Рейтинг міста Ужгород 2014:

43.1%

Індекс публічності

41.8%

Публічність міського голови

47.1%

Публічність виконавчих органів

40.1%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання в 2014 році Індекс публічності Ужгородської міської ради становить
43 %. Таким чином, у рейтингу міст Ужгород знаходиться на 16 позиції – між Полтавою і Житомиром. Порівняно з минулим роком Індекс публічності Ужгорода виріс майже на чверть, або на 11 % в абсолютній величині. Таким чином, оцінка роботи міської ради перейшла з категорії «не публічної» до «з низьким рівнем публічності».

Насамперед, покращили свою публічність виконавчі органи (з 30 % до 47 %) та депутати міської ради (з 27 % до 40 %). Публічність міського голови практично не змінилася – рівень публічності становить 42 % (41 % в 2013 році). Слід також зазначити, що, на відміну від минулорічного дослідження, показники для трьох суб’єктів місцевого самоврядування є практично однаковими, тоді як у 2013 розрив між показниками публічності депутатів міської ради та міського голови становив 14 % (27 % та 41 % відповідно).

Для міського голови, виконавчих органів та депутатів міської ради найбільш проблемним питанням залишається їх підзвітність. Наприклад, в публічному доступі відсутні звіти про роботу виконавчих органів, про реалізацію регуляторної політики, про роботу депутатських комісій, звіти про роботу депутатів, відсутня більшість звітів про виконання цільових програм тощо.

Індекс публічності міського голови складає 42 % і практично не змінився з 2013 року. Слід зазначити, що міський голова Ужгорода, Віктор Погорелов, в березні 2014 року був відправлений у відставку, а його обов’язки до останнього часу виконував секретар міської ради Віктор Щадей. До позитивних аспектів публічності колишнього в.о міського голови можна віднести доступність на офіційному веб-сайті більшості основних програмних документів Ужгородської міської ради, розпоряджень міського голови, оприлюднення частини документів, що стосуються бюджетної політики.

Найбільш проблемними є, перш за все, питання звітування міського голови, а також відсутність значної частини важливої для мешканців персональної інформації про міського голову та непублічне ведення кадрової політики. Так, на веб-сторінці  міської ради немає  вичерпної біографічної інформації про в.о. міського голови, а також інформації про порядок запису на прийом. На веб-сторінці відсутня будь-яка інформація про помічників та радників міського голови, яка, очевидно, що містить значний суспільний інтерес. В міській раді не створено «гарячої лінії» для оперативного звернення громадян. Також не впроваджено систему управління якістю ISO.

Індекс публічності виконавчих органів складає 47 % і виріс у порівнянні з 2013 на 17 %. Так, у вільному доступі є більшість інформації про виконавчі органи та їх керівників. Порівняно з минулим роком значно покращилася ситуація з оприлюдненням проектів рішень та рішень виконавчого комітету. Так, планові засідання виконавчого комітету проводяться щотижня. Оприлюднюється порядок денний, проекти рішень та дата засідання. Засідання виконавчого комітету є відкритими і громадяни можуть бути присутніми на них без попередньої реєстрації. У місті ефективно працює ЦНАП, хоча окремого сайту Центр не має – інформація про його діяльність міститься на веб-сторінці міськради в розділі “Центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради”.

Проблемними залишаються питання звітування, закритість у земельних питаннях, відсутність інформації про перелік та вартість комунальних послуг, а також про пільги для різних категорій громадян. Що стосується регуляторної політики, то план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік відсутній на сайті міської ради. Не знайти також і річного плану закупівель. Декларації заступників міського голови та посадових осіб виконавчого комітету міської ради розміщено на офіційній сторінці, а декларацій керівників виконавчих органів –  немає. Органу самоврядування варто також оновити структуру веб-сайту й ефективніше залучати до співпраці громадськість.

