Rating of Chernihiv 2013:

50.51%

Publicity Index

52.43%

City Mayor publicity

62.95%

Executive bodies publicity

36.43%

Publicity of council deputies

Summary:

In general, the publicity level of local self-government in Chernihiv is quite low. Deputies have the worst results in transparency and accountability. In particular, the list of majority constituencies in which deputies were elected is absent from the City Council’s official website. Regarding downsides, draft resolutions and decisions of the Council on land issues are not published. Meeting minutes of standing committees are also unavailable. There is no electronic voting system on plenary sittings. Current reports on activities of deputies are not placed on the website but they are permanently published in the official printed newspaper.

Chernihiv Mayor has a very low publicity level. The procedure of registering for personal appointments with the City Mayor is not published. As for the positive innovations, it is possible to register a written claim through the website. Even though the section “Ask the Authorities” is updated from time to time, none of the questions asked during the monitoring were published on the website. There is no information about regular and part-time assistants of the Mayor, or about his advisors. Information about the procedure and rules for applying for vacancies is also unavailable. The Mayor has never reported to the voters during an open meeting. It is interesting to note that the documentation on urban construction, including Chernihiv City Master Plan, has the designation “For official use only”. Only Temporary Provisions on the Use of Chernihiv Territory, the Future Chernihiv Tourism Development Plan, and some other construction documents are available.

Executive bodies have quite a satisfactory publicity level. Experiment results prove that the citizens can attend meetings of the executive committee after their written request is approved by the Chairperson. Access to offices of officials is also free. Since September 26, 2012 the Center for Rendering Administrative Services has been functioning. It has its own website. However, the executive bodies do not report on their activities to the local community even though its obligated by Statute of the local community. Reports of executive bodies are not available on the website.

Transparency?

CITY MAYOR51%

Information on the On City Mayor and His Activities?61%

Інформація про міського голову доступна виключно на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради. Вона знаходиться в підрубриці «Міський голова» та «Виконавчий комітет» (основна категорія – «Міська рада»). Біографічні відомості Чернігівського міського голови включають ключові біографічні факти, проте таку інформацію не можна назвати вичерпною. У підрубриці «Виконавчий комітет» зазначені місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку Чернігівського міського голови, а також описані основні функції та його напрямки роботи.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена в друкованому виданні «Чернігівські відомості» і доступна на веб-порталі ради. Проте, якщо на офіційному сайті наявна типова форма декларації, яка закріплена Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», то у друкованому органі ця інформація представлена у зведеному форматі, який виключає деякі розділи декларації (наприклад, відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, відомості про фінансові зобов’язання тощо).

На офіційному сайті Чернігівської міської ради (ЧМР) наявний графік, згідно з яким прийом громадян міським головою проводиться двічі на місяць, тривалість кожного – чотири години.

Процедура потрапляння на прийом до міського голови жодним чином не оприлюднена через офіційні ЗМІ, що, у свою чергу, може дезорієнтувати громадянина. Проте така інформація надається відділом звернень громадян та соціальних питань Чернігівської міської ради, де і проводяться зустрічі даного формату. Сама процедура ускладнюється тим, що після подання заяви громадянин вимушений чекати на запрошення з боку профільного виконавчого органу ЧМР. Проте така комунікація експериментальним шляхом не знайшла свого підтвердження. Жоден з учасників експерименту так і не був проінформований про дату та час зустрічі з очільником міста.

Відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради – підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Також міський голова має радницю, яка відповідає за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю. Рубрика «Новини» на веб-порталі міської ради оперативно та систематично оновлюється, проте менша частина цієї інформації стосується діяльності міського голови.

Чернігівський міський голова періодично комунікує з працівниками ЗМІ через брифінги, що проводяться після пленарних засідань сесії міської ради. Прес-конференції, прямі ефіри, неформальні зустрічі з журналістами проводяться досить рідко, проте інформаційна активність такого плану зросла упродовж 2012 року.

Рекомендації:

Оновити блок «Біографія», що відноситься до рубрики «Міський голова». Серед необхідної інформації відсутні прізвище, ім’я та по батькові міського голови, а також відомості про сімейний стан та відсутність судимості О. В. Соколова.

В контактній інформації, поміж іншого, важливо зазначати адресу електронної пошти для прямої або опосередкованої комунікації з міським головою.

Типову форму декларації, заповнену міським головою, бажано оприлюднювати і через офіційний друкований орган.

Окрім графіку прийому міським головою, важливо описати на офіційному веб-порталі саму процедуру здійснення такої комунікації. Також важливо розмістити його у приміщенні, ДУ проводить прийом міський голова.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?36%

На офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради взагалі відсутні відомості про як штатних, так і позаштатних помічників та радників міського голови. Що стосується інформації про головних керівників виконавчих органів, то вона наявна у відкритому доступі. Разом з тим дані про працівників міської ради та підпорядкованих раді структур не оприлюднені.

Інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад через сайт недоступна. Оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних посад вчасно публікюється у виданні «Чернігівські відомості», проте такої інформації немає на офіційному веб-порталі.

Розпорядження міського голови про призначення/заміщення керівних посад відсутні у вільному доступі, тобто на офіційному веб-порталі. Така інформація з’являється у вигляді інформаційних повідомлень у рубриці «Новини». Самі розпорядження публікуються в офіційній газеті «Чернігівські відомості».

Через подачу інформаційного запиту можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Рекомендації:

Акумулювати інформацію про помічників та радників міського голови в окремій рубриці сайту Чернігівської міської ради.

Оприлюднити дані про працівників міської ради та підпорядкованих їй структур.

Поширювати інформацію про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад через офіційний веб-сайт, а також ввести у практику оприлюднення розпоряджень міського голови щодо призначення службовців на керівні посади.

Протоколи засідань конкурсних комісій мають знаходитися у відкритому доступі.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?39%

На офіційному веб-сайті у рубриці «Розвиток міста» оприлюднена Стратегія розвитку міста Чернігова на 2007 – 2015 роки.

Разом з тим Генерального плану розвитку міста Чернігова нині немає у відкритому доступі. Окрім Тимчасового порядку використання території м. Чернігова, Схеми перспективного розвитку туризму м. Чернігова та деяких містобудівних обґрунтувань, інша містобудівна документація, у тому числі і Генеральний план м. Чернігова, має гриф «Для службового користування».

У рубриці «Нормативні документи» на офіційному сайті міської ради розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік. Також періодично публікуються рішення про затвердження змін до бюджету міста.

У період дослідження на офіційному веб-сайті була оприлюднена короткострокова програма соціально-економічного розвиту міста, проте за 2012 рік. Актуальної програми, що за логікою мала б знаходитися у рубриці «Розвиток міста», не було.

У міській раді не запроваджена система управління якістю (ISO).

Рекомендації:

Розмістити Генплан міста на офіційному сайті Чернігівської міської ради.

Вчасно оновлювати розділ «Розвиток міста», в якому поряд зі всією наявною інформацією публікувати актуальну короткострокову та довгострокову програми розвитку міста.

Запровадження системи управління якістю для муніципалітетів – вимога нова та нерозповсюджена в українських реаліях. Проте, декларуючи свою діяльність як прозору та відкриту, до її виконання варто прагнути.

Regulatory Documents of Municipality?77%

Статут територіальної громади міста Чернігова оприлюднений в рубриці «Розвиток міста», але зазначений документ відсутній у друкованому форматі.

Розпорядження міського голови оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради одразу після технічного підписання нормативного документу, а отже, вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання). Проте упродовж досліджуваного періоду публікувалися не всі розпорядження, що вдалося виявити через подачу інформаційного запиту.

На сайті створений «Пошук», де за допомогою функції «Розширений пошук» створена можливість ідентифікувати документи та інформаційні повідомлення за розділами сайту та часом їх оприлюднення.

Міським головою прийнято і оприлюднене розпорядження «Про забезпечення виконанняЗакону України “Про доступ до публічної інформації”». Тим самим функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації у міській раді покладено на відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради, що зазначено на офіційному веб-порталі.

Рекомендації:

Забезпечити можливість використання Статуту територіальної громади друкованого формату шляхом надання останнього профільним виконавчим органом на запит громадян.

Оприлюднювати всі розпорядження міського голови.

Удосконалити пошукову спроможність ресурсу. Існуючу на сайті система пошуку не можна назвати зручною, незважаючи на додаткові можливості, що надаються опцією «Розширений пошук». Адже система не дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті.

EXECUTIVE BODIES58%

Information on Executive Bodies and Their Heads?63%

Інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів, у тому числі керуючого виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, знаходиться на офіційному сайті. Наявна також інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, проте її не можна назвати повною. Оприлюднені загальні відомості про керівників виконавчих органів, у тому числі їх повноваження, а також основні функції та напрямки роботи керуючого виконавчим комітетом. Разом з тим відсутні їх біографічні дані.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови наявні в друкованому виданні «Чернігівські відомості», а також на веб-порталі ради. Проте типова форма декларація, яка закріплена Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», жодним чином не оприлюднена. Інформація представлена у зведеному форматі, який виключає деякі розділи декларації.

На веб-сторінці ради наявна інформація про підприємства, установи та організації, а також заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

В контактній інформації, поміж іншого, важливо зазначати електронну адресу для прямої або опосередкованої комунікації з виконавчим комітетом та виконавчими органами ЧМР з громадянами.

Типову форму декларації, заповнену посадовцями, важливо оприлюднювати як на офіційному веб-сайті, так і через офіційний друкований орган.

Оприлюднити біографічні дані керівників виконавчих органів на офіційному веб-порталі ради.

Information on the City Council Executive Committee?77%

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та його повноваження, але відсутні біографічні відомості членів виконавчого комітету. Також у відкритому доступі є інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку керуючого виконавчим комітетом. На веб-сайті ЧМР у розділі «Публічна інформація», а саме у рубриці «Плани засідань виконкому», вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації:

Опублікувати на офіційному веб-ресурсі ради біографічні дані членів виконавчого комітету Чернігівської міської ради. У контактній інформації зазначити офіційну електронну пошту виконавчих органів, а також керуючого справами виконкому.

Розмістити на дошці оголошень в Чернігівській міській раді про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти керуючого виконавчим комітетом.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?64%

Проекти рішень виконавчого комітету наявні у рубриці «Регуляторна політика», а саме розділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів». Щодо самих рішень, то вони вчасно оприлюднюються у рубриці «Нормативні документи». У друкованому виданні ці нормативно-правові акти публікуються частково.

Упродовж 5 днів до засідання виконкому проект порядку денного засідань з’являється у розділі «Публічна інформація» (рубрика «План засідань виконкому»).

Щодо інформаційного висвітлення здійснення регуляторної політики міською владою, то воно реалізується на належному рівні. На веб-сайті ради є окрема рубрика «Регуляторна політика», у якій оприлюднено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на поточний календарний рік (розділ «Планування регуляторної діяльності»). Повідомлення, які містять усю необхідну інформацію, оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються в розділі «Новини». Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення) оприлюднюються на веб-сайті ради у рубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів»).

Річний план закупівель і зміни до нього також оприлюднений на веб-сайті ради.

Разом з тим на офіційному веб-порталі міської ради відсутня інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами, а також про пільги для різних категорій населення. У цьому контексті з’являються лише поодинокі повідомлення у рубриці «Новини».

Актуальна програма соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (2013 рік) у період дослідження на сайті розміщена не була. Щодо місцевих цільових програм, то інформація про них знаходиться в додатках до бюджету (рубрика «Нормативні документи», розділ «Бюджет міста»).

На веб-сайті існує система пошуку інформації. Проте система індексує контент ситуативно, а отже, не завжди ідентифікує необхідну запитувану інформацію. Можливість окремого пошуку в базі даних нормативно-правових актів створена через функцію «Розширений пошук».

Рекомендації:

Оприлюднити зведену інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами, а також про пільги для різних категорій населення.

Публікувати вчасно актуальну програму соціально-економічного розвиту міста. Практика інших муніципалітетів показує, що поряд з Стратегією розвитку міста, а також короткостроковими програмами соціально-економічного розвитку, міська влада розробляє довгострокову на 5 років. Більше того, це вимога, яка формально закріплена на законодавчому рівні.

Розмістити в окремому блоці інформацію про місцеві цільові програми.

Поліпшити пошукову спроможність сайту.

Municipal Property and Land of Municipality?0%

Офіційна відповідь міської влади: «У зв’язку зі змінами в земельному законодавстві практики проведення земельних торгів у 2013 році не було».

Рекомендації:

Із прийняттям Земельного кодексу України більшість міських рад через неврегульованість нормативно-правової бази земельні торги не проводили. Проте з 1 січня 2013 року набули чинності Закони України «Про Державний земельний кадастр» та «Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідно жодних правових перешкод щодо реалізації цих процедур не постає.

DEPUTIES34%

Information on the City Council Deputies?33%

Фактично всі відомості про депутатський склад Чернігівської міської ради знаходяться у розділі «Депутатський корпус» (рубрика «Міська рада») офіційного веб-порталу ради. Так, профілі 80% від загальної кількості депутатів містять інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, графік прийому, посаду в раді, членство постійної комісії, а також окремі біографічні факти.

Деяка інформація про права та обов’язки депутатів міської ради узагальнена у рішенні міської ради «Про Регламент Чернігівської міської ради 6 скликання».

Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів в офіційних ЗМІ не оприлюднені.

Рекомендації:

Доповнити на веб-сторінці міської ради біографічні відомості про усіх депутатів (освіта, досвід роботи, сімейний стан, відсутність судимості тощо).

Опублікувати типові форми декларацій всіх представників депутатського корпусу.

Розширити контактну інформацію кожного з депутатів та розмістити актуальну інформацію про графік прийому громадян.

Для зручності користувачів сайту створити окремий підрозділ, де могла бути розміщена інформація про права та обов’язки депутатів.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?63%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій розміщені у рубриці «Нормативні документи», а саме в рішеннях міської ради.

Інформація про засідання постійних депутатських комісій періодично з’являється в рубриці «Новини», проте окремий актуальний графік цих засідань у період дослідження оприлюднений не був.

Зміни у складі постійних депутатських комісій вносяться в окреме поле профілю депутата, який розміщений на офіційному веб-порталі ради.

На веб-сайті також є інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради, але відсутні його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена як на веб-сайті ради, так і у друкованому виданні ЧМР, проте у зведеному форматі.

Інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, була опублікована одразу після закінчення виборчого процесу у рубриці «Новини». Оскільки пошукова система сайту нині не індексує такі відомості за ключовими словами, знайти цю інформацію не представляється можливим. Проте вона доступна у відділі сприяння діяльності депутатів Чернігівської міської ради.

На веб-сайті наявна інформація про основні обов’язки та напрямки діяльності відділу сприяння діяльності депутатів, тобто органу, що забезпечує діяльність депутатського корпусу.

Рекомендації:

Опублікувати в окремому підрозділі веб-сайту міської ради актуальну інформацію про склад депутатських фракцій та його зміни.

Додати інформацію про мажоритарні округи, від яких обиралися депутати (можливо, у вигляді карти округів).

Додати на сайті міської ради біографічні відомості секретаря міської ради.

City Council Plenary Sessions?26%

Рішення про скликання сесії ради вчасно оприлюднюються на офіційному веб-сайті. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). Не всі проекти рішень ради, зокрема, ті, що стосуються земельних питань, оприлюднюються на офіційному веб-сайті. Питання вчасності їх оприлюднення також носить ситуативний характер. Подекуди проекти рішень міської ради не оприлюднюються за 20 днів до засідання комісії, хоча ці строки врегульовані Законом України «Про доступ до публічної інформації».

У період дослідження електронна система голосування встановлена не була.

Щодо запитів депутатів міської ради, то на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради оприлюднені лише деякі з них.

На веб-сторінці ради опубліковано рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

Засідання міської ради відкриті для аудіо і відео фіксації, але на веб-порталі міської ради трансляція не відбувається. Інші ЗМІ оприлюднюють записи окремих моментів для власних програм і сюжетів.

Рекомендації:

Процес голосування бажано організовувати за допомогою системи електронного голосування. На веб-порталі міської ради мають своєчасно оприлюднюватись поіменні результати голосування з усіх питань порядку денного.

На веб-сайті повинен бути оприлюднений план звітів депутатів міської ради про свою роботу та усі їх запити.

Аудіо та відео пленарних засідань мають бути доступні для перегляду в прямому ефірі та в записі.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?20%

Протоколів засідань постійних депутатських комісій у відкритому доступі немає. Щодо рішень, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради, то вони публікуються не всі. Рішення, що стосуються земельних питань, у відкритий доступ не потрапляють.

Рекомендації:

Запровадити відкритий доступ до протоколів засідань постійних комісій та усіх рішень пленарних засідань міської ради.

Оприлюднювати всі рішення вчасно.

Openness?

CITY MAYOR51%

Public Participation?51%

На офіційному сайті Чернігівської міської ради наявний графік, згідно з яким прийом громадян міським головою проводиться двічі на місяць, тривалість кожного – чотири години. Проте, апелюючи до здобутого упродовж досліджуваного періоду досвіду, говорити про актуальність такої інформації – недоречно. Так, протягом періоду дослідження шляхом експерименту було виявлено, що прийом громадян Чернігівським міським головою не відповідає графіку або не проводиться взагалі. На ці процеси міг вплинув період відпусток. Так, моніторингова кампанія формально тривала з червня по вересень, проте активна фаза її дослідження відбувалася упродовж двох літніх місяців. Решту часу було відведено на опрацювання та аналіз інформації.

Як показала практика, процедура потрапляння на прийом до міського голови є складною та незрозумілою для пересічного громадянина. Варто звернути увагу, що особи, які упродовж експериментального періоду зверталися до відділу звернень громадян та соціальних питань Чернігівської міської ради, так і не потрапили на прийом до міського голови. Разом з тим, на веб-порталі та в офіційному друкованому органі Чернігівської міської ради періодично з’являлися інформаційні повідомлення про проведення зустрічей такого формату. Свідченням того слугують фотографії, де міський голова особисто проводить прийом, і, відповідно, не делегує цей обов’язок своїм підлеглим.

Також проведення окремого прийому для деяких категорій осіб або об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства (ОГС), не ввійшло в практику місцевої влади. Вочевидь, подібного характеру зустрічі відбуваються, так як періодично в офіційній пресі з’являються повідомлення на кшталт «Діалог з профспілками». Проте такі заходи свідчать більшою мірою про однобічний підхід в контексті організації згаданої комунікації. Так, окрема черга для ОГС та деяких категорій громадян є індикатором відкритості влади.

Приміщення, де міський голова проводить прийом громадян, а це відділ звернень громадян та соціальних питань Чернігівської міської ради, є комфортним для людей з особливими потребами.

Міський голова не використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook).

У міській раді створена і періодично функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, проте такий спосіб комунікації громадян з міським головою проводиться вкрай рідко.

Упродовж останнього року міським головою не ініціювалися громадські обговорення. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради проінформував, що у проведенні подібних заходів потреби не виникало, а всі важливі питання життєдіяльності міста розглядалися в ході чергових засідань сесії міської ради.

На офіційному веб-сайті відсутня комплексна інформація про порядок звернення громадян. Мешканці не мають можливості ознайомитися з самою процедурою. Проте, загальні відомості (необхідні контактні дані, графік прийому тощо) наявні у відкритому доступі.

Є можливість оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови, через сайт. Рубрика «Запитання до влади» періодично оновлюється. Система справно працює. Проте жодне з запитань, поставлених у ході експерименту, опубліковане на сайті міської ради не було, адже цей процес підлягає адмініструванню.

При міському голові створена Громадська рада з питань гласності та свободи слова, проте питання ефективності цього утворення залишається відкритим. Про це свідчать відгуки представників медійного середовища.

Інші консультативно-дорадчі органи – робочі групи, комісії – очолюють секретар міської ради та заступники міського голови відповідно до розподілу своїх функціональних повноважень.

Органом, що відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства у Чернігівській міській раді виступає відділ зв’язків з громадськістю ЧМР.

Рекомендації:

Подати чіткий і зрозумілий опис процедури потрапляння на прийом до міського голови у вільний доступ, зокрема, через офіційний сайт Чернігівської міської ради.

Створити окрему чергу для категорій осіб або об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства, під час прийому міським головою.

Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для налагодження комунікації з мешканцями міста.

Збільшити кількість «гарячих ліній» з міським головою.

Визначитися із доцільністю діяльності Громадської ради з питань гласності та свободи слова.

EXECUTIVE BODIES77%

Public Participation?57%

Експериментальним шляхом було виявлено, що громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому після отримання дозволу на це, себто шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі та розгляду її головуючим на початку засідання.

Щодо приміщень ради (кабінетів управлінь, відділів), то доступ до них вільний.

Інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, а також врахування їх результатів – узагальнено в Положенні про проведення громадських слухань, яке розміщене на офіційному сайті Чернігівської міської ради. У Статуті територіальної громади м. Чернігова зібрано відомості про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Як показала практика, останні громадські слухання, що проводилися вдруге після прийняття відповідного Положення, були проведені із порушенням процедури, починаючи з вчасності оприлюднення повідомлення про їх проведення.

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради. Робочі групи, комісії очолюють секретар міської ради та заступники міського голови відповідно до розподілу своїх функціональних повноважень.

Рекомендації:

Переглянути та вдосконалити Положення про проведення громадських слухань в м. Чернігові та Статут територіальної громади міста Чернігова через усунення колізій.

Дотримуватися норм, закріплених в нормативних документах, що регулюють питання проведення громадських слухань.

Розміщувати протоколи/стенограми про результати усіх проведених громадських слухань.

Визначити детальну та зрозумілу процедуру доступу громадян до засідань виконкому нормотворчим шляхом.

Access to Public Information?77%

У розділі «Публічна інформація» знаходяться всі необхідні відомості, що регулюють питання доступу, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також у цьому розділі функціонує система обліку публічної інформації. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, також наявні форми запитів на отримання публічної інформації.

Процесам, що супроводжують подачу запитів на інформацію, можна дати позитивну оцінку, але не найвищу. Так, інформаційний запит можна подати всіма можливими способами, проте спеціальна онлайн-форма для подання запиту на сайті відсутня.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити, що можна подати різними шляхами. Експеримент показав, що відповіді досить часто є достатньо повними та обґрунтованими.

У міській раді є відведені приміщення для роботи з документами: організаційний відділ (офіційно закріплене), також є вільні для роботи столи в протокольній частині загального відділу та у відділі зв’язків з громадськістю.

Виконавчі органи не стягують понаднормової плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Щодо офіційного веб-порталу Чернігівської міської ради, то «дружнім» до користувача сайтом його назвати важко.

Рекомендації:

Створити на офіційному веб-сайті онлайн-форму для подачі інформаційного запиту.

Впровадити зручну систему навігації по сайту. Інтерфейс сайту має бути інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані та впорядковані.

Забезпечити можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями (сайт має бути комфортним у користуванні для осіб зі слабким зором).

Administrative Services?92%

З 26 вересня 2012 року діє Центр надання адміністративних послуг у місті Чернігові. ЦНАП має власний веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністаративних послуг та послуг, що надаються виконавчими органами. На інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян відповідно до норм законодавства, а також організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП доступні довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації. У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

Також є скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Рекомендації:

Розмістити на офіційному сайті ЦНАП інформацію про режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, відомості про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.

Оприлюднити інформацію про про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

DEPUTIES54%

Public Participation?54%

Для того, щоб бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради, громадянин має засвідчити своє бажання шляхом подання заяви. Так, особи, які виявили бажання відвідати сесію міської Чернігові ради повинні, не пізніше як за день до її відкриття, подати заяву на ім’я секретаря міської ради. Згоду на участь у роботі сесії дає міська рада окремо по кожній заяві.

У приміщенні міської ради відсутні спеціальні умови для неповносправних осіб.

Форми участі присутніх у роботі сесії (запитання, виступи, внесення пропозицій) визначаються регламентом міської ради. Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради, декларується нормою Статуту територіальної громади міста Чернігова, проте чітко не прописана і жодним чином не оприлюднена на сайті міської ради.

На веб-сайті також відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Проте вона є релевантною до тієї, що регулює питання доступу мешканців до сесії міської ради.

Левова частка від загального складу депутатів міської ради особисто проводять прийом виборців. Проте практика показує, що часто час та місце, зазначене в особистих профілях депутатів на офіційному веб-порталі, не відповідає реальній можливості депутата провести зустріч.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади. Також існує Положення про проведення громадських слухань у м. Чернігові. На думку експертів, цей документ потрібно змінювати, адже він має багато протиріч.

Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади.

Депутати міської ради не ініціювали громадські обговорення від часу, коли було прийняте зазначене Положення, яке уможливлює подання такої ініціативи і для депутатського корпусу міської ради.

Рекомендації:

Спростити механізм доступу громадян до пленарних засідань міської ради.

Забезпечити доступ до міської ради неповносправних осіб.

Оприлюднити на сайті міської ради чіткий опис процедури участі громадян у роботі сесії міської ради та на засіданнях постійних комісій.

Переглянути та вдосконалити Положення про проведення громадських слухань в м. Чернігові та Статут територіальної громади міста Чернігова через усунення колізій.

Accountability?

CITY MAYOR56%

Financial Resources of Municipality?100%

Річний звіт про виконання бюджету оприлюднений на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради.

Report on the City Mayor’s Performance?51%

Програми соціально-економічного та культурного розвитку приймаються раз на рік, результати їх виконання розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради та оформлюються у вигляді рішень виконкому, а потім схвалюються сесією міської ради та узагальнюються у вигляді рішень міської ради.

Цьогоріч міський голова звітував з питань роботи виконавчих органів та здійснення державної регуляторної політики на засіданні 32-ї сесії міської ради, яке відбулося 7 червня 2013 року. Із тезами його звіту можна ознайомитися на офіційному веб-порталі та в друкованому виданні. Проте практики щодо звітування міським головою про роботу виконавчих органів, виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм на відкритій зустрічі з громадянами не має.

Чернігівський міський голова не звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою, хоча такий обов’язок закріплений статтею 64 Статуту територіальної громади міста Чернігова. Але слід зазначити, що сама процедура звітування нормативно врегульована.

Рекомендації:

Взяти за практику періодичні виїзні відкриті зустрічі з населення, під час яких міський голова звітує про роботу виконавчих органів, виконання місцевих цільових програм тощо. А також детально прописати процедуру в Статуті територіальної громади міста Чернігова.

Розмежовувати звіти міського голови.

Оприлюднювати звіт міського голови не тільки тезисно.

Створити на офіційному веб-порталі рубрику задля розміщення звітів за різний період та суб’єктів.

EXECUTIVE BODIES47%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?9%

Виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою, хоча цей обов’язок закріплений в Статуті територіальної громади міста. На веб-сайті раді відсутні звіти виконавчих органів.

В офіційному друкованому виданні оприлюднюється лише звіт міського голови про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Також оприлюднюються звіти про виконання міського бюджету, проте звіти про хід та виконання місцевих цільових програм окремо не оприлюднюються.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

Рекомендації:

Запровадити практику звітування виконавчими органами перед територіальною громадою міста, а також перед представницьким органом місцевого самоврядування.

Розміщувати звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію. Бажано для звітів різних суб’єктів та форматів створити окрему рубрику на офіційному сайті Чернігівської міської ради.

Financial resources of Municipality?100%

Усі вимоги виконані.

Regulatory Policy?100%

Усі вимоги виконані.

DEPUTIES22%

Reporting on Performance Results?22%

У офіційній відповіді на інформаційний запит щодо звітування депутатських комісій перед радою розпорядник інформації зазначив, що необхідності у заслуховування звітів немає.  Відповідно звіти про роботу постійних депутатських комісій міської ради на офіційному сайті не публікуються.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою нормативно неврегульовані.

Рішенням міської ради «Про проведення звітів депутатів, депутатських фракцій Чернігівської міської ради перед виборцями» затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями. Графік виступів депутатів ЧМР опублікований в газеті «Чернігівські відомості» у рубриці «Трибуна депутата», проте актуальний графік їх звітування не оприлюднений на офіційному веб-сайті.

Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради на сайті не розміщуються, але перманентно публікуються в газеті «Чернігівські відомості», а саме у рубриці «Трибуна депутата». Звіти не мають усталеного формату, через що більшість з них не можна назвати вичерпними, а отже вони частково містять інформацію про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

На веб-сайті відсутня інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян. Таку інформацію, якщо є потреба, можна уточнити в фінансовому управлінні Чернігівської міської ради.

Рекомендації:

Налагодити процес звітування депутатів перед громадою та оприлюднення графіку і змісту звітів депутатів на веб-порталі міської ради, а також звітів про використання депутатських фондів.

Leave a Reply