Рейтинг міста Миколаїв 2013:

51.05%

Індекс публічності

47.88%

Публічність міського голови

60.93%

Публічність виконавчих органів

43.9%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами моніторингу індекс публічності Миколаївської міської ради загалом складає 51%. Таким чином Миколаївська міська рада розділяє п’яте місце разом з Чернігівською та Луганською міськими радами з одинадцяти претендентів.

Виходячи із отриманих оцінок та методології можемо зробити висновок, що Миколаївська міська рада має незадовільний рівень публічності.

Треба відмітити, що в рамках дослідження, не одна із міських рад не визнана як повністю публічна. Найбільш публічною виявилась Івано-Франківська міська рада.

Дивлячись на загальну картину по регіонах де був проведений моніторинг,можна зробити висновок що діяльність муніципалітетів жодного з досліджуваних міст не можна назвати публічною. У розрізі ж відповідних параметрів (прозорість, відкритість та підзвітність) із усього переліку суб’єктів муніципалітетів досліджуваних міст лише робота виконавчих органів Івано-франківської ради є максимально відкритою.

Стосовно регіонального зрізу, то картинка виглядає наступним чином. Серед досліджуваних суб’єктів лише роботу виконавчих органів Миколаївського міської ради відповідно до запропонованого ранжування можна оцінити як таку, що проводиться на задовільному рівні. Зокрема, на таку позицію в запропонованому поділі впливають індикатори їх відкритості та прозорості. Так, значну перевагу параметру відкритості виконавчих органів міськради надали такі позиції, як «Адміністративні послуги» та «Прозорість структури та повноважень виконавчих органів» по цьому параметру це друге місце серед регіонів.

Розглядаючи принципи прозорості, відкритості та підзвітності, діяльність міського голови можна оцінити як таку, що знаходиться на низькому рівні(48%) це восьме місце в загальному рейтингу. Загалом за рахунок того, що підзвітність та відкритість має низький рівень, це пов’язано з тим, що обов’язки міського голови виконував секретар міської ради та оцінувалась його робота за  незначний проміжок часу та недостатньою висвітленої діяльності у засобах ЗМІ та на  офіційному веб-порталі Миколаївської міської ради.

Щодо діяльності представників депутатського корпусу Миколаївської міської ради, то, вони мають низький рівень публічності (44%) треба зазначити, що інші міста, серед яких було проведено дослідження, мають таку саму оцінку.

Розглядаючи принципи, прозорість та відкритість, вони знаходяться на низькому рівні, загалом депутатів не одній із міських рад не можна назвати публічними.

Що стосується принципу підзвітності, то діяльність депутатів в загалі характеризується як не публічна, на це вплинуло, вперш за все, обмежена інформація про діяльність на сайті: відсутність графіків звітування, звітів депутатів, інформації про звітування постійних депутатських комісій тощо.

Принцип прозорості?

Міський голова66%

Інформація про міського голову та його діяльність?57%

На сайті присутні біографічні відомості про Виконуючого обов’язки  міського голови Коренюгіна Володимир  Івановича, бракує лише інформації про судимість.

Дані про діяльність Виконуючого обов’язки  міського голови висвітлюються приблизно одна дві новини на тиждень, ми припускаємо що це пов’язано з літнім періодом проведення моніторингу.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Виконуючого обов’язки  міського голови оприлюднені в друкованому органі ради і доступні на веб-сайті за адресою http://gorsovet.mk.ua/news.ua?id=2412 та опубліковані в газеті «Вечірній Миколаїв» № 42 від  11.04.2013.

Інформація про перелік обов’язків міського голови викладені в рішенні http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=19358 що доступно на сайті міськради.

В структурі міської ради відсутня прес служба міського голови, натомість існує відділ інформаційного забезпечення, що висвітлює діяльність міського голови та виконавчих органів.

Інші параметри відповідають наведеному стандарту.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?68%

На веб-сайті присутня інформація про радників міського голови із зазначенням контактної інформації, окрім сфери їх відповідальності та компетенції.

На сайті присутній окремий розділ «Структура органів місцевого самоврядування» в якому наведена контактна інформація начальників відповідних відділів.

Інформація щодо проходження конкурсу на заміщення вакантних посад розміщена в розділі «Доступ до публічної інформації» де  вчасно публікується повна інформація про всі оголошені вакансії, але  без переліку необхідних документів для участі у конкурсі. Об’яви на заміщення вакантних посад  публікуються в газеті вечірній Миколаїв.

Протоколи про результати конкурсів на заміщення вакантних посад доступні за інформаційним запитом.

Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад в розділі розпоряджень не знайдені.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?59%

План стратегічного розвитку міста що опубліковано на сайті, зауважуємо що стратегічний план  розроблений в 2006 році та основні заходи що наведені в додатках мають строк виконання до 2011 року.

На сайті присутня описова частина генплану міста інші матеріали Генерального плану міста Миколаєва у складі графічних матеріалів (17 позицій) та текстових матеріалів – пояснювальна записка (2 томи) – є матеріалами для службового користування й знаходяться в секторі захисту інформації виконкому Миколаївської міської ради на постійному збереженні.

На сайті міськради є окремий розділ про Бюджет де наведена інформація про виконання бюджету, присутні звіти розпорядників коштів.

В розділі «Рішення міськради та виконкому»  присутні рішення про виконання бюджет на 2013 рік за адресою: http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=21256 ,  що містять інформацію про доходи і видатки згідно із бюджетною класифікацією та всі додатки. В додатках наведена інформація  про утворення та використання грошових ресурсів, призначених для забезпечення завдань та функцій органами місцевого самоврядування.

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва розроблена на чотири роки (2011-2014 роки), метою якої є комплексний і збалансованого розвитку міста, збереження та нарощування обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів, збереження та створення нових робочих місць.

Окремо зауважуємо що короткострокова програма на  веб-сайті не представлена.

Стосовно впровадження у Миколаївській міській раді системи ISO 9001:2008 «Про впровадження Політики якості виконавчих органів Миколаївської міської ради» схвалено Політику якості виконавчих органів Миколаївської міської ради, основною метою якої є надання послуг, які б відповідали вимогам громадян, що є причиною впровадження і зобов’язання до постійного вдосконалення та результативності системи управління якістю, згідно з вимогами чинного законодавства України, а також з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Відповідно до цього рішення у виконавчих органах Миколаївської міської ради проведено початковий курс навчання внутрішніх аудиторів, визначено відповідальних спеціалістів у справах якості, які підпорядковані Уповноваженому міського голови з питань управління якістю, розроблено настанову щодо якості виконавчих органів Миколаївської міської ради.

На сьогодні Миколаївською міською радою міжнародний сертифікат якості ISO не отримано.

Нормативні документи муніципалітету?89%

Статут територіальної громади міста. на в електронному вигляді доступний на сайті за адресою http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=13635, а також в друкованому форматі.

Більшість розпоряджень оприлюднюються на сайті не пізніше 5 робочих днів з дня підписання. Відповідно до інформації отриманої на запит в період з 01.06.13 по 30.06.13 зареєстровано 39 розпоряджень міського голови, але на сайті розміщено лише 20 розпоряджень за відповідний період.

Згідно з розпорядженням міського голови відділ по роботі зі зверненнями громадян щодо фізичних осіб та сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо юридичних осіб та об’єднань громадян відповідальні є відповідальними за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію. За оприлюднення інформації відповідальне – Управління громадських зв’язків.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ63%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?81%

Практично вся інформація щодо виконавчих органів та їх керівників відповідає наведеному стандарту. Маємо зазначити наступне.

Біографічні дані заступників міського голови  доступні на веб-сайті міської ради в повному обсязі за винятком інформації про судимість та наявності фото.

Декларації заступників міського голови, опубліковано в газеті «Вечірні Миколаїв» №43  за 11 квітня 2013 р. декларації містять лише інформацію про майно та доходи, відсутня інформація про видатки та фінансові зобов’язання.

Інформація про  про підприємства що належить сфери управління міської ради та про установи і соціальні заклади представлена на сайті у відповідних розділах та є легко доступною для користувачів.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?57%

Інформація про виконавчий комітет міської ради представлена на сайті в повному обсязі за винятком біографічних даних членів виконкому.

Інформація про пленарні засідання присутня на сайті, доступний порядок даний засідань де визначено час засідання але не вказано місце засідання.

Рішення та документація виконавчих органів?65%

Переважна більшість критеріїв оцінки оприлюднення рішень та документація виконавчими органами відповідає наведеному стандарту , але слід зазначити що інформація не по всіх питаннях надана в повному обсягу.

Нормативно-правові акти виконавчого комітету представлені не веб-сайті, але не всі публікуються в друкованих органах газеті «Вечірній Миколаїв».

Проект порядку денного засідань виконком та не всі рішення виконавчого комітету публікуються за 5 днів, зазвичай за 2-4 дня з дня засідання та дня прийняття відповідно.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторного акту на сайті не є досить вичерпані та не містять контактні дані розробника та строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій.

Інформація про пільги для різних категорій населення присутня загальна без уточнення розміру пільги та поширена  в розділі сайту соціальна допомога.

На сайті відсутня інформація про програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік).

Інформація про місцевих цільові програм, які фінансуються з місцевого бюджету не представлена централізовано а наведені в рішеннях та деяких підрозділах(Програми з охорони здоров’я).

На веб-сайті присутня система пошуку нормативно правових документів, але відсутній контекстний пошук інформації по сайту що є не досить зручно.

Комунальне майно та земля муніципалітету?16%

У місті земельні торги це досить рідке явище, з аналізу інформації ЗМІ за відсутністю нормативної бази. На веб-сайті міськради в розділі «Інвестиційна та зовнішня економічна  діяльність» є перелік земельних ділянок, що можуть бути надані в оренду.

ДЕПУТАТИ І РАДА57%

Інформація про депутатів міської ради?36%

На веб-сайті ради практично відсутня інформація про номери засобів зв’язку, електронну пошту депутатів ради, присутня інформація щодо року народження, місця роботи, партійності та фото.

Практично всі депутати приймають в районних адміністраціях,час та місце зазначено на веб- сайті.

Інформація про доходи і видатки фінансового характеру депутатів відсутні.

Інші показники відповідають нормативному стандарту.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?52%

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування  в більшості відповідає наведеному стандарту.

На веб-сайті ради не представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті наявна відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради, натомість організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради здійснює – апарат міської ради  що діє на підставі положення.

Пленарні засідання міської ради?64%

Майже всі проекти рішень ради вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради.

Звертаємо увагу що інформація з таких питань відсутня на сайті міської ради:

  • запити депутатів міської ради;
  • рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських       повноважень та процедуру їх використання;
  • план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців;

Відсутня інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, натомість є результати поіменного голосування по кожному рішенню сесії.

На веб-сайті відсутні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради, натомість ведеться он-лайн трансляція пленарних засідань.

Інші параметри відповідають вище наведеному стандарту.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

На веб-сайті оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради, але відсутні протоколи засідань постійних депутатських комісій. Окремі питання засідань депутатських комісій публікуються у засобах масової інформації.

Принцип відкритості?

Міський голова29%

Участь громадськості?29%

Виконуючий обов’язки міського голови приймає  дві с половиною години на місяць.

Попередній запис громадян на особистий прийом до  міського голови здійснюється (після звернення до заступників міського голови) у першу середу місяця з 15:00 згідно інформації розміщеної на сайті.

Для організації доступу людей з особливими потребами міськрада облаштована пандусом потрапити можливо на перший поверх міськради, нажаль візки до ліфтів не входять тому на інші поверху доступ ускладнено.

Прийом інших категорій осіб/об’єднань Виконуючий обов’язки міського голови проводить в часи службового прийому за попереднім записом по телефону.

Проаналізувавши соціальну мережу facebook акаунт, виконуючого обов’язки міського голови Коренюгіна Владимира Івановича знайдено не було.

В міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» громадяни можуть звертатися з питаннями та пропозиціями за номером 37-30-11 до чергового виконкому.

За період моніторингу виконуючим обов’язки міського голови не було ініційовано громадських слухань, загальних зборів громадян, тощо.

На офіційному сайті викладена процедура звернення громадян:

  • усно за тел.: 37-25-21, 37-45-23
  • по електронній пошті: zvern@nikgor.mk.ua, kancel@nikgor.mk.ua
  • письмово (на конверті вкажіть «Публічна інформація»)

Окремий он-лайн сервіс звернення на сайті відсутній.

Дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи відповідно до інформації наданої у відповіді на наш запит існують лише при департаментах,управліннях та відділів міської ради.

Відділ по роботі з об’єднаннями громадян та органами самоорганізації населення відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ70%

Участь громадськості?57%

Відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості відповідаю умовам оціночного стандарту, але треба звернути уваги на наступне.

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому лише подавши письмову заяву.

Інформація про проведення громадських слухань наведена в статуті п 9.5 але положення «Про проведення громадських слухань»  ще на етапі обговорення.

Відповідно протоколу № 9 засідання експертно-громадської ради при виконавчому комітеті  Миколаївської міської ради від 14 червня 2013 р. прийнято рішення рекомендувати міській раді перенести розгляд питання про затвердження Положення про проведення громадських слухань у м. Миколаєві у зв’язку з надходженням значної кількості зауважень від громадськості.

Останні громадські слухання   щодо врахування громадських інтересів при розробці плану зонування м. Миколаєва були проведені 07.05.13 року на веб-сайті міста 02.04.13 була розміщена інформація щодо подачі пропозиції, зауваження у письмовому вигляді але інформації про дату та час проведення слухань знайдено не було. В Інтернет ЗМІ відповідна інформація з’явилась за тиждень 30.04.13 . Вичерпана інформація стосовно генплану викладена на окремому ресурсі http://genplanmk.wordpress.com/ та містить всю необхідну інформацію, в тому числі протоколи громадських слухань. Таким чином строк інформування дещо скорочений.

Інформація щодо проведених громадських слухань за останній рік на сайті відсутня.

Доступ до публічної інформації?74%

Доступ до публічної інформації загалом відповідає стандарту, потребують покращення викладені нижче питання.

На сайті відсутня спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Основне горизонтальне меню сайту на нашу думку зроблено замалим шрифтом, що є не комфортним у користування для осіб зі слабким зором, зокрема  відсутнє регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Радою не визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок.

Виконавчі органи практично дотримуються термінів надання відповідей на запити( 7 днів). Інформація однаково вчасно надається в письмовому та електронному вигляді та надаються обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів.

Адміністративні послуги?75%

Переважна більшість критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг відповідає наведеному стандарту , але слід зазначити, що інформація надана не в повному обсязі.

На сайті відсутня інформація про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.

Інформація про ЦНАП наведена в окремому підрозділі веб-сайту міськради

У приміщенні ЦНАП не поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги

Відсутні скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг  натомість присутня книга звернень та зауважень,       натомість  присутня скринька для анонімних звернень.

ДЕПУТАТИ І РАДА44%

Участь громадськості?44%

Громадяни можуть бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради за попереднім зверненням, подавши письмову заяву, заявка на запис подається не пізніше, ніж за день до початку пленарного засідання згідно регламенту. Процедура виступу громадян на пленарних засіданнях, та присутність на депутатських комісіях на веб-сайті не оприлюднена. Створені умови доступу для неповноправних осіб до приміщення міської ради; є пандус але інваліди-візочники до ліфту потрапити та інші кабінети не мають можливості.

Більшість депутатів проводять особистий прийом виборців на сайті є інформація про графік прийому та адреса прийомних, в більшості прийом в адміністраціях районів.

В Статуті територіальної громади не врегульовано процедури місцевої ініціативи є посилання на Регламентом Миколаївської міської ради, але нажаль інформації щодо підготовки  й внесення громадських ініціатив миколаївців там не знайдено.

Інформація про ініціювання громадських обговорень депутатами за останній рік практично відсутня в засобах ЗМІ.

Принцип підзвітності?

Міський голова40%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті ради в окремому розділу бюджет розміщені звіти починаючи з 2010 року, на теперішній час розміщено звіт про виконання бюджету за перше півріччя 2013 року описова частина та детальні роз шифровки:

  • Інформація про виконання міського бюджету міста Миколаєва за I півріччя 2013 року (з динамікою змін порівняно з I півріччя 2012 року)

Звіт про виконання місцевих бюджетів за I півріччя 2013 pоку бюджет м.Миколаїв-338 (Форма № 2кмб(мб))

Звіт про результати діяльності міського голови?34%

16 січня 2013 року Миколаївський міський голова  В.Д.Чайка провів прес-конференцію у малій залі виконавчого комітету Миколаївської міської ради, присвячену роботі виконавчих органів у 2012 році.  на сайті відповідний звіт не оновлено присутній лише звіт за листопад 2010 – жовтень 2011 року.  Натомість інформація у розділі Міський голова – Інтерв’ю міського Голови присутні матеріали до прес-конференції міського голови В.Д. Чайки, присвяченої підсумкам соціально-економічного розвитку Миколаєва у 2012 р. (16.01.13).

В газеті «Вечірній Миколаїв» щорічного звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами за 2012 рік не було знайдено, натомість щомісяця публікуються звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

В статуті зазначено що: «Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою».

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ44%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?16%

На веб-сайті ради відсутні звіти виконавчих органів (управлінь) за 2012 рік.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Звіти про надання публічної інформації публікуються, але не містять вичерпної інформації про запити, а саме відсутня інформація щодо запитувачів.

Звіти про хід та результати відчуження комунального майна виконавчі органи не подають, на інформаційний запит був надан перелік майна приватизованого за 2013 рік.

Фінансові ресурси муніципалітету?76%

Інформація щодо бюджету викладена в окремому розділу сайту та представлена в повному обсягу, за винятком звітів виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються, але на веб-сайті  представлені не по всіх регуляторних актах.

ДЕПУТАТИ І РАДА21%

Звіти про результати діяльності?21%

Інформація щодо звітування про результати діяльності депутатів, постійних депутатських комісій практично відсутня, на веб-сайті звіти депутатів, депутатських комісій відсутні.

Процедура звітування депутатів перед радою не описана не в регламенті ради не в статуті. Звіти про свою роботу депутати подають раз  на рік, згідно з рішенням №29/1 від 27.06.13 строк подачі звітів 1 жовтня 2013 року. Відповідно до рішення звіти публікуються в газеті «Вечірній Миколаїв». Звіти депутатів можливо отримати в апараті ради за 2012 рік.

Залишити відповідь