та його діяльність?25%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради відсутня актуальна декларація про майно та доходи міського голови, наявна тільки за 2015 рік, однак на сайті НАЗК декларація про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік оприлюднена.

На веб-сайті ради оприлюднені графік прийому громадян та процедура запису, а також перелік повноважень міського голови. Не міститься на сайті інформації про засоби з’язку з міським головою, номер телефону, адреса електронної пошти, службова адреса, тощо. Відсутня окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп чи інших груп інтересів.

В біографічних даних міського голови відсутня повна інформація про освіту, партійну приналежність та судимість.  Майже не проводяться прес-конференції, брифінги та зустрічі з журналістами міським головою, а інформація про діяльність міського голови з’являється не щоденно на сайті краматорської міської ради.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?49%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради відсутня будь-яка інформація про помічників та радників міського голови, як штатних, так і позаштатних. Також, відсутня зведена інформація з номерами телефонів чи іншими можливими засобами зв’язку з працівниками Краматорської міської ради та підпорядкованих їй структур.

На веб-сайті Краматорської міської ради наявна актуальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, наявні оголошення про конкурси на керівні посади, які оприлюднюються вчасно .

Однак, на сайті міської ради відсутні у вільному доступі розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад та протоколи засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад (із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, без зазначення персональних даних).

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?74%

В Краматорську наявна стратегія розвитку міста, програма економічного та соціального розвитку міста, а також програма розвитку малого і середнього підприємництва міста. Всі програми та актуальні звіти про виконання заходів даних програм оприлюднені на сайті Краматорської міської ради.

На сайті Краматорської міської ради створено окремий розділ – «Бюджет», в якому наявний бюджет міста на поточний рік з усіма додатками, містяться рішення про внесення змін до чинного бюджету та звітна інформація про виконання бюджету та бюджетних програм.

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO) та відсутній чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Нормативні документи муніципалітету?94%

Статут територіальної громади міста Краматорськ розміщений на веб-сайті міської ради у відповідному розділі. Слід зазначити, що чинний статут було зареєстровано відповідно до законодавства в 2017 році та він повністю відповідає вимогам часу.

Розпорядження міського голови публікуються на сайті ради вчасно в окремому розділі. Також функціонує система пошуку відповідних нормативно-правових актів місцевого самоврядування за різними критеріями: тип інформації, номер документу, назва документу, зміст документу та часові межі прийняття документу.

Рішенням Краматорської міської ради №11/VII-284 від 22.06.2016 року було затверджено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Краматорська на 2016-2020 роки». На сайті також є окремий розділ «Громадський бюджет», на якому наявна вся актуальна інформація щодо поданих проектів, голосів за проекти та забезпечено можливість голосування онлайн.

В Краматорську відсутній нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?61%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради наявний розділ – «Виконавчі органи міської ради», в якому наявний їх повний перелік, їх адреси, розклад роботи, вказані засоби зв’язку, графік прийому громадян, перелік повноважень кожного органу та нормативна-правова база діяльності. Також міститься інформація про керівників та склад виконавчих органів, однак, відповідна інформація наявна не про всі органи. Відсутні будь-які біографічні дані керівників та працівників відповідних відділів. Відсутня інформація й про процедуру запису на прийом до керівників виконавчих органів.

Інформація про заступників Краматорського міського голови майже відсутня на сайті міської ради (немає ні номерів телефонів ні електронної та поштової адреси та адреси місця знаходження ні біографічних даних), наявні тільки фото та напрямки роботи. Окремо слід зазначити, що актуальних декларацій на сайті немає, є лише декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови тільки за 2015 рік.

На сайті міститься інформація про усі підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради, зокрема про керівника, контактні дані, посилання на веб-сайт відповідної установи. Також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?57%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради наявна інформація про персональний склад виконавчого комітету, повноваження виконавчого комітету, регламент роботи та графік засідань. Відсутня інформація про місцезнаходження виконавчого комітету, номери засобів зв’язку та електронної пошти. Також, не оприлюднено на сайті міської ради біографічних даних про членів виконавчого комітету.

Порядок денний засідань оприлюднюється тільки після засідання виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?75%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради вчасно публікуються всі рішення виконавчого комітету та проекти рішень. Як правило, в розділі новини публікується інформація про засідання виконкому та перелік питань, які будуть розглядатись на засіданні, однак, в окремо розділі «Порядок денний» інформація наявна вже після проведення засідання.

Наявний окремий розділ на сайті Краматорської міської ради – «Регуляторна політика», в якому міститься план регуляторної діяльності на поточний рік, реєстр діючих регуляторних актів, інформація про обговорення регуляторних актів, наявна можливість відстеження регуляторних актів, звіт міського голови про реалізацію регуляторної політики, методичні рекомендації щодо підготовки регуляторних актів і прийнятий міською радою порядок підготовки регуляторних актів.

Лише частково наявна інформація про послуги, які надаються комунальними підприємствами та інформація про тарифи, а саме формули розрахунку відповідних тарифів. Наявна інформація про річні плани закупівель на сайті краматорської міської ради та на сайті prozzoro.gov.ua, однак така інформація міститься не про всі установи та підрозділи.

На сайті міської ради оприлюднено програму розвитку міста та план реалізації даної програми на кожний рік, також наявні звіти про виконання відповідних програм. Наявна можливість пошуку інформації за різними критеріями серед документів. Пошук по усій текстовій інформації на сайті Краматорської міської ради наявний, проте функціонує незадовільно.

Комунальне майно та земля муніципалітету?54%

Рішення про проведення та результати земельних торгів оприлюднюються на офіційному веб-сайті разом з іншою документацією та мають лише частково всю необхідну інформацію. В місті відсутній містобудівний кадастр, однак на сайті міськради наявний окремий розділ «Містобудівна документація».

У форматі відкритих даних на сайті наявна інформація про перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування). Інформація про суб’єктів господарювання комунальної власності оприлюднена не у форматі відкритих даних, як і їх звітність.

В Краматорську прийняте положення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах.

ДЕПУТАТИ І РАДА69%

Інформація про депутатів міської ради?51%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради наявна інформація з контактними даними депутатів, однак тільки з номерами телефонів. Електронні адреси депутатів міської ради відсутні на сайті. Інформація про права та обов’язки депутата на сайті відсутня, однак є розділ – «повноваження міської ради», який дублює статтю 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Біографічні данні всіх депутатів Краматорської міської ради та їх декларації про майно, доходи, видатки та забов’язання фінансового характеру відсутні на офіційному веб-сайті міської ради.

Наявна інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?51%

Опублікованими на сайті Краматорської міської ради є регламент роботи ради та положення про роботу постійних комісій. Наявні графіки засідань постійних комісій є малоінформативними –  без вказання точних дат, вказаний лише місяць або формулювання «за потребою». Наявною є інформація про персональний склад постійних комісій, однак відсутня інформація про зміни в складах відповідних комісій.

На офіційному веб-сайті міської ради наявний окремий розділ – «Секретар міської ради», в якому опубліковану коротку біографічну довідку без вказання повної інформації про освіту, партійну приналежність, судимість. Також відсутня актуальна декларація про майно, доходи, видатки та забов’язання фінансового характеру та не вказані жодні засоби зв’язку та адреса секретаря міськради. Однак, існує можливість подання онлайн звернення до секретаря міської ради Краматорська.

Повністю відсутня інформація про перелік та персональний склад депутатських фракцій в Краматорській міській раді. Також, відсутня інформація про межі виборчих округів та їх перелік. Жодної інформації про секретаріат Краматорської міської ради на сайті немає.

Пленарні засідання міської ради?80%

Рішення про скликання сесії Краматорської міської ради публікуються вчасно на веб-сайті. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). Не всі проекти рішень ради вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради, іноді даний період складає від 7 до 19 днів.

В Краматорській міській раді функціонує електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного, вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради.

