Рейтинг міста Вінниця 2017:

72%

Індекс публічності

72%

Публічність міського голови

80%

Публічність виконавчих органів

64%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання Індексу публічності – 2017 Вінниця посіла 4 місце серед 24 міст, які досліджувалися. Загальний рейтинг міста складає 72%, що за методологією дослідження відповідає задовільному рівню публічності. У порівнянні з минулим роком, позиція міста в рейтингу не змінилася (у 2016 році Вінниця також була четвертою), хоча індекс публічності зріс на 8%. Варто зазначити, що кількість міст із задовільним рівнем публічності збільшилася майже у два рази (з 8 міст 2016 року до 15 міст). Це свідчить про позитивну тенденцію розвитку публічності, прозорості та відкритості влади інших місцевих органів самоврядування, що вплинуло також і на Вінницю.

Індекс публічності міського голови міста Вінниця складає 72%, що на 2 % менше, ніж у минулому році. Негативними чинниками, які вплинули на показники публічності міського голови, є досить складна процедура запису на прийом до міського голови, зустріч з очільником міста може відбутися лише при умові, якщо заступники не змогли вирішити питання, з якими зверталися громадяни. Також відсутня актуальна декларація про майновий стан і доходи очільника міста та його заступників. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів не було оприлюднено на сайті міської ради, а лише рішення міської ради про те, аби взяти до відома звіт. Лише частковим є оприлюднення біографічних даних та засобів зв’язку міського голови – на сторінці міської ради відсутня інформація про судимість, партійну приналежність, адресу, номери засобів зв’язку з міським головою та його повноваження.

Одним із найбільших зрушень є затвердження програмного документу, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних. Так, у 2017 році міською радою було прийнято рішення «Про Порядок розміщення наборів даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет». На сайті активно висвітлюється діяльність міського голови, очільник міста доволі часто взаємодіє з журналістами та перебуває особисто на публічних прес-заходах. Також на сторінці міської ради було розміщена вичерпна інформація про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад. Система електронних закупівель PROZZORO активно використовується органами місцевого самоврядування Вінниці. Окрім того, з вересня 2016 року по листопад 2017 року було проведено дослідження громадської щодо результату конкурсу «Бюджет Громадських ініціатив».

Показник публічності органів виконавчої влади складає 80%. Суттєвє збільшення публічності органів виконавчої влади (на 11% у порівнянні з 2016 роком) пов’язані з прогресом у оприлюднені даних у форматі відкритих даних. Зокрема, в 2017 році було прийнято відповідне рішення міської ради. На порталі відкритих даних оприлюднено реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, інформація про рекламні засоби. На сайті без проблем можна знайти усі рішення та документацію виконавчих органів. У Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» створено всі умови для отримання якісних послуг.

Серед негативних практик є те, що на порталі відкритих даних не оприлюднено перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови. Окрім того, не вся інформація публікується в форматі відкритих даних. Також міська рада не дотримується вимог щодо вчасного надання відповідей на усі інформаційні запити.

Показник публічності депутатів міської ради отримав в рейтингу публічності органів місцевого самоврядування серед суб’єктів дослідження найнижчий результат – 64 %. Причиною цього, серед іншого, є відсутність декларації депутатів, актуальних звітів депутатів про їх роботу, складу депутатських фракцій та його змін, інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, запитів депутатів, публікація поіменного голосування в форматі pdf, ість онлайн-трансляції.

Разом з тим, у порівнянні з минулим роком показник публічності зріс на 13%. Серед позитивних практик можна виокремити, що 30 з 54 депутатів проінформували міську раду про результати звітування та виконання доручень виборців протягом останнього року. Графік та строк звітування депутатів міською радою не затверджено. Записи пленарних засідань не оприлюднюються та ведеться лише відеотрансляція в ЦНАПі. Рішення про скликання сесії, проекти порядку денного пленарних засідань та рішень міської ради, протоколи засідань комісій у більшості вчасно оприлюднюються на сайті міської ради. Потрапити на засідання міської ради та роботу постійних комісій можна, пройшовши попередню реєстрацію. Більшість депутатів особисто приймали громадян у графік визначений на сторінці міської ради.

Для підвищення рівня публічності у Вінниці варто запровадити практику звітування міського голови про свою роботу та про результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік, продовжити оприлюднення у форматі відкритих даних інші переліки даних, які визначені постановою КМУ – маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови та інші, оприлюднити на офіційному веб-сайті вичерпну інформацію про процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради, бути присутнім на сесії міської ради.

Принцип прозорості?

Міський голова80%

Інформація про міського голову та його діяльність?46%

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради в розділі «Міська влада» розміщено майже всі біографічні відомості про Вінницького міського голову – дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, відсутня лише інформація про судимість та партійну приналежність.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови в сканованому вигляді розміщена на веб-порталі міської ради на сторінці міського голови. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї.

На офіційній веб-сторінці ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

Графік прийому громадян міським головою та процедуру запису оприлюднено лише на веб-сайті, тоді як на дошці оголошень ця інформація відсутня.

На офіційній сторінці ради відсутня інформація про прийом міським головою ініціативних груп громадян. Адже окремої процедури прийому міським головою ініціативних груп не передбачено.

Функції та повноваження міського голови відсутні на веб-сторінці міської ради.

Функцію висвітлення діяльності міського голови покладено на Департамент у справах ЗМІ та зав’язків з громадськістю Вінницької міської ради. Очільник міста активно комунікує з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, неформальних зустрічей з журналістами. На офіційному веб-сайті активно подається інформація, що стосується діяльності Вінницького міського голови.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?73%

На веб-сайті представлена інформація лише про радників міського голови («Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради»/ «Структура відділу»), тоді як інформація про помічників міського голови відсутня.

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На веб-сторінці є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад, із зазначенням вимог до кандидатів та умов участі у конкурсі, вчасно оприлюднюються усіма можливими способами – в друкованому органі та на офіційній веб-сторінці (в розділах «Актуально» та «Прозоре місто»/ «Кадровий резерв та вакансії»). У вільному доступі (на веб-сайті) наявні також розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. На веб-сторінці ради доступні протоколи конкурсних засідань лише у розділі «Конкурси на заміщення вакантних посад у закладах культури».

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?92%

На офіційному веб-сайті в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднено план стратегічного розвитку міста «Вінниця 2020», документ є достатньо повним, обґрунтованим, дотримано всі формальні вимоги щодо змісту – містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На веб-порталі опубліковано генеральний план міста (сторінка «Громадянам»/«Місто Вінниця»). Також можна більше детально ознайомитися з гепланом у форматі GeoTIFF або на геопорталі міста у розділі «Архітектура та містобудування: Генеральний план міста (основне креслення)». Станом на 2018 рік було понижено понижено гриф «Для службового користування» до «Розсекреченого» на графічних матеріалах містобудівної документації за винятком схеми водопостачання та водовідведення. Проте на сайті досі відсутня текстова частина генплану міста.

На веб-порталі в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» оприлюднено рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також наявні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження)  розміщена на сайті у розділі «Бюджет міста: Видатки бюджету м. Вінниці за 2017 рік».

На веб-порталі в розділі «Прозоре місто: Бюджет міста» оприлюднено рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками).


У 2016 році були проведені ре-сертифікаційні аудити аудиторами BSI Group Polska за результатами яких видані сертифікати відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2008. Останній сертифікат дійсний до 15.09.2018 року.

Нормативні документи муніципалітету?82%

Статут територіальної громади міста опубліковано на веб-сайті міської ради в розділі «Місто Вінниця».

Розпорядження міського голови оприлюднюються з запізненням 1-2 дні. На сайті є можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо. Проте відсутня можливість дізнатися дату опублікування документу на сайті міської ради.

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради затверджено «Порядок розміщення наборів даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет». Міські комунальні підприємства публікують у формі відкритих даних інформацію, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.06.2017 р. № 1423 “Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Вінницької міської ради в мережі Інтернет”.

Вінницькою міською радою розроблено і затверджено документ, яким запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі – «Положення про Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці».

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ74%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?75%

Інформація про номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті є доступною. Однак, переважно у всіх виконавчих органів відсутня інформація про розклад роботи та в деяких адреси. Здебільшого на сайті ради розміщена повна інформація про всіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по-батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти). Проте в керівника департаменту архітектури та містобудування відсутня біографія, а в керівника департаменту культури біографія є неповною та містить лише інформацію про попереднє місце роботи. Наявні дані про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), графік прийому громадян керівниками виконавчих органів, проте не оприлюднено процедуру запису на прийом.

Біографічні дані заступників є неповними. У всіх заступників міського голови відсутня інформація про судимість та поштова адреса, у деяких сімейний стан.  

На сайті міської ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

На веб-порталі надано вичерпну інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?38%

На сайті оприлюднюється лише перелік питань  виконавчого комітету, однак інформацію про місце та час засідань не вказано. Доступні лише біографічні дані менше половини складу виконавчого комітету, а саме міського голови та його заступників. Інформація про керуючого справами є неповною, відсутня його електронна пошта.

На веб-сайті ради не оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

У вільному доступі на сторінці «Виконавчі органи ради» знаходиться інформація про повноваження виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?80%

Усі рішення виконавчого комітету, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, оприлюднюються на офіційній веб-сторінці міської ради в розділі «Документи міської ради». На сайті також публікуються проекти всіх рішень виконавчого комітету.

У розділі «Економіка, бізнес та інвестиції: Перелік діючих регуляторних актів Вінницької міської ради» оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Оскільки план здійснення регуляторної діяльності було прийнято тільки на 2018 рік, то повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів відсутні на даний момент.

На веб-сторінці міської ради розміщена більшість інформації про послуги на окремих сторінках комунальних підприємств. Проте інформація про вартість послуг оприлюднена не у всіх комунальних підприємств.

Проекти порядку денного засідань виконкому також розміщуються на веб-сторінці ради в розділі «Виконавчий комітет», проте оприлюднення відбувається за добу до засідання виконкому.

На веб-сайті ради в розділі «Прозоре місто»/«Державні закупівлі» оприлюднено річний план закупівель всіх виконавчих органів Вінницької міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та культури, освітніх та спортивних закладів міста.

На офіційному веб-сайті ради в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» розміщено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма необхідними додатками. Інформацію про місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету, оприлюднено, проте не в окремому розділі, а на сторінках відповідних департаментів, таким чином, хоча інформація наявна, проте розміщена в форматі, незручному для користувачів.

На веб-сторінці міської ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Комунальне майно та земля муніципалітету?75%

У місті Вінниця регулярно відбуваються земельні торги, відповідні рішення оприлюднюються на веб-сайті ради в розділі «Рішення міської ради», оголошення про проведення земельних торгів розміщується на першій сторінці веб-сайту  в розділі «Актуально» та в офіційному друкованому виданні «Вінницька газета».

Усі рішення про проведення земельних торгів містять необхідну інформацію: розмір земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний  договір. На веб-сторінці розміщуються результати проведення земельних торгів розміщені кожного комунального підприємства та виконавчого органу влади.

У Вінниці створений та функціонує містобудівний кадастр міста. Службу містобудівного кадастру утворено у складі Департамент архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради.

У форматі Відкритих даних оприлюднено: перелік земельних ділянок, право на які можливо отримати на конкурентних засадах у поточному році; перелік об’єктів комунальної власності; перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду; перелік суб’єктів господарювання комунальної власності; інформація про рекламні засоби; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту.

Опубліковано, але не у форматі Відкритих даних: відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності; які можуть бути передані в користування; маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту; перелік вільних земельних ділянок комунальної власності, які можуть бути передані у власність (оренду) на земельних торгах у формі аукціону. На веб-сторінці не оприлюднюється: маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту та перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.

Рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах та про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств не приймалося міською радою.

ДЕПУТАТИ І РАДА65%

Інформація про депутатів міської ради?75%

На веб-сторінці Вінницької міської ради міської ради в розділі «Міська влада» наявна не у всіх депутатів інформація про місцезнаходження, поштову адресу депутатів міської ради, номери телефонів та адреси електронної пошти.

Відомості про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати) депутатів Вінницької міської ради на веб-сторінці відсутні.

На сайті міської ради розміщено біографічні дані (із зазначенням дати народження, освіти, досвіду роботи, сімейного стану, судимості, партійної приналежності), фотографії та графік прийому (дні, години та місце прийому) громадян депутатами міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?76%

Регламент роботи Вінницької міської ради та Положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради в розділі «Документи міської ради».

На веб-сторінці міської ради оприлюднено інформацію про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради оприлюднена на веб-сторінці ради в розділі «Доступ до публічної інформації».

На веб-сайті наявна також актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій (розділ «Міська рада») та про їх склад, проте, відсутні відомості про зміну складу комісій, а також інформація про склад та зміни депутатських фракцій.

Також на веб-порталі представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради, але без позначення на карті. Наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти, а також про обов’язки та функції секретаріату ради та апарату міської ради та її виконкому.

Пленарні засідання міської ради?51%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюються не менш ніж за 5 днів до скликання сесії на веб-сайті ради та в офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється менше, ніж за тиждень. Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 10 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

У міській раді використовується електронна система голосування «Віче». Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не висвітлюється на веб- сторінці ради, проте на сайті можна ознайомитися з результатами поіменного голосування депутатів – дана інформація оприлюднюється безпосередньо в день пленарного засідання.

У міській раді відсутня практика ведення аудіо та онлайн трансляцій засідань сесії на веб-сторінці ради, натомість місцевий телеканал МКП ІТА «ВІТА» здійснює відеотрансляцію сесій Вінницької міської ради. Аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради відсутні на веб-сайті ради.

У міській раді затверджений та діє етичний кодекс, дія якого поширюється також і на депутатів міської ради, у якому затверджено процедуру врегулювання конфліктів інтересів.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

Всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях Вінницької міської ради, своєчасно оприлюднюються на веб-сторінці міської ради (протягом 1-2 робочих днів після засідання).

На сайті розміщено також протоколи всіх засідань комісій.

Принцип відкритості?

Міський голова56%

Участь громадськості?56%

Прийом громадян міським головою проводиться несистематично та не завжди відповідає графіку зазначеному на сайті міської ради. На практиці громадяни можуть записатися на прийом до міського голови в приміщенні міської ради при наявності документу, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення). Громадянину, який записався на прийом до міського голови, напередодні в телефонному режимі повідомляється про час та місце здійснення прийому. Очільник міста переважно делегує свій обов’язок підлеглим. І лише при умові, якщо заступники не змогли вирішити питання, можлива особиста зустріч з міським головою. Відповідно до сайту ради міський голова виділяє лише 2 години на прийом громадян, адже прийом здійснюється кожен третій четвер місяця з 16.00 до 18.00.

Протягом 2017 року проведено 10 громадських слухань ініційованих Вінницьким міським головою. Також протягом вересня 2016 року по листопад 2017 року було проведено дослідження громадської  щодо результату конкурсу “Бюджет Громадських ініціатив”.

 

Створені умови для доступу осіб з інвалідністю у приміщенні міської ради: облаштовано пандуси, пристосовані інформаційні термінали, вбиральні, вхідні двері відчиняються автоматично.

Окремої процедури прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО) не передбачено – прийом здійснюється в загальному порядку.  Міський голова активно використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі(Facebook).

При міському голові створені і активно функціонують громадські ради (рада підприємців, рада Вінницьких товаровиробників, Вінницька молодіжна рада, координаційна рада ветеранів антитерористичної операції і волонтерів міста Вінниці, рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки, туристична рада) та 15 робочих груп різного спрямування.

У міській раді функціонує «Гаряча лінія» для оперативного звернення громадян до міської диспетчерської служби «Цілодобова варта».

На офіційному веб-сайті у розділі «Петиції та звернення громадян» мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, у тому числі до міського голови.

За співпрацю з організаціями громадянського суспільства відповідає інформаційно-аналітичний відділ департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради. Усі виконавчі органи Вінницької міської ради співпрацюють з організаціями громадянського суспільства в межах своєї компетенції та в рамках відповідних проектів.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ85%

Участь громадськості?100%

Відповідно до Регламенту виконавчих органів міської ради, громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, пройшовши процедуру попередньої реєстрації у Відділі звернень міської ради шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі до дня проведення засідання.

У Вінницькій міській раді забезпечено вільний доступ до приміщень, розташованих на першому поверсі (Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», відділ звернень, канцелярія тощо), доступ до інших приміщень обмежений шляхом встановлення турнікетів, таким чином громадяни мають змогу потрапити до інших кабінетів лише у супроводі працівника міської ради.

Повідомлення про проведення громадських слухань, яке містить всю необхідну інформацію оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні.  Також можна дізнатися детальну інформація на сайті ради про основні механізми (місцева ініціатива, загальні збори громадян) у розділі «Громадська участь».

При міському голові активно працюють консультативно-дорадчі органи та робочі групи. На веб-сайті доступна інформація про оголошення та результати  усіх громадських слухань.

Доступ до публічної інформації?70%

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради створено окремий розділ «Доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядника інформації, перелік службової інформації тощо. Проте систему обліку публічної інформації на веб-порталі не створено.

На веб-сторінці розміщені форми запитів на отримання публічної інформації в письмовому вигляді від різних суб’єктів (фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян), проте спеціальної он-лайн форми для подання запиту на інформацію на сайті не створено.

Система навігації є не надто простою для недосвідченого користувача. Розділи та рубрики не є завжди логічно упорядковані, відсутня адаптація під мобільну версію. Сайт не пристосований для користування людьми з обмеженими можливостями.

Виконавчі органи не дотримуються термінів надання відповідей на запити на публічну інформацію (відповіді на 12 з 34 запитів, надіслані в рамках даного дослідження, було отримано із запізненням на 20 робочих днів з дня подачі запиту). Запит на інформацію можна подати всіма способами (поштою, електронною поштою, факсом, особисто). Відповіді на запити є повними та обґрунтованими.

У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами, запитувач інформації має можливість опрацьовувати інформацію – робити виписки, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь які носії інформації. Міською радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4), виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.  

Окремий портал відкритих даних міської ради не створено, інформація оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. На головній сторінці сайту розміщено банер (переадресація), що веде на портал відкритих даних. Для оприлюднення наборів даних використовуються відповідні формати CSV та XLSX. При цьому, забезпечено сортування наборів даних за визначеними ознаками (фільтрами), зокрема за предметом, ключовими словами, форматом наборів даних, частотою оновлення, популярністю наборів даних серед користувачів, а також можливість пошуку серед наборів даних.

Адміністративні послуги?94%

З 2008 року у Вінниці діє Центр надання адміністративних послуг, що носить назву «Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», наразі в місті функціонує головне та три територіальні відділення Центру.

ЦНАП має окремий функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, іншу важливу інформацію щодо діяльності Центру. Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації на веб-сайті Центру відсутня. На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами.  Також на інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

Прийом громадян в центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» відбувається з понеділка по п’ятницю, 8 год. на день (в п’ятницю 7 год.) без перерви на обід,  кожної середи до двадцятої години. У суботу прийом громадян не відбувається.

У ЦНАП встановлені інформаційні термінали самообслуговування, організовано електронну чергу, облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, кожне робоче місце оснащене автоматизованою системою оцінки якості надання послуг, керівництво Центру проводить постійний аналіз отриманих оцінок, зауважень і пропозицій, вживаються відповідні заходи для підвищення якості публічних послуг, що надаються в ЦНАП.

У приміщенні Центру облаштовані інформаційні стенди, проте поширення довідково-інформаційних матеріалів та розміщення інформаційних карток в друкованому форматі не здійснюється, натомість вичерпна інформація подається в інформаційних терміналах самообслуговування. Бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг можна отримати безкоштовно безпосередньо при отриманні послуги. Забезпечено можливість отримати інформації про послуги за допомогою засобів телекомунікації – телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку. Для більш оперативного спілкування з працівниками Центру функціонує он-лайн чат Прозорого офісу.

Попередній запис до Центру можливо здійснити за особистим звернення відвідувача до адміністратора (спеціаліста-консультанта), в режимі on-line на сторінці свого персонального кабінету або зателефонувавши адміністратору-консультанту “Прозорого офісу”. ЦНАП має доступ до державних реєстрів, починаючи з весни 2017 року можна оформити закордонний паспорт в одному з відділень Центру адміністративних послуг.

У місті створено Консультаційно-правовий центр «Вінницька міська юридична клініка», що  надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам, при Вінницькому міському управлінню юстиції, функціонує також Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги всім верствам населення. Окрім того, з липня 2015 року розпочав роботу Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який забезпечує надання соціально-незахищеним громадянам за рахунок держави адвокатських послуг у цивільних та адміністративних справах.

ДЕПУТАТИ І РАДА70%

Участь громадськості?70%

Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації шляхом подачі письмової заяви до відділу звернень не пізніше, ніж за добу до сесії або засідання (через обмеженість кількості місць), проте інформація про відповідну процедуру, що регулюють участь мешканців міста в засіданнях на веб-сайті відсутня. Створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання.

Процедура документально не врегульована, але мешканці можуть виступати на засіданнях комісій, при цьому бажано попередньо повідомити по телефону тему, щоб було змога надати детальну інформацію по даному питанню, виступити громадянин може після того, як головуючий надасть йому слово.

Більшість депутатів (71%) перевірені під час моніторингу 7 міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.  Інші припиняли прийом громадян за 1-2 год. до зазначеного часу або проводили його в інший час, що не відповідає графіку зазначеному на сайті.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади та в Положенні про громадські слухання, обидва документа оприлюднені на сайті ради. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано в окремому положенні ради.

У поточному році депутатами Вінницької міської ради громадські обговорення, громадські слухання та загальні збори громадян ініційовані не були.

Принцип підзвітності?

Міський голова80%

Фінансові ресурси муніципалітету?84%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, який містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. На порталі spending.gov.ua. розміщена інформація про використання коштів лише частини структурних підрозділів Вінницької міської ради. На сайті ради відсутня ця інформація та посилання на відповідний портал.

Дізнатися про перелік та ставки місцевих податків і зборів можна на сторінці міської ради у розділі «Калькулятор місцевого податку на нерухоме майно: Нормативні документи Вінницької міської ради, що стосуються встановлення та справляння податків і зборів».

Звіт про результати діяльності міського голови?79%

Міський голова звітує про виконання Програми соціального-економічного та культурного розвитку міста двічі на рік, відповідний звіт виноситься на розгляд виконавчого комітету та міської ради, а також публікується на сайті у вигляді рішення в розділі «Документи міської ради». Практика звітування міського голови про виконання програми соціального-економічного та культурного розвитку міста на відкритій зустрічі з громадянами відсутня.

Під час сесії міської ради 1 раз на рік міський голова інформує населення про виконання місцевих цільових програм. Окрім того, звіти публікуються на веб-сторінці ради в розділі «Документи міської ради».

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради у 2017 році перед міською радою звітував міський голова (звіт було заслухано 26 травня 2017 року під час 6-ї сесії міської ради 7-го скликання). Відповідний звіт оприлюднено  на веб-сайті міської ради. Окрім того, міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів, (відповідний звіт оприлюднено на веб-сторінці міської ради).

Загальна інформація про принципи звітування міського голови міститься у Статуті міста, відповідно до якого, підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період. Разом з тим, інформація про окрему процедуру, яка більш повно та детально визначає порядок та спосіб звітування міського голови на веб-сайті відсутня.

Вінницький міський голова щорічно звітує про свою роботу на сесії міської ради, при цьому, звіт міського голови в повному обсязі транслюється на місцевому телеканалі та публікується в офіційному друкованому ЗМІ. Так, 22 грудня 2017 року під час сесії Вінницької міської ради міський голова Сергій Моргунов відзвітував перед депутатами та громадою про підсумки 2017 року та озвучив пріоритетні завдання і проекти, які будуть реалізовуватися у місті протягом наступного року. Також міський голова звітував про свою діяльність в 2017 році під час прямого ефіру на телеканалі МКП ІТА «ВІТА» 20 грудня 2017. Поряд з цим, практика звітування міського голови про свою діяльність під час відкритої зустрічі з громадою у Вінниці відсутня.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ83%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?70%

Практика звітування виконавчих органів безпосередньо перед територіальною громадою не запроваджена. Усі виконавчі органи про свою діяльність безпосередньо перед міським головою, під час сесії міської ради та на засіданнях виконкому, інформація про звітування оприлюднюється в офіційному друкованому виданні у повідомленні про сесію міської ради, під час якої буде представлено звіт, а також в порядку денному засідання виконкому, куди можна потрапити лише за попередньою реєстрацією. На веб-сайті раді наявні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році у розділі «Документи».

Протягом року 2017 року було подано один звіт про результати  відчуження комунального майна. На веб-сайті ради оприлюднюються звіти за місяць із загальними даними про кількість оброблених запитів щодо розгляду запитів на публічну інформацію без зазначення запитувача та тематики.

Фінансові ресурси муніципалітету?95%

На веб-сторінці Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про обсяг та структуру (загальну та економічну) видатків місцевого бюджету. Опубліковано також квартальні звіти про виконання місцевого бюджету за поточний рік.  

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи. Оприлюднена фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті міської ради – в розділі «Документи міської ради».

Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та в офіційному друкованому виданні ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА56%

Звіти про результати діяльності?56%

На момент моніторингу лише одна депутатська комісія прозвітувала перед міською радою про результати своєї діяльності – 26 травня 2017 року на засіданні 19 сесії міської ради 7-го скликання було заслухано звіт постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та етики про що прийнято рішення міської ради від 26.05.2017 №762. Інформація про звітування  інших депутатських комісій на веб-порталі міської ради відсутня.

Статутом міста та Регламентом Вінницької міської ради визначено загальний принцип звітування депутатів міської ради – кожен депутат (та фракція політичної партії у міській раді)  зобов’язаний періодично, не рідше ніж 1 раз на рік звітувати про свою діяльність перед виборцями відповідного округу. Водночас детальну процедуру та чіткі строки звітування депутатів міської ради перед громадою не прописано. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради відсутні на веб-сайті ради. Лише 55% депутатів проінформували міську раду та виконавчі органи про результати звітування. Звіти минулих років містять інформацію щодо діяльності у раді та роботу з виборцями, водночас відсутня інформація про участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців, виконання передвиборчої програми.

Інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян відсутня.

Залишити відповідь