Rating of (Українська) Чернігів 2017:

70%

Publicity Index

82%

City Mayor publicity

67%

Executive bodies publicity

63%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR77%

Information on the On City Mayor and His Activities?71%

(Українська) На офіційному веб-порталі міської ради оприлюднені біографічні відомості про Чернігівського міського голови у повному обсязі. У розділі “Виконавчий комітет” зазначені контакти, поштова адреса, номери засобів зв’язку міського голови, а також описані основні функції та його напрямки роботи.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови доступна на сайті НАЗК, проте відсутня на офіційному веб-сайті міської ради.

На офіційному сайті Чернігівської міської ради (ЧМР) оприлюднено графік, згідно з яким прийом громадян міським головою проводиться двічі на місяць, тривалістю три години. Наявна інформація про правила запису на прийом в повному обсязі: місце, дні та часи прийому, наявна на вкладці “Відділу звернень громадян” Чернігівської міської ради. У приміщені цього структурного підрозділу, міський голова проводить зустрічі особисто. Середній період очікування для потрапляння на прийом становить один місяць. Також періодично відбуваються виїзні зустрічі з громадою міста. Досі не вказана електронна пошта міського голови.

На офіційному сайті міської ради у вкладці Структурні підрозділи (Прес-служба Чернігівської міської ради) зазначено, що прес-служба Чернігівської міської ради взаємодіє з міськими осередками політичних партій, громадських організацій та релігійними громадами, але окремих годин прийому не виділено.

Прес-служба Чернігівської міської ради – підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Також міський голова має заступника з питань діяльності виконавчих органів ради. Розділ “Новини” на веб-порталі міської ради оновлюється щоденно.

Чернігівський міський голова активно співпрацює з представниками ЗМІ, які мають вільний доступ до приміщень роботи колегіальних органів. Прес-конференції, прямі ефіри за ініціативи міського голови проводяться частіше ніж в попередні роки, інформаційна присутність та он-лайн активність є задовільною.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?70%

(Українська) На офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради у розділі “Патронатна служба”, відсутня інформація про штатних та позаштатних радників мера.

Що стосується інформації про керівників структурних підрозділів, то вона наявна у відкритому доступі. Оприлюднені дані про працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Є в наявності контактна інформація та процедури звернення в разі потреби, основні функції та завдання підрозділу.

Інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних посад оприлюднюються в повному обсязі у підрозділі офіційного веб-порталу “Вакансії” та публікуються у виданні “Чернігівські відомості”. Розпорядження міського голови про призначення або заміщення керівних посад не зібрані в окрему рубрику, а з’являються в розділі “Нормативні документи”, а також “Вакансії”.

Протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії відсутні у відкритому доступі, згідно отриманої інформації з ними можна ознайомитись у відділі кадрової роботи Чернігівської міської ради, де вони зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку відповідно до затвердженої номенклатури справ.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?76%

(Українська) На офіційному сайті міської ради оприлюднена Стратегія розвитку міста до 2020 року. Вона містить аналіз соціально-економічного розвитку міста, перелік стратегічних цілей розвитку міста та механізм оцінки її виконання. Варто зазначити, перед прийняттям документу відбулась спеціальна стратегічна сесія міста, в якій взяли участь 130 учасників в основній частині і 60 в стратегуванні. Також на веб-сайті оприлюднений Генеральний план міста у повному обсязі та містить графічну й описову частини, не містить інформації з обмеженим доступом.

У розділі “Нормативні документи” на офіційному сайті міської ради є рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік. Також періодично публікуються рішення про затвердження змін до бюджету міста. Готовий та актуальний документ з усіма додатками є у вільному доступі. Рішення, які стосуються виконання бюджету та затвердження змін, знаходяться у розділі “Нормативні документи” підрозділі “Виконання бюджету”.

На офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради оприлюднено актуальну  програму соціально-економічного розвиту міста. У розділі “Розвиток міста”, підрозділі “Міські програми”  також доступні довідки про виконання програми соціально-економічного розвитку.

Міською радою, як і в попередньому році, не запроваджувалася система управління якістю (ISO).

Міській раді рекомендовано запровадити систему управління якістю ISO. А також вдосконалити пошукову систему сайту для підвищення доступу громадян до публічної інформації.

Regulatory Documents of Municipality?94%

(Українська) На офіційному веб-сайті в розділі “Розвиток міста” оприлюднений Статут територіальної громади міста разом з положеннями до Статуту. Розпорядження міського голови оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради в розділі “Нормативні документи” одразу після підписання. На сайті наявна можливість пошуку, де за допомогою функції “Розширений пошук” створена можливість пошуку документів та інформаційних повідомлень за розділами сайту та часом їх оприлюднення.

Відсутній стратегічний документ, який би визначав пріоритетні напрямки розвитку у сфері відкритих даних.

На офіційному сайті міської ради в розділі “Громадський бюджет” доступні документи та рішення про врегулювання процедури громадського бюджету.

EXECUTIVE BODIES60%

Information on Executive Bodies and Their Heads?78%

(Українська) Інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів, у тому числі керуючого виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, знаходиться на офіційному сайті. Наявна також інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, проте її не можна назвати вечерпною. Оприлюднені загальні відомості про керівників виконавчих органів, у тому числі їх повноваження, а також основні функції та напрямки роботи керуючого виконавчим комітетом. Наявні також біографічні дані заступників міського голови, а  також контактна інформація. Є графік прийому громадян, та відсутня процедура запису на прийом.

На сайті міської ради відсутні декларації  про майно, доходи і видатки заступників міського голови, відсутні також посилання на сайт НАЗК, де оприлюднені декларації.

На веб-сайті ради доступна інформація про персональний склад виконкому та його повноваження, а також біографічні відомості членів виконавчого комітету. Також у відкритому доступі є інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку керуючого виконавчим комітетом.

Інформація про повноваження виконавчих органів є в наявності, але її не можна назвати вичерпною.

На офіційному сайті міста наявна інформація про всі підприємства, установи та організації. Доступна інформація про керівників, контактна інформація, та зазначена сфера діяльності, всіх організацій що належать до сфери управління виконавчих органів, та закладів соціальної сфери.

Information on the City Council Executive Committee?100%

(Українська) На офіційній веб-сторінці міської ради є інформація про персональний склад виконкому та його повноваження, а також біографічні відомості членів виконавчого комітету. Також наявна інформація про адресу, номери засобів зв’язку та електронну пошту керуючого справами. У розділі “Публічна інформація”, а саме у рубриці “Плани засідань виконкому” за час проведення дослідження вчасно оприлюднювалася актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?69%

(Українська) Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються на офіційній сайті Чернігівської міської ради. Рішення виконкому публікуються, з ними можна ознайомитись у розділі “Нормативні документи”. Проект порядку денного засідань виконкому розміщується вчасно з усіма змінами та доповненнями, переглянути його можна у розділі “Публічна інформація” – “Плани засідань виконкому”. Також на офіційній сторінці ради оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе  необхідну інформацію та містить додаток, в якому зазначені види та назви проектів з зазначенням цілей, строку підготовки та найменування органу, підрозділу, та прізвища посадової особи, відповідальної за розроблення проекту регуляторного акту.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторного акту публікуються вчасно, але не містять вичерпної інформації. Рішення регуляторних актів також публікуються у друкованому вигляді у газеті  “Чернігівські відомості”.

План закупівель і зміни до нього оприлюднюються половиною виконавчих органів на сайті міської ради та на сайті prozorro.gov.ua

Інформація про усі послуги, що надаються  комунальними підприємствами та їхня вартість розміщена на офіційній сайті міської ради. Також на веб-ресурсі доступна інформація про пільги для різних категорій населення міста. Проте відсутня інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.

Програма соціально-економічного розвитку оприлюднена на веб-сайті та містить усі необхідні додатки. Завантажити програму, пояснювальну записку до неї, та необхідні додатки можна у розділі “Публічна інформація”. Також оприлюднені місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету.

На сайті наявна система пошуку інформації. Проте система індексує контент ситуативно, а отже, не завжди ідентифікує необхідну запитувану інформацію.

Municipal Property and Land of Municipality?37%

(Українська) Рішення про проведення в місті земельних торгів оприлюднюються у розділі “Рішення міської ради”. Після оприлюднення документі зазначається місце знаходження, стартова ціна, крок аукціону, розмір гарантійного внеску та умови користування земельною ділянкою. Результати про проведення торгів відсутні на сайті міської ради, але з незначним запізненням оприлюднюються у ЗМІ.

У місті функціонує містобудівельний кадастр. Відділ містобудівного кадастру управління архітектури та містобудування міської ради відповідальний за створення, наповнення, формування та ведення містобудівного кадастру м. Чернігова. На сайті міської ради відсутня інформація у форматі відкритих даних.

Станом на 14.03.2018 Чернігівська міська рада не приймала рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних підприємств міської ради.

Загальна інформація щодо майна та землі муніципалітету склала 36,8% і потребує додаткового опрацювання з метою досягнення необхідного рівня прозорості та відкритості у функціонуванні цього сегменту.

DEPUTIES70%

Information on the City Council Deputies?54%

(Українська) На офіційному веб-сайті міської ради оприлюднена інформація про номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб сайту та електронної пошти депутатів Чернігівської міської ради. Також на сайті розміщені біографічні відомості депутатів та фотографії. Не оприлюднена інформація про майно, доходи і видатки, проте вона є на сайті НАЗК. Також відсутня інформація про графік та місце прийому громадян місцевими депутатами.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?60%

(Українська) На офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради оприлюднена інформація про Регламент, Положення про роботу постійних депутатських комісій, оприлюднені відомості про біографічні дані, повноваження, графік прийому секретаря ради. Натомість відсутня інформація про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради, яка проте доступна на сайті НАЗК.

Відсутня на офіційному сайті інформація про склад депутатських фракцій та його зміни, частково наявна інформація про склад постійних депутатських комісій. Зміни у складі постійних депутатських комісій вносяться в окреме поле профілю депутата, який розміщений на офіційному веб-порталі ради.

Не оприлюднена інформація щодо меж округів, в яких були обрані депутати міської ради. На сайті наявна інформація про обов’язки та функції секретаря ради. Є інформація про місце знаходження та номер телефону, але відсутня адреса електронної пошти.

City Council Plenary Sessions?70%

(Українська) Рішення про скликання сесії ради оприлюднюється на веб-сайті міської ради не пізніш як за 10 днів до її проведення у розділі “Новини”, де також публікуються порядки денні сесії під час анонсу сесії. Проекти рішень оприлюднюються на сайті ради у підрозділі “Проекти рішень міської ради”.

У міській раді діє електронна система реєстрації депутатів на пленарних засіданнях, але вона не оприлюднюється на сайті міської ради Чернігова. Результати поіменного голосування оприлюднюються на веб-ресурсі ради в розділі “Публічна інформація” підрозділ “Результати голосування”, які оприлюднюються або в день голосування, або наступного дня.

У відповідності до Регламенту Чернігівської міської ради міський голова, секретар ради, депутати зобов’язані вжити всіх можливих заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у зазначених осіб.

Етичний кодекс Чернігівською міською радою не приймався.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська) Усі рішення і протоколи (стенограми) всіх засідань прийняті на пленарних засіданнях Чернігівської міської ради оприлюднюються вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) на веб-сайті ради.

На веб-сайті раді оприлюднюються протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій. Також оприлюднюються усі запити депутатів міської ради, але вони не вони не акумульовані, що ускладнює пошук.

На веб-сторінці ради опубліковано рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. Проте у 2017 році кошти депутатського фонду не виділялись.

Протоколи та стенограми засідань сесії міської ради не публікуються на офіційному сайті, натомість ведеться аудіо- запис та on-line трансляція сесії міської ради через офіційний сайт.

На сайті вчасно та в повному обсязі оприлюднюються усі рішення прийняті на пленарному засіданні. Також наявні протоколи засідань постійної комісії.

Openness?

CITY MAYOR82%

Public Participation?82%

(Українська) Міський голова проводить прийом громадян відповідно до графіку та за адресою, зазначеною на веб-сайті міської ради. Громадяни можуть записатись на прийом до міського голови по телефону або звернувшись до Відділу звернення громадян. Час очікування прийому становить у середньому один місяць. Згідно з графіком прийом громадян проводиться мером двічі на місяць, тривалістю по три години. Міський голова особисто здійснює прийом громадян. Також міський голова регулярно проводить виїзні зустрічі з громадянами та колективами, з графіком можна ознайомитись на веб-сайті міської ради. Приміщення, де відбувається прийом громадян, а це Відділ звернень громадян Чернігівської міської ради є комфортним для людей з особливими потребами.

Міський голова активно використовує у своїй комунікації з громадою сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальну мережу Facebook. Однак свої сторінки він не веде особисто.

Згідно отриманої інформації міський голова особисто ініціював громадські обговорення та громадські слухання протягом останнього року.

На офіційному веб-сайті громадяни можуть оформити електронне звернення, але відсутня інформація щодо процедури звернення громадян.

При міському голові створено та працюють спеціалізовані  робочі групи.

Відсутня окрема структура, яка відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства, відповідальною за цю роботу у Чернігівській міській раді виступає Прес-служба Чернігівської міської ради.

Актуальним залишається створення окремої черги для категорій осіб або об’єднань, зокрема, організацій громадянського суспільства для забезпечення  прийому міським головою. А також рекомендовано вдосконалити процедуру електронного звернення громадян

EXECUTIVE BODIES75%

Public Participation?71%

(Українська) Громадськійсть та представники медіа можуть бути присутніми на засіданнях виконкому. Доступ до приміщень ради, до кабінетів та відділів вільний. Інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, а також врахування їх результатів – узагальнено в Положенні “Про проведення громадських слухань у місті Чернігові”, яке розміщене на офіційному сайті Чернігівської міської ради.

Також на сайті розміщено Положення “Про місцеві ініціативи в місті Чернігові”. У Статуті територіальної громади м. Чернігова зібрано відомості про інші механізми громадської участі, зокрема, загальні збори, однак вони не деталізовані.

На веб-сайті ради оприлюднена інформація про проведені громадські слухання, вона не  є вичерпною і містить інформацію щодо теми обговорення, дату час та місце, доступний протокол громадських слухань, зі списками учасників. Повідомлення про проведення громадських слухань містить всю необхідну інформацію та оприлюднюється менше ніж за тиждень.

При виконавчих органах створені та функціонують  робочі групи, які створені розпорядженням ВО.

Access to Public Information?59%

(Українська) На офіційному сайті Чернігівської міської ради створений окремий розділ “Про доступ до публічної інформації”, також створено систему обліку публічної інформації. Система навігації не занадто зручна, для недосвідчених користувачів використання системи пошуку складна та забирає багато часу. Сайт не пристосований для використання людьми з особливими потребами, зокрема, для людей із слабким зором.

Запит на доступ до публічної інформації можна подати як традиційно у письмовому вигляді, так і через електронну форму. На сайті доступна  спеціальна on-line форма для подання запиту. У розділі “Публічна інформація” у підрозділі “Доступ до публічної інформації” є можливість переглянути кількість запитів, які надійшли до Чернігівської міської ради протягом попередніх років.

Виконавчі органи дотримуються терміну надання відповідей на інформаційні запити.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок. Вартість копіювання або друку копій документів формату А4 та меншого розміру, у тому числі двосторонній друк, складає 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки, копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, у тому числі двосторонній друк – 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки, копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо у тому числі двосторонній друк – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації розміщений на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради.

На сайті відсутній окремий розділ щодо відкритих даних.

Administrative Services?100%

(Українська) Центр надання адміністративних послуг у місті Чернігові діє з 26 вересня 2012 року. ЦНАП має власний веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг та послуг, що надаються виконавчими органами. На веб-ресурсі ЦНАПу оприлюднена інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі і про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

На інформаційних стендах ЦНАПу оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян відповідно до норм законодавства, а також організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАПу доступні довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації. У приміщенні ЦНАПу облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

Створено окремий Портал адміністративних послуг міста Чернігова, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги on-line.

Також є скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

DEPUTIES82%

Public Participation?82%

(Українська) Мешканці міста мають можливість вільно та безперешкодно відвідувати пленарні засідання міської ради відповідно до Статуту територіальної громади міста. Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати під час пленарних засідань міської ради також декларується нормою Статуту територіальної громади міста Чернігова, проте окремо не зазначена на сайті міської ради.

Процедура доступу громадян до засідань депутатських комісій прописана у Регламенті Чернігівської міської ради. Громадяни вільно можуть бути присутні на засіданнях постійних комісій пройшовши формальну реєстрацію. Згідно регламенту Чернігівської міської ради визначено процедуру, яка регулює доступ мешканців міста до засідань депутатських комісій.

Лише частина депутатів проводить особистий прийом виборців у зазначений час та у визначеному місці.

Статутом територіальної громади врегульовано процедуру проведення громадських слухань, Також в Статуті прописано процедуру подання місцевих ініціатив та процедуру проведення загальних зборів громадян. Прийнято окреме Положення “Про проведення громадських слухань у м. Чернігові” та Положення “Про місцеві ініціативи в місті Чернігові”. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади.

У період 2017 року громадських слухань за ініціативою депутатів міської ради проведено не було.

Accountability?

CITY MAYOR91%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) На веб-сайті Чернігівської міської ради оприлюднено річний звіт про виконання бюджету, який містить усю необхідну інформацію, про стан виконання основного фінансового документу міста, а також інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів.

На єдиному веб-порталі використання публічних коштів розміщена інформація про використання публічних коштів.

На сайті міської ради оприлюднена інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів.

Report on the City Mayor’s Performance?90%

(Українська) Міський голова інформує громаду про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста. Щодо цільових програм – інформація є у не повному обсязі. Програми соціально-економічного та культурного розвитку приймаються один раз в рік, результати їх виконання розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради та оформлюються у вигляді рішень виконкому, схвалюються сесією міської ради та узагальнюються у вигляді рішень міської ради. Міський голова інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку на відкритій зустрічі. Звіт розміщується на сайті міської ради в розділі “Регуляторна політика” та в друкованому виданні.

У Статуті територіальної громади зазначено обов’язок міського голови звітувати перед громадою, але відсутня деталізація процедури звітування.

EXECUTIVE BODIES68%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?52%

(Українська) Виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою, хоча цей обов’язок прописаний в Статуті територіальної громади Чернігова. Проте керівники структурних підрозділів міської ради щотижнево звітують на Розширеній нараді керівників структурних підрозділів та керівників комунальних підприємств міської ради. З переважною більшістю відповідних звітів про діяльність виконавчих органів можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради у розділі “Новини”. На сайті оприлюднений звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Ця інформація є загальнодоступною для городян і містить графічну частину, перелік об’єктів, місце розташування, та фотографії, з якими теж можна ознайомитись.

Звіти щодо розгляду запитів на інформацію оприлюднюються, проте не містять вичерпної інформації та є занадто узагальненими.

Financial resources of Municipality?80%

(Українська) На офіційному сайті Чернігівської міської ради оприлюднена детальна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на сайті можна ознайомитись з квартальними звітами про виконання бюджету. Крім цього на сайті у розділі “Публічна інформація” у підрозділі “Відкритий бюджет” доступна інфографіка щодо фінансових ресурсів міста з частиною Доходів та видатків, проте підрозділ функціонує не досконало і потребує доопрацювання.

На веб-сайті публікуються звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

Regulatory Policy?100%

(Українська) На офіційному веб-сайті міської ради оприлюднюються звіти про відстеження результативності регуляторних актів. З ними можна ознайомитись у розділі “Регуляторна політика”.

DEPUTIES25%

Reporting on Performance Results?25%

(Українська) Згідно інформації отриманої від представників міської ради постійні комісії Чернігівської міської ради не звітували перед  радою у період з листопада 2015 року до кінця 2017 року.

Відповідно до рішення міської ради VII скликання від 28 грудня 2015 року N 2/УІІ—8 “Про Регламент Чернігівської міської ради VII скликання” проведення звітів депутатів здійснюється орієнтовно з 1 січня по 15 березня наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень Ради проводиться не пізніше як за тридцять днів до дня проведення наступних місцевих виборів.

Відповідно до Регламенту Чернігівської міської ради VII скликання затверджено графік звітування депутатів. На момент проведення дослідження до міської ради не надходило повідомлень про дату, час та місце звітування депутатів міської ради перед виборцями.

На офіційному сайті міської ради в підрозділі “Новини фракцій” наявні актуальні звіти кількох депутатів, яку не можна назвати вичерпною. Інформація про звітування більшості депутатів відсутня.

На веб-сайті відсутня інформація про надання коштів з депутатського фонду.

Оцінка звітування про результати діяльності депутатів міської ради міста Чернігова склала лише 25,2 %, що є найменшим показником Чернігівської міської ради у цьогорічному дослідженні Індексу публічності. Помітно покращити результат може налагодження процесу звітування депутатів перед громадою згідно графіку та оприлюднювати зміст звітів депутатів на веб-порталі міської ради.

Leave a Reply