Індекс публічності депутатів міської ради також значно виріс – з 27 % у 2013 році до 40 % у 2014. Перш за все, зростання відбулося завдяки оприлюдненню проектів рішень та рішень сесій міської ради, забезпечення права громадян бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради, публікації даних про результати особистого голосування на веб-сторінці ради. Позитивно оцінюємо прийняття положень про громадські слухання та місцеву ініціативу, які впорядковують механізми впливу громади на процес прийняття рішень.

Разом з тим практично відсутня інформація про звітування депутатів міської ради та постійних депутатських комісій, відсутній графік звітування за 2013 рік. Немає й інформації про депутатські запити, протоколи засідання депутатських комісій. За поточний рік депутати також не ініціювали громадських обговорень. Документи, які регулюють роботу депутатів міської ради є важкодоступними для громадян. Наприклад,  Регламент роботи міської ради розміщений на сайті як рішення сесії міської ради, що утруднює його пошук. Відео- та аудіотрансляція засідань ради в режимі реального часу не ведеться. Водночас на веб-сайті міськради у розділі “Рішення сесій міської ради” разом із прийнятими рішеннями оприлюднюються аудіозаписи попередніх сесій.

Принцип прозорості?

Міський голова53%

Інформація про міського голову та його діяльність?60%

Загалом більшість інформації про міського голову та його діяльність є доступними на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради. Так, в розділі «міський голова» розміщена мінімальна біографічна інформація про в.о. міського голови, що включає дату народження, інформацію про освіту, проте, ряд суспільно важливої інформації не оприлюднено, а саме – відсутні фото, інформація про сімейний стан, судимість, партійну приналежність. Декларація про доходи Віктора Щадея оприлюднена у муніципальній газеті Ужгород від 12 квітня 2014 року, а також доступна на сайті міської ради в розділі “Декларації про доходи”.  Розміщена інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови, з якою можна ознайомитися в розділі “структура міської влади”/”міський голова”. На веб-сторінці ради та дошці оголошень розміщено графік прийому громадян міським головою, однак відсутня інформація про процедуру запису на прийом. В приймальній в.о. міського голови є графік прийому керівників підприємств, спілок, організацій. Громадянам недоступний перелік повноважень міського голови, який не оприлюднено ні на веб-сторінці ради, ні на дошці оголошень, а отже, члени територіальної громади не завжди розуміють вирішення яких питань є в межах компетенції керівника міста.

Щодо інформування про діяльність міського голови, то в структурі виконавчого комітету відсутній окремий підрозділ, що безпосередньо відповідає за даний напрямок. Таку функцію частково виконує відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю. Інформація про події за участю в.о. міського голови розміщується на сайті міської ради. Як правило, вона носить ознаки або іміджевої інформації, або інормації-анонсу, яка є корисною здебільшого працівникам ЗМІ. Спеціальних брифінгів в.о. міського голови практично не має. Винятком став брифінг щодо скасування відзначення 09 травня в Ужгороді. Водночас Віктор Щадей дає брифінги після закінчення засідань сесій або виконкомів, публічних заходів, у яких бере участь. Як правило, вони відбуваються не рідше 1 разу на тиждень.

На веб-сторінці відсутня будь-яка інформація про помічників та радників міського голови, яка очевидно містить значний суспільний інтерес.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?41%

Щодо інформування про працівників муніципалітету, то на сайті міської ради – в розділі “Структура органів міської ради”, – розміщена інформація про персональний склад управлінь та відділів та контактна інформація –  номери робочих телефонів.

Разом з тим кадрова політика ведеться досить непублічно. На веб-сторінці ради відсутня інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Інформація про конкурси на заміщення вакантних посад, як правило, публікується в газеті “Ужгород” за місяць до проведення конкурсу, проте на сайті дана інформація відсутня. Протоколи засідання конкурсних комісій є доступними лише у відповідь на запит.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?57%

Для громадян доступні основні програмні документи діяльності міста. Так, на веб-сторінці  ради оприлюднені “Стратегія розвитку міста Ужгорода до 2015” та “Програма соціально-економічного розвитку міста” на 2 роки. “Генеральний план міста Ужгорода”, розміщений на сайті, проте, опублікований не повністю, крім частин, яким надано гриф “для службового користування”. З бюджетом на поточний рік громадяни також можуть ознайомитися на веб-сайті міськради, проте, зміни до бюджету оприлюднені у вигляді рішень міської ради, що утруднює їх пошук. Зміни до бюджету вносяяться практично на кожній сесії Ужгородської міської ради.

