Rating of Chernivtsi 2015:

60%

Publicity Index

65%

City Mayor publicity

63%

Executive bodies publicity

53%

Publicity of council deputies

Summary:

В порівнянні з минулим роком Чернівецька міська рада піднялася на 2 позиції в загальноукраїнському рейтингу публічності міських рад і зайняла 5-те місце. В 2014 році відсоток публічності ЧМР становив 53%, а в 2015 – 60%.

Досить високий рівень публічності зберігає чернівецький міський голова, він зайняв 5-ту сходинку в загальноукраїнському рейтингу, набравши 65% (минулого року – 56%). Порівняно з минулим роком на сайті з’явилося чимало інформації щодо діяльності міського голови (біографія, декларація), також він постійно взаємодіє з журналістами та громадою міста, використовуючи різноманітні методи та сучасні технології. За минулий рік міський голова декілька разів ініціював громадські слухання та проводив консультації з громадськістю. Важливим також є звітування міського голови, яке відбувалося в тому числі й на відкритій зустрічі з територіальною громадою. Досить успішною є робота над розробкою нового Статуту територіальної громади міста, до якої активно долучали представників громадськості та враховували всі їхні рекомендації та зауваження.

Серед недоліків у публічності міського голови є відсутність інформації про його помічників та радників, розпоряджень про призначення на посаду службовця/заміщення вакантної посади, прогнозу соціально-економічного розвитку міста. Також не всі рішення МГ публікуються на веб-сайті, а офіційні документи не систематизуються по категоріях. Хоча сайт міської ради доволі інформативний, працювати з ним звичайному користувачеві дуже складно, оскільки сайт не обладнаний хорошою системою пошуку та погано структурований, не має дружнього інтерфейсу. Недостатньо міський голова звітує щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих цільових програм та щодо роботи виконавчих органів. Хоч у місті була запроваджена система управління якістю (ISO), та термін дії сертифікату закінчився ще 2011 року й не поновлювався.

Суттєво оновилася інформація про роботу виконавчих органів міської ради, в загальноукраїнському рейтингу вони набрали 63 % (минулого року – 54%) і зайняли 9-ту сходинку. На веб-сайті можна знайти структуру та персональний склад виконавчих органів, з’явилася також вичерпна інформація про керівників виконавчих органів та їх заступників, їхні контактні дані. Інформування про роботу виконавчого комітету достатнє. Позитивною практикою було запровадження цього року окремого розділу «Фінанси міста», в якому можна в зручній формі ознайомитися зі структурою бюджету та побачити, на які установи та скільки коштів виділяється. У цьому розділі відображені як видатки, так і надходження до міського бюджету. Також варто відзначити, що інформація про виконання місцевого бюджету за 2014 рік, як і проект бюджету 2015 року проходили громадське обговорення.

Значним недоліком у плані публічності можна назвати відсутність на сайті інформації про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності) та інформації (керівники, контактна інформація) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління виконавчих органів. Немає на сайті також інформації, що містить формули розрахунків тарифів на комунальні послуги, недостатньо висвітлюється інформація про проведення земельних торгів. Хоч іще минулого року представники міської ради обіцяли створення окремого веб-сайту ЦНАПу, та його й досі немає. Негативом є відсутність чіткої процедури звітування виконавчих органів, а відтак, ознайомитися з їхньою роботою на сайті міської ради майже неможливо. Немає також інформації про хід та результати відчуження комунального майна та звітів про хід виконання програм поточного року.

Досить низьким індексом публічності вже другий рік поспіль відзначаються депутати Чернівецької міської ради, вони набрали 53% (минулого року – 50%) і займають 8-му сходинку в загальноукраїнському рейтингу. На веб-сайті відсутні біографічні дані народних обранців, їхні контакти, немає й декларацій. Хоч на сайті є чітко визначений графік прийому громадян депутатами, мало хто з них насправді проводить цей прийом. На сайті не відображається інформація про реєстрацію депутатів на засіданнях, результати поіменного голосування, а також подані депутатські запити. Поточного року депутати Чернівецької міської ради не ініціювали жодних громадських обговорень. Тільки одиниці з-поміж депутатів прозвітували на веб-сайті про виконану ними роботу.

Позитивом є вільний доступ мешканців міста до засідань міської ради та можливість виступати на сесіях. Проекти рішень та самі рішення вчасно оприлюднюються на сайті міської ради, проте публікуються не всі рішення. Мешканці міста можуть вільно спостерігати за сесіями через он-лайн трансляцію, однак на веб-сайті не зберігається архів записів відео з сесій. На сайті можна знайти межі округів депутатів, а також графік засідань постійних депутатських комісій. У достатній формі представлена інформація про секретаря міської ради. Також громадяни можуть вільно ознайомитися з усіма документами, які регламентують роботу депутатів.

За результатами дослідження можна сказати, що робота Чернівецької міської ради стала більш публічною, проте не дуже суттєво. Все ще залишається чимало інформації, яку варто було б публікувати на сайті міської ради та й сам сайт потребує реконструкції, оскільки пошук інформації на ньому є дуже незручним для звичайних користувачів.

Transparency?

CITY MAYOR76%

Information on the On City Mayor and His Activities?92%

На сайті Чернівецької міської ради достатньо інформації про міського голову. Після оприлюднення результатів дослідження Індексу публічності Чернівецької міської ради, на сайті з’явилися біографічні відомості про міського голову, а також опис його повноважень. Проте і досі контактна інформація знаходиться в окремому файлі, який перш ніж переглянути, необхідно завантажити. Позитивним є часте оновлення новин, а також постійна взаємодія міського голови з пресою та громадськими об’єднаннями.

Рекомендації

 • Інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови помістити в розділ “Чернівецький міський голова”;

Information On the City Mayor Units and HR Policy?52%

На сайті наявна інформація про штатних радників та помічників міського голови, але зовсім відсутня інформація про позаштатних радників. Їхні контактні дані з прізвищами та іменами можна знайти тільки в окремому телефонному довіднику. На сайті наявна детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Але оголошення про конкурс не завжди оприлюднюються вчасно (за місяць до проведення конкурсу). Окрім того, на сайті відсутні протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів та складу конкурсної комісії.

Рекомендації

 • Окремим розділом на веб-сайті Чернівецької міської ради необхідно розмістити інформацію про позаштатних радників Чернівецького міського голови із зазначенням їхніх контактних даних, сфер відповідальності та коротких біографічних відомостей;

 • Контактну інформацію з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур необхідно розміщувати в розділах відповідних структур;

 • В розділі документації необхідно публікувати розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад разом з протоколами засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів та складу конкурсної комісії.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?81%

На сайті можна знайти план стратегічного розвитку міста, а також генеральний план. Але у вільному доступі можна отримати тільки схему генерального плану, оскільки план містить інформацію з обмеженим доступом.

Щоб ознайомитись з міським бюджетом достатньо зайти на окремий веб-ресурс, на якому у зручному форматі можна переглянути всі надходження і видатки міського бюджету.

На сайті можна ознайомитись з програмою соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік), програма на середньостроковий період (5 років) – відсутня.

Рекомендації

 • Генеральний план міста не повинен містити інформації з обмеженим доступом і поряд зі схемою генерального плану, на сайті повинна бути розміщена описова частина;

 • Помістити на веб-сайт міської ради програму соціально-економічного розвитку міста на середньостроковий період.

Regulatory Documents of Municipality?77%

Більшість нормативно-правових документів муніципалітету можна знайти на веб-сайті міської ради. Зокрема Статут територіальної громади міста Чернівці, а також більшість розпоряджень міського голови наявні у вільному доступі. Проте звернувшись із запитом до міської ради ми отримали інформацію, що в період з 01.07.2015 р. до 01.08.2015 р. Чернівецьким міським головою видано розпоряджень: 42 – з основної діяльності; 141 – з кадрових питань; 152 – з надання відпусток, відряджень; 15 – з питань заохочень. А на сайті, за цей період, оприлюднена лише 18 розпоряджень.

Пошук інформації на сайті є дуже незручним. Відсутня можливість пошуку за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Чернівецьким міським головою повністю виконано вимоги ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу, віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення виконання закону).

Рекомендації

 • На веб-сайті міської ради необхідно оприлюднювати всі розпорядження міського голови, без виключення;

 • В розділі Доступу до публічної інформації вказати електронну адресу, на яку можна надсилати запити;

 • Необхідно замінити систему пошуку інформації на веб-сайті з можливістю пошуку документів за різними критеріями.

EXECUTIVE BODIES71%

Information on Executive Bodies and Their Heads?48%

міської ради суттєво оновилася, було розміщено дані про склад виконавчих органів, а також інформацію про заступників міського голови. Проте і досі не оновилася інформація про підприємства, установи та організацій, що належать до сфери управління міської ради, а про установи соціальної сфери взагалі відсутня.

Рекомендації

 • Розмістити на веб-сайті графік прийому та процедуру запису усіма керівниками виконавчих органів;

 • Оновити інформацію про підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради;

 • Розмістити інформацію (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради взагалі відсутня.

Information on the City Council Executive Committee?91%

На веб-сайті наявна інформація про повноваження виконавчого комітету та його персональний склад, а біографічні відомості окремих членів виконкому не є повними.

Рекомендації

 • Надати повні біографічні відомості про членів виконавчого комітету (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?71%

На сайті чернівецької міської ради публікуються всі рішення та більшість документації виконавчих органів. На веб-сайті неможливо знайти інформацію про вартість послуг, що надаються комунальними підприємствами міста.

Незручним для користувача є система пошуку веб-сайту, оскільки пошук в базі даних нормативно-правових актів.

Рекомендації

 • Доповнити інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами із зазначенням їхньої вартості;

 • Оприлюднити інформацію, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги;

 • Змінити систему пошуку інформації на сайті. Створити можливість контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також можливість пошуку в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Municipal Property and Land of Municipality?68%

Інформація про комунальне майно та землю муніципалітету оприлюднюється в дуже малому об’ємі. Рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються разом з іншою документацією і тому знайти їх не дуже зручно. Окрім того, ці рішення не містять даних про умови користування земельною ділянкою; та особу, уповноважену укласти відповідний договір. Інформація про результати земельних торгів оприлюднюються лиш щодо окремих земельних ділянок. В складі управління містобудування та архітектури створена служба містобудівного кадастру.

Рекомендації

 • Необхідно створити на сайті окремий розділ щодо земельних торгів;

 • Рішення повинні містити інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; та особу, уповноважену укласти відповідний договір;

 • На сайті повинні оприлюднюватись результати усіх земельних торгів без виключення.

DEPUTIES55%

Information on the City Council Deputies?37%

На веб-сайті фактично відсутня інформація про депутатів міської ради. Виборець може ознайомитись зі списком депутатів, їхніми фото, межами округу, в якому був обраний депутат, а також графіком прийому виборців. Повністю відсутні контактні та біографічні відомості депутатів, а також їхні декларації про майно.

Рекомендації

 • Необхідно розмістити інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради;

 • Додати біографічні відомості про депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність);

 • Оприлюднити декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?80%

Загалом інформація про структуру та організацію роботи представницького органу місцевого самоврядування в достатній мірі представлена на веб-сайті ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. А також інформація про склад постійних депутатських комісій. На сайті наявна інформація про секретаря міської ради.

Рекомендації

 • Постійно оновлювати інформацію про склад депутатських комісій.

City Council Plenary Sessions?51%

Інформація щодо пленарних засідань міської ради є вичерпною і оприлюднюються вчасно на веб-сайті міської ради, проте не завжди вчасно оприлюднюється рішення про скликання сесії. Будь-хто може ознайомитись з проектами рішень та самими рішеннями міської ради на веб-сайті. Не так давно була запроваджена практика публікації на сайті міської ради інформації про реєстрацію депутатів на засіданнях, але ця практика не була продовжена. Повністю відсутні результати поіменного голосування депутатів.

Рекомендації

 • Вчасно оприлюднювати рішення про скликання сесії міської ради (не пізніше, аніж за 10 днів до її проведення);

 • Необхідно продовжувати практику публікації на сайті міської ради інформації про реєстрацію депутатів на засіданнях ради;

 • Запровадити практику розміщення на веб-сайті міської ради результатів поіменного голосування;

 • Створити на сайті міської ради архів записів (відео, аудіо) засідань міської ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?50%

На сайті міської ради з’являється тільки частина нормативно-правових актів. В документації можна знайти не всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях і немає в наявності протоколів засідань постійних депутатських комісій, а також плану реалізації депутатами міської ради доручень виборців. Оприлюднені не всі запити депутатів міської ради.

Рекомендації

На сайті міської ради необхідно оприлюднити:

 • Протоколи засідань постійних депутатських комісій;

 • Усі запити депутатів міської ради;

 • План реалізації депутатами доручень виборців.

Openness?

CITY MAYOR76%

Public Participation?76%

Для мешканців м. Чернівці не складає особливої проблеми звернутися до міського голови. Вони можуть це зробити записавшись на прийом або ж скориставшись можливістю електронного звернення чи надіславши повідомлення на сторінку Facebook міського голови. Проблематичним є звернення чернівчан щодо термінових проблем, оскільки в Чернівецькій міській раді відсутня “гаряча лінія” для оперативних звернень громадян.

Хоча при міському голові відсутня громадська рада, та все ж вона функціонує при виконавчих органах міської ради і може розглядати питання, які стосуються роботи міського голови. Досить часто міський голова проводить консультації з громадськістю щодо питань функціонування міста.

Рекомендації

 • Необхідно створити можливість запису на прийом до міського голови через веб-сторінку з можливістю вибору місця прийому (доступному для неповносправних осіб);

 • Створити «гарячу лінію» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови;

 • Запровадити практику створення робочих груп до складу яких входили б представники місцевої громади.

EXECUTIVE BODIES77%

Public Participation?84%

Чернівецька міська рада є досить відкритою для громади, потрапити до кабінетів управлінь та департаментів можна без особливих проблем, також громадяни можуть взяти участь в засідання виконавчого комітету. На сайті ради з’являються повідомлення про проведення громадських слухань, але вони не містять проектів документів. Недостатньою є кількість дорадчих органів, а ті які створені, є не надто ефективними.

Рекомендації

 • Повідомлення про проведення громадських слухань доповнювати проектами документів;

 • Створити більше дорадчих органів в міській раді та стежити за їх функціональністю.

Access to Public Information?73%

Чернівецькою міською радою забезпечено доступ до публічної інформації, на веб-сайті можна знайти всю необхідну інформацію для оформлення інформаційних запитів. Відповіді на запити не завжди надаються вчасно, а також не завжди відповіді містять всю запитувану інформацію, часто необхідно надсилати уточнюючі запити. Також на сайті створена можливість подачі запиту через он-лайн форму.

Рекомендації

 • На інформаційні запити необхідно відповідати вчасно та надавати повну і вичерпну інформацію.

Administrative Services?64%

В м. Чернівці створений Центр надання адміністративних послуг, але його роботу не можна оцінити як ефективну, зокрема – не запроваджено електронну чергу. У ЦНАПу немає окремого веб-сайту, проте більшість інформації щодо роботи цієї установи можна знайти на веб-сайті міської ради.

Рекомендації

 • Створити окремий веб-сайт ЦНАПу;

 • Додати інформацію про режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, та наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;

 • Розмістити на сайті ЦНАПу інформацію про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки для інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації;

 • Здійснювати видання довідково інформаційних матеріалів про АП та безоплатно поширювати їх у ЦНАПі;

 • Облаштувати у ЦНАП інформаційні стенди із інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

 • Організувати у ЦНАПі електронну чергу;

 • Забезпечити процедуру попереднього запису у ЦНАП в тому числі і через інтернет.

DEPUTIES57%

Public Participation?57%

Міська рада є досить відкритою в свої роботі, громадяни можуть безперешкодно потрапити на засідання міської ради, також існує зрозуміла процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.
Дещо незрозумілою є процедура доступу громадян до засідань депутатських комісій, але будь-хто може взяти в них участь. Більшість депутатів міської ради не проводять регулярні зустрічі з виборцями, а якщо й проводять, то не всі це роблять особисто.

Дуже позитивним є прийняття міською радою в 2015-му році нового Статуту територіальної громади міста, в якому добре прописано і врегульовано чимало механізмів участі громадськості у процесі прийняття рішень.

Рекомендації

 • Оприлюднити на сайті процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій;

 • Рекомендувати депутатам регулярно проводити зустрічі з виборцями і робити це особисто.

Accountability?

CITY MAYOR32%

Financial Resources of Municipality?100%

На веб-сайті доступний річний звіт про виконання міського бюджету з доходами і видатками.

Report on the City Mayor’s Performance?25%

Чернівецький міський голова звітує про виконану роботу на відкритій зустрічі з громадою міста Чернівці, проте немає окремих звітів про роботу виконавчих органів, виконання цільових програм та програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Чернівці.

Рекомендації

 • Необхідно проводити звіт про роботу виконавчих органів та виконання цільових програм та програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Чернівці.

EXECUTIVE BODIES45%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?16%

Більшість виконавчих органів не оприлюднюють звіти про свою роботу на веб-сайті ради і фактично не звітують безпосередньо перед територіальною громадою. Проте, у вільному доступі можна знайти звіти про виконання частини програм соціально-економічного та культурного розвитку, але він є невичерпним і містить тільки загальні показники. Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році публікуються належним чином.

Також не повними є звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації

 • Всі без виключення виконавчі органи міської ради повинні звітувати про свою роботу перед територіальною громадою, а також публікувати свої звіти на веб-сайті міської ради. Повідомлення про звітування цих органів повинно завчасно з’являтися на веб-сайті ради та в ЗМІ (не менше як за 5 днів);

 • Публікувати вичерпний звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;

 • Публікувати звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію із зазначенням запитувача та тематики запиту.

Financial resources of Municipality?73%

Чернівці, зайшовши на спеціальний веб-сайт, що є дуже позитивним. Проте, не всі квартальні звіти про виконання бюджету оприлюднюються. Неповною є інформація про результати відчуження комунального майна.

Рекомендації

 • Оприлюднювати всі квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;

 • Продовжити практику публічного обговорення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік;

 • Регулярно публікувати звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради.

DEPUTIES45%

Reporting on Performance Results?45%

Депутати Чернівецької міської ради фактично не звітують перед виборцями, а якщо й звітують, то надають не повну інформацію про свою роботу. На сайті міської ради неможливо знайти всі звіти депутатських комісій, проте порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади.

Рекомендації

 • На сайті міської ради необхідно оприлюднювати звіти депутатських комісій;

 • Всі без виключення депутати повинні звітувати перед виборцям про виконану роботу;

 • Звіти депутатів повинні містити інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Leave a Reply