Рейтинг міста Київ 2018:

74.9%

Індекс публічності

76%

Публічність міського голови

74%

Публічність виконавчих органів

75%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Муніципалітет Києва після багаторічного перебування на третій, а у 2017 році – на другій позиції у загальноукраїнському рейтингу, вперше не потрапив у перелік трьох міст-лідерів.

У 2018 році з показником публічності 74,9% (у порівнянні з 2014 роком цей показник виріс на 16,9%) муніципалітет Києва зайняв четверту сходинку, та, як і раніше, знаходиться у групі міст, рівень публічності яких класифікується як задовільний.

Усі три суб’єкти місцевого самоврядування (депутатський корпус, міський голова та виконавчі органи) продемонстрували практично однаковий рівень публічності.

Особливість міста у тому, що його статус регулюється окремим Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ». Голова Київської міської ради одночасно є головою виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації. Отже, він має ширше коло можливостей для взаємодії з громадськістю та впровадження принципів належного врядування.

Публічність міського голови

Показник публічності міського голови у порівнянні з попереднім періодом дещо зріс (на 3,8%) і склав 75,8%. Це сьоме місце у загальному рейтингу після Івано-Франківська, Житомира, Херсона, Вінниці, Краматорська та Луцька. Отже, публічність міського голови Києва класифікується як задовільна.

Зокрема, позитивні практики оприлюднення ключових місцевих нормативно-правових актів та розпоряджень міського голови, громадянам доступна змістова інформація про служби міського голови та кадрову політику ради, є у відкритому доступі основні концептуальні документи (земельний кадастр, бюджет з додатками, програми соціально-економічного розвитку). На сайті представлений вичерпний перелік графічних матеріалів Генерального плану міста.

Водночас, не врегульована процедура звітування міського голови перед територіальною громадою міста, практика звітування мера на відкритій зустрічі не є усталеною.

Крім того, графік особистого прийому Київського міського голови не анонсується завчасно, а сама процедура запису на такий прийом занадто складна. У вільному доступі також бракує декларації міського голови за відповідний період.

Публічність виконавчих органів міської ради

З показником 74,3% (підвищився на 3,3% у порівнянні з 2017 р., а у 2014 р. становив 65%) виконавчий орган міської ради – Київська міська державна адміністрація – демонструє задовільний рівень публічності та посідає п’яте місце в загальноукраїнському рейтингу.

Досить вичерпна інформація про виконавчий орган та його керівництво, сайт регулярно оновлюється, має зручний та функціональний інтерфейс. Упроваджена практика проведення земельних аукціонів.

Якісно працює механізм доступу до публічної інформації. Усі звернення заявників потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва для надання компетентної та розгорнутої відповіді. Робота «Контактного центру міста Києва – 1551» дає змогу оперативно реагувати на звернення громадян.

Окремо варто відзначити рубрики «Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів», «Карту ремонтних робіт Києва» на офіційному вебпорталі КМДА, концепцію «Київ Смарт Сіті». До позитивних тенденцій також належить запуск єдиного офіційного порталу Києва зі зручним сучасним дизайном.

Низький рівень підзвітності виконавчих органів Київської міської ради – значна проблема. Департаменти хоч іноді й публікують окремі звіти про діяльність, однак така практика не має системного характеру, а оприлюднені документи досить загальні.

Неврегульована у місцевих нормативно-правових актах процедура безпосереднього звітування виконавчих органів перед жителями.

Варто зауважити, що у місті не прийнятий окремий програмний документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних та доступу до них, а також не опубліковано близько половини наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно з Постановою КМУ № 835 від 21.10.2015 р.

Публічність депутатів міської ради

Публічність депутатського корпусу у порівнянні з 2017 роком майже не змінилася і склала 74,8% (проте з 2014 р. зростання склало майже 29%). Зараз Київська міська рада знаходиться на шостій позиції у всеукраїнському рейтингу.

За останні декілька років зросли якість та повнота наповнення інформації про депутатський корпус Київської міської ради на офіційному вебсайті. Зокрема, з’явилися розділи, які стосуються виконання доручень виборців, депутатських запитів, реєстрації депутатів на пленарних засіданнях.

Водночас, у столиці запроваджена електронна система для голосування «Рада 4 Київ», а публікація проєктів і текстів нормативно-правових актів забезпечена належним чином.

Крім того, на офіційному сайті Київської міської ради працює функція трансляції засідань постійних комісій онлайн, також існує окремий відеоархів.

Київрада також затвердила рішення про строки звітування депутатів перед виборцями, проте практика ця неуніфікована та нерегулярна. У порівнянні з попередніми періодами, більшість депутатів розміщують звіти про роботу на офіційному вебсайті ради, але багато з них не є вичерпними та практично не стосуються безпосередньої діяльності депутата у міській раді. У Київраді також не практикується проведення звітування постійними депутатськими комісіями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 1. Доповнити біографічну довідку про міського голову інформацією про судимість, оскільки інформація про те, чи посадова особа раніше притягалася до кримінальної відповідальності, є суспільно значимою. 
 2. Спростити процедуру прийому міським головою. Завчасно оприлюднити графік особистого прийому. Виділити на прийом мешканців понад 8 годин на місяць.
 3. Розробити та оприлюднити графік виїзних прийомів (зустрічей) громадськості, що проводяться міським головою.
 4. Розробити та оприлюднити графік систематичного прийому Київським міським головою інших категорій осіб/об’єднань (зокрема, підприємства, НУО).
 5. Оприлюднити декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови на сайті Ради ((посилання на оприлюднену на сайті НАЗК декларацію). 
 6. Максимально широко представити інформацію щодо всіх радників міського голови (біографічні відомості, контакти, сфера діяльності) на веб-сайтах ради та її виконавчого органу.
 7. Розробити та оприлюднити програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.
 8. Запровадити систему управління якістю (ISO). Отримати сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).
 9. Розробити, затвердити та оприлюднити окремий нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних.
 10.  Врегулювати у новій редакції Статуту територіальної громади міста Києва детальну процедуру звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.
 11.  Оприлюднювати на веб-сайті міської ради щорічний графік звітування міського голови. 
 12.  Створити на веб-сайті Київської міської ради, КМДА окрему рубрику «Підзвітність міського голови».
 13.  Запровадити практику регулярного звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі із завчасним інформуванням мешканців міста.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 1. Уніфікувати біографічні довідки заступників голови КМДА, що подані на офіційному сайті. Доповнити їх всією необхідною інформацію, зокрема про наявність чи відсутність судимості, сімейного стану, способів зв’язку.
 2. Забезпечити оприлюднення на портал відкритих даних міста Києва наборів у форматі відкритих даних. Заборонити публікувати дані у форматах pdf та docx.
 3. Спростити доступ до всіх кабінетів адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик, 36.
 4. Запровадити практику звітування перед територіальною громадою усіх управлінь та департаментів КМДА з оприлюдненням графіку такого звітування. 
 5. Опубліковувати щорічні звіти усіх управлінь та департаментів КМДА в окремому розділі “Річні звіти департаментів та управлінь КМДА“.
 6. Створити наглядові громадські ради при усіх комунальних підприємствах Києва.
 7. Запровадити практику перевірки незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.
 8. Оприлюднити протоколи засідань містобудівної ради міста Києва.
 9. Оприлюднити у форматі відкритих даних: 
 • перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду;
 • перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
 • перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 1. Якісно оновити і систематизувати інформацію про депутатів, зробити її максимально вичерпною, достовірною та уніфікованою.
 2. Розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Київської міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів».
 3. Розмістити посилання на декларації депутатів про майно, доходи і витрати, що розміщені на сайті НАЗК.
 4. Оприлюднити на сайті КМР декларацією про майно, доходи і витрати секретаря Ради.
 5. Оприлюднювати проект порядку денного сесії на веб-сторінці ради.
 6. Запровадити практику оприлюднення інформації щодо того, які громадські слухання були ініційовані депутатами і їх результати.
 7. Запровадити практику звітування постійних комісій перед радою та мешканцями, забезпечити розміщення таких звітів на офіційній веб-сторінці. 
 8. Загалом поліпшити якість та наповненість звітів депутатів Київради (розмістити у звіті інформацію про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців тощо), запровадити практику оприлюднення інформації про час та місце звітування депутатів.

Принцип прозорості?

Міський голова79%

Інформація про міського голову та його діяльність?64%

На офіційному веб-сайті Київської міської ради та сайті виконавчого органу ради – Київської міської державної адміністрації є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, партійна приналежність) про міського голову, однак не вказано про наявність чи відсутність судимості голови міської ради (адміністрації). 

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови  як за 2017, так і за 2018 рр. не оприлюднена на веб-сторінках Київської міської державної адміністрації та на сайті Київської міської ради. 

На сайтах ради та її виконавчого органу немає інформації щодо поштової та електронної адреси міського голови, телефону його приймальні, проте є гіперпосилання на офіційний сайт.

Графік особистого прийому міським головою не оприлюднюється завчасно. Незважаючи на те, що на сайті Київської міської державної адміністрації оприлюднена процедура запису на такий прийом, яка однак є занадто складною. Також на офіційному сайті не розміщено інформації про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо)

На сайті адміністрації в повній мірі наявна інформація щодо повноважень та функцій міського голови, тимчасового розподілу обов’язків між головою та заступниками. Висвітлення діяльності голови міської ради (КМДА) відбувається систематично, Міський голова активно взаємодіє із представниками засобів масової інформації. Інформування жителів міста Києва про діяльність голови міської ради (КМДА) забезпечується на високому рівні.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?72%

На офіційному сайті Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації відсутня зведена інформація про помічників та радників міського голови, проте наявна інформація про керівника та заступника патронатної служби. Зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур наявна у розділі «Секретаріат» на сайті міської ради. На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, розміщена інформація про актуальні вакансії, проте інформація про результати конкурсу подається лише в узагальненому вигляді.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?83%

На офіційному порталі КМДА оприлюднено Стратегію розвитку міста «Стратегічний план до 2025 року». Документ складається із 140 сторінок і є ґрунтовним та вичерпним.  Також проведене відповідне обговорення нормативного акту. 

У КМДА діє комунальна організація «Київгенплан», яка здійснює моніторинг чинного Генерального плану міста та є генеральним проектувальником у розробці нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року. Функціонує сайт організації, є сторінка «Генеральний план міста Києва» в соціальній мережі Facebook, де громадськість має змогу обговорювати тематичні питання. Документ разом з детальним планом території міста знаходиться серед інших документів управління архітектури. Усі додатки (малюнки-схеми) доступні у великому розширенні, що спрощує ознайомлення з ними. Генеральний план м. Києва не містить інформацію з обмеженим доступом (окрім схем водопостачання та розміщення військових об’єктів, планів цивільної оборони).

На порталі КМДА функціонує окремий розділ, присвячений бюджетній політиці («Бюджет»), де є інформація про чинний бюджет, зміни до нього, інформація про виконання бюджету поточного року. Крім того, на сторінці оновленого інтернет-порталу КМДА існує розділ «Відкритий бюджет», де за допомогою таблиць, графіків та схем можна перевірити стан виконання бюджету міста Києва.

Також на офіційному сайті КМДА розміщено актуальну програму економічного і соціального розвитку на 2018 та 2019 рік, інформація про щомісячне виконання даної Програми. 

Муніципалітет Києва не запровадив систему управління якістю (ISO). Таким чином, ОМС не отримували сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Міська рада використовує систему електронних закупівель PROZORRO, активно функціоную система електронних петицій. Проте містом не прийнятий програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Нормативні документи муніципалітету?92%

У місті Києві є Статут територіальної громади, який затверджений радою та пройшов державну реєстрацію (наказ Міністерства юстиції України № 14/5 від 2 лютого 2005 року «Про реєстрацію Статуту територіальної громади міста Києва»). Також на сайті КМДА оприлюднена Концепція нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва, триває обговорення.

Розпорядження міського голови вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради у розділі «Розпорядження Київського міського голови». Розпорядження з кадрових питань у базу документів також вносяться. Завдяки зручному пошуку, документи у розділі «Розпорядження Київського міського голови» можна знаходити відповідно до дати, назви, слів з тексту тощо. 

У структурі КМДА є окремий підрозділ, що відповідає за «доступ до публічної інформації». Також на сайті є відповідна рубрика, де можна ознайомитися із порядком подання та оформлення відповідних запитів.

У Києві запроваджено та врегульовано процедуру громадського бюджету, проте не затверджено нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ68%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?89%

На сайті КМДА доступна інформація про склад, повноваження та роботу виконавчих органів у «Структура». На сайті КМДА доступна інформація про склад, повноваження та роботу виконавчих органів у розділі «Адміністрація» в підрозділі «Структура». Інформація про керівний склад подана в повному обсязі: дані про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи департаментів, управлінь та відділів, що функціонують у КМДА. На сайті є графік прийомів (особистих та виїзних) заступників голови КМДА. Приблизна тривалість прийомів заступників міського голови складає 4 години в місяць на особистих зустрічах і 1 годину на гарячій телефонній лінії. Прийом здійснюється за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

У голови КМДА є дев’ять заступників. Інформацію про них можна знайти у підрозділі «Керівництво». Проте вона представлена не в повному обсязі – формат біографічних відомостей не є уніфікованим, у ряді випадків відсутня інформація щодо судимості та сімейного стану, способів зв’язку тощо.

На сайті подано інформацію про всі функції й завдання структурних підрозділів КМДА, перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління КМДА, також там є контактні номери телефонів. 

Інформація про виконавчий комітет міської ради?96%

Функції виконавчого комітету міської ради виконує Київська міська державна адміністрація (КМДА). Функціонує сайт КМДА, який доволі зручний у користуванні та інформаційно наповнений – зокрема там можна знайти інформацію про персональний склад КМДА, контактні номери телефонів і електронні пошти, оприлюднено біографічні відомості керівників КМДА, в т. ч. дата народження, освіта, досвід роботи, фото, декларації про доходи, розклад роботи, графіки прийому. 

Рішення та документація виконавчих органів?90%

На офіційному порталі КМДА є рубрика «Розпорядження», де розміщено усі розпорядження, що стосуються діяльності КМДА. Відомості, що стосується регуляторної діяльності теж представлені на сайті: планування регуляторної діяльності, оприлюднення проектів регуляторних актів, відстеження результативності регуляторних актів, відомості про здійснення регуляторної діяльності, реєстр регуляторних актів. і. Є окремий сайт КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», де подано розрахунки кожного виду тарифу за комунальні послуги та оприлюднені рішення, якими ці розрахунки були затверджені. 

У відкритому доступі є Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік з усіма додатками, розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень, інформацію про виконання Програми. 

На офіційному порталі КМДА працює загальний пошук серед новин та іншої інформації, яка розміщена на сайті. Окрім цього, можна здійснювати пошук серед документації ради.

Проте інформацію про місцеві цільові програми, які фінансують з місцевого бюджету поточного року оприлюднено лише у форматі рішень. 

Також міська рада оприлюднила не більше 50% наборів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно Постанови КМУ №835.

Комунальне майно та земля муніципалітету?33%

У столиці України відбуваються земельні торги, їх рішення вчасно оприлюднюються. На сайті КМДА є рубрика «Містобудівний кадастр», де можна, увійшовши в систему, заповнити онлайн заяву на пайову участь. Також на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної документації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р №559 «Про містобудівний кадастр» департаментом містобудування та архітектури ведеться реєстрація та внесення до бази даних містобудівного кадастру виданих містобудівних умов та обмежень забудови і будівельних паспортів.

Проте, виконавчі органи не опублікували близько половини наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно постанови КМУ № 835 від 21 жовтня 2015 р.:

 • перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду;
 • перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
 • маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту;
 • перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту.

ДЕПУТАТИ І РАДА84%

Інформація про депутатів міської ради?47%

На веб-сторінці Київської міської ради розміщена переважна більшість важливої інформації про депутатів: фото, біографічні відомості, способи зв’язку, перелік помічників. Проте у ряді випадків відсутня інформація про сімейний стан, наявність чи відсутність судимості, партійну приналежність. На сайті ради не можна ознайомитися із деклараціями про майно, доходи і витрати депутатів. Інформація щодо особливостей особистого прийому громадян наявна лише щодо третини депутатів.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?86%

На офіційному сайті Київської міської ради можна ознайомитися з регламентом роботи Київської міської ради, положенням про роботу та складом постійних комісій, графіком їхніх засідань. Інформацію про секретаря ради можна знайти у відповідній рубриці, проте на офіційному веб-сайті не можна ознайомитися із відповідною декларацією про майно, доходи і витрати. 

Розміщена актуальна інформація про склад депутатських фракцій. На веб-сайті КМР у вигляді карти доступна інформація про депутатів та межі округів. Інформація про обов’язки та функції секретаріату ради опублікована здебільшого в повному обсязі: його місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, проте в частині випадків немає інформації щодо електронної пошти. Регламент роботи міської ради є публічно доступним на веб-сторінці міської ради.

Пленарні засідання міської ради?89%

Розпорядження Київського міського голови про скликання сесії ради та чергових засідань публікуються на веб-сторінці ради вчасно, оприлюднюються проекти порядку денного пленарних засідань на веб-сторінці ради.

В міській раді діє система електронного голосування. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Доступна інформація щодо поіменної реєстрації депутатів на пленарних засіданнях. 

Засідання ради можна дивитися в режимі реального часу. Є відео-трансляція засідань на телеканалі «Київ».

Варто відзначити, що на сайті створено окремий розділ, де б оприлюднюються запити депутатів. Також на офіційному веб-ресурсі доступна інформація про план реалізації депутатами доручень виборців.

Проте проекти порядку денного сесії не оприлюднюється на веб сторінці ради заздалегідь.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, які приймаються на пленарних засіданнях. Протоколи засідань постійних депутатських комісій та засідань ради публікуються.

Принцип відкритості?

Міський голова69%

Участь громадськості?69%

Згідно інформації, що розміщена на офіційному веб-сайті КМДА, міський голова Києва проводить особистий прийом громадян один раз на місяць, проте, судячи з відсканованих наказів, прийом може проводитися декілька разів на місяць. Попри це, інформація про прийом виборців у 2018 році на сайті КМДА відсутня. Прийом здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Запис та запрошення громадян на особистий прийом до Київського міського голови здійснюється за його особистим дорученням. Запис на особистий прийом до Київського міського голови проводиться на підставі письмового звернення, яке окрім прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, контактного телефону, прохання про особистий прийом, обов’язково повинне містити суть порушеного питання. До звернення можна долучити матеріали, що обґрунтовують заяву (клопотання), скаргу або пропозицію (зауваження), а також матеріали, які містять інформацію, до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин та які було прийнято рішення. Таким чином процедура запису на такий прийом є занадто складною. Крім того, на офіційних веб-сайтах ОМС міста Києва немає жодної інформації про графік прийому міського голови та інформації про систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО). 

Активно оновлюється сторінка міського голови у соціальні мережі Facebook. У свою чергу у столиці протягом восьми років діє «Контактний центр міста Києва», де по телефону 15-51 оператори приймають скарги і пропозиції від мешканців міста. Організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 і входить до Національної системи опрацювання звернень до органів влади. Щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь, усі звернення заявників оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва. У короткий термін співробітники «Контактного центру» надають потрібну інформацію. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном 15-51 (зі стаціонарного) або за телефоном (044) 205-73-37 та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. «Гаряча лінія» працює цілодобово, без вихідних та у святкові дні. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua. 

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ90%

Участь громадськості?76%

Кияни мають вільний доступ лише до кабінетів, що знаходяться на першому поверсі адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик, 36. В іншому випадку потрібно заздалегідь замовляти перепуску.

На сайті КМДА є інформація про детальну процедуру проведення громадських слухань чи інших механізмів громадської участі (місцева ініціатива, електронна петиція).  Варто відзначити, що дані механізми участі громадян у прийнятті рішень було суттєво вдосконалено впродовж останніх років. На сайті наявна часткова інформації про вже проведені громадські слухання (інформаційні повідомлення, матеріали розгляду та протоколи відповідних слухань). 

На сайті КМДА у розділі «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» можна висловити власну позицію щодо того чи іншого проекту рішення чи розпорядження, перейменування вулиці тощо.

Протоколи засідань містобудівної ради міста не публікуються.

Доступ до публічної інформації?92%

За доступ до публічної інформації відповідальним є підрозділ «Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації». Цей підрозділ організовує доступ мешканців Києва до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація. На сайті КМДА є окремий розділ «Публічна інформація», де можна ознайомитися з проектами нормативно-правових та інших актів, оформити запит на інформацію, ознайомитися з порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходить до виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), з порядком оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, прочитати звіти про опрацювання запитів на отримання публічної інформації, нормативно – правову базу, побачити найбільш запитувані документи. 

Підрозділ приймає запити на інформацію як індивідуальні, так і колективні. Запит можна подати в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема: поштою, факсом, телефоном та електронною поштою.

Запити приймаються в довільній формі, але аби спростити процедуру оформлення письмових запитів у Київській міській державній адміністрації було розроблено спеціальну форму для запиту. Також на сайті можна завантажити форми для подання письмових запитів від фізичної та юридичної особи, й від об’єднання громадян. 

Зазвичай інформація, що запитується, надається виконавчими органами вчасно. Якщо ж запит потребує довшого часу на розгляд, про це додатково повідомляється. Проте через значну кількість департаментів та управлінь подекуди трапляються затримки.

На веб-порталі ради КМДА розміщена єдина база обліку публічної інформації, однак, щоб увійти у базу потрібно обов’язково авторизуватися. Міська рада для оприлюднення наборів відкритих даних здебільшого не використовує формати відкритих даних, часто набори оприлюднюються у форматі pdf.

Адміністративні послуги?98%

Центр надання адміністративних послуг міста Києва знаходиться за адресою вул. Дніпровська набережна, 19–Б. У кожному районі міста функціонує окремий ЦНАП. Вони працюють шість днів на тиждень, без перерви на обід, у них організовано електронні черги. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. 

Київський ЦНАП має власний веб-сайт, яким громадяни можуть скористатися при заповненні різних інформаційних карток, ознайомитися з переліком послуг, які надає ЦНАП, там же можна отримати інформацію про регіональні підрозділи ЦНАПу у різних районах міста та їх контакти. Також, пройшовши коротку реєстрацію, користувач отримує доступ до особистого кабінету, за допомогою якого можна онлайн записатися на візит чи отримати електронну консультацію.

Самі центри надання адміністративних послуг облаштовані належним чином: є скриньки для відгуків, стенди, інформаційні матеріали, зразки документів для самостійної роботи з ними. Наявні також необхідні для заповнення бланки. В місті створено установу з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА72%

Участь громадськості?72%

Кияни мають відносно вільний доступ до засідань постійних комісій Київської міської ради. Також за допомогою спеціальною онлайн-форми можна потрапити до кулуарів Київської міської ради під час засідань.

Процедури проведення громадських слухань, місцевої ініціативи та загальних зборів громадян у Статуті територіальної громади міста Києва є надто узагальненими, проте вичерпно деталізовані в окремих положеннях ради.

Переважна більшість депутатів ради проводить особистий прийом громадян, проте інформація про години такого прийому розміщена на веб-сайті ради лише у третини депутатів.

У Києві існує система електронних петицій. У разі отримання 10000 підписів протягом 90 днів, вона буде розглянута відповідними органами, у більшості випадків це відповідна постійна комісії міської ради, до сфери відання якої належить дане питання.

Депутати міської ради не ініціюють проведення громадських обговорень чи слухань.

Принцип підзвітності?

Міський голова78%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

У розділі «Бюджет» на порталі КМДА розміщено квартальні, піврічні та річні звіти про виконання місцевого бюджету. Окрім цього, наявна інформація щодо видаткової та дохідної частини та анотації щодо загального стану виконання бюджету. Крім того, на сторінці оновленого інтернет-порталу КМДА існує розділ «Відкритий бюджет», де за допомогою таблиць, графіків та схем можна перевірити Стан виконання бюджету міста Києва.

Звіт про результати діяльності міського голови?75%

Міський голова інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм, проте звіт про здійснення регуляторної політики за 2018 рік на офіційному сайті КМДА у відповідному розділі не оприлюднений.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів, проте звітування перед територіальною громадою на відкритій зустрічі не рідше одного разу на рік не відбувається. 

Також процедура звітування міського голови перед громадою у Статуті територіальної громади є окресленою лише в загальних рисах.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ60%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?35%

Управління та департаменти КМДА не звітують про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою на відкритих зустрічах. Відповідно на сайті КМДА немає графіку такого звітування. Також у відкритому доступі взагалі немає письмових звітів відділів і департаментів про результати роботи.

Проте, у свою чергу, на сайті КМДА публікуються звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм. Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

При комунальних підприємствах міста не створено наглядових рад.

Фінансові ресурси муніципалітету?78%

На веб-порталі КМДА є окремий розділ «Бюджет», де розміщені нормативно-правові акти, що стосуються бюджетоутворення, проекти нормативно-правових актів, рішення «Про бюджет міста Києва» на 2019 з усіма додатками, інформація про виконання бюджету за 2018 р. (помісячно, поквартально, за півріччя) та паспорти бюджетних програм (ПБП), звіти про виконання паспортів бюджетних програм, інформація про місцевий та гарантований борг. Крім того, у розділі «Відкритий бюджет» можна детально ознайомитися із доходами та видатками міського бюджету.

Також у Києва запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік, проте участь у заході вимагає попередньої реєстрації.

На офіційному не можна знайти бази даних щодо ремонту доріг та відомості лікарські засоби, придбані за державні кошти.

Регуляторна політика?100%

На веб – сайті КМДА є окремий розділ «Регуляторна діяльність», у якому розміщено інформацію про планування регуляторної діяльності. Оприлюднено проекти регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. Також для публічного ознайомлення представлений реєстр регуляторних актів.

ДЕПУТАТИ І РАДА58%

Звіти про результати діяльності?58%

У порівнянні з попередніми роками, рівень підзвітності депутатського корпусу значно зріс. Понад 75% депутатів розмістили звіти про свою роботу на офіційному веб-сайті органу. Процедура та обов’язок звітування депутатів Київської міської ради врегульовано окремим рішенням “Про звіти депутатів Київської міської ради”. Проте, не оприлюднено графіку звітування депутатів. 

Головною проблемою підзвітності депутатського корпусу залишається якісне наповнення звітів про роботу інформацією про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях. Крім того, постійні депутатські комісії не звітують перед міською радою.

На офіційному сайті міської ради є розділ “Доручення виборців”, де розміщена інформація та звіти про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Коментарі закриті.