В міській раді не впроваджено систему управління якістю ISO.

Нормативні документи муніципалітету?54%

Статут територіальної громади м. Ужгород оприлюднений на веб-сторінці в розділі “Ужгородська міська рада”/”Статут територіальної громади”.

На сайті оприлюднється більшість розпоряджень міського голови однак, частина з них з’являється на сайті пізніше терміну, який передбачено законодавством (6-7 днів). Зрештою, відсутні відомості про дату оприлюднення документу, що також свідчить про порушення вимог законодавства.

Прийнято рішення Ужгородського міськвиконкому про створення підрозділу, відповідального за забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” (№268 від 20 липня 2011року). Додаток до рішення, у якому описується порядок доступу до інформації, розміщений офіційному сайті Ужгородської міськради у розділі “Доступ до публічної інформації”.

На веб-сайті не передбачена можливість пошуку документів за критеріями, що негативно впливає на можливість відшукати потрібний нормативно-правовий акт.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ51%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?58%

Більшість інформації про структуру та склад виконавчих органів розміщена на сайті міської ради. Так, у розділі “Структура органів міської ради” громадяни можуть знайти інформацію про про про структуру та персональний склад, номери телефонів, в окремих випадках – адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів Ужгородської міської ради. Також в даному розділі є інформація про керівників виконавчих органів, яка включає прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, для окремих керівників – адреси електронної пошти. Разом з тим, біографічні дані та фотографії керівників – відсутні.

Також громадяни, відвідавши веб-сторінку ради, можуть ознайомитися з більшістю інформації про заступників міського голови. Їх біографічні дані та фотографії розміщені в розділі “Структура органів міської влади”/”заступники міського голови”, і містять фото, дату народження, інформацію про освіту, досвід роботи, сімейний стан, але не містять інформації про судимість та партійність. Також на сайті розміщені дані про про місцезнаходження, поштову адресу (номери кабінетів), номери засобів зв’язку заступників міського голови. Декларації про доходи 2 з 3 заступників міського голови оприлюднені на сайті міської ради в розділі “Декларації про доходи”. Графіки прийому громадян керівниками виконавчих органів розміщена в розділі “Структура органів міської ради”/”Управління та відділи”, але процедура запису на прийом не описана.

Також на сайті можна отримати інформацію про підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради. Однак дані про медичні, освітні заклади та заклади культури – відсутні.

Інформація про повноваження виконавчих органів відсутня.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?43%

Веб-сторінка міської ради містить інформацію про адресу, номери телефону керуючого справами виконавчого комітету Ужгородської міської ради в розділі “Структура органів міської ради”/”управління та відділи”

Персональний склад виконкому оприлюднено на сайті в розділі “Структура органів міської ради”/”Виконавчий комітет”, проте, дані не є актуальними, а саме, не внесено рішення міської ради від № 1393 від 11.07.2014 про зміни у складі виконавчого комітету”. З даних про членів виконавчого комітету можна знайти інформацію про дату народження, освіту, місце роботи, партійність членів виконкому міської ради. Разом з тим, дані щодо членів виконавчого комітету – Козича Я. Л., та Гатнер О.Ю. – відсутні. Перелік повноважень виконавчого комітету на веб-сайті не оприлюднений.

Рішення та документація виконавчих органів?61%

Виконавчий комітет працює досить публічно в питаннях, що стосуються проектів рішень та прийнятих рішень, на відміну від минулого року. Так, планові засідання виконавчого комітету проводяться щотижня (інколи – один раз на два тижні), в середу о 10.00. Оприлюднюється порядок денний, проекти рішень та дата засідання. Місце проведення засідання не вказано, хоча засідання відбуваються традиційно в малому залі засідань міської ради. Рішення виконавчого комітету оприлюднюються на веб-сторінці ради в розділі “Нормативно-правові акти”/”Рішення виконкому”.

Частина рішень виконкому публікується в офіційному друкованому органі міської ради – газеті “Ужгород” Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються на сайті міської ради в розділі “Нормативно-правові акти”/ “проекти рішень виконкому”, переважно, не пізніше, ніж за 5 днів до засідання з метою їх прийняття.

Що стосується регуляторної політики, то план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік відсутній на сайті міської ради. Але, проекти регуляторних актів,  та повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта оприлюднюються на сайті міської ради у розділі “Нормативно-правові акти/регуляторні акти“.

Програму соціально-економічного розвиту міста, разом з додатками, а також цільові програми, які фінансують з місцевого бюджету поточного року, оприлюднено у вигляді рішень міської, що не є зручним для пошуку та користування.

Громадяни не зможуть знайти на сайті міської ради інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, пільги для різних категорій населення та різних видах послуг  та формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.

Одним з найбільших недоліків веб-сайту є відсутність системи пошуку, в тому числі – пошуку нормативно-правових актів, що значно ускладнює і збільшує час пошуку потрібнної інформації для громадян.

Комунальне майно та земля муніципалітету?0%

Земельні питання залишаються серед найбільш непублічних в Ужгородській міській раді. Спостерігачами не зафіксовано проведення земельних торгів в місті. Щодо служби містобудівного кадастру, то 27 лютого 2014 рішенням сесії міської ради було прийнято Програму створення та впровадження містобудівного кадастру м. Ужгорода на 2014-2018 роки. Інші даних про функціонування земельного кадастру в Ужгороді не зафіксовано.

ДЕПУТАТИ І РАДА58%

Інформація про депутатів міської ради?46%

На сайті міської ради в розділі “Депутатський корпус/”Депутати міської ради”/”графік прийому” вказані телефонні номери для зв`язку з депутатами. Частина депутатів вказала номер відділу по роботі з депутатами Ужгородської міської ради. Більшість біографічних даних депутатів відсутня. Так, на сайті міської ради в  розділі “Депутатський корпус/”Депутати міської ради” наявні фото депутатів і вказані дата народження, партійність, та поточне місце роботи. Інформація є застарілою. До прикладу, Федір Ващук вказаний ректором УжНУ, хоча не обіймає даної посади з лютого 2014. Дані про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати) на сайті міської ради відсутні. Присутні лише декларації заступників міського голови та посадових осіб виконавчого комітету міської ради.

На сайті відсутня інформація в узагальненому вигляді про права та обов’язки депутатів міської ради Графік прийому дапутатів оприлюднено на сайті міської роди в розділі “Депутатський корпус/”Депутати міської ради”/”графік прийому”у вигляді документа word. Містить дані про межі виборчих округів (для мажоритарників), контактний телефон, дні та години та місце прийому.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?48%

Документи, які регулюють роботу депутатів міської ради є важкодоступними для громадян Регламент роботи міської ради розміщений на сайті як рішення сесії міської ради, що утруднює його пошук. При цьому на веб-сайті немає актуальної редакції регламенту – з урахуванням усіх змін, які періодично у нього вносяться. Положення про роботу постійних комісій взагалі відсутні у вільному доступі.

Дані про секретаря міської ради оприлюднені в неповному обсязі. Так, коротка біографія міститься в розділі “Структура органів міської ради”/”Секретар ради”, інформація про повноваження – відсутня. Вказано час, але не вказано місця прийому громадян. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена в розділі “Декларації про доходи”.

Інформація про склад депутатських фракцій знаходиться в розділі “Депутати міської ради”, у вигляді документу, доступного для скачування. Інформація подана станом на квітень 2014 року. Інформація про переходи не опублікована.

Склад постійних депутатських комісій оприлюднено в розділі “Депутатський корпус”/”депутатські комісії”, а також, у вигляді документу в розділі “Депутати міської ради”, доступного для скачування. Інформація про зміни в складі депутатських комісій відсутня. Графіки засідань постійних депутатських комісій не оприлюднено, хоча, на сайті міської ради інформують про дату, час, і місце засідання депутатських комісій

Список депутатів-мажоритарників та межі округів міститься в розділі “Депутатський корпус”, міститься в документі “Графік прийому виборців депутатами Ужгородської міської ради VІ скликання”. Для кожного депутата, обраного по мажоритарному округу вказано межі даного округу. Карта округів – відсутня

Інформація про електронну пошту відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями розміщена на сайті в розділі “Контакти”. Місцезнаходження(номер кабінету) та номери телефонів і електронні скриньки опубліковані в розділі “Структура органів міської ради”/”управління та відділи”.

Пленарні засідання міської ради?64%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюються, як правило, не пізніш як за 10 днів до сесії міської ради, разом з порядком денним та проектами рішень сесії. Під час голосування діє  система електронного голосування, інформація про реєстрацію депутатів висвітлюється на сайті ради у вигляді результатів голосування. Результати поіменних голосувань  оприлюднюються на сайті ради, разом з оприлюдненими рішеннями. Відео- та аудіотрансляція засідань ради не ведеться. Водночас на веб-сайті міськради разом із прийнятими рішеннями оприлюнюються аудіозаписи ведення сесій у розділі “Рішення сесій міської ради”.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?61%

Всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради, оприлюднюються вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання). Депутатські фонди міською радою не виділялися. Протоколи засідань депутатських комісій та депутатські запити не оприлюднюють на сайті Ужгородської міської ради. План реалізації депутатами доручень виборців міською радою не приймався.

Принцип відкритості?

Міський голова47%

Участь громадськості?47%

Щодо особистих звернень, то процедура є нескладною і доступною для більшості категорій громадян. Відповідно до графіку прийому, в.о. міського голови проводить прийом громадян в перший понеділок місяця, в другий четвер місяця в.о. міського голови веде прийом як секретар ради. Міський голова проводить прийом у визначений час та особисто присутній на прийомі. Міський голова проводить систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань. Приймальна громадян знаходиться на першому поверсі міськради. Вхід у приміщення міської ради обладнаний пандусом, проте інші пристосування для людей з особливими потребами відсутні. В.о. міського голови практикує виїздні зустрічі, переважно – у випадку виникнення конфліктних ситуацій. Також є можливісь спілкуватитися з в.о міського голови в соцмережах через його особистий профіль у мережі Фейсбук, де активно обговорюються і питання міста Ужгород. Оперативна лінія для звернень громадян – відсутня. На веб-сайті відсутня інформація про порядок звернення громадян, проте є фукнкція “Громадська приймальня”, що передбачає отримання відповіді на своє питання, написавши його у відповідному вікні на веб-сайті міськради.

В.о. міського голови не дуже активно залучає ресурс громадянського суспільства.  Громадські обговорення ним практично не ініціюються, проте, міський голова брав участь в обговореннях, організованих громадськими організаціями. Інформації про ініціювання міським головою консультацій з громадськістю у форматі опитувань, чи фокусгруп не зафіксовано.  Окрема громадська рада при міському голові не функціонує, проте, досить активною є громадська рада Ужгородської міської ради, яка часто публічно критикує діяльність міської влади. Щодо робочих груп, то у відповідь на запит отримано інформацію, що при міському голові наразі працює 1 робоча група – робоча комісія з перевірки фінансово-господарської діяльності КП “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода

Окремого підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства не створено. Ці функції виконує відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ66%

Участь громадськості?65%

Робота виконавчого комітету є досить публічною. Доступ до засідань виконкому вільний, щоб потрапити на засідання не потрібно писати заяву. чи проходити попередню реєстрацію. Присутніх реєструють безпосередньо перед початком заідання виконавчого комітету. Прийнято Положення про проведення громадських слухань, яке опубліковано як додаток до рішення міської ради. Разом з тим, як механізм громадського впливу громадські слухання використовуються не дуже активно, а на сайті міськради розміщені лише окремі повідомлення про проведення таких заходів.

Робочі групи, створені при виконавчих органах переважно міжвідомчі, і працюють непублічно, без залучення  громади. Дорадчо-консультативних органів при виконавчих органах не створено. Громадська рада міської ради має декілька комітетів, які працюють у відповідних напрямки

На офіційному сайті ради створено окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», де розміщено Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах, порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності, типова форма запиту на доступ до публічної інформації.

Сайт міської ради є морально застарілим і не забезпечує потреб у зручному отриманнні та користуванні пубічною інформацією Ужгородської міської ради. Система навігації є незручною, наприклад, неможливо перейти одразу на головну сторінку, відсутня система пошуку тощо.

Доступ до публічної інформації?67%

Механізми доступу до публічної інформації в місті Ужгороді забезпечено на достатньому рівні, проте не завжди така інформація громадянам надається. Інформаційні запити можна подати всіма можливими шляхами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Відповіді на більшість запитів отримано протягом 5 днів. Відповідь на один з запитів нами отримана через 20 днів, про що було попереджено на 5 день після реєстрації запиту.

Отримана через запити інформація не завжди буває повною, і замість конкретної відповіді містить лише загальний опис питання. Громадяни мають можливіть ознайомитися з порядком оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, який оприлюднено в розділі “Доступ до публічної інформації.

Місце для роботи з документами виділено, і знаходиться у коридорі, в кабінетах загального відділу та відділу по роботі з депутатами. Проте, не є зручним, і у випадку більшої кількості запитувачів місця буде недостатньо. Запитувачі інформації мають можливість опрацьовувати запитувану інформацію, а розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок складає 0.50 грн. за сторінку.

Сайт міської ради, і, відповідно, сторінка ЦНАП не дружні для осіб з вадами зору, а саме, відсутнє регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Адміністративні послуги?56%

Ужгородською міською радою створено ЦНАП, який працює за адресою, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, перший поверх. Окремого сайту ЦНАПУ не створено, проте, інформація про діяльність ЦНАП міститься на веб-сторінці Ужгородської міської ради в розділі “Центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради”, а саме – адреса, графік роботи ЦНАП, перелік документів, строки надання послуги, зразок заяви та інформаційну картку послуги.

В приміщенні ЦНАП скринька розміщена для пропозицій та зауважень.

Передбачена можливість отримати інформацію про послуги за допомогою телефону.

Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової відсутня. Друковані довідково-інформаційні матеріали відсутні в приміщенні ЦНАПу

На інформаційних стендах через брак площі розміщені не всі зразки документів. Інформаційні картки знаходяться у працівників ЦНАП, і надаються співробітниками у випадку потреби. Слід зазначити, що такі картки є у вільному доступі на сторінці ЦНАП на веб-сайті міської ради Бланки для надання адміністративних послуг видаються працівниками ЦНАП на вимогу заявника.

Електронна черга та процедура попереднього запису в ЦНАП відсутня в зв`язку з відсутністю потреби. За результатами спостереження черги в ЦНАП не зафіксовані.

В Ужгороді створена установа з надання безоплатної первинної правової допомоги, яка працює в підпорядкування обласного управління юстиції.

ДЕПУТАТИ І РАДА46%

Участь громадськості?46%

Громадяни мають вільний доступ до сесій ради, жодних перешкоджань громадянам під час їх присутності на сесіях не виявлено. Водночас сесійний зал знаходиться на другому поверсі, а приміщенні міської ради не працює ліфт, відтак сесійна зала є важкодоступним місцем для людей з особливими потребами. Окрема процедура надання права виступу на сесії присутнім громадянам не передбачена, проте, слово присутнім громадянам надається досить часто, з дозволу головуючого.

Депутатські комісії працють досить публічно, і, хоча, процедура доступу на засідання депутатських комісій не оприлюднена, як правило, громадяни мають доступ з дозволу членів відповідних комісій, або голови комісії

В 2014 році змінено процедури залучення громадськості до роботи міської ради. Процедура проведення Громадських слухань врегульована в Статті 12 Статуту територіальної громади м. Ужгород і, окремо прийнято Положення про проведення громадських слухань, яке значно вдосконалює і спрощує процедуру їх проведення. Також спрощено процедуру подання місцевої ініціативи, яка врегульована в Положенні про  місцеві ініціативи.

Разом з тим, депутати не залучають громаду до обговорення рішень міської ради. Так, громадських обговорень, депутати міської ради в 2014 році не  ініціювали.

Принцип підзвітності?

Міський голова14%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

Звіт про виконання бюджету доступний у розділі “Нормативно-правові акти”/”Рішення сесій міської ради” як рішення №1199 від 27.02.2014. Інформація про виконання програм подається у вигляді рішень депутатів міськради.

Звіт про результати діяльності міського голови?5%

Звітування міського міського голови залишається одним з найбільш слабких аспектів публічності. Не зафіксованого жодного факту публічного звітування на відкритій зустрічі з громадою, як  цепередбачено Законом України “Про місцеве самоврядування” (частина 7 стаття 42).  В Ужгороді мер звітує про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм, як правило, на сесії міської ради. Інформація про виконання програм  соціально економічного та культурного розвитку за 2013 рік розміщена у розділі “Про виконання цільових програм”. Окремого звіту про здійснення державної регуляторної політики та звіту про роботу виконавчих органів – не зафіксовано. Звіту міського голови про свою роботу за 2013 рік  не оприлюднено, що, можливо, пов’язано із звільненням міського голови Ужгорода Віктора Погорелова з посади за рішенням Ужгородської міської ради у лютому 2014 року.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ23%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?23%

Звітування виконавчих органів ведеться на дуже низькому рівні, так звітів виконавчих органів про свою діяльність не виявлено. Звіт про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку за 2013 рік оприлюднений на веб-сайті міської ради, проте, проміжні звіти за 2014 рік відсутні.

Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію опубліковані на сайті в розділі “Доступ до публічної інформації”, але є неповними, і містять лише статистичну інформацію.

Фінансові ресурси муніципалітету?29%

Наразі дані про бюджет міста є несистематизовані і ними незручно користуватися. На сайті міської ради оприлюднено інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, але зміни до бюджету публікуються у вигляді рішень міської ради, що робить важким користування даними документами. Квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, як правило, також публікуються у вигляді рішень міської ради.

Звітів виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не оприлюднено.

Регуляторна політика?0%

В розділі “Нормативно-правові акти”/”регуляторні акти” відсутні оприлюднені звіти про відстеження результативності регуляторних актів. В офіційному друкованому органі міської ради, газеті “Ужгород” такої інформації не виявлено.

ДЕПУТАТИ І РАДА3%

Звіти про результати діяльності?3%

Звітність залишається найменш публічним аспектом роботи депутатів Ужгородської міської ради. Загалом, процедура звітування депутатів перед громадою у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради не врегульовано. Звіти про роботу депутатських комісій не опубліковані на веб-сторінці ради. Інформація про наявність у депутатів доручень виборців відсутня. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради на веб-сайті відсутні.

Зафіксовано окремі випадки звітування депутатів про власну роботу, але результати таких звітів не узагальнюються. У відповіді на запит вказується, що депутати не повідомляють міську раду про своє звітування. депутати, а також, не повідомляють міську раду про результати звітування. Водночас у 2013 році Ужгородська міська рада прийняла рішення щодо організації звітування депутатаів перед громадою.

Залишити відповідь