Рейтинг міста Київ 2017:

73%

Індекс публічності

72%

Публічність міського голови

71%

Публічність виконавчих органів

75%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання Індексу публічності 2017 року місто Київ посіло друге місце в загальноукраїнському рейтингу. Цього року, маючи показник публічності 73% зі 100% можливих (у порівнянні з 2014 роком цей показник виріс на 15%), муніципалітет Києва «знаходиться» у групі міст, рівень публічності яких класифікується як задовільний. Серед трьох об’єктів дослідження депутатський корпус вперше за чотири роки продемонстрував вищий рівень публічності, ніж міський голова чи виконавчі органи.

Особливістю міста є те, що його статус регулюється окремим ЗУ «Про столицю України – місто-герой Київ». Голова Київської міської ради одночасно є головою виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації. Таким чином він має ширше коло можливостей щодо взаємодії з громадськістю та впровадження принципів належного врядування. Однак на практиці різною мірою проявляється його публічність як міського голови і як голови міської державної адміністрації. Наприклад, офіційний веб-сайт Київської міської державної адміністрації, попри дублювання деякої інформації, функціонує значно ефективніше, ніж сайт міської ради.

Показник публічності міського голови у порівнянні з минулорічним не змінився і склав 72% від максимального стандарту публічності (у 2014 році цей показник становив 62%, а у 2015 році – 77%). Це п’яте місце в загальному рейтингу після міських голів Івано-Франківська, Чернігова, Чернівців та Херсона. Таким чином публічність міського голови Києва класифікується як задовільна. Зокрема, позитивними є практики оприлюднення ключових місцевих нормативно-правових актів та розпоряджень міського голови, громадянам доступна змістова інформація щодо служб міського голови та кадрової політики ради, наявні у відкритому доступі основні концептуальні документи (земельний кадастр, бюджет з додатками, програми соціально-економічного розвитку). На сайті представлений вичерпний перелік графічних матеріалів Генерального плану міста.

Однак не врегульована процедура звітування міського голови перед територіальною громадою міста, практика звітування мера на відкритій зустрічі не є усталеною. Крім того, немає графіку особистого прийому Київського міського голови, а сама процедура запису на такий прийом є занадто складною.

З показником 71% (знизився на 2% у порівнянні з 2016 роком, а у 2014 році становив 65%) виконавчий орган міської ради – Київська міська державна адміністрація демонструє задовільний рівень публічності і посідає п’яте місце в загальноукраїнському рейтингу. Досить вичерпною є інформація щодо виконавчого органу та його керівництва, сайт регулярно оновлюється, має зручний та функціональний інтерфейс. Впроваджено практики проведення земельних аукціонів. Якісно працює механізм доступу до публічної інформації. Наявність «Контактного центру міста Києва – 1551» дозволяє оперативно реагувати на звернення громадян. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua. Окремо також варто відзначити наявність рубрик «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», «Карту ремонтних робіт Києва» на офіційному веб-порталі КМДА, концепцію «Київ Смарт Сіті» тощо.

Більше проблем фіксуємо у сфері підзвітності виконавчих органів Київської міської ради. Департаменти лише іноді і публікують окремі звіти про свою діяльність, однак подана інформація є досить загальною. Неврегульованою в місцевих нормативно-правових актах є процедура безпосереднього звітування усіх виконавчих органів перед мешканцями. Окремо варто відзначити той факт, що мешканці столиці не мають вільного доступу до всіх кабінетів та управлінь головної адміністративної будівлі міста Києва. Вільний доступ забезпечено лише на першому поверсі. У свою чергу, містом не прийнятий окремий програмний документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних та доступу до них, а також не оприлюднено близько половини наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно постанови КМУ № 835 від 21.10.2015 р.

Публічність депутатського корпусу, у порівнянні з попереднім роком, зросла на 19% і склала 75% від максимального стандарту. У результаті Київська міська рада перемістилася з десятої на четверту позицію у всеукраїнському рейтингу, продемонструвавши значний прогрес.

Відтак, покращилася якість та повнота наповнення інформації про депутатський корпус Київської міської ради на офіційному веб-сайті. Зокрема, з’явилися розділи, що стосуються виконання доручень виборців, депутатських запитів, реєстрації депутатів на пленарних засіданнях.

Разом з тим, у столиці запроваджена електронна система для голосування “Рада 4 Київ”, а публікація проектів й текстів нормативно-правових актів забезпечена належним чином. Крім того, на офіційному сайті органу працює функція онлайн-трансляції засідань постійних комісій, також існує окремий відео-архів.

Київрадою також затверджене рішення про строки проведення звітів депутатів перед виборцями, проте практика звітування депутатів не є уніфікованою та регулярною. У порівнянні з минулими роками, переважна більшість депутатів розмістили звіти про свою роботу на офіційному веб-сайті ради, проте значна частина таких звітів не є вичерпними.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 • Доповнити біографічну довідку про міського голову інформацією про судимість, оскільки інформація про те, чи посадова особа раніше притягалася до кримінальної відповідальності, є суспільно значимою.
 • Спростити процедуру прийому міським головою. Оприлюднити графік особистого прийому. Виділити на прийом мешканців понад 8 годин на місяць.
 • Розробити та оприлюднити графік виїзних прийомів (зустрічей) громадськості, що проводяться міським головою.
 • Розробити та оприлюднити графік систематичного прийому Київським міським головою інших категорій осіб/об’єднань (зокрема, підприємства, НУО).
 • Урівняти якість інформування громадян щодо діяльності міського голови на сайтах Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації.
 • Оприлюднити декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови на сайті Ради.
 • Максимально широко представити інформацію щодо всіх радників міського голови (біографічні відомості, контакти, сфера діяльності) на веб-сайтах ради та її виконавчого органу.
 • Розробити та оприлюднити програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.
 • Запровадити систему управління якістю (ISO). Отримати сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).
 • Розробити, затвердити та оприлюднити окремий нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних.
 • Врегулювати у новій редакції Статуту територіальної громади міста Києва детальну процедуру звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.
 • Оприлюднювати на веб-сайті міської ради щорічний графік звітування міського голови.
 • Створити на веб-сайті Київської міської ради, КМДА окрему рубрику «Підзвітність міського голови».
 • Запровадити практику регулярного звітування міського голови перед радою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 • Уніфікувати біографічні довідки заступників голови КМДА, що подані на офіційному сайті. Доповнити їх всією необхідною інформацію, зокрема про наявність чи відсутність судимості, сімейного стану, способів зв’язку.
 • Запустити окремий портал відкритих даних ОМС міста Києва.

 • Оприлюднити у форматі відкритих даних:

  а) перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
  б) перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
  в) перелік об’єктів комунальної власності;
  г) перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду;
  ґ) перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
  д) фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності; 
  е) реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади; 
  є) перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту.

 • Спростити доступ до всіх кабінетів адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик, 36.
 • Створити спеціальну онлайн-форму для подання запиту на інформацію.
 • Запровадити практику звітування перед територіальною громадою усіх управлінь та департаментів КМДА з оприлюдненням графіку такого звітування.
 • Опубліковувати щорічні звіти усіх управлінь та департаментів КМДА в окремому розділі “Річні звіти департаментів та управлінь КМДА“.
 • Створити наглядові громадські ради при усіх комунальних підприємствах Києва.
 • Запровадити практику перевірки незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств. 
 • Оприлюднити протоколи засідань містобудівної ради міста Києва.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 • Якісно оновити і систематизувати інформацію про депутатів, зробити її максимально вичерпною та достовірною.
 • Розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Київської міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів».

 • Розмістити посилання на декларації депутатів про майно, доходи і витрати, що розміщені на сайті НАЗК.

 • Оприлюднити на сайті КМР декларацією про майно, доходи і витрати секретаря Ради.

 • Оприлюднювати проект порядку денного сесії на веб сторінці ради.

 • Запровадити практику оприлюднення інформації щодо того, які громадські слухання були ініційовані депутатами і їх результати.

 • Закінчити розробку відповідного нормативного-правового акту та врегулювати процедуру доступу громадян до кулуарів ради, до пленарних засідання та засідання постійних комісій з можливістю виступу.

 • Запровадити практику звітування постійних комісій перед радою та мешканцями, забезпечити розміщення таких звітів на офіційній веб-сторінці.

 • Загалом поліпшити якість та наповненість звітів депутатів Київради (оприлюднювати у звіті інформацію про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців тощо).

Принцип прозорості?

Міський голова81%

Інформація про міського голову та його діяльність?65%

На офіційному веб-сайті Київської міської ради та сайті виконавчого органу ради – Київської міської державної адміністрації є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, партійна приналежність) про міського голову, однак не вказано про наявність чи відсутність судимості голови міської ради (адміністрації).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови як за 2016, так і за 2017 рр. не оприлюднена на веб-сторінках Київської міської державної адміністрації та на сайті Київської міської ради її немає.

На сайтах ради та її виконавчого органу немає інформації щодо поштової та електронної адреси міського голови, телефону його приймальні, проте є гіперпосилання на офіційний сайт.

Відсутній графік особистого прийому міським головою киян. Незважаючи на те, що на сайті Київської міської державної адміністрації оприлюднена процедура запису на такий прийом, однак вона є занадто складною.

На сайті адміністрації в повній мірі наявна інформація щодо повноважень та функцій міського голови, тимчасового розподілу обов’язків між головою та заступниками. Висвітлення діяльності голови міської ради (КМДА) відбувається систематично, проте здебільшого на сайті адміністрації. Міський голова активно взаємодіє із представниками засобів масової інформації. Інформування жителів міста Києва про діяльність голови міської ради (КМДА) забезпечується на високому рівні. Однак, якість висвітлення діяльності міського голови на сайті ради та сайті київської адміністрації є абсолютно різною.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?77%

На офіційному сайті Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації відсутня зведена інформація про помічників та радників міського голови, проте наявна інформація про керівника та заступника патронатної служби. Зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур наявна у розділі «Секретаріат» на сайті міської ради. На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, розміщена інформація про актуальні вакансії.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?84%

На офіційному порталі КМДА оприлюднено Стратегію розвитку міста «Стратегічний план до 2025 року». Документ викладено на 140 сторінках, і є ґрунтовним та вичерпним.  Також проведене відповідне обговорення нормативного акту.

У КМДА діє комунальна організація «Київгенплан», яка здійснює моніторинг чинного Генерального плану міста та є генеральним проектувальником у розробці нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року. Функціонує сайт організації, є сторінка «Генеральний план міста Києва» в соціальній мережі Facebook, де громадськість має змогу обговорювати тематичні питання. Документ разом з детальним планом території міста знаходиться серед інших документів управління архітектури. Усі додатки (малюнки-схеми) доступні у великому розширенні, що спрощує ознайомлення з ними. Генеральний план м. Києва не містить інформацію з обмеженим доступом (окрім схем водопостачання та розміщення військових об’єктів, планів цивільної оборони).

На порталі КМДА функціонує окремий розділ, присвячений бюджетній політиці («Бюджет»), де є інформація про чинний бюджет, зміни до нього, інформація про виконання бюджету поточного року. Крім того, на сторінці оновленого інтернет-порталу КМДА існує розділ «Відкритий бюджет», де за допомогою таблиць, графіків та схем можна перевірити стан виконання бюджету міста Києва.

У розділі «Програма ЕСР» на порталі КМДА розміщено актуальну програму на 2017 рік, (рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»), розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, інформація про виконання даної Програми.

Муніципалітет Києва не запровадив систему управління якістю (ISO). Таким чином, ОМС не отримували сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Нормативні документи муніципалітету?94%

У місті Києві є Статут територіальної громади, який затверджений радою та пройшов державну реєстрацію (Наказ Міністерства юстиції України № 14/5 від 2 лютого 2005 року «Про реєстрацію Статуту територіальної громади міста Києва»). Також на сайті КМДА оприлюднена Концепція нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва, триває обговорення.

Розпорядження міського голови вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради у розділі «Розпорядження Київського міського голови». Розпорядження з кадрових питань у базу документів також вносяться. Завдяки зручному пошуку, документи у розділі «Розпорядження Київського міського голови» можна знаходити відповідно до дати, назви, слів з тексту тощо.

