Rating of Cherkasy 2013:

38.54%

Publicity Index

32.55%

City Mayor publicity

52.3%

Executive bodies publicity

29.9%

Publicity of council deputies

Summary:

According to the results of , the publicity level in Cherkasy is quite low – 39%. Activities of the Executive Committee proved to be the most open to the public, while activities of deputies can be characterized as the least open. Since March 29, 2013 the Acting Mayor is Viktor Bilousov, elected as a deputy from the Communist Party of Ukraine. He is affiliated in the Cherkashchyna deputy group in the City Council. The major part of important information about the Acting Mayor (declaration, information about the procedure of registering for an appointment) is not available at the City Council’s website. The Acting Mayor is not actively communicating with the media, and information about his activities is published on the website not regularly enough. The City Master Plan published on the website lacks description, while the Strategic Urban Development Plan is unavailable. There are no decisions of the Mayor either.

There is no detailed information about the structure and composition of executive bodies, their functions and powers. Information about the officials’ visiting hours is also absent. Draft resolutions of the executive committee and decisions on the procedures of land auction are not published on the Council’s website. Regarding positive innovations, the Center for Rendering Administrative Services has an electronic registration system. However, it does not have its own website. Executive bodies do not report directly to the citizens on their activities, and their reports are unavailable on the website. There are also no reports on socio-economic development programs on the website.

Information about deputies in Cherkasy published on the website is incomplete. Rules for Procedure of the City Council and regulations on standing committees are not available. The electronic voting system is absent in the City Council. However, a regular live video broadcasting of all plenary sittings of the City Council is available on the website All the decisions taken on plenary sittings are published on time on the website. However, standing committees are not reporting to the Council. Current reports on activities of deputies are not published.

Transparency?

CITY MAYOR39%

Information on the On City Mayor and His Activities?44%

На офіційному веб-сайті є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову.

Декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру в.о. міського голови на веб-сторінці ради не доступна.

На офіційній веб-сторінці ради відсутня інформація про поштову адресу, адресу електронної пошти в.о. міського голови, де його можна знайти, наявний лише телефон приймальні секретаря міської ради (в.о. міського голови).

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян в.о. міського голови, але відсутня інформація про процедуру запису, відповідно до якої можна потрапити на прийом.

На сайті представлена інформація з описом повноважень та функцій в.о. міського голови.

У структурі міської ради існує відділ, який відповідає та займається інформаційним висвітленням діяльності в.о. міського голови. Та незважаючи на наявність такого підрозділу, на офіційному сайті міської ради інформації про діяльність в.о. міського голови мало і систематичного висвітлення його діяльності не відбувається.

Загалом на сайті міської ради інформація про в.о. міського голови представлена дуже фрагментарно. Наявні дані переважно не несуть функціонального навантаження та є не прикладними для громадян, які користуються сайтом міської ради для отримання актуальної інформації.

Отже, із необхідної кількості інформації на сайті представлено лише 44.04 %, зважаючи на те, що в.о. міського голови не так давно працює на цій посаді та міг ще не встигнути налагодити відповідну роботу, можна припустити, що отриманий відсоток може бути значно підвищений у найближчий термін.

Рекомендації:

Оскільки секретар міської ради виконує обов’язки міського голови і має аналогічні повноваження,  то й вимоги до публічності, відкритості та прозорості його роботи мають бути відповідні. На сайті міської ради має бути доступна актуальна інформація про:

 • декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру в.о. міського голови;
 • доступна інформація про процедуру запису, відповідно до якої можна потрапити на прийом до в.о. міського голови;
 • доступна інформація про місце прийому громадян, поштову адресу, адресу електронної пошти в.о. міського голови.

Підрозділу у структурі міської ради, який відповідає та займається інформаційним висвітленням діяльності в.о. міського голови необхідно збільшити кількість інформації  про діяльність в.о. міського голови, систематично висвітлювати його діяльність на офіційному сайті міської ради. Така інформація має оперативно та щоденно з’являтися на веб-сайті ради.

Окрім цього, в.о. міського голови необхідно більш активно комунікувати з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, неформальних зустрічей.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?23%

На веб-сайті не представлена інформація про помічників, радників міського голови (штатних  – патронатна служба та позаштатних), їх контактна інформація та сфери відповідальності.

На веб-сайті у телефонному довіднику наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Контактна інформація наведена у телефонному довіднику дещо обмежена, в ньому не вказано повної поштової адреси. Що ж стосується комунальних підприємств, то взагалі немає інформації про їх місцезнаходження. Відсутній і документ із повною контактною інформацією (назва, індекс, адреса, місцезнаходження, керівництво та працівники).

На веб-сторінці ради відсутні дані про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Інформація про оголошення всіх наявних конкурсів на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) відсутня в офіційних джерелах ради. Такі оголошення не оприлюднюють  усіма можливими способами, вони практично відсутні й в Інформаційному віснику Черкаської міської ради «Місто» та на офіційній веб-сторінці ради.  У вільному доступі (на веб-сайті) відсутні розпорядження в.о. міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Фактично можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії тільки через інформаційний запит.

За нашими підрахунками, лише 23,27 % інформації наявні з можливої. Відсоток дуже низький адже більшість необхідної публічної  інформації не доступна у відкритих джерелах ради.

Рекомендації:

Інформацію про служби міського голови та кадрову політику потрібно зробити публічними, а саме:

 • створити на офіційному веб-сайті розділ із  інформацією про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних), із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності;
 • на веб-сайті має бути розділ чи пункт, де буде наявна зведена повна контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур;

інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад має бути доступною на офіційному сайті у відповідному пункті чи розділі. Протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії мають також бути доступними на веб-сайті міської ради.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?52%

На офіційному веб-сайті не оприлюднено план стратегічного розвитку міста (або аналогічний за змістом та форматом документ), який має містити опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста Черкаси та план реалізації.

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, який містить основні графічні матеріали та інформацію про те, яким має бути генеральний план міста. На сайті відсутня описова частина генерального плану м. Черкаси, що ускладнює сприйняття важливості цього документу громадянами, які не є фахівцями в цьому питанні.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста.

На офіційному веб-сайті оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік), але відсутній прогноз  соціально-економічного розвитку міста на  середньостроковий період (5 років).

У місті була затверджена  політика якості виконавчих органів Черкаської міської ради на 2012 рік, але запроваджено системи управління якістю (ISO) і оприлюднено сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту), так і не було.

Отож, маємо 51,84 %, який демонструє, що багато роботи вже зроблено і не так багато потрібно, щоб довести розпочате до логічного завершення.

Рекомендації:

Для підвищення публічності в сфері основних програмних документів муніципалітету, необхідно:

 • розмістити на сайті міської ради описову частину генерального плану м. Черкаси, це допоможе підвищити рівень сприйняття важливості цього документу;
 • міській раді розробляти програму соціально-економічного розвитку не тільки на короткостроковий період (на 1 рік), але й робити прогноз соціально-економічного розвитку міста на середньостроковий період у 5 років;
 • запровадити для структурних підрозділів міської ради систему управління якістю (ISO) і оприлюднено сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001.
Regulatory Documents of Municipality?32%

На веб-сайті та в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Є проблеми ознайомлення із розпорядженнями в.о. міського голови. На офіційному веб-сайті ради такі розпорядження не оприлюднюють, незважаючи на те, що на сайті є відповідний розділ, який так і називається «Розпорядження міського голови». Таким чином, доступ громадян до рішень міського голови є обмеженим.

Загалом на сайті є можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо, але такий пошук стосується тільки обмеженого переліку документів, а саме: проектів рішень міської ради, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету.

Прийнято та оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Незважаючи на те, що система подачі та отримання запитів на доступ до публічної інформації працює, пункти 4 і 5 статті 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не виконані.

Повноту інформації можна оцінити у 32,14 %, що є низьким показником, адже три із чотирьох факторів у цьому пункті представлені погано.

Рекомендації:

Для підвищення рівня прозорості в цій частині необхідно:

 • організувати публікацію всіх розпоряджень в.о. міського голови на офіційному сайті міської ради;
 • зробити повноцінний пошук по сайту Черкаської міської ради, щоб він працював по всій наявній інформації.
 • привести розпочатий процес у відповідність до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме: виконати пункти 4 і 5 статті 14 «Обов’язки розпорядників інформації»:
 • визначати спеціальні місця для роботи запитувачів із документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
 • мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації.

EXECUTIVE BODIES54%

Information on Executive Bodies and Their Heads?57%

На офіційному веб-сайті інформація про місце розташування виконавчих органів міської ради, номери засобів зв’язку, наявна тільки у телефонному довіднику. Натомість повноцінних розділів, які б мали інформацію про адресу (в телефонному довіднику вказані кабінети, але не скрізь), електронну пошту, розклад роботи виконавчих органів міської ради на сайті немає.

На веб-сайті відсутній розділ з інформацією про структуру та персональний склад виконавчих органів міської ради (така інформація наявна тільки у телефонному довіднику). На веб-сторінці міської ради відсутні вичерпні дані про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).

Біографічні дані (дата народження, освіта, фото, досвід роботи) заступників міського голови вказані на сайті міської ради у розділі «Заступники». Що це заступники саме міського голови можна довідатись тільки зайшовши у цей розділ і ознайомившись із інформацією у ньому. Натомість інформація про сімейний стан, судимість заступників міського голови  на веб-сторінці ради не доступна. Дані про місцезнаходження, поштову адресу усіх заступників міського голови на сайті немає, є лише номери засобів зв’язку у телефонному довіднику. На веб-сторінці відсутня інформація про графік прийому усіма керівниками виконавчих органів, також відсутня інформація про процедуру запису на прийом та місце прийому.

В офіційних друкованих виданнях ради не оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що мали б містити ті ж відомості членів сімей заступників. Фактично на офіційному веб-сайті міської ради доступна лише декларація першого заступника міського голови Беззубенка Віктора Анатолійовича, але була вона оприлюднена, ще коли Віктор Анатолійович працював у попередньому складі виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради відсутня інформація про повноваження та функції виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради відсутня інформація про сфери діяльності підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління Черкаської міської ради. Лише у телефонному довіднику можна знайти інформацію про керівників та номери телефонів.

На сайті наявна інформація (керівники, контакти) про установи та заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради. Ускладнює сприйняття цієї інформації те, що вона подана про усі заклади не в уніфікованій формі й має різний формат викладення та об’єм інформації.

Оцінка за цим параметром –  56.91 %, отриманий бал демонструє що для підвищення прозорості роботи виконавчих органів необхідно оприлюднити повну інформацію про ці органи.

Рекомендації:

 • Створити на офіційному сайті розділ, присвячений виконавчим органам Черкаської міської ради.
 • Оприлюднити на офіційному сайті  інформацію про місце перебування, телефони, електронну пошту, графік роботи виконавчих органів Черкаської міської ради.
 • Наповнити сайт інформацією про структуру та персональний склад виконавчих органів міської ради, опублікувати вичерпний перелік усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).
 • Опублікувати на веб-сайті у відповідному розділі інформацію про сімейний стан, наявність чи відсутність судимості заступників міського голови, інформацію про місце розташування, поштову адресу усіх заступників міського голови.
 • Опублікувати інформацію про графік прийому громадян усіма керівниками виконавчих органів включно із процедурою запису на прийом та місце прийому.
 • Оприлюднити в офіційних друкованих виданнях та на офіційному сайті ради декларації про майно, доходи й витрати заступників міського голови, що мали б містити також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.
 • Опублікувати на веб-сторінці ради інформацію про повноваження та функції виконавчих органів (департаментів та управлінь).
 • Опублікувати на веб-сторінці ради інформацію про сфери діяльності підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління Черкаської міської ради.
 • Уніфікувати структуру оприлюдненої на сайті  інформації про установи та заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.
Information on the City Council Executive Committee?24%

На офіційній веб-сторінці та дошках оголошень відсутня інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради відсутня інформація про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. Також у повній мірі не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото), лише частково – у розділі «Заступники» .

На веб-сайті відсутній окремий розділ присвячений виконавчому комітету Черкаської міської ради. Інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів на веб-сторінці ради наявна тільки у телефонному довіднику.  На веб-сайті міської ради відсутня вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).

