Рейтинг міста Одеса 2014:

50.6%

Індекс публічності

48.3%

Публічність міського голови

63.3%

Публічність виконавчих органів

39.8%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Загальний рівень публічності Одеської міської ради становить 51 %, що свідчить про те, що міська влада провадить непублічну діяльність. Загальний рівень публічності за рік покращився лише на один відсоток. Найнижчий рівень публічності демонструють депутати Одеської міської ради. В той самий час, рівень публічності міського голови та виконавчих органів дещо вищій, хоча і в їх роботі також недоліки.

Зокрема, Одеський міський голова приділяє лише декілька годин на місяць для особистого прийому громадян. Окрім того, процедура потрапляння на прийом до міського голови штучно занадто ускладнена, в результаті чого більшість звернень перерозподіляється на заступників та керівників департаментів. Втім, навіть таким громадянам, яким вдається потрапити на прийом, доводиться чекати в черзі понад два місяці. В результаті, можливість будь-якого громадянина потрапити на особистий прийом до Одеського міського голови практично відсутня.

В порівнянні з оцінкою минулого року відбулось незначне підвищення рівня публічності міського голови завдяки публікації декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру, публікацію розподілу обов’язків між міським головою та його заступниками. Також опубліковані декларації про майно та доходи заступників міського голови.

В той самий час, на відміну від свого попередника, новий міський голова, незважаючи на наявність власної сторінки в соціальній мережі Facebook, не спілкується з громадянами особисто.

В цілому Одеський міський голова в виконанні своїх обов’язків демонструє низький рівень публічності: лише 48%.

Достатньо низьким залишився рівень підзвітності міського голови та депутатів. Процедура звітування перед громадою не врегульована: в Статуті міста встановлені лише загальні норми. Відсутня й практика звітування перед громадою виконавчих органів.  Дещо збільшилась кількість депутатів, які оприлюднили свої звіти, проте про звітування близько 3/4 депутатів міської ради нічого не відомо.

На низькому рівні перебуває взаємодія з громадськістю міського голови, депутатів та виконавчих органів. Зокрема міський голова з власної ініціативи лише раз проводив громадські обговорення, виконавчі органи ініціюють останні лише на вимогу закону, а депутати міської ради взагалі жодного разу не скористались такою можливістю. Відсутні в муніципалітеті й громадські ради, а робочі групи не можуть відзначитись як незалежні та здатні самостійно впливати на прийняття рішень.

В той самий час, в поточному році запроваджено зазначення дат публікації розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, а також рішень міської ради, завдяки чому  незначним чином підвищився рівень публічності міського голови, виконавчих органів, а також міської ради в оприлюдненні програмних та нормативних документів.

Недостатньо прозорою залишилась кадрова політика. Зокрема, протоколи конкурсної комісії на заміщення вакантних посад не публікуються, а також їх не можливо отримати через подання запиту на інформацію.

Проте, виконавчі органи Одеської міської ради демонструють задовільний рівень публічності, та за результатами поточного року публічність виконавчих органів склала 63%, продемонструвавши незначне зростання в порівнянні з попереднім роком: 61%.

На низькому рівні перебуває публічність роботи депутатів міської ради, зокрема через відсутність можливості пересічного громадянина перебувати на пленарних засіданнях ради, відсутність графіків засідань (або анонсування) постійних депутатських комісій. Також не публікуються й протоколи засідань постійних депутатських комісій. Проте слід зазначити, що в поточному році збільшилась кількість депутатів Одеської міської ради, інформація про яких розміщена на офіційному сайті міської ради. Втім загальний рівень публічності депутатів залишається дуже низьким та складає лише 40%, хоч і продемонструвавши незначне зростання в порівнянні з попереднім роком, коли рівень публічності депутатів складав 38%.

Принцип прозорості?

Міський голова72%

Інформація про міського голову та його діяльність?55%

На офіційному веб-сайті Одеської міської ради розміщена неповна інформація про міського голову. Так, на сайті є лише фото, біографія, досвід роботи, освіта та декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік міського голови та членів його сім’ї. Також розміщена інформація про його повноваження та функції. В офіційному друкованому виданні Одеської міської ради «Одесский вестник» декларацію міського голови знайти не вдалось. Щодо сімейного стану, судимості та партійної приналежності інформація відсутня.

На офіційному веб-сайті і дошці оголошень розміщена актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. Але відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу міського голови, а також інформація про службові номери засобів зв’язку. Наявні лише дані про «телефон довіри міського голови».

В структурі Одеської міської ради створений підрозділ, який відповідає за висвітлення діяльності міського голови – Департамент інформації та зв’язків з громадськістю.

Інформація про діяльність міського голови висвітлюється нерегулярно: одна новина на два-три дні. Інформація, що висвітлюється, переважно стосується участі міського голови у заходах міського рівня. Комунікація голови зі ЗМІ відбувається недостатньо часто – приблизно раз на місяць. Як правило, це брифінги та коментарі для ЗМІ після пленарних засідань міськради або засідань виконкому, а також коментарі для ЗМІ, щодо результатів проведення міських заходів. В той самий час, Одеський міський голова віддає перевагу в спілкуванні деяким ЗМІ за рамками окреслених вище заходів.

В порівнянні з оцінкою минулого року, відбулось лише незначне підвищення рівня публічності міського голови в даному напрямку. Зокрема, опублікована декларація про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру, опублікована інформація про повноваження та функції міського голови. Новий міський голова трохи активніше спілкується з пресою.

Рекомендації: а) на сторінці міського голови оприлюднити такі дані: місцезнаходження, поштову адресу, службові номери засобів зв’язку з міським головою; б) активно висвітлювати на офіційному сайті Одеської міської ради діяльність міського голови, а також частіше проводити відкриті зустрічі зі ЗМІ; в) додати до біографічних даних міського голови відомості щодо сімейного стану, судимості та партійної приналежності.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?68%

До більшості інформації про служби міського голови та кадрову політику забезпечено доступ через офіційний сайт Одеської міської ради.

Так, на веб-сайті розміщена  зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

В той самий час, взагалі відсутня інформація про радників та помічників міського голови (штатних,  патронатна служба та позаштатних), а також інформація про розподіл обов’язків між ними.

Що стосується кадрової політики, то оголошення про всіх наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) оприлюднюються вчасно на сайті міської ради та в газеті “Одесский вестник”. Але перелік необхідних документів для проходження конкурсу є лише в газеті міської ради.

Також на сайті ради не оприлюднюються протоколи засідань комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад із зазначенням кількості кандидатів та складу конкурсної комісії. Отримати через запит протоколи засідань конкурсної комісії також не можливо, надається лише витяг з протоколу.

В той самий час розпорядження міського голови про призначення на посаду службовця/заміщення вакантної посади розміщуються у вільному доступі на офіційному веб-сайті у рубриці «Розпорядження міського голови».

Змін в інформуванні про служби міського голови, а також по кадровій політиці в порівнянні з оцінкою минулого року не відбулось.

Рекомендації: а) оприлюднити на сайті Одеської міської ради інформацію про радників міського (штатних, патронатна служба та позаштатних); б) на сторінці ради оприлюднити інформацію щодо документів, які необхідні для заміщення вакантних керівних посад (начальників відділів, департаментів та управлінь); в) оприлюднювати протоколи засідань комісій за результатами конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?72%

Основні програмні та нормативні документи на сайті ради оприлюднені і викладені в повному обсязі з усіма наявними додатками. Зокрема, “Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року”, короткострокова Програма соціально-економічного розвитку міста (на 1 рік), рішення про затвердження міського бюджету та про внесення відповідних змін до нього. Втім, середньострокові програми соціально-економічного розвитку Одеси взагалі не приймаються, а отже й мови про їхнє оприлюднення не може бути.

В той самий час, незважаючи на публікацію всіх змін до бюджету поточного року, оприлюднення зведеного бюджету з урахуванням поточних змін до нього не відбувається.

Генеральний план міста ще досі не прийнятий, на сайті міської ради оприлюднено проект генерального плану з описовою та графічною частиною.

Одеська міська рада отримала сертифікат, що підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001: 2001 (результат проведення зовнішнього аудиту), але цей сертифікат не є чинним на сьогоднішній день, так як впровадження системи управління якістю в Одеській міській раді було припинено.

Змін по даному критерію в порівнянні з оцінкою минулого року не відбулось.

Рекомендації: а) прийняти та оприлюднити програму соціально-економічного розвитку міста на середньостроковий період (5 років); відновити впровадження системи менеджменту якості (ISO).

Нормативні документи муніципалітету?100%

Діяльність Одеського міського голови в повній мірі відповідає стандартам критерію оприлюднення нормативних документів.

Так, на сайті Одеської міської ради оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Розпорядження мера також є в вільному доступі на офіційному сайті міськради. Структура сайту дозволяє здійснювати пошук документів за номером, датою прийняття та по назві. Крім того, виконано вимогу ЗУ “Про доступ до публічної інформації”: призначені відповідальні особи у всіх підрозділах ради, перелік яких опублікований на сайті ради.

Дотримується і вимога ЗУ «Про доступ до публічної інформації» щодо зазначення дати публікації документів на сайті.

В порівнянні з оцінкою минулого року по даному критерію було запроваджено практику зазначення дат публікації розпоряджень Одеського міського голови, завдяки чому вдалось досягти повної відповідності стандарту.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ80%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?77%

Інформація про виконавчі органи міської ради та їх керівників не є повною. Так, на веб-сайті є інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради. Також на веб-сайті ради наявна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів (департаментів та управлінь), підприємств, установ, які належать до сфери управління міської ради. Наявна інформація про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління виконавчих органів. А також інформація про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління виконавчих органів.

В той же час, інформація про керівників виконавчих органів неповна. Так, серед необхідної інформації, вказано лише прізвища, ім’я та по батькові, та службові номери. Вказані адреси електронної пошти управлінь та департаментів, а не їх керівників. Опубліковано графік прийому громадян керівниками виконавчих органів та процедура запису на прийом.

Опублікована неповна інформація про заступників міського голови. Так, розміщені біографічні дані та фотографії лише двох з п’яти заступників. В жодного заступника не вказана адреса електронної пошти. Декларації про доходи всіх заступників розміщено на веб-сайті, але в друкованій формі в газеті міськради такі дані не публікувались.

В порівнянні з оцінкою минулого року відбулись незначні зміни. Зокрема опубліковано процедури запису на прийом до заступників міського голови та до керівників департаментів, управлінь. Також було опубліковано декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови.

Рекомендації: а) оприлюднити адреси електронної пошти заступників міського голови; б) оприлюднити біографічні дані та фотографії всіх заступників міського голови; в) оприлюднити адреси електронної пошти керівників департаментів та управлінь.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?87%

Майже вся інформація про виконавчий комітет міської ради знаходиться у вільному доступі на сайті міської ради. На сторінці ради є інформація про персональний склад і повноваження виконкому. Інформація про місце і час засідань виконавчого комітету вчасно публікується на сайті міської ради. Проте опубліковані біографічні дані та фото лише двох членів виконавчого комітету.

Суттєвих змін в порівнянні з оцінкою попереднього року не відбулось.

Рекомендації: а) оприлюднити повні біографічні данні та фото всіх членів виконавчого комітету; б) оприлюднити адресу електронної пошти керуючої справами.

Рішення та документація виконавчих органів?84%

Проекти рішень виконавчого комітету та порядок денний засідань виконавчого комітету публікуються на сайті Одеської міської ради вчасно згідно з вимогами ЗУ “Про доступ до публічної інформації”. Рішення виконавчого комітету також публікуються на сайті міської ради в повному обсязі та в зазначені терміни. В газеті рішення виконкому також публікуються, проте вибірково.

Щодо регуляторної політики, план з підготовки проектів регуляторних актів з усією необхідною інформацією на сайті опублікований. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються, але не містять інформації про контактні дані розробника. Всі проекти з відповідним аналізом регуляторного впливу публікуються вчасно. Проте, рішення про вступ в силу регуляторного акту і його зміст не вдалось знайти в жодному випуску газети міської ради.

На сайті оприлюднено річні плани закупівель та зміни до нього.

Розміщена на офіційному сайті ради інформація про послуги, які надаються комунальними підприємствами та тарифи на них.

Щодо загальних характеристик сайту, то слід зазначити, що інформація на ньому розміщується в досить незручному форматі для користувачів. Пересічному громадянинові, який вперше потрапив на сайт, важко буде знайти необхідну йому інформацію. Загальна пошукова система сайту взагалі майже не дає можливості знайти необхідну інформацію. Система пошуку документів виконавчого комітету, в якій є можливість пошуку по номеру, даті і назві, точно спрацьовує тільки в разі пошуку за номером документа. А от пошук документів за назвою практично не працює коректно.

По декільком критеріям щодо оцінки публікації рішень та документації Одеської міської ради за поточний рік було вдосконалено доступ. Зокрема, рішення розміщуються на сайті ради із зазначенням дати публікації, вдосконалено розміщення інформації щодо тарифів та пільг, публікуються зміни до річного плану закупівель.

Рекомендації: а) рішення виконавчого комітету публікувати в повному обсязі в друкованих органах ради; б) оприлюднювати інформація про розробників в проектах регуляторних актів; г) оптимізувати систему пошуку на сайті для максимально легкого та простого пошуку необхідної інформації; ґ) оптимізувати розміщення інформації на сайті міської ради.

Комунальне майно та земля муніципалітету?36%

На веб-сайті ради оприлюднено інформацію про проведення земельних торгів лише в 2013 році. Рішення містять лише часткову інформацію. Зокрема відсутня інформація про стартову ціну лоту, а також особу, яка уповноважена на укладання договору. Інформація про результати земельних торгів не публікуються.

Земельний кадастр знаходиться в стадії розробки, відповідна служба містобудівного кадастру створена.

Змін за даним напрямом в порівнянні з минулим роком не відбулось.

Рекомендації: а) вчасно та змістовно оприлюднювати інформацію про проведення земельних торгів; б) оприлюднювати інформацію про результати торгів на офіційному веб-сайті та друкованому органі; в) розробити та ввести в дію містобудівний кадастр.

ДЕПУТАТИ І РАДА57%

Інформація про депутатів міської ради?33%

Інформація про депутатів Одеської міської ради оприлюднена лише частково. Так, про 57 депутатів взагалі відсутня будь-яка інформація; про своє місцезнаходження повідомили лише 50 депутатів; вказана поштова адреса – у 49 депутатів, номери зв’язку вказані лише у 48 депутатів, лише у 10 депутатів розміщені адреси офіційних веб-сайтів, та тільки у 14 депутатів вказана електронна пошта.

На сайті ради можна знайти біографічні данні лише 52 кандидатів, а фото мають лише 51 депутат.

Опублікована декларація про майно лише секретаря міської ради. Відсутня інформація і про права та обов’язки депутатів ради.

Графік прийому громадян є лише у 52 депутатів, вони розміщені на їх персональних сторінках.

В той самий час, дещо покращилась ситуація з розміщенням інформації про депутатів міської ради в порівнянні з минулим роком. Таких депутатів було лише 23. Зокрема збільшилась кількість депутатів, яка надали мінімальну інформацію для опублікування на сайті міської ради. За оцінкою минулого року взагалі були відсутні декларації депутатів ради.

Рекомендації: а) опублікувати на веб-сайті ради вичерпну інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти депутатів; б) оприлюднити на сторінці ради біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, відомості про судимість, партійну приналежність) та фотографії депутатів; в) оприлюднити на сайті перелік прав та обов’язків депутатів; г) оприлюднити декларації про майно, доходи і витрати депутатів; д) оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про місця та графіки прийому громадян депутатами міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?71%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розміщена на веб-сайті ради.

У вільному доступі є інформація про склад депутатських фракцій та його зміни, а також інформація про склад та зміни постійних депутатських комісій.

На веб-сайті наявна інформація про обов’язки та функції секретаріату ради. А також  інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Але на сторінці ради не оприлюднено інформацію про графіки засідань депутатських постійних комісій. Інформація про перелік та межі округів, від яких обрані депутати, представлена лише по декільком депутатам.

В порівнянні з оцінкою минулого року відбулись незначні зміни. Зокрема, було опубліковано біографію та декларацію про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру секретаря міської ради.

Рекомендації: а) оприлюднювати на сторінці Одеської міської ради анонси засідань депутатських постійних комісій; б) оприлюднити на веб-сайті ради вичерпну інформацію про перелік та межі округів, від яких обрані депутати.

Пленарні засідання міської ради?57%

Більшість інформації, що стосується пленарних засідань міської ради, у вільному доступі розміщена на сайті ради. Рішення про скликання сесії вчасно публікується на веб-сайті і в друкованому органі «Одесский вестник». Порядок денний, а також більшість проектів рішень ради вчасно публікуються на сайті міської ради.

В раді використовується електронна система голосування, а на сайті ради регулярно ведеться онлайн-трансляція пленарних засідань ради.

В той самий час, не оприлюднюється на сторінці ради інформація про реєстрацію депутатів на пленарному засіданні, а також результати поіменного голосування по кожному питанню. Таку інформацію можна отримати лише подавши відповідний інформаційний запит в раду. Аудіо-відео записи з засідань ради також не публікуються на сайті ради. Окрім того, незважаючи на те, що на порядок денний сесії та переважна більшість проектів рішень ради публікується на веб-сайті ради заздалегідь (в зазначені законом строки), поширеною є практика внесення депутатами з голосу проектів рішень, які не були заздалегідь опубліковані. Така практика використовується в прийнятті рішень по земельним питанням, а також в прийнятті для розгляду альтернативних проектів рішень, які зазвичай за висновком приймаються міською радою.

Змін в порівнянні з оцінкою попереднього року не відбулось.

Рекомендації: а) запровадити практику оприлюднення на сторінці ради інформації про реєстрацію депутатів на пленарному засіданні, а також про результати поіменного голосування по кожному питанню; б) ввести практику оприлюднення аудіо-відео записів засідань ради; в) відмовитись від практики внесення проектів рішень депутатами з голосу на засіданні ради, які не були заздалегідь опубліковані на офіційному сайті у встановлені законом строки.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

Не вся нормативно-правова документація ради знаходиться в відкритому доступі на офіційному сайті ради. Зокрема, на веб-сторінці ради вчасно оприлюднюються всі рішення, що були прийняті на засіданні ради. Також опубліковане рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. Проте, не публікуються протоколи засідань депутатських комісій, не публікуються і депутатські запити. Немає у наявності плану реалізації депутатами доручень виборців.

В порівнянні з минулим роком на сайті ради  почала розміщуватись інформація про дату публікації рішень ради, а також в переважній більшості випадків почали витримуватись строки публікації прийнятих рішень ради.

Рекомендації: а) оприлюднювати на офіційному сайті Одеської міської ради протоколи засідань постійних депутатських комісій; б) оприлюднити на веб-сторінці ради депутатські запити; в) опублікувати на сайті ради план реалізації депутатами доручень виборців.

Принцип відкритості?

Міський голова41%

Участь громадськості?41%

Належний рівень участі громадськості в роботі Одеського міського голови не забезпечується.

Так, міський голова проводить прийом громадян в певний час і в певному місці. Однак на цю діяльність виділяється тільки 2 години робочого часу мера на місяць.

Негативним фактом є те, що процедура відвідування прийому міського голови буд-яким пересічним громадянином штучно ускладнена. Так, для того, щоб потрапити на прийом, необхідно спочатку подати заяву про звернення до міського голови. Подану заяву розглядають місяць і лише потім громадянин може бути включений у чергу на прийом. Втім, навіть за такої процедури переважна більшість громадян не має можливості потрапити на особистий прийом до міського голови, т.к. як звернення перерозподіляються на помічників та структурні підрозділи міської ради. Період перебування у черзі на прийом до міського голови може тривати понад два місяці.  Крім того, не створені у міській раді умови безбар’єрного доступу громадян з обмеженим фізичними можливостями.

Практика окремого прийому міським головою організацій громадянського суспільства відсутня. Хоча в структурі міської ради функціонує підрозділ, відповідальний за взаємодію з організаціями громадянського суспільства (Департамент внутрішньої політики).

В той самий час, хоч і не досить активно, використовує міський голова сучасні інформаційно-комунікативні технології. Зокрема, в мера є сторінка в соціальній мережі Facebook. У міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до мера. На офіційному сайті жителі можуть ознайомитися з процедурою звернення до мера.

На жаль, консультується з громадськістю міський голова не дуже активно. Міський голова ініціював громадські обговорення лише один раз. Не функціонують при міському голові громадські ради. Робочі групи при міському голові не можуть вважатись незалежними та здатними впливати на прийняття рішень.

В порівнянні з оцінкою попереднього року незначним чином погіршилась оцінка в використанні міським головою ІКТ: попередник на цій посаді час від час особисто спілкувався з громадянами на своїй сторінці в Facebook, в той самий час як ознаки того, що нинішній міський голова особисто веде свою сторінку в соціальній мережі — відсутні.

Рекомендації: а) збільшити час прийому громадян – з двох годин  до восьми щомісяця; б) спростити процедуру потрапляння на прийом: приймати всі категорії громадян, відмовитися від делегування цього обов’язку своїм помічникам; в) скоротити терміни очікування прийому міського голови як мінімум до 30 днів; г) створити умови доступу до приміщення, де проводиться прийом громадян, для людей з обмеженими фізичними можливостями; д) активніше виступати ініціатором громадських обговорень, консультацій з громадськістю щодо резонансних проблем міста; е) активніше залучати громадськість до вирішення проблем міста шляхом створення громадської ради; є) особисто спілкуватись з громадянами на своїй сторінці в соціальній мережі в Facebook

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ67%

Участь громадськості?60%

Участь громадськості в роботі виконавчого комітету дуже обмежена.

Громадяни не мають вільного доступу до засідань виконавчого комітету Одеської міської ради, окрім випадків, коли вони запрошені на них. В основній будівлі міської ради  діє пропускний режим, тому до кабінетів департаментів та управлінь потрапити пересічному громадянину досить складно. До департаментів та управлінь, що знаходяться не в основній будівлі ради, вхід вільний.

Інформація про порядок участі громадськості в діяльності виконавчих органів ради за допомогою механізму громадських слухань міститься в Статуті міста, опублікованому на сайті Одеської міської ради. В Статуті ж міститься інформація і про інші механізмах громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори).

На сайті ради не публікується вичерпна інформація про проведені громадські слухання. Так, публікуються лише інформаційні повідомлення, протоколи не публікуються.

Не забезпечена можливість участі громадян у прийнятті рішень і за допомогою механізму громадських рад. Такі при виконавчих органах ради не створені, хоча і діють спеціалізовані робочі групи та ради.

За поточний рік в даному напрямку відбулись зміни лише в опублікуванні оголошень про проведення громадських слухань: за оцінкою минулого року такі оголошення часто публікувались несвоєчасно.

Рекомендації: а) забезпечити вільний доступ громадян на засідання виконавчого комітету; б) забезпечити вільний доступ до всіх приміщень ради (кабінетах управлінь, департаментів); в) оприлюднювати протоколи проведених громадських слухань; д) залучати громадськість до вирішення проблем міста шляхом створення громадських рад при виконавчих органах Одеської міської ради.

Доступ до публічної інформації?65%

Більшість вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» виконавчими органами Одеської міської ради виконується. Зокрема, на сайті ради створено окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті розміщено форми запитів на отримання публічної інформації різними способами і від різних суб’єктів. Запит на інформацію можна подати усіма можливими способами (телефон, факс, пошта, електронна пошта, усно), проте електронна форма подання запиту на сайті відсутня. Терміни надання відповідей на запит витримуються згідно закону, незалежно від форми подачі запиту. Визначено радою і розмір витрат на копіювання та друк відповідей на запит. Однак, не обладнані належним чином місця для роботи з публічною інформацією.

Недосконалою є система навігації по сайту міської ради, так як на даний момент вона є складною, вимагає значних витрат часу, інтерфейс складний і не впорядкований. Не забезпечена сайтом і можливість його використання для людей з обмеженими можливостями. Зокрема, сайт не є зручним у користуванні для осіб зі слабким зором, так як відсутні звуковий супровід дій користувача, клавіатурний доступ, масштабування шрифтів, регулювання контрастності і т.п.

Змін в порівнянні з попереднім роком оцінки в даному напрямку не відбулось.

Рекомендації: а)  запровадити онлайн-форму для подання запиту на інформацію; б) завжди надавати повні та обґрунтовані відповіді по інформаційним запитам; в) забезпечити місця для роботи із запитуваною інформацією всіма необхідними засобами; г) оптимізувати систему навігації по сайту: зробити її більш зручною, впорядкувати інтерфейс і зробити його більш зрозумілим; д) забезпечити можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями, зокрема для осіб зі слабким зором.

Адміністративні послуги?62%

Виконавчі органи ради недостатньо активно наближаються до стандартів надання адміністративних послуг.

На сьогоднішній день в місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. Власного сайту ЦНАП не має, але окрема сторінка на сайті міськради є. На сторінці ЦНАП відсутня інформація про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Є лише інформація про режим доступу до приміщень, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень.
У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 5 днів на тиждень і 7 годин на добу, без перерви на обід; прийом та передача документів здійснюється і після 16:00. Організована електронна черга.

 

У приміщенні ЦНАП безоплатно розповсюджуються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). На інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. У приміщенні ЦНАП обладнано інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Є бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, є і ящики для вираження суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Проте, за останній рік відбулись деякі зміни в наданні адміністративних послуг. Зокрема, на відповідній сторінці міської ради розміщено перелік та інформаційні картки місцевих адміністративних послуг, а також з’явилась електронна черга. Хоча потрапляння до останньої відбувається лише після усного звернення.

Рекомендації: а) створити сайт ЦНАП б) оприлюднити інформацію про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхах і місць паркування; в) оприлюднити інформацію про безкоштовний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки; в) забезпечувати прийом громадян шість днів на тиждень; г) забезпечити запис до електронної черги через сайт, без додаткового усного звернення.

ДЕПУТАТИ І РАДА32%

Участь громадськості?32%

Участь громадськості в роботі ради дуже обмежена. Фактично єдиним механізмом участі громадськості в роботі ради є відвідування приймалень депутатів, більшість з яких прийом виборців проводить.

Проте, не забезпечена можливість вільного і безперешкодного доступу громадян на пленарні засідання ради, потрапити на які можна тільки за особистим запрошенням ради. Процедура відвідування пленарних засідань ради взагалі відсутня. Не забезпечена можливість проходу в приміщення ради осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, практично відсутня можливість виступу громадян на засіданні ради через складну процедуру отримання дозволу на це. Відсутня і процедура, яка дозволяла б громадянам бути присутніми на засіданнях депутатських комісій.

Не реалізується на практиці і можливість участі громадян у роботі ради через механізм громадських слухань, ініціативних зборів, хоч механізми прописані і опубліковані на сайті ради в Статуті міста. Депутати жодного разу за весь строк роботи ради поточного скликання не ініціювали проведення громадських слухань.

З ініціативи міської ради створюються робочі групи, комісії тощо, до складу яких іноді включають представників громадськості. Проте такі групи не є повністю незалежними та незаангажованими, а отже й не мають реального впливу на прийняття рішень ради.

Відсутнє в раді й єдине положення про функціонування таких дорадчо-консультаційних органів. Окремі положення для регулювання роботи дорадчо-консультаційних органів є поодинокими.

Жодних змін в даному напрямку за рік не відбулось.

Рекомендації: а) надати громадянам можливість вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради; б) створити умови доступу в приміщення ради, де проходять пленарні засідання Одеської міської ради; в) встановити і оприлюднити чітку процедуру, яка б реально дозволяла безперешкодно виступати громадянам на пленарних засіданнях ради; г) оприлюднювати інформацію про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій; д) депутатам особисто проводити прийоми своїх виборців; е) в Статуті територіальної громади або в окремому положенні врегулювати порядок утворення та функціонування дорадчих органів Одеської міської ради; є) депутатам Одеської міської ради активніше залучати громадськість до вирішення актуальних проблем міста шляхом ініціювання громадських обговорень, слухань і т.п.

Принцип підзвітності?

Міський голова15%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

Затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, який містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документа міста доступний на офіційному сайті міської ради.

Звіт про результати діяльності міського голови?6%

Рівень підзвітності міського голови по багатьом критеріям не відповідає стандартам оцінки.

Звітування перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики за 2013 рік не відбувалось.  Тож відповідний звіт не оприлюднювався ані на офіційному сайті, ані в газеті міської ради.

Процедура звіту міського голови перед громадою лише частково врегульована Статутом громади. Зокрема, цим документом встановлюється лише періодичність звітів міського голови перед громадою.

В той самий час, звітування міського голови перед громадою поки що не може отримати однозначної оцінки. Попередній міський голова покинув цей пост наприкінці третього року перебування на посади. Новий міський голова вступив на посаду лише наприкінці травня 2014 року.

Проте, міський голова не звітував про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також місцевих цільових програм.

Змін в рівні підзвітності міського голови в порівнянні з минулим роком не відбулось.

Рекомендації: а) інформувати населення про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та цільових програм; б) прозвітувати перед міською радою про реалізацію державної регуляторної політики за 2013 рік та опублікувати відповідні звіти в газеті міської ради та на офіційному сайті; в) прозвітувати про виконання своїх повноважень перед міською громадою; г) встановити детальну процедуру звітування міського голови перед громадою.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ49%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?40%

Виконавчі органи не проводять безпосереднє звітування перед територіальною громадою. Тому і інформування щодо звітування немає. На офіційному веб-сайті оприлюднено звіти лише 36 з 43 виконавчих органів.

Заключні звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, а також місцевих цільових програм публікуються на сайті ради в повному обсязі. Проміжні звіти про хід виконання програм поточного року не публікуються, лише звіти про результати виконаних програм.

Звіти про хід та результати відчуження комунального майна публікуються в газеті міської ради «Одесский вестник».

Звіти про розгляд запитів на публічну інформацію публікуються на сайті ради, але мають узагальнений вид.

Змін в цьому напрямку за рік не відбулось.

Рекомендації: а) запровадити практику регулярного публічного звітування виконавчих органів перед громадою; б) оприлюднити на сторінці ради звіти всіх виконавчих органів; в) у звітах про розгляд запитів на публічну інформацію надавати вичерпну інформацію по тематиці запитів; ґ) запровадити практику прийняття та, відповідно, публікації проміжних звітів про хід виконання цільових програм.

Фінансові ресурси муніципалітету?50%

Більшість інформації про фінансові ресурси розміщено на сайті у вільному доступі. Так, оприлюднено інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також публікуються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

Звіти про хід та результати відчуження комунального майна також оприлюднюються , але лише в газеті. На сайті знайти їх не вдалось.

В той самий час відсутня детальна інформація про фінансові ресурси Одеської міської ради (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів (кошторис забезпечення роботи міської ради та її виконавчих структур).

Також не було публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2013 рік.

Змін за даним напрямком в порівнянні з минулим роком не відбулось.

Рекомендації: а) опублікувати вичерпну інформацію про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органа місцевого самоврядування, зокрема, на виконавчі органи; б) запровадити практику щорічного публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету.

Регуляторна політика?100%

Підзвітність виконавчих органів Одеської міської ради по відстеженню результативності регуляторних актів забезпечена на необхідному рівні. Відповідні звіти повністю оприлюднюються.

ДЕПУТАТИ І РАДА17%

Звіти про результати діяльності?17%

Депутати Одеської міської ради практично не відповідають критерію підзвітності. Зокрема, порядок звітування депутатів перед виборцями не врегульовано. Статутом громади встановлюються тільки терміни звітності депутатів, а графік звітності депутатів відсутній. В результаті, з 120 депутатів Одеської міської ради є інформація про звіти лише 31 депутатів, проте навіть з цих депутатів далеко не всі звітували про виконання доручень виборців. За  змістом більшість оприлюднених звітів не відповідає вимогам закону. Відсутня і на сайті ради інформація про використання коштів депутатських фондів кожним окремим депутатом. Крім того, не звітують перед радою постійні депутатські комісії ради.

Незначними змінами в цьому напрямку можна назвати лише кількість депутатів, які надали інформацію про результати своєї роботи за минулий рік. Так, на сайті міської ради було розміщено 23 письмових звіти про роботу депутатів в 2012 році. Наразі розміщено 31 звіт про роботу депутатів в 2013 році.

Рекомендації: а) постійним депутатськими комісіями періодично звітувати перед радою про результати своєї роботи; б) публікувати звіти про роботу постійних депутатських комісій на сторінці ради; в) врегулювати процедуру звітування депутатів міської ради; г) на сторінці ради оприлюднити графік звітності депутатів Одеської міської ради; д) оприлюднити звіти всіх депутатів на сайті ради; е) всім депутатам інформувати міську раду про результати звітування; є) оприлюднити інформацію про обсяги коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян окремо по кожному депутату.

Залишити відповідь