Рейтинг міста Київ 2014:

57.6%

Індекс публічності

62.2%

Публічність міського голови

65.3%

Публічність виконавчих органів

45.9%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Київська міська рада посіла третє місце в загальному рейтингу публічності серед 24 міських рад обласних міст. Однак маючи показник публічності 58 % від можливих 100 %, муніципалітет Києва належить до переважаючої групи міст, рівень публічності яких класифікується як низький. Серед різних суб’єктів місцевого самоврядування міський голова і виконавчі органи демонструють значно вищий рівень публічності, ніж депутатський корпус.

Особливістю міста є те, що його статус регулюється окремим Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ». Голова Київської міської Ради одночасно є головою виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації. Таким чином, він має ширше коло можливостей щодо взаємодії з громадськістю та впровадження принципів належного врядування. Однак на практиці різною мірою проявляється його публічність як міського голови і як голови міської державної адміністрації. Наприклад, офіційний веб-сайт адміністрації, попри дублювання деякої інформації, функціонує значно ефективніше, ніж сайт міської ради, яким теж послуговуються мешканці.

Показник міського голови склав 62 % від максимального стандарту публічності – і з четвертим місцем в загальному рейтингу публічність міського голови Києва класифікується як задовільна. Зокрема позитивними є практики оприлюднення ключових місцевих нормативно-правових актів та безпосередньої комунікації мера з мешканцями (хоча й не регулярної). Громадянам доступна змістова інформація щодо служб міського голови та кадрової політики ради, наявні у відкритому доступі основні концептуальні документи (генплан міста, земельний кадастр, бюджет з додатками, програми соціально-економічного розвитку у короткостроковій та довгостроковій перспективі). На сайті представлений вичерпний перелік графічних матеріалів Генерального плану міста. Однак не врегульована процедура звітування міського голови перед територіальною громадою міста, особистий прийом проводиться мером щомісяця, але на нього відведено мало часу. Міський голова активно не використовує громадські слухання та консультації з громадськістю як формальні інструменти залучення громадськості до прийняття рішень. До негативних аспектів відноситься те, що більшість потрібної киянам інформації щодо діяльності головної посадової особи територіальної громади розміщується не на сайті міської ради, а на сайті виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації, в тому числі декларація про доходи, порядок прийому громадян, обсяг і перелік повноважень голови.

З показником 65 % виконавчий орган міської ради – Київська міська державна адміністрація демонструє задовільний рівень публічності і посідає третє місце в загальноукраїнському рейтингу. Абсолютно вичерпними є інформація щодо виконавчого органу та його керівництва, сайт регулярно оновлюється, має зручний та функціональний інтерфейс. На сайті КМДА є рубрика «Містобудівний кадастр», де можна, увійшовши в систему, заповнити онлайн заяву на пайову участь.  Якісно працює механізм доступу до публічної інформації. Наявність «Контактного центру міста Київ – 1551» дозволяє оперативно реагувати на звернення громадян. Організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 і входить до Національної системи опрацювання звернень до органів влади. Щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь, усі звернення заявників оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва. У короткий термін співробітники «Контактного центру» надають якісну інформацію. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua.

Низький рівень підзвітності виконавчих органів Київської міської ради є ключовою проблемою. Департаменти не публікують окремих змістових звітів про свою діяльність, неврегульованою в місцевих нормативно-правових актах є процедура безпосереднього звітування усіх виконавчих органів перед мешканцями. Досі не впроваджено практики проведення земельних аукціонів. Немає окремих проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм, немає звітів про хід та результати відчуження комунального майна.

Публічність депутатського корпусу класифікується як низька і складає 47 % від максимального стандарту. Зокрема, відсутня вичерпна (і актуальна) інформація про депутатський корпус Київської міської ради (контакти депутатів, засоби зв’язку, поштові адреси, місцезнаходження приймалень), біографічні відомості не повні, немає інформації щодо майнового стану та доходів депутатів. Не працюють механізми врахування інтересів громадськості при прийнятті місцевих рішень, через недостатню врегульованість процедур проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів. Депутати не публікують письмових звітів про свою роботу, не є уніфікованою та регулярною практика звітування депутатів перед виборцями на відкритій зустрічі. У вільному доступі немає  жодного  звіту  постійних  депутатських комісій. Разом з тим роботи міської ради, зокрема в частині проведення пленарних засідань й публікації проектів й текстів нормативно-правових актів забезпечена належним чином.

Принцип прозорості?

Міський голова77%

Інформація про міського голову та його діяльність?80%

На офіційному веб-сайті Київської міської ради та сайті виконавчого органу ради – Київської міської державної адміністрації є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, партійна приналежність) про міського голову, однак не вказано про наявність чи відсутність судимості голови міської ради (адміністрації).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена в друкованому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Хрещатик» і доступна на веб-сторінці лише адміністрації. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, членів його сім’ї. Також на сайті ради наявна інформація щодо місцезнаходження міського голови, поштова та електронна адреса, телефон приймальні.

Графік прийому та процедура запису оприлюднена виключно на сайті Київської міської державної адміністрації, інформація щодо порядку прийому міським головою ініціативних груп громадян або інших груп відсутня. Також на сайті адміністрації в повній мірі наявна інформація щодо повноважень та функцій міського голови, тимчасового розподілу обов’язків між головою та заступниками.

Висвітлення діяльності голови міської ради (КМДА) відбувається систематично на сайтах ради та адміністрації. Міський голова активно взаємодіє із представниками засобів масової інформації. Інформування жителів міста Києва про діяльність голови міської ради (КМДА) забезпечується на високому рівні. Однак, якість висвітлення діяльності міського голови на сайті ради та сайті київської адміністрації є абсолютно різною.

Рекомендації:

 • Доповнити біографічну довідку про міського голову інформацією про судимість, оскільки інформація про те, чи посадова особа раніше притягалася до кримінальної відповідальності, є суспільно значимою.
 • Необхідно урівняти якість інформування громадян щодо діяльності міського голови на сайтах Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації та, в цілому, покращити функціонування сайту міської ради
Інформація про служби міського голови та кадрова політика?55%

На офіційному сайті Київської міської ради відсутня будь-яка інформація про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних). Зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур наявна у розділі «Секретаріат» на сайті міської ради, однак, не всюди інформація (особливо номери телефонів та адреси) є актуальною. На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Однак, відсутня інформація про наявність (чи відсутність) цих самих посад.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?79%

На офіційному порталі КМДА оприлюднено Стратегію розвитку міста у розділі «Про Київ – стратегічний план до 2025 року». Там розміщено повний текст – документ складається із 90 сторінок, і є ґрунтовним та вичерпним.

У КМДА діє комунальна організація «Київгенплан», яка здійснює моніторинг чинного Генерального плану міста та є генеральним проектувальником у розробці нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року. Функціонує сайт організації, є сторінка «Генеральний план міста Києва» в соціальній мережі Facebook, де громадськість має змогу обговорювати тематичні питання. Документ разом з детальним планом території міста знаходиться серед інших документів управління архітектури. Усі додатки (малюнки-схеми) доступні у великому розширенні, що спрощує ознайомлення з ними. Схеми у приміщенні міської ради наочно не представлені, через ремонтні роботи, що в даний час тривають в приміщенні. Генеральний план м. Києва не містить інформацію з обмеженим доступом.

На порталі КМДА функціонує окремий розділ, присвячений бюджетній політиці («Бюджет»), де є інформація про чинний бюджет («Рішення від 4 лютого 2014 року № 6/10152»), зміни до нього, інформація про виконання бюджету поточного року таінформація про проект бюджету на 2015 рік.

У розділі «Програма ЕСР» на порталі КМДА розміщено актуальну програму на 2014 рік, (рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 5/10151 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік»), розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, інформація про виконання даної Програми. На сайті відсутня інформація про прогноз соціально-економічного та культурного розвитку на 5-річний термін, хоча у відповідності до постанови Кабінету міністрів №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» програми та прогнози розвитку мали б розроблятися на – 1 рік та 5 років відповідно.

На сьогодні стандарти ISO впроваджено в роботу КМДА, є відповідний міжнародний сертифікат якості. Види діяльності (область сертифікації), що передбачені документом, стосуються надання адміністративних послуг. Сам сертифікат на сайті ради не оприлюднено.

Нормативні документи муніципалітету?100%

У місті Києві є Статут територіальної громади, який затверджений радою та пройшов державну реєстрацію (Наказ Міністерства юстиції України № 14/5 від 2 лютого 2005 року «Про реєстрацію Статуту територіальної громади міста Києва»).

Розпорядження міського голови вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради у розділі «Розпорядження Київського міського голови». Розпорядження з кадрових питань у базу документів також вносяться. Завдяки зручному пошуку, документи у розділі «Розпорядження Київського міського голови» можна знаходити відповідно до дати, назви, слів з тексту тощо.

У рубриці «Публічна інформація» не оприлюднено розпорядження міського голови на виконання відповідного закону. На сайті є інформація про структурний підрозділ КМДА, який відповідає за цей сегмент роботи – Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ71%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?100%

На сайті Київської міської державної адміністрації є інформація про склад, повноваження та роботу виконавчих органів у розділі «Адміністрація» в підрозділі «Керівництво». Інформація про керівний склад подана в повному обсязі: дані про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи департаментів, управлінь та відділів, що функціонують у КМДА. Інформація про керівників та працівників структурних підрозділів, графіки прийому громадян та процедуру запису представлена в повному обсязі. На сайті є графік прийомів (особистих та виїзних) заступників голови КМДА. Приблизна тривалість прийомів заступників міського голови складає 4 години в місяць  на особистих зустрічах і 1 годину на гарячій телефонній лінії. Прийом здійснюється за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У голови КМДА є шість заступників – Ніконов Ігор Володимирович, перший заступник голови КМДА, Пантелеєв Петро Олександрович, Радуцький Михайло Борисович, Рябікін Павло Борисович, Старостенко Ганна Вікторівна – заступники голови КМДА, Бондаренко Володимир Володимирович – керівник апарату КМДА. Інформацію про заступників можна знайти у розділі «Адміністрація» підрозділі «Керівництво». Інформація представлена в повному обсязі – біографічні довідки та досвід роботи чиновників, декларації про доходи, фото, способи комунікації з чиновником.

На сайті подано інформацію про всі функції й завдання структурних підрозділів КМДА, перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління КМДА, також там є контактні номери телефонів.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?10%

Функції виконавчого комітету міської ради виконує Київська міська державна адміністрація (КМДА). Функціонує сайт КМДА, який доволі зручний у користуванні та інформаційно наповнений – зокрема там можна знайти інформацію про персональний склад КМДА, контактні номери телефонів і електронні пошти, оприлюднено біографічні відомості керівників КМДА, в т.ч. дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, декларації про доходи, розклад роботи, графіки прийому.

Рішення та документація виконавчих органів?72%

На офіційному порталі КМДА є рубрика «Розпорядження», де розміщено усі розпорядження, що стосуються діяльності КМДА. Відомості, що стосується регуляторної діяльності теж представлені на сайті: планування регуляторної діяльності, оприлюднення проектів регуляторних актів, відстеження результативності регуляторних актів, відомості про здійснення регуляторної діяльності, реєстр регуляторних актів. Інформацію про закупівлі можна отримати лише тоді, коли авторизувався на сайті. Є окремий сайт КП «Головний інформаційно – обчислювальний центр», де подано розрахунки кожного виду тарифу за комунальні послуги та оприлюднені рішення, якими ці розрахунки були затверджені.

У відкритому доступі є Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік з усіма додатками, розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень, інформацію про виконання Програми.

На офіційному порталі КМДА працює загальний пошук серед новин та іншої інформації, яка розміщена на сайті. Окрім цього, можна здійснювати пошук серед документації ради.

Комунальне майно та земля муніципалітету?46%

За останні 6 років у місті Києві земельні аукціони не відбувалися. На сайті КМДА є рубрика «Містобудівний кадастр», де можна, увійшовши в систему, заповнити онлайн заяву на пайову участь. Також на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної документації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р №559 «Про містобудівний кадастр» департаментом містобудування та архітектури ведеться реєстрація та внесення до бази даних містобудівного кадастру виданих містобудівних умов та обмежень забудови і будівельних паспортів.

ДЕПУТАТИ І РАДА61%

Інформація про депутатів міської ради?22%

Веб-сторінка Київської міської ради містить неповну інформацію про кожного з депутатів – не у всіх розміщено фото, біографічні дані, поштову адресу, номери засобів зв’язку, немає декларацій про майновий стан, немає інформації про помічників депутатів, відсутня інформація про подані кожним депутатом депутатські запити. У повному обсязі представлені лише відомості про партійну приналежність депутатів. Немає мапи з зазначенням меж мажоритарних округів в яких були обрані депутати ради. На сайті наявна інформації з адресами та графіком роботи депутатських приймальнь, однак, не у всіх вона є вичерпною повною та актуальною, частина інформації відсутня. У відкритому доступі відсутні письмові депутатські звіти. Також радою не приймалося рішення, яким затверджено графік звітування депутатів перед громадою.

Рекомендації:

 • Розмістити на офіційному веб-сайті Київської міської ради контакти депутатів для зв’язку із виборцями, їх громадських приймальнь та помічників;
 • Розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Київської міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів»;
 • Розмістити інформацію про майновий стан депутатів та членів їх сімей;
 • Якісно оновити і систематизувати інформацію про депутатів, зробити її максимально вичерпною та достовірною;
 • Створити мапу одномандатних виборчих округів з зазначенням чітких меж округу та депутата що по ньому пройшов;
 • Створити розділ «Звітність» у якому розміщувати письмові звіти депутатського корпусу про свою роботу.
Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?62%

На офіційному сайті Київської міської ради можна ознайомитися з регламентом роботи Київської міської ради і положенням про роботу та склад постійних комісій, графік їх засідань, однак інформація (контактні телефони) не завжди є актуальними. Інформацію про секретаря ради можна знайти у відповідній рубриці, але відсутня його біографія, декларація про майновий стан. Є інформація про склад депутатських фракцій. Інформація про обов’язки та функції секретаріату ради опублікована в повному обсязі: його місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

Рекомендації:

 • Розробити інтерактивну карту одномандатних виборчих округів м. Києва, із зазначенням їх меж, приймалень депутатів тощо;
 • Розмісти на офіційному веб-сайті Київської міської ради біографічні дані секретаря міської ради, його майнову декларацію.
 • Якісно оновлювати інформацію щодо контактних телефонів постійних комісій та секретаріату;
Пленарні засідання міської ради?72%

Розпорядження Київського міського голови про скликання сесії ради та чергових засідань публікуються на веб-сторінці ради вчасно, тобто не пізніш як за 10 днів до її проведення.

В міській раді діє система електронного голосування. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Однак відсутні дані про поіменну реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях.

Засідання ради можна послухати в режимі реального часу. Є відео трансляція засідань на телеканалі Київ.

Рекомендації: 

запровадити висвітлення інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях на веб – сторінці Київської міської ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, які приймаються на пленарних засіданнях. Протоколи засідань постійних депутатських комісій та засідань ради публікуються. Немає інформації про депутатські запити, про розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. Також відсутня інформація про стан виконання депутатами доручень виборців.

Рекомендації:

 • Оприлюднити інформацію про розмір та порядок використання коштів з депутатських фондів.
 • Створити окремий розділ де буде розміщуватися вся депутатська звітність: запити, виконання доручень виборців, звіти.

Принцип відкритості?

Міський голова63%

Участь громадськості?63%

Міський голова Києва виділяє на прийом мешканців міста лише 2 години на місяць. Прийом здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян головою КМДА, першим заступником, заступниками голови КМДА, затвердженого розпорядженням КМДА від 18.04.2011 № 570. Прийом здійснюється за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Запис та запрошення громадян на особистий прийом до Київського міського голови здійснюється за його особистим дорученням. Запис на особистий прийом до Київського міського голови проводиться на підставі письмового звернення, яке окрім прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, контактного телефону, прохання про особистий прийом, обов’язково повинне містити суть порушеного питання. До звернення можна долучити матеріали, що обґрунтовують заяву (клопотання), скаргу або пропозицію (зауваження), а також матеріали, які містять інформацію, до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин та які було прийнято рішення. Про остаточні час і дату проведення прийому заявника повідомляють листом-запрошенням та в телефонному режимі. Орієнтовний термін, через який мешканець таки потрапить на прийом – два місяці.

Окремих годин для прийому, ініціативних груп, представників громадських організацій, профспілок чи інших інституцій у графіку міського голови не зазначено.

Окрім прийомів, з міським головою Києва можна комунікувати через соціальну мережу Facebook, якої він активно користується. На офіційному сайті ради також є можливість надіслати електронне звернення. У відповідь на звернення виконавчі органи нададуть консультацію щодо запитуваної інформації чи проблеми. У разі, якщо питання, яке цікавить мешканця, має не лише консультативний характер, то працівники міськради можуть порадити звернутися до відповідних виконавчих органів. Термін надання такої відповіді – не більше 7 діб після його надсилання.

Протягом шести років діє «Контактний центр міста Києва», де по телефону 15-51 оператори приймають скарги і пропозиції від мешканців міста. Організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 і входить до Національної системи опрацювання звернень до органів влади. Щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь, усі звернення заявників оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва. У короткий термін співробітники «Контактного центру» надають потрібну інформацію. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном 15-51 (зі стаціонарного) або за телефоном (044) 205-73-37 та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. «Гаряча лінія» працює цілодобово, без вихідних та у святкові дні. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua.

Громадські ради при міському голові не функціонують. Також немає в структурі Київської міської ради підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства

Рекомендації:

 • Збільшити кількість годин для прийому міським головою мешканців міста.
 • Створити у структурі ради підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ84%

Участь громадськості?36%

Кияни мають вільний доступ до приміщень КМДА. Це стосується кабінетів відділів, управлінь та департаментів. Але на сайті відсутня інформація про детальну процедуру проведення громадських слухань чи інших механізмів громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).  Інформація загального характеру про ці процедури є у Статуті міста Києва. Оголошення про заплановані громадські слухання не оприлюднюються на сайті ради вчасно. Також немає на сайті інформації про вже проведені громадські слухання (інформаційні повідомлення, матеріали розгляду та протоколи відповідних слухань).

Рекомендації:

створити на порталі КМДА окремий розділ «Громадські слухання», де би знаходилась детальна і структурована інформація про механізми громадської участі й результати їх застосування

Доступ до публічної інформації?86%

За доступ до публічної інформації відповідальним є підрозділ «Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації». Цей підрозділ організовує доступ мешканців Києва до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація. На сайті КМДА є окремий розділ «Публічна інформація», де можна ознайомитися з проектами нормативно-правових та інших актів, оформити запит на інформацію, ознайомитися з порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходить до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з порядком оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, прочитати звіти про опрацювання запитів на отримання публічної інформації, нормативно – правову базу, побачити найбільш запитувані документи.

Підрозділ приймає запити на інформацію як індивідуальні, так і колективні. Запит можна подати в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема: поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36, кім. 108 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»); факсом – за номерами: (044) 235-32-60, (044) 234-83-80; телефоном – за номерами: (044) 235-32-60, (044) 234-83-80; електронною поштою – за адресою: uizdpi@gmail.com. Запити приймаються в довільній формі, але аби спростити процедуру оформлення письмових запитів у Київській міській державній адміністрації було розроблено спеціальну форму для запиту. Також на сайті можна завантажити форми для подання письмових запитів від фізичної та юридичної особи, й від об’єднання громадян. Зазвичай інформація, що запитується, надається виконавчими органами вчасно. Якщо ж запит потребує довшого часу на розгляд, про це додатково повідомляється. На веб-порталі ради КМДА розміщена єдина база обліку публічної інформації, однак, щоб увійти у базу потрібно обов’язково авторизуватися. Інтерфейс сайту є зрозумілим, але не передбачено можливості користування для людей зі слабким зором

Адміністративні послуги?98%

Центр надання адміністративних послуг міста Києва знаходиться за адресою вул. Дніпровська набережна, 19 – Б. У кожному районі міста функціонує окремий ЦНАП. Київський ЦНАП має власний веб-сайт, яким громадяни можуть скористатися при заповненні різних інформаційних карток, ознайомитися з переліком послуг, які надає ЦНАП, там же можна отримати інформацію про регіональні підрозділи ЦНАПу у різних районах міста та їх контакти.

Прийом громадян відбувається в реальному часі, попередній запис для отримання певної послуги у ЦНАПі відсутній. Центр облаштований належним чином: є скриньки для відгуків, стенди, інформаційні матеріали, зразки документів для самостійної роботи з ними. Наявні також необхідні для заповнення бланки. В місті створено установу з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА47%

Участь громадськості?47%

Кияни можуть бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради, написавши заяву та зареєструвавшись. Але Регламент роботи ради не визначає процедуру, яка б передбачала можливість мешканцю міста виступити на пленарному засіданні.

Рекомендації:

 • Запровадити практику оприлюднення інформації щодо того, які громадські слухання були ініційовані депутатами і їх результати;
 • Розробити та впровадити процедуру доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій з можливістю виступу;

Актуалізувати у Статуті громади інформацію щодо процедур проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян або виписати ці процедури у окремих положеннях ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова34%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

У розділі «Бюджет» на порталі КМДА розміщено квартальні, піврічні та річні звіти про виконання місцевого бюджету. Окрім цього, наявна інформація щодо видаткової та дохідної частини та анотації щодо загального стану виконання бюджету.

Звіт про результати діяльності міського голови?27%

Звітування та інформування міським головою про результати своєї роботи здійснюється не належним чином. Так, відсутній заздалегідь оприлюднений графік звітування міського голови. Це знижує зацікавленість широкої громадськості й ускладнює її участь в процесі звітування. Недоліком також є відсутність у вільному доступі письмового звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради.

Рекомендації:

 • звітування міського голови перед громадськістю має проходити виключно у форматі відкритої зустрічі з усіма зацікавленими мешканцями та з можливістю задавати меру питання;
 • запровадити процедуру інформування населення про виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку та про виконання цільових програм міським головою на відкритих зустрічах і не рідше, ніж двічі на рік;
 • публічно звітувати про роботу виконавчих органів влади та оприлюднювати такі звіти на веб-сторінці ради, КМДА і в газеті «Хрещатик»;
 • врегулювати в Статуті територіальної громади детальну процедуру звітування міського голови;
 • оприлюднювати на веб-сайті міської ради щорічний графік звітування міського голови та інформування населення про результати роботи міського голови;
 • створити на веб-сайті Київської міської ради, КМДА окрему рубрику «Підзвітність міського голови».

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ43%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?28%

Управління та департаменти КМДА звітують про свою діяльність перед не перед територіальною громадою не на відкритих зустрічах, а на пленарних засіданнях ради. Графіку звітів на сайті КМДА немає. У відкритому доступі відсутні письмові звіти відділів і департаментів про результати роботи, проте оприлюднено окремий звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також немає окремих проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм, як і звітів про хід та результати відчуження комунального майна.

Рекомендації:

 • Зобов’язати усі без виключення управління та департаменти КМДА оприлюднювати на веб-сайті письмові звіти про результати власної діяльності;
 • Забезпечити звітування про проміжні результати виконання місцевих цільових програм
Фінансові ресурси муніципалітету?51%

На веб – порталі КМДА є окремий розділ «Бюджет», де розміщено нормативно-правові акти, що стосуються бюджетотворення, проекти нормативно-правових актів, рішення «Про бюджет міста Києва» на 2014, на 2013 роки з усіма додатками, інформація про виконання бюджету за 2014 р. (помісячно, поквартально, за півріччя) та за 2013 рік, паспорти бюджетних програм (ПБП), звіти про виконання паспортів бюджетних програм, інформація про місцевий та гарантований борг. Є також інформація по проекту бюджету на 2015 рік.

Рекомендації:

у розділі «Бюджет» створити підрозділ «Зміни до бюджету», у якому оприлюднювати рішення, якими затверджено зміни до бюджету (з усіма додатками).

Регуляторна політика?100%

На веб – сайті КМДА є окремий розділ «Регуляторна діяльність», у якому розміщено інформацію про планування регуляторної діяльності. Оприлюднено проекти регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів Також для публічного ознайомлення представлений реєстр регуляторних актів.

ДЕПУТАТИ І РАДА18%

Звіти про результати діяльності?18%

На сайті Київської міської ради не розміщено жодного звіту постійних депутатських комісій. Процедуру звітування депутатів Київської міської ради не врегульовано ні в Статуті міста, ні в окремому Положенні. Не оприлюднено графіку звітування міських депутатів. Те саме стосується і інформування ради та її виконавчих органів про результати обговорення звітів депутатів, зауважень та пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів. У вільному доступі немає також інформації про витрати коштів з депутатських фондів.

Рекомендації:

 • На сайті міської ради створити рубрику «Звітування депутатів», де розміщувати актуальну тематичну інформацію (Положення про процедуру звітування, графіки звітувань, письмові депутатські звіти).

врегулювати процедуру підзвітності депутатського корпусу перед Радою та територіальною громадою для депутатів обраних по одномандатних виборчих округах.

Залишити відповідь