Фактично частину із згаданої інформації можна знайти тільки у рішенні про призначення виконавчого комітету від 29.04.2013 року № 3-1674.

На веб-сайті ради практично не оприлюднюють актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Таким чином, маємо оцінку лише у 23,91 %, що демонструє не достатню прозорість роботи виконавчого комітету.

Рекомендації:

 • Оприлюднити на офіційному сайті інформацію про місце засідань, номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.
 • Оприлюднити на офіційному сайті інформацію про персональний склад виконкому та його повноваження, структуру, а також біографічні відомості про його членів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).
 • Створити на сайті окремий розділ присвячений виконавчому комітету Черкаської міської ради.
 • Призначити на сайті окреме постійне місце для регулярної публікації оголошень про місце та час засідань виконавчого комітету.
Resolutions and Documentation of Executive Bodies?69%

На  офіційній веб-сторінці ради оприлюднюють рішення виконавчого комітету, проте, оскільки у публічному доступі немає вичерпної інформації про всі засідання виконавчого комітету, то, відповідно, й не відомо, чи всі рішення оприлюднюють на сайті. У друкованих органах рішення виконавчого комітету практично не публікують.

Проекти рішень виконавчого комітету не оприлюднюють  на офіційній веб-сторінці ради.

Проект порядку денного засідань виконкому завчасно не оприлюднюють на веб-сайті.

На веб-сайті ради та у друкованому органі оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікують і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюють на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікують в друкованих ЗМІ.

Річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюють на спеціальному веб-сайті, але не оприлюднюють на основному офіційному сайті міської ради.

На веб-сайті міської ради немає інформації про усі послуги, що надають комунальні підприємства та їхню вартість, така інформація частково є тільки про КП «Комбінат комунальних підприємств» Черкаської міської ради. Також на веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. На сайті не оприлюднено перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансують з місцевого бюджету.

На веб-сайті відсутня зручна та функціонуюча система пошуку інформації, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації, розміщеній на сайті. Добре функціонуюча система пошуку є тільки в базі даних нормативно-правових актів Черкаської міської ради.

Отже, маємо 69,02 % заповненої інформації і для досягнення відчутних результатів в межах цього індикатора потрібно виконати значний об’єм роботи.

Рекомендації:

  • Створити зручну та функціонуючу систему пошуку по рішенням, прийнятим виконавчим комітетом.
  • Оприлюднювати проекти рішень виконавчого комітету на офіційній веб-сторінці ради.
  • Оприлюднювати порядок  денний засідань виконавчого комітету завчасно на веб-сайті.
  • Оприлюднювати план закупівель і зміни до нього на офіційному сайті або створити відповідне посилання з основного інформаційного порталу на спеціалізований сайт із закупівель.
  • Оприлюднити на сайті інформацію про усі послуги, що надають комунальні підприємства та їхню вартість, а також інформацію про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

Оприлюднити на сайті в розділі «Міські програми» перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

 • Створити на веб-сайті зручну та функціонуючу систему пошуку інформації, яка дозволить здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті.
Municipal Property and Land of Municipality?16%

Рішення про проведення земельних торгів і результати земельних торгів не  оприлюднюють на веб-сайті ради.

Лише 16,22 % отримані у цьому індикаторі свідчить про те, що проведення земельних торгів у місті відбувається не прозоро.

Рекомендації:

 • Створити на офіційному сайті міської ради розділ, присвячений проведенню земельним торгам і оприлюднювати в ньому всю інформацію, що стосується цього питання.
 • Усі рішення, які будуть оприлюднювати у створеному розділі, мають містити інформацію про  перелік земельних ділянок, стартову ціну кожного лота, умови користування земельною ділянкою, особу, уповноважену укласти відповідний  договір.
 • Потрібно вчасно оприлюднювати інформацію про результати земельних торгів  вчасно (протягом 5 робочих днів з дня проведення торгів) на веб-сайті ради та у місцевих ЗМІ.

DEPUTIES27%

Information on the City Council Deputies?37%

На веб-сайті ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, де їх можна знайти. Також відсутня інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради наявні біографічні відомості не про всіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, партійна приналежність), у біографічних довідках немає відомостей про наявність чи відсутність судимостей. Також не оприлюднені декларації про майно, доходи та видатки фінансового характеру, що мали б містити також відповідну інформацію про членів сімей депутатів.

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Оцінка – 37,3 %, адже інформація оприлюднена на сайті не повна.

Рекомендації:

 • Розмістити на сайті інформацію про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, де їх можна знайти.
 • Створити підрозділ з інформацією про права та обов’язки депутатів міської ради.
 • Оприлюднити біографічні дані тих депутатів, які ще не оприлюднені на офіційному сайті.
 • У всіх біографічних відомостях депутатів вказати про відсутність чи наявність судимості.
 • Оприлюднити декларації про майно, доходи та видатки фінансового характеру депутатів, а також відповідну інформацію про членів їх сімей.
 • Створити спільний графік прийому усіх депутатів міської ради.
Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?38%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій не є публічно доступними на веб-сторінці ради. Регламент роботи міської ради можна знайти тільки у базі даних нормативних документів Черкаської міської ради за допомогою спеціального пошуку. На веб-сайті відсутня актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. На веб-сайті наявна актуальна інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни.

На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані, але одне з двох посилань на ці дані неактивне. Декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) на веб-сайті ради не розміщено.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій, але відсутня інформація про депутатські групи. На веб-сайті ради не представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки та функції відділу з питань роботи ради Черкаської міської ради, а також  відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронну пошту відділу з питань роботи ради Черкаської міської ради.

Отже, повнота інформації про структуру та організацію роботи представницького органу місцевого самоврядування на рівні 38,24 %, адже більшість суттєвих даних відсутня у відкритому доступі.

Рекомендації:

 • Оприлюднити в розділі «Міська рада» регламент роботи Міської ради та Положення про роботу постійних комісій.
 • Оприлюднювати у відповідному розділі актуальну інформацію про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій.
 • Налагодити роботу посилань на офіційному сайті.
 • Оприлюднити на офіційному сайті декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (включно з відповідною інформацією про членів сім’ї).
 • Оприлюднювати інформацію про склад депутатських груп.
 • Оприлюднити інформацію про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.
 • Оприлюднити інформацію про обов’язки та функції відділу з питань роботи ради Черкаської міської ради, а також  інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронну пошту відділу з питань роботи ради Черкаської міської ради.
City Council Plenary Sessions?24%

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш, як за 10 днів до її проведення) оприлюднюють на веб-сайті ради, але не оприлюднюють в офіційних друкованих ЗМІ. Проекти рішень ради не вчасно оприлюднюють на веб-сторінці ради. Адже, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти рішень потрібно оприлюднювати щонайменше за 20 днів до засідання, але у регламенті роботи Черкаської міської ради йдеться про 10 діб (і то лише для депутатів), що призводить до порушення вище зазначеного закону.

У міській раді не діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднюють на веб-сторінці ради.

На веб-сайті оприлюднюють усі запити депутатів міської ради, але не окремо, а разом з іншими  нормативно-правовими актами Черкаської міської ради.

На веб-сторінці ради не опубліковано рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

На веб-сайті не оприлюднено план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Через веб-сайт ведеться регулярна відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Також на веб-сайті доступні відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Оцінка у 24,48 % демонструє не достатню публічну роботу міської ради.

Рекомендації:

  • Оприлюднювати інформацію про скликання сесії в друкованих ЗМІ, наприклад, у Інформаційному віснику Черкаської міської ради «Місто».
  • Оприлюднювати проект порядку денного відповідно до термінів затверджених у регламенті.
  • Внести зміни у регламент Черкаської міської ради, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднювати проекти рішень щонайменше за 20 днів до засідання.  Визначити, як саме потрібно оприлюднювати цю інформацію.
  • Запровадити у міській раді електронну систему голосування.
  • Оприлюднювати на сайті інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях.

Оприлюднювати на сайті у відповідному розділі всі запити депутатів міської ради.

 • Опублікувати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.
 • Оприлюднити план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.
Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?10%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюють всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті раді не оприлюднюють протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій.

Отже, маємо оцінку лише у 9,84 %, адже надзвичайно великий обсяг роботи депутатів не оприлюднюють на офіційному сайті.

Рекомендації:

Оприлюднювати протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій на сайті міської ради.

Openness?

CITY MAYOR41%

Public Participation?41%

В.о. міського голови проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це 6 годин свого часу щомісячно. На практиці громадяни не можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови, перед цим вони мають спробувати обговорити та вирішити питання, що їх турбує, із відповідними чиновниками меншого рангу. Якщо питання громадянина не вирішено після прийомів інших чиновників, то вони можуть записатися на прийом до в.о. міського голови. Таким чином, працююча схема не дозволяє жителям оперативно комунікувати безпосередньо із в.о. міського голови. В.о. міського голови особисто проводить прийом. Створені усі умови для доступу до приміщення міської ради  для неповносправних осіб. В.о. міського голови не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

В.о. міського голови не використовує у своїй комунікації з жителями міста сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (наприклад, Facebook).

У міській раді створена та функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до в.о. міського голови.

В.о. міського голови ще не ініціював громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Також в.о. міського голови ще не ініціював та не проводив консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті жителі можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до в.о. міського голови.

При в.о. міського голови створена одна робоча група, але вона активно не функціонує. Інших дорадчо-консультативних органів – громадських рад чи спеціалізованих робочих груп немає.

У структурі міської ради створений і діє підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Оцінка – 41,29 %. Такий бал отриманий можливо і через те, що в.о. міського голови не так давно при виконанні обов’язків і ще не застосував усі зазначені інструменти.

Рекомендації:

Для підвищення рівня відкритості міського голови перед громадянами необхідно:

 • збільшити час прийому в.о. міського голови  громадян мінімум до 8 годин на місяць;
 • прописати та оприлюднити чіткий механізм запису громадян на прийом в.о. міського голови;
 • прописати та реалізовувати окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо;
 • використовувати в.о. міського голови у своїй комунікації з жителями міста сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі;
 • в.о. міського голови використовувати у своїй роботі інструменти консультацій з громадою, а саме: ініціювати громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування, проводити публічні  консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення;
 • створити дієві консультативно-дорадчі органи при в.о. міського голови та налагодити їх публічну роботу.

EXECUTIVE BODIES62%

Public Participation?51%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації.

Існує реально вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання та проведення слухань, врахування їх результатів. Також відсутня у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Така інформація наявна тільки у Статуті територіальної громади м. Черкаси, але окремого розділу, де був би детальний покроковий опис, як саме громадяни можуть скористатися цими механізмами громадської участі, немає.

На сайті відсутня інформація про проведені громадські слухання, тому взагалі не відомо, чи вони проводяться.

На веб-сайті не оприлюднено інформацію про створені при виконавчих органах дорадчо-консультативні органи, хоча такі органи створені та формально діють на сьогоднішній день.

Отже, по цьому показнику маємо 51,3 % наповненості інформації, адже її оприлюднено не достатньо.

Рекомендації:

 • Прийняти окремі положення по кожному окремому механізму громадської участі (громадські слухання, місцева ініціатива, громадян за місцем проживання, колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, місцевий референдум), передбаченому у статуті територіальної громади м. Черкаси.
 • Створити на офіційному сайті розділ, присвячений громадським слуханням та іншим механізмам громадської участі, де детально прописати всі процедури та надати для прикладу всі необхідні форми й бланки.
 • Публікувати у створеному розділі актуальну  інформацію про проведення громадських слухань та інших форм громадської участь.
 • Створити розділ на офіційному сайті й оприлюднювати в ньому інформацію про діючі дорадчо-консультативні органи, їхню діяльність, склад та ін.
Access to Public Information?52%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить багато необхідно інформації, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. На сайті відсутня система обліку публічної інформації, проте розміщено зразок форми запиту на отримання публічної  інформації від фізичних та юридичних осіб різними способами. На веб-сайті ради не оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

На сайті не зручна система навігації, інтерфейс сайту інтуїтивно не зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики погано структуровані та впорядковані, інтерфейс сайту  перевантажений невпорядкованою текстовою та мультимедійною інформацією. Також не забезпечена можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями. Сайт є не комфортним у користування для осіб зі слабким зором, зокрема не існує регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, телефоном, усно, окрім факсу. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо запит потребує більшого часу на підготовку відповіді, то розпорядник все одно не надсилає повідомлення про продовження термінів розгляду запиту, як це передбачено законом (стаття 20, пункт 4, ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, поданий поштою чи електронним листом. Відповіді на запити часто є не повними та не обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжують до 20 робочих днів.

У міській раді не відведено спеціальних місць (приміщення) для роботи з документами, як цього вимагає закон (стаття 14, пункт 4, ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).

Отже, маємо бал – 52,37 %, який завдячує в основному відносними досягненнями у виконанні ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Рекомендації:

 • Створити на сайті систему обліку публічної інформації.
 • Затвердити та оприлюднити порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.
 • Проаналізувати та створити на сайті зручну систему навігації, зробити інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілим для користувачів, розділи та рубрики добре структурувати та впорядкувати, розвантажити сайт від невпорядкованої текстової та мультимедійної інформації.
 • Забезпечити можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями. Зробити його комфортним у користування для осіб зі слабким зором, зокрема створити систему регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.
 • Затвердити та оприлюднити порядок подачі інформаційного запиту факсом.
 • Затвердити систему моніторингу дотримання термінів відповідей на інформаційні запити.
 • Визначити спеціальний структурний підрозділ або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації (відповідно до статті 14, пункту 5, ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).
 • Передбачити у міській раді спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами, як цього вимагає закон (стаття 14, пункт 4, ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).
Administrative Services?82%

У місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

ЦНАП не має функціонуючого веб-сайту, що мав би містити інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також інформацію про безоплатний реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. Частина даних про ЦНАП наявна на офіційному сайті міської ради у розділі «Єдиний дозвільний центр», але подана там інформація не описує повною мірою всіх послуг, які надає у ЦНАП.

На інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводять прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюють прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширює довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою  телефону. У приміщенні ЦНАП наявні інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Є й бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Таким чином, за цей параметр маємо досить високий бал – 82,22 %, який отримано через дійсно гарно організовану роботу ЦНАП.

Рекомендації:

Створити окремий сайт (на нього обов’язково має бути посилання із офіційного сайту) чи відповідний розділ на офіційному сайті міської ради, де розмістити всі необхідні дані про ЦНАП. Інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також інформацію про безоплатний реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАП має бути вичерпна інформація про усі послуги, що надає виконавчий орган, а також інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

DEPUTIES57%

Public Participation?57%

Громадяни можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання. Процедура, яка дозволяє громадянам безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради, не оприлюднена.

На веб-сайті відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни вільно можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації. Проблема із доступом на засідання депутатських комісій полягає у тому, що інформацію про час та місце засідань депутатських комісій не оприлюднюють на сайті чи друкованих ЗМІ.

Депутати міської ради особисто та через своїх помічників проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. Окремі депутати особистий прийом не проводять (моніторингом було охоплено прийом депутатів відповідно до вказаних на сайті місць та часу прийому депутатів).

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, збори громадян за місцем проживання врегульовано у Статуті територіальної громади. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради (доступному публічно) не врегульовано.

Депутати практично не ініціюють проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Оскільки значна частина механізмів громадської участі не доопрацьована, ми отримали оцінку у 57,41 %.

Рекомендації:

 • Затвердити та оприлюднити процедуру, яка дозволить громадянам безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради.
 • Врегулювати та оприлюднити процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій.
 • Регулярно та своєчасно оприлюднювати актуальну інформацію про час та місце засідань депутатських комісій.
 • Оприлюднювати протокол засідань постійних депутатських комісій.
 • Оприлюднювати лист реєстрації депутатів на засіданнях депутатських комісій.
 • Оприлюднювати звіт депутатів про прийом громадян.
 • Затвердити чи оприлюднити (якщо такий є) порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради.
 • Депутатам частіше використовувати інструмент громадських обговорень актуальних місцевих проблем для залучення громадськості у прийняття важливих рішень.

Accountability?

CITY MAYOR11%

Financial Resources of Municipality?100%

Оціночний (нормативний) стандарт:

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, який містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документа міста.

Оцінка –  100 %, адже зазначений індикатор підзвітності виконаний повністю.

Рекомендації:

Знайти цей документ на сайті міської ради можна лише користуючись відповідним пошуком у базі нормативних документів Черкаської міської ради, таке розміщення документа спричиняє труднощам у його пошуку. Оскільки це важливий фінансовий документ, то й розмістити його варто у розділі «Важливі документи».

Report on the City Mayor’s Performance?2%

В.о. міського голови ще не проводив інформування населення  про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

В.о. міського голови ще не проводив щорічного звіту перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

В.о. міського голови ще не проводив щорічного звіту радою про роботу виконавчих органів.

Детальну процедуру звітування міського голови у Статуті територіальної громади чи в окремому положенні не врегульовано. У Статуті територіальної громади лише визначено: «міський голова є підзвітним і відповідальними перед територіальною громадою».

Таким чином, ми отримали  незначний відсоток наповненості – 1,91 % – частково через те, що в.о. міського голови знаходиться на посаді не так давно й частину із пунктів цього індикатору ще не встиг виконати.

Рекомендації:

 • В.о. міського голови має інформувати населення про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.
 • У Статуті територіальної громади чи в окремому положенні необхідно врегулювати процедуру звітування міського голови перед громадою.

EXECUTIVE BODIES35%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?13%

Виконавчі органи (управління) безпосередньо не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. На веб-сайті ради відсутні звіти виконавчих органів (управлінь) за останній рік. Виняток становлять комунальні підприємства, звіти про діяльність яких друкують у інформаційному віснику Черкаської міської ради «Місто». Інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь (щонайменше за 5 днів) не розповсюджуєть усіма доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ).

На веб-сайті ради не оприлюднюють звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

На веб-сайті ради не оприлюднюють звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Отож, у підсумку маємо бал у 12,66 %, отриманий через практично відсутність інформації про результати діяльності виконавчих органів.

Рекомендації:

 • Створити на сайті міської ради розділ чи підрозділ, присвячений звітуванню виконавчих органів (департаментів, управлінь).
 • Звіти виконавчих органів мають бути доступні на офіційному сайті.
 • На сайті варто створити графік звітування виконавчих органів із зазначенням дати, часу та місця звітування.
 • Оприлюднювати на офіційному сайті звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, а також проміжні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.
 • На веб-сайті ради необхідно оприлюднювати вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.
Financial resources of Municipality?55%

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюють щоденні звіти про виконання місцевого бюджету, але не оприлюднюють щоквартальні звіти.

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачають на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, зокрема і на виконавчі органи.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікують на веб-сайті ради.

Оцінка – 55,0 %.

Рекомендації:

 • На веб-сайті ради необхідно оприлюднювати детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачають на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, зокрема і на виконавчі органи.
 • Оприлюднювати на сайті щоквартальні звіти про виконання місцевого бюджету.
Regulatory Policy?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікують в друкованих органах.

Отже, маємо  100 % у наявності інформації.

Рекомендації:

 • Дотримуватись існуючої практики.
 • Відкоригувати роботу розділу «Регуляторна політика» на офіційному сайті, аби підпункти було видно й на основній сторінці, а не тільки у меню, що випадає.

DEPUTIES6%

Reporting on Performance Results?6%

Усі постійні депутатські комісії не звітують перед радою. На веб-сторінці ради не оприлюднено звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Затверджені строки проведення звітів депутатами перед виборцями і графік звітування депутатів на веб-сайті не оприлюднені.

Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради на веб-сайті ради не розміщені.

На веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Таким чином, маємо оцінку лише у 6,42 %, адже звітування депутатів перед громадою міста на дуже низькому рівні.

Рекомендації:

 • Оприлюднювати на сайті ради звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.
 • Оприлюднювати звіти депутатів, які мають бути детальним та вичерпним і містити інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.
 • Врегулювати порядок звітування депутатів перед територіальною громадою у Статуті або окремому положенні ради.
 • Оприлюднювати на сайті інформацію (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply