Rating of (Українська) Хмельницький 2017:

63.9%

Publicity Index

65%

City Mayor publicity

58%

Executive bodies publicity

69%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR69%

Information on the On City Mayor and His Activities?78%

(Українська)

На офіційній сторінці Хмельницької міської ради представлено інформацію про повноваження міського голови, оприлюднено його біографічні відомості, однак не вказано партійної приналежності, не зазначено адреси електронної пошти, хоча є форма електронного звернення. Немає на веб-сайті ради декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, водночас на сайті НАЗК така декларація за 2017 рік наявна.

На офіційній веб-сторінці міської ради та на дошці оголошень розміщено інформацію про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. Окремого порядку прийому ініціативних груп громадян не визначено, утім, прийом відбувається безперешкодно.

Діяльність міського голови оперативно висвітлюється на веб-сайті ради, а сам очільник міста активно комунікує з представниками медіа.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?52%

(Українська)

На веб-сайті Хмельницької міської ради відсутня інформація про радників міського голови. Отримати її можна лише надіславши відповідний інформаційний запит.

Контактна інформація керівників структурних підрозділів міської ради наявна у відповідному розділі. Номери телефонів усіх працівників міської ради та підпорядкованих раді структур можна відшукати у телефонному довіднику ради, який також розміщено на сайті.

На сайті міської ради не оприлюднено окремого документа про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Водночас оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  в офіційних джерелах ради (на офіційному веб-сайті та в газеті «Проскурів») оприлюднюються вчасно. Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад наявні у вільному доступі. Однак немає протоколів засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад. Їх теж можна отримати, звернувшись до ради з інформаційним запитом.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?68%

(Українська)

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради оприлюднено Стратегію розвитку міста Хмельницького до 2025 року, ґрунтовний План дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017-2020 роки,  а також програми соціально-економічного розвитку міста.

Генеральний план міста Хмельницького, який розміщений на офіційній сторінці міської ради, взагалі не має графічних додатків. Крім того, як повідомили у відповіді на запит, матеріали генерального плану містять інформацію з обмежувальним грифом ДСК (для службового користування).

Незважаючи на те, що міська рада використовує систему електронних закупівель PROZORRO, лише 37% закупівель у 2017 році було здійснено з використанням системи.

На час проведення моніторингу в міській раді був відсутній програмний документ, який би визначав пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних. Утім, підготовлено проект відповідного документа.

Попри те, що міська рада публікує на своєму сайті рішення про затвердження бюджету на поточний рік та про внесення змін до бюджету, в окремому розділі відсутня зведена, з усіма змінами, редакція бюджету.

У Хмельницькому запроваджена система управління якістю (ISO) та є чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001. Пройдено сертифікаційний аудит та отримано сертифікат.

У міській раді функціонує система електронних петицій.

Regulatory Documents of Municipality?79%

(Українська)

На офіційному сайті Хмельницької міської ради оприлюднено чинний Статут територіальної громади міста, а також рішення міської ради від 21.09.2016 року №3 «Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки».

Більшість розпоряджень міського голови не оприлюднюються на веб-сайті Хмельницької міської ради. Ті, що оприлюднюють, публікують вчасно.

На новому сайті міської ради є можливість пошуку документів за різними критеріями – датою, назвою документа, слів з тексту тощо.

На момент моніторингу в міській раді не затверджено нормативного документа, який би регулював порядок доступу до відкритих даних.

EXECUTIVE BODIES46%

Information on Executive Bodies and Their Heads?48%

(Українська)

Інформація про виконавчі органи міської ради неповна: немає відомостей про їх графік роботи, вичерпних даних про їх керівників (біографій, фото), графік прийому громадян і процедуру запису.

Так само неповною є інформація про заступників міського голови. Не вистачає даних про сімейний стан, досвід роботи, адрес електронної пошти, декларацій про майно, доходи і фінансові зобов’язання (або гіперпосилань на них на сайті НАЗК).

На офіційній сторінці ради наявні відомості про повноваження виконавчих органів. Водночас немає зведеної інформації про усі підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради, про установи і заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради. Так, на веб-сайті міської ради опубліковано інформацію про 36 комунальних підприємств, закладів культури, спортивних та молодіжних організацій. Що стосується  закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, то на сайті є гіперпосилання на профільні сайти, де вже можна відшукати перелік відповідних установ.

