Rating of Donetsk 2013:

54.68%

Publicity Index

67.65%

City Mayor publicity

51.2%

Executive bodies publicity

47.05%

Publicity of council deputies

Summary:

In terms of publicity , the Mayor of Donetsk city leaves the deputies and executive bodies of Donetsk City Council far behind. A major drawback in the work of executive bodies is the inability for citizens to personally sit in on the meetings of the Donetsk City Council Executive Committee. The same can be stated about plenary sittings of the Council. There is the option to apply for participation to sit in on the meetings s in Donetsk. However, it is not regulated by any specific procedures. The access of citizens to the meetings of City Council Committees is not regulated either. Moreover, the voters of Donetsk City Council do not have an opportunity to receive information about the composition of the deputies corps because no personal data on the deputies is available. Furthermore, the information on their attendance at plenary sittings of the council and on results of roll-call voting is not timely updated. Standing Committees do not publish their minutes. However, access to facilities (administrative and departmental offices) of the Council is actually open.

There is no public information management system on the Council website. It does not contain y procedures for filing appeals against actions and decisions of public information manager. The extra pay set for copying documents containing classified information is unjustified. However, the answers to requests for public information are provided in time. No Center for Rendering Administrative Services is available in Donetsk to this day; the practice for land auction is not in place either.

Donetsk citizens are very well informed about current activities of the City Mayor. The Mayor Oleksandr Lukyanchenko arranges regular media events. He often participates in celebrated events of community life. Donetsk City Mayor provides g all the necessary information and reports in accordance with the requirements of the Law of Ukraine on Local Self-Government. However, there is a disadvantage to this practice as there is no reporting schedule of the Mayor provided in advance and no information on the results of his activities is made available to the public. . Executive bodies do not make public their written reports on results of their activities. This diminishes the efficiency of the procedure itself. The deputies report on their accomplishments to the voters of the relevant constituency at least once a year. However, their written reports are not posted on the Council’s website. Therefore, it is impossible to control the meaningfulness of such reports, to compare results of different deputies, and determine the stage of implementation of election programs.

Transparency?

CITY MAYOR67%

Information on the On City Mayor and His Activities?80%

Інформування мешканців Донецька про поточну діяльність міського голови забезпечується на високому рівні. Міський голова Олександр Лук’янченко виявляє особисту активність щодо проведення систематичних заходів для ЗМІ, регулярно відвідує резонансні події в житті територіальної громади. Достатньо ефективною виглядає діяльність виконавчих органів ради, до функцій яких належить інформування громади про діяльність міського голови. У той же час, офіційний веб-сайт ради та міського голови не містить доступно викладеної інформації про повноваження Олександра Лук’янченка та контактів для прямого зв’язку з цим посадовцем чи його особистою приймальнею.

Рекомендації:

– Розмістити на веб-сайті Донецької міської ради та міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua/) перелік контактів, за якими можна звернутися безпосередньо до міського голови чи його особистої приймальні;
– Розмістити на веб-сайті Донецької міської ради та міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua) перелік повноважень міського голови Олександра Лук’янченка. Цей матеріал повинен містити як опис офіційних повноважень міського голови, зазначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», так і спрощений та узагальнений варіант функцій мера.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?48%

Стан забезпечення доступу громадян до інформації про служби міського голови Олександра Лук’янченка та його кадрову політику має суттєві недоліки. Офіційний сайт Донецької міської ради та Донецького міського голови не містить інформації про помічників та радників міського голови, надає обмежений перелік контактів посадових осіб ради. У той же час, із посиланням на чинне законодавство обмежено доступ до інформації про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Рекомендації:

– Оприлюднити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua/) персональний склад помічників та радників міського голови Олександра Лук’янченка.
– Розробити порядок оприлюднення результатів конкурсів на заміщення вакантних посад (із врахуванням положень законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних).

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?57%

Доступ до інформації про програмні документи Донецької міської ради ускладнюється недоліками в структуризації даних, оприлюднених на веб-сайті. Із значною частиною програмних рішень можна ознайомитися лише за допомогою пошукових сервісів, що вимагає від користувача знань щодо прийнятних для знаходження документів слів та словосполучень. Особливої гостроти ця проблема набуває у аспекті забезпечення повноти інформації про бюджетні процеси, оскільки відповідні рішення доступні лише в межах пошукової бази нормативних актів. Натомість, на головній сторінці офіційного веб-сайту відсутня зведена інформація про міський бюджет, внесення змін до нього, стан виконання бюджетних показників тощо. Це є суттєвим недоліком інформування членів територіальної громади про тенденції та перспективи розвитку міста.

Рекомендації:

– Передбачати на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови ( http://lukyanchenko.dn.ua/) окрему тематичну рубрику «Міський бюджет». У цій рубриці має розміщуватися уся актуальна інформація про різні аспекти бюджетного планування, виконання бюджету міста;
– Посилити змістовне наповнення рубрики «Програми» на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови ( http://lukyanchenko.dn.ua/). Забезпечити розміщення в цій рубриці усіх актуальних програм розвитку міста;
– Удосконалити форму презентації Стратегії розвитку Донецька до 2020 року на офіційному веб-сайті міської ради та міського голови (у тому числі, створення належної візуалізації положень Стратегії). Оприлюднення повної версії Стратегії на веб-сайті;
– Із залученням незалежних експертів розглянути можливість повного оприлюднення генерального плану міста;
– Ініціювати запровадження в Донецькій міській раді системи управління якістю (ISO).

Regulatory Documents of Municipality?92%

Нормативні документи Донецької міської ради оприлюднюються із дотриманням строків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації». Міській голова та рада забезпечили належний рівень доступу до публічної інформації, здійснивши низку нормативних та організаційно-практичних кроків.

Рекомендації:

Передбачити розміщення на головній сторінці офіційного сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови (http://lukyanchenko.dn.ua/) переліку нормативних актів, які були прийняті протягом робочого тижня. На поточний момент із нормативними актами ради та міського голови можна ознайомитися у рубриці «Документи». Періодичне розміщення на головній сторінці сайту переліку актів, прийнятих за певний період, посилить інформування громадян про нормотворчу діяльність міського голови та ради.

EXECUTIVE BODIES72%

Information on Executive Bodies and Their Heads?57%

Інформування про виконавчі органи Донецької міської ради має суттєві недоліки. Головною проблемою є відсутність зведеної інформації про виконавчі органи ради, не має послідовного та однакового підходу до оприлюднення відповідних даних. Це створює перешкоди для оперативного та неускладненого доступу громадян до інформації про порядок функціонування виконавчих органів. Неналежно забезпечується інформація про діяльність заступників міського голови.

Рекомендації:

– Кардинально переглянути формат надання інформації про виконавчі органи Донецької міської ради на офіційному веб-сайті шляхом узагальнення необхідних даних;
– прилюднити біографічні дані заступників міського голови. Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови відомостей з декларацій заступників міського голови про доходи, витрати майно та фінансові зобов’язання.

Information on the City Council Executive Committee?67%

Інформування про виконавчий комітет Донецької міської ради потребує удосконалення. Ключовими проблеми є недотримання обґрунтованих строків інформування громади про засідання виконавчого комітету та відсутність біографічних відомостей його членів.

Рекомендації:

– Передбачити в Регламенті виконавчого комітету Донецької міської ради положення щодо завчасного розміщення на веб-сайті ради повідомлення про місце та час засідання виконавчого комітету;
– Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради біографічні дані та фото усіх членів виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?97%

Оприлюднення рішень та документації виконавчих органів відбувається на належному рівні та у відповідності із чинним законодавством.

Municipal Property and Land of Municipality?0%

У Донецьку не відбуваються земельні торги, оскільки триває підготовчий етап до впровадження в місті цього механізму.

DEPUTIES49%

Information on the City Council Deputies?27%

Відсутність біографічних даних депутатів на офіційному сайті ради практично унеможливлює ознайомлення громадян із персональним складом депутатського корпусу. В умовах незадовільного стану загальної поінформованості виборців про своїх обранців, цей недолік інформаційного наповнення веб-сайту ради набуває особливої гостроти. Не сприяє авторитету ради й відсутність контактів для прямого зв’язку із депутатами.

Рекомендації:

– Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради біографічні дані усіх депутатів;
– Розмістити на офіційному веб-сайті Донецької міської ради контакти депутатів для зв’язку із виборцями;
– Розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів».

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?60%

Основною проблемою є відсутність на офіційному сайті Донецької міської ради інформації про перелік та межі одномандатних виборчих округів, у яких були обрані депутати. Це дискредитує мажоритарну складову виборів до органів місцевого самоврядування, створює серйозні перешкоди для взаємодії виборців та їх обранців.

Рекомендації:

– Розробити інтерактивну карту виборчих округів м. Донецька, із зазначенням їх меж, приймалень депутатів тощо;
– Розмісти на офіційному веб-сайті Донецької міської ради та Донецького міського голови біографічні дані секретаря міської ради.

City Council Plenary Sessions?47%

Використання електронної голосування Донецькою міською радою здійснюється неефективно. Виборці не мають можливості оперативно отримувати інформацію про відвідування депутатами пленарних засідань ради, результати поіменного голосування обранців за конкретні рішення. Незадовільним є також стан оприлюднення проектів порядку денного засідань ради, що обмежує участь територіальної громади у підготовці та прийнятті відповідних рішень.

Рекомендації:

– Оприлюднювати за результатами пленарних засідань ради інформацію про присутність кожного депутата та результати поіменних голосувань;
– Оприлюднювати проекти порядку денного засідань ради не менше, ніж за 10 днів до проведення засідання.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?61%

Оприлюднення рішень Донецької міської ради, які приймаються на пленарних засідань, здійснюється на належному рівні, а також із чітким дотриманням норм чинного законодавства. У той же час, відсутність практики оприлюднення протоколів засідань постійних комісій створює передумови для закритого та не публічного формату їх роботи.

Рекомендації:

Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Донецької міської ради протоколи усіх засідань постійних комісій.

Openness?

CITY MAYOR66%

Public Participation?66%

Міський голова та рада Донецька не приділяють достатньої уваги популяризації наявних механізмів взаємодії із громадськістю. Досвід заходів (зокрема, громадських слухань ), які проводяться міської радою, не узагальнюється та належним чином не аналізується. Це ускладнює поширення практик взаємодії із громадськістю серед службовців ради, що засвідчують їх відповіді на інформаційні запити.

Для Донецьку залишається невирішеною проблемою створення громадської ради при міському голові. Олександр Лук’янченко та його підлеглі неодноразово висловлювали сумнів в ефективності такої форми взаємодії із громадськості. Враховуючі досвід функціонування громадських рад в інших містах області, аргументація керівництва Донецька є достатньо обґрунтованою. У той же час, у місті повинна функціонувати постійно діюча платформа для діалогу та співпраці між владою та громадськістю.

У сучасних умовах певною проблемою є відсутність акаунтів міського голови у соціальних мережах. Ігнорування соціальних мереж знижує інтенсивність взаємодії міського голови із членами територіальної громади, які активно користуються Інтернетом.

Рекомендації:

– Запровадити внутрішню систему підвищення компетентності службовців міської ради, її виконавчих органів в питаннях взаємодії із громадськістю;
– Створити постійно діючу платформу діалогу та співпраці між міським головою та інститутами громадянського суспільства. Одним із можливих форматів такої платформи може бути: а) неформальна структура, яка не передбачає розподілу «посад» між представниками громадянського суспільства; б) проведення тематичних секцій із дотриманням періодичності та особистої участі міського голови.
– Створити особисті акаунти міського голови у найбільш популярних соціальних мережах (із зазначенням правил, які особисто застосовує міський голова при роботі із соціальними мережами – особисте ведення акаунту, делегування функцій з оновлення акаунтів підлеглим, зазначення періодичності ознайомлення міського голови із оновленнями в соціальних мережах).

EXECUTIVE BODIES35%

Public Participation?48%

У Донецькій міській раді відсутні процедури доступу громадян до засідань виконавчого комітету. Положення про громадські слухання вимагає певного перегляду з причин недосконалості процедур, які стосуються інформування громадян про оголошення та проведення слухань.

Рекомендації:

– Передбачити в Регламенті виконавчого комітету Донецької міської ради можливість присутності громадян на засіданні виконавчого комітету;
– Запровадити вимогу щодо завчасного оприлюднення в ЗМІ інформацію про місце та час проведення громадських слухань (не менше 20 днів).

Access to Public Information?56%

Практична діяльність виконавчих органів Донецької міської ради щодо надання відповідей на інформаційні запити є достатньо злагодженою та ефективною. Не було зафіксовано значних відхилень від вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» під час опрацювання виконавчими органами запитів від виконавців цього Індексу. У той же час, на веб-сайті ради не створено систему обліку публічної інформації, не розміщено порядку оскарження дій та рішень розпорядника публічної інформації. Необґрунтованим виглядає встановлення наднормової плати за копіювання документів, які містять інформацію із обмеженим доступом.

Рекомендації:

– Запровадити систему обліку публічної інформації на офіційному веб-сайті Донецької міської ради;
– Передбачити он-лайн- форму запиту на публічну інформацію на офіційному веб-сайті Донецької міської ради;
– Скасувати наднормову плату за копіювання документів, які містять інформацію із обмеженим доступом.

Administrative Services?0%

У м. Донецьку не створено Центру надання адміністративних послуг населенню Із 11 міст, які представлені в Індексі, лише Донецьк та Ужгород не мають Центрів надання адміністративних послуг населенню.

DEPUTIES38%

Public Participation?38%

Фіксується вкрай занизька активність депутатів Донецької міської ради щодо ініціювання громадських обговорень з актуальних проблем територіальної громади. Значною проблемою є неврегульованість доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, отримання права на виступ перед депутатським корпусам. Ця проблема в

Рекомендації:

Розробити та впровадити процедуру доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, отримання права на виступ перед депутатським корпусом.

Accountability?

CITY MAYOR70%

Financial Resources of Municipality?100%

Звіт про виконання бюджету м. Донецька, затверджений рішенням міської ради, доступний для ознайомлення у розділі «Документи» на офіційному веб-сайті. Оприлюднений звіт супроводжується необхідними додатками. У той же час, веб-сайт не надає можливостей для ознайомлення із спрощеною версією звіту, який би був зрозумілий для широких верст населення. Позитивною практикою є оприлюднення щоквартальної інформації про виконання міського бюджету.

Рекомендації:

Розробити та впровадити форму спрощеної версії звіту про виконання бюджету за рік. Ця інформація має розміщуватися у окремій рубриці «Міський бюджет» на головній сторінці веб-сайту.

Report on the City Mayor’s Performance?67%

Звітування та інформування міським головою Донецька здійснюється у відповідності із вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування». У той же час, недоліком цієї діяльності є відсутність заздалегідь оприлюдненого графіку звітування міського голови та інформування населення про результати роботи цієї посадової особи. Це знижує зацікавленість широкої громадськості у звітності міського голови. Недоліком також є відсутність у вільному доступі звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради.

Рекомендації:

– Оприлюднювати на веб-сайті Донецького міського голови та Донецької міської ради щорічний графік звітування міського голови та інформування населення про результати роботи цієї посадової особи;
– Оприлюднити звіт міського голови про діяльність виконавчих органів за 2012 р.;
– Створити на веб-сайті Донецького міського голови та Донецької міської ради окрему рубрику «Звітність перед громадою».

EXECUTIVE BODIES49%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?60%

Виконавчі органи Донецької області не оприлюднюють письмові звіти за результатами власної діяльності, що знижує ефективність публічних форм звітування. Крім цього, не вистачає інформації про проміжні результати виконання місцевих цільових програм. Недосконалою є звітність про розгляд запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:

– Зобов’язати усі без виключення виконавчі органи Донецької міської ради оприлюднювати на веб-сайті звіти про результати власної діяльності;
– Забезпечити звітування про проміжні результати виконання місцевих цільових програм;
– Удосконалити звітність за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації.

Financial resources of Municipality?10%

Оцінка і коментар:

Наявні на офіційному веб-сайті Донецької міської ради матеріали не дозволяють сформувати цілісне бачення бюджетного процесу. Більшість інформації про бюджетний процес розміщується у рубриці «Документи», її складно звести та узагальнити для повноцінного ознайомлення.

Рекомендації:

– Передбачати на головній сторінці офіційного веб-сайту Донецької міської ради та Донецького міського голови ( http://lukyanchenko.dn.ua/) окрему тематичну рубрику «Міський бюджет». У цій рубриці має розміщуватися уся актуальна інформація про різні аспекти бюджетного планування, виконання бюджету міста.

Regulatory Policy?100%

Звітування виконавчих органів Донецької міської ради про відстеження результативності регуляторних актів здійснюється на належному рівні.

DEPUTIES53%

Reporting on Performance Results?53%

Ефективність звітування постійних комісій та депутатів є вкрай низькою. Відсутність відповідних документів на веб-сайті раді не дозволяє проконтролювати змістовність звітування депутатів перед виборцями, порівняти результативність різних депутатів, визначити стан виконання передвиборчих програм.

Рекомендації:

– Оприлюднювати на офіційному сайті Донецької міської ради письмові звіти постійних комісій та депутатів;
– Оприлюднювати зведений перелік депутатів, які надали чи не надали інформацію про своє звітування перед виборцями.

Leave a Reply