Рейтинг міста Луцьк 2014:

56.1%

Індекс публічності

60%

Публічність міського голови

61.8%

Публічність виконавчих органів

47.2%

Публічність депутатів

Резюме міста:

В національному рейтингу публічності муніципалітет Луцька зайняв п’яте місце, трохи відставши від Києва та Сум. Ця позиція у переліку з 24 обласних центрів звісно є доволі високою. Однак не може не хвилювати той факт, що порівняно із 2013 роком рівень публічності органів місцевого самоврядування Луцька у цьому році дещо погіршився.

Так, у минулорічному дослідженні Луцька міська рада із оцінкою 65% входила в групу муніципалітетів, діяльність яких характеризувалась задовільним рівнем публічності. Та вже через рік цей показник, на жаль, погіршився. У 2014 році органи місцевого самоврядування Луцька отримали оцінку 56%, через що обласний центр Волині увійшов до категорії міст із низьким рівнем публічності. Що характерно, зниження рівня публічності мало місце для всіх трьох об’єктів дослідження: міського голови, виконавчих органів і депутатського складу ради.

Найбільше пунктів в рейтингу втратив Луцький міський голова. Якщо у 2013 році Микола Романюк отримав 73% за показником публічності, то у 2014 – тільки 60%. При детальному аналізі причин зниження рівня публічності міського голови Луцька на перше місце виходить погіршення показників його підзвітності. Так, у цьому році Микола Романюк вперше за час своєї каденції не проводив публічного звіту перед громадою, а обмежився лише ефіром на місцевому телеканалі де розповів про свою роботу за 2013 рік. Є зауваження до звітування міського голови про роботу виконавчих органів ради.

Проігноровано також рекомендацію ОПОРИ щодо розміщення на веб-сайті ради всієї необхідної інформації про помічників та радників, які числяться в штаті або ж працюють на громадських засадах. Не надто просунулась робота із затвердженням плану стратегічного розвитку міста, не вся інформація доступна про генеральний план міста. Досі не приведено у відповідність із законодавством розпорядження міського голови про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчих органах Луцької міської ради (№ 397 від 18.09.2013).

Разом з тим, показник у 60% дозволив посісти Миколі Ярославовичу п’яте місце у національному рейтингу «мерів». До позитивів в діяльності міського голови Луцька слід віднести такі сфери як прозорість діяльності та реалізації ним своїх повноважень, а також оприлюднення програмних та нормативних документів, що відносяться до його компетенції. Наприклад, у відкритому доступі на веб-сайті муніципалітету (http://www.lutskrada.gov.ua/) є нормативні документи, за які відповідає міський голова, також є доступна декларація про доходи міського голови, а інформація про діяльність очільника міста регулярно публікується як на веб-сайті ради, так і в місцевих ЗМІ. За останній рік міський голова зареєструвався у соціальній мережі Facebook, де регулярно оновлює свою сторінку та активно спілкується із лучанами.

Задовільний рівень публічності у 2014 році у виконавчих органів Луцької міської ради. З показником у 62% вони зайняли 8 місце у загальнонаціональному рейтингу. При тому теж погіршили свій минулорічний результат, який становив 67%. Найбільше погіршення показників виявлено в частині підзвітності виконавчих органів. До прикладу, виконавчі органи не звітують про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою, такого роду звітів немає й на веб-сайті міста, не оприлюднюються проміжні звіти про хід виконання програм поточного року та не подаються раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Також на веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси муніципалітету, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів. Немає на сайті й детальної інформації про членів виконкому.

Позитивним у роботі виконавчих органів міської ради є те, що на веб-сторінці ради є детальна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, їх контактні дані, доступні декларації про доходи заступників міського голови, оприлюднюються проекти рішень та прийняті рішення виконавчого комітету. Позитивно оцінюємо діяльність Центру надання адміністративних послуг, хоча окремого сайту у ЦНАПу досі немає.

За результатами моніторингу у 2014 році низький рівень публічності зафіксовано і в депутатського складу міської ради. Шостий показник у національному рейтингу публічності мало втішає, оскільки порівняно з попереднім роком (55%) міська рада стала ще менш публічною – 47%. Пов’язано це як із зниженням рівня прозорості роботи депутатського складу міської ради, так і з погіршенням показників відкритості та підзвітності.

Проблематично знайти на веб-сайті ради детальну інформацію про депутатів, зокрема їхні біографічні дані, відомості про майновий стан, контакти чи графік особистих прийомів депутатів. До недоліків в діяльності депутатського складу також слід віднести недостатню урегульованість застосування інструментів місцевої демократії, як то громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів громадян, оскільки Статут територіальної громади містить лише загальні норми щодо цих питань. З іншої сторони, доволі деталізована процедура звітування депутатів теж не дає хорошого показника на практиці. Від часу попереднього моніторингу кількість депутатів, які оприлюднили свої звіти, зменшилась більш як у двічі.

Щодо добрих практик в діяльності депутатського корпусу Луцької міської ради, то варто відзначити наступне: депутати користуються електронною системою голосування, яка, попри окремі випадки маніпуляцій, дозволяє виборцям контролювати голосування депутатів; ведеться регулярно он-лайн трансляція сесій міської ради; мешканці міста мають можливість бути присутніми на сесії та за потреби виступати на ній.

Принцип прозорості?

Міський голова71%

Інформація про міського голову та його діяльність?69%

Показник 71% був отриманий, зокрема, завдяки регулярному висвітленню діяльності міського голови на веб-сайті міста та тісній співпраці із ЗМІ.

Позитивом є оприлюднення інформації про доходи очільника міста, його біографічних відомостей та графіку прийому громадян. Разом з тим, немає інформації про повноваження міського голови, а також на сайті відсутня інформація про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?73%

Веб-сайт міськради містить зведену контактну інформацію з номерами телефонів про працівників міської ради та підпорядкованих раді структур, а також інформацію про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

Проте не вся необхідна інформація є доступна на сайті. Так, і надалі відсутні відомості щодо значної частини помічників і штатних та позаштатних радників «мера».

Рекомендації:

  • розмістити на веб-сайті перелік штатних та позаштатних помічників і радників, інформацію про їх функціональні обов’язки.
  • оприлюднювати на веб-сайті інформацію про підсумки засідань конкурсної комісії зі встановлення результатів конкурсів на заміщення вакантних посад у міській раді.
Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?58%

Оприлюднення програмних та нормативних актів, що відносяться до компетенції міського голови у Луцьку здійснюється на задовільному рівні. Зокрема, на сайті міської ради розміщено рішення про затвердження міського бюджету на поточний рік, актуальну редакцію бюджету  та актуальну програму соціально економічного розвиту міста, а також розпорядження міського голови. Однак немає детальної інформації про генеральний план міста.

Рекомендації:

Не вистачає у вільному доступі детальної інформації про генеральний план міста, зокрема, описової його частини. В цьому контексті слід згадати і про необхідність внесення змін до розпорядження міського голови № 397 від 18.09.2013 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчих органах Луцької міської ради.

Нормативні документи муніципалітету?100%

Позитивним є той факт, що у Луцьку є чинний та оприлюднений Статут територіальної громади міста, ведеться системна робота із забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ72%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?76%

Блок питань, що стосується прозорості структури та повноважень виконавчих органів Луцької міської ради доволі широко представлений інформацію на веб-сайті ради. Тут є відомості про структуру та персональний склад виконавчих органів ради, біографії та декларації про доходи заступників міського голови.

Незрозумілою є процедура запису громадян на прийом до керівників виконавчих органів влади, не висвітлено на належному рівні на сайті інформацію про структурні підрозділи та комунальні установи.

Рекомендації:  упорядкувати інформацію про структурні підрозділи та комунальні установи міської ради. Деталізувати та оприлюднити на веб-сайті процедуру запису громадян на прийом до керівників виконавчих органів влади.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?66%

На веб-сайті вчасно оприлюднюються час та місце проведення засідань виконкому. Водночас, на сайті майже немає детальних біографій та фото членів виконкому не з числа заступників міського голови.

Рекомендації:

Розмістити на веб-сайті ради біографічні дані та фотографії членів виконкому.

Рішення та документація виконавчих органів?82%

Ситуація із оприлюдненням нормативно-правових актів та іншої документації виконавчих органів у місті Луцьку двояка. Так на веб-сайті ради доволі легко та швидко можна відшукати рішення та документацію виконавчих органів, як то проекти та прийняті рішення виконкому, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік та проекти цих актів, місцеві цільові програми та програму соціально економічного розвиту міста на короткостроковий період. Сайт забезпечує функціонування системи пошуку інформації.

Комунальне майно та земля муніципалітету?14%

У відритому доступі неможливо знайти рішення та інформацію, що стосується комунального майна та земель муніципалітету. Так, немає в загальному доступі рішень про проведення земельних торгів, відсутня інформація про результати земельних торгів, досі не створено містобудівний кадастр міста.

Рекомендації:

Надати відкритий доступ до інформації про проведення земельних торгів.

ДЕПУТАТИ І РАДА61%

Інформація про депутатів міської ради?9%

Інформація про персональний склад та структуру депутатського корпусу Луцької міської ради досить детально висвітлена на сайті ради.

Однак немає повних біографічних даних депутатів та інформації про їх майновий стан, графіку прийому громадян депутатами.

Рекомендації:  

Розмістити на веб-сайті ради повні біографічні дані про депутатів та інформацію про їх майновий стан. Скласти графік прийому громадян депутатами та оприлюднити його для громадськості

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?96%

На веб-сайті ради зазначені біографічні дані  секретаря ради, інформація про склад депутатських фракцій та постійних комісій, про межі мажоритарних округів та про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу.

Пленарні засідання міської ради?59%

Інформація про скликання чергових сесій ради оприлюднюється завчасно та публічно, проект порядку денного та проекти рішень є доступні для ознайомлення на веб-сайті ради. Луцька міська рада має електронну систему голосування, що дозволяє згодом оприлюднювати результати поіменних голосувань під час сесії. Всі сесії міської ради транслюються в он-лайн режимі на сайті.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

Разом з тим, необхідно звернути увагу на відсутність у вільному доступі текстів запитів депутатів, немає також на веб-сайті планів про реалізацію депутатами доручень виборців та протоколів засідань комісій.

Рекомендації:  

Розміщувати на веб-сайті ради тексти запитів депутатів та протоколи засідань постійних депутатських  комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова63%

Участь громадськості?63%

Чимало слід зробити міському голові в питанні підвищення рівня відкритості до громадськості. Серед існуючих позитивів: проводиться особистий прийом громадян міським головою, для неповносправних осіб облаштовано спеціальні умови доступу до приміщення міської ради, де проводиться прийом. В місті діє телефонна «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян. Також міський голова після минулорічної презентації почав застосовувати для спілкування із лучанами соціальні мережі, зокрема Facebook. Звернутися до міської ради можна і за допомогою функції дистанційного звернення громадян на веб-сайті міста. Варто відзначити і те, що в раді є підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Недоліками у відкритості міського голови є доволі непроста процедура запису на особистий прийом та короткий термін відведений для проведення цих зустрічей. Майже не практикуються виїзні прийоми громадян у мікрорайонах міста, а також відсутня практика проведення регулярних прийомів представників об’єднань громадян. Крім того, за останній рік з ініціативи міського голови фактично не було ініційоване жодне громадське обговорення та не було проведено консультацій з громадськістю.

Рекомендації:

Задля підвищенні рівня відкритості міського голови рекомендовано спростити процедуру запису на особистий прийом (зокрема по телефону) та збільшити термін відведений очільником міста для зустрічей із лучанами. Варто також міському голові відновити практику виїзних прийомів громадян у мікрорайонах міста, а також запровадити в практику проведення прийомів для об’єднань громадян.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ78%

Участь громадськості?51%

Є певні складнощі для лучан у реалізації механізмів громадської участі, як то у громадських слуханнях чи загальних зборах громадян. В Статуті міста окремий розділ присвячений цьому питанню, але він не дає відповіді на ряд організаційних питань, що ускладнює можливість їх реалізації.

Доступ до публічної інформації?86%

Луцька міська рада забезпечує громадянам різні способи доступу до публічної інформації. Запит можна подати різними шляхами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон.  Ці та інші питання пов’язані із доступом до інформації врегульовані належним чином.

Саме завдяки цьому блоку питань Луцьк зайняв 4 місце в національному рейтингу за параметром «відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості».

Рекомендації:  

Розробити Положення, які б деталізували процедуру проведення громадських слухань та загальних зборів громадян, а також інших механізмів місцевої демократії. Необхідно створити на сайті систему обліку публічної інформації.

Адміністративні послуги?72%

Діяльність Луцького Центру надання адміністративних послуг теж заслуговує на позитивні оцінки. Вцілому його діяльність відповідає вимогам законодавства. Так, прийом осіб у Центрі надання адміністративних послуг проводиться у визначений час, на інформаційних стендах розміщені інформаційні картки адміністративної послуги, організовано електронну чергу.

З питань, які ще не вирішені – це відсутність веб-сайту ЦНАПу та наповнення сайту ради логістичною інформацією для зручності користувачів.

ДЕПУТАТИ І РАДА41%

Участь громадськості?41%

У регламенті ради зазначено про право громадян відвідувати засідання депутатських комісій, але ця процедура детально не прописана. Також є можливість у лучан виступати під час пленарних засідань ради, але це право може бути надане лише із згоди депутатів.

Що ж до участі лучан у інший спосіб в управлінні справами громади, то тут є певні проблеми. Попри закріплене у Статуті право проводити громадські слухання, збори громадян та подавати місцеву ініціативу, ці інструменти детально не регламентовані і на практиці їх реалізація залежить від політичної волі керівництва міста. Є недоліки й в роботі депутатів із виборцями, а саме в організації прийомів громадян. Достеменно не відомо скільки обранців приймають громадян, коли і де саме.

Рекомендації:  

Спростити процедуру виступу громадян на засіданнях сесій та комісій. Забезпечити організаційно проведення прийомів виборців депутатами в приміщенні ради. Розробити та прийняти положення, які б детально регламентували процедури участі громадськості в управлінні справами громади, зокрема через громадські слухання.

Принцип підзвітності?

Міський голова37%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

Звіт про виконання бюджету містить вичерпну інформацію.

Звіт про результати діяльності міського голови?31%

Звіти, що віднесені до компетенції міського голови, регулярно оприлюднюються на веб-сайті, зокрема про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради та про виконання бюджету за рік.

Але разом з тим більшість пунктів цього питання не відповідає вимогам законодавства та добрих практик. Наприклад, протягом звітного періоду міський голова не інформував населення про виконання місцевих цільових програм та не звітував особисто перед радою про роботу виконавчих органів. Також в цьому році міський голова Луцька вперше за час своєї каденції не проводив публічного звіту перед громадою, а обмежився ефіром на місцевому телеканалі, де розповів про свою роботу за 2013 р.

Рекомендації:

Слід організувати роботу відповідних служб таким чином, щоб всі норми чинного законодавства, які вимагають звітування чиновників перед громадою чи інформування населення про виконання певних програм, виконувались. Також рекомендуємо відновити практику проведення публічних звітів міського голови перед громадою.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ38%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?20%

Підзвітність виконавчих органів міської ради є однією із слабких ланок Луцького муніципалітету. Під час дослідження було виявлено, що у місті оприлюднюються лише деякі із звітів, які згідно законодавства повинні були готуватись та оприлюднюватись перед громадою. Це звіт про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку і заключні звіти про виконання місцевих цільових програм.

В той же час виконавчі органи не оприлюднюють проміжні звіти про хід виконання програм та не звітують про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою.

Рекомендації:  

Ввести в практику діяльності виконавчих органів ради підготовку та оприлюднення звітів передбачених чинним законодавством, зокрема, про хід та результати відчуження комунального майна, проміжні звіти про хід виконання цільових програм. Запровадити механізм звітування виконавчих органів про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою.

Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси ОМС, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Фінансові ресурси муніципалітету?48%

На веб-сайті оприлюднюється детальна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, а також квартальні звіти про виконання місцевого бюджету. Також на веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Також виконавчі органи не подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна та не публікують їх.

Рекомендації:  

Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси ОМС, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради та в друкованих органах.

ДЕПУТАТИ І РАДА30%

Звіти про результати діяльності?30%

У Статуті міста та в Регламенті ради депутати доволі детально описали процедуру та форму звітування перед виборцями. Були встановлені чіткі строки проведення таких звітів. Однак в 2014 році кількість депутатів, які прозвітували про свою роботу, хоча б надавши для оприлюднення свої звіти, була доволі мізерна – вдвічі менша ніж минулого року. Так само не звітують й депутатські комісії перед радою.

Рекомендації:  

Розробити графік звітування депутатів перед громадою із публічним оголошенням часу та місця звітування кожного депутата. Запровадити практику заслуховування депутатів про результати звітування перед громадою та отримані доручення виборців. Зобов’язати депутатські комісії готувати та публікувати звіти про свою роботу.

Залишити відповідь