Rating of (Українська) Чернівці 2017:

71.8%

Publicity Index

81%

City Mayor publicity

67%

Executive bodies publicity

69%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR70%

Information on the On City Mayor and His Activities?73%

(Українська) На офіційній сторінці Чернівецької міської ради представлено інформацію про повноваження міського голови, оприлюднено його біографічні відомості, а також присутня форма електронного звернення. Немає на веб-сайті ради декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, водночас на сайті НАЗК така декларація за 2017 рік наявна. На офіційній веб-сторінці ради наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

На офіційній веб-сторінці міської ради та на дошці оголошень розміщено інформацію про графік прийому громадян міським головою, але немає інформації про процедуру запису. Окремого порядку прийому ініціативних груп громадян не визначено, утім, прийом відбувається безперешкодно. На офіційній сторінці ради немає інформації про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів.

Діяльність міського голови оперативно висвітлюється на веб-сайті ради, а сам очільник міста активно комунікує з представниками медіа, в тому числі, через соціальні мережі.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?53%

(Українська) На веб-сайті Чернівецької міської ради наявна інформація про радників міського голови.

Контактна інформація керівників структурних підрозділів міської ради міститься у відповідному розділі. Номери телефонів усіх працівників міської ради та підпорядкованих раді структур можна відшукати у телефонному довіднику ради, який також розміщено на сайті, але не завжди ці контакти є актуальними, оскільки довідник давно не оновлювався.

На сайті міської ради оприлюднено порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Водночас не всі оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад розміщуються в офіційних джерелах ради та оприлюднюються вчасно. Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад наявні у вільному доступі. Однак немає протоколів засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад. Їх теж можна отримати, звернувшись до ради з інформаційним запитом.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?73%

(Українська) На офіційному веб-сайті Чернівецької міської ради оприлюднено Стратегію розвитку міста, ґрунтовний План дій з реалізації Стратегії розвитку міста, а також програми соціально-економічного розвитку міста.

Генеральний план міста Чернівці, розміщений на офіційній сторінці міської ради. Крім того, як повідомили у відповіді на запит, матеріали Генерального плану містять інформацію з обмежувальним грифом ДСК (для службового користування).

Незважаючи на те, що міська рада використовує систему електронних закупівель PROZORRO, лише частина закупівель у 2017 році було здійснено з використанням системи. Рада здійснює закупівлю через систему PROZORRO, якщо вартість товарів і послуг перевищує 30 тис. грн., а робіт – 100 тис. грн.

В міській раді прийнятий програмний документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Попри те, що міська рада публікує на своєму сайті рішення про затвердження бюджету на поточний рік та про внесення змін до бюджету, окремий розділ в якому повинна міститися зведена, з усіма змінами, редакція бюджету в формі інтерактивних графіків, не працює.

У Чернівцях була запроваджена система управління якістю (ISO) та термін дії сертифікату сплив і не продовжувався.

Regulatory Documents of Municipality?80%

(Українська) На офіційному сайті Чернівецької міської ради оприлюднено чинний Статут територіальної громади міста, в якому врегульовано чимало механізмів громадської участі, в тому числі – електронні петиції та бюджет участі.

Більшість розпоряджень міського голови вчасно оприлюднюються на веб-сайті Чернівецької міської ради.

На сайті міської ради і досі відсутня можливість зручного пошуку документів за різними критеріями: датою, назвою документа, слів з тексту тощо.

Нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних прийнятий та доступний на веб-сайті ради.

Прийнятий документ, яким запроваджено та врегульовано процедуру громадського бюджету.

EXECUTIVE BODIES52%

Information on Executive Bodies and Their Heads?49%

(Українська) Є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради в окремому довіднику на сайті ради, але по окремих підрозділах інформація неактуальна. Інформація про виконавчі органи міської ради неповна: немає відомостей про їх розклад роботи, вичерпних даних про їх керівників (біографій, фото), відсутній графік прийому громадян і процедура запису на прийом не опублікована на сайті.

Так само неповною є інформація про заступників міського голови. На сайті відсутні актуальні декларації про майно, доходи і фінансові зобов’язання (або гіперпосилання на них на сайті НАЗК).

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови та  інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку доступні на веб-сторінці міської ради

На сайті міської ради не оприлюднені актуальні декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

На офіційній сторінці ради наявні відомості про повноваження виконавчих органів. Водночас немає зведеної інформації про усі установи та організації, що належать до сфери управління міської ради, про установи і заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради, але ця інформація розміщена на веб-сайтах відповідних департаментів, а також на порталі відкритих даних.

Information on the City Council Executive Committee?93%

(Українська) На веб-сайті Чернівецької міської ради оприлюднено персональний склад виконавчого комітету, разом з контактною інформацією, біографічними даними та фото його членів.

Інформація про час та місце засідань виконавчого комітету вчасно оприлюднюється на сайті міської ради.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?64%

(Українська) На веб-сторінці Чернівецької міської ради оприлюднюються проекти рішень та рішення виконавчого комітету. Окремі рішення у 2017 році оприлюднювалися із запізненням. Не завжди вчасно публікували і проекти порядку денного засідань.

Виконуються вимоги до оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. Проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно оприлюднюються.

На сайті prozorro.gov.ua оприлюднено річні плани закупівель і зміни до них більшості виконавчих органів, проте ці плани не публікуються на веб-сайті ради.

На веб-сайті ради є інформація про комунальні підприємства міста та про послуги, які вони надають, але відсутня інформація про вартість цих послуг. На сайті міської ради є інформація про пільги для різних категорій населення, але немає формул розрахунку тарифів, переліку укладених міською радою договорів.

Оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період з додатками та усі місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, але вона незручна і не дає можливості пошуку за різними критеріями, тож потребує доопрацювання.

Чернівецька міська рада оприлюднила тільки один набір даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, але більше наборів відкритих даних можна знайти на іншому сервісі.

Municipal Property and Land of Municipality?34%

(Українська) У відкритому доступі на веб-сайті ради є оголошення про проведення земельних торгів із зазначенням усієї необхідної інформації. Однак інформація про результати цих торгів на веб-сайті ради не оприлюднюється.

У місті проводиться робота над створенням містобудівного кадастру, тож на даний момент містобудівний кадастр не функціонує.

На порталі відкритих даних м. Чернівці розміщена інформація про окремі об’єкти комунальної власності, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, а також маршрути громадського транспорту, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

На веб-сайті відсутній реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади тощо, а також відсутня фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.

Не прийняте рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах, а також рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

DEPUTIES80%

Information on the City Council Deputies?91%

(Українська) На веб-сайті Чернівецької міської ради наявна контактна інформація майже усіх депутатів ради, але часто контакти не є дійсними. Також наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

На сайті оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів. Є відомості про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

В той же час на сайті відсутні біографічні відомості про депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність).

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?87%

(Українська) У вільному доступі на веб-сайті Чернівецької міської ради є регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій. Оприлюднюється графік засідань усіх постійних депутатських комісій. Наявна інформація про склад постійних депутатських комісій, однак нема відомостей про його зміни.

На веб-сайті ради є інформація  про повноваження секретаря ради, його біографічні дані, декларація про майно, доходи витрати, зобов’язання фінансового характеру та графік особистого прийому.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій. Представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради.

В Чернівецькій міській раді не створено секретаріат.

City Council Plenary Sessions?75%

(Українська) Рішення про скликання сесії ради вчасно оприлюднюється на веб-сайті ради, так само як і проекти порядку денного, а також проекти рішень ради. Виключення становлять позачергові сесії.

У Чернівецькій міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях оприлюднюється на веб-сайті. Результати поіменних голосувань публікуються на сторінці ради через 1-3 робочі дні після засідання.

На веб-сайті ради та в електронних ЗМІ відбувається он-лайн трансляція усіх пленарних засідань міської ради. Проте відеозаписи усіх пленарних засідань міської ради недоступні на веб-сайті ради, їх можна знайти на окремому ютьюб каналі ради.

Процедуру врегулювання конфлікту інтересів визначено у регламенті Чернівецької міської ради.

У міській раді немає етичного кодексу, дія якого поширювалася б на депутатів ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?80%

(Українська) На веб-сайті ради оприлюднюються майже всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради, а також протоколи засідань ради та усіх засідань постійних депутатських комісій.

В Чернівецькій міській раді не створені депутатські фонди.

Депутатські запити не публікуються на веб-сайті ради.

Openness?

CITY MAYOR90%

Public Participation?90%

(Українська) Чернівецький міський голова регулярно здійснює прийом виборців як в приміщені міської ради, так і під час виїздів. Постійно здійснюється прийом об’єднань громадян, зокрема організацій громадянського суспільства.

Мешканці міста можуть здебільшого легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою.

Доступ у кабінет міського голови для осіб з інвалідністю обмежений, проте міський голова проводить прийом громадян і на першому поверсі міської ради, в кабінеті, до якого є доступ для людей з інвалідністю. Також міський голова проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо, але окремої процедури для запису на прийом цих категорій осіб немає.

Для спілкування з містянами міський голова активно використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема Facebook. Через веб-сайт міської ради можна оформити звернення за допомогою спеціальної електронної форми.

У 2017 році, як свідчить відповідь на інформаційний запит, міський голова ініціював дванадцять громадських обговорень і ще ряд громадських слухань щодо містобудівної документації. Окрім того, міською радою проводилось ряд досліджень громадської думки щодо актуальних проблем місцевого самоврядування.

Дорадчо-консультативні органи, які створені при міському голові (комісії, робочі групи, координаційна та опікунська ради), мають вплив на прийняття рішень.

EXECUTIVE BODIES77%

Public Participation?85%

(Українська) Мешканці міста Чернівці мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету під час розгляду питань, пов’язаних з їх конституційними правами, забезпечення яких віднесено до компетенції місцевого самоврядування. На практиці в Чернівцях повністю вільний доступ як до засідань виконкому, так і до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

У Статуті територіальної громади, розміщеному на веб-сайті ради, наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань, а також вичерпна інформація про інші механізми громадської участі – місцеву ініціативу, загальні збори громадян, бюджет участі, електронні петиції та ін.

Повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюються вчасно й містять вичерпну інформацію про предмет обговорення. Не оприлюднюються протоколи чи стенограми про результати проведених громадських слухань.

Дорадчо-консультативні органи, які діють при виконавчих органах, досить ефективні та впливають на прийняття рішень.  

Access to Public Information?79%

(Українська) На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», та ведеться облік публічної інформації, є зразки запитів на отримання публічної  інформації від різних суб’єктів. Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами. У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами.

Система навігації на сайті міської ради не зручна в користуванні і знайти необхідну інформацію не так просто. На сайті немає он-лайн форми для подання запиту на публічну інформацію, а також на сайті не забезпечено можливості користуватися сайтом для людей з інвалідністю.

Виконавчі органи, як правило, дотримуються термінів надання відповідей на запити і не зловживають можливістю продовжити термін на підготовку відповіді. Відповіді на запити здебільшого є повними та обґрунтованими, в окремих випадках працівники міської ради уточнюють яку саме інформацію необхідно надати.

Розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

На веб-сайті міської ради є окремий розділ для відкритих даних.

На сайті немає відповідей на найбільш запитувані, найактуальніші запитання.

Administrative Services?69%

(Українська) У Чернівцях створено та діє Центр надання адміністративних послуг, який надає чимало видів адміністративних послуг. ЦНАП має веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту. Прийом у ЦНАПі ведеться у визначений час

Не веб-сторінці ЦНАПу немає інформації про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, та про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки.

На даний момент немає можливості отримати адміністративні послуги он-лайн, відсутня також можливість он-лайн запису на прийом.

У приміщенні центру безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів, наявні зразки бланків для заповнення. Інформацію про послуги можна отримати за допомогою засобів телекомунікації.

Скриньки, розміщені у приміщенні ЦНАП, дають можливість оцінити якість послуг, але не заохочують до висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

DEPUTIES84%

Public Participation?84%

(Українська) Громадяни можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях Чернівецької міської ради.

Доступ осіб з інвалідністю до приміщення міської ради, в тому числі того, де відбуваються пленарні засідання, обмежений. На другий поверх особам з інвалідністю майже неможливо дістатись, проте вони можуть безперешкодно потрапити на перший поверх, але пленарні засідання та кабінети заступників та самого міського голови знаходяться на 2-му поверсі.

Мешканці мають можливість безперешкодно виступати на пленарних засіданнях сесій міської ради, що інколи затягує самі засідання.

Громадяни можуть відвідувати засідання усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації.

Частина депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян та інших механізмів громадської участі врегульовано у Статуті територіальної громади м. Чернівці.

У 2017 році депутати Чернівецької міської ради взагалі не ініціювали громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Accountability?

CITY MAYOR89%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) На веб-сайті Чернівецької міської ради наявний затверджений річний звіт про виконання бюджету. Інформація про використання публічних коштів більшістю структурних підрозділів міськради розміщена на сайті ради та на порталі spending.gov.ua.

Зведені відомості про перелік та ставки місцевих податків і зборів наявні на веб-сайті міської ради.

Report on the City Mayor’s Performance?87%

(Українська) Чернівецький міський голова постійно звітує про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

На веб-сайті міськради представлено щорічні звіти про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Окрім того, міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Детальну процедуру звітування міського голови врегульовано в Статуті територіальної громади.

EXECUTIVE BODIES74%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?70%

(Українська) У Чернівцях не всі виконавчі органи безпосередньо звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. На веб-сайті раді немає звітів усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік, окремі звіти можна відшукати на веб-сторінках профільних управлінь.

Інформація про місце та час звітування виконавчих органів не поширюється заздалегідь усіма доступними способами.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм економічного та соціального розвитку, заключні звіти про хід виконання цільових програм, однак не практикується проміжне звітування про хід виконання програм поточного року. Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

При комунальних підприємствах не створено наглядових рад.

Financial resources of Municipality?72%

(Українська) На веб-сайті Чернівецької міської ради оприлюднено детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, а також про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування. Раніше на сайті можна було ознайомитись з бюджетом міста у формі інтерактивних графіків, проте зараз така можливість недоступна.

У місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради, також відсутня фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності.

Regulatory Policy?100%

(Українська) На веб-сайті Чернівецької міської ради публікуються усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

DEPUTIES31%

Reporting on Performance Results?31%

(Українська) У Чернівецькій міській раді тільки окремі постійні депутатські комісії звітують перед радою. На веб-сайті ради також оприлюднені звіти тільки деяких депутатських комісій.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади міста.

На веб-сайті наявна інформація про строки звітування 6-ти депутатів зі 42. Більшість депутатів не звітують перед своїми виборцями або роблять це формально. На веб-сайті оприлюднені звіти тільки декількох депутатів.

Звіти про роботу депутатів міської ради, розміщені на веб-сайті, не є вичерпними, оскільки, як правило, не містять інформації про роботу депутатів у міській раді, а лише стислі відомості про роботу в окрузі.

Оскільки міська рада не приймала рішення про створення депутатських фондів, на веб-сайті відсутня інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply