Рейтинг міста Миколаїв 2014:

54.3%

Індекс публічності

51.8%

Публічність міського голови

61.2%

Публічність виконавчих органів

49.6%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Миколаївська міська рада з показником 54 % зайняла шосте місце в рейтингу за рівнем публічності серед двадцяти чотирьох міських рад. В цілому, рівень публічності влади Миколаєва є низьким. Розглядаючи окремих суб’єктів дослідження, слід відмітити, що найвищим є показник публічності виконавчих органів (61%), натомість міський голова (52%) і депутатський корпус (50%) не такий публічний. Варто зазначити, що показники публічності міського голови та депутатів збільшилися на 4% та 6% відповідно в порівнянні з 2013 роком. Рівень публічності виконавчих органів влади не змінився.

Рівень публічності міського голови є низьким через відсутність біографічних даних на сайті, переліку повноважень, актуальної інформації про помічників та радників міського голови. Натомість, в розділі про міського голову наявні записи прямих ефірів на міському каналі, де обговорюються важливі питання міста. Міський голова не звітував перед радою та громадою про роботу виконавчих органів за 2013 рік, в Статуті міста детально не врегульовано процедуру звітування на відкритій зустрічі з громадянами. За останній рік міський голова не ініціював громадських обговорень чи консультацій з громадськістю. Потрапити на прийом до міського голови можливо лише після попереднього прийому у заступника. Слід зазначити, що години прийому громадян збільшені у порівнянні з попереднім роком та становлять 7 годин на місяць. На жаль, у графіку прийомів міського голови не передбачено окремого порядку зустрічей з ініціативними групами громадян та з іншими групами інтересів. Позитивним аспектом є можливість громадян звернутися до Миколаївської міської ради через сайт міста, де також детально викладена процедура звернення іншими засобами.

В рейтингу публічності виконавчих органів, Миколаївська міська рада отримала задовільну оцінку – 61% від максимального стандарту. Жителі Миколаєва мають можливість потрапити на прийом до заступників міського голови. Інформація про графік прийому та відповідну процедуру представлена на інформаційних дошках у приміщеннях органів влади, на веб-сторінці міської ради; однак відсутні біографічні дані заступників міського голови, їх декларації про доходи не оприлюднені на сайті. На сайті також наявна інформація щодо структури та персонального складу виконавчих органів, натомість, відсутня вичерпана відомості про керівників виконавчих органів, біографічні дані та фотографії членів виконкому.

Гірше ситуація з підзвітністю виконавчих органів, не відбувається звітування про роботу безпосередньо перед територіальною громадою. Відбулося лише звітування перед громадою про використання бюджетних коштів за 2013 рік  в будівлі Міськради. Актуальні письмові звіти про роботу виконавчих органів на сайті відсутні.

Програма соціально-економічного розвитку та щорічні звіти про її виконання розміщуються в окремому розділі сайту. Слід зазначити, що короткострокова програма соціально-економічного розвитку не оприлюднена, а стратегічний план розвитку міста потребує оновлення. У відкритому доступі відсутня актуальна інформація про структуру та обсяг видатків бюджету, рішення про прийняття бюджету. Позитивним є наявність Центру надання адміністративних послуг, що має відкриту систему, електронну чергу та інформаційні стенди. У центрі проводиться прийом громадян, інформацію про послуги, що надаються Центром, можна отримати через різні засоби комунікації.

Найменш публічними виявилися депутати Миколаївської міської ради. На веб-сайті ради відсутня біографічна довідка депутатів, інформація стосовно судимості, витрачання ними коштів на здійснення депутатської діяльності та виконання доручень виборців. Оприлюднюється інформація про роботу постійних депутатських комісій: їх склад, план роботи, протоколи засідань, рекомендації та висновки. Варто зазначити, що ситуація покращилася у порівнянні з попереднім роком, однак, на сайті відсутні звіти про роботу комісій – комісії не звітують перед радою, а процедура присутності громадян на засіданнях депутатських комісій не врегульована. Також не врегульована процедура звітування депутатів перед громадою у Статуті територіальної громади чи окремому положенні. Міськрада не затверджує графіки звітування депутатів. Рішенням ради визначається лише кінцева дата подання звітів – до 1 жовтня поточного року. Слід зазначити, що лише 59 депутатів з 90 прозвітували перед виборцями та подали свої звіти, однак на сайті не розміщено жодного письмового звіту обранців Миколаєва. В Миколаївській міській раді діє електронна система голосування, результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного розміщуються на сайті ради, хоча по деяким сесіям вони відсутні. Відеотрансляція пленарних засідань сесії доступна в режимі он-лайн на сайті ради; процедура виступу громадян на сесії відсутня.

Новацією є підготовлена апаратом міської ради брошура «До звіту депутатів Миколаївської міської ради», яку депутати можуть використовувати для підготовки звітів та виступів перед виборцями. В брошурі узагальнено інформація щодо розвитку основних галузей фізичної культури, охорони навколишнього середовища, описані основні заходи, що були здійснені та результати їх впровадження, напрями фінансування галузей. Таким чином, виборці отримають вичерпану статистичну та описову інформацію про динаміку розвитку міста.

Принцип прозорості?

Міський голова67%

Інформація про міського голову та його діяльність?42%

На сайті відсутні біографічні відомості про міського голову Гранатурова Юрія Ісайовича, лише зазначено що сторінка в стадії реконструкції. Дані про діяльність міського голови висвітлюються приблизно одна-дві новини на тиждень, що частково пов’язано активна фаза моніторингу охоплювала літні місяці.

Окремо на сайті наявна посилання на план дій, де кожен мешканець може ознайомитися з заходами в яких приймає участь міській голова – апаратні наради, службові та особисті прийоми, участь у культурних заходах та прес-конференціях.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Міського голови оприлюднені в друкованому органі ради і доступні на веб-сайті за адресою http://gorsovet.mk.ua/news.ua?id=2412 та опубліковані в газеті «Вечірній Миколаїв» № 42 від  11.04.2014.

Інформація про перелік обов’язків міського голови викладені в окремому рішенні, що доступно на сайті міськради, але це рішення треба шукати окремо в системі пошуку.

В структурі міської ради відсутня прес служба міського голови, натомість існує відділ інформаційного забезпечення, що висвітлює діяльність міського голови та виконавчих органів.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо інформацію про декларування доходів включити до розділу «Про публічну інформацію». Ця рекомендація залишалась без врахування з попереднього року.
 • Інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти,перелік обов’язків міського голови рекомендуємо викласти в розділі про міського голову.
 • Відновити розділ про міського голову, а саме додати біографічні дані, та інформацію відповідно до вище наведених рекомендацій.
Інформація про служби міського голови та кадрова політика?59%

На веб-сайті відсутня інформація про усіх радників міського голови. Окремо в структурі існує патронатна служба. В окремому розділі «Структура органів місцевого самоврядування» представлена контактна інформація начальників відповідних відділів.

Інформація щодо проходження конкурсу на заміщення вакантних посад розміщена в розділі «Доступ до публічної інформації», де вчасно публікується повна інформація про всі оголошені вакансії, але  без переліку необхідних документів для участі у конкурсі. Оголошення на заміщення вакантних посад публікуються в газеті вечірній Миколаїв. Протоколи про результати конкурсів на заміщення вакантних посад доступні за інформаційним запитом,  однак на сайті відсутні. Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад в розділі розпоряджень не представлені.

Рекомендації:

 • Пропонуємо додати інформацію про радників міського голови а саме: сферу їх відповідальності та компетенції.
 • Стосовно питання заміщення вакантних посад пропонуємо в розділ додати перелік необхідних документів та статистику по вакантним посадам, а також посилання на розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад.
Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?72%

План стратегічного розвитку міста, що опубліковано на сайті розроблений ще в 2006 році і основні заплановані заходи, що наведені в додатках мають строк виконання до 2011 року.

На сайті наявна описова частина генплану міста та інші матеріали Генерального плану міста Миколаєва, зокрема графічні матеріали (17 позицій) та текстові матеріали. Пояснювальна записка (2 томи) – є матеріалами для службового користування й знаходяться в секторі захисту інформації виконкому Миколаївської міської ради на постійному збереженні.

На сайті міськради є окремий розділ про Бюджет, де наведена інформація про виконання бюджету, а також звіти розпорядників коштів. В розділі «Рішення міськради та виконкому» наявні рішення про виконання бюджету на 2014 рік,  що містять інформацію про доходи і видатки згідно із бюджетною класифікацією та всі необхідні додатки. В додатках наведена інформація про утворення та використання грошових ресурсів, призначених для забезпечення завдань та функцій органами місцевого самоврядування.

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва розроблена на чотири роки (2011-2014 роки) й представлена на сайті. Тоді як короткострокова програма відсутні у вільному доступі.

Схвалено Політику якості виконавчих органів Миколаївської міської ради, основною метою якої є надання послуг, які б відповідали вимогам громадян. Відповідно до рішення «Про впровадження Політики якості виконавчих органів Миколаївської міської ради» у виконавчих органах ради проведено початковий курс навчання внутрішніх аудиторів, визначено відповідальних спеціалістів у справах якості, які підпорядковані Уповноваженому міського голови з питань управління якістю. На сьогодні Миколаївською міською радою міжнародний сертифікат якості ISO не отримано.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо затвердити зміни до стратегічного плану міста в частині актуалізації плану заходів, оскільки більшість з них мала строк виконання до 2011 року. Або розробити новий стратегічний план на 2015-2020 роки.
 • Для ефективного виконання довгострокових програм та реагування на змінення кон’юнктури та уникнення ризиків та ефективного використання бюджетних ресурсів, доцільно розробити та представити короткострокову програму розвитку міста.
 • Продовжувати розвиток в напрямку удосконалення системи надання адміністративних послуг та роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради з метою наближення їх рівня до стандартів якості ISO 9001:2008.
 • Проведення функціонального обстеження та діагностичного аудиту на відповідність стандарту для отримання сертифікату ISO 9001:2008.
Нормативні документи муніципалітету?100%

Статут територіальної громади міста на в електронному вигляді доступний на сайті за адресою http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=13635, а також в друкованому форматі. В управлінні юстиції статут міста зареєстровано із змінами від 01.12.2009 (Свідоцтво №2).

Всі розпоряджень оприлюднюються на сайті не пізніше 5 робочих днів з дня підписання. В порівнянні з попереднім роком ситуація змінилася на краще та частина рекомендацій було враховано.

Згідно з розпорядженням міського голови відділ по роботі зі зверненнями громадян щодо фізичних осіб та сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо юридичних осіб та об’єднань громадян відповідальні є відповідальними за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію. За оприлюднення інформації відповідальне – Управління громадських зв’язків.

Рекомендації:

Розмістити статут міста в окремому розділі сайту.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ77%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?62%

Біографічні дані та декларації про майно та доходи заступників міського голови  відсутні на веб-сайті міської ради, що частково може бути пов’язано з формуванням нової команди. Опубліковані в газеті «Вечірні Миколаїв» №42 за 12 квітня 2014 р. декларації містять лише інформацію про майно та доходи, відсутня інформація про видатки та фінансові зобов’язання. Інформацію щодо утримання майна, зазначеного у розділах III-V декларації, представили лише один з трьох заступників міського голови.

Інформація про підприємства що належить сфери управління міської ради та про установи і соціальні заклади представлена на сайті у відповідних розділах та є легко доступною для користувачів.

Рекомендації:  

 • Доцільно навести відсутню інформацію про видатки і фінансові зобов’язання заступникам міського голови та розмістити інформацію в розділі публічної інформації.
 • Окрім контактної інформації додати біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського на веб-сторінку міської ради.
Інформація про виконавчий комітет міської ради?67%

Інформація про склад виконавчий комітет міської ради представлена на сайті не в повному обсязі. Інформація про засідання виконкому та порядок даний доступна на сайті, однак відсутні відомості про час засідань, не вказано місце засідань.

Виконавчий комітет впливає на роботу виконавчих органів, а тому вичерпна інформація про його членів має бути публічною і доступною, щоб громадяни знали як про функції, які виконує цей орган влади, так і якомога більше про осіб, відповідальних за прийняття рішень.

Рекомендації:  

Розмістити на сайті інформацію, що містить біографічні данні членів виконкому.

Рішення та документація виконавчих органів?78%

Нормативно-правові акти виконавчого комітету представлені не веб-сайті, але не всі з них публікуються в газеті «Вечірній Миколаїв».

Не вчасно публікується проект порядку денного засідань виконкому та окремі рішення виконавчого комітету – зазвичай за 2-4 дня з дня засідання та дня прийняття відповідно.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторного акту представлені на сайті є вичерпними, але не містять контактні дані розробника та строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій.

Інформація про пільги для різних категорій населення наведена в повному обсязі з уточнення розміру пільги та розміщена в розділі сайту соціальна допомога.

На сайті відсутня інформація про програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік).Інформація про місцевих цільові програм, які фінансуються з місцевого бюджету не представлена у вільному доступі і не узагальнена. Це ускладнює громадянам пошук інформації про всі чинні місцеві цільові програми.

На веб-сайті функціонує система пошуку нормативно правових документів, але відсутній контекстний пошук інформації по сайту.

Рекомендації:  

 • Рекомендуємо публікувати найбільш значимі нормативні акт в офіційних друкованих виданнях.
 • Викласти програму соціально-економічного розвиту міста на 1 рік та створити окремий розділ місцевих цільові програм на сайті ради.
 • Впровадити системи контекстного пошуку інформації для зручного та оперативного пошуку інформації по сайту.
Комунальне майно та земля муніципалітету?78%

Інформація про земельні аукціони, земельні ділянки, що плануються до реалізації через аукціони та результати земельних аукціонів оприлюднюється вибірково і не в окремому розділі на сайті.

Функціонує служба містобудівного кадастру міста, що здійснює моніторинг забудови та іншого використання територій міста Миколаєва. Окремо розпорядженням міського голови від 31.03.14 №99 створено відділ містобудівного кадастру та обліку об’єктів містобудування при управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

Рекомендації:  

Щоб неструктурована інформація не була перешкодою в отриманні громадянами комплексної інформації про земельні аукціони, рекомендуємо доповнити на офіційному сайті окремий спеціальний тематичний розділ вичерпною інформацію стосовно земельних аукціонів, зокрема, інформацією про результати земельних аукціонів.

ДЕПУТАТИ І РАДА64%

Інформація про депутатів міської ради?36%

На веб-сайті ради практично відсутня інформація про номери засобів зв’язку, електронну пошту депутатів ради. Так само немає відомостей про доходи і видатки фінансового характеру депутатів.

Практично всі депутати проводять прийоми в районних адміністраціях, інформація про час та місце представлена на веб- сайті.

Рекомендації:

 • Необхідно оприлюднити на сайті інформацію щодо засобів зв’язку, електронної пошти, декларацію про доходи та видатки депутатів, фото.
 • Окремо в розділі викласти права та обов’язки депутатів або посилання на текст нормативного акту.
Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?71%

На веб-сайті ради не представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради. Також відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради.

На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій та про їх склад, розміщені протоколи, рекомендації та висновки засідань у розрізі всіх комісій. Також на веб-сторінці наявна інформація про склад депутатських фракцій та груп із зазначенням позапартійних депутатів.

На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради, натомість організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради здійснює апарат міської ради, що діє на підставі положення.

Рекомендації:  

Рекомендуємо додати інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, щоб жителі мали можливість звернутися до депутатів саме їхнього округу.

Пленарні засідання міської ради?61%

Всі проекти рішень ради вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради. Однак відсутні відомості про депутатські запити і план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців. Немає у вільному доступі рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

Відсутня інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, хоча є результати поіменного голосування по кожному рішенню сесії. На веб-сайті відсутні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради, ведеться лише он-лайн трансляція пленарних засідань.

На веб-сайті не оприлюднюється проект порядку денного сесії, натомість проект порядку денного засідань виконавчого комітету розміщується за 2-3 дні до початку засідання разом з проектами рішень в розділі: «Доступ до публічної інформації»

Рекомендації:  

 • Рекомендуємо додати інформацію щодо плану реалізації депутатами доручень виборців в розділі «Склад депутатського корпусу»
 • Оприлюднювати інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях.
Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?90%

На веб-сайті оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Також слід відмітити що були враховані рекомендації попередньої компанії, в частині публікації протоколів засідань постійних депутатських комісій. На веб-сторінці ради не знайдено рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

Рекомендації:  

Для прозорості використання коштів депутатських фондів рекомендуємо оприлюднити інформацію відносно розміру та напрямків використання коштів спрямованих на забезпечення потреб виборців.

Принцип відкритості?

Міський голова52%

Участь громадськості?52%

Міський голова приймає громадян 2 та 4 вівторок місяця, загальний час складає 7 години на місяць. Порівняно з минулим роком час прийому збільшився майже в три рази. Попередній запис громадян на особистий прийом до міського голови здійснюється (після звернення до заступників міського голови) в перший та третій понеділок місяця з 15:00, відповідно до інформації розміщеної на сайті. Прийом інших категорій осіб/об’єднань виконуючий обов’язки міського голови проводить в часи службового прийому за попереднім записом по телефону. Окрема процедура такого прийому відсутня.

Для організації доступу людей з особливими потребами міськрада облаштована пандусом, що дозволяє потрапити на перший поверх міськради, де відбувається прийом громадян. Однак доступ на інші поверхи ускладнено через не облаштованість ліфтів.

Проаналізувавши соціальну мережу facebook акаунт,  міського голови Гранатурова Юрій Ісайовича знайдено не було.

В міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» громадяни можуть звертатися з питаннями та пропозиціями за номером 37-25-21. На офіційному сайті викладена процедура звернення громадян: усно за тел.: 37-25-21, 37-45-23; через електронну пошту: zvern@nikgor.mk.ua, kancel@nikgor.mk.ua; письмово (на конверті потрібно вказати «Публічна інформація»)

За період моніторингу міським головою не було ініційовано громадських слухань, загальних зборів громадян, тощо. Дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи відповідно до інформації наданої у відповіді на запит існують лише при департаментах, управліннях та відділах міської ради. За налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства відповідає відділ по роботі з об’єднаннями громадян та органами самоорганізації населення.

Треба зазначити що рекомендації попередньої компанії було враховано, як результат на сайті з’явився окремий сервіс «Звернення громадян»  в якому можливо повідомити про проблему, звернутися із скаргою, заявою або надати пропозицію.

Рекомендації:

 • Створити дорадчі органи при міському голові для: організація виконання актів органів виконавчої влади; координації діяльності суб’єктів з питань, вирішення яких входить до їх компетенції; виконання конкретних доручень і завдань від органів виконавчої влади.
 • Створити акаунт у мережі facebook для спілкування з соціально активною аудиторією міста, представниками громадськості та ЗМІ.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ69%

Участь громадськості?47%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому лише подавши письмову заяву.

Інформація про проведення громадських слухань наведена в Статуті міста, але окреме положення «Про проведення громадських слухань» ще на етапі обговорення. Проект положення у зв’язку доступний для ознайомлення громадськості на сайті міської ради.

Інформація щодо змісту та результатів проведених громадських слухань за останній рік на сайті відсутня.

Рекомендації:  

 • Створити окремий розділ щодо систематизації громадських слухань з текстами проектів рішень та протоколами слухань, а також заздалегідь інформувати громадськість про їх проведення на сайті та друкованих ЗМІ.
 • Врегулювати в місцевих нормативно-правових актах реалізацію інших механізми громадської участі – місцевої ініціативи, загальних зборів громадян.
Доступ до публічної інформації?64%

Міськрадою не визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит. Однак виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.  Більшість відповідей отримані протягом 5 робочих днів. У випадку коли опрацювання запиту потребували часу на збір інформації, про збільшення терміну надання відповіді було попереджено протягом 5 днів. Місце для опрацювання документів відведено у приміщенні ЦНАП. На сайті міста відсутня можливість подачі запиту за допомогою онлайн форми, натомість є можливість відправити онлайн звернення громадян.

Рекомендації: 

Додати сервіс он-лайн відправлення запиту, це дасть можливість громадянам оперативно та без додаткових витрат отримувати потрібну інформацію

Адміністративні послуги?77%

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) має відкриту кабінетну систему, тобто прийом громадян відбувається у відкритих приміщеннях, а не за зачиненими дверима кабінетів. Громадяни мають можливість за чіткими і зрозумілими процедурами отримати всі наявні адміністративні послуги в одному приміщенні, зареєструвавшись в електронній черзі. Інформація про ЦНАП узагальнена в окремому підрозділі веб-сайту міськради. Треба зазначити що на сайті відсутня інформація про сполучення громадського транспорту до ЦНАП, під’їзних шляхів та місць паркування.

Надання безоплатної правової допомоги відбувається у всіх районах міста Миколаєва через громадські приймальні при адміністраціях Центрального, Карабельного, Заводського та Ленінського району міста.

Рекомендації: 

Рекомендуємо доповнити інформацію про наявність сполучення громадського транспорту до ЦНАП, організувати поширення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та створити скриньку звернень та зауважень.

ДЕПУТАТИ І РАДА51%

Участь громадськості?51%

Громадяни можуть бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради за попереднім зверненням, подавши письмову заяву – не пізніше, ніж за день до початку пленарного засідання (згідно регламенту). Процедура виступу громадян на пленарних засіданнях та присутність на депутатських комісіях на веб-сайті не врегульована. Створені умови доступу для неповноправних осіб до приміщення міської ради – є пандус, але ліфти не об лаштовані належним чином.

Більшість депутатів проводять особистий прийом виборців – на сайті є інформація про графік прийому та адреси приймалень. Депутати не ініціювали громадських обговорень протягом останнього року.

В Статуті територіальної громади не врегульовано процедури проведення місцевої ініціативи. Є посилання на Регламент Миколаївської міської ради, але нажаль відповідні норми в ньому відсутні.

Рекомендації:  

Пропонуємо розробити процедури подання місцевої ініціативи, виступу громадян на пленарних засіданнях, присутності на засіданнях депутатських комісій та висвітлювати інформацію про прийом депутатів на веб-сайті ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова24%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті міста за адресою: http://www.gorsovet.mk.ua/potential/fulfilment2014.ua в окремому розділу бюджет розміщені звіти про виконання бюджету починаючи з 2010 року. Останній звіт про виконання бюджету за 1 півріччя 2014 року містить описову частину та детальні роз шифровки. Зокрема наявна інформація про виконання міського бюджету міста Миколаєва за I півріччя 2014 року (з динамікою змін порівняно з I півріччям 2013 року) і звіт про виконання місцевих бюджетів за I півріччя 2014 pоку бюджет м.Миколаїв (Форма відповідно до наказу Наказ Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року № 60 із змінами від 10 грудня 2013 № 1047). Окремо представлена інформація по видаткам загального та спеціального фонду.

Рекомендації:

В описову частину бюджету додати діаграми та графіки зрозумілі і  доступні громадянам

Звіт про результати діяльності міського голови?16%

Секретар Миколаївської міської ради Юрій Ісайович Гранатуров, який виконував обов’язки міського голови, інформував про діяльність виконавчих органів  Миколаївської ради у 2013 році під час своєї пресс-конференції, що відбулася 17 січня 2014 року в малій залі міськвиконкому.

Згідно з інформацією наданою у відповіді на інформаційний запит, починаючи з 2 березня 2013 року до 30 травня 2014 року в Миколаєві фактично не було міського голови з об’єктивних причин. Окремого звіту про здійснення регуляторної політики  виконавчими органами не було представлено, натомість публікуються звіти про відстеження результативності регуляторних актів на сайті( http://www.gorsovet.mk.ua/regulative.ua)

Рекомендації:  

 • Обновити інформацію на сайті щодо звіту про роботу виконавчих органів за 2013 рік, та розміщати на сайті ради звіт про здійснення регуляторної політики виконавчими органами.
 • Ініціювати зміни до Статуту  територіальної громади міста Миколаєва, де передбачити чітку процедуру звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.
 • Проводити інформуванням громадян через офіційний сайт міста і ЗМІ про час і місце звіту, надавши можливість громаді також отримати інформацію про результати діяльності міського голови через сайти шляхом публікації письмового звіту.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ42%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?30%

На веб-сайті ради розміщено інформацію про виконання програм соціально-економічного розвитку,  яка являє собою узагальнені звіти виконавчих органів про роботу за 2013 рік.

Звіти про надання публічної інформації публікуються, але не містять вичерпної інформації про запити, а саме відсутня інформація щодо запитувачів.

Виконавчі органи не звітували на відкритій зустрічі про свою діяльність за 2013 рік, інформація про місце та час звітування виконавчих органів не оприлюднюється та відповідні звіти відсутні на веб сайті.

Проміжні звіти про хід виконання місцевих цільових програм не надаються та, відповідно, не оприлюднюються на сайті.

Рекомендації:                

 • Створити на сайті розділ «Звіти», де розміщувати письмові звіти міського голови, виконавчих органів та депутатів.
 • В розділі оголошення надавати інформацію про місце та час звітування усіх виконавчих органів.
Фінансові ресурси муніципалітету?46%

Інформація щодо бюджету викладена в окремому розділу сайту та представлена в повному обсязі. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна за 2013 рік опубліковані в газеті «Вечірній Миколаїв» за 08.05.2014

Виконавчі органи публічно звітували перед громадою про використання бюджетних коштів за 2013 рік (зустріч відбулася в будівлі Миколаївської міської ради 12 березня 2014 року)

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються в окремому розділі на сайті та в друкованому виданні «Вечірній Миколаїв»

ДЕПУТАТИ І РАДА24%

Звіти про результати діяльності?24%

Інформація щодо звітування про результати діяльності депутатів, постійних депутатських комісій практично відсутня. Письмові звіти депутатів, депутатських комісій так само не оприлюднені.

Процедура звітування депутатів перед радою не врегульована ні в регламенті ради, ні в статуті міста. Звіти про свою роботу депутати подають раді раз на рік (згідно з рішенням строк подачі звітів 1 жовтня 2014 року). Звіти депутатів можливо отримати шляхом подання запиту на інформацію в апараті ради за 2013 рік. Свої звіти подали 59 з 89 депутатів.

Рекомендації:  

 • Рекомендуємо врегулювати процедуру звітування депутатів в статуті чи окремому положенні.
 • Розмістити в окремому розділі сайту усі звіти депутатів та інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь