Рейтинг міста Суми 2014:

56.8%

Індекс публічності

58.9%

Публічність міського голови

62.9%

Публічність виконавчих органів

49%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Незважаючи на те, що місто Суми займає четверту сходинку в рейтингу, публічність місцевої влади становить всього 57 %. Тобто, місту не вистачило 3 %, щоб потрапити до категорії обласних центрів із задовільним рівнем публічності влади. У розрізі суб’єктів місцевого самоврядування, найменш публічними виявилися депутати (49 %). Публічність роботи міського голови та виконавчих органів є дещо вищою – 59 % та 63 % відповідно.

Найменші оцінки міський голова отримав за звітування перед громадою за результати своєї роботи та кадрову політику. Суми – одне з міст, де порядок організації і проведення звітної зустрічі визначається окремим Положенням про щорічний звіт міського голови перед міською громадою, який затверджує міська рада. Проте, перед тим, як піти у відставку у лютому цього року, тодішній міський голова Сум Геннадій Мінаєв так і не відзвітував публічно за свою роботу у 2013 році перед громадою міста. Крім цього, відсутність на офіційному сайті інформації про помічників, радників міського голови – як штатних, так і позаштатних – також не сприяє відкритості влади. Так само як і ускладнений доступ до протоколів засідань конкурсних комісій свідчить про непрозорість кадрової політики в Сумській міській раді.

Попри те, в місті запроваджена система управління якістю. Щоправда, сертифікат не оприлюднено – в архіві є лише новина про те, що місто отримало сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2009. Генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали, оприлюднений на офіційному сайті частково – без даних, доступ до яких обмежено. Позитивом у діяльності міського голови є проведення особистого прийому громадян, хоча варто було б спростити процедуру запису на такі зустрічі. Окрім цього, набагато продуктивніше, якби очільник Сум Микола Лисенко був представлений у соціальних мережах та настільки ж активно, як і попередник, відписував сумчанам на звернення через онлайн-приймальню.

Виконавчі органи Сумської міської ради отримали оцінку публічності своєї діяльності на рівні 63 %, що є задовільним результатом. Це шоста сходинка у рейтингу міст. Незважаючи на цей досить високий результат, підзвітність виконавчих органів перед громадою, можливість участі громадян у їх роботі залишаються незадовільними.

Серед позитивів можна назвати можливість громадян бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету, вільно виcловлювати свою думку. Проекти порядків денних засідань оприлюднюються на веб-сайті заздалегідь. На сайті ради оприлюднюються також рішення та проекти рішень виконавчого комітету. Співпраця громади та місцевого самоврядування частково забезпечується положенням про громадські слухання в місті Суми. Також наявна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Серед негативів слід назвати, наприклад, відсутність повної інформації про керівників та інформації про персональний склад виконавчої структури. Це ускладнює громадянину комунікацію із виконавчими органами для вирішення тих чи інших проблем. Створення окремого веб-сайту Центру надання адміністративних послуг було б корисним для жителів міста. Як і міський голова, виконавчі органи не звітували за свою роботу у минулому році, в тому числі – про виконання бюджету. На сайті Сумської міської ради не вдалося знайти і звітів про відстеження результативності регуляторних актів. Загалом звітування виконавчих органів перед громадою не організоване на належному рівні. За відсутності публічного звіту міського голови, керівники виконавчих органів вирішили, що вони теж можуть не звітувати перед громадою за таких умов.

Найменш публічною є діяльність депутатського корпусу Сумської міської ради. В рейтингу міст за цим показником сумські обранці посідають п’яте місце і отримали 49 %. Зокрема, депутати не звітують перед своїми виборцями. В статуті громади сказано, що місцеві обранці повинні звітувати перед виборцями не рідше одного разу на рік, а місце і час звітування повідомляти через ЗМІ. Але окремої процедури, що визначала б звітування, немає. Наприклад, за рік лише один депутат проінформувала раду та виконавчі органи про результати звітування. Не звітують депутати і за виконання доручень виборців. За рік із всіх депутатів письмові звіти для оприлюднення на офіційному сайті міськради надали тільки чотири депутати. Немає також звітів і про використання так званих «депутатських коштів», хоча це досить значна сума і виборці мають право знати, на які потреби їх використали обранці.

Серед позитивів роботи Сумської міської ради можна назвати вільний доступ громадян на сесію й наявність електронної системи голосування. Проте, на веб-сторінці ради не висвітлюється інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях так само, як і не публікуються результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного. Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці Сумської міської ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій, інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни. Крім цього, розміщено план роботи комісій, публікується відео із засідань, але немає, наприклад, оголошень про час та місце засідань.

Принцип прозорості?

Міський голова68%

Інформація про міського голову та його діяльність?68%

На офіційному веб-сайті Сумської міської ради є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову Олександра Лисенка.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови доступна на веб-сторінці ради. В офіційному друкованому органі міської ради чи інших друкованих виданнях декларація оприлюднена не була. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї.

На офіційній веб-сторінці ради в розділі «Повноваження міського голови м. Суми» є інформація про телефон приймальні і електронну адресу міського голови: телефон: 700-560, е-mail: rada@meria.sumy.ua.

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. Особливої процедури прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів не встановлено. Визначається лише, що прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

Станом на вересень 2014 року он-лайн приймальня міського голови не працює. Записатися на прийом до міського голови можна лише прийшовши особисто у відповідний відділ, де працівники проаналізують ваше питання і вивчать, чи всі можливі інстанції воно пройшло.

На сайті в розділі «Повноваження міського голови м. Суми» представлена інформація з описом повноважень та функцій міського голови.

В структурі міської ради не створено окремий підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням виключно діяльності міського голови. Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин займається висвітленням діяльності Сумської міської ради в цілому, в тому числі й міського голови.

Таким чином, інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично з’являється на веб-сайті ради. Міський голова досить активно комунікує з працівниками ЗМІ. Найчастіше – під час апаратних нарад, засідань виконавчого комітету, сесій міської ради та інших публічних заходів, а також шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, зустрічей з журналістами.

Процедура запису на особистий прийом міського голови є дуже складною: потрібно особисто записатися і можна буде потрапити лише тоді, коли спеціалісти детально вивчать справу, впевняться, що вона пройшла всі можливі інстанції але так і не була вирішена.

Відсутність особливих умов, таких як спеціально відведених для цього робочих годин, для прийому громадських активістів, представників ініціативних груп, релігійних громад тощо негативно позначається на комунікації міського голови з найбільш активними мешканцями, яким дуже важко донести свою точку зору чи поділитися ідеями з очільником міста.

Відсутність дієвої комунікації міського голови із мешканцями через електронну приймальню громадян та інші новітні форми комунікації, наприклад, соціальні мережі, є явним мінусом у діяльності.

Відсутність окремого підрозділу чи штатної одиниці, що відповідала б за висвітлення діяльності лише міського голови, не впливає на якість висвітлення його роботи, адже інформація оперативно з’являється на сайті Сумської міської ради.

Рекомендації:

Спрощення комунікації між міським головою та сумчанами через налагодження ефективної роботи електронної приймальні, участь у громадських ініціативах щодо полегшення комунікації (наприклад, проект «Відкрите місто», який станом на вересень 2014 року з боку влади стартував лише формально), комунікація через соціальні мережі, відведення спеціальних годин для прийому громадських активістів позитивно вплине на рівень відкритості міського голови та покращить комунікацію з сумчанами.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?35%

На веб-сайті немає інформації про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.

На веб-сайті Сумської міської ради є зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Шлях до неї наступний: Міська влада » Виконавчі органи » Структурні підрозділи.

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються в офіційних джерелах ради. Також оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад оприлюднюються на офіційній веб-сторінці. У вільному доступі наявні розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад.

На практиці отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії не доступні – можна отримати лише направивши відповідний інформаційний запит.

Відсутність на офіційному сайті жодної інформації про помічників, радників як штатних, так і позаштатних, міського голови не сприяє відкритості влади. Так само як і ускладнений доступ до протоколів засідань конкурсних комісій свідчить про непрозорість кадрової політики в Сумській міській раді.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо створити на офіційній веб-сторінці Сумської міської ради окремий розділ із повною інформацією про помічників та радників міського голови, в тому числі й з контактними даними.
 • Звертаємо увагу на необхідність оприлюднення протоколів конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.
Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?83%

На офіційному веб-сайті Сумської міської ради у вільному доступі знаходяться план стратегічного розвитку міста, який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації, є рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками), а також рішення про затвердження змін до бюджету міста.

Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) розміщена на сайті в окремому розділі, шлях до якого наступний: Документи » Міський бюджет. Також оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий та середньостроковий період з інформацією про хід виконання цих програм.

Генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали, оприлюднений на офіційному сайті частково – без даних, доступ до яких обмежено. Матеріали генерального плану (текстові і графічні) розміщенні для публічного ознайомлення в приміщенні органу місцевого самоврядування, але не в повному обсязі.

В місті запроваджена система управління якістю (ISO), але сертифікат не оприлюднено – в архіві є лише новина про те, що місто отримало сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2009.

Рекомендації:

Оприлюднити на сайті сертифікат якості. Розглянути можливість зняття грифу «для службового користування» із частин генерального плану.

Нормативні документи муніципалітету?78%

На веб-сайті Сумської міської ради можна ознайомитися із чинним Статутом територіальної громади міста.

Усі розпорядження міського голови оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість розширеного пошуку, в тому числі й документів, за різними критеріями, хоча окремого пошуку по документам немає, а той, що є, працює нестабільно.

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким визначено відповідальною особою з питань організації доступу до публічної інформації у виконавчих органах Сумської міської ради начальника управління інформаційно-аналітичної роботи.

На офіційному сайті міста створений спеціальний розділ, присвячений ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Шлях до нього: Городянину » Доступ до публічної інформації. В цьому розділі є різноманітна інформація, наприклад, звіти про запити на публічну інформацію, список осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації в структурних підрозділах Сумської міської ради, перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування».

На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ або відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної інформації.

Рекомендації:

 • Стежити за тим, чи вчасно оприлюднюються розпорядження міського голови.
 • Створити окремий пошук за документами, щоб можна було шукати за ключовими фразами не лише в заголовку, але й в тексті документів.
 • У розділі «Доступ до публічної інформації» розмістити дані про процедуру подання запиту на інформацію, викласти для завантаження форми запитів, окремо оприлюднити порядок оскарження дій розпорядника інформації.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ78%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?75%

На сайті Сумської міської ради є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті.

На веб-сайті наявна інформація про структуру та керівництво виконавчих органів. Хоча інформація про керівників виконавчих органів не є вичерпною: зазначено прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, але відсутні біографічні дані та фотографія.

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови доступні на веб-сторінці міської ради, а також телефони їх приймалень. На веб-сторінці наявна інформація про графік прийому та процедуру запису керівниками виконавчих органів. На веб-сторінці ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови та членів їх родин.

Наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь). На веб-сторінці ради наявна інформація про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради, інформації немає.

Відсутність повної інформації про керівників та інформації про персональний склад не сприяє відкритості влади та ускладнює громадянину комунікацію із виконавчими органами для вирішення тих чи інших проблем. Інформація про установи та заклади соціальної сфери була б корисною для жителів міста, які користуються сайтом міської ради.

Рекомендації: 

Оприлюднити на офіційній веб-сторінці Сумської міської ради фотографії і біографічні дані керівників виконавчих органів та інформацію про повний склад виконавчих органів, в тому числі й з контактами та переліком сфери відповідальності. Оприлюднення біографічних даних про керівників виконавчих органів сприятиме підвищенню рівня прозорості і дозволить зробити висновки про відповідність рівня кваліфікації займаній посаді.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?67%

На офіційній веб-сторінці Сумської ради є спеціальна сторінка, присвячена виконавчому комітетові. Вона знаходиться за таким шляхом: Міська влада » Виконавчі органи » Виконавчий комітет. Але тут не вказана інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та його повноваження. Але не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому, немає фото – лише список із прізвищами та посадами. Так само не розміщена і інформація про керуючого справами – про нього можна дізнатися лише з розділу, де йдеться про заступників міського голови.

На веб-сайті ради в «Анонсах» публікуються оголошення про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації:

 • Розмістити на сторінці, присвяченій виконавчому комітетові, вичерпну інформацію про керуючого справами, членів виконавчого комітету в тому числі їх біографічні дані, графік засідань із зазначенням часу та місця, перелік питань, які виносяться на засідання.
 • Також в цьому розділі бракує інформації про функції виконавчого комітету та про те, які рішення він уповноважений приймати.
Рішення та документація виконавчих органів?86%

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюється більшість рішень виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради регулярно, але буває не вчасно. Проект порядку денного засідань виконкому оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів лише на перше півріччя 2014 року. План містить визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в офіційному віснику Сумської міської ради.

Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови є на сайті в розділі «Документи», починаючи з 2004 року.

На сайті Сумської міської ради розміщено річні плани закупівель виконавчих органів Сумської міської ради та закладів сфери освіти на 2015 рік.

На веб-сайті міської ради є інформація про основні послуги, що надаються комунальними підприємствами, без зазначення їх вартості. На веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період з додатками. Також на сайті можна ознайомитися з переліком місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами. Окремий пошук в базі даних нормативно-правових актів відсутній.

Рекомендації:

Створити окрему систему пошуку лише за документами. Оприлюднити актуальну вартість всіх послуг комунальних підприємств та пільги для населення.

Комунальне майно та земля муніципалітету?41%

У місті час від часу відбуваються земельні торги. Останнє рішення, опубліковане на сайті Сумської міської ради, датоване 18.12.2013 роком. Воно містить інформацію про  перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір. Інформацію про результати цих земельних торгів не вдалося знайти на сайті Сумської міської ради.

Створений, але не функціонує містобудівний кадастр міста. Служба містобудівного кадастру створена при Управлінні архітектури та містобудування департаменту містобудування та земельних відносин у 2012 році.

Що відбувається у місті із проведенням земельних торгів, відчуженням і передачі землі у власність громадянам, організаціям та установам зрозуміти важко. Тут є значні корупційні ризики і питання потребує детального вивчення та пильного громадського контролю.

Рекомендації:

 • Зробити процедуру відчуження землі та комунального майна муніципалітету максимально прозорою та доступною.
 • Пришвидшити вирішення проблем, які заважають нормальній роботі містобудівного кадастру, зокрема, щодо пошуку шляхів для придбання необхідного програмного забезпечення.

ДЕПУТАТИ І РАДА55%

Інформація про депутатів міської ради?65%

На веб-сайті Сумської міської ради є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, хоча електронними засобами зв’язку, наприклад, електронною поштою, користуються не всі депутати.

Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради відсутня на сайті ради.

На веб-сторінці ради наявні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність), але не розміщені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів та членів їх сімей.

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Рекомендації:

 • На наше переконання, громада вправі володіти вичерпною інформацією про осіб, відповідальних за прийняття рішень органом місцевого самоврядування, тому рекомендуємо разом з біографічною довідкою розміщувати і декларацію про доходи.
 • Також необхідно розмістити в публічному доступі інформацію про права і обов’язки депутатів міської ради, щоб громадяни знали межі їх компетенції.
Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?45%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці Сумської міської ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій, інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни. Кім цього, розміщено план роботи комісій, публікується відео із засідань, але немає, наприклад, оголошень про час та місце засідань.

Інформація про секретаря ради на веб-сайті Сумської міської ради є неповною. Зокрема наявна біографія і фото, але не вказані повноваження, графік прийому, також відсутня декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради та членів сім’ї.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни.

Графічна інформація у вигляді зручної для користування карти з переліком та межами мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, відсутня на муніципальному порталі.

На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки, функції та контакти секретаріату ради.

Рекомендації:  

Задля ефективнішого впровадження принципів прозорої політики в роботу Сумської міської ради рекомендуємо оприлюднити на веб-сайті міськради анонси з датою, часом та місцем проведення графіки засідань депутатських комісій; повноваження, процедуру запису на прийом та декларацію про доходи секретаря ради; інформацію про межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

Пленарні засідання міської ради?51%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюється на веб-сайті Сумської міської ради, але іноді не вчасно. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради відповідно до регламенту. Всі проекти рішень ради оприлюднюються на веб-сторінці ради завчасно, але норма з 20-денним терміном іноді не виконується.

В міській раді діє електронна система голосування. Але на веб-сторінці ради не висвітлюється інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях так само, як і не публікуються результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного.

Через веб-сайт Сумської міської ради ведеться регулярна он-лайн трансляція пленарних засідань ради. Також на сайті доступні відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Рекомендації: 

 • Вчасно розміщувати оголошення про скликання сесії, а також проекти рішень, які на неї будуть винесені, на сайті міської ради.
 • Удосконалити систему он-лайн висвітлення засідань сесії та розміщувати на сайті дані про реєстрацію депутатів, поіменне голосування за ті чи інші рішення. Це позитивно вплине на публічність роботи депутатів.
Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?80%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Також оприлюднюються протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій, запити депутатів міської ради.

На веб-сторінці Сумської міської ради не вдалося знайти рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. Також не оприлюднено план реалізації депутатами міської ради доручень виборців

Рекомендації:  

Рекомендуємо депутатам інформувати міську раду про доручення виборців, а міській раді розміщувати на офіційному сайті план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Принцип відкритості?

Міський голова56%

Участь громадськості?56%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою щотижня.

На практиці громадяни можуть записатися на прийом до міського голови, звернувшись особисто у сектор по роботі зі зверненнями громадян управління документообігу та технічного забезпечення. Згідно з процедурою, людина має викласти питання до міського голови, надати інформацію до яких інстанцій з ним зверталася, подати документи та інші матеріали для обґрунтування свого звернення  тощо. Рішення, чи записувати на прийом, приймає працівник сектору. Дистанційної форми запису, наприклад, телефоном чи через онлайн-форму на офіційному сайті, міський голова не практикує.

Час очікування на зустріч з очільником міста не перевищує 30 днів. Міський голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим.

У Сумській міській раді не створені усі умови для доступу для неповносправних осіб. Хоча прийом проводиться на першому поверсі будівлі, людина з порушеннями опорно-рухового апарату без сторонньої допомоги потрапити у  приміщення не зможе.

Міський голова не проводить окремий прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Міський голова час від часу проводить виїзні зустрічі з сумчанами.

Міський голова не використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі. Його сторінка на Facebook практично пуста https://www.facebook.com/omlysenko.

Для оперативного звернення громадян телефоном в міській раді створена і функціонує «Служба 0-80». Гарячі лінії є і в деяких департаментах та відділах Сумської міської ради.

З часу обрання міським головою на виборах 25 травня 2014 року і станом на 1 жовтня 2014 року, міський голова Микола Лисенко не ініціював громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування і не проводив консультацій з громадськістю щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян, але функція оформлення такого звернення через сайт не працює, хоча й заявлена.

При міському голові не створені дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи. Робочі групи створені при заступниках міського голови, в місті також діє одна Громадська рада.

За налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства відповідальне управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Сумської міської ради, а саме відділ комунікацій з громадськістю, що входить до цього управління.

Рекомендації:

 • Спростити процедуру запису на прийом до міського голови, ввести можливість запису дистанційно, наприклад, через електронну форму на офіційному сайті.
 • Відновити функцію он-лайн приймальні міського голови.
 • Використовувати соціальні мережі, наприклад Facebook, для безпосереднього спілкування з сумчанами.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ71%

Участь громадськості?72%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації. На практиці існує практично вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів) – але на вході черговому міліціонеру треба представитися і повідомити куди прямуєш.

На веб-сайті ради наявна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Прийняте і опубліковане Положення про громадські слухання в місті Суми. Також наявна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні і містить інформацію про предмет обговорення, порядок денний, проекти документів. Щодо ходу самих слухань та їх результатів наявні лише інформаційні повідомлення, без іншої інформації, як, наприклад, (протокол/стенограма) про результати.

При виконавчих органах створена та діє громадська рада. Робочі групи відсутні.

Рекомендації: 

 • Оприлюднювати вчасно всю інформацію, пов’язану з громадськими слуханнями та іншими механізмами громадської участі.
 • Не зайвим буде організувати он-лайн трансляцію громадських слухань на сайті Сумської міської ради.
Доступ до публічної інформації?81%

На офіційному веб-сайті Сумської міської ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті не розміщені форми та зразки запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. В інформації про порядок оформлення та подання запиту сказано і про оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Система навігації по сайту є не зручною, зокрема інтерфейс сайту не завжди інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, але часто треба добре пошукати необхідну інформацію. Шлях до необхідної інформації буває дуже довгим. Вводять в оману дві стрічки з меню, де назви сторінок та рубрик частково дублюються.

Сторінки: Новини, Міська влада, Документи, Місто, Городянину, Підприємцю, ЦНАП, Приймальня, Довідка, Вибори. Рубрики: Міська влада, Анонси, Події, Міське господарство, Культура, Молодь та спорт, Оголошення, Відео.

Використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором та не містить спеціальних можливостей.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно, але немає онлайн-форми для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Відповіді на запити є повними.

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами, хоча працювати там незручно.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:  

 • Поліпшити логічну модель структурування сайту.
 • Запровадити спеціальні можливості користування сайтом для людей з вадами зору.
Адміністративні послуги?49%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

ЦНАП не має окремого веб-сайту. Інформація міститься на спеціальній сторінці на сайті Сумської міської ради. Тут є дані про порядок надання відповідних АП, режим роботи, адреса, телефони, електронна адреса, номери «гарячої лінії». Є список адміністративних послуг, але не у вигляді безоплатного Реєстру адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, не йдеться про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

На сторінці ЦНАП можна ознайомитися з інформацією про послуги, що надаються виконавчими органами. У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу, але електронне табло працює зі збоями.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Можливості отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) немає. У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів, але інформації на них недостатньо щоб отримати адміністративну послугу без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП є скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

У місті не створена окрема установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам – цим займаються лише дві правозахисні громадські організації та органи юстиції.

Рекомендації:  

 • Створити відповідний сайт ЦНАП з вичерпною інформацію про послуги, порядок їх отримання, електронними версіями бланків та зразками їх заповнення.
 • Доповнити необхідною інформацією стенд в приміщенні ЦНАП.
 • Створити можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації.
 • Створити для громадян Центр надання безоплатної правової допомоги.

ДЕПУТАТИ І РАДА66%

Участь громадськості?66%

Громадяни можуть вільно бути присутніми на пленарних засіданнях Сумської міської ради. Але умови для безперешкодного доступу неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання не створене – східці без пандусів, вузькі двері у ліфтах.

Процедура яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради, не оприлюднена на веб-сайті ради. Але громадяни можуть, прийшовши на засідання, вимагати слова.

На веб-сайті відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій, але громадяни вільно можуть бути присутнім на засіданнях депутатських комісій, пройшовши формальну процедуру реєстрації.

Більшість депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

Депутати час від часу ініціюють проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Рекомендації:

Розробити та оприлюднити процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради, так само, як і процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій.

Принцип підзвітності?

Міський голова45%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Оприлюднені також звіти про виконання бюджету за півріччя.

Звіт про результати діяльності міського голови?39%

Міський голова інформує населення про виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм не регулярно. Натомість щокварталу виконання програм соціально-економічного розвитку розглядає виконавчий комітет і звітує про результати через сайт ради і в офіційному віснику Сумської міської ради.

Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами оприлюднюється на офіційному сайті Сумської міської ради.

Міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Детальну процедуру звітування міського голови врегульовано в окремому положенні. Звіт було заплановано на 26 лютого 2014 року, але він не відбувся через відставку міського голови. Останній звіт був 16 березня 2013 року.

В Статуті територіальної громади є зобов’язання для посадових осіб міського самоврядування періодично звітувати перед міською громадою про свою діяльність. Зокрема, сказано, що міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською громадою на відкритій зустрічі. Порядок організації і проведення такої зустрічі визначається Положенням про щорічний звіт міського голови перед міською громадою, що його затверджує міська рада.

Рекомендації:

Проводити відкритий звіт перед громадою не рідше, ніж раз на рік. Регулярно і не менше двох разів на рік міському голові інформувати сумчан про виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ43%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?53%

Усі виконавчі органи (управління) звітують про свою діяльність перед територіальною громадою зазвичай один раз на рік спільно зі звітом міського голови, але за 2013 рік звіту не було, бо міський голова подав у відставку. На веб-сайті Сумської міської ради немає окремих звітів виконавчих органів (управлінь) за останній рік – лише у складі звіту міського голови. На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, але не окремим звітом, а різними документами у двох розділах: “Рішення міської ради” та “Економічний і соціальний стан міста”. Також оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради оприлюднюються надто узагальнені звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, зокрема  не вказаний запитувач лише загальна тематика запитів.

Звітування виконавчих органів перед громадою організоване не на належному рівні, а форс-мажорні обставини призвели до того, що міський голова не  прозвітував перед громадою за роботу у 2013 році. Разом з тим, керівники виконавчих органів вирішили, що вони теж можуть публічно перед громадою не звітувати за таких умов.

Рекомендації:

 • Запровадити практику безпосереднього звіту виконавчих органів перед громадою на публічній зустрічі, надавши громадянам можливість прямих публічних запитань щодо роботи виконавчих органів та змісту їхніх звітів. Це посилюватиме відповідальність виконавчих органів перед громадою та дозволить вести публічну дискусію щодо ефективності роботи виконавчих органів.
 • Оприлюднити в окремому розділі підсумкові звіти виконавчих органів, а також звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, щоб комплексна інформація про розвиток міста та роботу місцевої влади була доступною громадянам.
Фінансові ресурси муніципалітету?40%

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію(із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Є більшість квартальних звітів про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті Сумської міської ради не вдалося знайти детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

В місті Суми представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2013 рік відбулося в рамках звітування виконавчих органів (на пленарному засіданні ради). Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються не окремим документом, а серед рішень виконавчого комітету, міської ради, що ускладнює їх пошук та аналіз.

Рекомендації:  

Надавати більш повну інформацію про виконання місцевого бюджету, структуру видатків, проводити публічне звітування виконавчих органів про виконання бюджету, звіти про відчуження комунального майна публікувати окремими документами і в спеціальному розділі. Це спростить доступ громадян до такої інформації.

Регуляторна політика?0%

На сайті Сумської міської ради не вдалося знайти звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Відсутність такої інформації позбавляє громадян постійного вільного доступу до інформації про результативність регуляторних актів, прийнятих органом місцевого самоврядування.

Рекомендації:  

Створити на офіційному сайті Сумської міської ради спеціальний розділ, де публікувати всі звіти про результати відстежень результативності рішення міської ради, що мають статус регуляторного акта

ДЕПУТАТИ І РАДА20%

Звіти про результати діяльності?20%

Усі постійні депутатські комісії звітують перед радою раз на рік. На веб-сторінці Сумської міської ради не опубліковані звіти про роботу постійних депутатських комісій міської ради.

Звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади, зокрема сказано, що депутати повинні звітувати перед виборцями не рідше одного разу на рік, а місце і час звітування повідомляти через ЗМІ.

Відсутнє рішення міської ради зі строками проведення звітів депутатів перед виборцями, так само, як і графік звітування – рішення коли і як звітувати приймають фракції та депутати самостійно.

Депутати повинні звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік, але протягом року із всіх депутатів Сумської міської ради такі звіти для оприлюднення на офіційному сайті надали тільки чотири депутати: Олександр Перчаков, Олександр Тимчук, Анатолій Сагач, Ольга Фірсова.

Лише один депутат, а саме, Ольга Фірсова, проінформувала міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

Також на веб-сайті відсутня інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Відсутність рішення міської ради про строк звітування депутатів перед виборцями негативно впливає на їх дисципліну. Як бачимо, лише одиниці звітують і надали про це інформацію в Сумську міську раду. Відсутність інформації про кількість «депутатських коштів» та того, куди вони були спрямовані, суперечить принципу відкритості та підзвітності громаді.

Рекомендації:

Прийняти і виконувати рішення міської ради про строк звітування депутатів перед виборцями, оприлюднювати інформацію хто з депутатів звітує а хто ні, оприлюднювати кількість «депутатських коштів» і куди вони були витрачені.

Залишити відповідь