Information on the City Council Executive Committee?61%

(Українська)

На веб-сайті Хмельницької міської ради оприлюднено персональний склад виконавчого комітету, однак немає ані контактної інформації, ані біографічних даних та фото його членів.

Інформація про час та місце засідань виконавчого комітету оприлюднюється невчасно.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?53%

(Українська)

На веб-сторінці Хмельницької міської ради оприлюднюються проекти рішень та рішення виконавчого комітету (виняток – рішення, що містять інформацію з обмеженим доступом). Окремі рішення у 2017 році оприлюднювалися із запізненням 1-2 дні. Не завжди вчасно публікували і проекти порядку денного засідань.

Виконуються вимоги до оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. Проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно оприлюднюються. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

На сайті prozorro.gov.ua оприлюднено річні плани закупівель і зміни до них більшості виконавчих органів, на сайті міськради – лише виконавчого комітету та окремих управлінь.

На веб-сайті міської ради наявні гіперпосилання на сайти комунальних підприємств, де розміщено інформацію про послуги та їхню вартість. Проте немає відомостей про пільги для різних категорій населення і формул розрахунку тарифів, переліку укладених міською радою договорів.

Оприлюднено програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період з додатками та неповний перелік (на момент моніторингу) усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук (на новому сайті), але вона потребує доопрацювання.

Хмельницька міська рада не оприлюднює набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Municipal Property and Land of Municipality?36%

(Українська)

У відкритому доступі на веб-сайті ради є рішення про проведення земельних торгів із зазначенням усієї необхідної інформації. Однак інформація про результати цих торгів на веб-сайті ради не оприлюднюється.

У місті створено службу містобудівного кадастру, проте містобудівний кадастр не функціонує.

На веб-сайті ради немає повного переліку об’єктів комунальної власності, переліку перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, переліку розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, не створено реєстру боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади тощо.

Водночас оприлюднено перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови; маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту. Утім, наявна інформація не публікується у форматі відкритих даних. Нерідко використовують формати pdf та jpg, що ускладнює можливість опрацювання даних.

Не прийняте рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах (є проект такого рішення), а також рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

DEPUTIES74%

Information on the City Council Deputies?64%

(Українська)

На веб-сайті Хмельницької міської ради немає контактної інформації, передусім номерів телефонів, усіх депутатів ради. У багатьох випадках вказано лише контакти помічників. Не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, немає прямих гіперпосилань на декларації на сайті НАЗК.

Наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради, біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Є відомості про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?83%

(Українська)

У вільному доступі на веб-сайті Хмельницької міської ради є регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій. Оприлюднюється графік засідань усіх постійних депутатських комісій. Наявна інформація про склад постійних депутатських комісій, однак немає відомостей про його зміни.

На веб-сайті ради є інформація  про повноваження секретаря ради, його біографічні дані, однак відсутня адреса електронної пошти, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради. На сайті НАЗК декларація розміщена. Графік особистого прийому секретаря ради розміщено у розділі «Звернення громадян».

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій, хоча й немає відомостей про те, які зміни відбулися. Представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради.

Функції секретаріату ради виконує відділ сприяння діяльності депутатів. Контакти відділу, а також положення про відділ наявні на сайті ради.

City Council Plenary Sessions?67%

(Українська)

Рішення про скликання сесії ради вчасно оприлюднюється на веб-сайті ради, однак проекти порядку денного сесії оприлюднюються із запізненням (менше ніж за тиждень), така ж ситуація і з оприлюдненням проектів рішень ради.

У Хмельницькій міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях оприлюднюється у протоколах засідань. Результати поіменних голосувань публікуються на сторінці ради через 2-4 робочі дні після засідання.

На веб-сайті ради та в електронних ЗМІ відбувається он-лайн трансляція усіх пленарних засідань міської ради. Відеозаписи усіх пленарних засідань міської ради доступні на веб-сайті ради.

Процедуру врегулювання конфлікту інтересів визначено у Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Хмельницькій міській раді та її виконавчих органах. Упродовж 2017 року про конфлікт інтересів повідомляв міський голова і троє депутатів.

У міській раді немає етичного кодексу, дія якого поширювалася б також і на депутатів ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська)

На веб-сайті ради оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради, а також протоколи всіх засідань ради та усіх засідань постійних депутатських комісій.

Хмельницька міська рада не приймала рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Openness?

CITY MAYOR81%

Public Participation?81%

(Українська)

Відповідно до графіку, розміщеного на веб-сайті Хмельницької міської ради, міський голова Хмельницького щомісяця для прийому громадян виділяє шість годин. Також кожного місяця відбуваються виїзні прийоми. Постійно здійснюється прийом об’єднань громадян, зокрема організацій громадянського суспільства.

Мешканці міста можуть здебільшого легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою.

Водночас доступ до приміщення міської ради осіб з інвалідністю обмежений.

Для спілкування з містянами міський голова активно використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема Facebook. Для оперативного звернення громадян у міській раді створена і функціонує «гаряча лінія», працює телефон довіри міського голови, а також можна оформити звернення за допомогою спеціальної електронної форми.

У 2017 році, за інформацією, отриманою у відповідь на інформаційний запит, міський голова ініціював три громадські обговорення та чотири дослідження громадської думки щодо актуальних проблем місцевого самоврядування.

Дорадчо-консультативні органи, які створені при міському голові, (комісії, робочі групи, координаційна та опікунська ради) здебільшого суттєво не впливають на прийняття рішень.

Окремого підрозділу, який би відповідав за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства у міській раді немає, цю функцію виконує управління організаційно-інформаційної роботи та контролю.

EXECUTIVE BODIES68%

Public Participation?60%

(Українська)

Відповідно до статті 145 Статуту територіальної громади м. Хмельницького мешканці міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних з їх конституційними правами, забезпечення яких віднесено до компетенції місцевого самоврядування. Для реалізації цього права особи, що виявили бажання взяти участь у засіданні, мають подати заяву на ім’я керуючого справами виконавчого комітету не пізніше ніж за два дні до засідання. На практиці ж існує вільний доступ як до засідань виконкому, так і до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

У Статуті територіальної громади, розміщеному на веб-сайті ради, наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань, а також вичерпна інформація про інші механізми громадської участі – місцеву ініціативу, загальні збори громадян.

Не завжди повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюються вчасно, хоча й містять вичерпну інформацію про предмет обговорення. Не оприлюднюються протоколи чи стенограми про результати проведених громадських слухань.

Дорадчо-консультативні органи, які діють при виконавчих органах, неефективні, не впливають на прийняття рішень.

Access to Public Information?68%

(Українська)

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», створено реєстр публічної інформації, є зразки запитів на отримання публічної  інформації від різних суб’єктів, оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації. Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами. У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами.

Оскільки новий сайт Хмельницької міської ради нещодавно розпочав роботу, окремі розділи ще не впорядковані належним чином, хоча інтерфейс зрозумілий і логічний. Система навігації є зручною. Однак, попри те, що на сайті передбачено масштабування шрифтів, на практиці воно не працює на новому сайті та є настільки незначним на старому, що не допоможе людям зі слабким зором ознайомитися з необхідною інформацією.

Виконавчі органи, як правило, дотримуються термінів надання відповідей на запити і не зловживають можливістю продовжити термін на підготовку відповіді: з 54 надісланих запитів на інформацію відтермінований був лише один. Відповіді на запити здебільшого є повними та обґрунтованими.

Розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

На веб-сайті міської ради немає окремого розділу для відкритих даних, не створено окремого порталу відкритих даних.

Administrative Services?73%

(Українська)

У Хмельницькому створено та діє Центр надання адміністративних послуг, який надає 217 видів адміністративних послуг. ЦНАП має веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних послуг,, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту. Наявна інформація про послуги відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. На веб-сайті та інформаційних стендах оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

Не веб-сторінці ЦНАПу немає інформації про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі та про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки.

Прийом громадян проводиться 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід. Один раз на тиждень (у четвер) прийом триває до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу. Однак немає можливості отримувати адміністративні послуги онлайн.

У приміщенні центру безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів, наявні зразки бланків для заповнення. Інформацію про послуги можна отримати за допомогою засобів телекомунікації.

Скриньки, розміщені у приміщенні ЦНАП, дають можливість оцінити якість послуг, але не заохочують до висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

DEPUTIES68%

Public Participation?68%

(Українська)

Громадяни можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях Хмельницької міської ради.

Доступ осіб з інвалідністю до приміщення міської ради, в тому числі того, де відбуваються пленарні засідання, обмежений. Процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради, досить складна. Якщо громадянин має намір виступити перед депутатами з приводу окремого обговорюваного питання, то він повинен попередньо поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні сесії ради, голову постійної чи тимчасової контрольної комісії. За умови прийняття процедурного рішення про надання слова запрошеному, головуючий надає йому слово для виступу.

Громадяни можуть відвідувати засідання усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації.

Більшість депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади м. Хмельницького, натомість не визначено детальний порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради.

У 2017 році депутати Хмельницької міської ради взагалі не ініціювали громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Accountability?

CITY MAYOR41%

Financial Resources of Municipality?81%

(Українська)

На веб-сайті Хмельницької міської ради наявний затверджений річний звіт про виконання бюджету. Інформація про використання публічних коштів більшістю структурних підрозділів міськради розміщена на сайті ради та на порталі spending.gov.ua.

Зведені відомості про перелік та ставки місцевих податків і зборів відсутні, окрему інформацію можна відшукати у рішеннях міської ради.

Report on the City Mayor’s Performance?33%

(Українська)

На веб-сайті міської ради розміщено звіт про виконання програми економічного та соціального розвитку міста, проте немає вичерпної інформації про виконання місцевих цільових програм, хоча відомості щодо окремих програм можна відшукати на веб-сторінках профільних управлінь.

На веб-сайті міськради представлено щорічні звіти про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Відповідні звіти оприлюднюються також у  електронних ЗМІ.

У 2017 році міський голова Хмельницького не звітував перед радою про роботу виконавчих органів, оскільки, як пояснили у відповіді на інформаційний запит, не було такої вимоги від депутатів.

Попри те, що регламент міської ради вимагає від міського голови не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, за 2017 рік такого звіту не відбулося. Водночас міський голова неодноразово звітував про свою роботу в місцевих ЗМІ.

EXECUTIVE BODIES61%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?31%

(Українська)

У Хмельницькому не всі виконавчі органи безпосередньо звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. Так, згідно із відповіддю на запит, у 2017 році із 11 управлінь та департаментів, зазначених у структурі міськради, лише п’ять прозвітували про свою діяльність. На веб-сайті раді немає звітів усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік, окремі звіти можна відшукати на веб-сторінках профільних управлінь.

Інформація про місце та час звітування виконавчих органів не поширюється заздалегідь усіма доступними способами. Нерідко звітування відбувається під час семінарів, форумів тощо, метою яких не є безпосереднє звітування, тож про звіт можуть бути повідомлені лише певні категорії осіб.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм економічного та соціального розвитку, заключні звіти про хід виконання цільових програм, однак не практикується проміжне звітування про хід виконання програм поточного року. Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

Немає на веб-сайті ради звітів щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

При комунальних підприємствах не створено наглядових рад.

Financial resources of Municipality?92%

(Українська)

На веб-сайті Хмельницької міської ради оприлюднено детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання місцевого бюджету (немає лише звіту за перше півріччя 2017 року), а також про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування. Так, до прикладу, можна ознайомитися із кошторисом доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2018 рік.

У місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради.

Regulatory Policy?100%

(Українська)

На веб-сайті Хмельницької міської ради та у газеті «Проскурів» публікуються усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

DEPUTIES59%

Reporting on Performance Results?59%

(Українська)

У Хмельницькій міській раді немає практики звітування постійних депутатських комісій перед радою.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Регламенті Хмельницької міської ради, де зазначено, що депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, територіальною громадою, об’єднаннями громадян, а також в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Попри те, що міська рада не приймала рішення про затвердження строків звітування депутатів перед виборцями, відповідний графік оприлюднений на веб-сайті. Усі депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідно до графіку, не рідше одного разу на рік. А відтак інформують міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

Звіти про роботу депутатів міської ради, які розміщені на веб-сайті, не є вичерпними, оскільки, як правило, не містять інформації про роботу депутатів у міській раді, а лише стислі відомості про роботу в окрузі.

Оскільки міська рада не приймала рішення про створення депутатських фондів, на веб-сайті відсутня інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply