Rating of Cherkasy 2015:

47%

Publicity Index

52%

City Mayor publicity

44%

Executive bodies publicity

46%

Publicity of council deputies

Summary:

Уже три роки поспіль у місті Черкаси проводиться дослідження рейтингу Індексу публічності місцевого самоврядування, а 2015 рік показав, що черкаська влада й надалі залишається серед аутсайдерів. Цього року в дослідженні взяли участь 22 міста і Черкаси серед них посіли 18 сходинку. Фактично з року в рік рівень публічності кардинально не змінюється, адже одні індикатори покращуються, а інші – погіршуються, таким чином, суттєвого прогресу не спостерігається. Інформація про владу та її діяльність має непублічний характер та не дає можливості громадянам повноцінно оцінити роботу чиновників, депутатів і міського голови.

Відповідно до рейтингу Черкаси отримали 47  із 100 можливих відсотків, що на 10 % більше, ніж минулого 2014 року. Потрібно зауважити, що Черкаси все ж перейшли з категорії непублічних міст, у категорію публічні. Це позитивне зрушення, та ще багато роботи треба виконати, аби стати дійсно публічним містом. Лідерами стали п’ять міст: Івано-Франківськ, Вінниця, Київ, Луцьк і Суми, які набрали більше 63 % і увійшли у категорію міст з високим рівнем публічності. Лідером є місто Івано-Франківськ із рейтингом 71 %.

Дослідження демонструє, що з кожним роком рівень публічності українських міст поволі зростає. Усе більше міст переходять у категорії міст з високим рівнем публічності й категорію публічних міст. Черкаси зокрема знаходяться серед міст з низьким рівнем публічності, а ще минулого року були в категорії непублічних міст.

У межах дослідження було окремо проаналізовано публічність міського голови, виконавчих органів і депутатів міської ради. Черкаський міський голова посів 14 місце у рейтингу публічності у порівнянні з міськими головами інших міст, які брали участь у дослідженні. Виконавчий комітет м. Черкаси посів останнє місце серед усіх об’єктів у дослідження. Це при тому, що більше половини міст набрали бали, які свідчать про високий рівень публічності. Таким чином, черкаський виконавчий комітет посів 22 місце серед 22 учасників, набравши 44 % і 100 % можливих і увійшов у категорію низького рівня публічності. Представницький орган Черкас отримав 10 місце із 46 % і також увійшов до категорії низького рівня публічності. Варто наголосити, що серед представницьких органів жоден в Україні не набрав достатньої кількості відсотків, щоб увійти до категорії високого рівня публічності. Також аж 7 міст мають депутатський корпус який є непублічним. Таким чином, ми бачимо, що жоден із трьох суб’єктів дослідження у м. Черкаси не набрав достатньо відсотків, аби увійти до категорії високого рівня публічності.

Публічність міського голови

Загалом складається враження, що міський голова м. Черкаси є публічним та до нього легко можна дістатись, але дослідження доводить, що відкритість ця є несистемною. Так, з міським головою можна переписуватись у мережі Фейсбук і до нього можна потрапити на прийом, що є позитивом. Однак є низка системних речей, які необхідно вирішувати. У публічному доступі на сайті міської ради немає інформації про те, що робить міський голова, які розпорядження він дає, де знаходиться його робочий кабінет, який у нього графік роботи з яких питань і яким чином до нього можна звертатись і розраховувати на його участь чи підтримку.

Кадрова політика міського голови не достатньо публічна. Міський голова працює не сам, у нього є заступники, радники, патронатна служба та інші помічники, однак інформації у публічному доступі, хто ці люди і чим вони займаються, чому саме їх і яким чином, за якими критеріями обрав міський голова – немає. Чим займаються усі, хто допомагає міському голові, які обов’язки виконують дізнатися з публічних джерел складно.

Міський голова відповідає за діяльність виконавчого комітету і особливо за стратегічні речі. Однак м. Черкаси не має затвердженого та оприлюдненого стратегічного плану міста, що суттєво понижує шанси міста на системний розвиток у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Для виправлення ситуації необхідно оприлюднити зазначену вище інформацію, та оприлюднювати плани та дії міського голови протягом усього часу його роботи. Також міському голові варто більшу увагу звернути на стратегічні завдання розвитку міста, планування та досягнення поставлених стратегічних завдань.

Публічність виконавчих органів

Виконавчі органи м. Черкаси знаходяться на низькому рівні публічності, інформації про них і їхню діяльність у відкритому доступі дуже бракує. Звичайно, є поодинокі винятки у роботі окремих підрозділів, які демонструють, що при бажанні певного рівня публічності досягти можна. Таким прикладом може бути Департамент фінансової політики, адже від нього ми бачимо найбільше інформації на офіційному сайті міської ради, але і у цьому випадку є над чим працювати.

Виконком – це публічний орган, який приймає рішення про витрачання коштів громади (бюджет міста) і про розпорядження майном громади, окрім цього, виконком суттєво впливає на встановлення правил проживання і господарювання у місті. Однак склад виконкому й інформація про кожного члена виконкому у публічному доступі відсутня. Оскільки громада не обирає безпосередньо цей орган, але при цього він має значні повноваження, то громадянам важко скласти враження, хто ж саме і чому саме ці люди приймають рішення від імені громади.

У структурі виконавчого комітету працюють сотні чиновників, та інформації у відкритому доступі, хто ці люди, чим вони займаються, де знаходяться, немає. Немає також інформації, хто їх очолює, які вони мають плани на найближчий рік чи роки, що їм вдалося досягти із поставлених в минулому завдань і яка їхня ефективність загалом. У контексті цього виникає ще одне питання: скільки коштів громади витрачається на досягнення завдань, поставлених перед цими органами, і як ефективно їх витрачають. На сайті міської ради немає інформації, яка структура виконавчого комітету, скільки там департаментів і відділів, з яких питань вони можуть допомогти громадянам.

У місті також створені та функціонують комунальні підприємства, але на офіційному сайті також немає інформації, яка б давала відповідь на такі питання: скільки таких підприємств, навіщо вони створені, хто їх очолює, чи виконують вони покладені на них завдання, чим вони можуть бути корисні громадянам і де знаходяться.

Загалом виникає враження, що громада й виконавчі органи живуть «паралельно», прикладів відкритості і взаємодії з громадянами із сторони виконавчих органів мало. Системної роботи над залученням громадян до прийняття рішень у реалізації місцевої політики немає, що зумовлює низький рівень активності та участі серед громадян.

Публічність депутатів міської ради

Загалом залишається практика з минулих років небажання депутатами звітуватись і публікувати інформацію про себе, зокрема біографічні дані. Депутати, обрані у міську раду, приймають рішення від імені громади, але хто ж вони, чим займаються, чим займались до депутатства, зрозуміти по кожному персонально складно. Звичайно, є частина депутатів, які оприлюднюють інформацію про себе, звітують перед виборцями і загалом є досить відкритими, та така поведінка ще далеко не є стандартом для черкаського депутата.

Із сайту міської ради громадяни не можуть дізнатись, чим займаються депутати, які їхні права та обов’язки, чи є вони ефективними. Інформація опублікована на офіційному сайті про час та місце прийому депутатів часто не актуальна, тому не зрозуміло, як він здійснює свою діяльність, у якій комісії працює і чи дійсно він там працює. Протоколів про засідання депутатських комісій у публічному доступі немає, тому громадянам неможливо дізнатись з відкритих джерел, чи ходять депутати на ці засідання і яку позицію там займають. Звітів про діяльність депутатських комісій немає.

Депутати приймають рішення про затвердження бюджету, фактично визначають, на які пріоритети і на що саме витрачати кошти громади, а також приймають рішення про правила життя в громаді (відповідно до своїх повноважень), дають дозвіл на отримання кредитів від імені громади, розпоряджаються майном громади і затверджують структуру усіх виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства. Усе це депутати роблять на засіданнях депутатських комісій та на пленарних засіданнях, але оскільки у залі засідань немає встановленої системи Рада, то дізнатись і зрозуміти, як саме голосував конкретний депутат, чи якась конкретна фракція, чи депутатська група практично не можливо.

Окремо необхідно зауважити про ефективність депутатів. Як можна її виміряти, яким чином зрозуміти, чи депутат займається своєю діяльністю? Це можна було б відслідкувати через публічні звіти депутатів про їхню діяльність за певний період, про те, як вони виконують доручення виборців, які депутатські запити вони робили і що це змінило, як вони приймають виборців і на які виклики як реагували, яким чином депутат витратив кошти з депутатського фонду. Ці та інші питання мають бути висвітлені публічно. Частина депутатів роблять звіти перед громадою, але часто ці звіти більше нагадують ще один спосіб самореклами ніж дійсно звіт. Для вирішення цієї проблеми, депутатському корпусу необхідно прийняти рішення про: 1) затвердження графіку звітування депутатів; 2) затвердити типовий звіт та форми звітування депутата міської ради. У такому звіті мають бути встановлені мінімально необхідні вимоги, які повинні базуватися на правах та обов’язках депутата і на можливості висвітлити наскільки ефективно депутат реалізовує свої права та обов’язки, мають бути затверджені індикатори оцінки.

У публічному доступі немає інформації про те, як саме організовується робота депутатського корпусу. Який орган займається організацією роботи депутатів, де цей орган знаходиться, хто його очолює, як він працює і чи є можливість громадянам взаємодіяти з цим органом. Які функції виконує секретар міської ради, де він працює, коли приймає громадян, також дізнатися з сайту міської ради складно.

Загалом зрозуміти, яким чином працює черкаська влада, чи бажає вона взаємодіяти з громадянами, чи існує паралельно. Яким чином можна з нею взаємодіяти і чи варто це робити з публічних джерел зрозуміти надзвичайно складно. Рівень публічності усіх трьох основних владних суб’єктів (міський голова, виконавчий комітет Черкаської міської ради і міська рада) низький, через що важко зрозуміти, а чи ефективна у Черкасах влада?

Transparency?

CITY MAYOR43%

Information on the On City Mayor and His Activities?41%

Загалом інформація про обов’язки і діяльність міського голови на сайті міської ради практично не представлена. Системного викладу вичерпної інформації для громадян про міського голову, його обов’язки, способи взаємодії з ним та відділ чи особу, яка відповідає за висвітлення його діяльності – немає.

Рекомендації:

 1. Викласти повні біографічні відомості на офіційному веб-сайті, а саме: дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність

 2. Розмістити на офіційній веб-сторінці ради інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

 3. На Розмістити на офіційній веб-сторінці ради інформацію про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису.

 4. Розмістити на офіційній веб-сторінці ради інформацію про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

 5. Розмістити на офіційній веб-сторінці ради інформацію з описом повноважень та функцій міського голови.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?53%

Інформації про служби міського голови, його заступників на сайті практично немає. Висвітлення провадження кадрової політики також немає. На сайті немає інформації хто, коли і яким чином займає посади у міській раді, що породжує недовіру до кадрової політики загалом.

Рекомендації:

 1. Розмістити на веб-сайті інформацію про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.

 2. Розмістити на веб-сайті контактну інформацію з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Зазначити, місце знаходження, части роботи і графік прийому усіх структур та працівників.

 3. Розміщувати на веб-сайті інформацію про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів). Також оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад оприлюднювати усіма можливими способами – в друкованому органі, на офіційній веб-сторінці. У вільному доступі (на веб-сайті) розміщувати розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Розміщувати на сайті протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?41%

З основних програмних, концептуальних документів міста фактично є тільки три – це про бюджет міста та про програму соціально-економічного розвитку (На один рік) і генеральний план міста. Такі документи, як стратегічний план розвитку чи програма соціально-економічного розвитку на 5 років відсутні. Система надання послуг не приведена у відповідність стандартам ISO 9001:2001.

Рекомендації:

 1. На офіційному веб-сайті розмістити план стратегічного розвитку міста (або аналогічний за змістом та форматом документ), який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

 2. Розмістити матеріали генерального плану (текстові і графічні) для публічного ознайомлення в приміщенні органу місцевого самоврядування чи в іншому загальнодоступному місці, визначеному міською радою.

 3. Розробити та оприлюднити на офіційному веб-сайті програму соціально-економічного розвиту міста на період в 5 років.

 4. Запровадити систему управління якістю (ISO), і отримати та оприлюднити сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Regulatory Documents of Municipality?37%

Більшість основних нормативних документів висвітлена на сайті міської ради, та усі їх можна легко знайти. На сайті практично не публікуються розпорядження міського голови.

Рекомендації:

 1. Вчасно та в повному обсязі оприлюднювати на офіційній веб-сторінці ради розпорядження міського голови.

 2. Розмістити пошук по документа на першій сторінці сайту.

EXECUTIVE BODIES34%

Information on Executive Bodies and Their Heads?39%

На сайті міської ради практично відсутня інформація про комунальні установи та підприємства, скільки їх і чим вони займаються. Без офіційних запитів і значних зусиль скласти враження про все господарство міської ради неможливо.
Громадянам не доступна інформація, хто керує установами та підприємствами, які належать місту.

Повноваження, місцезнаходження графіки прийому та роботи чиновників з відкритих джерел дізнатись неможливо.

Рекомендації:

Розмістити на сайті інформацію про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської.

Опублікувати на веб-сторінці ради інформацію про структуру та персональний склад виконавчих органів. Також, опублікувати інформацію про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).

Розмістити на сайті інформацію про біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови, інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови, інформацію про графік прийому та процедуру запису (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів.

Оприлюднити у офіційних друкованих виданнях ради не декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

Опублікувати на сайті інформацію про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

Опублікувани на сайті інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?16%

Важливий для міста орган, виконавчий комітет, який має реальний вплив і повноваження на розподіл майна та коштів громади знаходиться у інформаційній тіні. Хто є членом виконкому, хто ці люди, що вони роблять, із відкритих джерел дізнатись не можливо. Цей орган має бути публічним відкритим, аби громадськість мала більший рівень довіри до влади.

Рекомендації:

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень розмістити інформацію про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради опублікувати інформацію про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. А також біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

Визначити на веб-сайті місце де оприлюднювати усі 100% інформації про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?38%

сайті, але інформація знаходиться не у структурованому вигляді і розкидана по різним розділам сайту. Великий масив важливої інформації, такої як те чим займаються комунальні підприємства, чи інформація про існуючі пільги для громадян відсутня.

Рекомендації:

1. Оприлюднювати проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту на веб-сайті ради або в наперед визначених друкованих ЗМІ.

2. Опублікувати на веб-сайті міської ради інформацію про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також оприлюднити на веб-сайті інформацію про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

3. Розмістити на сайті перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

4. Зробити технічну можливість здійснювати пошук по усій інформації що знаходиться на офіційному сайті ради.

Municipal Property and Land of Municipality?14%

Інформації про проведення земельних торгів у відкритому доступі немає. У місті створена служба містобудівного кадастру, але кадастр не створений.

Рекомендації:

 1. Створити містобудівний кадастр.

DEPUTIES43%

Information on the City Council Deputies?54%

Інформації про депутатів міської ради на сайті міської ради дуже мало, вона не повна, і у деяких випадках не відповідає дійсності. Очевидно міська влада ще не сприймає сайт як повноцінний інструмент взаємодії з громадянами.

Рекомендації:

 1. Оприлюднити на веб-сайті ради повну інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Також оприлюднити інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради.

 2. Розмістити на веб-сторінці ради біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також оприлюднити усі декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що мають містити також відповідну інформацію про членів їх сімей.

