Рейтинг міста Луганськ 2014:

41%

Індекс публічності

48.3%

Публічність міського голови

40.4%

Публічність виконавчих органів

35.4%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Діяльність проросійських сепаратистських угруповань  в м. Луганськ  нівелювали досягнення громади міста із забезпечення  належного врядування на основі публічності та підзвітності місцевої влади перед громадянами.

За результатами обрахунку усіх параметрів публічності  органу місцевого самоврядування,   Луганськ  зайняв 22 місце з 24 х міст, що приймали участь в оцінюванні. Луганськ визнано містом, в якому діяльність органу місцевого самоврядування є непублічною.  Слід відзначити що в 2013 році Луганськ посідав 6 місто з 11 міст, що приймали участь у вимірюванні Індексу публічності місцевого самоврядування.

За рівнем публічності в діяльності міського голови Луганськ зайняв 15 місце в 2014 р. Слід відзначити, що в дослідженні бралось до уваги лише діяльність міського голови з січня по липень 2014 р., коли фактично міський голова Луганська Сергій Кравченко знаходився в Луганську та виконував свої обов’язки.   В 2013 р. Луганськ займав 6 місце в рейтингу Всеукраїнського Індексу публічності місцевого самоврядування.

В Індексі публічності не оцінювалися противоправні  прояви активності чиновників Луганської міської ради в період окупації міста Луганськ, а бралися до уваги лише діяльність обранців та посадових осіб Луганської міської ради згідно законодавства України.

Гірші показники отримала в 2014 р. і депутати Луганської міської ради. Якщо у 2013 р. Луганська міська рада посідала 4  місце у Всеукраїнському Індексі публічності місцевого самоврядування (тоді оцінювалося 11 обласних центрів), то в 2014 р. міська рада займає 17 місце в рейтингу з 24 міст.

Показники публічності міського голови Луганська, виконавчих органів і депутатів ради розподілилися на рівні 35-48 %.  Найбільший показник публічності має міський голова (48 %), а найменший – міська рада (лише 35 %). Показово, що Луганський міський голова в довоєнний час щорічно звітував про свою роботу перед територіальною громадою, хоча детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в місцевих нормативно-правових актах. Усі виконавчі органи (управління) також безпосередньо звітують про свою діяльність перед територіальною громадою один раз на рік, однак відповідні письмові звіти відсутні. Аналогічна ситуація з депутатами, які звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. Однак, власних актуальних звітів, як і звітів про роботу постійних депутатських комісій, обранці на веб-сайті ради не розміщують (за окремими винятками). Серед недоліків в роботі міського голови є те, що він не надто активно комунікує зі ЗМІ. Відсутня також інформація про помічників і радників міського голови. Не оприлюднена процедура проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Окрім цього, не визначено процедуру запису на прийом до міського голови. В міській раді не функціонує  «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян.

В розрізі публічності діяльності виконавчих органів відсутні біографічні дані заступників міського голови. У місті не впроваджено практику проведення земельних торгів. Виконавчі органи не оприлюднюють інформації про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг. Проекти рішень виконавчого комітету не оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради, а громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому лише після отримання дозволу на це (шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі та відповіді на неї). На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – спосіб ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також відсутня у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Недоліками діяльності депутатського корпусу Луганської міської ради є відсутність на веб-сайті графіку прийому депутатами громадян. Також не розміщені біографічні відомості про усіх депутатів. В міській раді відсутня електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань  не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань з кожного питання порядку денного також не відомі громадськості.

Воєнний конфлікт в Луганську найбільш негативно виплинув на практичну діяльність депутатів міської ради та міського голови . Фактично мова йде про припинення будь-якої активності більшістю депутатського складу та міського голови з липня 2014 р., коли відбулася остання сесія міської ради.

Останнє розпорядження Луганського міського голови датоване 14 липня 2014 р. Місто Луганськ де-факто  не має міського голови, але де-юре міським головою продовжує залишатись Сергій Кравченко. З липня по жовтень 2014 р. практичне керівництво містом здійснює заступник Луганського міського голови Маноліс Пілавов.

Розробляючи Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»  законотворці на жаль не звернули достатньої уваги до стандартів врядування в Донбасі, зокрема вимог публічності місцевого самоврядування. Нова парламентська коаліція заявила про необхідність проведення конституційної реформи та децентралізації влади в Україні. Сподіваємось що подальше реформування місцевого врядування буде відбуватись в тому числі для підвищення  публічності та підзвітності органів місцевого самоврядування перед громадянами. Побудова сильних територіальних громад та публічного врядування  мають бути здійснені державною владою та органами місцевого самоврядування після відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями в Луганській області.

Принцип прозорості?

Міський голова49%

Інформація про міського голову та його діяльність?42%

За результатами аналізу інформаційного контенту, що містить  офіційний веб-сайт Луганського міського голови та Луганської міської ради, то слід констатувати, що міська влада не прийняла зауваження громадськості в 2013 р., щодо покращення інформаційного наповненості сайту. На офіційній веб-сторінці Луганської міської ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови. Також відсутня інформація з описом повноважень та функцій міського голови,  чітко не прописана  процедура запису на прийом, що також ускладнює розуміння мешканців Луганська як саме записатись на прийом до очільника міста і чи необхідний запис. Також на офіційній веб-сторінці ради відсутня актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою.

Недоліком є те, що на офіційному веб-сайті не доступна декларація Луганського міського голови про доходи.  Також, на думку експертів,  міський голова Луганська Сергій Кравченко не активно комунікує з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, неформальних зустрічей з журналістами, що позбавляє можливості журналістів та громадян проводити діалог зі зворотнім зв’язком з місцевою владою та оперативно дізнаватись про те як працює влада по вирішенню актуальних проблем міста.

Також офіційний інформаційний портал міської влади містить біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову, актуальні  звіти діяльності Луганського міського голови за 2010-2013 роки.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?38%

На офіційному  веб-сайті Луганської міської ради та Луганського міського голови відсутня інформація про помічників, радників міського голови (штатних  – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.  Недоліком є те, що на практиці не можна безперешкодно отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

У той же час на веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів основних працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?49%

Громадськість Луганська  неодноразово закликала міську владу ухвалити стратегічний план розвитку міста. Однак ці звернення та заклики громадських організацій залишились не почутими. Саме тому, у м. Луганськ відсутній план стратегічного розвитку міста (або аналогічний за змістом та форматом документ), який містив би  опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації. Також на офіційному веб-сайті не оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) період та відсутні актуальні програми  соціально-економічного розвиту міста на довгостроковий (5 рік) період. В місті Луганськ не запроваджена система управління якістю (ISO) і відсутній сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Нормативні документи муніципалітету?76%

На веб-сайті оприлюднено генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали, зокрема плани зонування територій, бюджет на поточний рік рішення, ухвалені Луганським міським головою. На веб-сайті, а також в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Усі розпорядження міського голови вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання)  оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо. Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу, віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення виконання закону).

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ33%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?22%

На веб-сайті відсутня інформація про персональний склад заступників міського голови та членів виконавчих органів. Слід відзначити, що в 2013 р. на сайті Луганської міської ради були вказані прізвища заступників міського голови, однак в 2014 р. така інформація вже відсутня. На веб-сторінці міської ради також відсутня вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти), про місцезнаходження виконавчих органів, адреси електронної пошти. Прізвища та біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови  відсутні на веб-сторінці міської ради. На веб-сторінці ради відсутня інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності). А також відсутня інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Позитивом є те, що в офіційних друкованих виданнях Луганської міської  ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. Також на веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

Інформація про виконавчий комітет міської ради?29%

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому, однак відсутня інформація про  повноваження виконкому та не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото). На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень відсутня інформація про місцезнаходження (місце засідань) та електронної пошти виконавчого комітету. На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?46%

На веб-сайті Луганської міської ради  відсутня інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість. Також на веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради не оприлюднено повний перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету згрупованих в окремий розділ. Лише окремі програми можна знайти в рішеннях ради, однак їх пошук потребує багато часу.

У той же час, на офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Також рішення виконавчого комітету публікуються в друкованих органах. На веб-сайті ради або в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ. На веб-сайті існує система пошуку інформації, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті, однак немає можливості розширеного пошуку в базі даних нормативно-правових актів.

Комунальне майно та земля муніципалітету?0%

У місті Луганськ останній рік не відбуваються земельні торги і  рішення про проведення земельних торгів не оприлюднюються на веб-сайті ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА34%

Інформація про депутатів міської ради?48%

На веб-сторінці ради відсутні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей. На веб-сторінці ради відсутній графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Разом з тим, є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Також наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?45%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. А також інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни. На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. У той же час декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) відсутня на веб-сайті ради. На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

Пленарні засідання міської ради?23%

В міській раді відсутня електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань  не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, також не оприлюднюються на веб-сторінці ради. Недоліком так само є те, що не ведеться регулярна аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). У той же час не завжди  проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?41%

На веб-сайті Луганської міської ради не оприлюднюються запити депутатів міської ради, а також не опубліковане рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання. На веб-сайті відсутній план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Принцип відкритості?

Міський голова49%

Участь громадськості?49%

В міській раді відсутня «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови. Міський голова дуже рідко самостійно ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування та проводить консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. В структурі міської ради відсутній підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.  В той же час позитивом є той факт, що при міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи, однак останнє засідання дорадчого органу відбулось в квітні 2014 р.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ56%

Участь громадськості?30%

На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також відсутня у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому лише після отримання дозволу на це (шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі та відповіді на неї). У той же час усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні і містить вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті доступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

Однак відсутня зручна система навігації по сайту, інтерфейс сайту потребує удосконаленню для користувачів, розділи та рубрики необхідно структуровати і впорядкувати, інтерфейс сайту не перевантажений невпорядкованою текстовою та мультимедійною інформацією. Не забезпечена можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями. Сайт не доступний у користуванні для осіб зі слабким зором, зокрема  відсутнє регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ, тощо.

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради., однак останнє засідання дорадчого органу проходило лише в квітні 2014 р.

Доступ до публічної інформації?58%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації. Фактично запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Адміністративні послуги?60%

ЦНАП м. Луганськ  має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). У приміщенні ЦНАП облаштовані  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

ДЕПУТАТИ І РАДА39%

Участь громадськості?39%

В міськраді створені умови доступу для неповно справних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання. Мешканці міста, щоб бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради, повинні пройти попередню реєстрацію, що ускладнює можливість виборців слідкувати за роботою Луганської міської ради. Не оприлюднена на веб-сайті не опублікована процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради. На веб-сайті відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій лише після попередньої реєстрації. Більшість депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Принцип підзвітності?

Міський голова45%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Звіт про результати діяльності міського голови?40%

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами. Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови  про роботу виконавчих органів, в повному обсязі, оприлюднюється на веб-сторінці ради або в друкованому органі. Окрім того, міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Недоліком є те, що детальну процедуру звітування міського голови не  врегульовано в Статуті територіальної громади або в окремому положенні.

Міський голова 1 раз на рік інформує населення, на відкритій зустрічі,  про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ35%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?20%

На веб-сайті раді відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік. У той же час інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь розповсюджується в місцевих ЗМІ. На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. У той же час не  оприлюднюються проміжні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році, але  заключні звіти оприлюднюються.  Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

Фінансові ресурси муніципалітету?39%

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

ДЕПУТАТИ І РАДА34%

Звіти про результати діяльності?34%

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Рішенням міської ради не затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів не оприлюднений на веб-сайті. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради не розміщені на веб-сайті ради.  Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян. Усі постійні депутатські комісії звітували перед радою. Не усі депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік.

Залишити відповідь