Rating of Chernivtsi 2016:

62%

Publicity Index

71%

City Mayor publicity

59%

Executive bodies publicity

58%

Publicity of council deputies

Summary:

Transparency?

CITY MAYOR71%

Information on the On City Mayor and His Activities?83%

(Українська)

Цього року суттєво підвищився рівень публічності міського голови – він зріс на 6%, проте в порівнянні з 2015 р., його місце в рейтингу не змінилося і міський голова знову зайняв 5‑ту сходинку. На офіційному веб-сайті наявна достатня інформація про міського голову, є його біографічні дані. Декларація про майно, доходи і витрати міського голови Олексія Каспрука за 2015 рік оприлюднена на веб-порталі Чернівецької міської у розділі «Структура управління містом»/ «Чернівецький міський голова». Декларація містить усі відомості про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї, але не містить інформації про витрати.

На офіційній веб-сторінці ради можна знайти робочий номер міського голови. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови наявна в окремому довіднику.

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. Окремих годин прийому для ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів у розкладі мера не передбачено.

Міський голова часто інформує громаду міста про свою роботу та діяльність виконавчих органів. В структурі міської ради існує підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично (щоденно) з’являється на веб-сайті ради. Міський голова активно комунікує з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?47%

(Українська)

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур, але вона знаходиться в окремому файлі. Там же розміщено контактні телефони радників міського голови. На веб-сайті також зовсім немає інформації про штатних та позаштатних радників та помічників міського голови.

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Проте, оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) не завжди оприлюднюються вчасно.

Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад на веб-сайті не оприлюднені.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?75%

(Українська)

На офіційному веб-сайті оприлюднено план стратегічного розвитку міста, який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації. План розроблено на 2012-2016 роки й затверджено рішення міської ради від 29.03. 2012 № 445. В основу плану було визначено три напрямки розвитку міста: створення умов для розвитку існуючих, заохочення нових бізнесів, залучення інвестицій; створення комфортних умов життя; розвиток туризму.

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, але він містить тільки графічну частину, описової частини у вільному доступі немає. Матеріали генерального плану Чернівців містять інформацію з обмеженим доступом.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. В розділі фінанси міста є посилання на окремий веб-ресурс, на якому у зручній формі, з графіками і діаграмами, відображена інформація про надходження і видатки міського бюджету на різні потреби, із зазначенням конкретних отримувачів фінансових ресурсів міста.

В місті запроваджена система управління якістю (ISO). Чернівецька міська рада отримала Сертифікат на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2001 від 20.06.2008 року та Сертифікат відповідності системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 “Системи управління якістю. Вимоги” від 16.06.2009 року.

Також в місті діє система закупівель PROZORRO, та на даний момент рада провела тільки 9% закупівель, використовуючи цю систему. Міська рада розпочала роботу з оприлюднення інформації в форматі відкритих даних, проте їх досить мало і немає програмного документу, який визначав би пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Regulatory Documents of Municipality?73%

(Українська)

На веб-сайті, а також в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста, затверджений у 2015 році. Документ подано повнотекстово. Варто зауважити, що Статут територіальної громади проходив громадські слухання та консультації, а до його розробки залучалось чимало фахівців, що дало змогу отримати досить прогресивний документ, який забезпечує чимало механізмів громадської участі у прийнятті рішень.

Не всі розпорядження міського голови оприлюднюються на веб-сторінці ради, але ті що оприлюднюються з’являються на веб-сторінці вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання).

Пошук документів на сайті є незручним. На веб-сайті чернівецької міської ради використовується інтегрована система пошуку Google, без можливості пошуку за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу, віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення виконання закону). На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ для забезпечення доступу до публічної інформації, але не зазначено електронну адресу за якою можна надсилати запити.

EXECUTIVE BODIES50%

Information on Executive Bodies and Their Heads?49%

(Українська)

На веб-сайті ради є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронних скриньок та розклад роботи виконавчих органів міської ради.

Також доступна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів. В достатньому вигляді представлена інформація про керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія).

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови доступні на веб-сторінці міської ради. Проте не оприлюднено їхні декларації про майно, доходи і витрати.

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), але немає інформації про графік прийому громадян та процедури запису.

На веб-сайті міської ради розміщена тільки часткова інформація про комунальні підприємства міста. Також взагалі відсутня інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?59%

(Українська)

На даний момент є недоступною інформація про персональний склад виконавчого комітету та біографічні дані його членів, хоча раніше ця інформація була доступна. Разом з тим, вся інформація щодо діяльності виконкому оприлюднюється (проекти рішень та рішення, час та місце засідань).

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?59%

(Українська)

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Більшість проектів рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради, тільки окремі рішення з’являються на сайті з запізненням у 1-2 дні. Проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, але не містять контактних даних розробника та інформації про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті ради або в наперед визначених друкованих ЗМІ.

Річний план закупівель і зміни до нього були оприлюднені на веб-сайті ради.

На веб-сайті міської ради інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами є неповною і не містить даних про вартість цих послуг. Також відсутня інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги. Натомість на веб-сайті наявна інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Перелік місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету можна знайти тільки в рішеннях міської ради.

На офіційному сайті ради досить незручна система пошуку інформації, зокрема відсутній контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Також не надто активною є робота виконавчих органів в плані оприлюднення відкритих даних. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено тільки один набір даних і досить мало відкритих даних оприлюднено безпосередньо на веб-сайті міської ради. Всі рішення щодо земельних торгів оприлюднюються разом з іншою документацією і містять дуже обмежені дані.

На сайті ради немає переліку перевізників, що надають транспортні послуги в місті та маршрутів руху громадського транспорту. Відсутні відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та немає переліку розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Municipal Property and Land of Municipality?40%

(Українська)

У місті регулярно відбуваються земельні торги і рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються на веб-сайті ради, але оприлюднюються вони разом з іншою документацією. Рішення містять інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; але не містять інформації про умови користування земельною ділянкою; та особу, уповноважену укласти відповідний договір. Інформація про результати земельних торгів оприлюднюються лиш щодо окремих земельних ділянок.

Служба містобудівного кадастру створена в складі управління містобудування та архітектури. Службою ведеться робота щодо внесення до бази даних містобудівного кадастру кварталів житлової забудови міста Чернівці за даними обласного комунального бюро технічної інвентаризації, а також вносяться зміни відповідно до даних міського комунального бюро технічної інвентаризації щодо впорядкування поштових адрес на території м. Чернівці.

Відсутня фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.

DEPUTIES68%

Information on the City Council Deputies?83%

(Українська)

В 2016-му році на 5% зріс і рівень публічності депутатів міської ради і вони отримали 58%, зайнявши у всеукраїнському рейтингу 8-ме місце. В порівнянні з минулими роками, оприлюднено більше інформації про депутатів (їх контактні дані, декларації), проте і досі немає біографічних даних (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, партійна приналежність).

Є в доступі інформація про права та обов’язки депутатів міської ради, а також оприлюднена інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?78%

(Українська)

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. Також наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій і інформація про склад постійних депутатських комісій.

Оскільки секретар міської ради і досі не обраний, жодної інформації про нього немає.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. А також представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, але немає карти з поділом на округи.

City Council Plenary Sessions?59%

(Українська)

Рішення про скликання сесії ради не завжди вчасно оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). Всі проекти рішень ради вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради.

В міській раді діє електронна система голосування. В недавньому часі була запроваджена практика оприлюднення інформації про реєстрацію депутатів на засіданнях ради.

На офіційному сайті міської ради та на місцевому приватному телеканалі ведеться відео трансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Але записів засідань на веб-сайті немає.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?69%

(Українська)

На веб-сайті ради оприлюднюються не всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради, але вони оприлюднюються вчасно. Також, бракує протоколів засідань постійних депутатських комісій.

На веб-сайті не оприлюднюються запити депутатів міської ради. Відсутній також план про реалізацію депутатами доручень виборців.

Openness?

CITY MAYOR78%

Public Participation?78%

(Українська)

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою. На практиці громадяни можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Проте, відсутня можливість запису на прийом через веб-сторінку міської ради. Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. Міський голова особисто проводить прийоми. Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

Міський голова періодично самостійно ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови, але знайти цю можливість досить складно, вона захована в розділах і наразі малоефективна).

При міському голові немає дорадчо-консультативних органів – громадських рад чи спеціалізованих робочих груп.

Завдяки активній співпраці міського голови з громадськістю в Чернівцях діє один з найпрогресивніших Статутів територіальної громади, який забезпечує більшість новітніх механізмів участі громади міста в процесі прийняття рішень (електронні петиції, бюджет участі і т.д.). Сам міський голова регулярно комунікує з громадськістю, залучає активістів до участі в робочих групах, а також декілька разів був ініціатором громадських слухань та консультацій з громадою міста. Міський голова є активним користувачем Facebook і часто комунікує через соціальну мережу з виборцями, а також періодично звітує про свою роботу.

EXECUTIVE BODIES68%

Public Participation?72%

(Українська)

Мешканці Чернівців можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації.

На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наявна у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні, але ці повідомлення не містять проектів документів (протокол, стенограма), проте не публікується детальна інформація про вже проведені громадські слухання (протокол/стенограма).

При виконавчих органах Чернівецької міської ради створено громадську раду, проте вона на даний момент не діє, оскільки виконавчий комітет не затвердив її склад.

Access to Public Information?71%

(Українська)

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить фактично усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Система навігації по сайту є незручною, зокрема інтерфейс сайту не дозволяє швидко знайти потрібну для користувачів інформацію, розділи та рубрики не дуже добре структуровані, сайт перевантажений текстовою інформацією. Використання сайту є неможливим для осіб зі слабким зором, відсутня система регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукового супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно.

Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Відповіді на запити не завжди є повними та обґрунтованими.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Administrative Services?59%

(Українська)

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. Тільки нещодавно запустили сайт ЦНАПу, який містить дуже обмежену інформацію. На сайті є тільки перелік послуг для юридичних осіб та ФОПів, на ньому не створені особисті кабінети мешканців та немає можливості отримання послуг через телекомунікаційні засоби..

У Центрі проводиться прийом громадян 6 днів на тиждень та в середньому 7 годин на день. На жаль, у чернівецькому ЦНАПі немає електронної черги.

У приміщенні ЦНАПу розміщені інформаційні стенди із зразками відповідних документів (заяв тощо), але немає інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Натомість наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

DEPUTIES71%

Public Participation?71%

(Українська)

Громадяни можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Неповносправні особи можуть легко потрапити на перший поверх міської ради, але для людей з обмеженою рухливістю неможливо потрапити на 2-ий поверх, де знаходиться кабінет міського голови і зал засідань. Існує та оприлюднена на веб-сайті процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті немає вичерпної інформації про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій, але громадяни можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій, пройшовши формальну процедуру реєстрації.

Значно покращилася ситуація цього року в плані проведення депутатами особистого прийому виборців, проте і досі, більшість депутатів не надто активно комунікують зі своїми виборцями. Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у окремих главах в Статуті територіальної громади м. Чернівці. Там же можна знайти інформацію про утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів, щоправда, норми досить детально прописані і є дуже прогресивними.

Починаючи з липня 2014 року депутати не ініціювали проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Accountability?

CITY MAYOR64%

Financial Resources of Municipality?96%

(Українська)

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Крім того, на окремому веб-ресурсі можна знайти інформацію про видатки (з деталізацією) та надходження до міського бюджету в зручному форматі.

Report on the City Mayor’s Performance?59%

(Українська)

Чернівецьким міським головою не здійснюється звітування про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також не здійснювалось звітування про виконання місцевих цільових програм на відкритій зустрічі з громадою міста. Минулого року голова чернівецької міської ради звітував перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

Міський голова звітував перед міською радою про роботу виконавчих органів за минулий рік, відповідний звіт також розміщений на веб-сайті ради.

Чернівецькою міською радою був прийнятий новий Статут територіальної громади міста, в якому добре врегульована процедура звітування міського голови.

Про виконану роботу за 2015-ий рік міський голова звітував на відкритій зустрічі з громадою міста Чернівці.

EXECUTIVE BODIES57%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?37%

(Українська)

В місті не запроваджено практику звітування виконавчих органів перед територіальною громадою. Письмові звіти лише окремих управлінь можна знайти на веб-сторінці ради.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, але виконавчі органи не оприлюднюють звіти про хід та результати відчуження комунального майна, проте є звіти про хід виконання програм поточного року.

На сайті міської ради можна знайти тільки частину звітів про виконання місцевих цільових програм, оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, але вони містять тільки загальну статистику без зазначення запитувача та тематики запиту.

Financial resources of Municipality?73%

(Українська)

Чернівецькою міською радою було створено окремий ресурс на якому розміщена детальна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, проте оприлюднюються не всі квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

Інформація про виконання місцевого бюджету за 2015 рік пройшла публічне представлення, також публічні обговорення проходив проект бюджету на 2016 рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради, а надаються тільки оголошення про відчуження, які не містять всієї необхідної інформації.

Regulatory Policy?100%

(Українська)

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради.

DEPUTIES27%

Reporting on Performance Results?27%

(Українська)

На сайті тільки частково оприлюднені звіти депутатських комісій, проте всі депутатські комісії звітували перед радою про свою роботу. Не зважаючи на відсутність звітів, строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів затверджений рішенням міської ради.

Хоча вже пройшло більше року з часу обрання депутатів, тільки окремі з них звітували перед виборцями про свою роботу, а на сайті не оприлюднено жодного звіту депутата чинного скликання.

Leave a Reply