Ведеться відео-трансляція пленарних засідань міської ради, відео матеріали доступні на офіційному сайті міської ради. Формально визначеною є процедура врегулювання конфлікту інтересів. Краматорською міською радою не було затверджено етичний кодекс, який би поширювався й на депутатів міськради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, а також протоколи засідань постійних депутатських комісій. Однак, відсутніми в публічному доступі є запити депутатів міської ради та рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Принцип відкритості?

Міський голова61%

Участь громадськості?61%

Міський голова Краматорська особисто проводить прийом громадян у визначений час та за  визначеною адресою. На прийом міським головою виділяється менше чотирьох годин на місяць, що є достатньо малою кількістю часу для комунікації з мешканцями міста. Процедура запису на прийом до міського голови не є складною, записатись можливо за телефоном максимум за день до дня прийому.

Відсутні умови для доступу до приміщення міської ради для неповносправних осіб, що перешкоджає здійсненню комунікації міського голови з даними особами. Також, в місті відсутній окремий порядок та практика проведення окремого прийому міським головою інститутів громадянського суспільства та інших категорій осіб. Виїзні прийоми громадян краматорський міський голова практично не проводить, а делегує це своєму заступнику.

Міський голова Краматорська не використовує у своїй діяльності сучасних інформаційно-комунікативних технологій, зокрема не веде своїх сторінок у соціальних мережах, задля забезпечення максимальної комунікації з мешканцями міста. Попри наянвість сторінки у мережі Facebook вона дуже рідко оновлюється.

Протягом 2017 року краматорський міський голова не ініціював проведення жодних громадських слухань з актуальних питань міста та не проводив консультації з громадськістю.

На офіційному веб-сайті міської ради наявна можливість оформлення електронного звернення до міського голови. При міському голові не створено жодних консультативно-дорадчих органів.

Налагодженням роботи з організаціями громадянського суспільства займаєтся сектор внутрішньої політики Краматорської міської ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

Участь громадськості?86%

В Краматорську прийнято низку рішень та нормативних актів, які забезпечують участь громадськості в місцевому самоврядуванні. Зокрема, на офіційному-веб сайті розміщено вичерпну інформацію про порядок проведення громадських слухань та інших форм участі громадськості. Статутом територіальної громади запроваджені різні форми участі громадськості.

На офіційному-веб сайті вчасно оприлюднюється інформація про проведення громадських слухань та консультацій з громадськістю, після яких також публікується звіт за результатами їх проведення. Також громадськість може безперешкодно бути присутньою на засідання виконкому, як правило, вони є відкритими. Без перешкод можна потрапити до приміщень міської ради. В місті створено громадську раду при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, яка активно діє.

Доступ до публічної інформації?60%

На сайті Краматорської міської ради створено окремий розділ – «Про доступ до публічної інформації», через який існує можливість подати онлайн запит та в якому розміщенні всі контактні дані окремих структурних підрозділів для надсилання інформаційних запитів. Також, на сайті ради оприлюднено інформацію про порядок оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування щодо надання ними інформації. Наявний стислий перелік необхідних реквізитів, які має містити інформаційний запит, однак відсутні різні форми інформаційних запитів для різних суб’єктів. На сайті міської ради відсутня система обліку публічної інформації.

Використання сайту є достатньо зручним та інтуїтивно зрозумілим для пошуку необхідної інформації, однак відсутня можливість регулювання певних параметрів для людей з вадами зору.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Відповіді на запити є повними та обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів. На веб-сайті ради функціонує окремий розділ, який містить інформацію у формі відкритих даних.

Адміністративні послуги?46%

В Краматорську створено центр надання адміністративних послуг, однак окремого сайту він не має, натомість на офіційному веб-сайті міської ради є розділ – «центр надання адміністративних послуг». У відповідному розділі наявна інформація про ЦНАП, його адреса, графік роботи центру, контактний номер телефону для запису, структура центру та перелік адміністративних послуг. ЦНАП працює шість днів на тиждень, по вівторках працює до двадцятої години.

Відсутня інформація на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки.

В  ЦНАПі наявні скриньки для висловлення побажань щодо його роботи, також побажання можна надіслати електронною поштою, заповнивши анкету, яка наявна в розділі «центр надання адміністративних послуг» на веб-сайті міської ради.

