Рейтинг міста Полтава 2017:

49.7%

Індекс публічності

50%

Публічність міського голови

50%

Публічність виконавчих органів

50%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками підрахунку Індексу публічності місцевого самоврядування 2017 року Полтавська міська рада посіла останню сходинку з результатом 49,7% зі 100% максимально можливих з-поміж 24 муніципалітетів, що згідно методології вказує на низький рівень публічності. Загальний показник хоч і знизився лише на 1,4% у порівняні з попереднім роком (становив 51,1%), що дозволило зайняти 16-ту позицію, проте стрімке падіння у цьогорічному рейтингу пояснюється помітним зростанням показників інших міських рад, тоді як полтавська не продемонструвала помітного прогресу.

Подібна тенденція також простежується у розрізі показників публічності суб’єктів владних повноважень Полтавської міської ради. Порівняно з 2016 р. відбулося незначне падіння рівня публічності міського голови з 55% до 50% та виконавчих органів з 52% до 50%. У той же час відбулося незначне зростання публічності депутатів Полтавської міської ради з 47% до 50%.

Міський голова

Рівень публічності міського голови м. Полтава залишився низьким і навіть знизився у порівняні з попереднім роком на 5%. Якщо у 2016 р. з показником 55% він займав 15 місце в рейтингу публічності міських голів, то у 2017 р. з результатом 50% – 23-є місце, обійшовши лише мера Одеси. Ці дані вказують на низький рівень публічності міського голови.

Хоча декларація міського голови та його заступників подані та розміщені на сайті НАЗК, відсутня практика їх оприлюднення на офіційному сайті міської ради. Залишаються проблеми у комунікаціях. Існує проблема у взаємодії міського голови з журналістами. Міський голова не використовує новітніх засобів зв’язку з жителями міста, наприклад, відсутня сторінка у соціальних мережах, через яку відбувається комунікація. Необхідно відмітити, що частина заступників міського голови, секретар міської ради активно користуються соціальними мережами, в т.ч. через соціальні мережі можливо зв’язатися з ними.

Для зв’язку з міською радою громадяни можуть скористатися традиційними способами зв’язку. У розділі «Телефонний довідник» розміщено базову інформацію про контакти – телефон та номер кабінету. Відсутня інформація про інші засоби зв’язку безпосередньо з керівництвом ради, зокрема електронна пошта. Хоча на веб-сайті наявна загальна електронна адреса.

Існують питання до кадрової політики, зокрема на веб-сайті міської ради не знайдено розпоряджень міського голови про призначення на посаду службовців.

У рішеннях ради не знайдено затвердженого документу – стратегічного плану розвитку міста. Хоча на сайті розміщено окремий розділ «Полтава 2030. Інтегрований розвиток міста», що реалізується у рамках спільного проекту з GIZ. Тут міститься концепція Інтегрованого розвитку міста.

Існує необхідність у покращенні доступу до бюджетної інформації. Зокрема, рішення про внесення змін до бюджету міста можливо знайти лише у пошуку по документах ради. Не розміщено актуальної версії бюджету. На сайті ради з’явився розділ «Відкритий бюджет» з графічним відображенням інформації. Але відмітимо некоректне відображення інформації у цьому розділі, наприклад, переплутані назви видатків та органів, що отримують бюджетні кошти. Звіт про виконання бюджету також можливо знайти у пошуку по документах ради. Але звіт є текстовим та потребує подальшого доопрацювання, зокрема додання графічної інформації.

Залишається проблемним питання функціонування електронних петицій на сайті міської ради. Не розміщено петиції з відповіддю, залишаються нерозглянутими петиції з 2016 року. Міською радою прийнято положення про бюджет участі 29 березня 2016 року.

Сайт міської ради має дві системи пошуку – по документах ради та по сайту. Пошук по документах передбачає можливість використання різних фільтрів та є зручним. Пошук по сайту – вмонтований пошук Google, який дозволяє лише базово обирати критерії пошуку.

Виконавчий комітет

Публічність виконавчого комітету Полтавської міської ради за рік знизилась з 52% до 49,58%. Слабкими сторонами публічності є інформація про комунальне майно та землю муніципалітету, взаємодія з громадськістю, звітування про результати діяльності та оприлюднення фінансової інформації.

Залишається проблемною система розміщення інформації на сайті міської ради. Розділ “Документи” містить ряд підрозділів, але залишається проблема пошуку окремих концептуальних документів. сайт ради не пристосований для користування людьми з інвалідністю (наприклад, зі слабким зором).

Наявна часткова інформація про склад виконавчого комітету міської ради. Повністю оприлюднено персональний склад, але бракує деталізованої інформації про членів виконкому. Інформація про заступників міського голови також є неповною або мінімальною та потребує доповнення.

Потребує доповнення інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, та про пільги для різних категорій населення, інформація про розрахунки тарифів на комунальні послуги. Також доцільно оприлюднити у форматі відкритих даних таку інформацію як перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; перелік об’єктів комунальної власності; реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Робота з громадськістю потребує доопрацювання. При раді створено робочі групи з ряду питань діяльності міста, але немає громадської ради. Хоча створення громадських рад для органів місцевого самоврядування є рекомендаційним, це показує рівень відкритості ради та готовності до взаємодії з громадськістю.

Залишається необхідність у покращенні звітування виконавчих органів міської ради перед громадою. Серед пропозицій щодо звітування – оприлюднення звітів окремо, поширення інформації про звітування та про результати роботи серед місцевих ЗМІ, деталізація фінансової частини роботи міськвиконкому.

Депутати міської ради

Цього року публічність депутатів міської ради стала єдиним показником, що зріс. При цьому, окремі аспекти роботи депутатського корпусу залишаються непублічними.

Рівень публічності депутатів міської ради становить 49,9%, що майже на 3% вище за попередній показник (47%). При цьому, більшість показників мають середній рівень, а індикатор “Звіти про результати діяльності” є найнижчим серед отриманих радою (3,7%). Ситуація пояснюється відсутністю централізованої інформації про звітування депутатів, отже, жителі міста можуть отримати такі дані лише уривчасто з різних джерел. Це, безперечно, є проблемною стороною діяльності депутатів Полтавської міської ради.

На сайті ради наявна інформація про депутатів ради з фотографією та короткою біографічною довідкою. Наявна інформація щодо засобів зв’язку для більшості депутатів. Цікавою практикою може стати оприлюднення інформації про майновий стан депутатів, наприклад, з використанням посилань на відповідні сторінки НАЗК.

Відкритою є інформація про склад депутатських фракцій, склад постійних депутатських комісій, але відсутні дані про зміни. Загалом, відсутнє структурування інформації про діяльність депутатських комісій, окремі відомості по якій містяться у різних розділах.

Проблемним є питання звітування депутатів. Хоча частина депутатів звітує перед виборцями (подібні практики можна простежити через соціальні мережі), отримати зведену інформацію у раді неможливо. Потребує удосконалення, зокрема, оприлюднення звітів депутатів на офіційному веб-сайті міської ради, затвердження графіку звітування депутатів.

Індекс Полтавської міської ради 2017 показує тенденцію до стагнації публічності міської влади. Місто не має найнижчих показників за кожним з трьох суб’єктів дослідження (міський голова, виконавчий комітет, депутати ради), але загальні невисокі бали переміщують міську раду на останнє місто у рейтингу. Ситуацію можливо покращити за рахунок доопрацювання окремих показників, що не потребують значних матеріальних та людських затрат (скажімо, оприлюднення окремих видів інформації на сайті міської ради). В той же час, збереження тенденції робить міську раду закритою в очах жителів міста та загалом спостерігачів з України.

Принцип прозорості?

Міський голова53%

Інформація про міського голову та його діяльність?33%

Інформація про міського голову та його діяльність не зазнала суттєвих змін за роки вимірювання Індексу. Біографічні дані міського голови розміщені на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради, але містять неповну інформацію. Зокрема, відсутня інформація про судимість та партійну приналежність.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови розміщена на сайті НАЗК, але відсутня на сайті міської ради. У розділі Документи є окремий підрозділ у пошуку “Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, але останні декларації розміщені тут датуються 2015 роком.

Проблемною є інформація про контакти з міським головою. Лише у розділі “Телефонний довідник” наявні номер кабінету та стаціонарний телефон. Дана інформація не представлена на біографічній сторінці міського голови. Відсутні засоби електронного зв’язку. Міський голова залишається закритим до новітніх засобів комунікацій.

Потребує розміщення у відкритому доступі інформація про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо).

На веб-сайті міської ради регулярно висвітлюється інформація про діяльність міського голови, але вона носить більше загальний характер. Проблемною стороною діяльності міського голови є комунікації з медіа, зокрема, організація брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?41%

На сайті міської ради представлена зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників ради у розділі “Телефонний довідник”. Розділ розміщено на головній сторінці міської ради. Зручним є також зазначення номерів кабінетів, де знаходяться відповідні працівники.

Ситуація з кадровою політикою є двоякою. З одного боку, інформація про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад розміщується на сайті міської ради, але відсутня інформація про загальний порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. У пошуку по документах доступне лише Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Полтава (прийняте наприкінці 2017 року).

Потребують оприлюднення розпорядження міського голови про призначення на посаду службовця/заміщення вакантної посади та протоколи засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?58%

Ситуація з стратегічними документами міської ради також неоднозначна. План стратегічного розвитку міста не знайдено у розділі “Документи”. Але існує окремий розділ “Полтава 2030. Інтегрований розвиток міста”, де представлена концепція інтегрованого розвитку Полтави. Зважаючи на те, що документ не прийнято міською радою, можна стверджувати про відсутність стратегічного плану розвитку міста.

На веб-сайті міської ради розміщено генеральний план та програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік).

Міський бюджет також розміщено на сайті ради, але доступ до актуальних даних надто складний. У розділі “Бюджет” доступна лише інформація про виконання бюджету, зміни до бюджету можливо знайти по пошуку у документах. Зведена актуальна редакція бюджету з усіма змінами не розміщена.

Міська рада активно використовує систему закупівель PROZORRO.

На сайті ради існує окремий розділ петицій, aле фактично система не функціонує. Немає жодної петиції з відповіддю, деякі петиції, що набрали необхідну кількість голосів, “висять” з 2016 року.

Нормативні документи муніципалітету?76%

Міська рада демонструє досить високі показники прозорості по цьому напрямку роботи. Статут територіальної громади оприлюднено на сайті, зокрема, його можна знайти у пошуку по документах. Проте зникло пряме посилання на статут з розділу “Місто”. Більшість розпоряджень міського голови оприлюднюються, наприклад, з 9-ти розпоряджень за січень 2018 року оприлюднено 8 з них.

Зручною є система пошуку по документах на сайті міської ради. Сайт має дві системи пошуку, одна з яких охоплює виключно документи. Існує можливість сортування за різними критеріями.

У місті діє бюджет участі, інформація про який розміщена у формі банера на головній сторінці ради. Рішенням від 29 березня 2016 року “Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві” врегульовано питання бюджету участі.

Але у документах ради не знайдено нормативного документу, який регулює порядок доступу до відкритих даних.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ47%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?68%

На сайті ради розміщена інформація про номери телефонів та кабінети працівників міської ради у розділі “Телефонний довідник” на головній сторінці. Але проблемним є пошук контактної інформації по районним у місті радам. Її можна знайти у розділі “Телефонний довідник”, однак на веб-сайті ради присутні окремі підрозділи з інформацією про райони. Рекомендується розмістити у даних підрозділах також контакти.

На веб-сайті доступна часткова інформація про керівників виконавчих органів. Відсутня інформація про електронні засоби зв’язку. Для кількох заступників міського голови відсутня біографічна інформація та фотографії, або ж дана інформація є мінімальною.

Декларації заступників оприлюднено на сайті НАЗК, в той же час дана інформація відсутня на сайті ради. Рекомендується розмістити як мінімум посилання на декларації на сайті НАЗК.

Частково відсутня інформація про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління виконавчих органів. Проблемним є пошук інформації щодо установ і закладів соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління виконавчих органів. Немає єдиної форми представлення інформації, дані розрізнені та розкидані по різним розділам сайту.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?38%

На сайті міської ради розміщена вичерпна інформація про персональний склад виконавчого комітету. Але детальні дані (біографічна довідка, фото тощо) наявні лише про заступників міського голови та секретаря ради (у окремих розділах). Рекомендується оприлюднити інформацію також по інших членах виконкому (підприємцях тощо).

Відсутня інформація про повноваження виконкому. Утруднений доступ до інформації про час та місце засідання виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?61%

Рішення та проекти рішень оприлюднюються на веб-сайті міської ради. В окремому розділі оприлюднюються документи з регуляторної діяльності міської ради. Водночас, відсутній єдиний актуальний план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, внаслідок чого доводиться звертатися до кількох документів. Проекти регуляторних актів оприлюднюються разом з іншими проектами рішень міської ради.

Рекомендується доопрацювати розділ з послугами, що надаються комунальними підприємствами міста. Наразі містяться лише загальні описи послуг, доцільно деталізувати та розмістити інформацію про вартість послуг. Також на сайті відсутня інформація в окремому розділі про пільги для різних категорій населення та інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.

Позитивною практикою є створення окремого розділу “Діючі програми”, де розміщується інформація про місцеві цільові програми, які фінансують з місцевого бюджету поточного року.

Для оприлюднення відкритих даних міською радою створено окремий портал, доступ до якого можна отримати через головну сторінку офіційного веб-сайту ради.

Залишається не надто зручним пошук по сайту ради, в якому вбудований пошук Google, який має обмежені можливості пошуку лише за двома критеріями. Окремо існує зручний пошук по документах міської ради.

Комунальне майно та земля муніципалітету?28%

Публічність комунального майна та землі муніципалітету потребує подальшого доопрацювання та оприлюднення. Це один з найслабших компонентів публічності Полтавської міської ради.

Рекомендується створити окремий розділ на сайті ради для оприлюднення інформації по земельним торгам. Зокрема, тут необхідно оприлюднити рішення про проведення земельних торгів та результати земельних торгів.

Наразі у місті діє програма по оновленню містобудівного кадастру міста. Питання ведення містобудівного кадастру віднесено до компетенції Управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міської ради.

Серед інформації, яка потребує оприлюднення: перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; перелік об’єктів комунальної власності; реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

На сайті ради можливо знайти інформацію про перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування), перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

Міська рада не приймала рішень про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємств, а також рішень про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

ДЕПУТАТИ І РАДА65%

Інформація про депутатів міської ради?61%

Більшість інформації про номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб сайту та електронної пошти депутатів розміщена на веб-сайті ради. Представлені також короткі біографії депутатів з фотографіями, графік прийому депутатів. Потребує оприлюднення інформація про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати) на сайті ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?59%

Рекомендується оприлюднити декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради на веб сайті ради або розмістити посилання на сайт НАЗК.

Розміщена інформація про склад депутатських фракцій, але відсутні зміни у складі фракцій. Така ж проблема спостерігається щодо складу постійних депутатських комісій – відсутня інформація про зміни.

Графіки засідань депутатських комісій розміщені на веб-сайті ради, але із зазначенням лише дати. Точний час визначається пізніше.

Рекомендується розмістити інформацію про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу та його функції.

Пленарні засідання міської ради?61%

Існує проблема у строках оприлюднення проектів рішень ради на сайті, які переважно оприлюднюються за 3-7 днів до дня засідання.

Доцільно розміщувати інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях у онлайн-режимі на сайті міської ради. В той же час, результати поіменного голосування депутатів по питаннях порядку денного розміщуються на сайті ради.

Рекомендується оприлюднювати запити депутатів на сайті ради.

У раді ведеться відеотрансляція засідань сесій, записи засідань розміщуються на сайті ради. Але записи минулих сесій не надто зручно шукати – через пошук по сайту. Рекомендується оприлюднювати стенограми сесій ради.

Позитивним є існування практики повідомлення депутатами про наявність конфлікту інтересів під час сесії.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

Рекомендується систематизувати протоколи засідань комісій. Наразі вони розміщуються у розділі “Інші документи”. Доцільно перенести відповідні документи у розділ з комісіями або ж створити посилання на дані документи.

Принцип відкритості?

Міський голова48%

Участь громадськості?48%

Компонент участі громадськості потребує значного доопрацювання у роботі Полтавського міського голови. Зокрема, доцільно запровадити систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО), окрім власне прийому громадян, та розміщувати інформацію про такі прийоми у місцевих ЗМІ. Також доцільно запровадити виїзні зустрічі міського голови з мешканцями міста.

Міський голова не використовує соціальні мережі для комунікації. Зокрема, немає сторінки міського голови у соціальних мережах, можливо знайти лише окремі групи, що його підтримують і не функціонують повноцінно (“Мамай – наш мер” тощо).

У міській раді функціонує кілька гарячих ліній, зокрема, організованих Відділом оперативного реагування, Управлінням звернень громадян.

Окремо створено підрозділ для дистанційного звернення громадян через веб-сайт ради.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ57%

Участь громадськості?34%

Компонент участі громадськості, який є ключовим для відкритості міської ради потребує значного доопрацювання.

До приміщень ради забезпечено вільний доступ для громадян.

Інформація про громадські слухання є неструктурованою, зокрема потрібні значні зусилля щоб знайти інформацію на веб-сайті ради, яка, до того ж, є уривчастою. Публікується інформація не по всіх слуханнях, або ж її неможливо знайти, взагалі не публікуються стенограми слухань. Загальна інформація про процедуру проведення громадських слухань міститься у Статуті міста.

При виконавчих органах не створено громадських рад. Діють робочі групи та дорадчі ради – Архітектурно-містобудівна рада, Художня рада, Рада підприємців, Рада директорів підприємств. Також не знайдено стенограм архітектурно-містобудівної ради.

Доступ до публічної інформації?70%

Система навігації по сайту є не надто зручною. Загальна концепція сайту залишається незмінною з початку вимірювання Індексу. В той же час, на головній сторінці сайту додано банери з окремими розділами, що є актуальними на даний момент, наприклад, бюджет участі, відкритий бюджет, стратегічна програма “Полтава 2030”, Інтегрований розвиток міста тощо.

Пошук інформації по сайту є незручним через несистемність розміщення інформації, різні частини якої можуть міститься у різних розділах, або взагалі доступна лише у пошуку по документах.

Також рекомендується доопрацювати сайт на предмет доступності для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабим зором), наприклад можливість збільшення шрифтів тощо.

На сайті створено окремий підрозділ, присвячений поданню запитів на доступ до публічної інформації. Тут знаходиться онлайн-форма для подачі електронного запиту з можливістю вибору різних суб’єктів подання. Є можливість завантажити примірну форму для подачі запиту. В той же час термін отримання відповідей на запити дотримується не завжди.

Рекомендується оприлюднити деталізований порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, який наразі надто формальний та не дає можливості діяти по ньому (вказана загальна інформація про можливість оскарження).

Іншою гарною практикою, яку варто запровадити, є розміщення відповідей на найчастіші запитання на веб-сайті ради. Наразі такий розділ на сайті ради відсутній.

Для оприлюднення відкритих даних створено окремий портал, банер якого знаходиться на головній сторінці веб-сайту ради.

Адміністративні послуги?58%

Центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради загалом надає 94 адміністративні послуги, перелік яких розміщено на сайті ЦНАПу. Центр працює 5 днів на тиждень, понеділок, вівторок, середа: 8-00 – 17-15; четвер: 8-00 – 20-00; п’ятниця: 8-00 – 20-15; субота: 8-00 – 17-15.

Веб-сайт ЦНАПу Полтавської міської ради функціонує окремо від основного сайту ради. На веб-сайті ради знаходиться посилання на сайт ЦНАПу.

На сайті ЦНАПу розміщена інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень та Google-карта місцезнаходження.

Гарною практикою є оприлюднення на сайті ЦНАПу інформації про послуги, що надаються виконавчими органами. Також у приміщенні облаштовані стенди з відповідною інформацією про адміністративні послуги. У ЦНАПі організовано електронну чергу. Цікавою ідеєю була б роздача безкоштовних матеріалів відвідувачам, на момент відвідання таких матеріалів не було.

ДЕПУТАТИ І РАДА63%

Участь громадськості?63%

У регламенті ради прописана процедура виступів мешканців на засіданнях ради (через процедуру попередньої реєстрації).

У Статуті територіальної громади врегульовано процедури проведення громадських слухань, подання місцевої ініціативи, проведення загальних зборів громадян.

Рекомендується врегулювати процедуру утворення та функціонування консультативно дорадчих органів ради, зокрема визначивши її у Статуті територіальної громади.

Згідно наданої відповіді, раді невідомо про громадські обговорення, що були ініційовані депутатами у 2017 році.

Принцип підзвітності?

Міський голова44%

Фінансові ресурси муніципалітету?79%

Інформація про фінансові ресурси муніципалітету доступна на сайті, але не структурована. Звіт про виконання бюджету розміщено у підрозділі “Бюджет”, однак він представлений у текстовому вигляді, без детальних таблиць. Інформацію про місцеві податки та збори можна знайти у пошуку по документах.

Рекомендується окремо винести інформацію про актуальні ставки місцевих податків та зборів. Також рекомендується деталізувати інформацію про виконання бюджету.

Частково інформацію про бюджет можна відслідкувати через розділ “Відкритий бюджет”, де у графічній формі показані фінансові ресурси, але даний розділ потребує удосконалення та доопрацювання через неточності.

Звіт про результати діяльності міського голови?37%

Потребує доопрацювання робота з інформування про результати діяльності міського голови. Необхідне запровадження окремих звітувань з питань соціально-економічного та культурного розвитку.

Потребують оприлюднення у місцевих ЗМІ звіти міського голови про роботу виконавчих органів, про виконання місцевих цільових програм, про здійснення державної регуляторної політики тощо. Доцільно розміщення матеріалів не лише у комунальних ЗМІ, але й розсилання на інші медіа міста.

Також потребує деталізації процедура звітування міського голови, визначена у Статуті територіальної громади.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ42%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?31%

Звітування є слабкою стороною роботи виконавчих органів міської ради.

Інформація про місце та час звітування поширюється вибірково серед населення міста. Рекомендується оприлюднювати дану інформацію також і в усіх ЗМІ міста, що забезпечить краще інформування населення.

Відсутні звіти про хід та результати відчуження комунального майна. При комунальних підприємствах не створено наглядових рад.

Рекомендується запровадити практику оприлюднення проміжних звітів про хід виконання програм поточного року. В той же час, оприлюднюються звіти про щодо розгляду запитів на інформацію, але вони є надто загальними.

Фінансові ресурси муніципалітету?40%

Інформацію про структуру та обсяг видатків бюджету Полтави можна прослідкувати через прийнятий бюджет (документ), а також у розділі “Відкритий бюджет” у вигляді графічної інформації, що безумовно є плюсом. Але інформацію у розділі “Відкритий бюджет” має ряд помилок, зокрема, наявні абсолютно не полтавські розпорядники кошті (наприклад, з АР Крим). Це помилки, що виникли при копіюванні відомостей, цифри оприлюднені коректно.

Рекомендується оприлюднювати квартальні звіти про виконання бюджету у окремому розділі на сайті. Наразі дані звіти доступні у пошуку по документах, що робить їх малодоступними для жителів міста.

Також рекомендується оприлюднювати звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна та фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності. Наразі, розміщено лише один звіт 12 травня 2017 року Полтавафармом.

Регуляторна політика?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюються на веб-сайті

ДЕПУТАТИ І РАДА4%

Звіти про результати діяльності?4%

Даний показник найнижчий у роботі Полтавської міської ради. Причиною цього є у т.ч., відсутність інформації про роботу депутатів у раді. Окремі відомості були самостійно виявлені під час моніторингу. На практиці це означає утруднення доступу громадян до інформації про роботу депутатського корпусу.

Рекомендується оприлюднювати звіти про роботу депутатських комісій на веб-сторінці ради. У раді немає інформації про звітування депутатських комісій.

Радою не затверджено рішення про строки проведення звітів депутатів перед виборцями та графік звітування депутатів. На веб-сайті ради не розміщено звіти депутатів. Інформацію про звітування депутатів було знайдено на інших ресурсах, зокрема на їх сторінках у Facebook, але інформація є несистематизованою та не дає змоги оцінити роботу ради та депутатів загалом.

Залишити відповідь