Рейтинг міста Ужгород 2013:

32.22%

Індекс публічності

40.93%

Публічність міського голови

29.83%

Публічність виконавчих органів

27.15%

Публічність депутатів

Резюме міста:

Серед одинадцяти обласних центрів де проводилося дослідження (Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одесу, Рівне, Черкаси, Чернігів та Ужгород) індекс публічності в Ужгороді найнижчий і становить 32%, або, згідно прийнятої у дослідженні шкали, діяльність міської ради є не публічною.

Міський голова Ужгорода, Віктора Погорелов, за індексом публічності займає 10 місце серед інших мерів, з індексом 41%. Найменшим індикатором виявився показник підзвітності міського голови – 25%. Найвищим – 50,1% прозорість діяльності міського голови та реалізація ним своїх повноважень. Загалом діяльність міського голови можна відзначити як з низьким рівнем публічності.

Виконавчі органи Ужгородської міської ради за результатами дослідження мають індекс публічності 30%, що відповідає рівню «непублічний». Це найнижчий показник серед міст, які брали участь у дослідженні. Найгіршими виявилися показники публічності у наданні адміністративних послуг 0 %, та оприлюднення нормативно-правових актів – 17%. Найвищий показник – відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості.

Найменш публічною в Ужгороді є робота депутатів міської ради з результатом 27%, що є найнижчим показником в містах – учасниках дослідження. Слід зазначити, що міські ради одразу 5 міст (Одеса, Рівне, Чернігів, Черкаси та Ужгород) з 11 проводять свою діяльність з показником «непублічна». Найнижчий показник – 19% стосується підзвітності депутатів Ужгородської міської ради, найвищий – 35,9% – відкритість представницького органу та залучення громади до процесу прийняття рішень.

Принцип прозорості?

Міський голова50%

Інформація про міського голову та його діяльність?47%

На сайті Ужгородської міської ради присутня інформація про міського голову, проте, вона не є повною. Так відсутні дані щодо судимості та партійної приналежності.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена в друкованому органі ради, однак вона не доступна на веб-сторінці ради.

На сайті ради розміщена інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови. На веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою, однак там не описано процедури запису на прийом.

На сайті міської ради є можливість подати запитання міському голові в електронній формі в розділі «громадська приймальня»

Інформація про діяльність міського голови не оперативно і не щоденно з’являється на веб-сайті ради. Міський голова комунікує з ЗМІ шляхом організації коротких брифінгів після засідання сесій чи виконкомів Однією з причин є відсутність в структурі міської ради окремого підрозділу, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови.

На сайті фактично відсутня інформація про повноваження  та функції міського голови.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність міського голови в розрізі біографічної інформації та інформування про діяльність складає 46,79 %.

ОПОРА рекомендує міському голові Ужгорода доповнити біографічні дані, оприлюднювати декларацію і на сайті міської ради

Для кращого висвітлення діяльності міського голови, не менше, ніж 2 рази на місяць скликати прес-конференції щодо поточної роботи міської ради.

У розділі «Громадська приймальня» на сайті міської ради варто забезпечити, можливість громадян не лише отримати відповідь, але і ознайомитися з відповідями міського голови на питання інших мешканців

Розмісти на веб-ресурсі детально описану процедуру запису громадян, представників юридичних осіб на прийом, а також забезпечити можливість електронного запису на прийом на сайті міської ради.

У розділі на «Міський голова» веб-сторінці ради детально розписати повноваження та функції міського голови м. Ужгорода.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?54%

Інформація про радників та помічників міського голови на веб-сайті відсутня. Водночас на сайті міської ради у розділі, «Структура органів міської ради», що у міського голови є радник у патронатній службі. Інформації про його діяльність та функціональні обов язки немає.

На веб-сайті розміщена інформація про підрозділи міськради та службові номери телефонів працівників міськради (http://rada-uzhgorod.gov.ua/struktura/upravlinnja/ ). Однак інформація про структуру міськради є неповною. Наприклад, відділ внутрішньої політики та організаційної роботи наразі реорганізований у відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв язків з громадскістю. Однак на веб-сайті така  інформація не вказана

Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад вчасно оприлюднюються лише в офіційному друкованому органі міської ради – газеті “Ужгород”, проте, в оголошенні відсутня інформація про перелік документів, необхідних для участі у конкурсі. Оголошення про конкурси на заміщення вакантних керівних посад не публікуються на сайті міської ради.

Відсутні також протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад. Проте, їх можна отримати у відповідь на інформаційний запит.

Розпорядження міського голови про призначення на посаду службовця/заміщення вакантної посади на веб-сайті відсутні. Водночас у вільному доступі вдалося знайти лише одне розпорядження – про призначення головного лікаря міського перинатального центру

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність міського голови в розрізі інформації про служби міського голови та кадрову політику складає 53,71 %.

ОПОРА рекомендує Ужгородському міському голові оновити на веб-сайті дані про підрозділи міської ради,  де знаходиться інформація про керівників управлінь та відділів міськради, вставити гіперпосилання на розпорядження міського голови – підставу призначення чиновника на займану посаду, а також, протоколи конкурсних комісій.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?54%

Основні програмні документи, план стратегічного розвитку м. Ужгорода, проект Генерального плану м. Ужгорода з анотацією, рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Однак зведеної актуальної інформації про бюджет міста на немає.

На офіційному веб-сайті не оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) та середньостроковий період (5 років). У опублікованому відповідному   рішенні міськради додатків також немає.

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO)

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ доступність основних програмних документів муніципалілету – 54,04%.

ОПОРА рекомендує Ужгородській міській раді на веб-сайті в окремому розділі розмістити актуальну інформацію про бюджет міста та програму соціально-економічного розвитку міста із усіма додатками та змінами. Також, в даному розділі розмістити посилання на звіти по виконанню бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.

Розробити та опублікувати на сайті міської ради програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік

Керівництву міськради варто пришвидшити організаційні роботи щодо запровадження системи управління якістю ISO.

Нормативні документи муніципалітету?43%

Статут міста оприлюднений на сайті міської ради. Більшість, проте не усі, розпорядження міського голови оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради (розпорядження повинні оприлюднюватися не пізніше 5 робочих днів з дня підписання).  На сайті взагалі відсутня можливість пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Міським виконавчим комітетом прийнято і оприлюднено рішення на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме, створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу). На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ для забезпечення доступу до публічної інформації

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність документів муніципалітету складає 43,45%. ОПОРА рекомендує посилити контроль за оприлюдненням розпоряджень міського голови на сайті міської ради

На сайті міської ради додати  додати якісну систему пошуку документів (за ключовими словами, датою, номером).

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ26%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?35%

На сайті міськради доступна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради.

На веб-сайті наявна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, однак вона частково не повна або ж застаріла. Зокрема,станом на 26.06.2013 відсутня інформація про першого заступника міського голови Віталія Семаля, хоча він призначений на посаду понад півроку тому. Станом на 11.07.2013 нема інформації про начальника юридичного відділу, хоча такий призначений на цю посаду. 28 грудня 2012 року секретарем міськради обрано Світлану Король, станом на 11 липня на веб-сайті вона значиться як начальник фінуправління та заступник міського голови. На веб-сторінці міської ради наявна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові), є  службові номери телефонів, однак немає біографічних даних та фотографій, адрес електронної пошти.

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови  доступні на веб-сторінці міської ради представлені не у повній мірі. Так інформації про біографічні дані одного заступника – Олександра Ковача – на офіційному сайті відсутня. Жодної інформації про заступника міського голови Петра Харевича, котрого призначено на посаду 1 березня 2013 року, на офіційному сайті станом на 11 липня немає  Також наявна інформації про місцезнаходження, поштову адресу усіх заступників міського голови (крім Петра Харевича) розміщена на офіційному сайті Ужгородської міськради. Разом з тим не вказано номери телефонів першого заступника міського голови Віталія Семаля  та заступника міського голови Олександра Ковача. На веб-сторінці наявна інформація про графік прийому, в тім не описано  процедури запису на прийом.

В офіційних друкованих виданнях ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників, проте дана інформація відсутня на сайті ради.

На веб-сторінці ради наявна інформація про функції виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради наявна інформація про усі підприємства, (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Водночас відсутня інформації про керівників, та контактні дані установ і закладів соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність інформації про виконавчі органи та їх керівників становить 34,57 %.

ОПОРА рекомедує Ужгородській міській раді розмістити актуальну інформацію про персональний склад керівних органів міської ради

Оприлюднити в газеті «Ужгород» та розмістити на сайті декларації заступників міського голови.

Розмістити на веб-сторінці інформацію про процедуру запису на прийом до заступників міського голови

Розмістити на веб-сторінці міської ради інформацію про  заклади соціальної сфери та їх контакти.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?50%

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому, проте, не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

На веб-сайті ради не вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету. Так зафіксовано, що інформація про засідання виконкому і порядок денний з’являється на офіційному сайті Ужгородської міської ради в переддень засідання, інколи навіть після закінчення робочого дня. Наприклад, інформація про план засідання виконавчого комітету 26 червня 2013 року з явилася на веб-сайті 25 червня після 18.00. Втім після втручання у ситуацію прокуратури Ужгорода у серпні 2013 ситуація із оперативністю інформування про засідання виконкому покращилася.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність інформації про виконавчий комітет міської ради становить 50%. ОПОРА рекомендує Ужгородській міській раді розмістити на веб-сторінці у розділі «Виконавчий комітет» біографічні дані членів виконавчого комітету (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість) та їх фото. Вчасно оприлюднювати інформацію про час та місце засідань виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?21%

На  офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються більшість рішень виконавчого комітету. Також окремі рішення виконавчого комітету публікуються в друкованих органах.

Більшість проектів рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Втім окремі проекти рішень виконкому публікуються за день до засідання виконавчого комітету.

Проект порядку денного засідань виконкому не вчасно (пізніше 5 днів до часу засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради не оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Проекти регуляторних актів окремо не оприлюднюються. Вони оприлюднені як рішення відповідного органу і є у розділі  “нормативно-правові акти”. Регуляторні акти, як правило, публікуються у газеті “Ужгород”.

Річний план закупівель оприлюднюється на веб-сайті ради і є доступним.

На веб-сайті міської ради немає інформації про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради не оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період. Також на сайті не оприлюднено в окремому розділі перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На веб-сайті відсутня система пошуку інформації, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті. Немає можливісті окремого пошуку в базі даних нормативно-правових актів.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність рішень виконавчого комітету  Ужгородської міської ради становить 21,17%.

ОПОРА рекомендує створити на веб-сайті систему оперативного пошуку новин та документів за ключовими словами, назвами нормативно-правових актів, датою та номером.

Вчасно, не пізніше, ніж за 5 днів, і в повному обсязі оприлюднювати проекти рішень, а також рішення виконавчого комітету.

До кінця 2013 року затвердити та опублікувати на офіційному веб-сайті міської ради короткотермінову програму соціально-економічного розвиту міста на 2014 рік.

Розмістити на сайті інформацію про програму соціально-економічного розвитку та діючі цільові програми.

Розмістити на сайті  інформацію про вартість послуг, що надають комунальні підприємства та пільги для різних категорій громадян.

Комунальне майно та земля муніципалітету?0%

За звітний період земельних торгів в місті не проводилося, в зв’язку з відсутністю відповідного положення, затвердженого Кабінетом міністрів України.

Рекомендації:

ОПОРА рекомендує регулярно проводити земельні торги для збільшення надходжень до міського бюджету.

Створити на веб-сайті окремий розділ, де публікуватиметься вся інформація про проведення земельних торгів, що сприятиме прозорості у питаннях розподілу земельних ресурсів.

ДЕПУТАТИ І РАДА26%

Інформація про депутатів міської ради?9%

На офіційному сайті Ужгородської міськради є лише інформація хто є депутатом, від якого округу (списку якої партії) опинився у раді, фотографії, місце роботи та посада. Натомість, немає інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, відсутні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів. Також відсутня інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради немає інформації про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради. Дана інформація розміщена на стенді в приміщенні Ужгородської міської ради

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень публічноcті інформації про депутатів Ужгородської міської ради становить 8,73 %.

ОПОРА рекомендує Ужгородській міськраді оприлюднити актуальну інформацію про графік прийому депутатів, розмістити біографічні відомості депутатів, їх декларації про доходи, у відповідному розділі на офіційній веб-сторінці,

Розмістити на веб-сторінці інформацію про права то обов’язки депутата.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?47%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. Однак на веб-сайті відсутня актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. Дана інформація містить на дошці оголошень в приміщенні Ужгородської міської ради. На сайті  наявна лише інформація про склад постійних депутатських комісій. Немає інформації про його зміни.

На веб-сайті ради є інформація  про графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Втім немає інформації про повноваження секретаря міськради. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) не розміщено на веб-сайті ради.

На веб-сайті відсутня актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради не представлено інформації про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті розміщена немає інформації про обов’язки та функції секретаріату ради. Однак на веб-сайті розміщена інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти апарату міської ради.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень публічності інформації про структуру та організацію роботи Ужгородської міської ради становить 46,57 %.

ОПОРА рекомендує Ужгородській міськраді розмістити на веб-сайті актуальну інформацію про повноваження секретаря ради, склад фракцій та позафракційних депутатів,

У розділі «Постійні депутатські комісії» розмістити Положення про постійні комісії Ужгородської міської ради

Розмістити карту мажоритарних округів з прив’язкою до депутатів, обраних за даними округами.

Пленарні засідання міської ради?27%

Рішення про скликання сесії ради як вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення), так і з запізненням оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється як заздалегідь, так, інколи із запізненням на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). Не усі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

В міській раді діє електронна система голосування. Втім інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, не оприлюднюються на веб-сторінці ради.

Інформація про запити депутатів міської ради на веб-сайті не оприлюднюються  .

На веб-сайті не оприлюднено план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців

Регулярна аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань Ужгородської міської ради через веб-сайт або інші ЗМІ не ведеться . Також на веб-сайті недоступні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

 

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень доступу до публічність інформації про пленарні засідання Ужгородської міської ради становить 26,67 %.

ОПОРА рекомендує забезпечити своєчасне оприлюднення всіх проектів рішень (за 10 днів до сесії) та рішень ради (1-3 дні після прийняття відповідного рішення) на офіційній веб-сторінці, а найважливіші – і в газеті міської ради, на сайті міської ради оприлюднювати разом з рішенням і результат голосування за нього.

Забезпечити відео трансляцію пленарних засідань Ужгородської міської ради на офіційній веб-сторінці ради. Публікувати на сайті відео пленарних засідань міської ради

Додати  на сайті міської ради розділ “депутатські запити” де розміщувати відповідні запити депутатів. Вести пряму відеотрансляцію сесій міської ради з подальшим розміщенням даного запису на сторінці міської ради.

Підготувати та прийняти на сесії міської ради рішення про затвердження плану заходів по реалізації депутатами міської ради доручень виборців на 2014 рік.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?10%

Більшість рішень міськради на веб-сайті оприлюднюються, але з порушенням строків Наприклад, станом на 10.07.2013 на веб-сайті не було оприлюднено жодного рішення пленарного засідання міськради від 31.05.2013. Деякі рішення міської ради не оприлюднюються, зокрема – “земельні”. Так, за результатами 1 пленарного засідання 17 сесії від 29.03.2013 на веб-сайті міськради станом на 05. 08.2013 року відсутні рішення №826, 830, 839, 840, 847, 852, 857, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 885

Протоколи засідань постійних депутатських комісій на веб-сайті міської ради не оприлюднюються.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень доступу до нормативно-правових актів  Ужгородської міської ради становить 10,25 %.

ОПОРА рекомендує Ужгородській міській раді вчасно і в повному обсязі оприлюднювати рішення міської ради.

У роділі “депутатські комісії” на веб-сторінці ради оприлюднювати всі протоколи засідань депутатських комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова42%

Участь громадськості?42%

Віктор Погорєлов проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою. За нашими спостереженнями прийом триває не менше 4-8 годин, оскільки кількість осіб досить значна (20-30 осіб). На практиці громадяни можуть без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Міський голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Умови доступу до кімнати прийому громадян на задовільному рівні. Також міський голова проводить окремий систематичний прийом інших категорій, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

Міський голова не використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook).

В міській раді не створена телефонна «гаряча лінія» щодо загальних питань, проте діє   «гаряча лінія» щодо діяльності комунальних підприємств..

В 2013 році міський голова самостійно ініціював два громадські обговорення. Водночас міський голова не ініціював проведення консультацій з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці не мають змоги ознайомитися з процедурою звернення громадян. Оформлення електронного звернення, в тому числі до міського голови, через сайт відсутнє.

При міському голові не створені дорадчо-консультативні органи, зокрема – громадська рада. Водночас при міському голові діють 3 спеціалізовані робочі групи.

В структурі міської ради не створено окремого підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень становить 41,61%.

ОПОРА рекомендує забезпечити участь громадян у прийнятті рішень через створення громадської ради при міському голові, активнішому застососуванні механізмів громадських слухань та громадського обговорення.

Створити аккаунт у мережі фейсбук для активного спілкування з інтернет спільнотою.

Виділити в структурі виконачого комітету підрозділ, який безпосередньо займатиметься налагодженням співпраці з організаціями громадянського суспільства.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ38%

Участь громадськості?38%

Засідання виконавчого комітету є відкритими, проте, на практиці, представнику ОПОРИ запропонували написати заяву для отримання дозволу присутності на засіданні. У відповіді на заяву повідомили, що громадяни без обмежень можуть бути присутніми на засіданнях виконкому.

В міській раді існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів як і вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Визначити час оприлюднення інформації щодо слухань не є можливо. Наразі на сайті міської ради є інформація щодо 2 громадських слухань ініційованих в 2013 році. Однак на веб-сайті недоступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань.

При виконавчому комітеті створено та діють 8 дорадчо-консультативних органів, однак, інформація про їх рішення практично відсутня

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень залучення громадськості до прийняття рішень виконавчими органами становить 38,28%.

ОПОРА рекомендує виконавчому комітету активізувати участь громади у прийнятті рішень через поширення практики громадських слухань та громадських консультацій. Створити на сайті ради розділ «громадське обговорення», де розміщувати інформацію про такі заходи (оголошення, рішення, протоколи) .

Інформувати громадськість про тему слухань, час та місце проведення громадських слухань не менше ніж за 2 тижні до дня їх проведення.

Доступ до публічної інформації?69%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Однак на сайті не функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщена типова форма запитів на отримання публічної  інформації. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

На веб-сайті Ужгородської міської ради наразі відсутня зручна система навігації. Основними проблемами є відсутність функції пошуку, сторінки відкриваються не в окремих вкладках, а в тих самих, неможливо одним кліком перейти на головну сторінку тощо. Порівняно зручними є доступ до загальної інформації, контактів керівних органів та керівників підрозділів тощо

Сайт не пристосований для користування людьми з обмеженими можливостями

Запит на інформацію можна подати поштою, електронним листом, факсом.  На сайті немає спеціальної онлайн-форми для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи Ужгородської міськради дотримуються термінів надання відповідей на запити. У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень доступу до публічної інформації Ужгородської міської ради становить 69,23 %.

ОПОРА рекомендує удосконалити навігацію по сайту через створення зручної системи пошуку, розділу “Звіти”, встановлення зручного переходу на головну сторінку.

Створити онлайн-форму для можливості зручного подання інформаційного запиту в електронній формі.

Створити можливості роботи з сайтом для людей з обмеженими можливостями (регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ).

Адміністративні послуги?0%

Рішення про створення ЦНАП прийнято на 17 сесії 6 скликання Ужгородської міської ради 28 березня 2013 року, однак він станом на початок вересня 2013 не діє.

Рекомендації:

За оцінками спостерігачів індекс публічності інформації про надання адміністративних послуг становить 0%. ОПОРА рекоменує Ужгородській міській раді пришвидшити його виконання.

Поки ЦНАП не функціонує ОПОРА рекомендує створити реєстр адміністративних послуг, що надаються виконкомом, з інформацією про відділи, які надають відповідні послуги та їх адресами і контактами, вартістю послуг і розмістити дану інформацію на веб-сторінці, а також, на дошці оголошень в приміщенні міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА36%

Участь громадськості?36%

Громадяни не можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних засіданнях Ужгородської міської ради. Втім під час відвідання сесії міської ради представнику ОПОРИ надали можливість безперешкодно перебувати в залі засідань, на другому поверсі (передбачене місце для громадян).  За словами представників відділу по роботі з депутатами попередньої реєстрації – не потрібно. Разом з тим, відомі випадки недопущення громадян на сесії під час минулих засідань. Також регламент міської ради передбачає перебування громадян, лише у випадку їх запрошення.    В Ужгородській міськраді не створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, де відбуваються пленарні засідання. Процедури, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради відсутня в регламенті роботи Ужгородської міської ради..

На веб-сайті немає вичерпної інформації про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. На практиці громадянин пише заяву на ім’я голови відповідної комісії і може бути присутнім з дозволу голови комісії. .

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян неврегульовано. Даному питанню присвячено 2 статті у Статуті територіальної громади (стаття 11, 13), які не прописують процедур, необхідних для ініціювання та проведення громадських слухань

В 2013 депутати Ужгородської міськради проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем не ініціювали .

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень залученості громадськості до діяльності  Ужгородської міської ради становить 35,93 %.

ОПОРА рекомендує Ужгородській міській раді забезпечити вільний доступ громадян до сесій Ужгородської міської ради, встановити у Регламенті роботи ради процедуру виступу громадян на сесейному засіданні.

Врегулювати процедуру присутності громадян на засіданнях депутатських комісій і оприлюднити відповідну процедуру на сайті ради.

Внести зміни до Статуту територіальної громади м. Ужгород, або прийняти окремі положення, які врегулюють процедури ініціювання та проведення громадських слухань та громадських обговорень

Депутатам Ужгородської міської ради активніше використовувати  громадські обговорення для залучення громади до прийняття рішень з актуальних питань.

Принцип підзвітності?

Міський голова25%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

Річний звіт про виконання бюджету, затверджений радою доступний на веб-сайті ради, і містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста, Втім не знаючи дати його прийняття чи номеру знайти нормативно-правовий акт на веб-сайті досить проблемно

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність фінансових ресурсів муніципалітету становить 100%.

ОПОРА рекомендує  створити розділ “ЗВІТИ” на сайті міської ради, куди б вносилися, в тому числі, звіти по  виконанню бюджету та інших програм, що діють в місті.

Звіт про результати діяльності міського голови?17%

Процедура звітування міського голови не повністю врегульовано в Статуті територіальної громади. Вказано лише, що такий звіт має відбуватися не рідше, ніж 1 раз на рік та на відкритій зустрічі з громадою. Терміни повідомлення та спосіб скликання відповідної зустрічі не прописані.

Інформації про звіти міського голови перед громадою про виконання Програми економічного і соціального розвитку, культурного розвитку міста не зафіксовано. Водночас у відповіді на інформаційні запит перший заступник міського голови В.Семаль поінформував, що звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста, культурного розвитку міста, виносяться на розгляд виконавчого комітету та затверджуються сесією міськради з подальшим висвітленням в газеті “Ужгород” та на офіційному веб-сайті. Аналогічна ситуація і щодо звіту про виконання цільових програм, інформація щодо яких відсутня

Зафіксовано лише поодинокі звіт міського голови перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень підзвітності міського голови становить 17,37%.

ОПОРА рекомендує міському голові Ужгорода до кінця року організувати відкриту зустріч-звіт перед громадою, щодо роботи міського голови, виконання програми соціально-економічного розвитку міста, цільових програм, здійснення державної регуляторної політики. Тексти звітів розмістити на офіційній веб-сторінці міськради в розділі “Звіти”. У подальшому проводити такі звіти не менше 2 разів на рік.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ21%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?5%

Виконавчі органи (управління) Ужгородської міськради окремо не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. Звіт про роботу виконавчих органів в Ужгородській міськраді здійснює безпосередньо міський голова. Інформації про звіти міського голови перед територіальною громадою про діяльність виконавчих органів не зафіксовано.. На веб-сайті ради відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів не розповсюджується доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ, дошки оголошень комунальних підприємств).

На веб-сайті ради не оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Не оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

Виконавчі органи подають раді окремі письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради не оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію. Наявна лише статистична інформація щодо отриманих запитів.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ рівень підзвітності виконавчих органів Ужгородської міської ради становить 4,93 %.

ОПОРА рекомендує впровадити систему постійного звітування про роботу виконавчих органів міської ради не рідше 2 разів на рік. Відповідні звіти розміщувати на сайті Ужгородської міської ради в розділі «Звіти».

Завчасно, не пізніше, ніж за 5 днів, повідомляти громадськість про час та місце звітування через розміщення відповідної інформації на сайті міської ради та в газеті «Ужгород».

Оприлюднити звіти про роботу управлінь,  виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, проміжні та заключні звіти про реалізацію місцевих цільових програм за 2012 рік на сайті Ужгородської міської ради.

Фінансові ресурси муніципалітету?41%

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про  структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Інформація є лише у вигляді рішень про бюджет та зміни до бюджету. На веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету у вигляді рішень міськради.

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічність інформації про фінансові ресурси муніципалітету Ужгородської міської ради становить 41,25 %.

ОПОРА рекомендує публікувати на веб-сторінці міськради діючий бюджет міста з внесеними відповідними змінами. Опублікувати детальну інформацію про кошти, що витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування.

Виконавчим органам ради до кінця 2013 року подати Ужгородській міській раді звіти про хід та результати відчуження комунального майна за поточний календарний рік.

Регуляторна політика?50%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів не публікуються на веб-сайті ради. Окремі звіти публікуються у друкованих органах

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ публічності регуляторної політики – 50%.

ОПОРА рекомендує створити на сайті міської ради розділ “Регуляторна політика”, куди вносити інформацію про регуляторні акти, які перебувають на розгляді міської ради, аналіз регуляторного впливу, звіти про здійснення регуляторної політики.

ДЕПУТАТИ І РАДА19%

Звіти про результати діяльності?19%

Інформації про звіти постійних депутатських комісій перед радою не зафіксовано.. На веб-сторінці ради не оприлюднено звітів про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади. Рішенням міської ради від 12 грудня 2012 року  затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями з 21 січня 2013 року по 24 лютого 2013 року.. Графік  звітування депутатів прийнятий, але не оприлюднений на веб-сайті.

У відповідь на інформаційний запит секретар ради С.Король повідомила, що про проведення звіту перед виборцями міську раду письмово поінформувало три депутата Ужгородської міської ради. Водночас офіційна інформація щодо результатів звітування депутатів перед виборцями до міської ради не надходила. Інформації про звіт депутатів про роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не зафіксовано. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради відсутні на веб-сайті ради. Депутати не проінформували міську раду та виконавчі органи про результати свого звітування.

Рекомендації:

За оцінками ОПОРИ підзвітності депутатів Ужгородської міської ради становить 19,43%

ОПОРА рекомендує депутатам Ужгородської міської ради врегулювати процедуру звітування (час, спосіб проведення, процедуру повідомлення громади тощо) в Статуті територіальної громади м. Ужгорода, своєчасно звітувати перед виборцями. Звіти за попередні періоди розмістити на веб-сторінці міської ради в розділі “Депутати”

Депутатам міської ради після проведення звітів проінформувати міську раду та виконавчі органи про результати звітування. Звіт оприлюднити на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради.

Залишити відповідь