У структурі КМДА є окремий підрозділ, що відповідає за «доступ до публічної інформації». Також на сайті є відповідна рубрика, де можна ознайомитися із порядком подання та оформлення відповідних запитів.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ74%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?97%

На сайті КМДА доступна інформація про склад, повноваження та роботу виконавчих органів у розділі «Адміністрація» в підрозділі «Структура». Інформація про керівний склад подана в повному обсязі: дані про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи департаментів, управлінь та відділів, що функціонують у КМДА. Інформація про керівників та працівників структурних підрозділів, графіки прийому громадян та процедуру запису представлена в повному обсязі. На сайті є графік прийомів (особистих та виїзних) заступників голови КМДА. Приблизна тривалість прийомів заступників міського голови складає 4 години в місяць на особистих зустрічах і 1 годину на гарячій телефонній лінії. Прийом здійснюється за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У голови КМДА є шість заступників. Інформацію про них можна знайти у розділі «Адміністрація», підрозділі «Керівництво». Проте вона представлена не в повному обсязі – формат біографічних відомостей не є уніфікованим, у ряді випадків відсутня інформація щодо судимості та сімейного стану, способів зв’язку тощо.

На сайті подано інформацію про всі функції й завдання структурних підрозділів КМДА, перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління КМДА, також там є контактні номери телефонів.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?100%

Функції виконавчого комітету міської ради виконує Київська міська державна адміністрація (КМДА). Функціонує сайт КМДА, який доволі зручний у користуванні та інформаційно наповнений – зокрема там можна знайти інформацію про персональний склад КМДА, контактні номери телефонів і електронні пошти, оприлюднено біографічні відомості керівників КМДА, в т. ч. дата народження, освіта, досвід роботи, фото, декларації про доходи, розклад роботи, графіки прийому. Проте у ряді випадків відсутня інформація про сімейний стан.

Рішення та документація виконавчих органів?91%

На офіційному порталі КМДА є рубрика «Розпорядження», де розміщено усі розпорядження, що стосуються діяльності КМДА. Відомості, що стосується регуляторної діяльності теж представлені на сайті: планування регуляторної діяльності, оприлюднення проектів регуляторних актів, відстеження результативності регуляторних актів, відомості про здійснення регуляторної діяльності, реєстр регуляторних актів. і. Є окремий сайт КП «Головний інформаційно – обчислювальний центр», де подано розрахунки кожного виду тарифу за комунальні послуги та оприлюднені рішення, якими ці розрахунки були затверджені.

У відкритому доступі є Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік з усіма додатками, розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень, інформацію про виконання Програми.

На офіційному порталі КМДА працює загальний пошук серед новин та іншої інформації, яка розміщена на сайті. Окрім цього, можна здійснювати пошук серед документації ради.

Комунальне майно та земля муніципалітету?44%

У столиці України відбуваються земельні торги, їх рішення вчасно оприлюднюються. На сайті КМДА є рубрика «Містобудівний кадастр», де можна, увійшовши в систему, заповнити онлайн заяву на пайову участь. Також на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної документації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р №559 «Про містобудівний кадастр» департаментом містобудування та архітектури ведеться реєстрація та внесення до бази даних містобудівного кадастру виданих містобудівних умов та обмежень забудови і будівельних паспортів.

Проте виконавчі органи не опублікували близько половини наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно постанови КМУ № 835 від 21 жовтня 2015 р.

ДЕПУТАТИ І РАДА87%

Інформація про депутатів міської ради?63%

На веб-сторінці Київської міської ради розміщено більшість важливої інформації про депутатів: фото, біографічні відомості, способи зв’язку, перелік помічників. Проте у ряді випадків відсутня інформація про сімейний стан, наявність чи відсутність судимості, партійну приналежність. На сайті ради не можна ознайомитися із деклараціями про майно, доходи і витрати депутатів.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?89%

На офіційному сайті Київської міської ради можна ознайомитися з регламентом роботи Київської міської ради, положенням про роботу та складом постійних комісій, графіком їхніх засідань. Інформацію про секретаря ради можна знайти у відповідній рубриці, проте на офіційному веб-сайті не можна ознайомитися із відповідною декларацією про майно, доходи і витрати. Розміщена актуальна інформація про склад депутатських фракцій. На веб-сайті КМР у вигляді карти доступна інформація про депутатів та межі округів. Інформація про обов’язки та функції секретаріату ради опублікована в повному обсязі: його місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти. Регламент роботи міської ради є публічно доступним на веб-сторінці міської ради.

Пленарні засідання міської ради?89%

Розпорядження Київського міського голови про скликання сесії ради та чергових засідань публікуються на веб-сторінці ради вчасно, оприлюднюються проекти порядку денного пленарних засідань на веб-сторінці ради.

В міській раді діє система електронного голосування. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Доступна інформація щодо поіменної реєстрації депутатів на пленарних засіданнях.

Засідання ради можна дивитися в режимі реального часу. Є відео-трансляція засідань на телеканалі «Київ».

Варто відзначити, що на сайті створено окремий розділ, де б оприлюднюються запити депутатів. Також на офіційному веб-ресурсі доступна інформація про план реалізації депутатами доручень виборців.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, які приймаються на пленарних засіданнях. Протоколи засідань постійних депутатських комісій та засідань ради публікуються.

Принцип відкритості?

Міський голова66%

Участь громадськості?66%

Згідно інформації, що розміщена на офіційному веб-сайті КМДА, міський голова Києва проводить особистий прийом громадян один раз на місяць. Попри це, остання дата прийому, що зазначена на сайті КМДА – лютий 2018 року. Прийом здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Запис та запрошення громадян на особистий прийом до Київського міського голови здійснюється за його особистим дорученням. Запис на особистий прийом до Київського міського голови проводиться на підставі письмового звернення, яке окрім прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, контактного телефону, прохання про особистий прийом, обов’язково повинне містити суть порушеного питання. До звернення можна долучити матеріали, що обґрунтовують заяву (клопотання), скаргу або пропозицію (зауваження), а також матеріали, які містять інформацію, до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин та які було прийнято рішення. Таким чином процедура запису на такий прийом є занадто складною. Крім того, на офіційних веб-сайтах ОМС міста Києва немає жодної інформації про графік прийому міського голови та інформації про систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО).

Активно оновлюється сторінка міського голови у соціальні мережі Facebook. У свою чергу у столиці протягом восьми років діє «Контактний центр міста Києва», де по телефону 15-51 оператори приймають скарги і пропозиції від мешканців міста. Організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 і входить до Національної системи опрацювання звернень до органів влади. Щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь, усі звернення заявників оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва. У короткий термін співробітники «Контактного центру» надають потрібну інформацію. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном 15-51 (зі стаціонарного) або за телефоном (044) 205-73-37 та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. «Гаряча лінія» працює цілодобово, без вихідних та у святкові дні. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ75%

Участь громадськості?48%

Кияни мають вільний доступ лише до кабінетів, що знаходяться на першому поверсі адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик, 36. В іншому випадку потрібно заздалегідь замовляти перепуску.

На сайті КМДА є інформація про детальну процедуру проведення громадських слухань чи інших механізмів громадської участі (місцева ініціатива, електронна петиція).  Варто відзначити, що дані механізми участі громадян у прийнятті рішень було суттєво вдосконалено впродовж останніх двох року. На сайті наявна часткова інформації про вже проведені громадські слухання (інформаційні повідомлення, матеріали розгляду та протоколи відповідних слухань).

На сайті КМДА у розділі «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» можна висловити власну позицію щодо того чи іншого проекту рішення чи розпорядження, перейменування вулиці тощо.

Доступ до публічної інформації?75%

За доступ до публічної інформації відповідальним є підрозділ «Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації». Цей підрозділ організовує доступ мешканців Києва до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація. На сайті КМДА є окремий розділ «Публічна інформація», де можна ознайомитися з проектами нормативно-правових та інших актів, оформити запит на інформацію, ознайомитися з порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходить до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з порядком оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, прочитати звіти про опрацювання запитів на отримання публічної інформації, нормативно – правову базу, побачити найбільш запитувані документи.

Підрозділ приймає запити на інформацію як індивідуальні, так і колективні. Запит можна подати в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема: поштою, факсом, телефоном та електронною поштою.

Запити приймаються в довільній формі, але аби спростити процедуру оформлення письмових запитів у Київській міській державній адміністрації було розроблено спеціальну форму для запиту. Також на сайті можна завантажити форми для подання письмових запитів від фізичної та юридичної особи, й від об’єднання громадян. Зазвичай інформація, що запитується, надається виконавчими органами вчасно. Якщо ж запит потребує довшого часу на розгляд, про це додатково повідомляється. На веб-порталі ради КМДА розміщена єдина база обліку публічної інформації, однак, щоб увійти у базу потрібно обов’язково авторизуватися.

Адміністративні послуги?98%

Центр надання адміністративних послуг міста Києва знаходиться за адресою вул. Дніпровська набережна, 19–Б. У кожному районі міста функціонує окремий ЦНАП. Київський ЦНАП має власний веб-сайт, яким громадяни можуть скористатися при заповненні різних інформаційних карток, ознайомитися з переліком послуг, які надає ЦНАП, там же можна отримати інформацію про регіональні підрозділи ЦНАПу у різних районах міста та їх контакти. Також пройшовши коротку реєстрацію користувач отримує доступ до особистого кабінету, за допомогою якого можна онлайн записатися на візит чи отримати електронну консультацію.

Самі центри надання адміністративних послуг облаштовані належним чином: є скриньки для відгуків, стенди, інформаційні матеріали, зразки документів для самостійної роботи з ними. Наявні також необхідні для заповнення бланки. В місті створено установу з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА68%

Участь громадськості?68%

Кияни мають відносно вільний доступ до кулуарів Київської міської ради та засідань постійних комісій.

Процедури проведення громадських слухань, місцевої ініціативи та загальних зборів громадян у Статуті територіальної громади міста Києва є надто узагальненими, проте вичерпно деталізовані в окремих положеннях ради.

Переважна більшість депутатів ради проводить особистий прийом громадян, проте інформація про години такого прийому розміщена на веб-сайті ради лише у половини депутатів.

Принцип підзвітності?

Міський голова63%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

У розділі «Бюджет» на порталі КМДА розміщено квартальні, піврічні та річні звіти про виконання місцевого бюджету. Окрім цього, наявна інформація щодо видаткової та дохідної частини та анотації щодо загального стану виконання бюджету. Крім того, на сторінці оновленого інтернет-порталу КМДА існує розділ «Відкритий бюджет», де за допомогою таблиць, графіків та схем можна перевірити Стан виконання бюджету міста Києва.

Звіт про результати діяльності міського голови?55%

Міський голова лише частково інформує про результати своєї річної роботи у формі виступу перед Київською міською радою. Звітування перед територіальною громадою на відкритій зустрічі не рідше одного разу на рік не відбувається.

Натомість на сайті КМДА відбувається систематичне інформування населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм, оприлюднюються звіти про здійснення державної регуляторної політики.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ62%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?30%

Управління та департаменти КМДА не звітують про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою на відкритих зустрічах. Відповідно на сайті КМДА немає графіку такого звітування. Також у відкритому доступі взагалі немає письмових звітів відділів і департаментів про результати роботи.

Проте, у свою чергу, на сайті КМДА публікуються звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм.

При комунальних підприємствах не створено наглядових рад.

Фінансові ресурси муніципалітету?95%

На веб-порталі КМДА є окремий розділ «Бюджет», де розміщені нормативно-правові акти, що стосуються бюджетоутворення, проекти нормативно-правових актів, рішення «Про бюджет міста Києва» на 2018 з усіма додатками, інформація про виконання бюджету за 2017 р. (помісячно, поквартально, за півріччя) та паспорти бюджетних програм (ПБП), звіти про виконання паспортів бюджетних програм, інформація про місцевий та гарантований борг. Крім того, у розділі «Відкритий бюджет» можна детально ознайомитися із доходами та видатками міського бюджету.

Регуляторна політика?100%

На веб – сайті КМДА є окремий розділ «Регуляторна діяльність», у якому розміщено інформацію про планування регуляторної діяльності. Оприлюднено проекти регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. Також для публічного ознайомлення представлений реєстр регуляторних актів.

ДЕПУТАТИ І РАДА60%

Звіти про результати діяльності?60%

У порівнянні з попередніми роками, рівень підзвітності депутатського корпусу значно зріз. Практично усі депутати розмістили звіти про свою роботу на офіційному веб-сайті органу. Процедура та обов’язок звітування депутатів Київської міської ради врегульовано окремим рішенням “Про звіти депутатів Київської міської ради”. Проте не оприлюднено графіку звітування депутатів.

Головною проблемою підзвітності депутатського корпусу залишається якісне наповнення звітів про роботу інформацією про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях.

Залишити відповідь