Рейтинг міста Вінниця 2014:

63.3%

Індекс публічності

66.5%

Публічність міського голови

68.6%

Публічність виконавчих органів

55.2%

Публічність депутатів

Резюме міста:

За результатами вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування в загальнонаціональному рейтингу Вінницька міська рада зайняла друге місце, поступившись лише Івано-Франківській міській раді. За загальним показником публічність Вінниці склала 67 % (зі 100 можливих), що класифікується як задовільний рівень публічності. Узагальнений індекс, в свою чергу, став результатом сумування показників публічності міського голови, виконавчих органів та депутатів ради. Хоча по кожному з цих параметрів Вінницька міська рада також зайняла друге місце у всеукраїнському рейтингу, рівень публічності кожного з трьох суб’єктів все ж відрізняється.

Так, рівень публічності міського голови становить 67 % від максимального стандарту. Очільник міста приділяє достатньо уваги формуванню якісної комунікації з громадою, так, при міському голові створені та функціонують дорадчо-консультативні органи – громадські ради і спеціалізовані робочі групи. Для комунікації з мешканцями міський голова досить активно використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології. При цьому, наявна можливість надіслати електронне звернення не лише до очільника міста, а й до його заступників, керівників усіх структурних підрозділів (загалом до 35 працівників міської ради). Позитивною є практика функціонування онлайн-чату з диспетчерською службою міста. Значна увага приділяється оприлюдненню інформації про бюджет міста, про порядок, умови, результати проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, а також розміщенню нормативних та програмних документів міської ради.

Разом з тим, у публічному доступі відсутня інформація про помічників та радників міського голови, не оприлюднено більшість матеріалів генерального плану міста, прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років) тощо. Варто зазначити, що процедура запису громадян на прийом до міського голови є надто складною, практично не можливо потрапити на прийом до міського голови з першого разу, а окремої процедури прийому ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів не розроблено. З метою підвищення рівня підзвітності та публічності міського голови важливо також нормативно врегулювати та запровадити практику звітування міського голови про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік.

Рівень публічності органів виконавчої влади Вінницької міської ради, за результатами дослідження, становить 69 %. На веб-порталі представлено відомості про всі підприємства, установи та організації що належать до сфери управління міської ради, оприлюднені всі рішення та документація виконавчих органів, інформація, що стосується проведення земельних торгів. Оприлюднюються відомості про місце та час засідань виконавчого комітету, при цьому, пройшовши попередню процедуру реєстрації, кожен громадянин може бути присутнім на засіданні виконкому.

З 2008 року у місті працює Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс». Особливістю Центру є активне використання сучасних інформаційних технологій – встановлено систему електронної черги, інформаційні термінали самообслуговування громадян, електронні інструменти оцінки якості послуг, ведеться відеонагляд. Скориставшись «Персональним кабінетом громадянина», вже сьогодні можна дистанційно замовити окремі адміністративні послуги. Позитивною практикою є функціонування онлайн-чату для спілкування з працівниками Центру, а також інструменту «Калькулятор субсидій», за допомогою якого, ввівши необхідні дані, кожен бажаючий у режимі онлайн може вирахувати приблизний розмір субсидії, на яку він може розраховувати.

Разом з тим, до недоліків можна віднести: відсутність інформації про повноваження виконавчого комітету, відомостей про вартість послуг, що надаються комунальними підприємствами, про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг, формули розрахунку тарифів на комунальні послуги; протоколів або стенограм проведених громадських слухань, відсутність практики звітування виконавчих органів про свою діяльність перед територіальною громадою (на відкритих зустрічах). Виконавчим органам варто сприяти підвищенню культури надання відповідей на запити на отримання інформації – слідкувати, щоб відповіді на всі запити були чіткими та повними, надавалися в терміни, встановлені чинним законодавством. Потребують значного доповнення довідково-інформаційні матеріали, що розповсюджуються в ЦНАП та стосуються надання адміністративних послуг (інформаційні та технологічні картки тощо).

Хоча рейтинг публічності депутатів Вінницької міської ради є одним з найвищих серед усіх обласних міст, показник в 55 % класифікується як низький рівень публічності. Серед основних недоліків, виявлених в ході моніторингу – відсутність письмових звітів депутатів та уніфікованих процедур звітування перед виборцями; відсутність у вільному доступі частини важливої інформації, що стосується діяльності депутатів міської ради, зокрема, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів міської ради; результатів поіменних голосувань депутатів; рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання; плану реалізації депутатами доручень виборців тощо. Зростанню прозорості та підзвітності депутатів сприятиме запровадження практики онлайн-трансляцій сесій міської ради, а також удосконалення процедури й запровадження практики регулярного звітування усіх депутатів перед виборцями.

Позитивним є те, що на веб-сторінці ради опубліковано вичерпні біографічні та контактні дані депутатів міської ради, розміщена інформація про місце та графік прийому громадян. Вчасно оприлюднюються рішення про скликання сесії, проекти порядку денного пленарних засідань та рішень міської ради, протоколи засідань комісій. Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації. Існує процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради, брати участь у засіданнях депутатських комісій. Створені необхідні умови доступу до приміщень міської ради для осіб з особливими потребами.

Принцип прозорості?

Міський голова72%

Інформація про міського голову та його діяльність?67%

У зв’язку з тим, що 27 лютого 2014 року Вінницького міського голову Гройсмана Володимира Борисовича було призначено на посаду Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, обов’язки міського голови на момент проведення моніторингу виконував секретар Вінницької міської ради Моргунов Сергій Анатолійович. Тому формально в ході дослідження оцінювався рівень публічності роботи виконуючого обов’язки Вінницького міського голови.

На сайті Вінницької міської ради розміщено фотографію та майже повні біографічні дані в.о. міського голови, за виключенням дати народження, даних про судимість та партійної приналежності.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в.о. міського голови в сканованому вигляді розміщена на веб-порталі міської ради. В офіційному друкованому органі (газета «Вінницька газета» №33-34 від 25.04.2014р., с. 16) оприлюднено всі відомості, зазначені в декларації – загальна сума, майно, вклади, що стосуються міського голови та членів сім’ї.

На офіційній веб-сторінці міської ради розміщена вичерпна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти, перелік повноважень міського голови.

Графік прийому громадян міським головою та процедуру запису розміщено лише на веб-сторінці, тоді як на дошці оголошень подібна інформація відсутня. Окремої процедури прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) не передбачено. Відтак прийом ініціативних груп громадян здійснюється в загальному порядку.

У структурі міської ради створено підрозділ, який відповідає за висвітлення діяльності міського голови – дану функцію покладено на Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради. В.о. міського голови періодично, 2-3 рази на місяць, особисто контактує з журналістами шляхом організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю, проведення прямого ефіру на місцевих телеканалах тощо. Висвітлення діяльності в.о. міського голови на офіційному веб-сайті відбувається систематично, проте не щоденно – 2-3 рази на тиждень.

Рекомендації:

 • доповнити біографічні дані в.о. міського голови, розмістивши інформацію про дату народження, судимість та партійну належність.
 • розмістити інформацію про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису на прийом на дошці оголошень/інформаційних стендах міської ради;
 • розробити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) та розмістити інформацію про графік прийому та процедуру запису таких груп на веб-сайті та інформаційних стендах міської ради;
 • збільшити частоту та кількість контактів в.о. міського голови з представниками засобів масової інформації;
 • підвищити інтенсивність висвітлення діяльності в.о. міського голови не веб-сайті міської ради.
Інформація про служби міського голови та кадрова політика?72%

На офіційній веб-сторінці наявна вичерпна контактна інформація, що стосується працівників міської ради та підпорядкованих раді підрозділів. По кожному департаменту та відділу розміщено інформацію про керівництво, структуру, завдання та положення відповідного підрозділу, надаються відомості по кожному працівнику: посада, номер телефону, електронна пошта, номер кабінету, фото. Разом з тим, ради відсутня будь яка інформація про помічників та радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних).

Детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад також оприлюднюється на офіційному веб-порталі міської ради. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються усіма можливими способами – в друкованому органі та на офіційній веб-сторінці. У вільному доступі (на веб-сайті) наявні розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Подавши відповідний запит на інформацію, можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Рекомендації:

розмістити на офіційному веб-сайті міської ради інформацію про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних), а саме – контактну інформацію та сфери їх відповідальності.

Основні програмні (концептуальні) документи муніципалітету?62%

На офіційному веб-сайті оприлюднено план стратегічного розвитку міста «Вінниця 2020». Документ містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

Генеральний план міста, що розміщений на офіційному веб-сайті не містить всієї необхідної інформації – наявне загальне креслення генерального плану, план зонування міста, перелік пам’яток архітектури, каталог вулиць тощо, разом з тим, відсутні ряд графічних матеріалів, передбачених чинним законодавством, описова частина генерального плану також є неповною. Генеральний план міста містить інформацію з обмеженим доступом, а саме – інформацію для службового користування.

В приміщенні органу місцевого самоврядування розміщена лише 1 карта, доступ до інших матеріалів генерального плану, що оприлюднені на веб-сайті, можна отримати, скориставшись інформаційними терміналами самообслуговування, розміщеними на першому поверсі міської ради.

На веб-порталі розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також наявні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Разом з тим, актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) на сайті відсутня.

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік), тоді як прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років) не оприлюднено.

З червня 2006р. у виконавчих органах Вінницької міської ради розпочато поступове запровадження системи управління якістю відповідно до стандарту EN ISO 9001:2000, а вже у травні 2007 року аудиторами BSI Management Systems (Великобританія) був проведений сертифікаційний аудит запровадженої системи управління якістю. За результатами проведеної роботи, 29 травня 2007 року виконавчий комітет отримав сертифікат відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2000. У 2010 та 2013 роках були проведені ре-сертифікаційні аудити аудиторами BSI Group Polska, за підсумками яких видані сертифікати відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2008. Останній сертифікат дійсний до 29 липня 2016 року.

Рекомендації:

 • доповнити описову частину генерального плану міста, оприлюдненого на веб-порталі міської ради, розмістивши пояснювальну записку та основні положення генерального плану;
 • доповнити графічну частину генерального плану, розміщену на веб-сайті, наступними матеріалами: схема розташування міста в системі розселення, план існуючого використання території, схема існуючих планувальних обмежень, модель перспективного розвитку міста, схема проектних планувальних обмежень, схема вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього транспорту; схема інженерного обладнання території, схема інженерної підготовки та захисту території;
 • розмістити генеральний план міста у приміщенні міської ради у загальнодоступному місці;
 • оприлюднити на веб-сайті актуальну редакцію бюджету міста (видатки, надходження), а також прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років);
Нормативні документи муніципалітету?100%

Міська рада приділяє достатньо уваги своєчасному оприлюдненню нормативних документів муніципалітету. Усі розпорядження міського голови вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання)  публікуються на офіційній веб-сторінці ради. На сайті створена можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо. Також чинний Статут територіальної громади міста опубліковано на веб-сайті міської ради, а також в друкованому вигляді в газеті «Вінницька газета».

Згідно з розпорядженням міського голови №129-р від 06.05.2011р. відділ звернень апарату міської ради та її виконкому визнано спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надає консультації під час оформлення таких запитів. На веб-сайті розміщено вичерпну інформацію про даний структурний підрозділ.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ84%

Інформація про виконавчі органи та їх керівників?90%

На веб-порталі міської ради оприлюднена вичерпна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради, а також відомості про їх структуру та персональний склад. Наявна також повна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти). Розміщено дані про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), графік прийому громадян керівниками виконавчих органів, проте не оприлюднено процедуру запису на прийом.

Більшість важливої інформації про заступників міського голови доступна на веб-сторінці міської ради, разом з тим, в окремих випадках, відсутні відомості щодо їх сімейного стану та судимості. Також наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, графік прийому усіх заступників міського голови.

На офіційному веб-сайті розміщено скановані копії декларацій про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. В офіційному друкованому виданні ради оприлюднено відомості зазначені в деклараціях.

На веб-порталі розміщено вичерпну інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

 • оприлюднити на веб-сайті процедуру запису громадян на прийом до керівників виконавчих органів міської ради;
 • доповнити біографічні дані окремих заступників міського голови відомостями щодо їх сімейного стану та судимості.
Інформація про виконавчий комітет міської ради?74%

На офіційній веб-сторінці міської ради наявна інформація про місцезнаходження (місце засідань) і номери засобів зв’язку керуючого справами. Хоча електронна адреса на сайті відсутня, створена можливість надіслати електронне звернення безпосередньо до керуючого справами. Також на веб-сайті ради розміщена інформація про персональний склад виконкому, наявні фотографії та біографічні дані приблизно половини членів виконкому (заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету).

У вільному доступі знаходиться розпорядження міського голови про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому.  Разом з тим, інформація про повноваження виконавчого комітету на сайті ради відсутня.

Актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету вчасно оприлюднюється на веб-сторінці міської ради в розділі «новини/план медіа-заходів».

Рекомендації:  

 • доповнити інформацію про членів виконавчого комітету – розмістити фото, біографічні, контактні дані всіх членів виконкому;
 • розмістити на веб-сторінці міської ради інформацію про повноваження виконавчого комітету
Рішення та документація виконавчих органів?69%

Всі рішення виконавчого комітету, не пізніше 5-ти робочих днів з дня прийняття, оприлюднюються на офіційній веб-сторінці міської ради, тоді як в друкованих ЗМІ розміщується лише частина нормативно-правових актів виконавчого комітету. На сайті також публікуються проекти всіх рішень виконавчого комітету.

Проекти порядку денного засідань виконкому також розміщуються на веб-сайті, майже завжди оприлюднення відбувається вчасно, щонайменше за 5 днів до часу засідання виконкому. Разом з тим, було зафіксовано випадки, коли проекти рішень виконавчого комітету були опубліковані з деякою затримкою – за 2-4 дні до засідання.

В офіційному друкованому виданні оприлюднена інформація про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Всі проекти регуляторних актів оприлюднюються на веб-сторінці ради в розділі «Проекти рішень», в офіційному ЗМІ публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, що містять вичерпну інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, строк і спосіб розгляду зауважень та пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) розміщуються на веб-сайті ради або на сторінках видання «Вінницька газета». Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст також публікуються в офіційному друкованому виданні.

Річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюється на веб-сайті ради.

На веб-сторінці міської ради наявна інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами, проте відсутня інформація про їхню вартість,  про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг, формули розрахунку тарифів на комунальні послуги. Разом з тим, на сайті створено інструмент «Калькулятор субсидій», за допомогою якого, ввівши необхідні дані, кожен бажаючий в режимі он-лайн може вирахувати приблизний розмір субсидії, на яку він може розраховувати.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Інформацію про місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету, оприлюднено, проте не в окремому розділі, а на сторінках відповідних департаментів. Таким чином, хоча інформація наявна, проте розміщена в незручному форматі.

На веб-сторінці міської ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Рекомендації:  

 • вчасно публікувати всі рішення виконавчого комітету на сторінках офіційного друкованого видання;
 • слідкувати за своєчасним оприлюдненням (щонайменше за 5 днів до часу засідання виконкому) всіх проектів рішень виконавчого комітету;
 • опублікувати план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік на веб-порталі міської ради;
 • оприлюднити на веб-сайті інформацію про вартість послуг, що надаються комунальними підприємствами, про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг, формули розрахунку тарифів на комунальні послуги;
 • інформацію про всі місцеві цільові програми розмістити в окремому розділі сайту.
Комунальне майно та земля муніципалітету?100%

У місті регулярно відбуваються земельні торги, відповідні рішення оприлюднюються на веб-сайті ради в розділі «Рішення міської ради», оголошення про проведення земельних торгів розміщується на першій сторінці веб-сайту та в офіційному друкованому виданні «Вінницька газета». Усі рішення про проведення земельних торгів містять необхідну інформацію: розмір земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний  договір. Інформація про результати земельних торгів вчасно (протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів) оприлюднюються на веб-сайті ради та у місцевих ЗМІ.

У Вінниці створений та функціонує містобудівний кадастр міста. Службу містобудівного кадастру утворено у складі Департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА67%

Інформація про депутатів міської ради?55%

На веб-сторінці міської ради наявна наступна інформація про депутатів міської ради: місцезнаходження, номери засобів зв’язку, фото та вичерпні біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Розміщена також інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Разом з тим, відсутня адреса електронної пошти та поштова адреси депутатів, відомості про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати), про права та обов’язки депутатів міської ради.

Рекомендації:

 • доповнити контактні дані депутатів міської ради відомостями про електронну та поштову адреси депутатів;
 • розмістити на веб-порталі інформацію про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати), про права та обов’язки депутатів міської ради.
Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування?92%

Регламент роботи міської ради та положення про роботу постійних комісій є у відкритому доступі на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна також актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій та про їх склад. Разом з тим, відсутні відомості про зміну складу комісій, а також інформація про склад та зміни депутатських фракцій.

На веб-сайті міської ради розміщена інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) оприлюднена на веб-сторінці ради та в офіційному друкованому виданні.

Також на веб-порталі представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти, а також про обов’язки та функції секретаріату ради.

Рекомендації:  

 • розмістити на веб-сайті міської ради інформацію про зміну складу постійних депутатських комісій;

оприлюднити відомості про склад депутатських фракцій та його зміни на веб-порталі міської ради.

Пленарні засідання міської ради?51%

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та в офіційному друкованому виданні міської ради. Проекти порядку денного сесії та пленарних засідань своєчасно оприлюднюються на веб-сторінці. Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) також  розміщуються на веб-порталі міської ради.

В міській раді використовується електронна система голосування «Віче». Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, результати поіменних голосувань не оприлюднюються.

Рекомендації:  

 • розмістити на веб-порталі міської ради інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях;
 • оприлюднити результати поіменних голосувань депутатів міської ради по кожному рішенню.
Нормативно-правові акти та інша документація міської ради?100%

Всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, оприлюднюються на веб-сторінці міської ради не пізніше 10 робочих днів після засідання. На сайті розміщено також протоколи всіх засідань комісій. Разом з тим, не оприлюднено наступну інформацію: рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, запити депутатів, план реалізації депутатами доручень виборців.

Он-лайн трансляція засідань міської ради не ведеться, проте здійснюється повний запис засідань, що транслюється в повному обсязі того ж дня на місцевому телеканалі в прайм-таймі та на наступний день. Записи засідань попередніх сесій на сайті не розміщуються.

Рекомендації:  

 • оприлюднити рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання;
 • розмістити на веб-сайті план реалізації депутатами доручень виборців;
 • запровадити практику он-лайн трансляцій сесій міської ради;
 • розмістити на сайті аудіо та відео записи засідань попередніх сесій.

Принцип відкритості?

Міський голова63%

Участь громадськості?63%

Міський голова/в.о. міського голови періодично проводить прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, разом з тим, процедура запису на прийом до міського голови є достатньо важкою. Спочатку необхідно потрапити на прийом до профільного заступника і тільки у разі, якщо він не зміг вирішити питання, громадянин може записатися на прийом до міського голови. Прийом здійснює особисто міський голова в присутності профільного заступника, який раніше розглядав справу, але не зміг вирішити проблему. Недоліком є те, що прийом проводиться несистематично, не завжди відповідає графіку, зазначеному на веб-сайті – громадянину, який записався на прийом до в.о. міського голови, напередодні в телефонному режимі повідомляється про час та місце здійснення прийому. Таким чином, складно оцінити кількість годин, які в.о. міського голови виділяє на прийом громадян в середньому протягом місяця, а також через скільки часу після запису громадянин може потрапити на прийом до в.о. міського голови.

Окремої процедури прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (профспілки, НУО) не передбачено – прийом здійснюється в загальному порядку. Періодично (щонайменше 1 раз на місяць) в.о. міського голови проводить виїзні зустрічі з громадськістю.

Для осіб з особливими потребами створені усі необхідні умови для доступу до приміщення міської ради, в тому числі до приміщення, в якому здійснює прийом громадян міський голова – вхідні двері відчиняються автоматично, облаштовано зручні пандуси, пристосовані інформаційні термінали.

В.о. міського голови досить активно використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Хоча сторінка на facebook чи в іншій соціальній мережі наразі не ведеться, спілкування з громадянами здійснюється через ресурси «Звернення громадян» та «Мапа міста», які створені на веб-сайті міської ради. Також надіслати он-лайн звернення до міського голови можливо через сайт «Моя Вінниця», для відведені спеціальні сторінки. Ці інструменти активно використовуються мешканцями, які оперативно, протягом кількох днів, отримують відповіді на звернення.

В міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян до міської диспетчерської служби «Цілодобова варта», з травня 2014 року на веб-сайті працює он-лайн чат для ще більш оперативного та зручного спілкування з операторами «гарячої лінії».

При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи – громадські ради (рада підприємців, рада Вінницьких товаровиробників, Вінницька молодіжна рада) і спеціалізовані робочі групи.

Протягом останнього року громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори), за ініціативи міського голови міста Вінниці не проводилися. Консультації з громадськістю, ініційовані міським головою, були також не надто чисельні: протягом серпня 2013 року-липня 2014 року відбулось декілька зустрічей міського голови з дитячими омбудсменами, які увійшли до складу Дитячої дорадчої ради при міському голові Вінниці; в червні 2014 року – організовано зустріч в.о. міського голови Сергія Моргунова з представниками Молодіжної ради міста.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян та надіслати електронне звернення до міського голови, заступників, директорів департаментів, начальників відділів – загалом до 35 працівників міської ради.

Окремого підрозділу, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства в структурі міської ради не створено – під час здійснення своєї діяльності усі виконавчі органи Вінницької міської ради співпрацюють з організаціями громадянського суспільства в межах своєї компетенції та у рамках відповідних  проектів

Рекомендації:

 • спростити процедуру запису громадян на прийом до міського голови;
 • здійснювати прийом громадян міським головою систематично, відповідно до затвердженого графіку прийому;
 • розробити та оприлюднити окрему процедуру прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (профспілок, НУО);
 • активізувати використання соціальних мереж для спілкування з громадянами;
 • створити окремий підрозділ, який відповідатиме за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства в структурі міської ради;
 • систематично проводити громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) та консультації з громадськістю (опитування, фокус групи тощо) за ініціативи та участі міського голови.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ78%

Участь громадськості?57%

У Вінницькій міській раді забезпечено вільний доступ до приміщень, розташованих на першому поверсі – центру адміністративних послуг «Прозорий офіс», відділу звернень, канцелярії. Доступ до інших приміщень обмежений шляхом встановлення турнікетів. Таким чином громадяни мають змогу потрапити до інших кабінетів лише у супроводі працівника міської ради. При цьому, в міській раді встановлено безкоштовний внутрішній телефон: якщо відвідувач має необхідність пройти до приміщень, що знаходяться вище першого поверху, він повинен зателефонувати у відповідний відділ чи департамент, після чого працівник даного підрозділу здійснить пропуск відвідувача через турнікет.

Громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, пройшовши процедуру попередньої реєстрації у Відділі звернень міської ради шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. В день засідання виконавчого комітету громадянин повинен прийти до міської ради щонайменше за 5-10 хвилин до початку засідання, зателефонувати на вказаний номер, після чого працівник міської ради здійснює пропуск громадянина через турнікет.

На веб-сторінці міської ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів тощо. Також у вільному доступі (в Статуті міста) наявна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється з невеликою затримкою – за 10-11 днів і містить всю необхідну інформацію: зазначено де можна ознайомитися з документами, вказано місце та час проведення громадських слухань.

На веб-сайті доступна інформація про результати усіх проведених громадських слухань за останні два роки, проте протоколи чи стенограми проведених слухань не оприлюднюються. При виконавчих органах міської ради створені та активно діють громадські ради та 12 робочих груп.

Рекомендації:  

 • спростити процедуру доступу громадян до засідань виконавчого комітету міської ради;
 • своєчасно розміщувати повідомлення про проведення громадських слухань – не пізніше, ніж за два тижні до їх проведення;
 • оприлюднити протоколи або стенограми громадських слухань, проведених щонайменше протягом останнього року.
Доступ до публічної інформації?76%

На офіційному веб-сайті міської ради створено окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядника інформації, перелік службової інформації тощо, функціонує також система обліку публічної інформації. На веб-сторінці розміщені форми запитів на отримання публічної  інформації в письмовому вигляді від різних суб’єктів (фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян).

Система навігації по сайту є достатньо зручною, інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. На жаль, веб-сайт не пристосовано для використання людьми з особливими потребами (зокрема, зі слабким зором).

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно, проте спеціальної он-лайн форми для подання запиту на сайті не створено.

В більшості випадків виконавчі органи дотримувалися термінів надання відповідей на запити – 5 або 20 робочих днів (при цьому впродовж 5 днів було отримано повідомлення про продовження термінів розгляду запиту). Однак окремі відповіді на запити, надіслані поштою, все ж надійшли з певним запізненням – на 6-8 день (без повідомлення про необхідність продовження термінів розгляду запиту).

Хоча відповіді на більшість запитів є повними та обґрунтованими (в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів), на окремі запити не вдалося отримати прямої та чіткої відповіді – надавалося посилання на сторінку веб-сайту або загальний опис ситуації без конкретної відповіді на поставлене запитання.

У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами, запитувач інформації має можливість опрацьовувати інформацію – робити виписки, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь які носії інформації. Міською радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормової плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:  

 • забезпечити можливість користування сайтом для людей з особливими потребами (зокрема, зі слабим зором);
 • створити на веб-сайті спеціальну он-лайн форму для подання запиту на інформацію;
 • виконавчим органам – сприяти підвищенню культури надання відповідей на запити на інформацію, слідкувати щоб відповіді на всі запити були чіткими та повними, надавалися в терміни, встановлені чинним законодавством.
Адміністративні послуги?81%

З 2008 року у Вінниці діє Центр надання адміністративних послуг, що носить назву «Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс». Наразі в місті функціонує головне та три територіальні відділення Центру.

ЦНАП має окремий функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, іншу важливу інформацію щодо діяльності Центру. Разом з тим,  відомості про сполучення громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця паркування на сайті відсутні. На веб-сторінці ЦНАП наявна вичерпна інформація про структуру, документи Центру, усі послуги, що надаються виконавчими органами, розміщено інформаційні та технологічні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Забезпечено можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації – телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку.

Функціонує он-лайн чат Прозорого офісу. На веб-сайті ЦНАП створено ряд додаткових інструментів, зокрема, через «Персональний кабінет громадянина» можливо перевірити стан розгляду дозвільної процедури, прослідкувати історію просування черги і навіть дистанційно замовити окремі послуги, надіславши до ЦНАП відповідну заявку та скановані копії документів (оригінали пред’являються безпосередньо при отриманні відповіді).

Прийом громадян в центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» відбувається з понеділка по п’ятницю, 8 год. на день (в п’ятницю 7 год.) без перерви на обід. При цьому, прийом до двадцятої години та в суботу не проводиться.

У ЦНАП організовано електронну чергу, встановлені інформаційні термінали самообслуговування, облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Кожне робоче місце оснащене автоматизованою системою оцінки якості надання послуг, керівництво Центру проводить постійний аналіз отриманих оцінок, зауважень і пропозицій, вживаються відповідні заходи для підвищення якості публічних послуг, що надаються в ЦНАП.

У приміщенні Центру облаштовані інформаційні стенди, наявні бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. Разом з тим інформаційні картки, інші довідково-інформаційні матеріали розміщені в недостатній кількості, що часто унеможливлює отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги (дана інформація розміщена в інформаційних терміналах самообслуговування).

Попередній запис до Центру можливо здійснити за особистим звернення відвідувача до адміністратора (спеціаліста-консультанта), в режимі on-line на сторінці свого персонального кабінету або зателефонувавши адміністратору-консультанту «Прозорого офісу».

У місті створено Консультаційно-правовий центр «Вінницька міська юридична клініка», що  надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам. При Вінницькому міському управлінні юстиції, функціонує також Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги всім верствам населення.

Рекомендації:  

 • доповнити інформацію про Центр надання адміністративних послуг, розмістивши на веб-сайті відомості про сполучення громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця паркування;
 • внести зміни до графіку прийому громадян: двічі на тиждень продовжити години прийому до 20.00, проводити прийом громадян в суботу;
 • доповнити довідково-інформаційні матеріали, що розповсюджуються в ЦНАП та стосуються надання адміністративних послуг – розмістити на інформаційних стендах інформаційні та технологічні картки по кожній послузі.

ДЕПУТАТИ І РАДА67%

Участь громадськості?67%

Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації шляхом подачі письмової заяви до відділу звернень не пізніше, ніж за добу до сесії або засідання (через обмеженість кількості місць).

Існує процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради, брати участь у  засіданнях депутатських комісій, проте на сайті дана інформація відсутня.

Створені умови доступу до приміщень міської ради (в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання) для осіб з особливими потребами – вхідні двері в міську раду відчиняються автоматично, створені зручні пандуси, розміщено спеціальні інформаційні термінали. Разом з тим, останнім часом у деяких вбиральнях, призначених для людей з особливими потребами, розміщують обладнання для прибирання, що унеможливлює доступ громадян до цих приміщень.

Усі депутати міської ради проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. В більшості випадків прийом здійснюється особисто депутатами, але іноді прийом проводять (або завершують) їх помічники. Були зафіксовані поодинокі випадки коли депутати та їх помічники залишали місце прийому до завершення годин прийому.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади та окремому положенні міської ради. Окреме положення про порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради відсутнє. У період з липня 2013 депутати міської ради жодного разу не ініціювали проведення громадських обговорень.

Рекомендації: 

 • спростити процедуру доступу громадян до сесії міської ради та засідань депутатських комісій;
 • оприлюднити на офіційному веб-сайті вичерпну інформацію про процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради, бути присутнім на сесії міської ради;
 • посилити контроль за проведенням депутатами прийому виборців – прийом повинен здійснюватися особисто депутатом та в чітко визначені години;
 • розробити та оприлюднити окреме положення про порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів міської ради.

Принцип підзвітності?

Міський голова61%

Фінансові ресурси муніципалітету?100%

На веб-сайті Вінницької міської ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. На окремих сторінках розміщена інформація щодо загальної та економічної структури видатків міського бюджету, інформація щодо видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, відомості про виконання міського бюджету по доходах та видатках.

Звіт про результати діяльності міського голови?57%

Міський голова регулярно (щонайменше двічі на рік) на сесії міської ради та під час громадського слухання (де можуть бути присутні всі бажаючі) інформує населення про виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, про що попередньо розміщується оголошення в газеті «Вінницька газета».

Звіти про виконання місцевих цільових програм виносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, прийняті рішення публікуються на сайті.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради, в друкованих ЗМІ та на веб-сайті оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

Окрім того, міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів, разом з тим, відповідний звіт міського голови на веб-сторінці ради не оприлюднено.

Загальна інформація про звітування міського голови міститься у Статуті міста, відповідно до якого, підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період. Разом з тим, інформація про окрему процедуру, яка визначає порядок та спосіб звітування міського голови відсутня.

Вінницький міський голова щорічно звітує про свою роботу на сесії міської ради, на якій можуть бути присутні усі бажаючі, при цьому, звіт міського голови в повному обсязі транслюється на телеканалі «ВІТА» та публікується в офіційному друкованому ЗМІ. Поряд з цим, практика проведення відкритих зустрічей з громадою, де міський голова звітує про свою роботу у місті, відсутня.

Рекомендації:  

 • розмістити звіт міського голови про роботу виконавчих органів на офіційному веб-сайті міської ради;
 • оприлюднити (а в разі відсутності, розробити) окрему процедуру, яка визначає порядок та спосіб звітування міського голови перед громадою;
 • запровадити практику звітування міського голови про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ48%

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради?25%

Усі виконавчі органи звітують про свою діяльність перед міським головою, однак практика звітування виконавчих органів перед територіальною громадою не запроваджена, інформація про місце та час звітування виконавчих органів не оприлюднюється. На веб-сайті міської ради наявні звіти лише частини виконавчих органів за останній рік, окрім того,  розміщені вони в загальному розділі «Рішення міської ради», таким чином знайти їх можливо лише скориставшись пошуковою системою сайту.

На веб-порталі міської ради розміщено звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, заключні звіти про виконання місцевих цільових програм також оприлюднено, проте не на окремій сторінці, а в розділі «Рішення міської ради» та на сторінках відповідних департаментів. Проміжні звіти про хід виконання місцевих цільових програм не надаються за запитом та, відповідно, не оприлюднюються. Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, що містять лише загальні відомості.

Рекомендації:  

 • запровадити практику звітування виконавчих органів про свою діяльність перед територіальною громадою;
 • регулярно оприлюднювати інформацію про місце та час звітування виконавчих органів;
 • розмістити звіти всіх виконавчих органів за останній рік на сторінках відповідних органів;
 • запровадити практику формування та оприлюднення проміжних звітів про хід виконання місцевих цільових програм;
 • розмістити заключні звіти про виконання всіх місцевих цільових програм в окремому розділі веб-сайту;
 • розмістити на веб-сторінці міської ради вичерпні звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію із зазначенням запитувачів інформації, тематики запитів.
Фінансові ресурси муніципалітету?68%

На веб-сайті міської ради оприлюднено інформацію про обсяг та структуру (загальну та економічну) видатків місцевого бюджету, проте без зазначення розпорядників бюджетних коштів. Опубліковано також квартальні звіти про виконання місцевого бюджету за поточний рік.

Детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи, не опубліковано. В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради в розділі «Документи».

Рекомендації:  

 • доповнити інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, зазначивши розпорядників бюджетних коштів;
 • розмістити на веб-сторінці міської ради детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.
Регуляторна політика?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті міської ради.

ДЕПУТАТИ І РАДА23%

Звіти про результати діяльності?23%

Усі постійні депутатські комісії звітують перед міською радою, звіти про роботу постійних депутатських комісій розміщуються на веб-порталі міської ради.

Статутом територіальної громади та Регламентом Вінницької міської ради визначено загальний принцип звітування депутатів міської ради – кожен депутат (та фракція політичної партії у міській раді)  зобов’язаний періодично, не рідше ніж 1 раз на рік звітувати про свою діяльність перед виборцями відповідного округу. Разом з тим, детальну процедуру та чіткі строки звітування депутатів міської ради перед громадою не прописано, графік звітування, а також  актуальні звіти про роботу депутатів на веб-сайті не оприлюднено.

Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:  

 • розробити та оприлюднити детальну процедуру звітування депутатів міської ради перед виборцями;
 • міській раді визначати чіткі строки звітування депутатів;
 • розмістити на веб-сайті графік звітування депутатів міської ради перед громадою;
 • оприлюднити письмові звіти про роботу депутатів міської ради;
 • розмістити на офіційній веб-сторінці інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Залишити відповідь