В приміщенні ЦНАПу облаштовані стенди зі зразками відповідних документів, також оприлюднено інформаційні картки адміністративних послуг, відповідна інформація міститься й на сайті міськради. Електрона черга в центрі надання адміністративних послуг відсутня. Можливості отримання адміністративних послуг онлайн в Краматорську немає.

В місті створено й діє установа, яка надає безоплатну первинну правову допомогу.

ДЕПУТАТИ І РАДА80%

Участь громадськості?80%

Краматорською міською радою забезпечено безперешкодний та вільний доступ громадськості до пленарних засідань. Окрім наявності пандусу не створено умов доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання. Існує та оприлюднена на веб-сайті процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради.

Оголошення про засідання депутатських комісій публікуються на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради, всі вони є відкритими, тому громадськість без перепон може бути присутня на них. Всі депутати ведуть регулярний прийом громадян, в більшості випадків особисто.

В Статуті територіальної громади міста Краматорськ врегульовано процедури використання більшості механізмів участі, в разі відсутності того чи іншого механізму в статуті, наявні положення, зокрема це стосується й утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів.

За 2017 рік не було ініційовано депутатами міської ради проведення жодного громадського слухання з актуальних проблем в місті Краматорську.

Принцип підзвітності?

Міський голова65%

Фінансові ресурси муніципалітету?62%

На сайті Краматорської міської ради наявний окремий розділ – «Бюджетна звітність», в якому публікуються звіти про виконання бюджету та звіти по виконанню окремих бюджетних програм різними структурними підрозділами міської ради. В даному розділі наявна повна інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік. Інформацію про використання публічних коштів почали розміщувати на порталі – spending.gov.ua.

Інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів відсутня на сайті Краматорської міської ради.

Звіт про результати діяльності міського голови?66%

Краматорський міський голова інформує населення про виконання програм соціально-економічного розвитку раз на рік. Відповідні звіти є частиною річного звіту міського голови. Звіти про виконання відповідних програм розміщуються в окремих розділах на сайті Краматорської міської ради.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Однак, міський голова не звітує перед радою про роботу виконавчих органів Краматорської міської ради.

В 2018 році Краматорський міський голова провів публічне звітування перед міською громадою за роботу в 2017 році. Текст звіту наявний на сайті міської ради. Статутом територіальної громади передбачена процедура звітування міського голови.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ59%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?53%

Виконавчі органи Краматорської міської ради звітують про свою діяльність перед територіальною громадою, однак ознайомитись зі звітами на офіційному веб-сайті міської ради можливості немає. Громадськість широко не інформується про час та місце звітування виконавчих органів.

На сайті міської ради у відповідних розділах програм соціально економічного розвитку наявні звіти по кожному року про виконання даних програм. Також, виконавчі органи подають міськраді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Не у всіх комунальних підприємствах Краматорської міської ради на даний час створені наглядові ради. Щодо звітування про розгляд запитів на публічну інформацію, то на сайті міської ради наявний окремий розділ з даного питання, в якому щоквартально публікуються звіти, однак, дані звіти не містять вичерпної інформації, а носять більш загальних характер.

Фінансові ресурси муніципалітету?57%

На веб-сайті Краматорської міської ради наявна не деталізована інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, не публікуються звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

В той же час, на сайті ради оприлюднені детальна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності, відбувається публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету.

Регуляторна політика?100%

На офіційному веб-сайті Краматорської міської ради оприлюднено всі звіти  про відстеження результативності регуляторних актів: базове, періодичне та повторне.

ДЕПУТАТИ І РАДА85%

Звіти про результати діяльності?85%

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою та строки проведення звітів депутатів перед виборцями врегульовані у Статуті територіальної громади. Однак, графік звітування депутатів не оприлюднений на веб-сайті.

Усі депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради розміщені на веб-сайті ради. Звіт депутатів не є достатньо детальним та вичерпним, не містить повної інформації про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців. Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь