Rating of (Українська) Дніпро 2017:

59%

Publicity Index

60%

City Mayor publicity

57%

Executive bodies publicity

61%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR67%

Information on the On City Mayor and His Activities?79%

(Українська)

На офіційному сайті Дніпровської міської ради присутня майже повна інформація стосовно біографічних відомостей міського голови, є дата народження, інформація про освіту, досвід роботи,  сімейний стан, відсутні лише відомості про наявність або відсутність судимості Бориса Філатова та його партійну приналежність.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру присутня на сайті ради за 2015, 2016 роки, декларацію за 2017 рік можна знайти лише на офіційному сайті НАЗК. В офіційному друкованому органі Дніпровської міської ради, газеті «Наше місто» декларація очільника міста не друкувалась, це ускладнює доступ до неї окремих груп населення. В декларації міститься відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не лише міського голови, а й членів його родини.

Інформацію про місцезнаходження, поштову адресу,  контактні телефони, електронну пошта та графік роботи можна знайти в розділах «Міський голова» та «Контакти», також там є лінки на офіційні сторінки міського голови в соціальних мережах (facebook, instagram, twitter).  Позитивною практикою є функціонування Єдиної гарячої лінії для звернень громадян Дніпровської міської ради. У вільному доступі на сайті та в приміщенні ради є інформація про процедуру запису на прийом до міського голови, яка передбачає лише особисте звернення до приймальні, можливість записатись дистанційно – відсутня.  Відсутня інформація про можливість записатись на прийом до міського голови ініціативним групам громадян чи іншим групам інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо).

Повноваження міського голови можливо знайти на сайті Дніпровської міської ради у Статуті територіальної громади м. Дніпропетровськ – ст. 30 Повноваження міського голови. Окремого розділу про перелік повноважень очільника міста на сайті немає.

Інформація стосовно діяльності міського голови з’являється на сайті Дніпровської міської ради п’ять разів на день, іноді частіше. Міський голова регулярно, але не щотижня взаємодіє із засобами масової інформації, дає інтерв’ю, прес конференції чи коментарі стосовно окремих питань. Регулярно оновлюється розділ анонсів, де серед інформації про заходи в місті, можна знайти інформацію про прес-конференції, які проводить Дніпровська міська рада. Це безумовно можна віднести до позитивної практики в діяльності муніципалітету.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?52%

(Українська)

На веб-сторінці Дніпровської міської ради відсутня будь-яка інформація стосовно помічників, радників міського голови, як штатних, так і позаштатних. Зведену контактну інформацію з контактними номерами телефонів працівників ради та її структур можна знайти в розділі «Виконавчі органи міської ради» на сайті Дніпровської міської ради.

Інформація про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад вчасно оприлюднюються на сайті ради в розділі «Вакансії» та в офіційному друкованому органі Дніпровської міської ради – газеті «Наше місто». Вимоги до конкурсантів можливо знайти під кожною окремою посадою. З іншого боку, відсутня будь-яка інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Загальний порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування визначено розпорядженням міського голови від 09.09.2011 №377-рк “Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради”. Однак цього розпорядження міського голови на сайті міської ради немає.

Як і минулі роки, відсутні на сайті розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Також без інформаційного запиту не можливо ознайомитися з протоколами засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?60%

(Українська)

В Дніпровській міській раді прийнятий Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровськ до 2020 року, він у повному обсязі знаходиться на сайті міської ради, також там можна знайти прийняті до нього зміни.

Хочеться зазначити, що на відміну від попередніх років на сайті міської ради в розділі «Генеральний план міста» з’явились основні положення Генерального плану міста Дніпропетровськ із внесеними змінами до них та графічна частина. Проте, відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 6.06.2011 р. №68 (із змінами і доповненнями), розділам “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” і “Водопостачання та водовідновлення” у складі проекту внесення змін до генерального плану міста розробником цих матеріалів, Державним підприємством Український Державний науково-дослідницький інститут проектування міст “ДНІПРОМІСТО” ім. Ю. М. Білоконя, надано гриф “Для службового користування”. З повним документом можуть ознайомлюватись лише особи, які мають на це спеціальний дозвіл – для цього обладнане робоче місце у департаменті. Варто зазначити, що ці документи з’явились на сайті вже після проведеного моніторингу, тому на загальну оцінку не вплинули.

В розділі «Бюджет» на сайті Дніпропетровської міської ради можна ознайомитися з рішенням ради про затвердження бюджету на поточний рік, з усіма додатками до нього, також окремо можна знайти рішення про затвердження змін до бюджету міста. Негативом є те, що відсутня зведена актуальна редакція бюджету з усіма змінами. Також для полегшення сприйняття громадянами бюджетних процесів, на сайті ради додали такі інструменти: «Бюджет на мапі», «Відкритий бюджет на соціальному інспекторі – бета».

На офіційному сайті міської ради наявна актуальна інформація про програму соціально-економічного розвитку міста Дніпро на 2018 рік. Також оприлюднені рішення стосовно всіх змін які внесено до цього документу.

В місті відсутня система управління якістю (ISO) та відсутній чинний сертифікат (сертифікат на систему управління якістю, виданий органом з сертифікації системи управління державного підприємства “Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” був дійсний до 21.11.2016 р.), який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Дніпровська міська рада застосовує систему електронних закупівель PROZZORO, яка застосовується міською радою та підпорядкованими їй структурами, для всіх видів закупівель. На сайті наявний інструмент за допомогою якого, можна відстежити усі закупівлі міської ради через систему PROZZORO.

Regulatory Documents of Municipality?85%

(Українська)

Чинний Статут територіальної громади м. Дніпропетровськ опубліковано на офіційному веб-порталі міста в розділі «Статут територіальної громади», але хочеться зазначити, що документ було прийнято в 2001 році, та на сьогодні, багато його положень не відповідають практикам українського та міжнародного права.

Розпорядження міського голови публікуються на сайті в розділі «Документи міської ради» вчасно – впродовж двох днів. Функція пошуку серед документів сайту доволі зручна, тут є різні критерії пошуку: дата прийняття документа або проміжок часу в який його приймали, слова з назви, номер документа, літера документа, та вид документа. Відповідно до розпорядження міського голови №975–р від 07.12.2011 «Про затвердження Переліку відомостей виконавчих органів Дніпропетровської міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять ознак публічної інформації» на сайті ради публікуються не всі розпорядження голови міста, так не можна знайти розпорядження голови з кадрових питань. Наприклад в період моніторингу з 01.01.2018 по 31.01.2018 р. відповідно до бази обліку рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови, зареєстровано 144 розпорядження міського голови. На сайті з них опубліковано лише 54.

Позитивним зрушенням в порівнянні з минулим роком, є те що міський голова видав розпорядження, яке регулює порядок доступу до відкритих даних. На сайті міської ради також наявні документи, якими регулюються процедури громадського бюджету.

EXECUTIVE BODIES67%

Information on Executive Bodies and Their Heads?76%

(Українська)

Інформацію про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, графік роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій можна знайти в розділах «Виконавчі органи міської ради» та «Районні ради» відповідно.  В розділі «Структура міської ради» у формі рішень міської ради можна дізнатись про всі структурні зміни. Щоб дізнатись про персональний склад виконавчого органу, потрібно переходити на сторінки відповідних департаментів чи управлінь. На сайті ради є інформація про усіх керівників виконавчих органів, але  в кожного керівника містяться різні відомості про нього, не існує уніфікованого набору відомостей з біографії. Інформація про графік прийому керівниками виконавчих органів присутня на сайті у повному обсязі. Що стосується процедури запису, на жодній сторінці виконавчого органу вона не прописана. Інформація про повноваження виконавчих органів відсутні на веб сторінці ради.

На сайті Дніпровської міської ради інформацію про заступників міського голови можна знайти в розділі «Заступники міського голови», біографічні дані, які представлені на їх сторінках, також різняться за повнотою інформації, яка там викладена. Також тут доступна інформація із місцезнаходженням, поштовою адресою, номерами засобів зв’язку кожного заступника міського голови та інформація стосовно графіку і процедури запису до них на прийом. В цьому ж розділі оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

На веб-сторінці ради наявна неповна інформація про усі підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради. Така ж ситуація і з закладами соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?50%

(Українська)

На офіційній сторінці ради в розділі «Виконавчий комітет»  наявна інформація лише стосовно місцезнаходження виконавчого комітету, номери засобів зв’язку та електронної пошти на сайті ради не зазначені. Тут також присутня інформація про персональний склад виконкому та рішення ради про будь-які зміни в персональному складі комітету. Біографічні відомості та фото членів комітету представлені не у всіх. В той же час, на офіційній веб-сторінці Дніпровської міської ради відсутня інформація про повноваження виконавчого комітету. Місце і час засідання виконавчого комітету відповідно до Регламенту виконавчого комітету міської ради – кожний четвертий четвер місяця о 14:30 у приміщенні Дніпровської міської ради (просп. Дмитра Яворницького, 75), але засідання виконкому проходять не завжди за таким розкладом, не анонсуються, про них можливо дізнатись лише із розпоряджень міського голови про скликання позачергового засідання виконавчого комітету міської ради.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?66%

(Українська)

Рішення виконавчого комітету публікуються на сайті в розділі «Документи міської ради» впродовж двох днів з моменту ухвалення рішення. Проекти рішень виконавчого комітету також можна знайти в цьому розділі, в підрозділі «Пошук проектів документів Дніпровської міської ради», де в критеріях пошуку можна виокремити проекти рішень виконкому. Проекти порядку денного засідань виконкому розміщуються на сайті, але їх треба шукати через пошук документів міської ради, іноді порушуються строки публікації документу.

На окремій сторінці сайту Дніпровської міської ради, присвяченій регуляторній політиці в місті, в розділі «План з підготовки проектів регуляторних актів» оприлюднено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік та зміни до нього, актуальна редакція плану відсутня. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів оприлюднюються на сайті не пізніше п’яти днів з моменту оприлюднення повідомлення, в розділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» та містять інформацію про зміст проекту, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій, але не завжди є контактні дані розробника. В офіційному друкованому органі Дніпровської міської ради – газеті «Наше місто» рішення регуляторних актів не публікуються.

Річні плани закупівель більшості виконавчих органів оприлюднено, однак лише на сайті prozorro.gov.ua, в поодиноких випадках річні плани опубліковано на сайті Дніпровської міської ради.

Послуги, які надаються комунальними підприємствами розписані майже у всіх комунальних підприємствах, що стосується тарифів та пільг то в 50% комунальних підприємств вони відсутні на сайті.

Програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками на сайті оприлюднено в розділі «Програма економічного і соціального розвитку міста» як Рішення міської ради 06.12.2017 №2/27 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік» з додатками та всіма зміни до неї (хоча актуальна редакція програми також відсутня). Окремих відомостей про місцеві цільові програми, які фінансують з місцевого бюджету поточного року, на  офіційному веб-сайті ради немає, однак їх перелік можна знайти в Рішенні міської ради від 06.12.2017 № 3/27 “Про міський бюджет на 2018 рік“.

Система пошуку на сайті працює коректно (як контекстний пошук по усій текстовій інформації, так і пошук в базі даних нормативно – правових актів).

Municipal Property and Land of Municipality?69%

(Українська)

Рішення про проведення земельних торгів окремо на сайті не оприлюднюються, їх публікують разом із іншою документацією Дніпровської міської ради в розділі «Документи міської ради», що значно ускладнює пошук. Рішення про проведення земельних торгів містять інформацію про  перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; але дуже часто відсутня інформація щодо особи, уповноваженої укласти відповідний договір. В усіх рішеннях обов’язок щодо укладання договору покладається на Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради. Не оприлюднюються результати земельних торгів у ЗМІ та на веб-сайті ради/відповідного управління в окремому розділі, їх можна знайти лише через пошук по всій базі документів.

У м. Дніпрі організовано функціонування Служби містобудівного кадастру та виконується поетапне формування структури містобудівного кадастру. Створення містобудівного кадастру є одним із заходів Комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпро на 2016 – 2020 рр. затвердженої рішенням Дніпропетровської міської ради від 22.07.2015 № 20/66 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 27.07.2016 №12/12). Наразі функціонує тестова версія інформаційного ресурсу, яка доступна для користування у внутрішній мережі головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради. За інформацією, отриманою у відповідь на інформаційний запит, загальний доступ до відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру планується забезпечити до кінця поточного року шляхом створення публічного веб-порталу містобудівного кадастру.

На порталі відкритих даних Дніпровської міської ради можна знайти 254 набора даних, серед яких є: перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду), перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік суб’єктів господарювання комунальної власності, фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, інформація про рекламні засоби, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, перелік укладених договорів.

Дніпровською міською радою не приймалось рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад в комунальних підприємствах, підпорядкованих виконавчим органам Дніпровської міської ради. Також Дніпровською міською радою не приймалось рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств. Відповідно до ст. 11 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” Східним офісом Держаудитслужби проводяться планова ревізія фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради та комунальних підприємств.

DEPUTIES80%

Information on the City Council Deputies?76%

(Українська)

На офіційному сайті Дніпровської міської ради присвяченому діяльності депутатів міської ради на сторінці кожного депутата можливо знайти контактну інформацію, а саме номер телефону приймальні або помічника, поштову адресу приймальні та графік прийому депутата. Електронної пошти для зв’язку немає в жодного депутата.

Окремий розділ про права та обов’язки депутатів міської ради відсутній. Але цю інформацію можна знайти в ст.7 Права та обов’язки депутата Регламенту міської ради та ст. 34 Депутати міської ради Статуту територіальної громади м. Дніпропетровськ.

Інформація про депутатів та їх фото містяться у вільному доступі на сайті Дніпровської міської ради на сторінці кожного депутата. Але там відсутня інформація про судимість та партійну приналежність депутатів. На сторінці кожного депутата є пряме посилання на сайт НАЗК де оприлюднено декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?82%

(Українська)

Регламент роботи Дніпровської міської ради доступний на сайті ради. Положення про роботу постійних депутатських комісій окремо не оприлюднене на сайті, з ним можна ознайомитись лише через запит на інформацію або через пошук в документах ради – Рішення міської ради 15.02.2017 № 44/18 “Про затвердження Положення про постійні комісії Дніпровської міської ради VII скликання“.  

Інформацію про постійні депутатські комісії можна знайти в розділі «Комісії міської ради», тут можна знайти графік засідань усіх постійних комісій, перепосилання на онлайн трансляції засідань, актуальний склад комісій, але немає інформації про зміни складу комісій.

Інформацію про секретаря міської ради можна знайти в розділі «Секретар міської ради», тут міститься його декларація про майно, доходи і видатки фінансового характеру, фото, графік прийому та його повноваження.

Інформація про склад депутатських фракцій є на офіційному веб-сайт Дніпровської міської ради в розділі «Фракції та депутатські групи», але там не зазначаються зміни в їх складі. На веб-сайті ради окремо представлена інформація про перелік та межі округів, в яких були обрані депутати міської ради, також на сторінці кожного депутата наявний номер округу та його межі, в яких він був обраний.

На офіційній сторінці ради можна знайти інформацію про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу та його функцій (секретаріат ради) – Департамент забезпечення діяльності Дніпровської міської ради.

City Council Plenary Sessions?76%

(Українська)

Рішення про скликання сесії вчасно оприлюднюється лише на сайті міської ради, в ЗМІ така інформація не публікується. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на офіційному сайті на сторінці ради за 11 днів, але він постійно оновлюється, навіть в добу перед днем пленарного засідання. Всі проекти рішення публікуються на офіційному сайті Дніпровської міської ради заздалегідь, в розділі «Пошук проектів документів Дніпровської міської ради», але навіть ті проекти рішень, які були оприлюднені за 20 і більше днів до пленарного засідання, за день до засідання можуть бути оновлені. В міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях оприлюднюється в кожного з депутатів на сторінці «Реєстрація депутата на сесії міської ради у 2017 році». Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного в день голосування, або на наступний робочий день з’являються на офіційному сайті в розділі «Прийняті рішення». Пленарні засідання сесії ради транслюються онлайн через офіційну сторінку Дніпровської міської ради. Відео запис усіх пленарних засіданнях зберігається на сайті ради.

В Регламенті міської ради ст. 48 Недопущення конфлікту інтересів, визначена зрозуміла процедура врегулювання конфлікту інтересів. У разі наявності конфлікту інтересів депутати міської ради під час розгляду питання повідомляють про це.

В міській раді не затверджений етичний кодекс. Посадові ж особи місцевого самоврядування при призначенні на посаду ознайомлюються під особистий підпис із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 №1203/29333.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська)

На сайті Дніпровської міської ради вчасно оприлюднюються всі рішення, які були прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Протоколи всіх засідань міської ради також публікуються на сайті, але в довший термін. На веб-порталі ради також є протоколи засідань постійних депутатських комісій.

На сайті Дніпровської міської ради є розділ «Депутатські запити» в якому можна знайти лише старі документи, запити за 2017 рік доступні лише через пошук серед документів ради.

Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедура їх використання, прийняте Дніпровською міською радою, 30.03.2016 р. “Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми”.

Openness?

CITY MAYOR63%

Public Participation?63%

(Українська)

Голова Дніпровської міської ради проводить регулярні прийоми громадян у визначений час в приймальні міської ради,  відповідно до графіку прийому виділяє на це 8 годин на місяць. Практики окремого систематичного прийому інших категорій населення або об’єднань громадян немає. За 2017 рік міський голова провів чотири виїзні зустрічі з громадянами, в середньому один раз на квартал. Процедура запису на прийом до міського голови є зрозумілою, але потрібен особистий візит до приміщення міської ради, телефоном можна отримати лише консультації стосовно процедури запису на прийом. Час очікування прийому не перевищує 30 днів. Борис Філатов особисто проводить прийоми. До приміщення міської ради створені часткові умови для доступу неповносправних осіб (наявні пандуси, але не до всіх частин міської ради).В Дніпровській міській раді функціонує цілодобова «гаряча лінія» для звернень громадян. За 2017 рік міський голова ініціював три громадські обговорення щодо проблем муніципалітету. однак не ініціював жодного дослідження громадської думки, які стосуються питань місцевого значення.

З процедурою звернення громадян мешканці міста можуть ознайомитись в розділі «Звернення громадян», в якому з 01.08.2016 громадяни мають можливість подати електронне звернення громадян до міської ради – через портал державних послуг.

На офіційному сайті Дніпровської міської ради не міститься інформації стосовно функціонування громадських рад та робочих груп при міському голові, але Розпорядженням мера від 07.09.2016 №632-р створено Молодіжну раду Дніпра, яка є постійно діючим дорадчим органом при Дніпровському міському голові.

За співпрацю з інститутами громадянського суспільства в структурі міської ради відповідає управління внутрішньої політики Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики.

EXECUTIVE BODIES65%

Public Participation?56%

(Українська)

Згідно з Регламентом виконавчого комітету міської ради, члени територіальної громади міста можуть бути присутніми на засіданнях виконкому після оформлення відповідної заяви на ім’я керуючого справами виконкому – директора департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради. У заяві зазначаються мета та мотиви відвідання засідання або конкретні питання, які мають бути обговорені.

Вхід до Дніпровської міської ради обладнаний турнікетом, але у разі аргументованого пояснення мети візиту громадянин пропускається охоронцем всередину. Доступ до департаментів, які знаходяться в інших приміщеннях, вільний.

Інформацію щодо проведення громадських слухань, можна знайти на сайті у розділі «Громадські слухання». Повідомлення про громадські слухання містить всю необхідну інформацію, але оприлюднюється не завжди у визначений термін. На офіційному сайті ради доступна інформація про проведені громадські слухання у форматі кількість – їх назва (за минулий рік було проведено 3 громадських слухань, з таких питань: 1) з питання запобігання руйнуванню навколишнього середовища на території урочища тунельна балка у м. Дніпрі; 2 та 3)з питання перейменування проспекту в Чечелівському та Новокадацькому районах у проспект Сергія Нігояна. Але відсутня детальніша інформація за результатами всіх проведених громадських слухань – протоколи або стенограми. Інформацію про інші механізми громадською участі, такі як місцева ініціатива та загальні збори громадян можна знайти в Статуті територіальної громади міста (статті 18 та 19).

При виконавчих органах є дорадчо-консультативні органи, але не в усіх департаментах/ управліннях. Про їх існування та діяльність можна дізнатись лише за допомогою інформаційного запиту. Протоколи засідань містобудівної ради на сайті Дніпровської міської ради не оприлюднюються. На сайті також відсутня інформація про порядок оскарження рішень ОМС.

Access to Public Information?68%

(Українська)

На офіційному сайті Дніпровської міської ради наявний розділ «Доступ до публічної інформації», який містить в собі інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. На сайті функціонує система обліку публічної інформації. В розділі є перепосилання на Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації», в якому наявні форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. Порядок оскарження рішень (дій, бездіяльності) розпорядників інформації міститься в Розділ V Закону України “Про доступ до публічної інформації” – оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, інтерфейс сайту не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією, наявна  карта сайту.  Для осіб зі слабким зором використання сайту є неможливим, відсутні функції регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Інформаційний запит можна подати всіма можливими шляхами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Електронна форма для подання запиту на інформацію відсутня, можна скористатись лише ресурсом ГО “Центр UA” – Доступ до правди. Термін отримання відповідей 5 робочих днів, але якщо потрібно обробляти велику кількість інформації виконавчі органи можуть подовжити термін до 20 робочих днів, однак про це повідомляють протягом 5 робочих днів. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Не завжди відповіді на запити повні та обґрунтовані, іноді відповіді мають вигляд “формальних відповідей”. Рідше посилаються на те, що міська рада не є розпорядником інформації. Спеціальних місць (приміщень) для роботи з документами в міській раді не обладнано, проте при необхідності працівники міської ради надають місце, де можна попрацювати з документами. На сайті присутній  Наказ Фінансово-економічного департаменту від 23.10.2015 № 36 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання документів, що надаються за запитами на інформацію та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання документів», але в ньому відсутні додатки.

У Дніпровській міській раді з 21.07.2017 запущено власний Портал відкритих даних міста Дніпра. На портал відкритих даних можливо потрапити через розділ на сайті ради «Відкрите місто», де містяться всі доступні електроні інструменти сайту. Набори даних на порталі розміщено у відповідних форматах: RDF, XML, JSON, CSV.

Administrative Services?68%

(Українська)

В місті створено та діє два Центри надання адміністративних послуг. ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів. Сайт не містить інформації про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На сайті ЦНАПу наявна вичерпна інформація про усі послуги (всього в ЦНАПі можливо отримати 240 послуг), що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

Прийом проводиться 52 години 45 хвилин на тиждень, без обідніх перерв, 6 днів на тиждень, але прийом до 20 години проходить лише в один день (середу). У ЦНАПі працює електронна черга.

У приміщенні ЦНАП не завжди безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Скриньок для висловлювання суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг в ЦНАПах не облаштовано.  На сайті наявний розділ з повними контактами установ де можна отримати інформацію про послуги, також є можливість одразу з сайту написати їм лист. У ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Усі бланки наявні в ЦНАПах, також є можливість по кожній послузі роздрукувати бланк з сайту самостійно. Окремого сервісу з можливістю отримувати послуги онлайн в місті не створено, проте це можна робити через сайт ЦНАПу, в розділі «Послуги онлайн».

В місті не створена окрема установа з надання безоплатної первинної правової допомоги, проте на базі ЦНАПів працює консультант з надання безоплатної вторинної допомоги.

DEPUTIES67%

Public Participation?67%

(Українська)

Порядок доступу на пленарне засідання Дніпровської міської ради прописано в Регламенті міської рад, ст. 3 “члени територіальної громади, інші громадяни, що є представниками громадських організацій або політичних партій, можуть бути присутніми за реєстрацією, що проводиться безпосередньо перед початком засідання за пред’явленням документа, що посвідчує особу. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу”. Доступ до приміщення міської ради для людей з обмеженими можливостями є частковим, не до всіх приміщень, та не для всіх груп населеннь, наприклад не створено жодних умов для людей з вадами зору, пандуси є не для всіх входів. Процедура яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради прописана в Регламенті міської ради, в ст. 24 “Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради” та в ст. 33 “Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання” але вона є важкою для розуміння.

Процедура доступу громадян до засідань постійних комісій описана  в Положенні про постійні комісії Дніпровської міської ради (ст. 2 та ст. 19). Засідання комісії є публічними, також засідання транслюються у мережі інтернет, на офіційному сайті ДМР. Громадянин може бути присутнім на засіданнях усіх комісій без попередньої реєстрації.

Більшість депутатів особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Процедури проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів громадян, прописані в ст. 20 Громадські слухання, ст. 19 Місцеві ініціативи, ст. 18 Загальні збори громадян за місцем проживання, відповідно,  Статуту територіальної громади м.Дніпропетровська.

Відповідно до ст. 24 Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування Статуту територіальної громади м. Дніпропетровська, Положення про кожен консультативно-дорадчий орган розробляється окремо і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування міста.

Accountability?

CITY MAYOR41%

Financial Resources of Municipality?96%

(Українська)

На сайті Дніпровської міської ради в розділі «Звіти про виконання бюджету» можна знайти Рішення міської ради від 21.02.2018 №3/30 “Про звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік” якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. На сайті spending.gov.ua розміщена інформація про використання коштів Дніпровською міською радою та її структурними підрозділами.

На сайті Дніпровської міської ради інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів  оприлюднено у вигляді Рішення міської ради 7/23 від 19.07.2017  “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 “Про місцеві податки і збори на території міста” та Рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 “Про місцеві податки і збори на території міста“, в яких можна знайти вичерпну інформацію.

Report on the City Mayor’s Performance?30%

(Українська)

Звітність про результати діяльності міського голови, як і в минулі роки залишається однією із слабких сторін в місті. Борис Філатов не звітує перед радою про роботу виконавчих органів, низьким є якість звіту для населення про виконання місцевих цільових програм, який подається лише у формі звіту про виконання бюджету за 2017 рік. Але хочеться зазначити, що в порівнянні з минулим роком, очільник міста представив звіт про роботу на посаді за 2017 рік у форматі прес-конференції, яка транслювалась онлайн, що дало змогу ширшому колу осіб ознайомитись з ним. До цього по місту були поширені рекламні банери із списком того, що очільник міста зробив у 2017 році. Про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку можна знайти письмовий звіт Бориса Філатова на сайті ради в розділі «Програма економічного та соціального розвитку міста». Процедуру звітування міського голови перед громадою у Статуті територіальної громади або в окремому положенні не прописано. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради можна знайти на окремій сторінці сайту міської ради, який надає інформацію виключно про регуляторну політику міста, – рішення міської ради “Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2017 році” від 31.01.2018 № 32/29.

EXECUTIVE BODIES28%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?4%

(Українська)

Жоден з виконавчих органів безпосередньо не звітує про свою діяльність перед територіальною громадою. На веб сайті ради, на момент моніторингу не було звітів усіх виконавчих органів, пізніше вони з’явились на сторінці у кожного з органів. Інформація про місце та час звітування виконавчих органів перед територіальною громадою також не висвітлюють на сайті. На веб-сайті ради оприлюднено звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, але вже після проведеного нами моніторингу. Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в 2017 р. можна знайти лише в рамках звітів про використання бюджету міста.

Виконавчі органи не надають міській раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На сайті в розділі «Звіти про запит на публічну інформацію» публікується узагальнена інформація щодо запитів за окремі періоди (за тиждень, за місяць, за рік), яка містить лише кількість запитів в тій чи іншій сфері.

Financial resources of Municipality?41%

(Українська)

На офіційному веб сайті Дніпровської міської ради детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету можна знайти в розділі «Щоденні надходження/видатки», але інформація там міститься лише до листопада 2017 року. У розділі «Звіти про виконання бюджету» оприлюднюються квартальні звіти за 2017 рік. Інформація  про фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів міститься в бюджеті, проте окремо її не виділено. Публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2017 рік не відбувалось. Звіти про хід та відчуження комунального майна на сайті ради не публікуються.

Regulatory Policy?100%

(Українська)

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради в повному обсязі.

DEPUTIES14%

Reporting on Performance Results?14%

(Українська)

Звіти про роботу депутатських комісій Дніпровської міської ради на офіційному веб-сайті ради не оприлюднено. Інформація про звіти постійних комісій перед радою на сайті міськради відсутня.

В Статуті територіальної громади м. Дніпропетровськ процедура звітування депутатів перед громадою не визначена. Строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів відсутній на офіційному сайті міської ради. Звіти про роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік з’являються на сторінці більшості депутатів. Звіти містять інформацію щодо діяльності у раді та роботу з виборцями, але в дуже скороченій формі. Іноді про роботу в раді взагалі в звітах не згадують, описуючи лише роботу з виборцями.

Leave a Reply