Рейтинг міста Одеса 2017:

50.3%

Індекс публічності

45%

Публічність міського голови

52%

Публічність виконавчих органів

53%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками вимірювання Індексу публічності 2017 року місто Одеса опинилось на передостанньому 23 місці серед усіх обласних центрів з результатом 50%, що характеризує публічність міського самоврядування як низьку. Цей результат є лише на 1 % більшим, ніж у 2016 році. На відміну від значної частини інших обласних центрів, які за останній рік перейшли до категорії міст з задовільним рівнем публічності, кроки одеського муніципалітету по підвищенню відкритості, прозорості та підзвітності, зроблені за рік, були незначними, а більшість рекомендацій, наданих органу місцевого самоврядування за результатами вимірювання Індексу публічності 2016 р., залишилась без уваги Одеської міської ради. На таке незначне підвищення Індексу публічності Одеси вплинув запуск депутатського порталу. В той самий час, на рівень публічності значно впливає традиційно низький рівень прозорості в прийнятті рішень, підзвітності міського голови, виконавчих органів та депутатів, а також відсутність системної роботи над запровадженням політики відкритих даних.

Публічність міського голови за результатами вимірювання Індексу публічності 2017 залишається низькою та становить 45%. Показники традиційно є низькими у взаємодії з громадськістю і залученням громадян до прийняття рішень, а також в забезпеченні підзвітності своєї діяльності. В порівнянні з минулорічними показниками, публічність міського голови знизилась на 3%, хоча в 2017 році відбулись певні незначні позитивні зміни. Зокрема, всі розпорядники публічних коштів Одеської міської ради зареєстровані на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, в місті почали реалізовувати бюджет участі, який забезпечено відповідним програмним документом, що передбачає процедури його реалізації. В той самий час, на відміну від попередніх років, не була оприлюднена на офіційному сайті ради декларація міського голови за 2016 рік. Інформація про помічників та радників міського голови досі не оприлюднена на офіційному сайті ради, хоча і залишається доступною для отримання за запитом на інформацію. Низькі показники міський голова традиційно демонструє щодо проведення громадських слухань: за 2017 рік було проведено 6 громадських слухань, проте жодного з питань, які не віднесені до таких, що є обов’язковими. Дослідження громадської думки міським головою взагалі не ініціюються. Не відбулось змін і в питанні консультативно-дорадчих органів: громадська рада при міському голові відсутня, а чисельні консультативні спеціалізовані ради та групи не представляють з себе незалежних органів, здатних виробляти змістовні рекомендації та критично оцінювати політику міського голови, оскільки склад таких органів представляє собою повністю лояльну до міського голови громадськість, як правило, залежну від міської ради фінансово чи матеріально. Низькі показники продемонстровано і в здійсненні прийому громадян, графіку якого міський голова переважно не дотримується – у визначений для цього час міський голова може бути відсутнім на робочому місці. Сама процедура запису є складною – перш ніж потрапити на прийом до міського голови, громадян перенаправляють до заступників та структурних підрозділів виконавчих органів міської ради. Жодних змін за рік не відбулось і в забезпеченні підзвітності міського голови.

Публічність виконавчих органів міської ради за результатами вимірювання в 2017 році складає 52%. Виконавчі органи за підсумками 2017 року втратили 2% публічності. Слабким місцем в забезпеченні публічності виконавчих органів залишається залучення до участі громадськості, з якою не здійснюються консультації та для якої залишаються обмеженими можливості бути присутніми під час засідань виконавчого комітету міської ради. В забезпеченні доступу до публічної інформації негативно на рівень публічності впливає відсутність системи обліку публічної інформації, відсутність практики аналізу найчастіше запитуваних видів інформації й забезпечення пасивного доступу до неї.

Достатньо високі показники виконавчі органи демонструють в оприлюдненні інформації про виконавчий комітет ради, а також щодо структури виконавчих органів і інформації про їх керівників та місцезнаходження. Незначним чином підвищилась прозорість інформації щодо комунального майна та земельних ресурсів муніципалітету, за рахунок затвердження рішення про порядок створення наглядових рад комунальних підприємств, а також проведення зовнішніх незалежних аудитів фінансової звітності. Втім, інформація про земельні ділянки, приміщення комунальної власності, перелік розповсюджувачів зовнішньої реклами, реєстр боргових зобов’язань КП залишається недоступною. В 2017 році з запровадженням веб-ресурсу міської ради «Соціально-активний громадянин» для одеситів могла б з’явитись можливість подання запитів на інформацію електронними засобами безпосередньо через спеціальну форму, проте така можливість не активована. Негативно на рівень публічності виконавчих органів впливає відсутність роботи над реалізацією державної політики відкритих даних, низький рівень підзвітності щодо реалізації державної регуляторної політики, відсутність  практики публічного звітування виконавчих органів перед громадянами.

Публічність депутатів міської ради за 2017 рік підвищилась на 8%, на що вплинув, в першу чергу, запуск окремого порталу, присвяченого депутатському корпусу міської ради. Запуск порталу дав змогу оприлюднити детальну інформацію про кожного з депутатів – їх біографії, фото, графіки та адреси здійснення ними прийому громадян, декларації депутатів за 2017 рік, а також карта виборчих округів. Також в повному обсязі оприлюднена інформація про склад постійних комісій та фракцій, про секретаря ради, регламент ради та положення про депутатські комісії. Доступною є і більшість інформації щодо пленарних засідань ради, хоча негативною є практика оприлюднення незначної частини проектів рішень, менш ніж за 10 днів до пленарного засідання, або ж взагалі внесення проектів рішень з голосу безпосередньо під час пленарного засідання. Низьким залишається показник участі громадськості: для громадян не забезпечено чіткої та зрозумілої процедури участі у  пленарних засіданнях ради та засідання постійних комісій. Пропускний режим, який діє у міській раді, вимагає від громадян доводити необхідність потрапляння до будівлі міської ради, в тому числі і до пленарних засідань міської ради чи постійних комісій. Фактично, на публічні засідання безперешкодно та без запрошення міської ради можуть потрапити лише представники ЗМІ за відповідним посвідченням. Відсутня і процедура, яка б дозволяла громадянам виступати під час пленарних засідань сесій. Неврегульована відповідним положенням, або в Статуті міста можливість створення консультативно-дорадчого органу при депутатському органі ради. Самі депутати також жодного разу за рік не ініціювали громадських обговорень. На низькому рівні залишається і підзвітність депутатів – за 2017 рік прозвітували лише чверть депутатського корпусу.

Для значного підвищення рівня публічності Одеського муніципалітету необхідна системна робота над залученням громадян до взаємодії з органом місцевого самоврядування та прийняття рішень, а також забезпечення повної підзвітності міського голови, виконавчих органів та депутатського корпусу. Не в останню чергу на рівень публічності виконавчих органів може вплинути і запровадження стратегічного підходу до реалізації політики відкритих даних.

Принцип прозорості?

Міський голова65%

Інформація про міського голову та його діяльність?41%

На офіційній веб-сторінці Одеської міської ради не оприлюднені декларація про майно, доходи Одеського міського голови, поштова та електронна адреса та номер телефону, перелік повноважень міського голови, відсутня окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп чи інших зацікавлених осіб.

В біографічних відомостях міського голови відсутня інформація про сімейний стан та партійну приналежність. На веб-сайті ради в середньому виходить не більше двох новин на тиждень, що висвітлюють заходи за участю міського голови, а сам міський голова проводить лише короткі брифінги після сесій міської ради, натомість інші форми взаємодії зі ЗМІ не практикуються.

На сайті НАЗК оприлюднена декларація про майно доходи, зобов’язання фінансового характеру та на веб-сайті ради оприлюднені графік прийому громадян та процедура запису.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?49%

На веб-сайті міської ради не оприлюднена інформація про помічників, радників міського голови, зведена інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На сайті ради не оприлюднений окремий документ про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад (наявне лише посилання на Постанову Кабінету Міністрів щодо проходження конкурсу). Інформація ж про самі вакансії оприлюднюється вчасно, з зазначенням кваліфікаційних вимог, проте без інформації про документи, які необхідно подати кандидатам: станом на 01.02.2018 вакантними є майже 100 посад, з них оприлюднені оголошення про вакансії лише Департаменту надання адміністративних послуг та Служби у справах дітей. Протокол засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад відсутній у вільному доступі – отримати його можна лише за запитом.

В той же час, оголошення про вакансії, які оприлюднюються, розміщуються і на офіційному сайті, і в газеті, так само оприлюднюються на сайті ради розпорядження міського голови про призначення на посаду службовців.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?71%

В Одеській міській раді відсутня практика оприлюднення актуалізованої версії міського бюджету після внесення змін до нього, відсутній документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних. Також в Одеській міській раді не запроваджена система управління якістю (ISO).

Одеська міська рада здійснює закупівлі, використовуючи систему електронних закупівель PROZORRO, в тому числі й допорогові. Проте документ, який би регулював порядок здійснення закупівель в міській раді для робіт та послуг вартістю до 200 тис.грн., відсутній.

На офіційному веб-сайт Одеської міської ради оприлюднені план стратегічного розвитку міста, генеральний план, рішення про бюджет міста та зміни до нього, програма соціально-економічного розвитку, функціонує система електронних петицій.

Нормативні документи муніципалітету?94%

Одеською міською радою не затверджений нормативний документ, що регулює порядок доступу до відкритих даних.

На сайті ради оприлюднений Статут територіальної громади, вчасно оприлюднюються розпорядження міського голови, є можливість пошуку документів за різними критеріями, а також існує документ, яким запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ55%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?69%

На сайті Одеської міської ради не оприлюднені декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови. Також на сайті міської ради оприлюднені фото, біографії та контактні відомості лише щодо керівників чотирьох з 35 структурних підрозділів, щодо керівників 29 структурних підрозділів оприлюднені лише ПІБ та службовий номер телефону, щодо всіх керівників оприлюднений графік прийому, але відсутня процедура запису.

Не оприлюднена на сайті міської ради повна інформація (керівники, контактна інформація) про установи і заклади сфери охорони здоров’я: на сайті ради оприлюднена лише контактна інформація, на сайті Департаменту охорони здоров’я – керівники та контакти чотирьох установ. Що стосується установ та закладів у соціальній, освітній та культурній сферах, то щодо них оприлюднена повна інформація.

В повній мірі на сайті ради також оприлюднена інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи заступників міського голови та виконавчих органів міської ради та районні адміністрації, про структуру та персональний склад виконавчих органів, біографічні дані та фотографії заступників міського голови, про повноваження виконавчих органів, про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління виконавчих органів. На сайті НАЗК оприлюднені декларації всіх заступників міського голови.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?88%

На сайті міської ради відсутні інформація про електронну адресу керуючої справами виконавчого комітету, біографія та фотокартка члена виконавчого комітету Олександра Ахмерова, інформація про сімейний стан та судимість членів виконавчого комітету Олеся Янчука, Людмили Зукіної та Павла Вугельмана, інформація про сімейний стан члена виконавчого комітету Андрія Котляра.

В повній мірі оприлюднена інформація про персональний склад виконавчого комітету ради, повноваження виконавчого комітету та інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?67%

На веб-сайті ради не оприлюднена інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги, перелік укладених договорів, набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Проекти порядку денного виконавчого комітету ради оприлюднюються не у повному вигляді, регуляторні акти можуть виноситись на розгляд ради без дотримання обов’язкової процедури щодо попереднього оприлюднення проектів регуляторних актів. Інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами оприлюднюється без деталізації такої інформації та зазначення вартості послуг. Також на веб-сайті ради не забезпечена зручна та зрозуміла система пошуку інформації: може здійснювати пошук за ключовими словами, проте у відповідь часто не надається потрібна інформація.

У повній мірі і вчасно оприлюднюються рішення виконавчого комітету, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, повідомлення про оприлюднення проектів регуляторного акту та самі проекти, інформація про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг, програма соціально-економічного розвиту міста з усіма необхідними додатками, місцеві цільові програми та здійснюється оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Комунальне майно та земля муніципалітету?32%

Одеською міською радою не проводяться земельні торги, не оприлюднений перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, перелік об’єктів комунальної власності у форматі відкритих даних, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду, перелік суб’єктів господарювання комунальної власності, реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Одеською міською радою не оприлюднена фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності за 2017 рік (наявна лише за 2016 рік не у форматі відкритих даних). Маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту, інформацію про рекламні засоби і відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності оприлюднені, проте не у форматі відкритих даних, тобто у такому форматі, що не дає змогу належним чином аналізувати оприлюднені дані.

В Одеській міській раді створений містобудівний кадастр та відповідна служба, у форматі відкритих даних оприлюднений перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту. Також міською радою прийняті рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємств і про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

ДЕПУТАТИ І РАДА82%

Інформація про депутатів міської ради?74%

На веб-сайті Одеської міської ради не оприлюднено інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради. Інформація про номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб сайту та електронної пошти депутатів, біографічні дані та фотографії депутатів, інформація про графік прийому (дні, години та місце прийому) громадян депутатами оприлюднені щодо більшості депутатів.

У більшості профайлів депутатів оприлюднені декларації про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру на веб-сайті ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?93%

На веб-сайті ради оприлюднено регламент міської ради, положення про роботу постійних депутатських комісій, про біографічні дані, повноваження, графік прийому секретаря ради, його декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформація про склад депутатських фракцій та його зміни, про склад постійних депутатських комісій та його зміни, інформація про депутатів та межі округів (карта), інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Графіки засідань постійних депутатських комісій не оприлюднюються, замість них оприлюднюються анонси засідань. Однак мають місце випадки проведення засідань комісій без анонсування.

Також на веб-сайті ради оприлюднено неповну інформацію про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу та його функції – має місце лише положення про Департамент організації роботи міської ради.

Пленарні засідання міської ради?78%

На веб-сайті ради не оприлюднюються інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях, вчасно не оприлюднюються більшість проектів рішень міської ради, всі депутатські запити (оприлюднюються лише прийняті радою), стенограми сесій. Радою не затверджений Етичний кодекс, який поширюється на депутатів, а положення щодо конфлікту інтересів внесене до регламенту, проте не деталізоване.

На сайті ради оприлюднюється інформація про скликання сесії (заздалегідь), результати поіменних голосувань (вчасно), рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, відеозаписи пленарних засідань. В раді є електронна система голосування, ведеться відеотрансляція, існує практика повідомлення депутатами про конфлікт інтересів.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?90%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, а також протоколи засідань постійних депутатських комісій, однак мають місце випадки не оприлюднення протоколів щодо всіх засідань комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова27%

Участь громадськості?27%

Згідно офіційного графіку Одеський міський голова виділяє на прийом громадян лише 2 години на місяць, інформацію про особисту присутність міського голови під час прийому виборців у визначений час не вдалося підтвердити, не здійснюється особистий прийом інших категорій осіб/об’єднань. Процедура потрапляння на прийом до міського голови є важкою: займає в середньому не менше двох місяців і без гарантії потрапляння на прийом саме до міського голови: існує практика розподілення таких громадян на заступників та керівників виконавчих органів. Одеський міський голова не ініціював протягом останнього року дослідження громадської думки (опитування, фокус групи тощо), що стосуються питань місцевого значення. Також в Одеській міській раді не створені умови для доступу осіб з інвалідністю до приміщення міської ради (місця прийому громадян міським головою).

Виїзні зустрічі з громадянами можуть проводитися в районних адміністраціях, але без встановленої заздалегідь періодичності. Протягом року міський голова ініціював 6 громадських слухань, проте ці громадські слухання здійснювались щодо питань, обговорення яких є обов’язковим. На веб-сайті ради відсутня інформація про порядок звернення громадян, а оприлюднено лише роз’яснення щодо порядку подання та розгляду електронних звернень. При Одеському міському голові не функціонує громадська рада, але є інші консультативні органи, проте ці органи фактично виконують погоджувальну функцію, не мають власних напрацювань та пропозицій, які б могли мати реальний вплив на формулювання та реалізацію міської політики.

Одеський міський голова використовує Facebook для спілкування з громадянами, проте не веде свою сторінку особисто.

В Одеській міській раді функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян та ресурс для дистанційного (електронного) звернення громадян.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ49%

Участь громадськості?43%

В Одеській міській раді не забезпечено вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів), при виконавчих органах не створені громадські ради і робочі групи (ті, що створені розпорядженням виконавчого органу). На веб-сайті ради не оприлюднені вичерпна інформація про проведені громадські слухання (за минулий рік), протоколи засідань містобудівної ради, інформація про порядок оскарження рішень міської ради.

На сайті ради не оприлюднена детальна процедура проведення громадських слухань та інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян), а є лише посилання на Статут територіальної громади.

Доступ до засідань виконавчого комітету обмежено пропускним режимом, який діє в міській раді. Фактично присутність на засіданні виконавчого комітету можлива лише за умови запрошення на засідання.

Вся необхідна інформація про проведення громадських слухань оприлюднюється вчасно.

Доступ до публічної інформації?34%

На веб-сайті ради не створена система обліку публічної інформації, спеціальна онлайн форма для подання запиту на інформацію, у приміщенні ради не забезпечені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами та можливість запитувачів інформації опрацьовувати потрібну інформацію. Система навігації сайту міської ради не є зручною, не забезпечена можливість користування сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабим зором), не розміщені відповіді на найчастіше запитувані, найактуальніші питання.

В Одеській міській раді не створений окремий портал відкритих даних або окремий розділ на сайті ради, набори даних не оприлюднюються у форматі відкритих даних (RDF, XML, JSON, CSV), а оприлюднюються у форматах, що унеможливлюють роботу з даними.

В Одеській міській раді створений окремий розділ щодо доступу до публічної інформації, забезпечена можливість подачі запиту на інформацію усіма можливими способами, відповідні форми запитів оприлюднені на сайті ради, відповіді на запити надаються вчасно, визначений радою розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок не перевищує 0,1% розміру мінімальної заробітної плати. Проте поширена практика відтермінування відповіді на запит та надання не повної відповіді на запит. Також не оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, а наявне лише посилання на статтю закону.

Адміністративні послуги?78%

Одеською міською радою не створений окремий сайт Центру надання адміністративних послуг, на веб-сайті ради не оприлюднена інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації, не забезпечена можливість отримувати адміністративні послуги онлайн.

На сайті ради розміщена інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, інформація про послуги, що надаються виконавчими органами. Однак відсутня інформація про режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Загалом Центром надання адміністративних послуг надається більше 200 послуг.

Центром проводиться прийом осіб у визначений час, здійснюється видання довідково інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів, облаштовано скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, забезпечено можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації, облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги, оприлюднені на веб-сайті та інформаційних стендах інформаційні картки адміністративної послуги, наявні бланки для заповнення для отримання послуги, організовано електронну чергу, існує процедура попереднього запису, у Центру наявний доступ до державних реєстрів.

В Одеській міській раді створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА34%

Участь громадськості?34%

Мешканцям міста не забезпечений вільний доступ на пленарні засідання ради та засідання комісій: можна потрапити лише на запрошенням депутатів, міського голови або виконавчих структур, не створені умови доступу для осіб з інвалідністю до приміщення міської ради. Відсутня чітка та зрозуміла процедура, що дозволяє мешканцям виступати на засіданнях.

Не всі депутати Одеської міської ради здійснюють прийом виборців, половина депутатського складу не проводять особистий прийом виборців, зокрема без попереднього запису. Депутати Одеської міської ради не ініціюють громадські обговорення.

В Статуті територіальної громади зазначені процедури проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, подання місцевої ініціативи, однак не врегульована процедура утворення та функціонування консультативно дорадчих органів ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова27%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На офіційному веб-сайт Одеської міської ради оприлюднені затверджений звіт про виконання бюджету міста, інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів. Також на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (spending.gov.ua) оприлюднена інформація про використання публічних коштів.

Звіт про результати діяльності міського голови?12%

Одеський міський голова не інформує населення про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм, не звітує про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради, не звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіти про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради і про роботу виконавчих органів не оприлюднені на веб-сайті ради (оприлюднені лише звіти окремих виконавчих органів).

У Статуті територіальної громади не врегульована процедура звітування міського голови перед громадою – визначені лише обов’язок звітування та періодичність.

Звіт Одеського міського голови за 2017 рік відбувся 16 березня 2018 року, однак не всі бажаючі могли бути присутніми на заході.A

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ52%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?53%

Виконавчі органи Одеської міської ради не проводять безпосереднє звітування перед громадою: практикується лише проведення прес-конференції структурних підрозділів, на яких оголошуються загальні відомості річних звітів. Інформація про прес-конференції щодо звітування виконавчих органів оприлюднюється на сайті ради та шляхом анонсування відповідним прес-центром. Також має місце практика оприлюднення не всіх звітів структурних підрозділів (наприклад, не оприлюднений звіт за 2016 рік Департаменту охорони здоров’я). В Одеській міській раді відсутня практика оприлюднення проміжних звітів про хід виконання програм поточного року.

Не у всіх комунальних підприємствах Одеської міської ради на даний час створені наглядові ради. Так, наглядові ради створені лише у КП “Міські дороги” та КП “Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування”.

На веб-сайті ради оприлюднено звіт про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку, заключні звіти про виконання місцевих цільових програм, звіти щодо розгляду запитів на інформацію, виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

Фінансові ресурси муніципалітету?65%

На веб-сайті Одеської міської ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, не публікуються звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

В той же час, на сайті ради оприлюднені детальна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності, відбувається публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету.

Регуляторна політика?0%

На веб-сайті Одеської міської ради не оприлюднюються звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

ДЕПУТАТИ І РАДА16%

Звіти про результати діяльності?16%

Постійні депутатські комісії Одеської міської ради не звітували перед радою, звіти комісій не оприлюднені на сайті ради. В Статуті територіальної громади не врегульовано процедуру звітування депутатів перед громадою, міська рада не приймала рішення про строки звітування депутатів перед громадою та не затверджувала графік звітування. Менше половини депутатів прозвітували про свою діяльність перед виборцями, проінформували про звітування раду та оприлюднили звіти на веб-сайті ради. Більшість депутатських звітів не відповідають всім вимогам, зазначеним в законі про «Статус депутатів місцевих рад».

Також на веб-сайті ради не оприлюднена інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян – таку інформацію можна отримати за запитом на інформацію.

Залишити відповідь