 3. Публікувати на веб-сторінці ради актуальну інформацію про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?39%

Інформація про те, яким чином і ким саме здійснюється забезпечення діяльності депутатського корпусу у відкритому доступі відсутня. Якщо громадянин спробує дізнатись таку інформацію вивчаючи сайт то не зможе її там знайти.

Рекомендації:

 1. Оприлюднити регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій на веб-сторінці ради.

 2. Розмітити на веб-сайті ради інформацію про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розмістити на веб-сайті ради.

 3. Опублікувати інформацію про обов’язки та функції секретаріату ради. А також інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

City Council Plenary Sessions?40%

Загалом ситуація з висвітленням роботи пленарних засідань ведеться добре. Для підвищення прозорості діяльності депутатів у сесійній залі необхідно встановити систему рада, аби бачити кожне волевиявлення кожного депутата за кожне окреме рішення.

Рекомендації:

 1. Оприлюднювати рішення про скликання сесії ради не пізніш як за 10 днів до її проведення. Оприлюднювати проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту).

 2. Встановити у міській раді електронну систему голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань регулярно оприлюднювати на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно (через 1-3 робочі дні після засідання) оприлюднювати на веб-сторінці ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?51%

Інформації рпо діяльність депутаті на сайті майже немає. Частинка такої інформації може траплятись лише у загальних новинах. Із наявної на сайті інформації скласти враження про діяльність депутатського корпусу загалом і кожного депутата зокрема скласти не можливо.

Рекомендації:

 1. Оприлюднювати на веб-сайті ради протоколи засідань постійних депутатських комісій.

 2. На веб-сайті оприлюднювати запити депутатів міської ради.

 3. Опублікувати на веб-сторінці ради рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

 4. Оприлюднити на веб-сайті план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Openness?

CITY MAYOR80%

Public Participation?80%

Загалом громадськість має змогу взаємодіяти із міським головою як у індивідуальних випадках, так і на системному рівні, наприклад, через громадську раду при міському голові.

EXECUTIVE BODIES72%

Public Participation?66%

Загалом фізичний доступ громадян, як у приміщення виконавчого комітету, так і на засідання виконкому вільний. Громадяни можуть вільно пересуватись коридорами і бути присутніми на засіданнях. Однак, затверджені механізми громадської участі у управлінні містом окремо на сайті не оприлюднені, їх можна знайти тільки у межах тексту Статуту міста, але й там вони описані не досконало. При виконавчих органах діють дорадчі органи, яле їх діяльність на сайті не висвітлюється.

Рекомендації:

 1. Розмістити на веб-сайті ради інформацію про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів, разом з прикладами усіх необхідних документів. Також опублікувати на сайті вичерпну інформацію про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

 2. Розміщувати інформацію про заплановані громадські слухання не тільки у новинах сайту, але й у відповідному розділі, який створений для висвітлення інформації про громадські слухання. Також у цьому розділі оприлюднювати інформацію про проведені громадські слухання.

 3. Створити окрему сторінку присвячену висвітленню інформації про діяльність при виконавчих органах дорадчо-консультативних органів – робочих груп, громадських рад.

Access to Public Information?72%

Сайт міської ради достатньо заплутаний та перевантажений. Багато необхідних розділів створені, але інформацією не наповнюються, або наповнюються не регулярно.

Відповіді на запити надаються не завжди вчасно і не завжди мають вичерпну відповідь. Працівникам міської ради необхідно провести додатковий інструктаж щодо виконання закону про доступ до публічної інформації.

Рекомендації:

 1. Створити зручну систему навігації по сайту. Зробити сайт комфортним для для осіб зі слабким зором, зокрема дати можливість регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

 2. Впровадити чіткий контроль над дотриманням строків та якістю відповідей на інформаційні запити.

Administrative Services?64%

У місті створений та добре функціонує ЦНАП, для кращого рівня надання послуг для громадян необхідно створити окремий сайт для ЦНАП.
Місто потребує створення окремої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

Рекомендації:

 1. Створити для ЦНАП функціонуючий сайт де розміщувати інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. А також інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. Про усі послуги, що надаються виконавчими органами.

 2. Створити у місті установу з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

DEPUTIES81%

Public Participation?81%

Доступ на засідання депутатів під час пленарних засідань чи роботи депутатських комісій вільний. Громадяни безперешкодно можуть потрапити на засідання і бути присутніми. Не усі депутати здійснюють прийом громадян, а графік їх прийому на сайті міської ради оприлюднений не актуальний.

Рекомендації:

 1. Оприлюднити на веб-сайті інформацію про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Якщо такої процедури немає, то на сайті необхідно розмітити інформацію, що на засіданнях депутатських комісій громадяни можуть перебувати вільно.

 2. Депутатам варто звернути увагу на можливість ініціювання та проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Accountability?

CITY MAYOR35%

Financial Resources of Municipality?100%
Report on the City Mayor’s Performance?29%

Системного інформування громади чи депутатського корпусу про виконання програм чи діяльність виконавчого комітету Черкаської міської ради немає. Детальна процедура звітування міського голови не затверджена, у статуті міста лише є згадка, що міський голова підзвітний перед місцевою громадою.

Рекомендації:

 1. Міський голова має інформувати населення, на відкритій зустрічі, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

 2. Міський голова має звітувати перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

 3. Міський голова має звітувати перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів має оприлюднюватись на веб-сторінці ради або в друкованому органі.

 4. Міська рада має затвердити процедуру звіту міського голови та вимоги до цього звіту у вигляді окремого документу, або включити цю процедуру та вимоги у текст статуту міста.

EXECUTIVE BODIES23%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?12%

Оцінити ефективність роботи виконавчих органів вкрай складно, адже плани і звіти про їх діяльність не оприлюднюються і звітування безпосередньо перед громадою не відбувається. Фактично діяльність виконавчих органів не прозора.

Рекомендації:

 1. Запровадити практику регулярного звітування виконавчих органів безпосередньо перед громадою про свою діяльність не рідше двох разів на рік. Розмістити на веб-сайті ради звіти виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Інформацію про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь (щонайменше за 5 днів) розповсюджувати усіма доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ, дошки оголошень комунальних підприємств).

 2. Оприлюднювати на веб-сайті проміжні та заключні звіти про хід виконання усіх цільових програм в поточному році.

 3. Оприлюднювати на веб-сайті ради вичерпні звіти(вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Financial resources of Municipality?33%

Загалом багато фінансової інформації на сайті ради доступно. На сайті створено цілий розділ, в якому висвітлюються питання пов’язані з бюджетом. Окрім коштів громада має ще й спільне майно, але от звітування публічного про його відчуження не відбувається.

Рекомендації:

 1. Оприлюднити на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

 2. Запровадити практику публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

 3. Публікувати звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна на веб-сайті ради.

Regulatory Policy?50%

Інформація про відстеження результативності регуляторних актів на сайті неповна.

Рекомендації:

 1. Регулярно публікувати відстеження результативності регуляторних актів на веб-сайті ради або в друкованих органах.

DEPUTIES16%

Reporting on Performance Results?16%

Депутатський корпус не має практики звітування перед територіальною громадою. Деякі депутати проводять звітування, але їх звіти більше стосуються їхньої громадянської активності і звітування за інші комунальні органи, які діяли у між звітний період на їхньому окрузі. Конкретно по реалізації депутатських повноважень у звітах майже немає інформації. Звіти більше нагадують саморекламу ніж звіт.

Рекомендації:

 1. Усім депутатським комісіям необхідно звітувати перед радою.

 2. На веб-сторінці ради необхідно оприлюднювати звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

 3. Необхідно врегулювати порядок звітування депутатів перед територіальною громадою у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Потрібно затвердити рішенням міської ради строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів оприлюднити на веб-сайті.

 4. Необхідно розробити та затвердити типовий звіт депутата (він має містити обов’язків перелік питань на які депутат має відповісти у своєму звітові). Депутати мають інформувати міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

 5. На веб-сайті необхідно розміщувати інформацію (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply