Рейтинг міста Вінниця 2018:

70.9%

Індекс публічності

79%

Публічність міського голови

68%

Публічність виконавчих органів

67%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування у 2018 році в загальнонаціональному рейтингу Вінницька міська рада посіла дев’яте місце. Загальний показник Вінниці у порівнянні з минулим роком зменшився на 1,08% та становить 70,92%. Отже, муніципальна влада, як і в попередні роки спостереження, належить до категорії міст із задовільним рівнем публічності.

Публічність міського голови

Показник публічності міського голови у 2018 році становила 78,65%, що на 7% більше, ніж у попередній період. Також позиція Сергія Моргунова змінилася у рейтингу публічності міських голів: він піднявся з шостого на четверте місце.

Як і в попередній період, значна увага приділяється оприлюдненню на офіційному вебсайті Вінницької міської ради інформації про порядок, умови, результати проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, розміщенню нормативних та програмних документів міської ради. На сайті опублікована декларація за 2018 рік про доходи та фінансові зобов’язання міського голови.

Головна посадова особа міста щорічно звітує перед депутатським корпусом про роботу виконавчих органів ради, про здійснення державної регуляторної політики, про результати власної роботи, активно застосовує електронні інструменти для комунікації з жителями міста. У міській раді запроваджена система управління якістю (ISO), є сертифікат, що підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015.

Водночас, як і раніше, у публічному доступі відсутня інформація про помічників та радників міського голови, не оприлюднено більшість даних генерального плану міста. Процедура запису громадян на прийом до міського голови залишається досить складною, у середньому міський голова виділяє особистому прийому громадян менш ніж чотири години на місяць.

Окрім того, необхідно визначити чіткішу та детальнішу процедуру звітування міського голови безпосередньо перед жителями міста та запровадити практику звітування очільника міста на відкритій зустрічі перед територіальною громадою.

Публічність виконавчих органів міської ради

Рівень публічності органів виконавчої влади Вінницької міської ради у 2018 році становить 67,93% (дев’яте місце у рейтингу).

На сайті міської ради розміщена вичерпна інформація про склад, структуру, контактні дані виконавчих органів та виконавчого комітету, опубліковані декларації про майно, доходи та витрати заступників міського голови та керівників структурних підрозділів, оприлюднена інформація про повноваження виконавчого комітету, про пільги для різних категорій населення на різні види послуг, розміщені проміжні та остаточні звіти про хід та виконання місцевих цільових програм.

У вільному доступі є всі рішення та документація виконавчих органів, оголошення про проведення земельних торгів, інформація, що стосується регуляторної політики, громадських слухань. Опубліковані річні плани закупівель усіх структурних підрозділів ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, закладів культури та охорони здоров’я, освітніх установ міста. Забезпечено доступ до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні міської ради та її виконавчих органів. Після попередньої реєстрації громадяни можуть брати участь у засіданнях виконавчого комітету.

У Центрі надання адміністративних послуг – «Прозорий офіс» – забезпечено доступ громадян до якісних послуг, зокрема завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій: встановлено систему електронної черги, є інформаційні термінали самообслуговування громадян, електронні інструменти оцінки якості послуг тощо. Водночас, як і в попередньому періоді, потребують значного доповнення довідково-інформаційні матеріали, які розповсюджуються у Центрах надання адміністративних послуг.

Серед помітних недоліків – відсутність на сайті детальної інформації про фінансові ресурси міської ради, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, протоколів або стенограм проведених громадських слухань, звітів виконавчих органів тощо. Із запізненням публікується проєкт порядку денного засідань виконкому, результати земельних торгів (у друкованому виданні), повідомлення про проведення громадських слухань.

Відсутня практика звітування виконавчих органів ради безпосередньо перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.

Хоча у Вінниці створено Портал відкритих даних, велика кількість публічної інформації, яка перебуває у розпорядженні міської ради та її виконавчих органів, досі не публікується у відповідному форматі.

Публічність депутатів міської ради

Показник публічності депутатів Вінницької міської ради становить 67,3%, що відповідає 15 місцю у загальному рейтингу представницьких органів.

На вебсайті ради розміщена інформація про депутатів міської ради, графік та місце прийому громадян, межі округів, склад постійних депутатських комісій, декларації про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру, результати поіменних голосувань депутатів, розмір депутатських фондів на виконання повноважень тощо.

Громадяни можуть бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації. Створені необхідні умови доступу до приміщень міської ради для осіб з інвалідністю.

Водночас, як і в попередніх періодах, є потреба у чіткому врегулюванні процедури, строків та графіку звітування депутатів Вінницької міської ради перед виборцями, започаткування практики звітування постійних депутатських комісій перед міською радою. Звіти депутатів міської ради слід доповнити інформацією про виконання передвиборчої програми, участь у роботі представницького органу, реалізацію доручень виборців.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 • доповнити біографічні дані міського голови відомостями про його партійну приналежність;
 • розробити та оприлюднити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо);
 • розмістити на веб-сторінці міської ради інформацію про помічників та штатних радників міського голови із зазначенням контактної інформації та сфери їх відповідальності;
 • доповнити описову частину генерального плану міста, оприлюдненого на веб-порталі міської ради, розмістивши пояснювальну записку та основні положення генерального плану;
 • доповнити графічну частину генерального плану, розміщену на веб сайті, наступними матеріалами: схема розташування міста в системі розселення, план існуючого використання території, схема існуючих планувальних обмежень, модель перспективного розвитку міста, схема проектних планувальних обмежень, схема вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього транспорту; схема інженерного обладнання території, схема інженерної підготовки та захисту території тощо;
 • оприлюднити на веб-сайті міської ради актуальну (зведену) редакцію бюджету міста;
 • забезпечити вчасне (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання) оприлюднення всіх  розпоряджень міського голови на офіційній веб-сторінці ради;
 • запровадити практику надання комунального майна в оренду через систему “PROZORRO.Продажі”;
 • затвердити місцевий нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів.
 • спростити процедуру запису громадян на прийом до міського голови;
 • створити в приміщенні міської ради необхідні умови для людей з вадами зору (наприклад, звуковий сигнал);
 • запровадити практику періодичного проведення досліджень громадської думки (опитувань, фокус груп тощо), що стосуються питань місцевого значення та/або ефективності діяльності міського голови;
 • створити окремий структурний підрозділ міської ради, відповідальний за співпрацю з організаціями громадянського суспільства;
 • розробити чітку окрему процедуру, яка б детально визначала порядок та спосіб звітування міського голови перед територіальною громадою;
 • запровадити практику звітування міського голови на відкритій зустрічі безпосередньо перед територіальною громадою;
 • оприлюднювати на веб-сторінці ради та в офіційному ЗМІ детальні звіти про результати діяльності міського голови, виконавчих органів влади та результати (проміжні та заключні) виконання міських цільових програм.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 • оприлюднити на веб-сторінці міської ради розклад роботи всіх виконавчих органів,
 • своєчасно, не менше, ніж за 5 днів до дня засідання виконавчого комітету оприлюднювати проекти порядку денного засідань виконкому;
 • своєчасно, не пізніше, ніж через 5 робочих днів після їх прийняття розміщувати на веб-сайті ради та в газеті «Вінницька газета» усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу;
 • оприлюднювати зміни до річних планів закупівель виконавчих органів міської ради;
 • розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо вартості послуг, що надаються усіма комунальними підприємствами міста;
 • оприлюднити на офіційній веб-сторінці ради інформацію, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги;
 • опублікувати на веб-сайті перелік договорів, укладених міською радою, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них;
 • оприлюднювати рішення про проведення земельних торгів в окремому розділі веб-сайту міської ради;
 • публікувати інформацію про результати земельних торгів в офіційному друкованому ЗМІ міської ради («Вінницька газета»);
 • оприлюднити у форматі відкритих даних: перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду по кожному договору – назва орендаря, адреса, плаща, характер використання, орендна плата); актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок; відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість);
 • затвердити рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради на унітарних комунальних підприємствах міста;
 • затвердити рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств міста Вінниці;
 • спростити процедуру реєстрації для участі у засіданнях виконавчого комітету міської ради;
 • вчасно оприлюднювати повідомлення про проведення громадських слухань;
 • запровадити практику оприлюднення протоколів (стенограм) проведених громадських слухань;
 • оприлюднювати на веб-сторінці міської ради протоколи засідань містобудівної ради;
 • розмістити на на сайті інформацію про порядок оскарження рішень Вінницької міської ради;
 • опублікувати на офіційній веб-сторінці міської ради в розділі «Доступ до публічної інформації» Систему обліку публічної інформації;
 • створити онлайн форму для подання запиту на інформацію до міської ради та її виконавчих органів;
 • розробити та оприлюднити детальну процедуру оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації;
 • розмістити на сайті ЦНАП відомості про під’їзні шляхи та місця паркування;
 • оприлюднити на сайті ЦНАП інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації;
 • запровадити практику здійснення прийому громадян до двадцятої години хоча б 1 раз на тиждень;
 • започаткувати практику звітування виконавчих органів безпосередньо перед територіальною громадою міста;
 • розмістити на веб-сторінці міської ради актуальні (за 2018 рік) звіти всіх виконавчих органів;
 • зобов’язати виконавчі органи влади подавати міській раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна;
 • розмістити на веб-сайті ради та на сторінках видання «Вінницька газета» детальні звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію (запитувач, тематика запитів, кількість, дати тощо).
 • створити наглядові ради в комунальних підприємствах міста;
 • на веб-сторінці Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто/Бюджет міста» оприлюднено детальну інформацію про обсяг та структуру (загальну та економічну) видатків місцевого бюджету, із зазначенням розпорядників бюджетних коштів;
 • опублікувати детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності міської ради і, зокрема, на виконавчі органи;
 • розмістити на офіційному Порталі відкритих даних м. Вінниці  наступну інформацію у форматі відкритих даних:
 • фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів;
 • звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств;
 • бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт (оприлюднено назви ділянок та перелік робіт, але дані неактуальні – за 2017 рік);
 • лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них;
 • звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету (наявні на сайті, але не у форматі відкритих даних).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 • актуалізувати контактні телефони всіх депутатів міської ради;
 • опублікувати на веб-сайті інформацію про зміни в складі постійних депутатських комісій;
 • оприлюднити на веб-сторінці ради інформацію про склад депутатських фракцій та його зміни;
 • забезпечити своєчасне оприлюднення на сайті та в офіційному друкованому ЗМІ рішень про скликання сесії міської ради та проектів рішень міської ради;
 • розміщувати на веб-сайті міської ради інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях;
 • оприлюднювати на веб-сторінці аудіо і відео записи пленарних засідань міської ради;
 • розробити, затвердити місцевими нормативними документами та оприлюднити чітку процедуру врегулювання конфлікту інтересів депутатами міської ради;
 • стимулювати започаткування практики повідомлення депутатами інформації про наявність конфлікту інтересів;
 • розмістити на веб-сайті ради інформацію щодо запитів депутатів міської ради;
 • оприлюднити на веб-сайті інформацію про процедуру, що регулює участь мешканців міста в засіданнях міської ради;
 • документально врегулювати та опублікувати процедуру, яка дозволяє мешканцям міста виступати на пленарних засіданнях міської ради;
 • розмістити на веб-сайті ради інформацію про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій;
 • підвищити рівень особистої присутності депутатів міської ради під час здійснення прийому громадян у визначений час та у встановленому місці;
 • оприлюднити інформацію про громадські обговорення, ініційовані депутатами протягом останнього року;
 • започаткувати практику звітування постійних депутатських комісій перед міською радою;
 • забезпечити розміщення на веб-порталі міської ради актуальних звітів про роботу всіх постійних депутатських комісій;
 • розробити та затвердити детальну процедуру звітування депутатів перед територіальною громадою міста;
 • затвердити строки та графік звітування депутатів перед виборцями;
 • доповнити звіти депутатів міської ради інформацією про виконання передвиборчої програми, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Принцип прозорості?

Міський голова83%

Інформація про міського голову та його діяльність?83%

На офіційному сайті Вінницької міської ради в розділі «Міська влада» розміщено фото та переважну більшість біографічних відомостей про міського голову: дата народження, освіта, сімейний стан, досвід роботи, відсутність судимості, проте, як і в попередніх періодах, відсутні відомості про партійну приналежність міського голови.

Починаючи з 2015 року на сайті НАЗК оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Вінницького міського голови, на офіційному веб-сайті розміщені гіперпосилання на відповідні документи. Декларація за 2018 рік містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї.

На офіційній веб-сторінці міської ради наявна вичерпна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

На офіційному веб-сайті ради та на інформаційних стендах розміщена актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. Окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) у м. Вінниці досі відсутня.

На сайті представлена інформація з описом повноважень та функцій міського голови – в розділі «Виконавчий комітет» розміщено розпорядження Вінницького міського голови  “Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету”, в якому визначено обов’язки очільника міста.

Інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично з’являється на веб-сайті ради. Міський голова активно комунікує з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами не менше ніж 1 раз на тиждень.

Інформація про служби міського голови та кадрова політика?88%

На веб-сайті міської ради в розділі «Апарат міської ради та її виконкому» розміщений перелік радників міського голови, що працюють на громадських засадах, проте інформація про помічників та штатних радників із зазначенням контактної інформації та сфери їх відповідальності відсутня.

На веб-сайті наявна інформація про всіх працівників міської ради та більшість підпорядкованих структур у форматі – ПІП, посада, № телефону, e-mail.

На веб-сторінці міської ради в розділі «Кадровий резерв та вакансії» розміщена детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – розміщено розпорядження міського голови “Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради”.

Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно (не пізніше як за місяць до проведення конкурсу) оприлюднюються на веб-сайті та в офіційному засобі масової інформації ради – в газеті «Вінницька газета».

У вільному доступі (на веб-сайті) наявні розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад (розділ «Документи міської ради»/«Розпорядження міського голови». На веб-сторінці ради розміщені протоколи засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад (із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, без зазначення персональних даних).

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?78%

На офіційному веб-сайті в розділі «Економіка бізнес та інвестиції» оприлюднено план стратегічного розвитку міста – «Стратегія розвитку Вінниця-2020». Документ достатньо повний та відповідає вимогам чинного законодавства – містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На офіційній веб-сторінці міської ради розміщений генеральний план міста (розділ «Архітектура та містобудування»), що містить основні графічні матеріали – основне креслення, план зонування міста, перелік пам’яток архітектури, каталог вулиць, грошова оцінка земель, історико-архітектурний опорний план міста, порядок розміщення зовнішньої реклами, але відсутня описова частина (пояснювальна записка) до генерального плану міста. Генеральний план міста все ще містить інформацію з обмеженим доступом – в 2019 р. для більшості інформації понижено гриф “Для службового користування” до “Розсекречено, крім схеми водопостачання та водовідведення, відповідно до Наказу Мінрегіону №452 від 16.09.2013 – підтверджено гриф «ДСК» «для службового користування» на текстових матеріалах.

На сайті в розділі «Прозоре місто/Бюджет громади» розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Проте, актуальна (зведена) редакція бюджету міста (видатки, надходження) на веб-сайті відсутня.

На офіційній веб-сторінці в розділі «Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднена також програма соціально-економічного розвиту міста на поточний рік.

В місті запроваджена система управління якістю (ISO) та є чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015 (результат проведення зовнішнього аудиту).

В місті функціонує система електронних петицій – на веб-сайті розміщене посилання на кабінет міста Вінниці в «Єдиній системі місцевих петицій», пройшовши процедуру реєстрації та авторизації мешканці міста можуть в режимі онлайн подати петицію до міської ради, підтримати вже існуючу, переглянути відповіді на раніше розглянуті е-петиції.

Міською радою затверджено низку документів, які визначають пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних: Положення про відкриті дані Вінницької міської ради (рішення Вінницької міської ради від 27.04.2018 № 1164); Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2017 р. № 1423 “Про Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Вінницької міської ради в мережі Інтернет”. Вінницькою міською радою підписано Меморандум про співпрацю в рамках реалізації пілотного проекту щодо відкритих даних; прийнято Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2017 р. №1627 “Про приєднання Вінницької міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної Хартії відкритих даних” та затверджено план дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії.

Нормативні документи муніципалітету?85%

На веб-сайті міської ради, в розділі «Громадянам/Місто Вінниця», оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Більшість розпоряджень міського голови вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання)  оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість зручного пошуку та фільтрування документів за різними критеріями – рік, номер, дата та назва документу.

Міська рада та її структурні підрозділи використовують систему електронних закупівель PROZORRO та PROZORRO.Продажі, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 30 тис.грн. Міська рада здійснює через “PROZORRO.Продажі”  лише продажі майна та активів через систему “PROZORRO.Продажі”, здача в оренду майна через цю систему не здійснюєтся.

Затверджено ряд документів, які регулюють порядок розміщення відкритих даних міської ради та її структурних підрозділів, проте нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних не затверджено, міська рада керується постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Процедуру громадського бюджету запроваджено та врегульовано в «Положенні про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної громади».

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ73%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?82%

На веб-сайті Вінницької міської ради в розділі «Міська влада/Виконавчі органи влади» доступна інформація про місцезнаходження виконавчих органів, номери зв’язку, адреси електронної пошти працівників виконавчих органів міської ради. Розклад роботи у більшості випадків відсутній, але розміщено інформацію про дні та години прийому громадян керівниками департаментів.

На веб-сторінці розміщена повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, наявна вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).

На веб-сайті оприлюднено графік прийому громадян усіма керівниками виконавчих органів, а також створено можливість надіслати до кожного з них електронне звернення.

В розділі «Петиції та звернення громадян» розміщена інформація про порядок особистого прийому громадян (груп громадян) секретарем міської ради, заступниками міського голови,    керуючим справами виконкому, керівниками  виконавчих  органів  міської  ради.

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови та інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку доступні на веб-сторінці міської ради в розділі «Виконавчий комітет/Заступники міського голови».

Також оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати всіх заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників – на сайті ради розміщене пряме гіперпосилання на відповідні декларації на сайті НАЗК.

Повноваження та функції виконавчих органів Вінницької міської ради описані в положеннях про відповідні виконавчі органи, розміщені на їх сторінках.

На веб-сторінці ради наявна інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Інформація про виконавчий комітет міської ради?100%

На офіційному веб-сайті міської ради в розділі «Склад виконавчого комітету міської ради» розміщена інформація про персональний склад, місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету, а також біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото). В розділі «Заступники міського голови» оприлюднено розпорядження Вінницького міського голови «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому», в якому, зокрема, прописано повноваження виконавчого комітету Вінницької міської ради.

В розділі «Новини/План медіа заходів» своєчасно оприлюднюється актуальна інформація про адресу, місце та час засідань виконавчого комітету.

Рішення та документація виконавчих органів?75%

Всі рішення виконавчого комітету оприлюднюються на веб-сторінці міської ради, як правило, в день прийняття – розділ «Документи міської ради». Проекти рішень виконавчого комітету також вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Поряд з цим, проекти порядку денного засідань виконкому оприлюднюються з деяким запізненням – менше, ніж за 5 днів до дня засідання виконавчого комітету.

На веб-сайті ради в розділі «Регуляторна політика» та в газеті «Вінницька газета» оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються в розділі «Новини» і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій.

Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюються на веб-сайті ради та в газеті «Вінницька газета», проте в деяких випадках це відбувається із запізненням – пізніше, ніж через 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту (але не пізніше, ніж через 10 днів). Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в офіційному друкованому ЗМІ.

Більшість виконавчих органів вчасно (протягом 5 робочих днів з дня затвердження) оприлюднюють річні план закупівель на сайті ради та на сайті prozorro.gov.ua, але, не завжди оприлюднюють зміни до них.

На веб-сайті міської ради надано перелік послуг, що надаються усіма комунальними підприємствами, але по окремим підприємствам  відсутня інформація щодо вартості послуг. В розділі “Праця та соціальний захист” розміщено перелік більшості пільг та допомог, а також перелік документів, необхідних для їх отримання. Інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги відсутня.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті в розділі «Програми міської ради» розміщено перелік місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

Перелік договорів, укладених міською радою, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них на веб-сторінці ради відсутні.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Комунальне майно та земля муніципалітету?64%

У місті регулярно відбуваються земельні торги і рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються на веб-сайті, але такі рішення розміщуються разом з іншими рішеннями виконкому в розділі «Документи міської ради», що є не зовсім зручним для користувачів.

Усі рішення про проведення земельних торгів містять інформацію про перелік земельних ділянок, стартову ціну кожного лота, умови користування земельною ділянкою, особу, уповноважену укласти відповідний  договір.

Інформація про результати земельних торгів вчасно (переважно протягом 1-2-х робочих днів з дня проведення торгів) оприлюднюються на веб-сайті ради, проте в друкованих ЗМІ така інформація відсутня.

Створений та функціонує містобудівний кадастр міста, ведення містобудівного кадастру здійснюється службою містобудівного кадастру відповідно до ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру», що діє в складі департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради.

Створено Портал відкритих даних Вінниці, на якому у форматі відкритих даних оприлюднено такі набори даних:

 • Перелік об’єктів комунальної власності;
 • Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
 • Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення;
 • Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
 • Інформація про рекламні засоби – наявна інформація про рекламні засоби приватної та комунальної власності – дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, дата видачі дозволу та строк його дії, відсутня інформація щодо номеру і дати укладення договору для рекламних засобів комунальної власності;
 • Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови (оприлюднюються в загальному переліку, а не окремим списком);
 • Розклад руху громадського транспорту;
 • Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість).

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду по кожному договору – назва орендаря, адреса, плаща, характер використання, орендна плата) оприлюднений на сайті міської ради в розділі «Департамент комунального майна/Оренда об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Вінниці», але не у форматі відкритих даних.

Деякі набори даних відсутні як на веб-сторінці міської ради, так і на Порталі відкритих даних Вінниці зокрема:

 • Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок;
 • Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість).

На момент проведення моніторингу Вінницькою міською радою не було прийняте  рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах, а також про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

ДЕПУТАТИ І РАДА77%

Інформація про депутатів міської ради?95%

На веб-сторінці ради в розділі «Міська рада» наявні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів (розміщене пряме гіперпосилання на сайт НАЗК).

Розміщена інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Інформація про номери телефонів та електронні пошти депутатів ради також наявна, але не всі номери телефонів актуальні – є випадки, коли вказано загальний телефон міської ради, загальний телефон установи, в якій здійснюється прийом громадян, телефон колишнього помічника, і навіть домашній телефон депутата.

Права та обов’язки депутатів міської ради визначено та оприлюднено в Статуті міста та в Регламенті міської ради.

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?90%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради в розділі «Міська рада».

На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій, а також інформація про їх склад, разом з тим дані про зміни  постійних депутатських комісій не оприлюднено.

На веб-сайті ради розміщена інформація  про повноваження, графік прийому секретаря міської ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена на сайті НАЗК (на веб-сайті міської ради розміщено гіперпосилання).

На офіційній веб-сторінці відсутня  інформація про склад депутатських фракцій та його зміни.

В розділі «Депутати міської ради/Округи» представлена інформація про перелік та межі округів (перелік вулиць по кожному округу), в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті розміщене Положення про апарат міської ради, в якому визначено  обов’язки та функції апарату, також наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти апарату міської  ради.

Пленарні засідання міської ради?68%

Рішення про скликання сесії міської ради оприлюднюються на сайті та в офіційному друкованому ЗМІ, але з деяким запізненням – як правило, за 7-9 днів до її проведення.

Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). Всі проекти рішень оприлюднюються на веб-сторінці ради, але інколи це відбувається із затримкою – менше, ніж за 20 днів до засідання.

В міській раді діє електронна система голосування «Віче». Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях на веб-сторінці ради не оприлюднюється, проте інформацію про присутність депутатів можна дізнатися, переглянувши результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного, що публікуються в розділі «Перелік питань до сесії» безпосередньо в день голосування або на наступний день.

Всі пленарні засідання ради транслюються наживо на телеканалі “Віта” та на його сторінці у мережі Facebook.

Аудіо і відео записи пленарних засідань міської ради на веб-сайті не оприлюднюються.

Протоколи сесій міської ради публікуються в розділі «Міська рада».

Питання врегулювання конфлікту інтересів регулюється Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розробленими НАЗК та, частково, Правилами врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсу та членами конкурсної комісії надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Вінниці, проте чіткої процедури, визначеної місцевими нормативними документами не оприлюднено. На даний момент відсутня також практика повідомлення депутатами інформації про конфлікт інтересів.

У міській раді затверджений та діє етичний кодекс, дія якого поширюється також і на депутатів міської ради.

Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?80%

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Також протоколи всіх засідань ради розміщуються на сайті.

На веб-сторінці ради оприлюднюються протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій.

Інформація щодо запитів депутатів міської ради на веб-сайті відсутня.

На веб-сторінці оприлюднено рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Принцип відкритості?

Міський голова72%

Участь громадськості?72%

Вінницький міський голова періодично здійснює прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою. При цьому, процедура запису на прийом до міського голови залишається достатньо важкою. Спочатку необхідно потрапити на прийом до профільного заступника і тільки у разі, якщо він не зміг вирішити питання, громадянин може записатися на прийом до міського голови. Прийом здійснює особисто міський голова в присутності профільного заступника, який раніше розглядав справу, але не зміг вирішити проблему. Попередній запис громадян на прийом проводиться за наявності документу, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення). Громадянину, який записався на прийом до міського голови, напередодні в телефонному режимі повідомляється про час та місце здійснення прийому, як правило прийом відбувається не пізніше ніж через 30 днів після запису. Таким чином, прийом громадян міським головою проводиться несистематично та не завжди відповідає графіку, зазначеному на веб-сайті, тому досить важко визначити кількість годин, які міський голова виділяє на прийом громадян в середньому протягом місяця – так, протягом квітня – червня 2019 р. проведено 2 прийоми громадян тривалістю по 4 год. кожен.

Окремої процедури прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО) не передбачено – прийом здійснюється в загальному порядку.

Періодично (щонайменше 1 раз на місяць) міський голова проводить виїзні зустрічі (прийоми) з громадськістю у різних районах міста. Так, протягом січня – червня 2019 р. відбулось 19 таких зустрічей.

Для осіб з особливими потребами створені необхідні умови для доступу до приміщення міської ради, в тому числі до приміщення, в якому здійснює прийом громадян міським головою – вхідні двері відчиняються автоматично, облаштовано зручні пандуси, пристосовані інформаційні термінали, вбиральні. Разом з тим, відсутні необхідні умови (наприклад, звуковий сигнал) для людей з вадами зору.

Вінницький міський голова достатньо активно користується сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для комунікації з мешканцями міста, зокрема на сайті міської ради створено електронну форму звернень, через яку можливо звернутися безпосередньо до очільника міста, наявна можливість залишити електронне звернення на сервісі «Мапа міста» (міський голова періодично переглядає розміщені звернення та відслідковує оперативність та якість їх виконання) або надіслати звернення на сторінку міського голови в мережі Facebook. Дані інструменти активно використовуються мешканцями міста.

В міській раді функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян до міської диспетчерської служби «Цілодобова варта», з травня 2014 року на веб-сайті працює он-лайн чат для ще більш оперативного та зручного спілкування з операторами «гарячої ліні».

Міський голова періодично самостійно ініціює громадські обговорення  (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем міста – протягом 2018 року Вінницьким міським головою було ініційовано 20 громадських слухань. Поряд з цим, дослідження громадської думки (опитування, фокус групи тощо), що стосуються питань місцевого значення та/або ефективності діяльності міського голови протягом останнього року не проводилися.

На офіційному веб-сайті ради в розділі «Петиції та звернення громадян» мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян та надіслати електронне звернення до міського голови, заступників, директорів департаментів, начальників відділів – загалом до 35 працівників міської ради.

При міському голові створені і активно функціонують дорадчо-консультативні органи – спеціалізовані робочі групи та громадські ради: Рада підприємців, Рада Вінницьких, Вінницька молодіжна рада, Туристична рада; Координаційна рада ветеранів антитерористичної операції і волонтерів міста Вінниці.

Окремого підрозділу, який відповідає за співпрацю з організаціями громадянського суспільства в міській раді не створено, частково ці обов’язки покладені на інформаційно-аналітичний відділ департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради, окрім того, усі виконавчі органи Вінницької міської ради в ході реалізації своїх повноважень співпрацюють з організаціями громадянського суспільства в межах своєї компетенції та у рамках відповідних  проектів.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ82%

Участь громадськості?57%

У Вінницькій міській раді забезпечено вільний доступ до приміщень, розташованих на першому поверсі (Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», відділ звернень, канцелярія тощо), доступ до інших приміщень обмежений шляхом встановлення турнікетів, таким чином громадяни мають змогу потрапити до інших кабінетів лише у супроводі працівника міської ради. При цьому, в міській раді встановлено безкоштовний внутрішній телефон, якщо відвідувач має необхідність пройти до приміщень, що знаходяться вище першого поверху, він може зателефонувати у відповідний відділ чи департамент, після чого працівник даного підрозділу здійснить пропуск відвідувача через турнікет.

Процедура реєстрації  для участі у засіданнях виконавчого комітету залишається незмінною протягом останніх років – відповідно до Регламенту виконавчих органів міської ради, громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, пройшовши процедуру попередньої реєстрації у Відділі звернень міської ради шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі до дня проведення засідання (але не пізніше ніж за 24 години до його проведення). В день засідання виконавчого комітету громадянин повинен прийти до міської ради щонайменше за 5-10 хвилин до початку засідання, зателефонувати на вказаний номер, після чого працівник міської ради здійснює пропуск громадянина через турнікет.

На веб-сторінці міської ради – в Статуті міста та в Положенні про громадські слухання (розділ «Громадська участь/Нормативна база») розміщена детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів тощо. Також у вільному доступі – в Статуті міста, в Положенні про громадську експертизу та Положенні про місцеві ініціативи оприлюднена інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян тощо).

Повідомлення про проведення громадських слухань містить всю необхідну інформацію (вказано місце та час проведення громадських слухань, зазначено де саме можна ознайомитися з документами тощо), але оприлюднюється з деякою затримкою – за 7-9 днів до проведення стухання.

На веб-сайті доступна інформація про результати усіх громадських слухань, проведених з 2012 року, проте протоколи чи стенограми проведених слухань не оприлюднюються.

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи та громадські ради. Зокрема: Громадська рада з розвитку фізичної культури та спорту у м. Вінниці, Архітектурно-містобудівна рада, Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки м. Вінниці, ​Медична рада, Рада департаменту культури Вінницької міської ради, Опікунська рада над недієздатними та обмежено дієздатними особами при виконавчому комітеті Вінницької міської рада ​​та ін. Робочі групи створюються та функціонують постійно і дуже поширені для вирішення різноманітних питань, при реалізації проектів, проведенні заходів – для відпрацювання того чи іншого питання формуються робочі групи з представників різних департаментів, які мають відповідну компетенцію та можуть бути залучені до реалізації того чи іншого завдання.

Протоколи засідань містобудівної ради на веб-сторінці ради не оприлюднюються.

Інформація про порядок оскарження рішень Вінницької міської ради на сайті відсутня.

Доступ до публічної інформації?90%

На офіційному веб-сайті міської ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, проте система обліку публічної інформації на офіційній веб-сторінці відсутня. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів:

 • форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді;
 • форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді;
 • форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому вигляді.

Система навігації по сайту є достатньо зручною – інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією, на кожній сторінці внизу останнього скролу розміщено мапу сайту. Використання сайту є комфортним для осіб зі слабким зором, зокрема створено інструмент масштабування шрифтів.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно, проте онлайн форма для подання запиту на інформацію не створена.

Виконавчі органи міської ради дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Виконавчі органи надають відповіді на запит вчасно не залежно від способу подання (поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно). Відповіді на запити, як правило, є достатньо повними та обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів.

На сайті розміщено загальну інформацію про порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, проте детальна процедура не прописана.

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

На веб-сайті міської ради створено окремий розділ щодо «Відкриті дані міської ради». Публічна інформація у форматі відкритих даних оприлюднюється на Порталі відкритих даних Вінниці, на сайті міської ради надається посилання на розміщені набори відкритих даних. Для оприлюднення наборів даних використовуються переважно формати: XLS та CSV.

На Порталі відкритих даних забезпечено сортування наборів даних за визначеними ознаками (фільтрами), зокрема за предметом, ключовими словами, форматом наборів даних, актуальністю, за востаннє внесеними змінами, популярністю наборів даних серед користувачів, а також можливість пошуку серед наборів даних.

Адміністративні послуги?92%

З 2008 року у Вінниці діє Центр надання адміністративних послуг, що носить назву «Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», наразі в місті функціонує головне та три територіальні відділення Центру. Через Центр можливо отримати 269 адмінпослуг. ЦНАП має окремий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, разом з тим,  відомості про під’їзні шляхи та місця паркування на сайті відсутні.

Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації на веб-сайті ЦНАП не оприлюднена.

На веб-сторінці ЦНАП наявна вичерпна інформація про структуру, документи Центру, усі послуги, що надаються виконавчими органами, розміщено інформаційні та технологічні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Окрім того, на веб-сайті Центру створено ряд додаткових інструментів, зокрема, через «Персональний кабінет громадянина» можливо перевірити стан розгляду дозвільної процедури, прослідкувати історію просування черги і навіть дистанційно замовити окремі послуги, надіславши до ЦНАП відповідну заявку та скановані копії документів (оригінали пред’являються безпосередньо при отриманні відповіді).

Прийом громадян в центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» відбувається з понеділка по суботу, 8 год. на день (в суботу 5 год.) без перерви на обід, при цьому, прийом до двадцятої години не проводиться.

У приміщенні Центру облаштовані інформаційні стенди, наявні бланки для заповнення з метою отримання деяких адміністративних послуг, зразки заповнення окремих документів. Інформаційні картки, інші довідково-інформаційні матеріали в паперовому вигляді поширюються в Центрі в кількості, недостатній для забезпечення можливості отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги, натомість вичерпна інформація подається в інформаційних терміналах самообслуговування.

У ЦНАП встановлені інформаційні термінали самообслуговування, організовано електронну чергу, облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, кожне робоче місце оснащене автоматизованою системою оцінки якості надання послуг, керівництво Центру проводить постійний аналіз отриманих оцінок, зауважень і пропозицій, вживаються відповідні заходи для підвищення якості публічних послуг, що надаються в ЦНАП.

Забезпечено можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації – телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку. Для більш оперативного спілкування з працівниками Центру функціонує он-лайн чат Прозорого офісу.

Попередній запис до Центру можливо здійснити за особистим звернення відвідувача до адміністратора (спеціаліста-консультанта), в режимі on-line на сторінці свого персонального кабінету або зателефонувавши адміністратору-консультанту “Прозорого офісу”.

Працівники ЦНАП під час здійснення своїх посадових обов’язків мають доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У місті створено Консультаційно-правовий центр «Вінницька міська юридична клініка», що  надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам, при Вінницькому міському управлінню юстиції, функціонує також Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги всім верствам населення. Окрім того, з липня 2015 року функціонує Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який забезпечує надання соціально-незахищеним громадянам за рахунок держави адвокатських послуг у цивільних та адміністративних справах.

ДЕПУТАТИ І РАДА70%

Участь громадськості?70%

Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації шляхом подачі письмової заяви до відділу звернень не пізніше, ніж за добу до сесії або засідання (через обмеженість кількості місць), проте інформація про відповідну процедуру, що регулює участь мешканців міста в засіданнях на веб-сайті відсутня, її можна дізнатися в телефонному режимі або під час особистого візиту в міську раду.

Створені умови доступу до приміщень міської ради (в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання) для осіб з особливими потребами – вхідні двері в міську раду відчиняються автоматично, створені зручні пандуси, розміщено спеціальні інформаційні термінали, облаштовані пристосовані вбиральні. Разом з тим, наразі не створено необхідних умов (наприклад, подача звукового сигналу) для людей з вадами зору.

Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради документально не врегульована, але мешканці міста мають таку можливість – громадянин може виступити після того, як головуючий надасть слово.

На веб-сайті відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій, її можна дізнатися в телефонному режимі або надіславши запит на публічну інформацію. Громадяни вільно можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації, але попередивши про присутність в телефонному режимі, щоб працівник міської ради зустрів та провів громадянина через пропускну систему.

Більшість депутатів забезпечують проведення регулярного прийому виборців у визначений час та у визначеному місці. В момент моніторингу близько половини депутатів проводили прийом громадян особисто, в інших випадках – їх помічники, окрім того, були зафіксовані випадки, коли на прийомі не були присутні ні сам депутат, ні його помічник, або коли прийом закінчувався раніше визначеного часу.

Порядок проведення громадських слухань врегульовано в Статуті громади та в Положенні про громадські слухання.

Процедуру подання місцевої ініціативи врегульовано Тимчасовим положенням “Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці” та “Положенням про місцеві ініціативи”.

Процедуру проведення загальних зборів громадян прописано в Статуті громади.

Загальний порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради визначено у Регламенті виконавчих органів міської ради.

Депутати розглядають на засіданнях ради електронні петиції, які набрали необхідну кількість голосів лише у разі необхідності – відповідно до Порядку розгляду електронних петицій, петиція, що набрала необхідну кількість голосів через відділ звернень надходить на розгляд до виконавчих органів, і лише якщо питання, підняті в петиції вимагають розгляду на сесії, відповідальний виконавчий орган готує проект рішення, який розглядається на засіданні. У відповідях на петиції, як правило, не зазначено яким органом її було розглянуто, тому важко визначити відсоток рішень, які були прийняті на засіданнях міської ради.

Інформація про ініційовані депутатами громадські обговорення протягом останнього року відсутня.

Принцип підзвітності?

Міський голова79%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті міської ради в розділі «Бюджет громади» розміщено затверджений радою річний звіт про виконання бюджету (доступні звіти починаючи з 2007 року), який містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

На Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (spending.gov.ua) розміщена інформація про використання публічних коштів структурними підрозділами міської ради та комунальними закладами міста.

В розділі «Бюджет громади» оприлюднено рішення про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження порядків їх справляння та зміни до нього.

Звіт про результати діяльності міського голови?75%

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради, в поточному році звіт було представлено 29.03.2019 року. Окрім того, щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради оприлюднюється в офіційному друкованому ЗМІ – газеті «Вінницька газета» (№16 від 05.04.2019р.) та на офіційному веб-сайті в розділі «Економіка, бізнес та інвестиції/Регуляторна політика».

Вінницький міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів спільно зі звітом міського голови оприлюднюється на веб-сторінці ради.

Загальна процедура звітування міського голови описана у Статуті міста, відповідно до якого, підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період. Проте чіткої, окремої процедури, яка детально визначає порядок та спосіб звітування міського голови перед територіальною громадою все ще не розроблено.

Вінницький міський голова звітує про свою роботу на сесії міської ради, під час якої відбувається он-лайн трансляція засідання в місцевому ЗМІ (на талеканалі МКП ІТА «ВІТА»), при цьому на засідання може потрапити кожен бажаючий, але кількість місць обмежена. Також міський голова звітує під час прямих ефірів на телеканалах МКП ІТА «ВІТА» та ФНТУ ВРД «ВІНТЕРА».

На сайті ради звіт міського голови оприлюднено разом зі звітом про роботу виконавчих органів у формі презентації. Такий формат є досить зручним та легким для сприйняття мешканцями міста, проте не містить детальної інформації про результати роботи очільника міста та виконавчих органів влади, використані ресурси, результати виконання міських цільових програм тощо.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ38%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?28%

Усі виконавчі органи Вінницької міської ради звітують про свою діяльність безпосередньо перед міським головою, під час сесії міської ради та на засіданнях виконкому, при цьому будь-хто може бути присутнім на засіданнях, процедуру попередньої реєстрації, разом з тим, практика звітування виконавчих органів безпосередньо перед територіальною громадою досі не запроваджена.

Інформація про звітування виконавчих органів оприлюднюється в офіційному друкованому виданні у повідомленні про сесію міської ради, під час якої буде представлено звіт, а також в порядку денному засідання виконкому, що розміщується на веб-сайті ради.

На веб-сторінці міської ради наявні звіти близько половини виконавчих органів, проте частина з них неактуальні, зокрема відсутні звіти за 2018 рік.

На веб-порталі міської ради в розділі «Галузі міста/Економіка, бізнес та інвестиції» розміщено звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, що містить всю необхідну інформацію. В розділі «Програми міської ради» розміщено проміжні та заключні звіти про хід та виконання більшості місцевих цільових програм у вигляді відповідних рішень міської ради.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна – подається письмовий звіт про хід виконання програми приватизації майна комунальної власності м. Вінниці на відповідний період, проте на веб-сайті міської ради оприлюднюється лиш загальний звіт Департаменту комунального майна – Рішення міської ради “Про письмовий звіт про хід та результати відчуження комунального майна за 2018 рік”, звіти окремих виконавчих органів відсутні.

На веб-сайті ради та на сторінках видання «Вінницька газета» оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, проте вони є надто узагальненими (кількість інформаційних запитів в динаміці за певний період, в тому числі окремо від юридичних та фізичних осіб та результати розгляду запитів) та не містять вичерпної інформації про запити (запитувач, тематика запитів тощо).

В жодному комунальному підприємстві міста на даний момент не створено наглядові ради.

Фінансові ресурси муніципалітету?35%

На веб-сторінці Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто/Бюджет міста» оприлюднено детальну інформацію про обсяг та структуру (загальну та економічну) видатків місцевого бюджету, проте без зазначення розпорядників бюджетних коштів, розміщено також квартальні звіти про виконання місцевого бюджету за поточний рік.

Детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи, не опубліковано.

В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік, при цьому повідомлення про проведення публічного представлення даної інформації публікується в офіційному друкованому виданні ради та на веб-сторінці. В поточному році публічне представлення інформації про виконання міського бюджету відбулося 12 березня в залі засідань міської ради. Оголошення про проведення публічного представлення опубліковане 5 березня у “Вінницькій газеті” та на сайті ради. Звіт опубліковано в №9 “Вінницької газети” від 22 лютого 2019 р.

На сайті міської ради розміщено загальний звіт Департаменту комунального майна про хід та результати відчуження комунального майна за 2018 рік, звіти окремих виконавчих органів не опубліковано.

На офіційній веб-сторінці Вінницької міської ради відсутня наступна інформація:

 • фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів;
 • звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств;
 • бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт (оприлюднено назви ділянок та перелік робіт, але дані неактуальні – за 2017 рік);
 • лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них.

На веб-сайті розміщено звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, проте не у форматі відкритих даних.

Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та в офіційному друкованому виданні ради – газеті «Вінницька газета».

ДЕПУТАТИ І РАДА45%

Звіти про результати діяльності?45%

Постійні депутатські комісії не звітували перед міською радою протягом останнього року,  на веб-порталі міської ради в розділі «Постійні комісії міської ради» розміщені звіти про роботу 4-х постійних депутатських комісій з 7-ми існуючих, при цьому звіт лише однієї комісії актуальний, інших трьох – за 2016-2017 рр.

Статутом міста та Регламентом Вінницької міської ради визначено загальний принцип звітування депутатів міської ради – кожен депутат (та фракція політичної партії у міській раді)  зобов’язаний періодично, не рідше ніж 1 раз на рік звітувати про свою діяльність перед виборцями відповідного округу.

Поряд з цим, детальну процедуру звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано, рішення про строки проведення звітів депутатів перед виборцями міською радою не затверджене, графік звітування депутатами відсутній.

На практиці депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. На сайті міської ради в розділі «Депутати міської ради» розміщено актуальні (за 2018 рік) звіти про роботу депутатів. Більшість звітів містить інформацію щодо діяльності депутата у раді та роботу з виборцями, тоді як інформація про виконання передвиборчої програми, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців відсутня

Близько 75% депутатів Вінницької міської ради проінформували раду та ії виконавчі органи про результати обговорення своїх звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів у поточному році.

На веб-сайті міської ради розміщена інформація щодо використання депутатського фонду за І півріччя 2019 року поіменно – запланована сума, використана та залишок на кінець періоду.

Коментарі закриті.