Рейтинг міста Миколаїв 2018:

61%

Індекс публічності

57%

Публічність міського голови

57%

Публічність виконавчих органів

69%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Порівняно з 2017 роком, Миколаївська міська рада втратила 12 позицій у рейтингу публічності органів місцевого самоврядування, та зайняла 20-е місце з-поміж 24 муніципалітетів, де здійснювалося вимірювання Індексу публічності 2018 року. Це найнижча сходинка, яку займав орган місцевого самоврядування впродовж шести років проведення дослідження. Цьогоріч показник публічності Миколаївської міської ради становить 61,1%, що майже на 7% нижче від показника 2017 року.

Такий результат зумовлений зниженням рівня прозорості, відкритості та підзвітності у діяльності усіх трьох об’єктів вимірювання. Що стосується конкретних показників, то лише депутати Миколаївської міської ради мають задовільний рівень публічності та зниження показника всього на 1,3 %: з 70 % у 2017 році до 68,7% у 2018. Натомість міський голова (56,7 %) та виконавчі органи (57,4 %) втратили 14,35 % та 5,6 % відповідно та класифікуються як такі, що мають низький рівень публічності.

Що стосується принципів роботи міського голови, то рівень прозорості склав 54,7%, рівень відкритості – 74,4% та рівень підзвітності – 38,6%. На зниження рівня публічності міського голови найбільше вплинули брак інформації про міського голову та його діяльність на сайті міста (не розміщено контактну інформацію очільника, повну біографію, відсутній перелік його повноважень) та відсутність опублікованого звіту про діяльність виконавчих органів за 2018 рік.

Не зазнала змін негативна практика попередніх років щодо не оприлюднення розпоряджень міського голови з кадрових питань та протоколів засідань конкурсної комісії. Залишається на базовому рівні впровадження та розвиток політики відкритих даних: не прийнято стратегічний (програмний) документ, який би регулював порядок збору та оприлюднення інформації у форматі відкритих даних, рівень оприлюднення відкритих даних розпорядниками бюджетних коштів не змінився.

В межах принципу відкритості, який передбачає створення механізмів участі членів територіальної громади в управлінні місцевими справами, при міському голові діють громадські ради та робочі групи, які дають змогу бути безпосередньо долученими до прийняття рішень у місті. На веб сайті ради публікується вичерпна інформація про проведені громадські слухання. Запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі. Також мешканці Миколаєва мають можливість подати звернення дистанційно, інформація про порядок звернення громадян розміщена на сайті міста.

Рівень публічності виконавчих органів Миколаївської міської ради, порівняно з 2017 роком, знизився на 5,6 %. Негативно вплинула на цей показник відсутність на офіційному сайті ради вичерпної інформації про діяльність виконавчого комітету, вочевидь слід більше уваги приділяти розміщенню актуальної інформації про результати засідань виконкому в офіційних джерелах. При комунальних підприємствах міста не створено наглядових рад, не проводиться аудиторська перевірка фінансової звітності комунальних підприємств. Найменші показники публічності виконавчі органи отримали за оприлюднення інформації про проведення земельних торгів та управління комунальним майном — 29,79 %, звітування про результати діяльності –  25 %.

Найвище оцінено такі показники діяльності виконавчих органів як: здійснення регуляторної політики – 100 %, надання адміністративних послуг – 77% (перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами оприлюднено на сайті, прийом громадян у ЦНАПі проводиться згідно графіком та відповідно до норм законодавства) та виконання норм про доступ до публічної інформації – 72% (є окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», оприлюднена система обліку публічної інформації, запит можна подати усіма можливими способами).

На веб-сайті Миколаївської міської ради оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси муніципалітету (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів. Також публікуються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, звіти про виконання паспортів бюджетних програм, хоч і не у форматі відкритих даних.

Депутатський корпус Миколаївської міської ради, у порівнянні з вищезазначеними об’єктами дослідження, демонструє менш негативну динаміку: – 1,3 %. Депутатські комісії працюють відповідно до Положення про депутатські комісії Миколаївської міської ради 7 скликання, на веб-сайті оприлюднено перелік постійних комісій та їхній склад, ведеться інформування про роботу, публікуються протоколи засідань.

В Миколаївській міській раді продовжує діяти електронна система голосування, результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного розміщуються на сайті ради. Ведеться онлайн трансляція сесій міської ради, засідань постійних депутатських комісій, відео можна переглянути на офіційному Youtube-каналі міської ради.

Як і минулого року, на сторінці міської ради не оприлюднено повних біографій усіх місцевих депутатів, відсутня інформація і про способи комунікації з депутатами. Попри минулорічні рекомендації, радою не було затверджено Етичний кодекс діяльності депутатів. Рекомендуємо органу, що забезпечує роботу представницького органу, покращити інформування громади міста Миколаїв про депутатів та їхню діяльність, місцевим обранцям – покращити рівень звітування перед своїми виборцями (затвердити графік звітування депутатів, оприлюднити вичерпні звіти депутатів на сайті ради, ввести практику звітування постійних комісій ради про свою роботу).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 • опублікувати на вебсайті міської ради декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та секретаря міської ради за 2018 рік, наступні декларації також публікувати на сайті;
 • збільшити кількість новин про діяльність міського голови на веб-сайті;
 • доповнити інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови;
 • розробити та затвердити порядок прийому ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів міським головою;
 • передбачити можливість запису на прийом до міського голови через веб-сторінку ради;
 • поряд з посиланням на завантаження документа або інформації, передбачити технічну можливість перегляду документа або інформації на веб-сайті, для зручності користування відвідувачами;
 • розмістити перелік повноважень міського голови;
 • розмістити інформацію про патронатну службу міського голови, сферу відповідальності та компетенції її членів;
 • у розділі Громадянам → Публічна інформація створити вкладку «Порядок та умови проходження конкурсу» та розмістити необхідну інформацію;
 • в оголошеннях про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад зазначити комплект документів, необхідний для участі у конкурсі, розробити шаблон типового оголошення для виконавчих органів;
 • опубліковувати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • опубліковувати розпорядження міського голови з кадрових питань, у розділі Документи → Розпорядження міського голови додати категорію «Кадрові».
 • Розробити та опублікувати стратегічний план розвитку міста на офіційному веб-сайті;
 • затвердити короткострокову програму соціально-економічного розвитку міста;
 • прийняти програмний документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних;
 • розміщати набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
 • активно долучати до роботи громадськість, експертів через створення робочих при міському голові та виконавчих органах;
 • використовувати у своїй роботі інструменти дослідження громадської думки щодо питань місцевого значення, залучати до консультацій мешканців шляхом проведення зборів та консультацій;
 • розглянути можливість, додатково, до річного звіту про виконання бюджету розробляти графіки, діаграми для спрощення розуміння складного фінансового документу пересічними громадянами;
 • використовувати систему PROZORRO.Продажі для продажі та оренди майна та активів онлайн.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 • розмістити інформацію про заступників міського голови – фото, біографічна довідка, сфера компетенції, засоби зв’язку, адреси електронної пошти;
 • розмістити на веб-сайті муніципалітету декларації про майно, доходи і витрати заступників або посилання на сайт НАЗК;
 • конкретизувати процедуру прийому та запису на прийом до керівників виконавчих органів міської ради;
 • передбачити можливість перегляду документа на вебсайті Миколаївської міської ради у браузері без завантаження на комп’ютер;
 • розмістити інформацію про керуючого справами виконавчого комітету – фото, біографічна довідка, перелік повноважень;
 • розмістити інформацію про повноваження виконавчого комітету на веб-сайті, відобразити повноваження в Регламенті роботи виконкому;
 • розмістити відомості про членів виконавчого комітету із зазначенням посад, контактної інформації;
 • публікувати усі рішення виконавчого комітету;
 • передбачити можливість перегляду проекту рішення на веб-сайті;
 • удосконалити систему пошуку інформації на сайті;
 • розмістити на Єдиному веб-порталі відкритих даних  та на веб-сайті міської ради обов’язкові до опублікування набори даних;
 • розміщувати у рішенні про проведення земельних торгів усю необхідну інформацію, публікувати результати проведення торгів на сайті та у ЗМІ;
 • прийняти рішення, що регулює утворення та діяльність наглядових рад при комунальних підприємствах;
 • врегулювати процедуру присутності на засіданнях виконкому громадян;
 • адаптувати веб-сторінку міської ради для користування особами із вадами зору;
 • забезпечити зручну навігацію для роботи з наборами даних, створити окремий розділ «Відкриті дані», переадресацію на Єдиний державний веб-портал відкритих даних;
 • започаткувати рубрику найчастіших запитань та публікації відповідей на них;
 • створити на сайті окремий розділ з інформацією про механізми участі громадян;
 • розглянути можливість створення веб-сайту Центру надання адміністративних послуг, функціонування якого б спростило та полегшило отримання інформації про адміністративні послуги та надання адміністративних послуг;
 • збільшувати перелік адміністративних послуг, які можна отримати у ЦНАПі;
 • виконавчим органам звітувати про виконану роботу безпосередньо перед територіальною громадою;
 • заздалегідь повідомляти усіма способами комунікації інформацію про місце та час звітування виконавчих органів;
 • розміщувати звіти усіх виконавчих органів на сайті;
 • інформацію про структуру та обсяг видатків в розрізі розпорядників бюджетних коштів розмістити у розділі Про місто →  Бюджет міста окремою вкладкою для зручності пошуку та користування, розглянути можливість розмістити у вигляді діаграм, графіків;
 • візуалізувати бюджет, зробити можливість його перегляду інтерактивною відповідно до складу, цільових фондів, галузей, так як це зробить бюджет доступним та легшим до сприйняття пересічними громадянами;
 • оприлюднити детальну інформацію про фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 • розмістити біографічні дані депутатів та доповнити профайли електронними адресами;
 • опублікувати інформацію про майновий стан депутатів (декларацію про майно, доходи і витрати) на сайті або розмістити посилання на сайт НАЗК;
 • складати графік засідань постійних депутатських комісій на квартал та публікувати цю інформацію на сайті;
 • актуалізувати склад депутатських фракцій;
 • дотримуватись вимог щодо термінів оприлюднення рішень про скликання сесій ради, проектів рішень, винесених на розгляд сесії;
 • оприлюднювати запити депутатів на веб-сайті (за наявності запитів);
 • створити підрозділ «Інформація про депутатські фонди» у розділі Міська влада → Миколаївська міська рада, розмістити там інформацію про розмір виділених коштів, процедуру їх використання, звіти про їх використання;
 • оприлюднювати інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях;
 • переглянути процедуру виступу мешканців на засіданнях ради, зробити її безперешкодною;
 • розглянути доцільність прийняття етичного кодексу депутатів Миколаївської міської ради;
 • визначити зрозумілу та детальну процедуру доступу громадян до засідань депутатських комісій;
 • депутатам міської ради відповідальніше ставитись до прийому громадян (дотримання графіку, особиста присутність, виїзні зустрічі);
 • прописати процедуру створення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради;
 • затвердити форму звіту депутатів, яка б відображала діяльність місцевих обранців за рік;
 • розглянути доцільність внесення змін до Регламенту ради, в частині звітування постійних депутатських комісій перед радою.

Принцип прозорості?

Міський голова55%

Інформація про міського голову та його діяльність?33%

На офіційному сайті відсутня інформація про сімейний стан, судимість, партійну приналежність міського голови. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови доступна на сайті НАЗК, але на веб-сторінці ради не опублікована.

На офіційній веб-сторінці ради повністю відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

Процедура прийому громадян міським головою оприлюднена на сайті. Прийом здійснюється лише за попереднім записом громадян на особистий прийом до міського голови (після звернення на особистий прийом до першого заступника міського голови, заступників міського голови та отримання відповіді на звернення). Про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів на сайті не зазначено.

Новини про роботу міського голови оновлюються з періодичністю одна новина на два-три дні. Міський голова з представниками ЗМІ спілкується охоче, дає коментарі щодо подій в місті, періодично приймає участь у прямих ефірах місцевих телеканалів.

Порівнюючи з результатами минулих років, показник по цьому індикатору продовжує зменшуватися  (2016 – 69,4%; 2017 – 39,6%), через не опубліковану декларацію, відсутність повної інформації про міського голову, невелику кількість публікацій на веб-сайті про діяльність міського голови.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?48%

На веб-сайті інформація про помічників, радників міського голови (штатних та позаштатних) наявна лише у розділі про прийом громадян. Окремий розділ із зазначенням контактної інформації та сфери відповідальності помічників, радників міського голови відсутній.

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур, яка називається Телефонний довідник Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

Інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – відсутня. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікується з зазначенням вимог до кандидатів та необхідних документів для участі у конкурсі та не пізніше як за місяць до проведення. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікуються вчасно на веб-сайті міської ради та у друкованих ЗМІ (газета «Вечірній Миколаїв»).

На сайті не публікуються протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсу на заміщення вакантних посад.

За останні роки вимірювання у міській раді вже склалась тенденція не публікувати кадрові  розпорядження міського голови, не зважаючи на рекомендації експертів.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?60%

На офіційному веб-сайті не оприлюднено план стратегічного розвитку міста.

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали у розділі Головна → Будівництво   → Генеральний план.

На сайті розміщено рішення ради про затвердження міського бюджету на 2018 рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Наявна актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) на сайті.

На відміну від минулого року діюча Програма соціально-економічного розвитку міста є не короткостроковою, а затверджена на 2018-2020 рр.

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO).

В місті функціонує система електронних петицій. За посиланням з головної вебсторінки ради можна перейти до сайт електронних петицій ради. На сайті наявне положення про електронні петиції, рекомендації щодо їх створення, також тут знаходяться петиції, за які ведеться голосування, передбачено можливість створення власної петиції з підтвердженням особи через BankID.

В раді не прийнято програмного (стратегічного) документу, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

В порівнянні з минулим роком, показник за даним критерієм знизився на 10,1% через відсутність окремого документа, що визначає стратегію розвитку міста на довгостроковий період.

Нормативні документи муніципалітету?70%

Статут територіальної громади міста Миколаєва доступний на веб-сайті (Про місто → Статут міста).

Розпорядження міського голови оприлюднюються на офіційній вебсторінці ради із запізненням у 1-2 дні.

Пошук документів можна здійснити за різними критеріями: дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

В міській раді затверджено Положення про Громадський бюджет м. Миколаєва.

Міська рада та її структурні підрозділи використовують систему електронних закупівель PROZORRO для закупівель більше 50 тис гривень, але міська рада не використовує систему PROZORRO.Продажі для продажі та оренди майна та активів онлайн.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ46%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?71%

На сайті є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, посилання на веб-сайти виконавчих органів, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті. Наявна інформація про керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, окрім біографічних відомостей).

У розділі Міська влада – Міський голова – Заступники міського голови міститься інформація лише про прізвища та ім’я заступників. На сайті НАЗК оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. На сайті ради декларації заступників не опубліковано.

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), розміщено Положення про їхню роботу. Незручність даного сервісу полягає в тому, що не передбачено функції перегляду положення онлайн у браузері, натомість потрібно щоразу завантажувати документ.

Деякі  виконавчі органи на сторінках розмістили лише частину інформації про графік прийому громадян керівниками виконавчих органів та процедуру запису.

На веб-сторінці ради наявна інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?30%

На офіційній веб-сторінці відсутня інформація про адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти керуючого справами (виконавчого комітету), на відміну від минулого року, що знижує оцінку за даним показником.

У розділі Виконавчий комітет міститься інформація про персональний склад виконкому та наявний Регламент роботи виконавчого комітету, в якому повноваження виконавчого комітету не прописані. Біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) не оприлюднено.

Інформація про адресу, місце та час засідань виконавчого комітету оприлюднюється частково або не вчасно.

Рішення та документація виконавчих органів?56%

Проаналізувавши за 2018 рік на офіційній веб-сторінці ради рішення виконавчого комітету, виявлено відсутність трьох рішень. Проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. В Регламенті виконкому не передбачено опублікування проекту порядку денного засідань виконкому завчасно на веб-сайті.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднений і включає в себе всю необхідну інформацію (визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів). Повідомлення публікуються і містять інформацію про зміст проекту; контактні дані розробника; спосіб оприлюднення регуляторного акту; про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Проекти регуляторних актів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення відповідного повідомлення. Рішення регуляторних актів публікується у газеті «Вечірній Миколаїв».

Виконавчі органи публікують річні плани закупівель і зміни до них  на сайті prozorro.gov.ua, натомість на вебсайті ради такої інформації немає.

На вебсайті міської ради міститься інформація лише про основні послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість. Інформації про пільги немає.

В окремому розділі на сайті (Документи – Програми) розміщено місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету.

Лише декілька розпорядників бюджетних коштів розміщують у форматі відкритих даних перелік укладених ОМС договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, але вона є незручною та не функціонуючою (не завжди відображає інформацію за контекстним пошуком за словами в тексті; не вся текстова інформація на сайті індексується в пошуковій системі).

Лише частина розпорядників здійснює оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, не всі мають створені кабінети.

Комунальне майно та земля муніципалітету?30%

У 2018 році у місті не проводилися аукціони з продажу об’єктів комунальної власності.

Створено та функціонує містобудівний кадастр міста. У місті наявний  портал під назвою Геопортал містобудівного кадастру Миколаївської міської ради. В міській раді створено управління містобудівного кадастру при Департаменті містобудування.

На жаль, як і у минулому році рада не дотримується вимог публікування визначеної категорії документів у форматі відкритих даних, а саме не опубліковано:

 • перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
 • актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок; реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
 • перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
 • відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість);
 • перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
 • інформацію про рекламні засоби.

Міською радою не прийняте рішення про регулювання процедури утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємств, а також про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

Отже, через не дотримання норм законодавства вже другий рік поспіль міська рада має низьку оцінку за даним показником.

ДЕПУТАТИ І РАДА77%

Інформація про депутатів міської ради?56%

На веб-сайті ради у розділі Міська влада – Миколаївська міська рада – Склад депутатського корпусу оприлюднено інформація про номери телефонів більшості депутатів та їх помічників, але відсутні електронні пошти депутатів ради. За запитом міська рада надала відповідь, що депутати не надали згоду на публікацію своїх електронних пошт. У профайлах депутатів наявна інформація про дату народження, освіту, місце роботи, фото, партійну приналежність депутатів та про територіальний округ з графіком прийому громадян.

Наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради у Регламенті ради.

Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів розміщуються лише на сайті НАЗК, на веб-сайті ради не публікуються.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?86%

У порівнянні з минулим роком оцінка за даним показником підвищилась.

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступним на вебсторінці міської ради.

У розділі Міська влада –  Секретар ради  – Біографічна довідка розміщується  інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена лише  на сайті НАЗК.

У вільному доступі є інформація про склад депутатських фракцій, але зміни не актуалізуються. У вільному доступі наявна інформація про склад депутатських комісій та графік засідань постійних комісій на поточний тиждень.

У розділі Міська влада – Миколаївська міська рада – Дислокація округів розміщено інформацію про межі виборчих округів. Позитивною зміною за даним показником є те, що на відміну від попереднього року, можна переглянути не лише текстовий документ з дислокацією округів, а й переглянути візуалізовану  карту округів. Дана зміна значно покращує оцінку за даним показником.

На веб-сайті наявна інформація про обов’язки Управління апарату Миколаївської міської ради, який забезпечує діяльність депутатського корпусу. У розділі Міська влада – Управління апарату ММР розміщено інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти управління.

Пленарні засідання міської ради?75%

Рішення про скликання сесії оприлюднюються вчасно із зазначенням переліку рекомендованих до розгляду питань порядку денного. Проекти рішень, винесені на розгляд ради, у переважній більшості, розміщуються вчасно, є випадки коли термін оприлюднення порушується. Незручним є пошук рішень, так як вони не структуровані ні по напрямам, ні по даті проведення сесії.

Всі проекти рішень ради в переважній більшості вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради, але через велику кількість позачергових сесій наявні порушення строку публікації.

В міській раді діє електронна система поіменного голосування. Результати голосування оприлюднюються по кожному питанню порядку денного у розділі Міська влада – Миколаївська міська рада – Результати голосування депутатів (архів). Ведеться онлайн трансляція пленарних засідань ради, засідань постійних депутатських комісій, є можливість переглянути попередні трансляції. Протоколи сесій ради не публікуються з 22.11.2018 року.

Інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднюється на веб-сторінці ради.

Запити депутатів не публікуються на вебсайті ради.

За 2018 рік розміщено звіти про використання коштів депутатського фонду, але пошук даної інформації ускладнений. За функцією пошуку, що на сайті, даних знайти неможливо, лише після комунікації з працівниками ради, було виявлено звіт про використання коштів фонду. Його можна переглянути лише після завантаження на комп’ютер.

Згідно Положення щодо застосування антикорупційних завдань та заходів Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки визначено процедуру врегулювання конфлікту інтересів. Депутати міської ради, у разі необхідності, повідомляють про конфлікт інтересів.

У міській раді не затверджено етичного кодексу.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

Усі вимоги за даним показником дотримані. На веб-сайті ради оприлюднюються усі рішення прийняті на пленарних засіданнях не пізніше 10-ти  днів з дня їх прийняття. Оприлюднено також протоколи засідань постійних депутатських комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова74%

Участь громадськості?74%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи для цього щонайменше 8 годин свого часу щомісячно. На практиці громадяни можуть за встановленою процедурою записатися на прийом до міського голови. Попередній запис громадян на особистий прийом до міського голови (після звернення на особистий прийом до першого заступника міського голови, заступників міського голови та отримання відповіді на звернення) відбувається в перший четвер місяця з 15:00 до 17:00 начальником відділу по роботі зі зверненнями громадян або його заступником. Впродовж місяця після запису мешканці можуть безпосередньо поспілкуватись з міським головою.

Міський голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. В міській раді створені усі умови для доступу до приміщення міської ради (де міський голова проводить прийом громадян) осіб з інвалідністю. Проте через відсутність окремої процедури міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. На сторінці розкладу прийому громадян зазначається інформація про виїзні прийоми міського голови до районів міста, але не визначено дати та час, зазначено лише місць.

Міський голова активно веде свою сторінку у  мережі Фейсбук, пише власні дописи та реагує на коментарі.

В міській раді створена та функціонує «гаряча лінія» для звернення громадян. За посиланням з головної сторінки сайту ради, можна перейти на окремий сервіс Коллцентр м.Миколаїв, який  створено з ініціативою міського голови Сенкевича О.Ф. На сайті Коллцентру можна  знайти інформацію номери «гарячої лінії» – (0512)711588, (0512)533588, передбачено можливість залишити повідомлення про проблему або звернення, перевірити статус інформації по зверненню.

Протягом року міським головою не було ініційовано громадських слухань або обговорень.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови.

При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи (громадська рада і спеціалізовані робочі групи)

В структурі міської ради створений і діє підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства, який  має назву Відділ громадських зав’язків Миколаївської міської ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ72%

Участь громадськості?66%

У Регламенті виконавчого комітету Миколаївської міської ради відсутня процедура, що регулює присутність громадян на засіданнях виконкому. Як свідчить практика роботи виконкому, громадянин може бути присутнім на засіданні лише після отримання відповідного дозволу.

Громадянам забезпечено вільний доступ до приміщень ради.

Повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється вчасно, але містить не всю необхідну інформацію та оприлюднюється менше, ніж за два тижні.

У вільному доступі знаходиться вичерпна інформація про процедуру проведення громадських слухань, затверджено відповідне Положення, в якому розписано детально механізм їх проведення.

Також у Статуті територіальної громади міста Миколаєва наявна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Недоліком можна визначити відсутність окремого розділу на сайті ради про механізми громадської участі, що б дало можливість зробити пошук інформації легшим та доступним.

При виконавчому органі створені та діють дорадчо-консультативні органи: робочі групи, громадські ради.

Доступ до публічної інформації?72%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Публічна інформація», який містить нормативну базу, порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно, але на сайті відсутня спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Більшість відповідей на запити, що надсилалися в межах моніторингу, було отримано протягом 5 робочих днів, деякі – впродовж 20 робочих днів, однак впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Відповіді на запити повні та обґрунтовані.

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами, також визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок, і він не перевищує 0,1% розміру мінімальної заробітної плати (А4).

Система навігації по сайту для недосвідчених користувачів може видатися складною, однак на сайті розміщена мапа, що допомагає у пошуку відповідного розділу. Сайт не пристосований для користування людьми з вадами зору, звуковий супровід відсутній.

На сайті міської ради є рубрика «миколаївці пишуть», але там розміщується інформація про подяку міському голові, а не відповіді на питання мешканців.

Окремого порталу щодо відкритих даних не створено. На веб-сторінці не забезпечено ні сортування наборів даних, ні пошуку серед них.

Адміністративні послуги?77%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП не має власного функціонуючого веб-сайту. Тому інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування розміщена на сайті ради. Створено кабінет мешканця, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн. Записатись на прийом у ЦНАП можливо онлайн через електронну чергу.

Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації відсутня.

Прийом громадян проводиться не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої годин. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково інформаційні матеріали.

Облаштовано скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання АП, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

На веб сайті ради наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються усіма виконавчими органами.

У ЦНАП облаштовано інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги не створена, натомість у місті функціонує центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який надає послугу первинної правової допомоги. За необхідністю посадові особи можуть надавати первинну правову допомогу мешканцям міста.

ДЕПУТАТИ І РАДА64%

Участь громадськості?64%

Згідно ст.2 Регламенту Миколаївської міської ради мешканці мають вільний доступ до засідань депутатських комісій. У приміщенні ради наявний ліфт та створені умови доступу для осіб з інвалідністю до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання.

У Регламенті ради відповідно до ст.28 право на виступ запрошеним або присутнім особам на пленарному засіданні надається за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії Ради.

Процедури, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій не затверджено, але громадянин може бути присутнім на засіданнях усіх комісій без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації.

Більше половини депутатів проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. Замість деяких депутатів прийоми проводять помічники.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади, а також окремими положеннями, затвердженими рішеннями ради.

У ст. 11 Статуту ради зазначено, що Миколаївська міська рада має право створювати консультативно-дорадчу раду, до складу якої входять громадські організації та осередки політичних партій міста Миколаєва. Скликання та проведення засідань консультативно-дорадчої ради покладається на профільну постійну комісію міської ради, функціональною направленістю якої є зв’язки міської ради з громадськістю. Детальної процедури не прописано і окремого положення не затверджено.

Депутатами міської ради не було ініційовано жодного громадського обговорення у 2018 році.

Одну петицію за 2018 рік було розглянуто на засіданні ради депутатами міської ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова39%

Фінансові ресурси муніципалітету?84%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету (дохідна і видаткова частина).

Лише частина інформації про використання публічних коштів розміщена на сайті ради та на відповідному порталі – spending.gov.ua, що знижує показник муніципалітету у порівнянні з минулим роком.

На веб-сайті розміщена неповна інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів.

Звіт про результати діяльності міського голови?31%

У порівнянні з результатами 2017 року, спостерігаємо значне зниження підзвітності за цим показником: -50 %.

Міський голова не інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, деякі дані містяться лише у звітах про свою роботу. Інформування населення проводить лише про виконання окремих місцевих цільових програм.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

Про роботу виконавчих органів міський голова у 2018 році не звітував, так як був відсторонений від виконання обов’язків. На час відсутності виконувала обов’язки міського голови секретар ради, яка також не прозвітувала про роботу виконавчих органів.

Не дивлячись на рекомендації експертів, міська рада так і не визначила процедуру звітування міського голови у Статуті територіальної громади міста Миколаєва, що не дає можливість набрати високі бали  за даним індикатором.

Окрім того, міський голова відкрито не звітує про свою роботу та не проводить зустрічей  перед територіальною громадою.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ52%

Звіти про результати діяльності?25%

Виконавчі органи не дотримуються вимог щодо звітування про свою діяльність перед територіальною громадою не рідше двох разів на рік. Останній звіт був у 2017 році. Немає можливості переглянути чи ознайомитись зі звітами виконавчих органів безпосередньо на офіційному сайті, знайти їх перелік в одному місці.

На веб-сайті ради оприлюднений звіт про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку, але звіт містить лише загальні показники.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

Процедура утворення громадських рад про виконавчих органах не розпочата.

На сайті ради систематично публікуються проміжні та заключні звіти про виконання місцевих цільових програм.

Фінансові ресурси муніципалітету?70%

На веб-сайті ради у Додатку 3 до затвердженого бюджету оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

На веб сайті у розділі Бюджет міста – Затверджено та зміни – Розпис міського бюджету оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси ОМС (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Усі квартальні звіти про виконання бюджету розміщуються у розділі Бюджет міста – Виконання – Звіти.

12 березня 2019 року у залі виконавчого комітету міської ради відбувалось публічне представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2018 рік за участю головних розпорядників коштів.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради. Фінзвітність суб’єктів господарювання комунальної власності у форматі відкритих даних не оприлюднена.

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств публікуються на окремих сторінках кожного комунального підприємства.

Регуляторна політика?100%

Міська рада незмінно четвертий рік поспіль забезпечує публікацію на веб-сайті ради та в  друкованих ЗМІ звітів про відстеження результативності регуляторних актів, що дає можливість отримати максимальну оцінку за даним показником.

ДЕПУТАТИ І РАДА55%

Звіти про результати діяльності?55%

Звіти про роботу депутатських комісій на веб сторінці ради опубліковано лише за перший квартал 2017 року, у 2018 році звітів не опубліковано. Але усі постійні депутатські комісії звітували перед радою у поточному році.

У Статті 12 Регламенту Миколаївської міської ради врегульовано процедуру звітування депутатів перед територіальною громадою, визначено строки звітування. Зокрема, депутат ради періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями територіальної громади міста Миколаєва, відповідного  виборчого  округу,   об’єднаннями громадян.

Більшість депутатів розмітили свої звіти про роботу за 2018 рік на сайті ради. Деякі депутати також використовували і інші джерела інформування: газети, Фейсбук, сайти партійних осередків.

Відповідно до кількості поданих звітів у співвідношенні з кількістю депутатів, депутати звітують не рідше 1 разу на рік.

Звіти не є вичерпними, в переважній більшості 1 сторінка тексту, що містить перелік питань, які депутат озвучував під час звітування.

На веб-сайті наявна інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян за 2018 рік. Пошук такої інформації значно ускладнений, дана інформація міститься у розділі про виконання бюджету, а не в розділі звітів або діяльності депутатів.

Коментарі закриті.