Rating of Dnipropetrovsk 2015:

47%

Publicity Index

39%

City Mayor publicity

55%

Executive bodies publicity

45%

Publicity of council deputies

Summary:

Transparency?

CITY MAYOR45%

Information on the On City Mayor and His Activities?36%

(Українська)

У період активної фази моніторингу (серпень-вересень 2015 р.) обов’язки Дніпропетровського міського голови виконувала Галина Іллівна Булавка. На офіційному веб-сайті Дніпропетровської міської ради була наявна інформація про повноваження міського голови, місце і графік прийому громадян (який також був і на дошці оголошень), дата народження та фото. Однак відсутні: біографія, інформація про освіту, досвід роботи, судимість, сімейний стан Г.І.Булавки. Немає на веб-порталі міськради й поштової адреси та адреси електронної пошти міського голови, що не дає можливості звернутись до очільника міста такими способами.

Декларація про майно і доходи в.о. міського голови була розміщена на офіційному порталі із великим запізненням, алe не була оприлюднена у друкованих виданнях. Це призводить до того, що не всі мешканці можуть ознайомитись із зазначеною інформацією.

Так само відсутня інформація про процедуру запису на прийом до міського голови.

У Дніпропетровській міській раді відсутня практика прийому міським головою ініціативних груп, об’єднань. Не створено при міському голові і Громадських рад, що негативно впливає на його діяльність. Відсутність співпраці між міським головою й громадськими об’єднаннями призводить до низької ефективності роботи очільника міста, до зменшення результативності діяльності об’єднань, до урізання прав та інтересів об’єднань, внаслідок чого втрачає значні можливості й вся територіальна громада.

Відсутність поштової й електронної адреси та номеру факсу, а також незабезпечення можливості запису на прийом через сайт чи телефоном до міського голови значно применшують можливості громадян звернутись до мера. Особистий прийом громадян проводила помічник в.о. міського голови, а не сама в.о. Дніпропетровського міського голови Г.І.Булавка. Зазначені факти свідчать про відсутність діалогу між в.о. міського голови і жителями міста.

Прес-служба міського голови, яка відповідає і займається висвітленням діяльності міського голови оперативно подає інформацію про його діяльність. Однак такі повідомлення не є систематичними: іноді не подається жодної новини за день, іноді – по 1-2 новини. Відповідно до офіційної відповіді міської ради в.о.міського голови Г.І.Булавка за 6 місяців 2015 року провела 2 неформальні зустрічі із представниками засобів масової інформації, в той час, як була необхідність робити це частіше.

В кінці вересня 2015 року в.о. міського голови Г.І.Булавка почала спілкуватись із журналістами й громадянами через соціальні мережі (Фейсбук), що є доброю практикою, але, на жаль, вона не була запроваджена з самого початку роботи Галини Іллівни на посаді в.о. Дніпропетровського міського голови.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?49%

(Українська)

Наявна на веб-сайті зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур дає можливість громадянам звернутись до необхідного підрозділу. Але, як і минулого року, на офіційному веб-сайті не зазначено про жодного з радників та помічників міського голови, відсутня їх контактна інформація та сфера відповідальності.

На сайті ради у відповідному розділі та у друкованих виданнях наявна інформація про всі конкурси на заміщення вакантних керівних (начальників відділів, управлінь, департаментів), є Порядок проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, але немає у вільному доступі Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування і розпорядження міського голови від 09.03.2011 р. №131рк, яким було затверджене зазначене Положення. Відсутні на сайті й розпорядження міського голови про призначення на посаду службовців/заміщення вакантних посад, складу комісії, протоколи про засідання конкурсної комісії з зазначенням кількості кандидатів, що є порушенням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?37%

(Українська)

У період моніторингу на сайті Дніпропетровської ради можна було ознайомитись із Планом стратегічного розвитку міста http://dniprorada.gov.ua/images/stories/1.pdf до 2020 року http://dniprorada.gov.ua/files/Plan_dii_do_strategichnogo_planu.pdf, Програма економічного і соціального розвитку Дніпропетровська є на сторінці Фінансово-економічного департаменту міськради (але не індексується у пошуковій системі), однак інших концептуальних документів, зокрема Генплану міста Дніпропетровська й місцевих цільових програм немає. Відсутній також на офіційному веб-порталі ради Прогноз соціально-економічного розвитку міста на 5 років.

Всупереч Закону України «Про доступ до публічної інформації» Генеральному плану наданий гриф “Для службового користування”, але жителі міста мають можливість дізнатись інформацію, яка їх цікавить з Генплану через запит до міської ради.

Затверджений бюджет на 2015 рік та зміни до нього є на офіційному сайті, але відсутня його зведена актуальна редакція.

Міською радою не виконуються вимоги стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту) і не отриманий сертифікат, який підтверджує зазначений стандарт, натомість дотримуються вимоги відповідно до іншого сертифікату.

Зазначені недоліки призводять до неякісного управління й обмеження участі громадськості у реалізації місцевої політики з таких важливих питань, як розбудова міста і його соціально-економічний розвиток.

Regulatory Documents of Municipality?71%

(Українська)

Нормативні документи муніципалітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті. На порталі міськради розміщений чинний Статут територіальної громади, який було прийнято Дніпропетровською міською радою XXIII скликання 13 червня 2001 р. Цей документ не відповідає потребам міста, зміни до нього обговорюються ще з минулого року.

Рішення й розпорядження міської ради й міського голови розміщуються в розділі “Розпорядчі документи”. На сайті оприлюднюються не всі розпорядження міського голови. На сайті є можливість пошуку документів за різними критеріями, проте не всі слова індексуються у пошуковій системі через що неможливо знайти деякі документи міської ради.

У Дніпропетровській міській раді створено і працює окремий підрозділ (сектор у складі 2 осіб – завідувача і спеціаліста), до обов’язків якого віднесено забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». У підрозділах міської ради визначено відповідальних за доступ до публічної інформації осіб. Відповідний розділ є і на веб-сайті.

EXECUTIVE BODIES57%

Information on Executive Bodies and Their Heads?75%

(Українська)

На офіційному сайті Дніпропетровської міськради є інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів міської ради, але відсутні адреси електронної пошти деяких виконавчих органів міської ради, що применшує можливості громадян звертатись до них.

Наявні на офіційному порталі прізвища, імена, по батькові керівників виконавчих органів, проте відсутні їх фото й біографічні дані – це інформація, яка віднесена законодавством до публічної, тобто відкритої: http://dniprorada.gov.ua/viddil-administrativnih-poslug-ta-jakosti, http://dniprorada.gov.ua/pressluzhba-dnipropetrovskoi-miskoi-radi.

Інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів наявна, але вона невчасно оновлюється.

У вільному доступі на сайті міськради розміщені фото та декларації про доходи заступників міського голови й членів їх сімей. Незважаючи на рекомендації, не оприлюднюються зазначені декларації в друкованих виданнях. Також з минулого року й до сьогодні відсутні біографічні дані заступників міського голови й інформація про їх місцезнаходження, поштову й електронну адресу.

Відсутність зазначеної інформації свідчить про небажання виконавчих органів вести діалог із територіальною громадою Дніпропетровська. Хоча рекомендації були направлені торік до міської ради.

На офіційному сайті Дніпропетровської міськради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), а також про усі підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради. Наявна інформація лише про прізвища, імена, по батькові членів виконкому та структуру виконавчих органів, але немає біографічних даних та фотографій членів виконкому. На веб-сайті ради не оприлюднюється інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Information on the City Council Executive Committee?34%

(Українська)

Не оприлюднюється на веб-сайті ради інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

На офіційній веб-сторінці Дніпропетровської міської ради є лише прізвища, імена, по батькові членів виконкому, алі немає їх посад, біографій, фотографій та контактних даних. На офіційній веб-сторінці відсутні також біографічні дані й інформація про поштову адресу й електронну пошту керуючого справами виконавчого комітету В.Ю.Мархасіна.

Оприлюднена інформація про структуру виконавчих органів, але не розміщені на сайті ради повноваження виконавчого комітету. З вищезазначеного випливає, що жителі Дніпропетровська не інформовані про роботу виконавчого комітету міської ради й Дніпропетровською міськрадою не забезпечується реалізація прав громадян на звернення й участь у роботі виконкому й на їх взаємодію.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?43%

(Українська)

Не публікуються в друкованих органах нормативно-правові акти виконавчого комітету. Але проекти й деякі рішення виконкому розміщуються на сайті. Оприлюднюються для обговорення проекти рішень регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів розміщуються не на офіційній сторінці ради, але з неї є посилання на відповідні повідомлення. Міськрадою не надана відповідь, в яких номерах друкованих видань публікуються рішення регуляторних актів, що дає підставу поставити під сумнів наявність таких публікацій.

На сайті міської ради відсутня інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг, а також немає інформації, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.

На порталі ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками.

На офіційному веб-сайті міської ради розміщується більшість рішень виконавчого комітету. На сайт почали подаватись, на відміну від попереднього року, проекти документів, створено розділ «Проекти» у пошуковій системі. В тому числі оприлюднюються проекти порядку денного засідань виконкому та проекти рішень виконавчого комітету. З офіційного сайту є посилання на план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, проте він не містить всієї необхідної інформації. Не розміщено на сайті переліку місцевих цільових програм, які фінансують з місцевого бюджету поточного року.

Наявна не вся інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами, та їхню вартість. Немає на офіційному сайті й формул розрахунку тарифів на комунальні послуги. Наслідком вищезазначеного є неефективність роботи виконавчих органів Дніпропетровської міської ради.

Municipal Property and Land of Municipality?72%

(Українська)

Рішення про проведення земельних торгів у м.Дніпропетровську оприлюднюються разом з іншою документацією на сайті – це ускладнює їх пошук. Ці рішення містять лише частково необхідну інформацію, що не відповідає вимогам сучасного законодавства. Пошуковою системою сайту індексується інформація про земельні торги лише 2012 року, а актуальна інформація пошуковою системою не надається. Інформація, яка стосується комунального майна та землі муніципалітету повинна бути доступною, в тому числі на сайті міськради.

DEPUTIES59%

Information on the City Council Deputies?56%

(Українська)

Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради міститься в Статуті територіальної громади Дніпропетровська, Статут є на сайті. Адреси місця знаходження (адреси прийому громадян) депутатів міської ради наявні на веб-сайті ради. Однак тут відсутні біографії депутатів міськради, а також немає інформації про їх партійність, судимість. Відсутня інформація про адресу електронної пошти, а також про поштовий індекс депутатів міськради на офіційному сайті ради. Не доступна на веб-сторінці міської ради інформація про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати).

Графіки прийому депутатів розміщені, але більшість депутатів за тими адресами в зазначені дні прийому відсутні.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?56%

(Українська)

Більшість вимог законодавства щодо структури та організації роботи представницького органу місцевого самоврядування міською радою дотримується. Регламент роботи міської ради є на порталі ради, Положення про роботу постійних комісій є в розпорядчих документах, але вони не індексуються пошуковою системою сайту.

Інформація про повноваження секретаря ради наявна на сайті. Інформація про графік прийому, біографія й декларація про доходи секретаря ради були відсутні на сайті під час моніторингу, але після надсилання запиту біографія була додана на офіційну веб-сторінку ради.

У вільному доступі є інформація про склад депутатських фракцій і про склад постійних депутатських комісій. Графіки засідань постійних комісій відсутні на сайті ради, але є дні прийому громадян комісіями із зазначенням місця проведення, телефону комісій.

На веб-сайті є інформація про депутатів та межі округів і про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу та його функції – апарат. На веб-сторінці не зазначена електронна адреса апарату ради.

City Council Plenary Sessions?62%

(Українська)

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюються за 5 днів до скликання сесії. Проекти порядку денного пленарних засідань оприлюднюється в анонсах. Проекти рішень оприлюднюються лише частково.

У раді діє електронна система голосування. За результатами поіменного голосування на сайті можна побачити, чи депутат був присутнім чи відсутнім. З кінця вересня розпочато оприлюднення інформації по реєстрації депутатів. Результати поіменних голосувань оприлюднюються на веб-сторінці ради. На сайті розміщується аудіозапис сесій у розділі “сесії/стенограми”, ведеться відео трансляція, але немає аудіотрансляції сесій.

Відсутній план про реалізацію депутатами доручень виборців.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?60%

(Українська)

Рішення, прийняті на пленарних засіданнях Дніпропетровської міської ради, розміщуються на офіційному порталі. Разом з тим, не оприлюднюються протоколи засідань ради, протоколи комісій; запити депутатів.

Openness?

CITY MAYOR37%

Public Participation?37%

(Українська)

Створені умови для взаємодії громадськості з міським головою є недостатніми. Відповідно до графіку прийому громадян міський голова виділяє 1 день на місяць для ведення прийому громадян. Формування списків закінчується за 10 днів до прийому громадян. Особистий прийом замість в.о.Дніпропетровського міського голови Г.І.Булавки вела її помічник. Це свідчить про те, що не забезпечена можливість мешканцям Дніпропетровська звернутись безпосередньо до міського голови (або виконуючого обов’язки).

У Дніпропетровській міській раді не створені умови, які б дозволяли мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. Відсутня інформація (графік) про систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО) міським головою, такі систематичні зустрічі відсутні. В.о. міського голови Г.І.Булавка не проводила виїзних зустрічей (прийомів) громадськості. Хоча регулярні виїзні прийоми міського голови могли б сприяти вирішенню багатьох актуальних для мешканців міста проблем. Вищезазначені факти знижують вірогідність врахування інтересів громади.

Створені не всі умови для доступу до приміщення міської ради для неповносправних осіб – відсутні пандуси до правого крила міської ради, де приймаються письмові звернення громадян, а також не створені умови для людей зі слабким зором.

В.о. міського голови Г.І.Булавка почала використовувати інформаційно-комунікаційні технології (зокрема facebook) для спілкування з громадянами лише з кінця вересня 2015 року.

Проводились громадські слухання щодо перейменувань вулиць й міста. Опитування і фокус-групи (консультації з громадськістю) В.о. міського голови не ініціювались. При міському голові створені такі робочі групи: 1) з підготовки пропозицій щодо відпрацювання організаційно-правових заходів стосовно управління районами у м. Дніпропетровську; 2) з питань вивчення діяльності КП «Поводження з безпритульними тваринами»; 3) робоча група з питання перевірки технічного стану найпростіших укриттів на території міста Дніпропетровська, однак їх діяльність є формальною.

В структурі міської ради створений і діє підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства — управління з питань внутрішньої політики. На сайті міськради не створена функція дистанційного онлайн звернення громадян (електронне), яка є однією з умов сучасного врядування.

EXECUTIVE BODIES68%

Public Participation?53%

(Українська)

У Дніпропетровській міськраді не створені належні умови для участі громадськості у діяльності міськради.

Відсутній вільний доступ на засідання виконкому Дніпропетровської міскради. З минулого року, незважаючи на рекомендації, не було створено робочих груп при виконавчих органах. Відсутність діалогу та взаємодії між виконкомом і громадянами негативно впливає на результативність діяльності міської ради в цілому й, зокрема діяльності виконавчого комітету.

На веб-сайті ради наявна інформація про громадські слухання в рубриках: анонси, новини, оголошення, громадські обговорення. Проведення громадських слухань регулюється Статутом територіальної громади Дніпропетровська. На сайті не розміщуються протоколи (чи стенограми) проведених громадських слухань.

Access to Public Information?64%

(Українська)

На офіційному порталі ради є окремий розділ «Про доступ до публічної інформації». Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. Запити можна надіслати різними способами, є форма запитів. Але не створена онлайн-форма для подання запиту через офіційний сайт. Більшість відповідей запитувачі отримують протягом 5 робочих днів. Щодо змісту відповідей, то у деяких з них запитувана інформація не надається, відповіді є формальними.

На офіційному веб-сайті оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Сайт Дніпропетровської міськради досі не пристосований для користування людьми з обмеженими можливостями (зокрема, зі слабим зором).

Administrative Services?71%

(Українська)

В місті Дніпропетровську створені та діють два Центри надання адміністративних послуг – Лівобережний та Правобережний. У ЦНАПах відсутня процедура попереднього запису (телефоном чи через сайт). ЦНАП не має окремого веб-сайту, проте з офіційного сайту ради є посилання на веб-сторінку з інформацією про адміністративні послуги. Там наявна інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, але не зазначено режим доступу до приміщень ЦНАП, про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. На сайті, незважаючи на зауваження минулого року, досі немає інформації про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. Не забезпечено можливість отримати інформацію про послуги за допомогою телефону.

DEPUTIES48%

Public Participation?48%

(Українська)

Громадянин може бути присутнім на сесії лише після отримання дозволу на це (шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі та відповіді на неї). Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на засіданнях комісій, є зрозумілою. Громадянин може бути присутнім на засіданні постійної комісії лише після отримання дозволу на це (шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі).

До правого крила міськради (там, де кабінет №108 та ін.) не забезпечено доступ для неповносправних осіб (немає пандусів).

Більшість депутатів не проводять прийом громадян. Протягом року депутатами міськради не ініціювалось громадських обговорень.

Стаття 20 Статуту територіальної громади м.Дніпропетровська регулює процедуру проведення громадських слухань. У статті 19 Статуту врегульовано процедуру подання місцевої ініціативи. Стаття 18 Статуту регулює процедуру проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.

Не врегульовано процедуру утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради ні у Статуті територіальної громади, ні в окремому положенні ради.

Accountability?

CITY MAYOR32%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська)

Річний звіт про виконання бюджету 2014 р. розміщений на веб-сайті у рубриці «Розпорядчі документи».

Report on the City Mayor’s Performance?25%

(Українська)

В.о. міського голови Г.І.Булавка на відкритих зустрічах не інформувала населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, а також цільових програм – це є негативною практикою. Але звіти з цих питань наявні на веб-сторінці Фінансово-економічного департаменту міськради.

З офіційного сайту ради є посилання на сторінку, де розміщується інформація про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради, проте не публікувався звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами в друкованих ЗМІ.

На сайті відсутній узагальнений звіт про роботу міської ради за 2014 рік. Звіту міського голови про роботу виконавчих органів, який повинен відбуватись раз на рік перед міською радою, немає.

На сайті міськради наявні звіти відділів, департаментів, управлінь.

У Статуті територіальної громади зазначено, що посадові особи повинні звітувати перед територіальною громадою не менше, ніж 2 рази на рік, визначено лише обов’язок міського голови періодично звітувати, але не деталізовано процедури. В жодному документі не виписана окрема процедура звітування міського голови.

EXECUTIVE BODIES43%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?41%

(Українська)

На веб-сайті наявні звіти про роботу не всіх виконавчих органів ради. Відсутня практика звітування перед територіальною громадою. Дані про місце та час звітування оприлюднюється лише на веб-сайті ради, а значить, громадяни, які не відстежують інформацію сайту міськради, не мають можливості бути поінформованими про звітування управлінь. На офіційному порталі оприлюднено звіт про виконання програм соціально-економічного розвитку. Звіти щодо розгляду запитів на інформацію розміщуються на сайті, але не містять вичерпної інформації – вони надто узагальнені. Рівень звітування про результати діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради є неналежним.

Financial resources of Municipality?43%

(Українська)

На офіційному порталі ради оприлюднено інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Оприлюднені не всі квартальні звіти про виконання місцевого бюджету. Не оприлюднено на веб-сайті ради детальну інформацію про фінансові ресурси ОМС (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів. На офіційному сайті відсутні також звіти про результати відчуження комунального майна.

Представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2014 рік відбулося в рамках звітування виконавчих органів (на пленарному засіданні ради) із запрошенням ЗМІ, відеозапис звіту розміщено на сайті. Звіти про відстеження результативної регуляторних актів оприлюднюються лише частково.

Regulatory Policy?50%

(Українська)

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднюються лише частково.

DEPUTIES18%

Reporting on Performance Results?18%

(Українська)

Звітування про результати діяльності депутатів Дніпропетровської міської ради на низькому рівні, хоча дещо підвищилось у порівнянні з минулим роком. Оприлюднено звіти про роботу депутатських комісій на веб-сторінці ради. Не врегульовано процедуру звітування депутатів перед громадою у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Радою не затверджене рішення про строки проведення звітів депутатів перед виборцями, немає графіку звітування депутатів. Депутати не звітують за виконання доручень виборців – із 118 депутатів 25 звітів.

Не доступна на веб-сайті інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян. Відсутність важливої для жителів інформації на офіційному сайті і неврегульованість окремих процедур гальмують процес взаємодії громадян і Дніпропетровської міської ради.

Leave a Reply