Рейтинг міста Полтава 2016:

51.1%

Індекс публічності

55%

Публічність міського голови

52%

Публічність виконавчих органів

47%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Рейтинг публічності міста. Загальний показник Індексу публічності Полтавської міської ради становить 51 %, що класифікується як низький рівень публічності. За рік відбулися зміни в публічності муніципалітету – загальний рівень публічності зріс на 6% в порівнянні з 2015 роком. Наявне зростання рівня публічності міського голови (з 48% до 55%) та депутатського корпусу (з 34% до 47%). В той же час спостерігається незначне падіння публічності виконавчих органів міської ради (з 53% до 52%). У загальному Індексу публічності Полтавська міська рада займає 16 місце серед 22 міст – обласних центрів України.

На веб-сайті міської ради оприлюднено частину концептуальних документів міста, водночас існує необхідність доопрацювання окремих стратегічних документів. План стратегічного розвитку є застарілим, відсутній прогноз соці, відсутній прогноз соціально-економічного розвитку на 5 років. Бюджет міста та рішення про внесення змін до нього доступні на сайті ради, однак потребують використання пошуку по документам. Розділ «Бюджет міста» не оновлюється та не містить актуальної інформації.

Проблемним залишається комунікації міського голови. Не використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології (зокрема соціальні мережі – особиста сторінка міського голови). Потребує удосконалення робота з мас-медіа, залучення громадськості залишається низьким.

Гарними практиками є система електронних петицій та партиципаторний бюджет, голосування за проекти якого відбулося восени 2016 року.

Інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, їх повноваження та функції, графік прийому доступна на веб-сайті міської ради. В розділі «Телефонний довідник» також з’явилися номери кабінетів, однак досі відсутні засоби електронного зв’язку (e-mail).

Незручною є систематизація документації міської ради. Хоча створені окремі розділи для публічних звітів, документів для обговорення, діючих програм міської ради, однак залишається необхідність пошуку окремих концептуальних документів.

Наявна неповна інформація про склад виконавчого комітету міської ради. Оприлюднені біографічні дані та номери телефонів лише заступників міського голови. Щодо інших членів виконавчого комітету наявні місце роботи та посада, інколи – засоби зв’язку.

У центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) створено електронну чергу. Разом з тим, під час моніторингу спостерігалися перебої з роботою сайту ЦНАП, замість якого певний час функціонував веб-портал відкритих даних.

Найбільш проблемними у публічності виконавчих органів міської ради є звітування про результати діяльності, інформування про фінансові ресурси муніципалітету та про комунальне майно та землю.

Потребують оприлюднення у окремих розділах результати земельних торгів, перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в оренду, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, а також фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.

Необхідно покращити процес звітування виконавчих органів Полтавської міської ради, зокрема шляхом звітування безпосередньо перед територіальною громадою, поширення інформації про звітування у ЗМІ, оприлюднення детальної інформації про фінансові ресурси органу місцевого самоврядування (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Особливої уваги потребує питання публічності бюджету та фінансової звітності. Хоча бюджет та зміни до нього є на офіційному веб-сайті, однак потребує наповнення розділ «Бюджет міста».

За останній рік значно покращилася публічність депутатів Полтавської міської ради. Ведуться відеотрансляції сесій міської ради, на веб-сторінці міської ради доступні результати поіменного голосування депутатів. Доступна інформація про номери телефонів та засоби електронного зв’язку (e-mail) більшості депутатів.

Слабкою стороною публічності депутатів є звітування, інформація про діяльність депутатів та роботу постійних депутатських комісій. Відсутній графік звітування депутатів, дані про виконання доручень виборців. Відсутні декларації про майно та доходи депутатів.

Проблемним є отримання громадянами інформації, яка вже оприлюднена на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради. Інформація часто є несистематизованою, не розміщується у відповідних розділах, потребує використання пошуку по документах. Хоча формально така ситуація відповідає «правилу трьох кліків» – отримання інформації максимум через три переходи на веб-сайті, але насправді утруднює доступ до даних. Необхідно систематизувати тематичну інформацію оприлюднюючи її у відповідних підрозділах.

Принцип прозорості?

Міський голова61%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ57%

ДЕПУТАТИ І РАДА69%

Принцип відкритості?

Міський голова35%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ60%

ДЕПУТАТИ І РАДА56%

Принцип підзвітності?

Міський голова66%

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ31%

ДЕПУТАТИ І РАДА0%

Залишити відповідь