Рейтинг міста Вінниця 2015:

70%

Індекс публічності

75%

Публічність міського голови

76%

Публічність виконавчих органів

60%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування в 2015 році в загальнонаціональному рейтингу Вінницька міська рада посіла 2 місце. При цьому, загальний показник Вінниці, порівняно з минулим роком зріс на 7 % та досяг показника 70 %, тобто муніципальна влада міста, я і в попередньому періоді, має задовільний рівень публічності. Зростання узагальненого показника, в свою чергу, стало результатом збільшення показників публічності міського голови, виконавчих органів влади та депутатів міського голови.

Рівень публічності міського голови зріс в поточному році на 8 пунктів та становить 75 %. Збільшення даного показника зумовлене, в першу чергу, зростанням рівня прозорості та відкритості Вінницького міського голови. Зокрема, в поточному році більш інтенсивно відбувалась взаємодія міського голови з представниками місцевих ЗМІ, зросла систематичність висвітлення діяльності міського голови на сайті міської ради, збільшилась кількість громадських обговорень та громадських слухань, ініційованих міським головою, для формування більш якісного діалогу з громадою створено сторінку міського голови в мережі Facebook, визначено підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Як і в попередній період, значна увага приділяється оприлюдненню інформації про бюджет міста, про порядок, умови, результати проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, а також оприлюдненню нормативних та програмних документів міської ради. Міський голова щорічно звітує перед міською радою про роботу виконавчих органів ради, про здійснення державної регуляторної політики, про результати власної роботи.

Разом з тим, у публічному доступі залишається відсутньою інформація про помічників та радників міського голови, не оприлюднено більшість даних генерального плану міста, прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років). В поточному році, на відміну від попереднього, не було оприлюднено декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови в офіційному друкованому органі міської ради, така інформація розміщена лише на веб-сайті. Процедура запису громадян на прийом до міського голови залишається досить складною, в середньому, міський голова виділяє менше чотирьох годин на місяць особистому прийому громадян. Окрім того, існує необхідність визначення більш чіткої та детальної процедури звітування міського голови перед мешканцями міста та запровадження практики звітування очільника міста на відкритій зустрічі перед територіальною громадою.

Рівень публічності органів виконавчої влади Вінницької міської ради в 2015 році зріс на 7% та досяг 76 %, що зумовлено наступними чинниками: на веб-сайті була оприлюднена більш повна інформація про повноваження виконавчого комітету, про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг, розміщено проміжні звіти про хід та виконання місцевих цільових програм поточного року, більш систематично публікуються в друкованих органах нормативно-правові акти виконавчого комітету, зросла оперативність та повнота відповідей на запити на публічну інформацію тощо. На веб-порталі міської ради розміщена вичерпна інформація про склад, структуру, контактні дані виконавчих органів влади та виконавчого комітету, опубліковано декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови та керівників усіх структурних підрозділів. У вільному доступі знаходяться всі рішення та документація виконавчих органів, оголошення про проведення земельних торгів, інформація, що стосується регуляторної політики, громадських слухань, заключні звіти виконавчих органів ради про виконання місцевих цільових програм. Опубліковано річні плани закупівель усіх структурних підрозділів ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, закладів культури та охорони здоров’я, освітній установ міста. Забезпечено доступ до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні міської ради та її виконавчих органів. Пройшовши процедуру попередньої реєстрації, громадяни мають змогу брати участь у засіданні виконавчого комітету.

В Центрі надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» забезпечено доступ громадян до якісних послуг, при цьому особливістю Центру є активне використання сучасних інформаційних технологій – встановлено систему електронної черги, інформаційні термінали самообслуговування громадян, електронні інструменти оцінки якості послуг, ведеться відео нагляд. Разом з тим, як і в попередньому періоді, потребують значного доповнення довідково-інформаційні матеріали, що розповсюджуються в ЦНАП та стосуються надання адміністративних послуг.

Окрім того, серед наявних недоліків – відсутність на веб-сайті детальної інформації про фінансові ресурси міської ради, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, протоколів або стенограм проведених громадських слухань, звітів виконавчих органів тощо. В офіційному друкованому виданні ради не оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови. Із запізненням публікується проект порядку денного засідань виконкому, результати земельних торгів (в друкованому виданні), повідомлення про проведення громадських слухань. Відсутня практика звітування виконавчих органів ради безпосередньо перед територіальною громадою під час відкритої зустрічі.

Показник публічності депутатів міської ради становить 60%, що на 5% більше, ніж в попередньому періоді. Таке зростання зумовлене деякими позитивними зрушеннями в процесі звітування депутатів міської ради. Так, надано інформацію про звітування половини депутатського корпусу про результати своєї роботи та виконання доручень виборців у 2014 році, а саме – депутатів, обраних в одномандатних округах. Наявний також графік звітування зазначених депутатів, актуальні звіти розміщені на веб-сторінці ради.

Такі документи міської ради, як рішення про скликання сесії, проекти порядку денного пленарних засідань та рішень міської ради, протоколи засідань комісій тощо вчасно оприлюднюються на веб-сайті міської ради. Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації, при цьому, створені необхідні умови доступу до приміщень міської ради для осіб з особливими потребами.

Поряд з цим, як і в минулому році, не оприлюднено декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів міської ради, результати поіменних голосувань депутатів, інформацію про розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедура їх використання, план реалізації депутатами доручень виборців тощо. Відсутня практика он-лайн трансляцій та розміщення на сайті записів засідань сесій. В поточному році депутати не надали інформації міській раді та виконавчим органам про результати звітування перед виборцями, а розміщені звіти не містять всієї необхідної інформації про діяльність депутатів. Окрім того, залишається необхідність більш чіткого врегулювання у Статуті громади процедури звітування депутатів міської ради перед виборцями та питання утворення і функціонування консультативно-дорадчих органів міської ради.

Принцип прозорості?

Міський голова74%

Інформація про міського голову та його діяльність?72%

З 27 лютого 2014 року, у зв’язку з переходом Вінницького міського голови Гройсмана Володимира Борисовича на іншу посаду, обов’язки міського голови виконує секретар Вінницької міської ради Моргунов Сергій Анатолійович, тому в ході дослідження оцінювався рівень публічності діяльності виконуючого обов’язки Вінницького міського голови.

На сайті Вінницької міської ради в розділі «Міська влада» розміщено фотографію та майже повні біографічні дані в.о. міського голови, за виключенням дати народження, даних про судимість та партійну належність.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в.о. міського голови в сканованому вигляді розміщена на веб-порталі міської ради в розділі «Доступ до публічної інформації». В офіційному друкованому органі (газета «Вінницька газета») в поточному році декларація не була оприлюднена.

На офіційній веб-сторінці міської ради наявна також вичерпна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти, перелік повноважень міського голови.

Графік прийому громадян міським головою та процедуру запису оприлюднено лише на веб-сайті, тоді як на дошці оголошень подібна інформація відсутня. Окремої процедури прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) не передбачено, прийом ініціативних груп громадян здійснюється в загальному порядку.

У структурі міської ради створено підрозділ, який відповідає за висвітлення діяльності міського голови – дану функцію покладено на Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради. В.о. міського голови практично щотижня особисто контактує з журналістами шляхом організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю, під час неформальних зустрічей зі ЗМІ в рамках об’їздів, прямих ефірів на місцевих телеканалах тощо. На офіційному веб-сайті щоденно подається інформація, що стосується діяльності в.о. Вінницького міського голови.

Рекомендації:

 • доповнити біографічні дані в.о. міського голови, розмістивши інформацію про дату народження, судимість та партійну належність;

 • оприлюднити декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови в офіційному друкованому органі міської ради;

 • розмістити інформацію про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису на прийом на дошці оголошень/інформаційних стендах міської ради;

 • розробити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) та розмістити інформацію про графік прийому та процедуру запису таких груп на веб-сайті та інформаційних стендах міської ради.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?77%

На офіційній веб-сторінці (розділ «Міська влада»/«Виконавчі органи ради») наявна вичерпна контактна інформація, що стосується працівників міської ради та підпорядкованих раді підрозділів. По кожному департаменту та відділу розміщено інформацію про керівництво, структуру, завдання та положення відповідного підрозділу, надаються відомості по кожному працівнику: посада, № телефону, електронна пошта, № кабінету, фото. Разом з тим, відсутня будь яка інформація про помічників та радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних).

Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад відбувається відповідно до «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169, при цьому окремого положення чи іншого місцевого нормативно-правового акту, що регулює порядок та умови проходження конкурсів у Вінницькій міській раді не оприлюднено. На веб-сайті в розділі «Документи міської ради» розміщено перелік питань при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад по кожному департаменту та відділу міської ради, затверджений відповідним розпорядженням міського голови.

Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад, із зазначенням вимог до кандидатів та умов участі у конкурсі, вчасно оприлюднюються усіма можливими способами – в друкованому органі та на офіційній веб-сторінці (в розділах «Актуально» та «Прозоре місто»/Кадровий резерв та вакансії». У вільному доступі (на веб-сайті) наявні також розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Подавши відповідний запит на інформацію, можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Рекомендації:

 • розмістити на офіційному веб-сайті міської ради інформацію про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних), а саме – контактну інформацію та сфери їх відповідальності;

 • оприлюднити на веб-порталі (або прийняти у разі його відсутності) нормативно-правовий акт, що регулює порядок та умови проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у Вінницькій міській раді.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?62%

На офіційному веб-сайті в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднено план стратегічного розвитку міста «Вінниця 2020», документ є достатньо повним, обґрунтованим, дотримано всі формальні вимоги щодо змісту – містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На веб-порталі опубліковано також генеральний план міста (сторінка «Громадянам»/»Місто Вінниця», проте даний документ не містить всієї необхідної інформації – подається загальне креслення генерального плану, план зонування міста, перелік пам’яток архітектури, каталог вулиць тощо, разом з тим, відсутні ряд графічних матеріалів, передбачених чинним законодавством, описова частина генерального плану також є неповною. Генеральний план міста містить інформацію з обмеженим доступом, а саме – інформацію для службового користування. Графічній частині генерального плану (основне креслення, його складові) та текстовій частині (пояснювальна записка) гриф «для службового користування» встановлений інститутом ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя – розробником містобудівної документації. Виконавчими органами міської ради проводяться роботи з розробки нового Генерального плану розвитку м. Вінниця, при цьому планується, що матеріали вказаної містобудівної документації будуть мати повну відкритість та доступність для ознайомлення.

В приміщенні Вінницької міської ради розміщена лише 1 карта, доступ до інших матеріалів генерального плану, що оприлюднені на веб-сайті, можна отримати, скориставшись інформаційними терміналами самообслуговування, розміщеними на першому поверсі міської ради.

На веб-порталі в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також наявні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Проте, актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) на сайті відсутня.

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради на сторінці «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік). Прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років) міською радою не розробляється.

З червня 2006р. у виконавчих органах Вінницької міської ради розпочато поступове запровадження системи управління якістю відповідно до стандарту EN ISO 9001:2000, а вже у травні 2007 року аудиторами BSI Management Systems (Великобританія) був проведений сертифікаційний аудит запровадженої відповідної системи управління якістю. За результатами проведеної роботи, 29.05.2007р. виконавчий комітет отримав сертифікат відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2000. У 2010 та 2013 роках були проведені ре-сертифікаційні аудити аудиторами BSI Group Polska, за підсумками яких видані сертифікати відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2008. Останній сертифікат дійсний до 29.07.2016р.

Рекомендації:

 • доповнити описову частину генерального плану міста, оприлюдненого на веб-порталі міської ради, розмістивши пояснювальну записку та основні положення генерального плану;

 • доповнити графічну частину генерального плану, розміщену на веб сайті, наступними матеріалами: схема розташування міста в системі розселення, план існуючого використання території, схема існуючих планувальних обмежень, модель перспективного розвитку міста, схема проектних планувальних обмежень, схема вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього транспорту; схема інженерного обладнання території, схема інженерної підготовки та захисту території тощо;

 • розмістити генеральний план міста у приміщенні міської ради у загальнодоступному місці;

 • оприлюднити на веб-сайті актуальну редакцію бюджету міста (видатки, надходження);

 • розробити та розмістити на веб-порталі прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років).

Нормативні документи муніципалітету?100%

Вінницька міська рада приділяє достатньо уваги своєчасному оприлюдненню нормативних документів муніципалітету.

Чинний Статут територіальної громади міста опубліковано на веб-сайті міської ради в розділі «Місто Вінниця».

Вчасно, не пізніше 5 робочих днів з дня підписання, на офіційній веб-сторінці ради публікуються розпорядження міського голови вчасно (розділ «Документи міської ради»). На сайті створена можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Згідно з розпорядженням міського голови №129-р від 06.05.2011р. відділ звернень апарату міської ради та її виконкому визнано спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надає консультації під час оформлення таких запитів. На веб-сайті на сторінці «Прозоре місто»/«Доступ до публічної інформації» розміщено вичерпну інформацію про даний структурний підрозділ.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ90%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?81%

На веб-порталі Вінницької міської ради в розділі «Виконавчі органи влади» оприлюднена вичерпна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради, а також відомості про їх структуру та персональний склад.

Розміщена також повна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти). Наявні дані про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), графік прийому громадян керівниками виконавчих органів, проте не оприлюднено процедуру запису на прийом.

Біографічні дані та фотографії заступників міського голови доступна на веб-сторінці міської ради (розділ «Виконавчий комітет»), проте, в окремих випадках, відсутні відомості щодо їх сімейного стану та судимості. Також розміщена повна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, графік прийому усіх заступників міського голови.

На офіційному веб-сайті на сторінці «Доступ до публічної інформації» оприлюднено скан-копії декларацій про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. В офіційному друкованому виданні ради декларації заступників міського голови не оприлюднено. Окрім того, на веб-сайті оприлюднено декларації про майно, доходи і витрати керівників (директорів та їх заступників) всіх структурних підрозділів Вінницької міської ради.

На веб-порталі розміщено вичерпну інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

 • доповнити біографічні дані окремих заступників міського голови відомостями щодо їх сімейного стану та судимості;

 • розмістити на веб-сайті інформацію про процедуру запису громадян на прийом до керівників виконавчих органів міської ради;

 • оприлюднити в офіційному друкованому виданні ради декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?91%

На офіційній веб-сторінці міської ради в розділі «Виконавчий комітет» оприлюднена інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку керуючого справами виконавчого комітету Вінницької міської ради. Хоча електронна адреса на сайті відсутня, створена можливість надіслати електронне звернення безпосередньо до керуючого справами. Також на веб-сайті ради розміщена інформація про персональний склад виконкому, наявні фотографії та біографічні дані приблизно половини членів виконкому (заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету).

У вільному доступі на сторінці «Виконавчі органи ради» знаходиться інформація про повноваження виконавчого комітету.

Актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету вчасно оприлюднюється на веб-сторінці міської ради в розділі «Новини»/«План медіа-заходів».

Рекомендації:

– доповнити інформацію про членів виконавчого комітету – розмістити фото, біографічні, контактні дані всіх членів виконкому;

Рішення та документація виконавчих органів?84%

Всі рішення виконавчого комітету, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, оприлюднюються на офіційній веб-сторінці міської ради в розділі «Документи міської ради». На сайті також публікуються проекти всіх рішень виконавчого комітету.

Практично в кожному номері газети «Вінницька газета» оприлюднюються нормативно- правові акти виконавчого комітету ВМР.

Проекти порядку денного засідань виконкому також розміщуються на веб-сторінці ради в розділі «Виконавчий комітет», оприлюднення відбувається за засідання виконкому, поряд з цим, добу до засідання виконавчого комітету.

В офіційному друкованому виданні («Вінницька газета», № 100 від 12.12.2014р.) оприлюднена інформація про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, що містить всю необхідну інформацію (визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів).

Всі проекти регуляторних актів оприлюднюються на веб-сторінці ради в розділі «Проекти рішень», в офіційному ЗМІ публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, що містять вичерпну інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, строк і спосіб розгляду зауважень та пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) розміщуються на веб-сайті ради та на сторінках видання «Вінницька газета». Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст також публікуються в офіційному друкованому виданні.

На веб-сайті ради в розділі «Прозоре місто»/«Державні закупівлі» оприлюднено річний план закупівель всіх виконавчих органів Вінницької міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та культури, освітніх та спортивних закладів міста.

На веб-сторінці міської ради наявна інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами, проте інформація про їхню вартість наявна лише в окремих випадках.

В розділі «Галузі міста»/«Праця і соціальний захист» розміщена також інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг, проте формули розрахунку тарифів на комунальні послуги не оприлюднені.

Досить гарною практикою є створення на веб-сайті ради інструменту під назвою «Калькулятор субсидій», за допомогою якого, ввівши необхідні дані, кожен бажаючий в режимі он-лайн може вирахувати приблизний розмір субсидії, на яку він може розраховувати.

На офіційному веб-сайті ради в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками, при цьому Програма подається як частина Рішення Вінницької міської ради «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2014 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2015 рік»

Інформацію про місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету, оприлюднено, проте не в окремому розділі, а на сторінках відповідних департаментів, таким чином, хоча інформація наявна, проте розміщена в форматі, незручному для користувачів.

На веб-сторінці міської ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Рекомендації:

 • підвищити оперативність оприлюднення на веб сайті ради проекту порядку денного засідань виконкому (щонайменше за 5 днів до часу засідання);

 • опублікувати план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік на веб-порталі міської ради;

 • оприлюднити на веб-сайті інформацію про вартість всіх послуг, що надаються комунальними підприємствами;

 • розмістити у вільному доступі формули розрахунку тарифів на комунальні послуги;

 • програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) розмістити на сайті ради у вигляді окремого документу;

 • інформацію про всі місцеві цільові програми розмістити в окремому розділі сайту.

Комунальне майно та земля муніципалітету?89%

У місті Вінниця регулярно відбуваються земельні торги, відповідні рішення оприлюднюються на веб-сайті ради в розділі «Рішення міської ради», оголошення про проведення земельних торгів розміщується на першій сторінці веб-сайту в розділі «Актуально» та в офіційному друкованому виданні «Вінницька газета».

Усі рішення про проведення земельних торгів містять необхідну інформацію: розмір земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір.

Інформація про результати земельних торгів розміщується в офіційному друкованому виданні, проте оприлюднення відбувається із незначним запізненням (до 7 робочих днів).

На веб-сторінці повідомлення про проведення земельних торгів подається в розділі «Новини», проте воно не містить всієї необхідної інформації про результати торгів.

У Вінниці створений та функціонує містобудівний кадастр міста. Службу містобудівного кадастру утворено у складі Департамент архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради.

Рекомендації:

 • слідкувати за більш оперативним оприлюдненням інформації про результати земельних торгів, що подається в офіційному друкованому виданні міської ради;

 • розмістити інформацію про результати земельних торгів на веб-сторінці міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА58%

Інформація про депутатів міської ради?37%

На веб-сторінці Вінницької міської ради міської ради в розділі «Міська влада» наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку депутатів, адресу офіційного веб-сайту, відсутня інформація про електронну пошта депутатів міської ради.

На сайті міської ради розміщено біографічні дані (із зазначенням дати народження, освіти, досвіду роботи, сімейного стану, судимості, партійної приналежності), фотографії та графік прийому (дні, години та місце прийому) громадян половини депутатського корпусу ради – надано інформацію лише про депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах.

Відомості про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати) депутатів міської ради на веб-сторінці відсутні.

Права та обов’язки депутатів міської ради визначено та оприлюднено в Статуті міста та в Регламенті міської ради.

Рекомендації:

 • доповнити контактні дані депутатів міської ради відомостями про електронну адресу депутатів;

 • розмістити вичерпну інформацію (біографічні дані, фотографії, графік прийому громадян) по депутатам міської ради, обраним в багатомандатних округах;

 • опублікувати на веб-порталі інформацію про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати) депутатів міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?69%

Регламент роботи Вінницької міської ради та положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради в розділі «Документи міської ради».

На веб-сайті наявна також актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій (розділ «Міська рада») та про їх склад, проте, відсутні відомості про зміну складу комісій, а також інформація про склад та зміни депутатських фракцій.

На веб-сайті міської ради оприлюднено інформацію про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) оприлюднена на веб-сторінці ради на сторінці «Доступ до публічної інформації».

Також на веб-порталі представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради. Наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти, а також про обов’язки та функції секретаріату ради та апарату міської ради та її виконкому.

Рекомендації:

 • оприлюднити на веб-сайті міської ради інформацію про зміну складу постійних депутатських комісій;

 • розмістити на веб-сторінці відомості про склад депутатських фракцій та його зміни на веб-порталі міської ради.

Пленарні засідання міської ради?48%

Рішення про скликання сесії Вінницької міської ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради в розділі «Документи міської ради» та в офіційному друкованому виданні міської ради. Проекти порядку денного сесії та пленарних засідань своєчасно оприлюднюються на веб-сторінці.

Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) також розміщуються на веб-порталі міської ради.

В міській раді використовується електронна система голосування «Віче».

Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань та результати поіменних голосувань не оприлюднюються.

У міській раді відсутня практика ведення аудіо та відео трансляцій (он-лайн трансляцій) засідань сесії, натомість місцевий телеканал МКП ІТА «ВІТА» здійснює трансляцію сесій Вінницької міської ради у повному обсязі в вечері того ж дня після проведення засідання чергової сесії. На сайті міської ради відсутні записи попередніх сесій.

Рекомендації:

 • розмістити на веб-порталі міської ради інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях;

 • оприлюднити результати поіменних голосувань депутатів міської ради;

 • запровадити практику ведення регулярних аудіо та відео трансляцій засідань сесій міської ради на офіційному веб-сайті;

 • оприлюднити записи попередніх сесій на веб-сторінці міської ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

Всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях Вінницької міської ради, оприлюднюються на веб-сторінці міської ради не пізніше 10 робочих днів після засідання. На сайті розміщено також протоколи всіх засідань комісій.

На веб-порталі не оприлюднено наступну інформацію: рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, запити депутатів, план реалізації депутатами доручень виборців.

Рекомендації:

 • оприлюднити рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання;

 • запровадити практику публікації на офіційній веб-сторінці всіх запитів депутатів;

 • розмістити на веб-сайті план реалізації депутатами доручень виборців.

Принцип відкритості?

Міський голова78%

Участь громадськості?78%

Міський голова (в.о. міського голови) періодично здійснює прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою.

Процедура запису на прийом до міського голови є достатньо важкою. Спочатку необхідно потрапити на прийом до профільного заступника і тільки у разі, якщо він не зміг вирішити питання, громадянин може записатися на прийом до міського голови. Прийом здійснює особисто міський голова в присутності профільного заступника, який раніше розглядав справу, але не зміг вирішити проблему. Попередній запис громадян на прийом проводиться при наявності документу, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення). Громадянину, який записався на прийом до в.о. міського голови, напередодні в телефонному режимі повідомляється про час та місце здійснення прийому. Таким чином, прийом громадян міським головою проводиться несистематично та не завжди відповідає графіку, зазначеному на веб-сайті, тому досить важко визначити кількість годин, які в.о. міського голови виділяє на прийом громадян в середньому протягом місяця (за даними, проаналізованими протягом травня-липня 2015 р. – менше 4 годин на місяць), при цьому на прийом до в.о. міського голови громадянин може потрапити протягом місяця після запису.

Окремої процедури прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО) не передбачено – прийом здійснюється в загальному порядку.

Періодично (щонайменше 1 раз на місяць) в.о. міського голови проводить виїздні зустрічі з громадськістю, в період з вересня 2014 р. по серпень 2015 року було проведено 266 заходів, під час яких відбулися зустрічі з громадськістю.

Для осіб з особливими потребами створені необхідні умови для доступу до приміщення міської ради, в тому числі до приміщення, в якому здійснює прийом громадян міський голова – вхідні двері відчиняються автоматично, облаштовано зручні пандуси, пристосовані інформаційні термінали, вбиральні. Разом з цим, відсутні необхідні умови (наприклад, звуковий сигнал) для людей з вадами зору.

В.о. міського голови досить активно використовує у своїй комунікації з мешканцями міста сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Спілкування з громадянами здійснюється через ресурси “Звернення громадян” та “Мапа міста”, створені на веб-сайті міської ради, Надіслати он-лайн звернення до в.о. міського голови можливо через сайт Моя Вінниця, де створені відповідні сторінки. Дані інструменти активно використовуються, мешканці оперативно, протягом кількох днів, отримують відповіді на звернення. Окрім того, для формування більш якісного діалогу з громадою, в серпні поточного року в.о. міського голови створено сторінку в мережі Facebook, що ведеться особисто очільником міста.

В міській раді функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян до міської диспетчерської служби «Цілодобова варта», з травня 2014 року на веб-сайті працює он-лайн чат для ще більш оперативного та зручного спілкування з операторами “гарячої лінії”.

При міському голові створені і активно функціонують дорадчо-консультативні органи – громадські ради (рада підприємців, рада Вінницьких товаровиробників, Вінницька молодіжна рада).

Протягом останнього року в.о. Вінницького міського голови ініційовано 5 громадських слухань та 8 громадських обговорень.

На офіційному веб-сайті ради в розділі «Додаткова інформація» мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян та надіслати електронне звернення до міського голови, заступників, директорів департаментів, начальників відділів – загалом до 35 працівників міської ради (сторінка «Звернення громадян»).

За співпрацю з організаціями громадянського суспільства відповідає інформаційно-аналітичний відділ департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради, окрім того, в ході реалізації своїх повноважень, усі виконавчі органи Вінницької міської ради співпрацюють з організаціями громадянського суспільства в межах своєї компетенції та у рамках відповідних проектів.

Рекомендації:

 • спростити процедуру запису громадян на прийом до міського голови;

 • здійснювати прийом громадян міським головою систематично, відповідно до затвердженого графіку прийому;

 • розробити та оприлюднити окрему процедуру прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО);

 • систематично проводити інші види консультацій з широкою громадськістю, такі як опитування, фокус групи тощо.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ82%

Участь громадськості?57%

У Вінницькій міській раді забезпечено вільний доступ до приміщень, розташованих на першому поверсі (Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», відділ звернень, канцелярія тощо), доступ до інших приміщень обмежений шляхом встановлення турнікетів, таким чином громадяни мають змогу потрапити до інших кабінетів лише у супроводі працівника міської ради. При цьому, в міській раді встановлено безкоштовний внутрішній телефон, якщо відвідувач має необхідність пройти до приміщень, що знаходяться вище першого поверху, він повинен зателефонувати у відповідний відділ чи департамент, після чого працівник даного підрозділу здійснить пропуск відвідувача через турнікет.

Відповідно до Регламенту виконавчих органів міської ради, громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, пройшовши процедуру попередньої реєстрації у Відділі звернень міської ради шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі до дня проведення засідання (але не пізніше ніж за 24 години до його проведення). В день засідання виконавчого комітету громадянин повинен прийти до міської ради щонайменше за 5-10 хвилин до початку засідання, зателефонувати на вказаний номер, після чого працівник міської ради здійснює пропуск громадянина через турнікет.

На веб-сторінці міської ради (в Статуі міста та в Положенні про громадські слухання) розміщена детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів тощо. Також у вільному доступі – в Статуті міста та Тимчасовому положенні “Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці” розміщена інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Повідомлення про проведення громадських слухань містить всю необхідну інформацію (вказано місце та час проведення громадських слухань, зазначено де саме можна ознайомитися з документами тощо), оприлюднюється з невеликою затримкою – за 9-10 днів до проведення стухання.

На веб-сайті доступна інформація про результати усіх громадських слухань, проведених з 2012 роки, проте протоколи чи стенограми проведених слухань не оприлюднюються.

При виконавчих органах міської ради громадські ради не діють. Робочі групи створюються та функціонують постійно і дуже поширені для вирішення різноманітних питань, при реалізації проектів, проведенні заходів – для відпрацювання того чи іншого питання формуються робочі групи з представників різних департаментів, які мають відповідну компетенцію та можуть бути залучені до реалізації того чи іншого завдання.

Рекомендації:

 • спростити процедуру доступу громадян до засідань виконавчого комітету міської ради;

 • своєчасно розміщувати повідомлення про проведення громадських слухань – не пізніше, ніж за два тижні до їх проведення;

 • оприлюднити протоколи або стенограми громадських слухань, проведених щонайменше протягом останнього року.

Доступ до публічної інформації?82%

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради створено окремий розділ «Доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядника інформації, перелік службової інформації тощо. Проте систему обліку публічної інформації на веб-порталі не створено.

На веб-сторінці розміщені форми запитів на отримання публічної інформації в письмовому вигляді від різних суб’єктів (фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян).

Система навігації по сайту є достатньо зручною, інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. Поряд з цим, веб-сайт не пристосовано для використання людьми з особливими потребами (зокрема, для людей з вадами зору).

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно, проте спеціальної он-лайн форми для подання запиту на інформацію на сайті не створено.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити на публічну інформацію (відповіді на всі запити, надіслані в рамках даного дослідження, було отримано протягом 5-ти робочих днів). При цьому, вчасно надаються відповіді на запити, подані різними способами (поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно).

Відповіді на переважну більшість запитів на публічну інформацію є повними та обґрунтованими, лише на деякі запити не вдалося отримати прямої та чіткої відповіді.

У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами, запитувач інформації має можливість опрацьовувати інформацію – робити виписки, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь які носії інформації. Міською радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4), виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:

 • створити на сайті міської ради систему обліку публічної інформації;

 • створити на веб-сайті спеціальну он-лайн форму для подання запиту на інформацію;

 • забезпечити можливість користування сайтом для людей з особливими потребами (зокрема, з вадами зору);

 • виконавчим органам – сприяти підвищенню культури надання відповідей на запити на інформацію – слідкувати щоб відповіді на всі запити були чіткими та повними.

Адміністративні послуги?84%

З 2008 року у Вінниці діє Центр надання адміністративних послуг, що носить назву «Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», наразі в місті функціонує головне та три територіальні відділення Центру.

ЦНАП має окремий функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, іншу важливу інформацію щодо діяльності Центру, разом з тим, відомості про сполучення громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця паркування на сайті відсутні.

На веб-сторінці ЦНАП наявна вичерпна інформація про структуру, документи Центру, усі послуги, що надаються виконавчими органами, розміщено інформаційні та технологічні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Окрім того, на веб-сайті Центру створено ряд додаткових інструментів, зокрема, через «Персональний кабінет громадянина» можливо перевірити стан розгляду дозвільної процедури, прослідкувати історію просування черги і навіть дистанційно замовити окремі послуги, надіславши до ЦНАП відповідну заявку та скановані копії документів (оригінали пред’являються безпосередньо при отриманні відповіді).

Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації на веб-сайті Центру відсутня.

Прийом громадян в центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» відбувається з понеділка по пятницю, 8 год. на день (в пятницю 7 год.) без перерви на обід, при цьому, прийом до двадцятої години та в суботу не проводиться.

У ЦНАП встановлені інформаційні термінали самообслуговування, організовано електронну чергу, облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, кожне робоче місце оснащене автоматизованою системою оцінки якості надання послуг, керівництво Центру проводить постійний аналіз отриманих оцінок, зауважень і пропозицій, вживаються відповідні заходи для підвищення якості публічних послуг, що надаються в ЦНАП.

У приміщенні Центру облаштовані інформаційні стенди, наявні бланки для заповнення з метою отримання деяких адміністративних послуг, зразки заповнення окремих документів. Інформаційні картки, інші довідково-інформаційні матеріали в паперовому вигляді поширюються в Центрі в кількості, недостатній для забезпечення можливості отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги, натомість вичерпна інформація подається в інформаційних терміналах самообслуговування.

Забезпечено можливість отримати інформації про послуги за допомогою засобів телекомунікації – телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку. Для більш оперативного спілкування з працівниками Центру функціонує он-лайн чат Прозорого офісу.

Попередній запис до Центру можливо здійснити за особистим звернення відвідувача до адміністратора (спеціаліста-консультанта), в режимі on-line на сторінці свого персонального кабінету або зателефонувавши адміністратору-консультанту “Прозорого офісу”.

У місті створено Консультаційно-правовий центр «Вінницька міська юридична клініка», що надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам, при Вінницькому міському управлінню юстиції, функціонує також Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги всім верствам населення. Окрім того, 1 липня поточного року розпочав роботу Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який забезпечує надання соціально-незахищеним громадянам за рахунок держави адвокатських послуг у цивільних та адміністративних справах.

Рекомендації:

 • доповнити інформацію про Центр надання адміністративних послуг, розмістивши на веб-сайті відомості про сполучення громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця паркування;

 • розмістити на веб-сайті ЦНАП інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації

 • внести зміни до графіку прийому громадян: двічі на тиждень продовжити години прийому до 20.00, проводити прийом громадян в суботу;

 • доповнити довідково-інформаційні матеріали, що розповсюджуються в ЦНАП та стосуються надання адміністративних послуг;

 • розмістити на інформаційних стендах зразки необхідних документів, інформаційні та технологічні картки по всіх послугах, що надаються в Центрі.

ДЕПУТАТИ І РАДА67%

Участь громадськості?67%

Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації шляхом подачі письмової заяви до відділу звернень не пізніше, ніж за добу до сесії або засідання (через обмеженість кількості місць), проте інформація про відповідну процедуру, що регулює участь мешканців міста в засіданнях на веб-сайті відсутня.

Громадяни, присутні на сесії та засіданнях комісій, можуть безперешкодно виступати, проте відомості про відповідну процедуру на веб-сторінці також відсутні.

Створені умови доступу до приміщень міської ради (в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання) для осіб з особливими потребами – вхідні двері в міську раду відчиняються автоматично, створені зручні пандуси, розміщено спеціальні інформаційні термінали, об лаштовані пристосовані вбиральні. Разом з тим, наразі не створено необхідних умов (наприклад, подача звукового сигналу) для людей з вадами зору.

Усі депутати міської ради проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці, в більшості випадків прийом здійснюється особисто депутатами, але іноді прийом проводять (або завершують) їх помічники.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади та в Положенні про громадські слухання, обидва документа оприлюднені на сайті ради.

В Статуті міста також врегульовано процедуру подання місцевої ініціативи та проведення загальних зборів громадян.

Окреме положення про порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради відсутнє, в Статуті міста окреслено лише загальні принципи створення та діяльності таких органів, зокрема зазначено, що за розпорядженням міського голови можуть створюватись громадські ради, дорадчі комітети, інші дорадчі органи при міському голові, до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення, основним завданням дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, системи господарювання у місті Вінниці.

У період з липня 2014 депутати міської ради жодного разу не ініціювали проведення громадських обговорень.

Рекомендації:

 • спростити процедуру доступу громадян до сесії міської ради та засідань депутатських комісій;

 • створити необхідні умови доступу до міської ради для осіб з вадами зору;

 • оприлюднити на офіційному веб-сайті вичерпну інформацію про процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради, бути присутнім на сесії міської ради;

 • посилити контроль за проведенням депутатами прийому виборців – прийом повинен здійснюватися особисто депутатом та в чітко визначені години;

 • розробити та оприлюднити окреме положення про порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів міської ради;

 • депутатам – активніше залучати мешканців міста до обговорення актуальних питань, зокрема, шляхом проведення громадських обговорень, ініційованих депутатами міської ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова72%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. На окремих сторінках розміщена інформація щодо загальної та економічної структури видатків міського бюджету, інформація щодо видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, відомості про виконання міського бюджету по доходах та видатках тощо.

Звіт про результати діяльності міського голови?70%

Міський голова звітує про виконання Програми соціального-економічного та культурного розвитку міста двічі на рік, відповідний звіт виносяться на розгляд виконавчого комітету та міської ради, а також публікується на сайті у вигляді рішення в розділі «Документи міської ради». Зокрема, звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку у 2014 р. було представлено на сесії міської ради, повідомлення про звітування було оприлюднено в офіційному друкованому виданні (газета «Вінницька газета») за 5 днів до сесії, участь у сесії могли взяти всі бажаючі, пройшовши процедуру попередньої реєстрації.

Під час сесії міської ради 1 раз на рік міський голова інформує населення про виконання місцевих цільових програм.

Раз на рік міський голова звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради (звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2014 році було заслухано 27 березня 2015 року на засіданні 62-ої сесії міської ради 6-го скликання). Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Вінницької міської ради оприлюднюється в офіційному ЗМІ та на веб-сайті ради.

Окрім того, міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів, разом з тим, відповідний звіт міського голови на веб-сторінці ради не оприлюднено.

Загальна інформація про принципи звітування міського голови міститься у Статуті міста, відповідно до якого, підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період. Разом з тим, інформація про окрему процедуру, яка більш повно та детально визначає порядок та спосіб звітування міського голови на веб-сайті відсутня.

Вінницький міський голова щорічно звітує про свою роботу на сесії міської ради, при цьому, звіт міського голови в повному обсязі транслюється по телеканалу “ВІТА” та публікується в офіційному друкованому ЗМІ. Так, про свою діяльність у 2014 році в.о. Вінницького міського голови прозвітував: 26 грудня 2014 року під час засідання 58-ої сесії міської ради 6-го скликання; 26 грудня 2014 року під час прямого ефіру на телеканалі «ВІТА»; 27 лютого 2015 року під час засідання 61-ої сесії міської ради 6-го скликання. Хоча на сесії міської ради могли бути присутні всі бажаючі, такий спосіб звітування не можна в повній мірі охарактеризувати як таке, що здійснюється під час відкритих зустрічей з громадою.

Рекомендації:

 • розмістити звіт міського голови про роботу виконавчих органів на офіційному веб-сайті міської ради;

 • оприлюднити (а в разі відсутності, розробити) окрему процедуру, яка визначає порядок та спосіб звітування міського голови перед громадою;

 • запровадити практику звітування міського голови про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ65%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?49%

Усі виконавчі органи Вінницької міської ради звітують про свою діяльність безпосередньо перед міським головою, під час сесії міської ради та на засіданнях виконкому, при цьому будь хто може бути присутнім на засіданнях, процедуру попередньої реєстрації, разом з тим, практика звітування виконавчих органів безпосередньо перед територіальною громадою не запроваджена. Інформація про звітування оприлюднюється в офіційному друкованому виданні у повідомленні про сесію міської ради, під час якої буде представлено звіт, а також в порядку денному засідання виконкому, що розміщується на веб-сайті ради.

На веб-сторінці міської ради наявні звіти за останній рік лише окремих виконавчих органів, окрім того, розміщені вони в загальному розділі «Рішення міської ради», таким чином знайти їх можливо лише скориставшись пошуковою системою сайту.

На веб-порталі міської ради в розділі «Галузі міста»/ «Економіка, бізнес та інвестиції» розміщено звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна – подається письмовий звіт про хід виконання програми приватизації майна комунальної власності м. Вінниці на відповідний період.

В розділі «Документи міської ради» розміщено проміжні та заключні звіти про хід та виконання місцевих цільових програм у вигляді відповідних рішень міської ради.

На веб-сайті ради та на сторінках видання «Вінницька газета» оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, проте вони є надто узагальненими та не містять вичерпної інформації про запити (запитувач, тематика запитів тощо).

Рекомендації:

 • запровадити практику звітування виконавчих органів про свою діяльність перед територіальною громадою;

 • розмістити звіти всіх виконавчих органів за останній рік на сторінках відповідних органів;

 • інформацію про місце та час звітування виконавчих органів міської ради заздалегідь (не менше як за 5 днів) розповсюджувати усіма доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ, дошки оголошень комунальних підприємств тощо);

 • розмістити проміжні та заключні звіти про хід та виконання всіх місцевих цільових програм на окремій сторінці веб-сайту;

 • розмістити на веб-сторінці міської ради вичерпні звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію із зазначенням запитувачів інформації, тематики запитів тощо.

Фінансові ресурси муніципалітету?80%

На веб-сторінці Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про обсяг та структуру (загальну та економічну) видатків місцевого бюджету. Опубліковано також квартальні звіти про виконання місцевого бюджету за поточний рік.

Детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи, не опубліковано.

В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік, при цьому повідомлення про проведення публічного представлення даної інформації публікується в офіційному друкованому виданні ради та на веб-сторінці.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті міської ради – в розділі «Документи міської ради» опубліковано звіти про хід виконання “Програми приватизації майна комунальної власності м. Вінниці на 2013-2014 роки” (наявні звіти окремо за 2013 та 2014 рр.), опублікована також “Програма приватизації майна комунальної власності м. Вінниці на 2015 р., проте звіту про хід виконання даної програми на сайті наразі не розміщено.

Рекомендації:

 • розмістити на веб-сторінці міської ради детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи;

 • опублікувати на веб-сайті ради звіт про хід та результати відчуження комунального майна в 2015 році.

Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та в офіційному друкованому виданні ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА56%

Звіти про результати діяльності?56%

Усі постійні депутатські комісії звітують перед міською радою, звіти про роботу постійних депутатських комісій розміщуються на веб-порталі міської ради в розділі «Постійні комісії міської ради».

Статутом міста та Регламентом Вінницької міської ради визначено загальний принцип звітування депутатів міської ради – кожен депутат (та фракція політичної партії у міській раді) зобов’язаний періодично, не рідше ніж 1 раз на рік звітувати про свою діяльність перед виборцями відповідного округу. Разом з тим, детальну процедуру та чіткі строки звітування депутатів міської ради перед громадою не прописано.

У відповідь на запит міською радою надано інформацію про графік звітування депутатів за 2014 р. із зазначенням дати та місце звітування депутатів, при цьому лише половина депутатів міської ради звітують про свою роботу та про виконання доручень виборців (міською радою надано інформацію про звітування лише депутатів, обраних в одномандатних округах).

Депутати Вінницької міської ради не інформували раду та ії виконавчі органи про результати обговорення своїх звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та їі органів у 2014 році.

На веб-сайті міської ради розміщено актуальні звіти половини депутатського корпусу, проте вони подані у форматі газетної статті та не містять інформації про діяльність депутатів у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:

 • розробити та оприлюднити детальну процедуру звітування депутатів міської ради перед виборцями;

 • визначити чіткі строки звітування депутатів;

 • розмістити на веб-сайті графік звітування всіх депутатів міської ради перед громадою;

 • запровадити практику звітування про свою роботу та про виконання доручень виборців усіх без виключення депутатів міської ради;

 • оприлюднити звіти про роботу всіх депутатів міської ради, при цьому звіти мають містити вичерпну інформацію про діяльність депутатів у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

 • запровадити практику інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування депутатів перед громадою;

 • розмістити на офіційній веб-сторінці інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь