Rating of (Українська) Черкаси 2018:

57%

Publicity Index

54%

City Mayor publicity

54%

Executive bodies publicity

62%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR54%

Information on the On City Mayor and His Activities?26%

(Українська) На офіційній веб-сторінці Черкаської міської ради оприлюднена біографія міського голови Анатолія Бондаренка, включно з фотографією, датою народження, освітою, досвідом роботи, сімейним станом, тощо. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови за 2018 рік відсутня на веб-сторінці ради,  однак з усіма необхідними відомостями розміщена на сайті НАЗК. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови на сайті міської ради відсутня. На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою, однак відсутня інформація про процедуру запису на особистий прийом. Відсутня також окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо). 

Перелік повноважень та функцій міського голови наведений частково (витяг зі статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Інформація про діяльність міського голови висвітлюється на веб-сайті ради з періодичністю одна новина на два-три дні. Також міський голова не практикує регулярної взаємодії з журналістами (брифінги, прес конференції, прямі ефіри, неформальні зустрічі зі ЗМІ). У 2017 році оцінка за цими ж показниками була вищою (41 %)/ Жодна з рекомендацій, вироблена минулого року, не була врахована міським головою чи його апаратом.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?48%

(Українська) На веб-сайті Черкаської міської ради не представлена інформація про помічників, радників міського голови і відповідно будь-які їхні контакти та сфера відповідальності. На сайті опублікований вичерпний телефонний довідник із номерами телефонів усіх відділів та департаментів міської ради, а також комунальних підприємств міста. 

Конкурси на заміщення вакантних керівних посад в Черкаській міській раді оприлюднюються на сайті установи в розділі “Новини”. Лише деякі оголошення публікуються в друкованих виданнях. Розпорядження міського голови про призначення на посаду службовця, або заміщення вакантної посади на сайті відсутні. Протокол засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад на веб-сторінці недоступний, однак він був наданий у відповідь на інформаційний запит. Ґрунтовних змін за цими індикаторами не відбулося у порівнянні з минулим роком.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?68%

(Українська) На офіційному сайті Черкаської міської ради не оприлюднено план стратегічного розвиту міста, а відповідний розділ містить лише протоколи засідання комітету стратегічного планування. Генеральний план міста оприлюднений і має графічну частину та пояснювальну записку. Матеріали генерального плану містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема гриф “Для службового користування” мають такі графічні та текстові матеріали як: Схема цивільного захисту цивільної оборони на мирний час; така ж схема на особливий період; пояснювальна записка; розробка розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час та в особливий період”. 

На сайті міської ради є окремий розділ присвячений бюджету на поточний рік. Там опубліковані проект рішення виконавчого комітету, проект рішення міськради та ухвалене рішення ради, а також відповідно актуальна редакція бюджету з усіма змінами. Оприлюднено також актуальну програму соціально економічного розвиту міста на 2017-2019 роки.

Система управління якістю ISO запроваджена у місті з 2012-го року, проте міськрада не має сертифікату за результатом проведення зовнішнього аудиту, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015. 

Міська рада не має окремого документу, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних, і керується постановою Кабінету міністрів від 21.10. 2015 №835.

Запроваджено та функціонує система електронних петицій. 

Regulatory Documents of Municipality?62%

(Українська) Чинний Статут територіальної громади Черкас є у вільному доступі на сайті міської ради. 

Лише частина розпоряджень міського голови оприлюднюються на веб-сторінці ради. Більшість із оприлюднених розпоряджень публікуються вчасно. Пошук документів можливий, однак лише серед наявних у відповідному розділі. При цьому система пошуку є доволі незручною для користувачів. 

Міська рада та її структурні підрозділи використовують систему електронних закупівель PROZORRO для закупівлі робіт на суму від 1,5 млн. грн та послуг від 200 тис. грн. На сьогодні відсутнє рішення міської ради, яке б зобов’язувало розпорядників коштів проводити аукціони на допорогових закупівлях через систему PROZORRO. Система PROZORRO.Продажі прийнята для користування, але наразі міська рада ще нічого не продавала за її допомогою. 

У Черкасах не затверджено нормативних документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних. Запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі від 20.08.2015 №2-1453 “Про затвердження міської цільової програми “Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки”. Відповідний розділ “Громадський бюджет” представлено і на сайті міської ради. 

EXECUTIVE BODIES55%

Information on Executive Bodies and Their Heads?67%

(Українська) Зведеної інформації про місцезнаходження, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради чи окремого розділу на сайті з цими даними немає. Інформація доступна лише частково. Вичерпна інформація про керівників виконавчих органів також відсутня. 

Біографічні дані (окрім інформації про судимість та сімейний стан) та фотографії заступників міського голови наявні у вільному доступі на веб-сторінці міської ради. Водночас на сайті міськради не опублікована інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, поштова адреса заступників міського голови. Інформація про прийом посадовими особами виконавчих органів Черкаської  міської ради опублікована лише за 2017-ий рік. Декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови не опубліковані на сайті міськради, однак є на сайті НАЗК. Інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів відсутня, разом із тим частково про розподіл обов’язків заступників міського голови можна дізнатися у розділі “Розпорядження міського голови”.

Інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради наявна у довіднику комунальних підприємств міста на сайті міської ради. В установ та закладів соціальної сфери є свої окремі підсайти, де і публікується уся необхідна інформація. 

Information on the City Council Executive Committee?93%

(Українська) На сайті міської ради у повному обсязі наявна інформація про персональний склад виконкому, однак біографічні відомості членів виконкому подані не в повному обсязі.  Інформація про повноваження міститься в регламенті роботи виконавчого комітету, що опублікований на сайті ради. Інформація про місце та час засідань публікується у розділі “Новини” на сайті міської ради.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?75%

(Українська) На веб-сайті ради у відповідних розділах оприлюднені рішення та проекти рішень виконавчого комітету. Більшість рішень публікують вчасно. Проекти порядку денного засідань виконкому зазвичай оприлюднюють за один день до засідання. Оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік і самі проекти актів. Вичерпні повідомлення про оприлюднення проектів актів розміщено на сайті ради. Здебільшого проекти публікують вчасно і оприлюднюють у друкованих ЗМІ. 

Більшість виконавчих органів оприлюднюють річні план закупівель і зміни до них на сайті ради та на сайті prozorro.gov.ua.

Повна інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, а також інформація про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг на сайті відсутня. Інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги представлена частково. 

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на 2017-2019 роки зі змінами. Перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету також оприлюднено.

Перелік укладених ОМС договорів, укладені договори, інші правочини, додаткові угоди опубліковані на сайті міської ради і містять гіперпосилання на сайт PROZORRO, де наявна уся необхідна інформація. Разом із тим Черкаська міська рада не розміщує набори даних у форматі відкритих даних. 

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, проте вона незручна та повільна.

Municipal Property and Land of Municipality?23%

(Українська) Останнє оприлюднене рішення про земельні торги на сайті міської ради датоване 2013-тим роком. Містобудівний кадастр міста створений та функціонує. Створено і функціонує відділ містобудівного кадастру, що є покращенням у порівнянні з минулим роком. 

Опублікований, однак не у форматі відкритих даних, перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду, розклад руху громадського транспорту. 

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами оприлюднений за 2017-ий рік, інформацію про рекламні засоби – за 2014-ий. Не оприлюднено також перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, актуальний список власників та орендарів земельних ділянок, реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення. Систематична практика публікування інформації у форматах відкритих даних загалом відсутня.

Рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах не приймалось.  Рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств прийнято 18 жовтня 2018-го року. 

DEPUTIES64%

Information on the City Council Deputies?37%

(Українська) На сайті Черкаської міської ради номери телефонів та електронні пошти депутатів ради оприлюднені частково. Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради не опублікована. На сторінці відсутні біографічні відомості про депутатів (наявні лише у двох депутатів). Є лише фото, дані про приналежність до фракції. Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів не оприлюднені. Інформація про графік та місце прийому громадян опублікована (за винятком одного депутата).

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?53%

(Українська) Регламент роботи Черкаської міської ради доступний на сайті ради. Положення про роботу постійних депутатських комісій не оприлюднено, однак така інформація наявна в регламенті роботи ради. Розміщено актуальну інформацію про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. Інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни доступна. 

На сайті наявна вся інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради, фото, біографія, але вона міститься у різних розділах веб-сайту ради. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру відсутня, однак її можна знайти на сайті НАЗК. Є актуальна інформація про склад депутатських фракцій, хоч відомості оновлюються повільно. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради. 

City Council Plenary Sessions?68%

(Українська) Рішення про скликання сесії ради оприлюднюється з різним інтервалом часу перед засіданням, найчастіше із запізненням. Зокрема, у серпні 2018-го року мав місце випадок, коли про проведення сесії повідомили вже після самого засідання, в тому числі і деяких депутатів. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь. Проекти рішень ради переважно оприлюднюються вчасно.

У міській раді діє електронна система голосування, чого ще не було в минулому звітному періоді. Інформація про поіменну реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного оприлюднюються вчасно. Через веб-сайт ведеться відеотрансляція пленарних засідань міської ради. Аудіо і відеозаписи пленарних засідань міської ради фрагментарно, або частково доступні на веб-сайті ради. 

У Статуті міста  визначено процедуру врегулювання конфлікту інтересів. Депутати міської ради повідомляють про конфлікт інтересів. Етичний кодекс у міській раді не затверджено.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?90%

(Українська) На веб-сайті Черкаської міської ради переважно вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях. Протоколи всіх засідань опубліковані на сайті ради. Протоколи засідань постійних депутатських комісій також опубліковані. Запити депутатів міської ради також публікують. Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, не оприлюднене.

Openness?

CITY MAYOR69%

Public Participation?69%

(Українська) Черкаський міський голова здійснює прийом громадян у визначений час та за зазначеною адресою. Відповідно до графіка, приділяє прийому 6 годин на місяць. На прийом до міського голови можна записатися дистанційно, проте згідно з процедурою потрапити на особистий прийом можна лише після того, як не вдалося вирішити питання з керівниками департаментів та заступниками. Термін, через який громадянин може потрапити на особистий прийом до міського голови, залежить від складності питання і проходження його по інших інстанціях. 

У Черкасах створені умови для доступу осіб з інвалідністю до приміщень міської ради (місце прийому міського голови). 

Спеціального регламенту чи графіку проведення виїзних прийомів міського голови немає, однак трапляється, що він їх проводить. Систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо, та систематичні виїзні прийоми не проводяться. 

Черкаський міський голова активно використовує Facebook у своїй комунікації з мешканцями і веде свою сторінку особисто. У Черкаській міській раді функціонує гаряча лінія для оперативного звернення громадян 1505. На офіційному веб-сайті мешканці можуть оформити електронне (дистанційне) звернення. У 2018-тому році міський голова Черкас не ініціював громадських обговорень (громадських слухань, загальних зборів), досліджень громадської думки, або опитувань та не проводив консультацій із громадськістю. Розпорядженням міського голови утворено низку громадських рад та робочих груп, а саме: Комітет стратегічного планування, Архітектурно-містобудівна рада, Рада платників податків м. Черкаси, Молодіжна рада, Робоча група з питань модернізації системи ПТО у Черкасах, Експертна рада з виділення грантів у галузі культури, Робоча група з питань реалізації ініціативи ЮНІСЕФ “Громада дружня до дітей та молоді”. За налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства в Черкаській міській раді відповідає відділ підтримки громадянського суспільства департаменту організаційного забезпечення.

EXECUTIVE BODIES61%

Public Participation?68%

(Українська) Громадяни можуть вільно відвідувати засідання виконкому та мають вільний доступ до всіх приміщень ради. 

Вичерпна інформація про процедуру проведення громадських слухань та інформація про інші механізми громадської участі доступна у Статуті громади. Жодних громадських слухань впродовж 2018-го року ініційовано не було. 

Згідно з відповіддю на запит, при виконавчому комітеті Черкаської міської ради діють такі робочі групи та ради: “З питань контролю та ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій”, “З питань легалізації незаконної підприємницької діяльності та сприяння розвитку підприємництва”, “Координаційна рада з питань підприємництва”, “Соціального діалогу”, “Рада директорів підприємств міста”, “Комітет стратегічного планування”, Архітектурно-містобудівна рада, Рада платників податків, Експертна рада з виділення грантів у галузі культури, “Координаційна рада з питань підприємництва”, “Соціального діалогу”, “Рада директорів підприємств міста”, “Комітет стратегічного планування”.

Access to Public Information?43%

(Українська) На офіційному сайті Черкаської міської ради створено окремий розділ “Про доступ до публічної інформації”. Систему обліку публічної інформації не створено. Існує і розміщений стандартний зразок запиту на отримання інформації, затверджений рішенням міськради від 2011-го року. Порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації не опублікований. 

Загалом же система навігації по сайту є не надто зручною. Деякі розділи рідко оновлюються. Не завжди інтуїтивно зрозумілий зміст розділів та шляхи пересування по сайту, не забезпечена можливість користування сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабим зором), не розміщені відповіді на найчастіше запитувані, найактуальніші питання.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. Більшість відповідей на наші запити були отримані впродовж 5 робочих днів, зокрема це стосується запитів, відповіді на які були отримані через електронну пошту. Що стосується запитів, відповіді на які потрібно було надсилати звичайною поштою, такі запити приходили із запізненням. Разом з тим не всі відповіді на запити є повними та обґрунтованими.

У приміщенні ради не забезпечені спеціальні місця для роботи з документами та можливість запитувачів інформації опрацьовувати потрібну інформацію. Розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок не перевищує 0,1% розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормову плату за копіювання, друк відповіді на запит. 

Черкаською міською радою не створений окремий портал відкритих даних або окремий розділ на сайті ради, набори даних не оприлюднюються у форматі відкритих даних (RDF, XML, JSON, CSV), а оприлюднюються у форматах, що унеможливлюють роботу з наборами даних.

Administrative Services?83%

(Українська) У Черкасах діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП не має свого сайту, однак на сайті міськради створений розділ ЦНАП. Прийом проводиться не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години, організовано електронну чергу. 

 

Центр надає близько 200 послуг. У приміщенні безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Є можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів зв’язку. У приміщенні облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Є бланки для заповнення  та зразки. ЦНАП має доступ до державних реєстрів. 

Окремого сервісу, який дозволяв би мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн не створено. У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

DEPUTIES79%

Public Participation?79%

(Українська) Мешканцям міста забезпечений вільний доступ на пленарні засідання ради та засідання комісій. Існує, однак не оприлюднена на сайті, процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на засіданнях міської ради. Створені умови доступу для осіб з інвалідністю до приміщення міської ради. 

Більшість депутатів Черкаської міської ради здійснюють постійний прийом виборців. Не всі це роблять особисто та у відведеному місці. 

В Статуті територіальної громади врегульовано процедуру проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, подання місцевої ініціативи, утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради. Депутати на засіданнях ради розглядають електронні петиції, які набрали 250 і більше голосів жителів. У 2018-тому році депутати не направляли до виконавчих органів ініціативи про проведення обговорень, слухань та зборів.

Accountability?

CITY MAYOR35%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) На офіційному веб-сайті Черкаської міської ради оприлюднено затверджений звіт про виконання бюджету міста, інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів. Міська рада розміщує інформацію про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (spending.gov.ua).

Report on the City Mayor’s Performance?25%

(Українська) Міський голова у межах звіту про свою роботу інформує про хід виконання програми соціально-економічного розвитку. Водночас звіти про виконання місцевих цільових програм не оприлюднені. Звіт про здійснення державної регуляторної політики розміщений в окремому розділі на сайті ради. 

Міський голова не звітує про роботу виконавчих органів перед радою, оскільки, як вказано у відповіді на інформаційний запит, депутати не зверталися до міського голови з вимогою щодо проведення звіту про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови не оприлюднений на сайті ради. Натомість він був надрукований у спецвипуску газети “Сім днів”, а також озвучений у програмі “Звіти наживо” телеканалу UA: Черкаси. 

Звіт міського голови про його роботу відбувся у листопаді і грудні 2018-го року в межах звітних конференцій комітетів самоорганізації населення. У Статуті територіальної громади не врегульована процедура звітування міського голови перед громадою – визначений лише обов’язок звітувати.

EXECUTIVE BODIES42%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?16%

(Українська) Виконавчі органи Черкаської міської ради взагалі не звітують про свою діяльність перед громадою. На сайті також відсутні їхні звіти. Звіти про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку публікується в розділі “Публічні гроші” – “Бюджет міста” – паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм. Згідно із відповіддю на запит, відповідно до наказу міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” форма звітності передбачає тільки річну звітність про виконання паспортів бюджетних програм. Отже, Черкаська міська рада не готує проміжних звітів про хід виконання програм поточного року. 

Виконавчі органи не подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Таку інформацію можна знайти на порталі ради, проте не у форматі звітів. Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію не публікуються.  

Financial Resources of Municipality?56%

(Українська) На веб-сайті Черкаської міської ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.  

Проте не оприлюднено детальної інформації про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, а також фінансової звітності суб’єктів господарювання комунальної власності, звітів виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

У місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік у вигляді безпосередньої презентації директором департаменту і через публікацію даних на сайті міської ради.

Інформацію про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи на сайті не опубліковано. Інформація про відчуження комунального майна наявна на веб-порталі ради, але не у форматі звітів виконавчих органів влади. Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств оприлюднені на сайті, але не у форматі відкритих даних. 

 Слід зазначити, що оцінка за цим показником у 2017-тому році складала менше 11%.

Regulatory Policy?100%

(Українська) Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

DEPUTIES38%

Reporting on Performance Results?38%

(Українська) Постійні депутатські комісії Черкаської міської ради не звітували перед радою. Також звіти комісій не оприлюднені на сайті. 

В Статуті територіальної громади врегульовано процедуру звітування депутатів перед громадою (депутат звітує один раз на рік). Також міська рада затвердила рішення про строки звітування депутатів перед громадою (не пізніше квітня наступного за звітним року), однак графіку звітування немає. 

Не всі депутати звітують перед громадою. На сайті опубліковані 11 звітів депутатів (із 42) та й ті переважно вільного і невичерпного формату. Депутати інформують мешканців про роботу в раді та на своєму окрузі, наголошуючи на покращенні благоустрою. Водночас, згідно з відповіддю на інформаційний запит, 34 депутати із 42 проінформували раду про результати обговорення їхніх звітів. На веб-сайті ради не оприлюднена інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Comments are closed.