Рейтинг міста Суми 2017:

64%

Індекс публічності

61%

Публічність міського голови

54%

Публічність виконавчих органів

77%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За підсумками проведеного заміру Індексу публічності місцевого самоврядування 2017 року, Сумська міська рада посіла 14-ту сходинку у загальнонаціональному рейтингу з-поміж 24 муніципалітетів України. Отриманий результат становить 64% зі 100% максимально можливих, що згідно методології відповідає задовільному рівню публічності. Незважаючи на те, що у порівнянні з 2016 роком показник вдалося покращити на 4,7%, проте у загальному рейтингу Суми знижують позицію вже другий рік поспіль.

Попри помітні певні позитивні зміни основною причиною цього є той факт, що останніми роками в інших міських радах обласних центрів простежується значний прогрес, зроблено значні кроки у підвищенні публічності, прозорості та відкритості місцевої влади. Крім традиційних лідерів (Івано-Франківськ, Луцьк, Київ, Вінниця, Чернівці, Львів) більша динаміка, а ніж у Сумської міської ради простежується у міських радах Херсона, Кропивницького, Чернігова, Миколаєва і Тернополя.

У розрізі трьох окремих суб’єктів владних повноважень Сумської міської ради найменш публічними виявилися органи виконавчої влади з показником 54%, що 6% менше, аніж у попередньому році. На стільки ж знизився рівень публічності міського голови – з 67% у 2016 р. до 61% у 2017 р. Натомість вперше найбільш публічним став депутатський корпус, показник якого зріз у 2017 році на 25 % (з 52 % у 2016 році до 77 % у 2017 році). Саме завдяки депутатам міської ради Сумам вдалося дещо покращити загальний показник публічності Сумської міської ради у 2017 році.

Міський голова

У порівняні з попереднім роком показник публічність міського голови м. Суми знизився з 67% до 61% за результатами моніторингу 2017 року. Таким чином він посів 16-те місце у загальному рейтингу 24 мерів, хоча у 2016 році разом з мером Кропивницького розділяв 9-ту сходинку.

До причин зниження цього показника можна віднести недостатню інформацію про служби міського голови, а також нестачу у відкритому доступі інформації про діяльність міського голови і недостатній рівень безпосередньої взаємодії з жителями міста Суми.

На інформаційному порталі Сумської міської ради відсутня інформація про помічників та радників міського голови. На сайті є лише їх перелік з іменами, але немає жодної інформації про цих людей.

Незважаючи на те, що Олександр Лисенко регулярно проводить особистий прийом громадян і виділяє на це навіть більше часу, ніж передбачено законодавством, все ж процедура запису на прийом досить складна і довга, електронного запису чи запису телефоном немає – необхідно особисто прийти в Сумську міську раду. Окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) відсутня. Не забезпечена можливість безперешкодного доступу до приміщення Сумської міської ради для людей з інвалідністю.

Виконавчі органи

У порівняні з попереднім роком показник публічність виконавчих органів м. Суми знизився з 60% до 54% за результатами моніторингу 2017 року, що згідно методології відповідає низькому рівню публічності.

Основними причинами такого низького результату є те, що підзвітність виконавчих органів Сумської міської ради перед громадою недостатня, далеко не всі рішення публікуються на сайті міськради вчасно, багато інформації про діяльність департаментів, відділів, управлінь та комунальних підприємств просто відсутня.

Серед позитивів можна назвати можливість громадян бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету, вільно виражати свою думку. Хоча анонси про час і місце таких засідань не завжди публікуються на муніципальному порталі.

Робота з відкритими даними у Сумській міській раді знаходиться на вкрай низькому рівні. У Сумах немає окремого порталу відкритих даних, а, наприклад, такий портал є у Львові, Полтаві, Запоріжжі, Вінниці, Чернівцях, Дніпрі, Харкові. Більше того, на сайті Сумської міської ради немає окремого розділу, присвяченого відкритим даним і не вдалося знайти у відкритому доступі жодного документу у відповідному форматі: RDF, XML, JSON, CSV.

Депутати міської ради

У порівняні з 2016 роком, показник публічність депутатів Сумської міської ради підвищився з 52% до 77% за результатами моніторингу 2017 року, що згідно методології відповідає задовільному рівню публічності. Депутатський корпус Сумської міської ради знаходиться на 2-й позиції загальноукраїнського рейтингу місцевих рад обласних центрів.

Серед основних причин підвищення публічності депутатського корпусу варто назвати значний прогрес у звітуванні депутатів. Хоча на сайті міської ради не оприлюднені звіти деяких депутатів, якість опублікованих звітів зросла. Також сумчани мають вільний доступ до контактних даних депутатів, Регламенту міської ради,  інформації про персональний склад постійних комісій, проекти рішень сесій міськради тощо.

Регулярно проводиться он-лайн трансляція всіх сесій Сумської міської ради. Важливою подією стала регулярна он-лайн відео-трансляція засідань постійних депутатських комісій, таким чином кожен бажаючий може бути присутнім на засіданнях в режимі он-лайн.

Серед інших позитивів роботи Сумської міської ради можна назвати вільний доступ громадян на сесію, наявність електронної системи голосування, можливість безперешкодно потрапити на особистий прийом до того чи іншого депутата.

Разом з тим не всі депутати звітують про використання так званих «депутатських коштів», хоча це досить значна сума і виборці мають право знати, на які потреби їх використали обранці.

Принцип прозорості?

Міський голова54%

Інформація про міського голову та його діяльність?64%

На інформаційному порталі Сумської міської ради є вичерпні біографічні відомості про міського голову.

Актуальна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови не доступна на веб-сторінці ради (остання декларація, яка розміщена тут, датується 2015 роком). На сайті НАЗК декларація доступні і містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї.

На офіційній веб-сторінці Сумської міської ради наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови, розміщений графік особистого прийому та порядок цього прийому. У місті Суми не існує окремого порядку прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

На сайті є окремий розділ де представлена інформація з описом повноважень та функцій міського голови.

Інформація про діяльність міського голови регулярно, але не щоденно, з’являється на веб-сайті ради. Міський голова здебільшого комунікує з працівниками ЗМІ на різноманітних заходах, наприклад, під час засідань Сумської міської ради чи апаратної наради. Іноді комунікація відбувається шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів тощо.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?45%

На веб-сайті представлена інформація про заступників міського голови із зазначенням контактної інформації та сфери їх відповідальності.

На сайті Сумської міської ради створено спеціальний розділ “Патронатна служба”, де є перелік помічників і радників міського голови, але не зазначена їх контактна інформація, не вказана сфера їх відповідальності. Не має інформації про позаштатних радників міського голови.

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур (Довідка – Довідник телефонів міської ради та її виконавчих органів).

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, а також персональний склад конкурсної комісії.

У розділі “Вакансії” сайту немає оголошень про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів). У цьому розділі є результати конкурсів на заміщення вакантних посад

Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад опубліковані не всі.

На веб-сторінці ради не вдалося знайти жодного протоколу засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад. Публікується лише інформація у вигляді оголошення, де зазначається кількість кандидатів та дані про переможців конкурсу.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?45%

Сумська міська рада не має плану стратегічного розвитку міста на довгостроковий період (або аналогічного за змістом та форматом документу). Вже кілька років триває підготовка до розробки подібного плану, який ще й досі не набув форми окремого цілісного документу, що містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали. Матеріали генерального плану населеного пункту містять інформацію з обмеженим доступом.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік з усіма додатками. Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) розміщена на сайті в окремому розділі (Головна – Документи – Міський бюджет).

На офіційному веб-сайті оприлюднені програми соціально-економічного розвиту міста.

У місті не запроваджена система управління якістю (ISO) та є чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Нормативні документи муніципалітету?74%

На Інформаційному порталі Сумської міської ради, а також у друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Розпорядження міського голови здебільшого вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання)  оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради.

На сайті є можливість пошуку, але пошук окремо по документам відсутній, зокрема відсутні фільтри, такі як дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

У Сумах відсутній нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних.

Прийнятий документ, яким запроваджено та врегульовано процедуру громадського бюджету. Інструмент громадського бюджету діє і конкурси проектів проводяться щорічно.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ49%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?58%

На веб-ресурсі Сумської міської ради є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради.

На веб-сайті наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів. На веб-сторінці міської ради наявна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти), але відсутні біографічні дані та фотографія.

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови та  інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку доступні на веб-сторінці міської ради. На веб-сторінці наявна інформація про графік прийому та процедуру запису усіма керівниками виконавчих органів.

На сайті міської ради не оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради є перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради. Але інформації про ці установи і підприємства немає: (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), є лише посилання на сайти цих установ.  Відсутня інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?100%

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформація про місце засідань, номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. А також оприлюднені біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?52%

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до дня засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради не оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст не публікуються в друкованих ЗМІ, лише у виданні міської ради та на сайті ради.

Річний план закупівель і зміни до нього не всіх підрозділів і підприємств оприлюднені на сайті Сумської міської ради, а також на сайті prozorro.gov.ua.

На веб-сайті міської ради відсутня інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік  місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, але вона недосконала і не включає в себе, наприклад, контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Комунальне майно та земля муніципалітету?34%

У місті регулярно відбуваються земельні торги, про проведення яких публікуються оголошення на веб-сайті ради. Ці оголошення не містять детальної інформації про лоти, але містять посилання на сайт Департаменту забезпечення ресурсних платежів, де розміщуються більш детальні оголошення із переліком земельних ділянок, стартовою ціною.

Інформація про результати земельних торгів не публікується або публікується із значним запізненням, зрідка – оприлюднюється вчасно.

У місті створений містобудівний кадастр. В міській раді створена служба (уповноважений орган) містобудівного кадастру.

На веб-сайті не розміщена інформація у форматі відкритих даних.

Відсутнє рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах. Також не прийняте рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

ДЕПУТАТИ І РАДА87%

Інформація про депутатів міської ради?55%

На веб-сайті ради є інформація про номери телефонів та електронні пошти не всіх депутатів ради. Опублікована інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради наявні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Не оприлюднені актуальні декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів.

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?84%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. А також інформація про актуальний склад постійних депутатських комісій.

На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради не розміщена на веб-сайті ради – лише на сайті НАЗК.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті відсутня інформація про секретаріат ради.

Пленарні засідання міської ради?92%

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

У міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань окремо не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно (через 1-3 робочі дні після засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради у вигляді протоколів сесій.

Через веб-сайт міської ради або інші ЗМІ ведеться он-лайн трансляція усіх пленарних засідань міської ради. Архів записів усіх пленарних засідань міської ради доступні на веб-сайті ради.

У Статуті міста або в іншому локальному акті визначено процедуру врегулювання конфлікту інтересів. Депутати міської ради, у разі необхідності, повідомляють про конфлікт інтересів.

У міській раді не затверджений етичний кодекс, дія якого поширюється також і на депутатів міської ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. А також протоколи (стенограми) всіх засідань ради оприлюднюються на сайті.

На веб-сайті раді оприлюднюються протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій.

На веб-сайті оприлюднюються усі запити депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради опубліковано рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Принцип відкритості?

Міський голова70%

Участь громадськості?70%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це щонайменше 8 годин свого часу щомісячно.

Процедура запису на прийом до міського голови складна, час очікування прийому часто перевищує 30 днів. Міський голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. В Сумській міській раді не створено достатньо умов для доступу до приміщення міської ради для людей з інвалідністю. Міський голова міста Суми не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема, організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Міський голова рідко (рідше 1 раз на місяць) проводить виїзні зустрічі (прийоми) громадян.

Міський голова розпочав використовувати у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, соціальні мережі (Facebook). Але на коментарі сумчан та на особисті повідомлення не відповідає.

У міській раді створена і функціонує “гаряча лінія” для оперативного звернення громадян, але вона діє щодо аварійних ситуацій і не є засобом зв’язку з міським головою.

Міський голова час від часу ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Також міський голова періодично ініціює та проводить консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян, але форма для оформлення електронного звернення, в тому числі до міського голови, через сайт відсутня.

При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи.

У структурі міської ради створений і діє підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Цю функцію покладено на Департамент комунікацій та інформаційної політики.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ64%

Участь громадськості?80%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації.

На практиці не існує вільного доступу до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради наявна інформація про порядок проведення громадських слухань, також наявна у вільному доступі інформація про інші механізми громадської участі. Усі повідомлення про проведення громадських слухань не завжди оприлюднюються не менше ніж за 2 тижні і далеко не завжди містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). На веб-сайті відсутня вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань, інформація про проведенні громадські слухання розміщується у форматі інформаційного повідомлення.

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Доступ до публічної інформації?44%

На офіційному веб-сайті ради наявний розділ “Доступ до публічної інформації” (його можна знайти за адресою Зворотній зв’язок – Доступ до публічної інформації), який містить порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. Разом з тим не розміщено форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради не оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Система навігації по сайту є незручною, зокрема, інтерфейс сайту не зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики структуровані і впорядковані, але буває важко знайти необхідну інформацію навіть через пошук. Сайт не пристосований до використання людьми зі слабким зором, зокрема не існує регулювання контрастності, масштабування шрифтів, відсутнє звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. На сайті відсутня спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Відповіді на запити подані різними способами надаються однаково або вчасно, або з невеликою затримкою. Відповіді на запити не завжди є повними та обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів.

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

На веб-сайті міської ради відсутній окремий розділ щодо відкритих даних, так само немає окремого порталу відкритих даних. Для оприлюднення наборів даних не використовуються відповідні формати: RDF, XML, JSON, CSV.

Адміністративні послуги?80%

У місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, відсутня інформація про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Сайт ЦНАПу містить інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАПу наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАПу оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАПі організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАПу безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, он-лайн звернення). У приміщенні ЦНАПу облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У місті відсутній окремий сервіс, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн.

У приміщенні ЦНАПу облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

У місті створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

ДЕПУТАТИ І РАДА66%

Участь громадськості?66%

Громадяни можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Не створені умови доступу для неповноправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання. Не існує процедури, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті наявна вичерпна інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни вільно можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації.

Не всі депутати міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

Депутати рідко ініціюють проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Принцип підзвітності?

Міський голова63%

Фінансові ресурси муніципалітету?16%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Інформація про використання публічних коштів на сайті ради у спеціальному розділі не розміщена, а на відповідному порталі – spending.gov.ua – розміщена не в повному обсязі.

На веб-сайті не вдалося знайти інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів одним документом чи одним розділом для зручності використання.

Звіт про результати діяльності міського голови?72%

Міський голова регулярно ініціює звіти під час сесій Сумської міської ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Щоправда, звіт на сесії 28 лютого 2018 року пройшов без міського голови – депутати його просто формально затвердили без обговорення. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами оприлюднюється на сайті Сумської міської ради.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови  про роботу виконавчих органів оприлюднюється на веб-сторінці ради.

Окрім того, міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою (звіт відбувається навесні в Сумській обласній філармонії), а на інформаційному порталі Сумської міської ради проводиться он-лайн трансляція заходу. Процедуру звітування міського голови врегульовано в Статуті територіальної громади.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ45%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?52%

Усі виконавчі органи (управління) звітують про свою діяльність перед територіальною громадою раз на рік. На веб-сайті раді наявні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Інформація про місце та час звітування виконавчих органів не розповсюджується.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради не оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію. Звіти є дуже узагальненими.

Фінансові ресурси муніципалітету?48%

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

В місті відсутня практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на сайті ради.

Регуляторна політика?0%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА68%

Звіти про результати діяльності?68%

Усі постійні депутатські комісії звітували перед радою. На веб-сторінці ради оприлюднено звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Рішенням міської ради затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів не оприлюднений на веб-сайті.

Усі депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. Інформації про публічні звіти не вдалося знайти. Звіти про роботу депутатів міської ради розміщені на веб-сайті ради із запізненням – звітів цілого ряду депутатів не має, лише окремі депутати станом на кінець квітня 2018 року подали звіт за роботу у 2017 році. Не всі депутати проінформували міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

Звіти не всіх депутатів є детальними та вичерпними і містять інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Не всі депутати подали інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян, так само як і немає окремого повідомлення про кількість коштів, виділених із міського бюджету на ці потреби.

Залишити відповідь