Rating of Chernigiv 2016:

57.4%

Publicity Index

64%

City Mayor publicity

59%

Executive bodies publicity

50%

Publicity of council deputies

Summary:

Transparency?

CITY MAYOR76%

Information on the On City Mayor and His Activities?71%

(Українська)

На офіційному веб-порталі біографічні відомості Чернігівського міського голови оприлюднені повною мірою. Позитивним моментом є те, що у підрубриці «Виконавчий комітет» зазначені місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку нового Чернігівського міського голови, а також описані основні функції та його напрямки роботи.

Типова форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови за 2015 рік оприлюднена через офіційні джерела, а також опублікована в соціальних мережах та місцевих медіа.

На офіційному сайті Чернігівської міської ради (ЧМР) наявний графік, згідно з яким прийом громадян міським головою проводиться двічі на місяць, тривалість кожного – три години. Інформація про можливість потрапляння на прийом до міського очільника (місце, дні та часи прийому) наявна на вкладці Відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. У приміщені цього структурного підрозділу, за словами представників Прес-служби, міський голова проводить зустрічі особисто. Тривалість потрапляння на прийом до мера Чернігова в середньому складає 2 місяці.

Прес-служба Чернігівської міської ради – підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Також міський голова має заступника з питань діяльності виконавчих органів ради. Рубрика «Новини» на веб-порталі міської ради оновлюється систематично.

Чернігівський міський голова періодично комунікує з працівниками ЗМІ, які мають вільний доступ до приміщень роботи колегіальних органів. Прес-конференції, прямі ефіри за ініціативи міського очільника проводяться досить рідко, проте його інформаційна присутність та онлайн активність є задовільною.

Рекомендації:

 • В контактній інформації, поміж іншого, важливо зазначати адресу електронної пошти для прямої або опосередкованої комунікації з міським головою.

 • Розмістити графік прийому громадян міським головою на 2015 рік та описати саму процедуру потрапляння (подання заяви у відповідний структурний підрозділ, запис у чергу через телефонну комунікацію тощо).

Information On the City Mayor Units and HR Policy?55%

(Українська)

На офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради створена підрубрика «Патронатна служба», де відсутня інформація про штатних та позаштатних радників мера.

Що стосується інформації про керівників структурних підрозділів, то вона наявна у відкритому доступі. Разом з тим, дані про працівників міської ради та підпорядкованих раді структур не оприлюднені, які і за попередньої влади.

Інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних посад публікуються у виданні «Чернігівські відомості», а також у підрозділі офіційного веб-порталу «Вакансії».

Розпорядження міського голови про призначення/заміщення керівних посад не акумульовані в окрему рубрику, а з’являються в розділі «Нормативні документи», а також «Вакансії».

Протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії відсутні у відкритому доступі.

Рекомендації:

 • Акумулювати інформацію про всіх помічників та радників міського голови в окремій рубриці «Патронатна служба» сайту Чернігівської міської ради.

 • Оприлюднити дані про склад працівників міської ради та підпорядкованих їй структур.

 • Розпорядження міського голови про призначення/заміщення керівних посад зібрати в окрему рубрику.

 • Протоколи засідань конкурсних комісій мають знаходитися у відкритому доступі, а їх розміщення логічним для пошуку на сайті ЧМР.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?78%

(Українська)

На офіційному веб-сайті упродовж періоду дослідження не було опубліковано актуальної Стратегії розвитку міста. Разом з тим на сайті з’явився Генеральний план розвитку міста Чернігова.

У рубриці «Нормативні документи» на офіційному сайті міської ради є рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік. Також періодично публікуються рішення про затвердження змін до бюджету міста. Готовий та актуальний документ (із всіма змінами) на сайті відсутній.

У період дослідження на офіційному веб-сайті була оприлюднена короткострокова програма соціально-економічного розвиту міста.

Міською радою ніколи не запроваджувалася система управління якістю (ISO).

Нові індикатори, за якими міська рада набрала високі бали – використання системи електронних закупівель PROZORRO, а також системи електронних петицій. Разом з тим, в Чернігівській міській раді відсутній програмний документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Рекомендації:

 • Оприлюднювати довгострокову програму розвитку міста.

 • Запровадити систему управління якістю для муніципалітетів – вимога нова та нерозповсюджена в українських реаліях. Проте, декларуючи свою діяльність як прозору та відкриту, до її використання варто прагнути.

 • Затвердити програмний документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Regulatory Documents of Municipality?92%

(Українська)

Статут територіальної громади міста Чернігова оприлюднений в рубриці «Розвиток міста». Також розпорядження міського голови оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради одразу після технічного підписання нормативного документу, але не завжди вчасно.

На сайті створений «Пошук», де за допомогою функції «Розширений пошук» створена можливість ідентифікувати документи та інформаційні повідомлення за розділами сайту та часом їх оприлюднення.

Міським головою прийнято і оприлюднене розпорядження «Про забезпечення виконання
Закону України “Про доступ до публічної інформації”». Тим самим функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації у міській раді покладено тепер на Прес-службу Чернігівської міської ради (у зв’язку з реорганізацією структури муніципалітету), а відповідальною особою є заступника міського голови Ломако О. А.

На сайті міської ради також є документ, яким запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі (інші назви – «партисипативний бюджет», «громадський бюджет») відповідно до нового критерію оцінювання.

Рекомендації:

 • Оприлюднювати всі розпорядження міського голови вчасно.

 • Удосконалити пошукову спроможність ресурсу. Існуючу на сайті система пошуку не можна назвати зручною, незважаючи на додаткові можливості, що надаються опцією «Розширений пошук». Так, система не дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами текстової інформації, що розміщена на сайті.

EXECUTIVE BODIES61%

Information on Executive Bodies and Their Heads?96%

(Українська)

Інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів, у тому числі керуючого виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, знаходиться на офіційному сайті. Наявна також інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, проте її не можна назвати повною. Оприлюднені загальні відомості про керівників виконавчих органів, у тому числі їх повноваження, а також основні функції та напрямки роботи керуючого виконавчим комітетом. Наявні також біографічні дані заступників міського голови.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру заступників міського голови наявні на веб-порталі ради та в друкованому виданні.

На веб-сторінці ради наявна інформація про підприємства, установи та організації, а також заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

 • В контактній інформації, поміж іншого, важливо зазначати електронну адресу для прямої або опосередкованої комунікації з виконавчим комітетом та виконавчими органами ЧМР з громадянами.

Information on the City Council Executive Committee?100%

(Українська)

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та його повноваження, а також біографічні відомості членів виконавчого комітету. Також у відкритому доступі є інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку керуючого виконавчим комітетом.

На веб-сайті Чернігівської міської ради у розділі «Публічна інформація», а саме у рубриці «Плани засідань виконкому» за час проведення дослідження з запізненням оприлюднювалася актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації:

 • У контактній інформації членів виконавчого комітету зазначити офіційні електронні пошти всіх його членів.

 • Вчасно оприлюднювати актуальну інформацію про засідання виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?64%

(Українська)

Проекти рішень виконавчого комітету наявні у рубриці «Регуляторна політика», а саме розділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів». Щодо самих рішень, то вони вчасно оприлюднюються у рубриці «Нормативні документи». У друкованому виданні ці нормативно-правові повною мірою не публікуються.

Щодо інформаційного висвітлення здійснення регуляторної політики міською владою, то воно реалізується на належному рівні. На веб-сайті ради є окрема рубрика «Регуляторна політика», у якій оприлюднено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на поточний календарний рік (розділ «Планування регуляторної діяльності»). Повідомлення, які містять усю необхідну інформацію, оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються в розділі «Новини». Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюються на веб-сайті ради у рубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів»).

Річний план закупівель і зміни до нього також оприлюднений на веб-сайті ради.

Разом з тим на офіційному веб-порталі міської ради розміщена неповна інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами, а також про пільги для різних категорій населення.

Актуальна програма соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період на офіційному веб-порталі розміщена була. Щодо місцевих цільових програм, то вони знаходяться в рубриці «Міські програми», розділ «Розвиток міста»).

На веб-сайті існує система пошуку інформації. Проте система індексує контент ситуативно, а отже, не завжди ідентифікує необхідну запитувану інформацію. Можливість окремого пошуку в базі даних нормативно-правових актів створена через функцію «Розширений пошук».

Рекомендації:

 • Оприлюднити зведену інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами, а також про пільги для різних категорій населення.

 • Практика інших муніципалітетів показує, що поряд з Стратегією розвитку міста, а також короткостроковими програмами соціально-економічного розвитку, міська влада розробляє довгострокову на 5 років. Більше того, це вимога, яка формально закріплена на законодавчому рівні. Варто було б впровадити її у в Чернігові.

 • Поліпшити пошукову спроможність сайту.

Municipal Property and Land of Municipality?35%

(Українська)

Упродовж досліджуваного періоду земельні торги у місті Чернігові не проводилися.

У місті функціонує містобудівельний кадастр. Відділ містобудівного кадастру управління архітектури та містобудування міської ради відповідальний за створення, наповнення, формування та ведення містобудівного кадастру м. Чернігова.

Рекомендації:

 • Впровадити практику проведення земельних торгів в місті Чернігові.

DEPUTIES78%

Information on the City Council Deputies?91%

(Українська)

Фактично всі відомості про депутатський склад Чернігівської міської ради знаходяться у розділі «Депутатський корпус» (рубрика «Міська рада») офіційного веб-порталу ради. Так, профілі всіх депутатів містять інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, графік прийому, посаду в раді, членство постійної комісії, а також окремі біографічні факти.

Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради узагальнена у рішенні міської ради «Про Регламент Чернігівської міської ради 6 скликання».

Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів оприлюднені на офіційному сайті Чернігівської міської ради, а саме в їх особистих профілях.

Рекомендації:

 • Доповнити на веб-сторінці міської ради біографічні відомості про усіх депутатів (освіта, досвід роботи, сімейний стан, відсутність судимості, партійна приналежність тощо).

 • Для зручності користувачів сайту створити окремий підрозділ, де могла бути розміщена інформація про права та обов’язки депутатів.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?71%

(Українська)

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій розміщені у рубриці «Нормативні документи», а саме в рішеннях міської ради.

Інформація про засідання постійних депутатських комісій періодично з’являється в рубриці «Новини», проте окремий актуальний графік цих засідань у період дослідження оприлюднений на сайті не був. Він вивішувався на дверях загального відділу Чернігівської міської ради.

Зміни у складі постійних депутатських комісій вносяться в окреме поле профілю депутата, який розміщений на офіційному веб-порталі ради.

На веб-сайті також є інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради. Наявні також його біографічні дані та декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена на веб-сайті ради.

Інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, на офіційному сайті Чернігівської міської ради відсутня.

На веб-сайті відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Рекомендації:

 • Опублікувати в окремому підрозділі веб-сайту міської ради актуальну інформацію про склад депутатських фракцій та його зміни.

 • Додати інформацію про мажоритарні округи, від яких обиралися депутати.

City Council Plenary Sessions?82%

(Українська)

Рішення про скликання сесії ради вчасно оприлюднюються на офіційному веб-сайті. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради. Проекти рішень та самі рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті. Питання вчасності їх оприлюднення також носить ситуативний характер. Подекуди проекти рішень міської ради не оприлюднюються за 20 днів до засідання комісії, хоча ці строки врегульовані Законом України «Про доступ до публічної інформації».

У раді функціонує електронна система голосування, а інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань публікується в рубриці «Депутатський корпус».

Щодо запитів депутатів міської ради, то на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради вони не акумульовані.

На веб-сторінці ради опубліковано рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

На сесійних засіданнях відбувається відео трансляція на веб-портал міської ради, однак самі записи не зберігаються.

Рекомендації:

 • На веб-сайті повинен бути оприлюднений план звітів депутатів міської ради про свою роботу та усі їх запити.

 • Аудіо та відео пленарних засідань мають бути доступні для перегляду в прямому ефірі та в записі на сайті Чернігівської міської ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?61%

(Українська)

Протоколів засідань постійних депутатських комісій у відкритому доступі немає.

Рекомендації:

 • Запровадити відкритий доступ до протоколів засідань постійних комісій, а не тільки через подачу інформаційного запиту.

Openness?

CITY MAYOR63%

Public Participation?63%

(Українська)

На офіційному сайті Чернігівської міської ради наявний графік, згідно з яким прийом громадян міським головою проводиться двічі на місяць, тривалість кожного – три години. За словами представників Прес-служби, на прийом до міського голови можна потрапити за два місяці, а проводить він його особисто.

Проведення окремого прийому для деяких категорій осіб або об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства, не ввійшло в практику міської влади, хоча вона існує в інших містах.

Приміщення, де міський голова проводить прийом громадян, а це Відділ звернень громадян Чернігівської міської ради, є комфортним для людей з особливими потребами через особливості архітектурного рішення.

Міський голова активно використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальну мережу Facebook. Однак свої сторінки він не веде особисто.

Упродовж останнього року міським головою не ініціювалися громадські слухання.

На офіційному веб-сайті відсутня комплексна інформація про порядок звернення громадян. Мешканці не мають можливості ознайомитися з самою процедурою. Проте, загальні відомості (необхідні контактні дані, графік прийому тощо) наявні у відкритому доступі.

Є можливість оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови, через сайт igov.org.ua.

Громадська рада при міському голові створена у вересні 2016 року, але інформація про її функціонування відсутня.

Органом, що відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства у Чернігівській міській раді виступає Прес-служба Чернігівської міської ради.

Рекомендації:

 • Створити окрему чергу для категорій осіб або об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства, під час прийому міським головою.

 • Організувати функціонування «гарячих ліній» при міському голові.

 • Визначитися із доцільністю діяльності Громадської ради та у зв’язку з цим запровадити дієві інструменти участі містян у місцевому самоврядуванні.

EXECUTIVE BODIES67%

Public Participation?68%

(Українська)

Громадяни та представники медіа можуть бути присутніми на засіданнях виконкому.

Щодо приміщень ради (кабінетів управлінь, відділів), то доступ до них вільний.

Інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, а також врахування їх результатів – узагальнено в Положенні «Про проведення громадських слухань у місті Чернігові», яке розміщене на офіційному сайті Чернігівської міської ради. Також на сайті присутнє Положення «Про місцеві ініціативи в місті Чернігові». У Статуті територіальної громади м. Чернігова зібрано відомості про інші механізми громадської участі, зокрема, загальні збори, однак вони не деталізовані.

Як показала практика, громадські слухання відповідно до чинної процедури провести вкрай важко. Так, упродовж досліджуваного періоду вони ініційовані не були.

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи.

Рекомендації:

 • Розміщувати протоколи/стенограми про результати усіх проведених громадських слухань.

 • Визначити детальну та зрозумілу процедуру доступу громадян до засідань виконкому нормотворчим шляхом.

Access to Public Information?69%

(Українська)

У розділі «Публічна інформація» знаходяться всі необхідні відомості, що регулюють питання доступу, зокрема, про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також у цьому розділі функціонує система обліку публічної інформації. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, також наявні форми запитів на отримання публічної інформації.

Процесам, що супроводжують подачу запитів на інформацію, можна дати позитивну оцінку, але не найвищу. Так, інформаційний запит можна подати всіма можливими способами, проте спеціальна онлайн-форма для подання запиту на сайті відсутня. Відповіді надаються, в своїй більшості, вчасно, однак далеко не з усіх питань вони є вичерпними.

У міській раді є відведені приміщення для роботи з документами: організаційний відділ, також є вільні для роботи столи в протокольній частині загального відділу. Проте користуватися копіювальною машиною тут можливості немає.

Щодо офіційного веб-порталу Чернігівської міської ради, то «дружнім» до користувача сайтом його назвати важко. Практика показує, що його структура часто дезорієнтує пересічного користувача.

Рекомендації:

 • Створити на офіційному веб-сайті онлайн-форму для подачі інформаційного запиту.

 • Зробити публічною інформацію про відчуження земельних ділянок.

 • Впровадити зручну систему навігації по сайту. Інтерфейс сайту має бути інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно впорядковані.

Administrative Services?63%

(Українська)

З 26 вересня 2012 року діє Центр надання адміністративних послуг у місті Чернігові. ЦНАП має власний веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг та послуг, що надаються виконавчими органами. На інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян відповідно до норм законодавства, а також організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП доступні довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації. У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

Також є скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Рекомендації:

 • Розмістити на офіційному сайті ЦНАП відомості про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.

DEPUTIES53%

Public Participation?53%

(Українська)

Відповідно до Статуту територіальної громади міста Чернігова мешканці міста, які виявили бажання відвідати сесію міської Чернігові ради, повинні, не пізніше як за день до її відкриття, подати заяву на ім’я секретаря міської ради. Згоду на участь у роботі сесії дає міська рада окремо по кожній заяві. Практика показує, що часто громадяни приходять і без згаданих формальних вимог.

У приміщенні міської ради відсутні спеціальні умови для неповносправних осіб, зокрема, високі сходи без пандусу.

Форми участі присутніх у роботі сесії (запитання, виступи, внесення пропозицій) визначаються регламентом міської ради. Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради, декларується нормою Статуту територіальної громади міста Чернігова, проте чітко не прописана і окремо не зазначена на сайті міської ради.

На веб-сайті також відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Проте вона відповідає тій, що регулює питання доступу мешканців до сесії міської ради.

Левова частка від загального складу депутатів міської ради особисто проводять прийом виборців.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади. Також існує окреме Положення «Про проведення громадських слухань у м. Чернігові» та Положення «Про місцеві ініціативи в місті Чернігові».

Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади.

Ніхто з депутатів міської ради не ініціював громадські слухання за досліджуваний період.

Рекомендації:

 • Забезпечити доступ до міської ради неповносправних осіб.

 • Оприлюднити на сайті міської ради чіткий опис процедури участі громадян у роботі сесії міської ради та на засіданнях постійних комісій.

 • Переглянути та вдосконалити Положення «Про проведення громадських слухань в м. Чернігові» та Статут територіальної громади міста Чернігова.

 • Розробити та затвердити інші нормативно-правові акти, які регулюють інші процедури участь громадян в місцевому самоврядуванні.

Accountability?

CITY MAYOR44%

Financial Resources of Municipality?74%

(Українська)

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста, а також інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів.

Report on the City Mayor’s Performance?39%

(Українська)

Програми соціально економічного та культурного розвитку приймаються раз на рік, результати їх виконання розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради та оформлюються у вигляді рішень виконкому, а потім схвалюються сесією міської ради та узагальнюються у вигляді рішень міської ради. Міський голова не інформує населення про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку на відкритій зустрічі, хоча такий обов’язок закріплений статтею 64 Статуту територіальної громади міста Чернігова. А також упродовж періоду дослідження не був опублікований річний звіт Чернігівського міського голови.

Рекомендації:

 • Взяти за практику періодичні виїзні відкриті зустрічі з населення, під час яких міський голова звітує про роботу виконавчих органів, виконання місцевих цільових програм тощо. А також детально прописати процедуру в Статуті територіальної громади міста Чернігова.

 • Розмежовувати звіти міського голови.

 • Оприлюднювати всі звіти міського голови в офіційному друкованому органі, а також на веб-порталі міської ради.

 • Створити на офіційному веб-порталі рубрику задля розміщення звітів за різний період та суб’єктів, аби користувачам полегшити процес пошуку інформації.

EXECUTIVE BODIES43%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?23%

(Українська)

Звітування про результати діяльності виконавчих органів ради

Виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою, хоча цей обов’язок закріплений в Статуті територіальної громади міста. На веб-сайті раді відсутні звіти виконавчих органів.

Звіти виконавчих органів відсутні в публічному доступі, окрім звіту’ про виконання програм соціально економічного та культурного розвитку. Проте оприлюднюються звіти про виконання міського бюджету.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна, проте ця інформація не є загальнодоступною для містян.

Рекомендації:

 • Запровадити практику звітування виконавчими органами перед територіальною громадою міста, а також перед представницьким органом місцевого самоврядування.

 • Розміщувати деталізовані звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію або оприлюднювати всі відповіді, які надаються на запит. Бажано для звітів різних суб’єктів та форматів створити окрему рубрику на офіційному сайті Чернігівської міської ради.

Financial resources of Municipality?55%

(Українська)

В місті немає практики публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету, окрім звітування міського голови перед депутатами міської ради.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:

 • Поширювати інформацію про використання міського бюджету серед мешканців міста Чернігова.

 • Зробити звіти про хід та результати відчуження комунального майна суспільним надбанням.

Regulatory Policy?100%

(Українська)

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

DEPUTIES0%

Reporting on Performance Results?0%

(Українська)

У поточному році комісії не звітували перед радою.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою нормативно неврегульовані.

Радою не затверджені рішення про строки проведення звітів депутатів перед виборцями.

На веб-сайті відсутня інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:

 • Налагодити процес звітування депутатів перед громадою та оприлюднення графіку і змісту звітів депутатів на веб-порталі міської ради, а також звітів про використання депутатських фондів.

Leave a Reply